Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt"

Transkript

1 Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, Prospektet kommer även att skickas till befintliga direktregistrerade aktieägare. Om du är aktieägare registrerad genom depå kommer du att erhålla informationen från din förvaltare. Prospektet kan även hämtas via PA Resources hemsida samt på Carnegie Investment Banks kontor och hemsida eller beställas på telefon Vad är villkoren för nyemissionen? För varje aktie i PA Resources som innehas på avstämningsdagen erhålls 14 teckningsrätter. Fem teckningsrätter berättigar innehavaren till att teckna en ny aktie. De nya aktierna emitteras till kurs om 3,75 SEK per aktie. Hur stor är rabatten jämfört med aktiekursen? Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 42,2 procent jämfört med den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter (6,49 SEK), baserat på PA Resources akties stängningskurs den 19 maj 2010 (14,15 SEK). Vad innebär det att aktierna emitteras med en rabatt jämför med aktiekursen? Enligt marknadspraxis emitteras aktierna med en rabatt. Detta är dock endast en teknikalitet i syfte att skapa värde i teckningsrätterna och incitament för aktieägarna att delta i nyemissionen ju större rabatt, desto större värde på teckningsrätterna. Aktieägarens nettovärde förblir detsamma, oavsett rabatten, förutsatt att han/hon utnyttjar sina teckningsrätter till fullo alternativt säljer sina teckningsrätter. Vad är marknadspraxis vad det gäller rabatt till aktiekurs i företrädesemissioner? I nyligen genomförda svenska nyemissioner har rabatten till TERP, det teoretiska aktiekursen efter avskiljandet av teckningsrätter, varit cirka procent. Hur beräknas värdet av mina teckningsrätter? Teoretiskt sett är värdet av en teckningsrätt skillnaden i värde mellan den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av rätter och teckningspriset för en ny aktie. Teckningsrätterna kommer att handlas/handlas på NASDAQ OMX i Stockholm och Oslo Börs i Norge. Det faktiska priset beror på utbud och efterfrågan. Vilka erhåller teckningsrätter? Befintliga aktieägare erhåller teckningsrätter, vilka ger en förtur (rättighet) till att teckna de nya aktier som PA Resources ger ut. Hur många teckningsrätter du får beror på hur många aktier du ägde per den 28 maj 2010 (avstämningsdagen). Du får 14 teckningsrätter för varje aktie du ägde. För att teckna en ny aktie med företrädesrätt behöver du fem teckningsrätter. Behöver jag som aktieägare göra något för att få teckningsrätter i nyemissionen? Nej, alla som var registrerade som aktieägare i PA Resources per den 28 maj 2010 (avstämningsdagen) får teckningsrätter automatiskt. Hur kan jag köpa/sälja teckningsrätter? Detta kan du göra på samma sätt som du köper t.ex. vanliga aktier dvs. genom din bank eller förvaltare. När är avstämningsdagen? Den 28 maj, När kan jag handla med teckningsrätter? Mellan den 2-11 juni, 2010.

2 När kan jag teckna nya aktier? Mellan den 2-16 juni, Hur tecknar jag nya aktier? Om du är direktregistrerad aktieägare och vill utnyttja samtliga erhållna teckningsrätter använder du den förtryckta bankgiroavin som skickats till dig. Om du vill utnyttja ett annat antal teckningsrätter än det som förtryckts på bankgiroavin skall du inte använda bankgiroavin utan den anmälningssedel du har fått dig tillsänd. Det är viktigt att du betalar in teckningslikviden enligt instruktionerna på anmälningssedeln. Anmälningssedeln som kommer även att finnas tillgänglig på samt på eller beställas via telefon Om du är registrerad aktieägare genom depå hos bank eller annan förvaltare följer du instruktionerna från din förvaltare. Vad är teckningskursen? Teckningskursen är satt till 3,75 SEK per aktie.

3 Vilka är mina valmöjligheter med anledning av nyemissionen? Du kan välja mellan följande alternativ: Delta i nyemissionen genom att utnyttja alla dina teckningsrätter för att teckna aktier i PA Resources. Avstå från att delta i nyemissionen genom att sälja alla teckningsrätter. Köpa ytterligare teckningsrätter och teckna aktier även för dessa, eller utnyttja en del av dina teckningsrätter för att teckna aktier i PA Resources och sälja resterande teckningsrätter. Du kan också ansöka om teckning av aktier utan företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter). Du är dock inte garanterad tilldelning av de nya aktier du tecknar utan stöd av teckningsrätter. Vad händer om jag inte gör någonting? Generellt kan det antas att dina teckningsrätter har ett ekonomiskt värde när aktiekursen för PA Resources överstiger teckningskursen. För att inte förlora värdet av dina teckningsrätter måste du antingen teckna nya aktier eller sälja dina teckningsrätter. Jag äger inga PA Resources aktier idag. Hur kan jag delta i nyemissionen? Investerare som idag inte äger några PA Resources aktier har flera alternativ: Du kan köpa aktier på marknaden innan de börjar handlas exklusive teckningsrätter och kommer då automatiskt att erhålla teckningsrätter baserat på ditt registrerade aktieinnehav på avstämningsdagen. Den sista dagen för handel inklusive rätten att erhålla teckningsrätter är den 25 maj Du kan köpa teckningsrätter på marknaden under handelsperioden med teckningsrätter, och med dem kan du teckna dig för nya aktier. Detta garanterar dig en tilldelning av nya aktier. Du kan också ansöka om teckning av aktier utan företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter). Du är dock inte garanterad tilldelning av de nya aktier du tecknar utan stöd av teckningsrätter. Vad är allokeringsprincipen för teckning utan företrädesrätt? Aktieägare som har tecknat aktier med företrädesrätt kommer att prioriteras vid tilldelningen av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter. Hur betalar jag för de nya aktierna? Om du använder den förtryckta bankgiroavin på emissionsredovisningen kan du betala precis som du betalar dina vanliga räkningar, till exempel via internetbank eller på närmaste bankkontor. Om du använder den särskilda anmälningssedeln kan du betala precis som du betalar dina vanliga räkningar, enligt ovan, men tänk på att anmälningssedeln och betalningen måste vara Carnegie tillhanda senast kl den 16 juni När skall jag använda den förtryckta bankgiroavin? När du vill teckna det antal aktier som anges på emissionsredovisningen och därmed använda alla dina tilldelade teckningsrätter. Observera att du inte får göra några ändringar på bankgiroavin. Observera att du i detta fall inte skall använda Anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter som du i stället skall använda om du vill teckna ett annat antal aktier än vad som anges på emissionsredovisningen. Vad gör jag om emissionsredovisningen med bankgiroblanketten har kommit bort? Du måste istället använda Anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter. Denna kan beställas från Carnegie Investment Bank på telefon eller laddas ned från eller Tänk på att om du är registrerad aktieägare genom depå hos bank eller annan förvaltare följer du instruktionerna från din förvaltare och ska inte använda ovan nämnda anmälningssedel. När skall jag använda Anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter? När du vill teckna ett annat antal aktier än vad som anges på emissionsredovisningen med den vidhängande bankgiroavin, det vill säga om du till exempel har köpt ytterligare teckningsrätter och vill teckna aktier även för dessa, eller om du vill teckna aktier för bara en del av dina teckningsrätter. Observera att de teckningsrätter som blir över finns kvar på ditt vp-konto och du ansvarar själv för att sälja dessa.

4 Vad händer efter att jag tecknat och betalat för de nya aktierna? När din betalning mottagits får du först så kallade betalda tecknade aktier, BTA. Dessa går att handla med precis som med vanliga aktier. Handel med BTA på NASDAQ OMX Stockholm beräknas ske under perioden 2 24 juni Carnegie Investment Bank och övriga värdepappersinstitut står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av BTA. Vid sådan handel uttas sedvanligt courtage. Efter att nyemissionen är registrerad hos Bolagsverket omvandlas BTA automatiskt till nya aktier. Detta beräknas ske omkring den 2 juli Kan jag ångra mig? Nej, såväl en teckning av nya aktier som en anmälan om intresse för teckning av nya aktier är bindande. Kommer de nya aktierna att ge rätt till utdelning? De nyemitterade aktierna ger rätt till utdelning på samma sätt som befintliga aktier. Notera dock att styrelsen förslår noll utdelning för räkenskapsåret Påverkas jag som aktieägare skattemässigt med anledning av nyemissionen? Om du utnyttjar teckningsrätterna för att teckna nya aktier utlöser det i sig inte beskattning för skattskyldiga i Sverige. Om du säljer teckningsrätter måste du ta upp försäljningen till beskattning. I avsnittet Skattefrågor i prospektet ges en sammanfattning av vissa svenska skatteregler som kan aktualiseras i samband med nyemissionen.

5

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission i samband med listning på AktieTorget Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen ProstaLund AB (publ) 556745-3245 Redan etablerad metod

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för RusForest AB (publ) (org. nr. 556694-6421) förslag om antagande av RusForest AB:s personaloptionsprogram 2012/2015 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 EMISSIONSBILAGA Lån 353 FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 Lån 353 ("Räntedifferens") Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Återbetalningsdag 2012-04-27 FöreningsSparbanken

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad Februari 2008 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel

Läs mer

Inbjudan att teckna units i

Inbjudan att teckna units i Inbjudan att teckna units i INNEHÅLLSFÖRTECKNING Generell information... 3 VD har ordet... 6 Inbjudan till teckning av Units... 8 Bakgrund och motiv... 9 Villkor och anvisningar... 12 Taurus Energy AB...

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner.

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Styrelsen i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064, föreslår att bolagsstämman

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 009 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INNEHÅLL Precise Biometrics i korthet 1 Inbjudan till teckning av aktier 4 Bakgrund och motiv 5 VD har ordet 6 Villkor och anvisningar 8

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer