Transplantsweden, Idrottsföreningen För Transplanterade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transplantsweden, Idrottsföreningen För Transplanterade"

Transkript

1 Transplantsweden, Idrottsföreningen För Transplanterade Verksamhetsberättelse 2009 Organisations nr

2 Ordförande Anders olsson, Tvååker När vi bildade vår Idrottsförening 2004 var ett av huvudsyftena att organisera det svenska deltagandet i World Transplant Games. Det nu avslutade verksamhetsåret innehöll just ett svensk deltagande i WTG, denna gång på Guldkusten i Australien. Den svenska truppen var inte så stor, mycket på grund av avstånden och därmed också kostnaderna. Resultatet i medaljer var dock det bästa någonsin. Den här gången var vår mission även att göra reklam för våra egna Spel 2011, och detta gjordes med bravur av hela den svenska truppen. Totalt kommunicerade vi med personer och delade ut ex av vår folder Seven Reasons Why, där vi gav läsaren just sju goda skäl att komma till Sverige och Göteborg Just arbetet med våra egna tävlingar kommer att ge vår förening en stor exponering, och redan nu när vi deltar i frukostmöten, utställningar och företagsbesök lyfts TransplantSweden fram. Låt oss fortsätta vara noggranna med att erbjuda alla vi möter ett medlemskap i Idrottsföreningen. Arbetet med en informationsfolder om Transplantation och idrott/motion är under tillverkning och den kommer att ha både WTG2011 och Idrottsföreningen som avsändare. Mottagare blir vårdpersonal över hela landet och patienter som väntar på transplantation eller som redan fåt ett nytt organ. Vår förening har under 2009 deltagit i Livets som Gåvas arbete och kontakterna med de olika transplantationsenheterna i landet har ökat. Till sist ett varm tack till alla er som på olika sätt gjort insatser för vår förening under Ni är viktiga och ert arbete uppskattas. Anders Olsson Ordförande TransplantSweden - Idrottsförening för transplanterade

3 Sekreteraren Anders billström, Halmstad Styrelsen Styrelsen har innevarande år 2009 bestått av: Anders Olsson, ordförande Anders Billström, sekreterare Oddvar Aalmo, kassör Carl-Johan Ahl, press- och informationsansvarig Gustav Wallén, webbansvarig Barbro Hammarén, ledamot Clas Wirén, ledamot Revisor Eva Nilsson Valberedning Rickard Nordström Carl-Johan Ahl Allmän information Styrelsen har haft totalt åtta sammanträden under året, samtliga som telefonmöten. Under våren fram till World Transplant Games augusti 2009 hölls fem av dessa möten och resterande tre möten hölls under hösten och vintern. Till styrelsens samtliga möten har Roland Josefsson, team manager varit adjungerad. Föreningen har vid årets början 55 medlemmar och vid årets slut 58 medlemmar. Medlemsantalet har därmed ökat något under året, trots att inga medlemskampanjer har genomförts. Några orsaker till ökande antalet medlemmar kan ha varit den publicitet som föreningen fått vid presentationer av projektet World Transplant Games 2011 i föreningar, förbund och för företag, I samband med att projektet har presenterats har också föreningen Idrottsföreningen för Transplanterade presenterats. Dessutom kan också evenemanget World Transplant Games, ha skapat intresse för några personer som blivit medlemmar under året. Inga föreningar har varit medlemmar innevarande år. Medlemsavgiften för individer har varit 200 kronor för 2009 och 2010 samt 500 kronor/år för föreningar. Styrelsen beslöt under 2009 att Anders Olsson representerar föreningen på Livet som Gåvas årsmöte och att föreningen har skickat in medlemsansökan till European Transplant and Dialysis Games Federation och World Transplant Games Federation. Föreningen har varit medlem i organisationerna Livet som Gåva och World Transplant Games Federation. Under året har några av föreningens medlemmar varit tävlande eller anhöriga i spelen World Transplant Games den augusti. Spelen gick av stapeln på Gold Coast utan Brisbane i Australien som gav svenskarna stora framgångar. Styrelsen har fortsatt användandet av leverantören av telefonmöten Riksport 80 för sina styrelsemöten över telefon.

4 Föreningens årsmöte hölls lördagen den 28 mars 2009 på Lunds Akademiska Golfklubb. Möte samlade tio deltagare på plats och en deltagare via telefonmötesfunktion. På årsmötet beslutades i verksamhetsplanen för 2009 att (1) arbeta med förberedelse, genomförande och uppföljning av deltagande i World Transplant Games augusti 2009, (2) arbeta aktivt med medlemsvärvning, (3) vara ett stöd i arbetet med att förbereda World Transplant Games juni 2011, (4) representera föreningen i organisationen Livet som Gåva och (5) arrangera PGs Prize och att bjuda in de Nordiska länderna. Efter årsmötet hölls ett konstituerande möte där styrelsen konstituerade sig enligt beskrivning ovan. På ett styrelsemöte under verksamhetsåret utsågs Roland Josefsson till team manager för World Transplant Games den augusti 2009 i Brisbane Australien. Anders Billström, sekreterare

5 Kassören Oddvar aalmo, Stockholm Ett mycket aktivt år för TransplantSweden har givetvis inneburit hög aktivitet även på föreningens ekonomiavdelning. Deltagandet i årets WTG-2009 i Australien var den största enskilda orsaken till den högre aktiviteten än under föregående år. Jämfört med verksamhetsåret 2008, ökade antal poster att hantera för bokföring med 86% och högsta bokförda saldo under året med 230%. Kontakterna via e-post med den lokala arrangören i Australien (LOC) blev många, då deras fakturor sällan stämde överens med våra beräkningar. Slutligen blev vi överens, men fortfarande har vi en utestående fordran på AUD 90,00. Utgående saldo vid årets slut visar på SEK ,00 och för första gången i föreningens historia kan vi notera en sparränta. Den uppgår till SEK 133,38 Till verksamhetsberättelsen för år 2009 bifogas det ekonomiska bokslutet med Balans- och Resultatrapport. Där framgår bl.a. att verksamheten gjorde en vinst på SEK ,50 för det gångna verksamhetsåret. Styrelsen föreslår att överskottet balanseras i ny räkning. I övrigt hänvisas till föreningens bokslut. Oddvar Aalmo Kassör

6 Balansrapport Idrottsföreningen för Transplanterade Perioden Belopp Kr Datum Sida 1 Kassa och bank IB Förändring UB 1930 Sweb , , ,00 Summa kassa och bank , , ,00 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,00 Eget kapital 2091 Balanserad vinst/förlust , , , Årets resultat 6 144, ,02 0,00 Summa Eget kapital ,50 0, ,50 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL ,50 0, ,50 Beräknat resultat 0, , ,50 Verifikationsnummer: 1-73 Utskriven av Hogia Small Office

7 Resultatrapport Idrottsföreningen för Transplanterade Perioden Datum Sida 1 Föreningens Intäkter Vald period Procent Ackumulerat Procent 3010 Intäkter - Medlemsavgifter 9 600,00 4, ,00 4, Intäkter - Sponsorer ,00 18, ,00 18, Intäkter - Egenavgifter ,00 77, ,00 77,5 Summa Föreningens Intäkter ,00 100, ,00 100,0 Föreningens kostnader 4010 Medlemsavgift - Livet som gåva -500,00-0,2-500,00-0, Deltagarkostn - WTG ,88-74, ,88-74, Lokalhyror ,00-0, ,00-0, Resekostnader ,00-0, ,00-0, Reklam/promotion/kläder/tryck ,00-11, ,00-11, Datakommunikation -355,00-0,2-355,00-0, Porto & Frakter -673,00-0,3-673,00-0, Revisionstjänster ,00-1, ,00-1, Bankkostnader ,00-0, ,00-0,6 Summa Föreningens kostnader ,88-89, ,88-89,2 Finansiella intäkter & kostnad 8311 Ränteintäkter - Bank 133,38 0,1 133,38 0,1 Övr ränteint/likn res.poster 133,38 0,1 133,38 0,1 Beräknat resultat ,50 10, ,50 10,9 Verifikationsnummer: 1-73 Utskriven av Hogia Small Office * = Oegentligt värde

8 Press & information Carl-johan ahl, Göteborg 2009 var ett år då det hände en hel del spännande saker. Det var ett WTG-år och Australien var värdar. Tävlingarna gick i Broadbeach strax söder om Brisbane på östkusten. Det var också ett vikigt år eftersom Göteborg och Sverige är nästa värdland på tur, WTG är stora tävlingar och att få ut budskapet, så att folk blir intresserade av att åka till andra sidan jorden, är svårt, men tack vare de medlemmar från TransplantSweden som var med och tävlade på Guldkusten, blev det en lysande succé. Alla ställde upp mangrant och pushade för Sverige på alla möjliga och omöjliga ställen. Allt gjordes med humor och glädje precis som mentaliteten är i Göteborg. TransplantSwedens medlemmar delade ut informationsmaterial och berättade med en härlig entusiasm om varför Göteborg man bara måste komma Göteborg och Sverige. Marknadsföring av WTG2011 i Göteborg. TransplantSwedens medlemmar gjorde ett storartat jobb! Hemma i Sverige kunde man följa de svenska framgångarna genom TransplantSwedens hemsida och WTG2011s hemsida. MEDIA Flera medlemmar har synts i media under året. Eva Ljungren, som är multitransplanterad, har figurerat i flera tidningar, bland annat Göteborgs Posten och Hemmets Journal. Åsa Nordin och Eva Ljungren var också med i ett reportage i Region Magasinet som skrev om transplantation och idrott. Referat har också funnits i Transplantations Nytt som är en

9 interntidning på transplantationsavdelningen på Sahlgrenska sjukhuset. Njurfunk och Infobladet har också berättat om TransplantSweden och om tävlingarna i Australien. Här vill redaktören be om hjälp. Jag vill att alla som har kontakter inom andra organ än njurar, skickar mig ett mail med kontaktadress till den som är ansvarig för de eventuella medlemstidningar eller informationsblad så TransplantSweden kan nå ut till fler och i och med det öka i medlemsantal. Det måste ju bli en stor trupp till WTG2011 Redaktören vill också påminna om att om det skrivs i lokala medier om oss som medlemmar eller om TransplantSweden vill jag veta detta. Be gärna journalisten skicka en tidning till mig, klipp ut artikeln eller kopiera den så jag kan lägga den i arkivet. Föreningens historia är ju dess medlemmar! Skriver någon om en medlem är det helt OK att be om ett par extra ex. av tidningen. Det är kutym inom tidningsbranschen. INFO-material. Det är nytt informationsmaterial på gång! Den avlånga blå broschyren kommer att uppdateras med ny text och nya bilder. Den kommer också att innehålla information om WTG2011. Det kommer att behövas många som vill hjälpa till under tävlingarna 2011 därför är det viktigt att få ut budskapet till så väl tävlande som anhöriga. TransplantSwedens informationsmaterial finns alltid med vid olika presentationer och rollupen har synts på många olika ställen, bland annat på MiGs, Marknadsföreningen i Göteborg, frukostmöten där WTG2011 presenterats. Den har också haft en framträdande plats i Nordstan i Göteborg vid nationella njurdagen. TransplantSweden finns alltid med Föreningen kommer också att behöva hjälp med att placera ut informationsmaterial. Så vitt jag vet finns det nu informationsmaterial på Akademiska Sjukhuset, Huddinge Sjukhus och Sahlgrenska Sjukhuset, men det behövs också hjälp från medlemmarna att placera ut Hur f-n???!!! informationsmaterialet på så Sisådärja Mycket nöjd själv många ställen som möjligt i landet. Alla behöver dra sitt strå till stacken för att vi ska bli fler medlemmar! Informationsmaterialet kan beställas genom att kontakta CJ Ahl eller Anders Olsson i styrelsen. COMMUNITYN Communityn existerar fortfarande även om det inte varit så mycket trafik på den sidan på ett tag. Det kan vara kul att sätta lite fart på den igen, som vår egen mötesplats på nätet. Man kan lägga i lite personlig information om sig själv, bilder och det finns också möjlighet att blogga

10 för den som är sugen på det. Den är öppen för alla som på ena eller andra sättet är involverade i transplantation, dialys och relaterad verksamhet. LÄNKAR TransplantSweden: WTG2011 : Communityn : Carl-Johan Ahl Press- & Inormationsansvarig

11 Team Manager. Roland Josefsson, motala & Claes wirén, lund Förberedelserna för WTG i Australien fortsatte som vanligt. Ett orosmoment som orsakade mycket problem och besvär var svininfluensan. Några månader före tävlingarna fick vi tre avhopp på grund av sjukdom. Team Manager fick ryggproblem och den transplanterade njuren började svikta. Situationen räddades av vikarierande Team Manager Claes Wirén som tog hand om resterande planering och ledning av verksamheten i Australien. Roland Josefsson Team Manager World Transplant Games 2009 De 17e WTG spelen hölls den augusti i Gold Coast, Australien. Resan dit var lång men kompenserades väl av alla intryck man fick. Efter allt jobb med förberedelserna blev tyvärr vår Team Manager Roland Josefsson sjuk och kunde inte åka med på den fantastiska resan. Det blev istället jag som fick förmånen att leda Team Sweden. Vi fick ett perfekt boende ca 100 m från Stilla Havets brusande surfingvågor. Frukost och middag åt vi på Convention Center, som samtidigt var spelens centralpunkt. Promenaden dit tog minuter och vi hade sällskap av papegojor, ibisstorkar, leguaner och flygande rävar. Svenska truppen bestod av 22 personer varav 11 var tävlande. Trots att 10 var med för första gången blev vi snabbt ett gäng som fungerade utmärkt ihop. Alla stöttade och uppmuntrade varandra och engagerade sig i vad som hände inom Team Sweden. Våra 11 tävlande plockade till sig 8 guld- och 4 bronsmedaljer, ett mycket bra resultat. Vi syntes och hördes trots att vi inte var många. Förutom tävlandet hade Team Sweden fått uppgiften att lansera WTG 2011 i Göteborg. Med banderoll, broschyrer och innebandyuppvisning, där hela truppen deltog, kändes det som att Göteborg 2011 fick stor genomslagskraft.

12 LOC för WTG2011 representerat av, bland andra, Håkan Gäbel och Lars Ljungberg var med på resan för att se och lära. Förhoppningsvis leder detta till att WTG 2011 blir en tävling alla kommer att minnas. Sköt om er, träna lagom, håll formen och njut av livet. Krya på dig Roland! Vi ses i Göteborg Claes Wirén, t.f. Team Manager Claes Wirén tar emot Team Manager diplomet för WTG2009 från WTGFs ordförande Olivier Coustère.

13 Webansvarig Gustav Wallén, Uppsala Uppdatering av hemsidan har skett löpande under året, nyheter och reportage har publicerats. Besöksantalet har ökat under året och genomsnittet under 2009 var 18 besök per dag från 11 besök Det är viktigt att du som medlem besöker hemsidan regelbundet för att få reda på vad som händer i föreningen. I dagsläget undersöks en ny variant av hemsida, om detta slår väl ut kommer den publiceras under våren. Gustav Wallén, Webansvarig

14 Underskrifter Göteborg Anders olsson, Ordförande: Anders Billström, Sekreterare Carl-Johan Ahl, Press & Info Oddvar aalmo, kassör Roland Josefsson, Team manager Claes wirén, t.f. team manager Gustav wallén, web Barbro hammarén, ledamot

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Medlemsbladet 4. Donationsveckan och Donationsdagen 2010. Aktiviteter där Vikings medlemmar deltagit under Donationsveckan

Medlemsbladet 4. Donationsveckan och Donationsdagen 2010. Aktiviteter där Vikings medlemmar deltagit under Donationsveckan Medlemsbladet 4 VIKING RIKSFÖRENINGEN FÖR HJÄRT- LUNGTRANSPLANTERADE 2010 Donationsveckan och Donationsdagen 2010 Vintern närmar sig med stormsteg. En del av Vikings verksamhet har efter EHLT-games gått

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Njurfunk. God Jul och Gott Nytt År! Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2009 Årgång 35

Njurfunk. God Jul och Gott Nytt År! Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2009 Årgång 35 Njurfunk Tidning för Njurförbundet God Jul och Gott Nytt År! Nummer 4, 2009 Årgång 35 Digital Center AB Peritonealdialys Miljömärkta peritonealdialysprodukter Annons Fresenius Ny! Fresenius Medical Cares

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07 Kallelse till årsmöte Ledare Hej! Marfans syndrom krånglar till livet för oss periodvis.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

0) 1 4) % % '" ! ) info@fragilex.se Sid 1 av 6 Föreningen Fragile-X Tidning nr 2, dec 2004 .# 3,

0) 1 4) % % ' ! ) info@fragilex.se Sid 1 av 6 Föreningen Fragile-X Tidning nr 2, dec 2004 .# 3, ! -)."/ %" 0) 1 ( 2)!033,,) "/ %"!. 4) % 5) % 6 %! "#$" "#$%& & % '" (!%%!%&! %% &% %&! )!&%%&&&%! ) &% %'!*"%&") &!+ && % +!, %&'%(%)*+, -$*.# 3, info@fragilex.se Sid 1 av 6 Föreningen Fragile-X Ordföranden

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Njurfunk Tidning för Njurförbundet

Njurfunk Tidning för Njurförbundet Njurfunk Tidning för Njurförbundet World Transplant Games - en upplevelse och succé Nummer 3, 2011 Årgång 38 Digital Center AB Peritonealdialys Miljömärkta peritonealdialysprodukter Annons Fresenius Fresenius

Läs mer

Samlarnytt från SK Rullen

Samlarnytt från SK Rullen Samlarnytt från SK Rullen Nr 2-2012 SK Rullens Styrelse Ordförande Jonas Olsson, 0045 401 50 503 E-post: jonas.record@hotmail.com Sekreterare Christer Fjellman, 073-333 07 17 E-post: christerfjellman@hotmail.com

Läs mer

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Årsrapport 2014 Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Ordföranden har ordet Året 2014 var året då vi i styrelsen lade ut spåret för vårt framtida arbete. Vi fortsatte utifrån

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 RFSL Eskilstunas årsmöte, Alfeltsgatan 9, Eskilstuna, 2009-02-26 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 1 2. Cafékvällar... 2 a) Onsdagscafé... 2 b) Torsdagscafé...

Läs mer

Noonan Nytt. nr. 3, 2012. Innehåll

Noonan Nytt. nr. 3, 2012. Innehåll Noonan Nytt Innehåll nr. 3, 2012 Ordförandespalten Hemsidan Noonan syndrom Sällsynta Diagnoser Extra årsmöte Familjekonferens 2012 Tack för mig! Syrelsemöte Alingsås Kontaktuppgifter Ordförandespalten

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll VM i Herning - Timo Rajasaari... 2 SIF SvRF - RF... 3 Riksidrottsförbundet - Tanja Zabel och Göran Montan... 6 Hur går vi vidare?... 6 Gruppredovisningar...

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer