Protokoll Årsmöte Hotel Anglais, Stockholm 1 Mötets öppnande Peter Mild öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötesordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Årsmöte 20100309 Hotel Anglais, Stockholm 1 Mötets öppnande Peter Mild öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötesordförande"

Transkript

1 Protokoll Årsmöte Hotel Anglais, Stockholm 1 Mötets öppnande Peter Mild öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötesordförande Peter Mild föreslås och väljs. 3 Val av sekreterare för mötet Andreas Söderberg föreslås väljs. 4 Val av justerare, rösträknare Bilbo Lantto & Kenneth Sundström anmäler sig som frivilliga och väljs. 5 Fastställande av röstlängd 17 personer är närvarande på mötet. 6 Godkännande av kallelsen Det godkänns att mötet är kallat i tid via utskick och skrivet på hemsidan tvf.se 7 Godkännande av dagordning Mötet godkänner dagordningen. 8 Verksamhetsberättelse Peter drar verksamhetsberättelsen. Bilaga 1 Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 9 Kassaberättelse Peter drar kassaberättelse från Thomas Blohm. Bilaga 2 verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 10 Styrelsens ansvarsfrihet Styrelsen får ansvarsfrihet med beröm! 11 Val av Styrelse Claes Säther avgår ur styrelsen. Daniel Gartmo föreslår Micke Török. Valberedningen föreslår Per Norberg & Mikael Taubert. Mötet väljer följande styrelse. Peter Mild, ordförande (omval) Andreas Söderberg, sekreterare (omval) Thomas Blohm, kassör (omval) Kenneth Sundström (omval) Dimi Dahdouh (omval) Camilla Skagerström, (omval) Per Norberg (nyval) Michael Taubert (nyval) 12 Val av valberedning Tocke Wingård, Michele Giuntoli väljs av mötet. 13 Verksamhetsplan Styrelsen presenterar några ideer dom tänkt jobba med under året. Gyllene snittet, Digital cinematography i Gbg med cameracenter, Philip Bloom om Dslr, Inspirationsdag, Upprepa elsäkerhetskursen, Uppföljning av Kontrakt & avtal, kameratester, videoredigering, föreningen behöver engagerat folk.

2 14 Fastställande av medlemsavgiften Medlemsavgiften fastställs till 400kr. 15 TvF Stipendium 2010 & Redovisning av 2009 Ingen har sökt stipendium Sandra som fick stipendiet 2009 har ännu inte använt pengarna men har tänkt använda dom till vidareutbildning som eng-fotograf. 16 Motioner och övriga frågor. Avtal. TvF tar fram exempel på punkter som bör ingå i kontrakt man skriver på. Detta sprids till produktionsbolag, kanaler och medlemmar i TvF. Angående användandet av frysbilder ur tv-produktioner till tidningar och web. oprövat område. Föreningen kollar vidare. Daniel Gartmo frågar om policyn kring eftertexter. TvF har tidigare tagit upp frågan utan direkt resultat. Webbteve till hemsidan. Bilbo Lantto gör reportage från Gyllene Snittet galan. Peter Mild visar etiketterna för felanmälan som TvF tagit fram. Dessa kommer att skickas ut i nästa medlemsbrev. Medlemmarna uppmanas att använda dom seriöst och inte i onödan. Karl Beckström efterlyser fotografer att dela bokförings och sekreterartjänst med. Karl skriver nåt på hemsidan när den funkar igen. 17 Mötets avslutande Peter avslutar mötet

3

4 TV fotografernas förening 1 (1) Utskriven: , 16: T o m ver nr: A 50 Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 1930 Checkräkningskonto , , , Bank Gyllene Snittet ,80 0, ,80 Summa omsättningstillgångar , , ,52 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,52 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital , , , Årets resultat , , ,57 Summa eget kapital , , ,52 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder , ,25 0,00 Summa kortfristiga skulder , ,25 0,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,52

5 TV fotografernas förening 1 (1) Utskriven: , 16: T o m ver nr: A 50 Resultatrapport RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning Medlemsavgifter , , Försäljning bannerplats 5 000, , Sponsorbidrag 0, , Seminarieavgifter ,00 0,00 Summa försäljning , ,00 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER , ,00 RÖRELSENS KOSTNADER BRUTTOVINST , ,00 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5800 Resekostnader ,00 0, Utdelning stipendier ,00 0, Möteskostnader , , Föreläsningar ,00 0, Kontorsmateriel/trycksaker , , Hemsida -810, , Webbhotell -360,00-575, Porto -543,18-729, Redovisningstjänster -881,00-588, Bankkostnader , , Kostnad vid kursdag , ,00 Summa externa rörelseutgifter/kostnader , ,55 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER , ,55 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 5 852, ,45 Finansiella intäkter och kostnader 8300 Ränteintäkter omsättningstillgångar 0,00 119,00 Summa finansiella intäkter och kostnader 0,00 119,00 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 5 852, ,45 REDOVISAT RESULTAT 5 852, ,45

6 TV- fotografernas förening TVF Undertecknad har granskat föreningens redovisning för 2009 och funnit att inkomster och utgifter är korrekt verifierade. Resultaträkningen visar ett överskott av kr. Behållningen på föreningens två bankkonto utvisar ett saldo på kr 64091,72 kr resp : 80 kr. Föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för året Hölö Solveig Blohm Auktoriserad redovisningskonsult SRF Aukt Redovisningskonsult Solveig Blohm Telefon: , Org nr: Lindsbergsvägen 8 Fax: HÖLÖ E-post:

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet för Sverok GävleDala

Protokoll fört vid årsmötet för Sverok GävleDala Protokoll fört vid årsmötet för Sverok GävleDala Falun 2013-02-24 1. Mötets öppnande Linnea Risinger hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt. 3.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2010-01-30, 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Mikael Jönsson, Joakim Öfverholm, Svetozar Kljajin, Martin Brosser 1. Mötet öppnas Ordförande Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 19:15 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007 RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007 INTÄKTER 2007-12-31 2006-12-31 Medlemsavgifter Not 1 185 400 kr 195 200 kr Seminarieavgifter Not 2 4 000 kr 48 450 kr Räntor Not 3 13 219 kr 7 870 kr Övrigt Not 4 1

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer