Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist"

Transkript

1 Protokoll Styrelsemöte SASK 30 september via Skype Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Anmäld frånvaro: Emma Farhang 92 Mötets öppnande Ordförande Ingela öppnade mötet 93 Val av justerare Till justerare valdes Carola Knudsen 94 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes 95 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 96 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Skrivelserna IK345 (Yvonne Brink; Angående domarkonferensen och rasklubbens representant) och IK347 (Yvonne Brink; Hundar till exteriörbeskrivning) åtgärdade. 97 AG rapporter AG Jobb Rikslägret har genomförts med lyckat resultat. Emma Farhang och Marie-Louise Fredriksson lämnar AG Jobb. En diskussion hölls angående hur vi skall få ihop en aktiv grupp och eventuella nya riktlinjer för vad gruppen skall göra. a) Vallning Klubbmästerskapet gick i stöpet. Linda Idås planerar en kurs för Peter Nilsson i november. Jeanette Forssman vill anordna en kurs för Peter Bengtsson i Skåne. Diskussioner om nästa års AG Vallningskonstellation hölls under mötet. b) PR/info Nathalie Nylén lämnar PR/Info. Vi är i behov av roddare inför de kommande mässorna där vi har bokat plats (Stockholm, MyDog). Veronica kontaktar Yvonne angående 2013 års kalender. Montern under Bruks och IPO-SM var lyckad. Mötesnotering: Cari Hansson deltar i mötet från och med 97 c) c) AG Uppfödning Cari har varit i kontakt med Lena Stangvik som dock har händerna fulla med kompendiet. d) Mental LO Södra anordnar en föreläsningsdag med Jan Gyllensten, uppfödare går gratis. Karin Blom tar över Maja Fredrikssons Lathundlicens. e) Utställning Inget att rapportera 98 Rapporter från LO - LO Östra: Tävlingen Guldtackan har genomförts med lyckat resultat och kommer att upprepas. MH anordnades på Ekerö, det gick inte att fylla platserna med aussies så några gick till andra raser. En aussieträff anordnades i Katrineholm den 15:e september och en ny planeras i Stockholm den 7:e oktober.

2 - LO Västra: En aussieträff planeras på Ale BK den 27:e oktober. Nästa års rasmästerskap anordnas i västras LO. Eventuellt ett riksläger också. MH planeras under våren LO Södra: Marie Bertilsson är inte längre kontaktperson för LO Södra. Årets Skånska Aussie anordnas i oktober. En vallningshelg för Peter Bengtsson är planerad. - LO Norra: Carola Knudsen avgår och styrelsen efterlyser därmed en ny kontaktperson för LO Norra. 99 Ekonomisk rapport Saldo :- Lägret gick ekonomiskt bra, resultat väntas. Uppfödare trillar in. 100 Entledigande av suppleant Beslutade att entlediga Nathalie Nylén som suppleant i SASKs styrelse på egen begäran. 101 Övriga frågor a) Hundar till exteriörbeskrivarutbildningen Åsa Mellqvist tar på sig att hitta lämpliga kandidater. b) Policydokument Prissättningspolicy inget underlag och därmed ej diskuterat c) Exteriördomarkonferensen avstämning, hundmaterial återstår och vi behöver 6-7 stycken rasrepresentanter 102 Nästa möte Nästa styrelsemöte planeras den 28:e oktober 18: Mötets avslutande Ingela avslutade mötet. Vid protokollet: Linda Jonsson Sekreterare Ingela Bergare Ordförande Carola Knudsen Justerare

3 Svenska Australian ShepherdKlubben Rapport > Bokföring > Balansräkning för perioden Nr Namn Ingående balans Perioden Utgående balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 1610 Förskott 2806,50 0, , Kassa 1722,00-827,00 895, PlusGiro , , ,47 S:a omsättningstillgångar , , ,97 TOTALT TILLGÅNGAR , , ,97 SKULDER & EGET KAPITAL Eget kapital 2069 Årets resultat ,36 0, ,36 Beräknat balanserat resultat 16555, , ,13 S:a eget kapital , , ,49 Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder -7552, , , Upplupna kostnader/förutbetalda intäkt -2500,00 0, ,00 S:a kortfristiga skulder , , ,48 TOTALT SKULDER & EGET KAPITAL , , ,97

4 Svenska Australian ShepherdKlubben Rapport > Bokföring > Resultaträkning för perioden Perioden Ackumulerat Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år RÖRELSENS INTÄKTER OCH LAGERFÖRÄNDRING Nettoomsättning 3110 Intäkter MH/MT 4200,00 0, ,00 0, Intäkter Läger 47280, , , , Intäkter Rasspecialen 22781, , , , Intäkter Vallning 7500, , , , Intäkter Aussiekalender 2410, , , , Uppfödarlista 8400, , , , Intäkter Lokalområden 3897,00 0, ,00 0, Andra aktiviteter 200,00 0,00 200,00 0, Medlemsavgifter 77330, , , ,00 S:a nettoomsättning , , , ,00 Lagerförändring 4018 Kostnader SBK -1436, , , , SBK Kongressen -3400, , , , Kostnader Års/Medlemsmöte -2079, , , , Kostnader Styrelsemöten & Arbetsmöten , , , , Kostnader MH/MT -3606,50-380, ,50-380, Kostnader Läger , , , , Priser, medaljer -842,00 0,00-842,00 0, Kostnader Rasspecialen , , , , Kostnader Vallning -6695, , , , Kostnader AG Uppfödning -1730,00 0, ,00 0, Kostnader Tidning , , , , Kostnader PR/Info -2527, , , , Kostnader Lokalområden -3488,90-495, ,90-495, Andra aktiviteter 21,00 0,00 21,00 0,00 S:a lagerförändring , , , ,43 BRUTTOVINST 42099, , , ,57 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 5940 Utställning och mässor -1788,89 0, ,89 0, Telefon 0,00-500,00 0,00-500,00

5 6250 Porto -3823,00-310, ,00-310, Redovisningstjänster -777,00-509,00-777,00-509, Bankkostnader -568,50-462,00-568,50-462,00 S:a övriga externa kostnader -6957, , , ,00 Personalkostnader 7330 Bilersättningar 0, ,00 0, , Utbildning 0, ,00 0, , Utbildning, förtroendevalda 0, ,00 0, ,00 S:a Personalkostnader 0, ,00 0, ,00 RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 35141, , , ,57 Avskrivningar RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 35141, , , ,57 Finansiella intäkter och kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 35141, , , ,57 RESULTAT FÖRE SKATT 35141, , , ,57 BERÄKNAT RESULTAT 35141, , , ,57

6

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Åsa Mellqvist, Cari Hansson

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Åsa Mellqvist, Cari Hansson Protokoll Styrelsemöte SASK 28 oktober, Skype-möte Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Åsa Mellqvist, Cari Hansson Anmäld frånvaro: Emma Farhang, Linda Jonsson 104 Mötets öppnande

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Emma Farhang, Cari Hansson

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Emma Farhang, Cari Hansson Protokoll Styrelsemöte SASK 21 augusti, Skype-möte Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Emma Farhang, Cari Hansson Anmäld frånvaro: Åsa Mellqvist, Linda Jonsson Ej anmält förhinder:

Läs mer

Styrelsemöte SASK 9/3 kl 10.30, Norrköpings BK.

Styrelsemöte SASK 9/3 kl 10.30, Norrköpings BK. Styrelsemöte SASK 9/3 kl 10.30, Norrköpings BK. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Cari Hansson, Per Edorson, Veronica Hagéus, Ingrid Wigur, Emma Farhang, (Towe Ekman, Lena Stanvik, endast närvarande

Läs mer

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också.

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också. Styrelsemöte SASK 17/8 kl 19.00 via telefon. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Per Edorson, Emma Farhang, Åsah Holmqvist, Ingrid Wigur, Veronica Hagéus. Frånvarande: Cari Hansson 78 Mötets

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 11/8 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur, Emma Farhang 51 Mötets öppnade Jeanette

Läs mer

Styrelsemöte SASK 19/ kl via

Styrelsemöte SASK 19/ kl via Styrelsemöte SASK 19/4 2015 kl 19.00 via telefon. Närvarande: Jeanette Forssman, Emma Sandfjord, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Christina Holqvist, Åsa Holmqvist, Emma Farhang.

Läs mer

Protokoll SASK 15/ , via telefon

Protokoll SASK 15/ , via telefon Protokoll SASK 15/11 2015, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Veronica Hagéus, Emma Sandfjord, Per Edorson Frånvarande: Emma Farhang, Cari Hansson, Maria Romner, Åsa Holmqvist, Christina Holmqvist

Läs mer

Styrelsemöte SASK 17/ kl via

Styrelsemöte SASK 17/ kl via Styrelsemöte SASK 17/5 2015 kl 19.00 via telefon. Närvarande: Jeanette Forssman, Emma Sandfjord, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Maria Jönsson, Christina Holqvist, Emma Farhang. Frånvarande: Per Edorson,

Läs mer

Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE.

Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE. Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Cari Hansson, Per Edorson, Veronica Hagéus, Ingrid Wigur, Emma Farhang. Anmält förhinder: Åsah Holmqvist 33 Mötets

Läs mer

Styrelsemöte SASK 11/5 kl 19.00 via SKYPE.

Styrelsemöte SASK 11/5 kl 19.00 via SKYPE. Styrelsemöte SASK 11/5 kl 19.00 via SKYPE. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Cari Hansson, Per Edorson, Ingrid Wigur, Åsah Holmqvist. Anmält förhinder: Emma Farhang, Veronica Hagéus. 48 Mötets

Läs mer

Styrelsemöte SASK 9/12 kl 19.00 via Skype.

Styrelsemöte SASK 9/12 kl 19.00 via Skype. Styrelsemöte SASK 9/12 kl 19.00 via Skype. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Cari Hansson, Per Edorson, Veronica Hagéus, Ingrid Wigur Anmält förhinder: Emma Farhang, Jessica Nyström 116 Mötets

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Styrelsemöte SASK 11/10 2015

Styrelsemöte SASK 11/10 2015 Styrelsemöte SASK 11/10 2015 kl 19.00 via telefon. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Per Edorson, Cari Hansson, Christina Holmqvist, Emma Farhang, Emma Sandfjord, Veronica Hagéus Frånvarande:

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 13/10 kl 19.00 via Skype. Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Maria Jönsson, Cari Hansson, Per Edorson Anmält förhinder: Veronica Hagéus,

Läs mer

Styrelsemöte SASK 8/ kl via telefon.

Styrelsemöte SASK 8/ kl via telefon. Styrelsemöte SASK 8/2 2015 kl 19.00 via telefon. Närvarande: Jeanette Forssman, Ingrid Wigur, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson. Frånvarande: Emma Farhang, Åsah Holmqvist 168 Mötets

Läs mer

Protokoll SASK 6/ , via telefon

Protokoll SASK 6/ , via telefon Protokoll SASK 6/12 2015, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Veronica Hagéus, Emma Sandfjord, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Romner, Åsa Holmqvist, Frånvarande: Emma Farhang, Christina Holmqvist

Läs mer

Protokoll SASK 6/ , via telefon

Protokoll SASK 6/ , via telefon Protokoll SASK 6/11 2016, via telefon Närvarande: Veronica Hagéus, Cari Hansson, Monica Gahlin 1 Mötets öppnade Veronica hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Val av justeringsman Till justerare valdes

Läs mer

Protokoll SASK 8/1 2017, via telefon

Protokoll SASK 8/1 2017, via telefon Protokoll SASK 8/1 2017, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Maria Romner, Emma Sandfjord, Monica Gahlin, Emelie Johnsson Frånvarande: Christina Holmqvist, 1 Mötets

Läs mer

Protokoll SASK 17/1 2016, via telefon

Protokoll SASK 17/1 2016, via telefon Protokoll SASK 17/1 2016, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Romner, Åsa Holmqvist, Christina Holmqvist Frånvarande: Emma Farhang, Emma Sandfjord

Läs mer

SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011 Kroksbo gård

SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011 Kroksbo gård SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011 Kroksbo gård Närvarande: Ingela Bergare, Veronica Hageus, Carola Knudsen, Camilla Appelgren, Kia Axelsson och Karin Fries. Delvis närvarande: Lilian Holmer (medverkan

Läs mer

Protokoll SASK 9/4 2017, via telefon

Protokoll SASK 9/4 2017, via telefon Protokoll SASK 9/4 2017, via telefon Närvarande: Veronica Hagéus, Cari Hansson, Maria Romner,, Emma Sandfjord, Emelie Johnsson, Anna-Karin Malm, Linnea Lundberg Frånvarande: Jeanette Forssman, Monica Gahlin

Läs mer

Protokoll SASK 11/ , via telefon

Protokoll SASK 11/ , via telefon Protokoll SASK 11/12 2017, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Anna-Karin Malm, Maria Romner, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Emma Sandfjord, Frånvarande: Emelie Johnsson, Linnéa Lundberg, Monica

Läs mer

Protokoll SASK 11/ , via telefon

Protokoll SASK 11/ , via telefon Protokoll SASK 11/12 2016, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Maria Romner, Emma Sandfjord Frånvarande: Monica Gahlin, Christina Holmqvist, Emelie Johnsson 1 Mötets

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Protokoll SASK 12/2 2017, via telefon

Protokoll SASK 12/2 2017, via telefon Protokoll SASK 12/2 2017, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Maria Romner, Monica Gahlin, Frånvarande: Christina Holmqvist, Emma Sandfjord, Emelie Johnsson 1 Mötets

Läs mer

SVENSKA AUSTRALIAN SHEPHERDKLUBBEN

SVENSKA AUSTRALIAN SHEPHERDKLUBBEN SVENSKA AUSTRALIAN SHEPHERDKLUBBEN DAGORDNING ÅRSMÖTE 3 MARS 2013 1 Årsmötets öppnande 2 Utdelande av SASK utmärkelser och priser för: a) erhållna championat b) Årets Aussie 2012 i grenarna utställning,

Läs mer

Protokoll SASK 13/8 2017, via telefon

Protokoll SASK 13/8 2017, via telefon Protokoll SASK 13/8 2017, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Anna-Karin Malm, Linnéa Lundberg, Maria Romner, Veronica Hagéus Frånvarande: Cari Hansson, Emelie Johnsson, Monica Gahlin, Emma Sandfjord

Läs mer

Styrelsemöte SASK 14/6 2015

Styrelsemöte SASK 14/6 2015 Styrelsemöte SASK 14/6 2015 kl 19.00 via telefon. Närvarande: Jeanette Forssman, Emma Sandfjord, Veronica Hagéus, Maria Jönsson, Per Edorson, Åsa Holmqvist Frånvarande: Emma Farhang, Cari Hansson, Christina

Läs mer

Protokoll SASK 12/6 2016, via telefon

Protokoll SASK 12/6 2016, via telefon Protokoll SASK 12/6 2016, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Romner, Nina Mellfors, Emelie Johnsson (deltog från 5 och MAS-diskussionen), Christina Holmqvist, Veronica Hagéus Frånvarande:

Läs mer

Protokoll SASK 10/9 2017, via telefon

Protokoll SASK 10/9 2017, via telefon Protokoll SASK 10/9 2017, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Anna-Karin Malm, Linnéa Lundberg, Maria Romner, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Emelie Johnsson, Monica Gahlin Frånvarande: Emma Sandfjord

Läs mer

Protokoll SASK, 14 april 2019, via telefon

Protokoll SASK, 14 april 2019, via telefon Protokoll SASK, 14 april 2019, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Romner, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Lisa Jansson, Anna-Karin Malm, Ulli Samuelsson Frånvarande: Monica Gahlin, Emma Sandfjord

Läs mer

Protokoll SASK, 12 maj 2019, via telefon

Protokoll SASK, 12 maj 2019, via telefon Protokoll SASK, 12 maj 2019, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Romner, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Lisa Jansson, Anna-Karin Malm, Ulli Samuelsson, Monica Gahlin, Emma Sandfjord Frånvarande:

Läs mer

Protokoll SASK 14/1 2018, via telefon

Protokoll SASK 14/1 2018, via telefon Protokoll SASK 14/1 2018, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Anna-Karin Malm, Maria Romner, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Monica Gahlin Frånvarande: Emelie Johnsson, Linnéa Lundberg, Emma Sandfjord

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 5 Datum: 2010-05-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise

Läs mer

Revisorer Ordinarie har varit Ingela Bergare och Johanna Biderman. Suppleanter har varit Jane Avena och Camilla Appelgren.

Revisorer Ordinarie har varit Ingela Bergare och Johanna Biderman. Suppleanter har varit Jane Avena och Camilla Appelgren. Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2015. Styrelse

Läs mer

Protokoll SASK, 10 februari 2019, via telefon

Protokoll SASK, 10 februari 2019, via telefon Protokoll SASK, 10 februari 2019, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Romner, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Lisa Jansson, Monica Gahlin, Anna-Karin Malm, Emma Sandfjord Frånvarande: Linnéa

Läs mer

Protokoll SASK 11/2 2018, via telefon

Protokoll SASK 11/2 2018, via telefon Protokoll SASK 11/2 2018, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Anna-Karin Malm, Maria Romner, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Frånvarande: Emelie Johnsson, Linnéa Lundberg, Emma Sandfjord, Monica

Läs mer

Protokoll SASK, 2 december 2018, via telefon

Protokoll SASK, 2 december 2018, via telefon Protokoll SASK, 2 december 2018, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Romner, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Emma Sandfjord, Frånvarande: Linnéa Lundberg, Lisa Jansson, Anna-Karin Malm, Monica

Läs mer

Protokoll SASK 14/8 2016, via telefon

Protokoll SASK 14/8 2016, via telefon Protokoll SASK 14/8 2016, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Maria Romner, Emma Sandfjord, Monica Gahlin, Emelie Johnsson, Christina Holmqvist Frånvarande: Nina Mellfors

Läs mer

Protokoll SASK, 11 november 2018, via telefon

Protokoll SASK, 11 november 2018, via telefon Protokoll SASK, 11 november 2018, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Lisa Jansson, Maria Romner, Veronica Hagéus Anna-Karin Malm, Cari Hansson, Monica Gahlin Frånvarande: Emma Sandfjord, Linnéa

Läs mer

Protokoll SASK 8/5 2016, via telefon

Protokoll SASK 8/5 2016, via telefon Protokoll SASK 8/5 2016, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Maria Romner, Nina Mellfors, Monica Gahlin, Emelie Johnsson, Christina Holmqvist Frånvarande: Emma Sandfjord

Läs mer

Protokoll SASK 12/ , via telefon

Protokoll SASK 12/ , via telefon Protokoll SASK 12/11 2017, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Anna-Karin Malm, Linnéa Lundberg, Maria Romner, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Monica Gahlin Frånvarande: Emma Sandfjord, Emelie Johnsson

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Skellefteå Golfklubb

Årsredovisning. Skellefteå Golfklubb 1 (8) Årsredovisning för Skellefteå Golfklubb 894700-4423 Räkenskapsåret 2017 2 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Skellefteå Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Läs mer

Protokoll SASK 8/4 2018, via telefon

Protokoll SASK 8/4 2018, via telefon Protokoll SASK 8/4 2018, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Anna-Karin Malm, Maria Romner, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Emma Sandfjord, Monica Gahlin, Lisa Jansson Frånvarande: Linnéa Lundberg,

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Protokoll SASK 12 augusti 2018, via telefon

Protokoll SASK 12 augusti 2018, via telefon Protokoll SASK 12 augusti 2018, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Romner, Emma Sandfjord, Lisa Jansson, Anna-Karin Malm, Veronica Hagéus Frånvarande: Linnéa Lundberg, Cari Hansson, Monica

Läs mer

Protokoll SASK 10 juni 2018, via telefon

Protokoll SASK 10 juni 2018, via telefon Protokoll SASK 10 juni 2018, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Romner, Cari Hansson, Emma Sandfjord, Monica Gahlin, Lisa Jansson, Anna-Karin Malm Frånvarande: Linnéa Lundberg, Veronica Hagéus

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 4 Datum: 2010-04-07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Karlshamns Ridklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin Årsbokslut för 802009-5397 Räkenskapsåret 2015 Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 1 (6) 2014-01-01-2014-12-31 Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. BRF Bockholmen

Årsredovisning. BRF Bockholmen Årsredovisning för 769612-3673 Räkenskapsåret 2017 1 (8) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Förening För Allmänmedicin

Årsredovisning. Svensk Förening För Allmänmedicin Årsredovisning för Svensk Förening För Allmänmedicin 802009-5397 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Svensk Förening För Allmänmedicin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 10 mars 2015 kl Plats: Humlevägen 53

Humlevägens Samfällighetsförening   Styrelsemöte. Tid: 10 mars 2015 kl Plats: Humlevägen 53 Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 10 mars 2015 kl 19.00 Plats: Humlevägen 53 Närvarande: Bo Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim Persson,

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för 815600-7505 Räkenskapsåret 2017 1 (7) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

72. Samfällighetens hemsida: Ej uppdaterad sedan senaste mötet.

72. Samfällighetens hemsida: Ej uppdaterad sedan senaste mötet. Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Sida 1 av 2 Styrelsemöte Tid: 19 december 2017 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 53 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Carina Johansson, Lovisa

Läs mer

Protokoll SASK, 14 oktober 2018, via telefon

Protokoll SASK, 14 oktober 2018, via telefon Protokoll SASK, 14 oktober 2018, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Lisa Jansson, Maria Romner, Veronica Hagéus Frånvarande: Anna-Karin Malm, Cari Hansson, Emma Sandfjord, Linnéa Lundberg, Monica

Läs mer

793. Saknade lock till dagvattenbrunn: Avvaktar till mars för att åter ta upp denna fråga med kommunen

793. Saknade lock till dagvattenbrunn: Avvaktar till mars för att åter ta upp denna fråga med kommunen Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 7 februari 2017 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 59 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Carina

Läs mer

Protokoll SASK, 13 januari 2019, via telefon

Protokoll SASK, 13 januari 2019, via telefon Protokoll SASK, 13 januari 2019, via telefon Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Romner, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Lisa Jansson, Monica Gahlin, Frånvarande: Linnéa Lundberg, Anna-Karin Malm, Emma

Läs mer

Årsredovisning FRILLESÅS ÖSTRA FIBERNÄT EKONOMISK

Årsredovisning FRILLESÅS ÖSTRA FIBERNÄT EKONOMISK Årsredovisning för FRILLESÅS ÖSTRA FIBERNÄT EKONOMISK 769619-5598 Räkenskapsåret 2018 1 (7) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsbokslut. Företagarna i Täby

Årsbokslut. Företagarna i Täby Årsbokslut för 816000-1999 Räkenskapsåret 2017 1 (6) Styrelsen för får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (6) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningen har

Läs mer

15. Byte av firmatecknare/kassör: Kristofer avvaktar banken som inte har satt upp tid för förändringen. Kristofer driver ärendet.

15. Byte av firmatecknare/kassör: Kristofer avvaktar banken som inte har satt upp tid för förändringen. Kristofer driver ärendet. Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Sida 1 av 2 Styrelsemöte Tid: 30 Maj 2017 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 53 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Åsa Uvberg Fichter, Carina

Läs mer

Årsredovisning. Skellefteå Golf AB

Årsredovisning. Skellefteå Golf AB 1 (8) Årsredovisning för Skellefteå Golf AB 556437-5797 Räkenskapsåret 2017 2 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Skellefteå Golf AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening

Humlevägens Samfällighetsförening Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Sida 1 av 2 Styrelsemöte Tid: 20 februari 2018 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 59 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Carina Johansson, Lovisa

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen lämnar härmed Årsredovisning för verksamhetsåret

Styrelsen lämnar härmed Årsredovisning för verksamhetsåret Svenska Riesenschnauzerklubben (Org.Nr. : 802016-3286) Styrelsen lämnar härmed Årsredovisning för verksamhetsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 INNEHÅLL: SIDA: Balansräkning 2 Resultaträkning 3-6 Not 1) Verksamhetsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013

Delårsrapport januari-juni 2013 Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte i Södertälje 2013-06-15 2013-06-16 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP

THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP Årsredovisning För THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP 829502-2472 Räkenskapsår 2018 1 (8) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten är

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Gunnarsbyområdets Lanthandel och Service Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Gunnarsbyområdets Lanthandel och Service Ekonomisk Förening Årsredovisning för Gunnarsbyområdets Lanthandel och Service 769631-5840 Räkenskapsåret 2017 Gunnarsbyområdets Lanthandel och Service 1 (6) Styrelsen för Gunnarsbyområdets Lanthandel och Service får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Sörmjöle IT Ekonomisk förening

Årsredovisning. Sörmjöle IT Ekonomisk förening Årsredovisning för 769608-6433 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Årsredovisning. Sörmjöle IT Ekonomisk förening

Årsredovisning. Sörmjöle IT Ekonomisk förening Årsredovisning för 769608-6433 Räkenskapsåret 2017 1 (7) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Lisa AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Lisa AB Räkenskapsåret Årsredovisning för 555555-5555 Räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kolletorp

Årsredovisning. Brf Kolletorp Årsredovisning för 769633-3686 Räkenskapsåret 2018 1 (6) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för Årsredovisning för 769610-7247 Räkenskapsåret 2017 1 (7) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Boberg-Dotetorp VAF Ekonomisk förening

Årsredovisning. Boberg-Dotetorp VAF Ekonomisk förening Årsredovisning för 769631-3498 Räkenskapsåret 2018 1 (7) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Landsbygdsfiber Skövde AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Linden 4

Årsredovisning. Brf Linden 4 Årsredovisning för Brf Linden 4 769627-9459 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Brf Linden 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

KKV i Nacka Servicebolag AB

KKV i Nacka Servicebolag AB Årsredovisning för KKV i Nacka Servicebolag AB Räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Noter 5-6 Underskrifter 7 Fastställelseintyg

Läs mer

111. Belysning, Sandning och plogning: a. Ronny har pratat med Per Karlsson om problemen som varit när det fryser på slask.

111. Belysning, Sandning och plogning: a. Ronny har pratat med Per Karlsson om problemen som varit när det fryser på slask. Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Sida 1 av 2 Styrelsemöte Tid: 20 mars 2018 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 51 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Carina Johansson, Lovisa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag 1(8) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 -

Läs mer