Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist"

Transkript

1 Protokoll Styrelsemöte SASK 30 september via Skype Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Anmäld frånvaro: Emma Farhang 92 Mötets öppnande Ordförande Ingela öppnade mötet 93 Val av justerare Till justerare valdes Carola Knudsen 94 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes 95 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 96 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Skrivelserna IK345 (Yvonne Brink; Angående domarkonferensen och rasklubbens representant) och IK347 (Yvonne Brink; Hundar till exteriörbeskrivning) åtgärdade. 97 AG rapporter AG Jobb Rikslägret har genomförts med lyckat resultat. Emma Farhang och Marie-Louise Fredriksson lämnar AG Jobb. En diskussion hölls angående hur vi skall få ihop en aktiv grupp och eventuella nya riktlinjer för vad gruppen skall göra. a) Vallning Klubbmästerskapet gick i stöpet. Linda Idås planerar en kurs för Peter Nilsson i november. Jeanette Forssman vill anordna en kurs för Peter Bengtsson i Skåne. Diskussioner om nästa års AG Vallningskonstellation hölls under mötet. b) PR/info Nathalie Nylén lämnar PR/Info. Vi är i behov av roddare inför de kommande mässorna där vi har bokat plats (Stockholm, MyDog). Veronica kontaktar Yvonne angående 2013 års kalender. Montern under Bruks och IPO-SM var lyckad. Mötesnotering: Cari Hansson deltar i mötet från och med 97 c) c) AG Uppfödning Cari har varit i kontakt med Lena Stangvik som dock har händerna fulla med kompendiet. d) Mental LO Södra anordnar en föreläsningsdag med Jan Gyllensten, uppfödare går gratis. Karin Blom tar över Maja Fredrikssons Lathundlicens. e) Utställning Inget att rapportera 98 Rapporter från LO - LO Östra: Tävlingen Guldtackan har genomförts med lyckat resultat och kommer att upprepas. MH anordnades på Ekerö, det gick inte att fylla platserna med aussies så några gick till andra raser. En aussieträff anordnades i Katrineholm den 15:e september och en ny planeras i Stockholm den 7:e oktober.

2 - LO Västra: En aussieträff planeras på Ale BK den 27:e oktober. Nästa års rasmästerskap anordnas i västras LO. Eventuellt ett riksläger också. MH planeras under våren LO Södra: Marie Bertilsson är inte längre kontaktperson för LO Södra. Årets Skånska Aussie anordnas i oktober. En vallningshelg för Peter Bengtsson är planerad. - LO Norra: Carola Knudsen avgår och styrelsen efterlyser därmed en ny kontaktperson för LO Norra. 99 Ekonomisk rapport Saldo :- Lägret gick ekonomiskt bra, resultat väntas. Uppfödare trillar in. 100 Entledigande av suppleant Beslutade att entlediga Nathalie Nylén som suppleant i SASKs styrelse på egen begäran. 101 Övriga frågor a) Hundar till exteriörbeskrivarutbildningen Åsa Mellqvist tar på sig att hitta lämpliga kandidater. b) Policydokument Prissättningspolicy inget underlag och därmed ej diskuterat c) Exteriördomarkonferensen avstämning, hundmaterial återstår och vi behöver 6-7 stycken rasrepresentanter 102 Nästa möte Nästa styrelsemöte planeras den 28:e oktober 18: Mötets avslutande Ingela avslutade mötet. Vid protokollet: Linda Jonsson Sekreterare Ingela Bergare Ordförande Carola Knudsen Justerare

3 Svenska Australian ShepherdKlubben Rapport > Bokföring > Balansräkning för perioden Nr Namn Ingående balans Perioden Utgående balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 1610 Förskott 2806,50 0, , Kassa 1722,00-827,00 895, PlusGiro , , ,47 S:a omsättningstillgångar , , ,97 TOTALT TILLGÅNGAR , , ,97 SKULDER & EGET KAPITAL Eget kapital 2069 Årets resultat ,36 0, ,36 Beräknat balanserat resultat 16555, , ,13 S:a eget kapital , , ,49 Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder -7552, , , Upplupna kostnader/förutbetalda intäkt -2500,00 0, ,00 S:a kortfristiga skulder , , ,48 TOTALT SKULDER & EGET KAPITAL , , ,97

4 Svenska Australian ShepherdKlubben Rapport > Bokföring > Resultaträkning för perioden Perioden Ackumulerat Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år RÖRELSENS INTÄKTER OCH LAGERFÖRÄNDRING Nettoomsättning 3110 Intäkter MH/MT 4200,00 0, ,00 0, Intäkter Läger 47280, , , , Intäkter Rasspecialen 22781, , , , Intäkter Vallning 7500, , , , Intäkter Aussiekalender 2410, , , , Uppfödarlista 8400, , , , Intäkter Lokalområden 3897,00 0, ,00 0, Andra aktiviteter 200,00 0,00 200,00 0, Medlemsavgifter 77330, , , ,00 S:a nettoomsättning , , , ,00 Lagerförändring 4018 Kostnader SBK -1436, , , , SBK Kongressen -3400, , , , Kostnader Års/Medlemsmöte -2079, , , , Kostnader Styrelsemöten & Arbetsmöten , , , , Kostnader MH/MT -3606,50-380, ,50-380, Kostnader Läger , , , , Priser, medaljer -842,00 0,00-842,00 0, Kostnader Rasspecialen , , , , Kostnader Vallning -6695, , , , Kostnader AG Uppfödning -1730,00 0, ,00 0, Kostnader Tidning , , , , Kostnader PR/Info -2527, , , , Kostnader Lokalområden -3488,90-495, ,90-495, Andra aktiviteter 21,00 0,00 21,00 0,00 S:a lagerförändring , , , ,43 BRUTTOVINST 42099, , , ,57 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 5940 Utställning och mässor -1788,89 0, ,89 0, Telefon 0,00-500,00 0,00-500,00

5 6250 Porto -3823,00-310, ,00-310, Redovisningstjänster -777,00-509,00-777,00-509, Bankkostnader -568,50-462,00-568,50-462,00 S:a övriga externa kostnader -6957, , , ,00 Personalkostnader 7330 Bilersättningar 0, ,00 0, , Utbildning 0, ,00 0, , Utbildning, förtroendevalda 0, ,00 0, ,00 S:a Personalkostnader 0, ,00 0, ,00 RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 35141, , , ,57 Avskrivningar RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 35141, , , ,57 Finansiella intäkter och kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 35141, , , ,57 RESULTAT FÖRE SKATT 35141, , , ,57 BERÄKNAT RESULTAT 35141, , , ,57

6

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE.

Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE. Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Cari Hansson, Per Edorson, Veronica Hagéus, Ingrid Wigur, Emma Farhang. Anmält förhinder: Åsah Holmqvist 33 Mötets

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-06-09 via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Ann-Git Rammus, Anna Rexlinger, Helén Wallman,

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Ordförande öppnade mötet 19,00 och hälsade alla välkomna, ett extra varmt välkomnande till utställningskommittén och PF-delegaterna.

Ordförande öppnade mötet 19,00 och hälsade alla välkomna, ett extra varmt välkomnande till utställningskommittén och PF-delegaterna. SVENSKA PUDELKLUBBENS VÄSTRA AVDELNING Protokoll 05-14, fört vid styrelsemöte måndagen den 14 april 2014 i konferensrummet på andra våningen på Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg Närvarande: Pelle Bratell

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Kelpie Klubben styrelse (SVEKK)

Arbetsordning för Svenska Kelpie Klubben styrelse (SVEKK) Arbetsordning för Svenska Kelpie Klubben styrelse (SVEKK) En styrelses arbetsordning är ett klargörande av vilka uppgifter som åligger klubbstyrelsen och hur arbetet i styrelsen ska bedrivas för att säkerställa

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 &1 Klubbordförande Susanne Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010. www.sbkdistr.se

1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010. www.sbkdistr.se 1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 2 Verksamhetsberättelse 2010 SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2010 haft följande sammansättning: Ordförande Lennart Larsson Vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Mikael Jönsson, Joakim Öfverholm, Svetozar Kljajin, Martin Brosser 1. Mötet öppnas Ordförande Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 19:15 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Svenska Eurasierklubben

Svenska Eurasierklubben Svenska Eurasierklubben Årsmöte 15/3 2015 SVENSKA EURASIERKLUBBEN Dagordning för årsmöte 2015-03-15 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängd 3. Val av årsmötesordförande. 4. Styrelsens anmälan av protokollförare.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död Sida 1 av 11 Årsredovisning för Riksföreningen Rätten till en Värdig Död 802007-3865 Räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Närvarande: Ericson Andersson Louise Rosengren Monica Åkesson Eva Stark Louice Sporrsäter Sofie Falkman Ej närvarande: Tina Bodin Lena Hedlund Giesela Edström

Läs mer