Per Antagning.se. Från systemfokus 1ll användbarhetsfokus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-10- 06. Per Ze@ervall. Antagning.se. Från systemfokus 1ll användbarhetsfokus"

Transkript

1 Antagning.se Från systemfokus 1ll användbarhetsfokus Per

2 Denna l samarbe Placera nedan. Webbstrul ger förlängd ansöknings6d 6ll universitetet Värmlands Folkblad

3 Denna l samarbe Placera nedan. Hemsidan hackad- antagningsbesked redan ute på nätet AHonbladet

4 Denna l samarbe Placera nedan. Vad fick prins Daniel på högskoleprovet? Göteborgs- Posten

5 Denna l samarbe Placera nedan. Sista chansen ap söka 6ll högskolan Sundsvalls Tidning

6 Denna l samarbe Placera nedan. Rekordmånga ansökningar knäcker studera.nu AHonbladet

7 Denna l samarbe Placera nedan. Expert kri6sk 6ll gräns för godkänt på högskoleprovet Lärarnas Nyheter

8 Denna l samarbe Placera nedan. Studera.nu kraschade- igen IDG

9 Denna l samarbe Placera nedan. UHR: Vänta inte med anmälan Tidningen Ergo

10 Denna l samarbe Placera nedan. Problemet är det svala intresset för ap bli lärare Dagens Nyheter

11 Denna l samarbe Placera nedan. Ny myndighet ska ge bäpre utbildning Kvällsposten

12 Denna l samarbe Placera nedan. Fler sökande 6ll färre sommarkurser Arbetarbladet

13 Denna l samarbe Placera nedan. Här finns Sveriges sämsa studenter Dagens Nyheter (och var finns DN:s korrekturläsare?)

14 Denna l samarbe Placera nedan. Lunds universitet kan bli s6helse Skånska Dagbladet

15 Denna l samarbe Placera nedan. Regeringen struntar i studenternas åsikt om antagningen SVT DebaP

16 Denna l samarbe Placera nedan. Tio förändringar som ska rädda den svenska skolan Dagens Nyheter

17 Denna l samarbe Placera nedan. Konkurrensen hårdnar när antalet studieplatser minskar Dagens Arena

18 Denna l samarbe Placera nedan. Sverige utestänger kvalificerade studenter från vik6ga utbildningar Sydsvenska Dagbladet

19 Förändring av Denna l samarbe Placera nedan. antagningssystemet 6ll högskolan gör ap IB- elever kan konkurrera på räpvisa villkor Regeringen

20 Denna l samarbe Placera nedan. Sverige vill locka fler utbytesstudenter Sveriges Radio Ekot

21 Denna l samarbe Placera nedan. Ta vara på invandrade akademiker! Upsala Nya Tidning

22 Rektor: Denna l samarbe Placera nedan. Antagningsbesked från högskolor kommer för sent Sveriges Radio Skaraborg

23 Denna l samarbe Placera nedan. HögskoleavgiHen har minskat mångfalden Jusek6dningen

24 Vad gör Universitets- och högskolerådet? Antagning Systemförvaltning Bedömning av utländska utbildningar Interna1onella program Främjandefrågor, 1llträdesfrågor, analys

25 Vilka system och webbar har vi hand om Antagning.se/NyA - Ca anmälningar/år Studera.nu - Allmän informa1on om högre studier i Sverige Högskoleprovsanmälan - Ca anmälningar/år Ladok (teknisk förvaltning) - 39 lärosätens studiedokumenta1onssystem

26 Så vilka problem upplevde vi med Studera.nu? En webbplats som skulle klara allt Samarbeten mellan myndigheter med helt olika uppdrag Teknisk modernisering välbehövlig Inte så användarvänlig Prestandaproblem Olika målgrupper

27 Mål och nollmätning

28 UPPLEVELSEMÅL Enkel på intui1vt Pålitlig på säkert o trovärdigt Hjälpsam på personligt Modern på lekfullt

29 Stämmer mycket bra 3 - Stämmer bra 2 - Stämmer inte särskilt väl 1- Stämmer inte alls Medelvärde ,73 3,16 2,53 2,48 2,81 2,67 "Enkel, på "Pålitlig, på "Hjälpsam, på "Modern, på intui1vt säkert och personligt lekfullt trovärdigt "Jag känner jag har kontroll" "Den här webbplatsen känns smart"

30 Enkelt anmäla sig via studera. nu, MEN svårare följa anmälningen vidare 1ll VHS - antagen eller inte, det är frågan som verkar svår besvara. saknar fritextsök Man tappar bort sig bland alla förkortningar och olika menyer Svårorienterad, Otydligheten ligger i det är flera olika system som ska användas i samband med ansökan, och bekräfltelser mm. Dels studera.nu, dels Karsltads universitets egen sida och sedan webbfora för informa1on, mail och uppgiger

31 Jag tyckte studera.nu var ganska svårt förstå! Däremot är det väldigt enkelt när man väl Det är för jävligt söka kurser inom program, skulle gärna ha någon form av indikator man söker kursen genom program när man söker, istället för hoppas man gör Det känns som man kan lita på studera.nu Fantas1skt bra mina 1digare studier redan fanns! Skönt slippa med en massa papper.

32 Projektarbetet

33 Projektbemanning och styrning Extern projektledare Styrgrupp med representa1on för system, kommunika1on/webb, lärosäten och antagningshandläggning Produktägare från kommunika1onssidan och systemsidan

34 Projektmål- Styrande principer Styrande principer/strategi för - pedagogiskt tänk är vik1gt för guida den sökande. - Fokus ska vara kommunika1on, funk1onalitet och användarvänlighet. - En medveten interak1onsdesign och en enhetlig grafisk profil ska bidra 1ll göra processen mer tydlig för den sökande samt inge ökat förtroende. Styrande principer/strategi för teknisk lösning - Lösare koppling mellan NyA och sökandewebben - Mer flexibel vidareutveckling av sökandewebben - Ständig hänsyn 1ll krav på prestanda

35 Principiell design NyA Web CMS Levererar endast data +ll CMS Web service DATA Presenta+on sökandewebb HTML Teknisk lösning som tas fram i projektet alt. levereras 6ll projektet eher projektets kravställning

36 Framgångsfaktorer Gemensam målbild förankrad inom myndigheten - Effektmål och projektmål Prioriterat projekt ensa förväntningar om innebörden - Linjearbete synkas m projektets 1dplan och behov - Verksamheten medverkar i projekt och/eller ak1vt bidrar 1ll goda för nå projektets målbild Samarbete över organisa1onsgränserna - Sökandewebben / projektet involverar och har beroenden 1ll samtliga enheter på myndigheten, vilket ak1vt samarbete och samordning

37 Fler framgångsfaktorer Projektorganisa1on - Projektgrupp - Dedikerade deltagare - allokerade 50% - Tydlig beställare - Projektsponsor och löpande stöd 1ll projektet - Styrgrupp - Arbetar ak1vt med riskhantering och eskalerade frågor - Hanterar prioriteringsfrågor som berör projektet - Ansvarar för sin enhets bidrag 1ll goda - Informerar om projektet inom sin enhet

38 Projektvärderingar Sökandeperspek1vet framför allt Vårda krea1viteten - Vi får tänka - Embrace change - Förändringar går genomföra och ska testas innan vi ger upp Transparens 1ll våra målgrupper och intressenter Resultat är det som räknas - Gör något istället för bara prata om det

39 Persona 1 Lisa 21 år Förstagångssökande Betyg i BEDA Söker kurser Studieort viktigt

40 Persona 2 Johan 29 år Hobbystudent eller vill omskola sig på sikt Komvuxbetyg HP-resultat Söker kurser och program på heltid eller distans

41 HiPa utbildning Steg 1 Sök kurser Skapa min kurslista Lägg 1ll sökträffar Prioritera val Ta med lista 1ll min ansökan Spara lista Stödinforma+on

42

43 Utvecklingsmetodiken

44 SCRUM Projektstyrningsmetodik

45 Sprintar - Itera6oner 3 veckor Sprint Backlog User Stories som hanteras i sprinten/itera6onen Demo av Sprintens resultat Sprintplanering, dag 1 i Sprinten Återkoppling och reflektioner Product Backlog Återkoppling påverkar planering av kommande sprintar, genom ev omprioriteringar, justerade krav och nya User Stories Teammedlem Produktägare, intressenter, referenspersoner

46 Från koncept 6ll Product Backlog User Stories ny<ofokus och användningscentrering i utvecklingsarbetet

47 Användningscentrerad utveckling Inkludera projektdeltagare och referensdeltagare med fokus på användbarhet och/eller direkt/indirekt kontakt m användare Arbeta i tvärfunk1onellt team (med kunskap om myndigheten, användbarhet, design, utveckling, Analys av befintlig begreppsmodell på studera.nu. Ta bort synonymer och svåra begrepp med för den sökande mer läqörståeliga ord. Genomföra löpande användningstester. Integrera arbetet med texter och innehåll i konceptarbetet för form, och interak1onsdesign Skapa en referensgrupp m representanter från U/H Öppet hus- demo på VHS, för fånga medarbetarnas exper1s

48 Problem Verksamheten tvingades prioritera pågående antagningsverksamhet Man tvingades ägna mycket 1d åt diskussioner med drigleverantören kring installa1onsförfarande Finansiering av ökade drigkostnader Problemen resulterade i halvårs försening samt en av projektet från Kommunika1on 1ll Systemförvaltning för hantera leverans samt säkerställa funk1onalitet gentemot antal leveranskriterier.

49 EHer projektet

50 DriHsäPning Förhållandevis få problem Väl bland de sökande Färre telefonsamtal 1ll Contact Center Snabb och stabil webbplats

51 AngreppssäP och 6ps upp upplevelsemål vid projektstart - Involvera alla - Återkoppla löpande 1ll målen Skapa en vision i konceptarbetet och jobba mot den - Hantera förväntningar (allt som sägs kommer inte leda 1ll förändringar) - Konceptet måste hålla kursen. Odemokra1sk design Jobba med design som en helhet Designa det vik1gaste först och bygg u1från det Var pragma1sk, tro på intui1onen och känn passionen - Våga tänka fel - Våga testa idéer - Designa inte defensivt

52 AngreppssäP och 6ps Arbeta med happy flow - Undvik alla diskussioner kring undantagen ini1alt Testa kon1nuerligt med användare - Samla informa1on och kanalisera in det i designprocessen, så du får möjlighet tänka både på åtgärder och på helheten Jobba med story telling som metod för kartlägga dialogen mellan användaren och lösningen i komplext flöde - Skriv manus som lyger fram dialogen mellan två människor och tänk inte system och interak1on. - Använd användartester för fånga behov av hjälptexter

53 Mätning eher leverans

54 Fråga 1 Enkelt, på ep intui6vt säp Grupp 2 Sökande VT- 12 4% 1% 15% 20% 60% Nollmätningen 8% 0% 11% 21% 60% Medelvärde 2,959 Medelvärde 2,729 Posi6vt inställda Nega6vt inställda Nollmätning Grupp 2 Nollmätning Grupp % Antal % Antal % %

55 Fråga 2 Pålitlig, på ep säkert och trovärdigt säp Grupp 2 Sökande VT- 12 8% 2% 1% 29% Nollmätningen 7% 5% 0% 34% 60% 54% Medelvärde 3,180 Medelvärde 3,162 Posi6vt inställda Nega6vt inställda Nollmätning Grupp 2 Nollmätning Grupp % Antal % Antal % %

56 Fråga 3 Hjälpsam, på ep personligt säp Grupp 2 Sökande VT- 12 4% 2% 13% Nollmätningen 10% 1% 7% 29% 52% 34% 48% Medelvärde 2,752 Medelvärde 2,525 Posi6vt inställda Nega6vt inställda Nollmätning Grupp 2 Nollmätning Grupp 2 Antal % % 65 Antal % %

57 Fråga 4 Modernt, På ep lekfullt säp Grupp 2 Sökande VT- 12 5% 3% Nollmätningen 10% 0% 7% 22% 19% 51% 40% 43% Medelvärde 2,864 Medelvärde 2,476 Posi6vt inställda Nega6vt inställda Nollmätning Grupp 2 Nollmätning Grupp 2 Antal % % 70 Antal % %

58 Fråga 5 Jag känner ap jag har kontroll Grupp 2 Sökande VT- 12 5% 2% Nollmätningen 7% 1% 21% 25% 21% 17% 47% 54% Medelvärde 2,943 Medelvärde 2,808 Posi6vt inställda Nega6vt inställda Nollmätning Grupp % Nollmätning Grupp 2 Antal % Antal % %

59 Fråga 6 Den här webbplatsen känns smart Grupp 2 Sökande VT- 12 8% 2% Nollmätningen 10% 0% 11% 22% 18% 25% 50% 54% Medelvärde 2,805 Medelvärde 2,668 Posi6vt inställda Nega6vt inställda Nollmätning Grupp 2 Nollmätning Grupp 2 Antal % + 3 % Antal % %

60 DriHstabiliteten då?

61 Belastning 15 april 2009 Antal Inloggningar + Kursanmälan via HTTP-server 101b Tim Inloggningar Kursanmälan

62 Stabil drih kontra design? Behöver inte vara en om: - Alla deltar i projektet på lika villkor - Alla stöder projekt- och effektmål - Etc Involvera drigverksamheten 1digt i projektet Förståelse för varandra - Alla vill ha en produkt som 1llfredsställer målgruppens krav - Men alla vill också ha en produkt som är stabil, drigsäker etc Projektledning/styrgrupp som förstår och kan hantera kombina1onen Finansiär som vågar ta beslut Agilt

63 Hänt sedan dess Vidareutveckling hanteras inom förvaltningsorganisa1onen för NyA Satsningar på 1llgänglighet i flöden och informa1on Regelverksförändringar

64 Antagning.se

65 Denna l samarbe Placera nedan.

Förvaltningsplan NyA 2013

Förvaltningsplan NyA 2013 Dnr 2012:65 1(16) Förvaltningsplan NyA 2013 Innehållsförteckning Dnr 2012:65 2(16) 1 Inledning... 3 1.1 VHS blir UHR... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Avgränsningar... 3 1.4 Definitioner och förkortningar... 3 1.5

Läs mer

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning Malmö högskola / Innovation och utveckling Karen Ask Utredare 1(21) PM 2009-02-23 Kursutvärderingsprojekt 1. Inledning Detta PM beskriver arbetet med det utvecklingsprojekt kring kursutvärdering som genomförts

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 Regeringsuppdrag Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare 2013 Staffan Iverstam Version

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Arbetsgivarverket VERKET FÖR HÖGSKOLESERVICE KLARAR ANSÖKNINGSTOPPARNA

Hela denna bilaga är en annons från Arbetsgivarverket VERKET FÖR HÖGSKOLESERVICE KLARAR ANSÖKNINGSTOPPARNA E N T I D N I N G O M A T T J O B B A I N O M D E N S V E N S K A S T A T E N #1 2009 JOBBA STATLIGT MARITIMA MUSEER DIGITALISERAR VÅR MARINA FRAMTID VERKET FÖR HÖGSKOLESERVICE KLARAR ANSÖKNINGSTOPPARNA

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Utvärdering av implementering av Kontaktcenter. vid Jönköpings kommun. November, 2010

Utvärdering av implementering av Kontaktcenter. vid Jönköpings kommun. November, 2010 Utvärdering av implementering av Kontaktcenter vid Jönköpings kommun November, 2010 Irene Bernhard, Kerstin Grundén Innoveta-projektet Högskolan Väst 1 Disposition Inledning MOA-modellen Resultat IS/IT

Läs mer