Modell för agil utveckling och förvaltning av produkter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modell för agil utveckling och förvaltning av produkter"

Transkript

1

2 Beslutsdatum: MDH /14 1 (4) Beslutande: Förvaltningschefen Ansvarig för tillämpning: Förvaltningschef Dokumentansvarig: Rektors kansli Dokumenttyp: Processbeskrivning Datum för ikraftträdande: Revideras senast: Modell för agil utveckling och förvaltning av produkter I modellen används vissa engelska begrepp. Se sista sidan för svenska översättningar. Produkt En produkt kan vara IT-system, processer, tjänster, och maskiner som exempelvis skrivare. Agilt arbetssätt Syftet med det agila arbetssättet är att införande och förvaltning av produkter genomförs med transparens, granskning och anpassningsbarhet. Backlog ger transparens För att projektet eller produktförvaltningen ska bli transparent ska det för varje produkt föras en backlog. En backlog omfattar krav, önskemål om utveckling, prioritering av dessa, och nedbrytning i vilka uppgifter som ska genomföras och när. Backlog ska utformas på så sätt att innehållet är lätt att förstå och vara tillgänglig att läsa för samtliga berörda. I backlog ska behov och önskemål prioriteras enligt följande: - Ska - absolut nödvändig förändring för att uppfylla verksamhetens behov och ska därmed införas först. - Bör nödvändig förändring som är prioriterad och som införs efter att Ska -kraven är uppfyllda. - Ska inte önskad förändring som inte är prioriterad och därmed inte införs i kommande sprint. Införande genom sprintar ger granskning och anpassningsbarhet Arbetet i ett agilt projekt bryts ner i sprintar. Under införandet är det av största vikt att det finns en definition of done som beskriver när en uppgift anses vara färdig

3 Planeringen av respektive sprint sker vid en spring planning och utgår från behov och önskemål som sedan prioriteras. 2 (4) Sprinten avslutas med en faktisk leverans av något färdigt som även demonstreras för användarna vid en sprint review. En leverans kan exempelvis vara en beskrivning av ett arbetssätt eller en demonstration av en funktion i ett verksamhetssystem. Genom demonstrationen granskas genomfört arbete och återkoppling ges på det som levererats och detta beaktas i det vidare arbetet. Process för produktutveckling och produktförvaltning 1. Produktägare identifierar behov, krav och önskemål från intressenter. 2. Vid mindre förändringar inom ramen för produktförvaltningen genomför produktägaren förändringar med hjälp av linjeorganisationen eller leverantörer. 3. Produktägaren avgör om det rör sig om en stor förändring eller liten förändring av produkten. 4. Vid stor förändring ska produktägaren presentera förslaget vid ett IT-möte. Presentationen utgår från en mall med obligatoriskt innehåll. 5. IT-mötet bedömer värde och ger förslag till prioritering om så behövs. Prioritering genomförs när förslagen inte ryms inom tillgängliga resurser. 6. Produktägaren lämnar följande underlag till förvaltningschefen: o Förslag till projektdirektiv o Förslag till styrgrupp 7. Förvaltningschefen beslutar om projektgenomförande och utser projektledare. 8. Styrgrupp, produktägare och projektledare utformar förslag till projektteam. 9. Resursägarna bemannar projektteam. 10. Produktägaren återrapporterar till IT-mötet. Roller IT-mötet Bedömer värdet av föreslagna produkter och förändringar. IT-mötets deltagare ansvarar för att förankra föreslagna projekt inom sina respektive organisatoriska enheter. IT-mötets deltagare ansvarar för att informera om införande inom sina respektive organisatoriska enheter.

4 Förvaltningschef 3 (4) Beslutar om att utse projektledare och produktägare. Beslutar om införande av större förändring i en produkt och ny produkt. Styrgrupp Ansvarar för att resurser finns tillgängliga för projektet. Ansvarar för att projektdirektiven följs. Ansvarar för att fatta de beslut som krävs för projektets genomförande. Produktägare Produktägare utses av förvaltningschefen. Ansvarar för att fånga in behov, krav och önskemål. I detta ingår att i dialog med exempelvis resursägare eller leverantör uppskatta omfattningen av ett införande eller en förändring. Ansvarar för backlog. Prioriterar vilka aktiviteter som ska genomföras i backlog. Åtgärderna ska utföras inom ramen för projektdirektivet. Föredragande på IT-mötet då det rör sig om en större förändring i produkten. Förankrar och genomför mindre förändring i produktförvaltningen med stöd av linjeorganisationen. Ansvarar för återrapportering till IT-mötet. Projektledare Ansvarar för att leda arbetet och att sprinten planeras och genomförs. Ansvarar för att agila metoder förstås och används. Ansvarar för att tillsammans med produktägaren säkerställa att prioritetsordningen i backlog kan genomföras. Ansvarar för att undanröja hinder för arbetet inom sprinten. Ansvarar för att tillsammans med resursägarna planera bemanningen i projektet. Projektteam Projektteamet ska bemannas av de funktioner som krävs för att genomföra uppgifterna i projektet. Deltagarna kan variera mellan sprintar. Produktägare och projektledare kan ingå i projektteamet. Personerna i projektteamet ansvarar för att genomföra arbetet som har planerats för respektive sprint.

5 Resursägare 4 (4) Ansvarar för att tillsammans med projektledaren planera bemanningen i projektet och beslutar om bemanning. Ordlista svenska översättningar av engelska begrepp Engelskt begrepp Backlog Sprint Definition of done Sprint planning Sprint review Svensk översättning Krav- och behovskatalog. Delmoment Definition av när en uppgift anses vara färdig. Planering av respektive delmoment. Granskning av genomfört arbete inom ett delmoment.

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Vill du förändra din projektverksamhet? PPS Praktisk ProjektStyrning är en bra start! 2013 1 Innehåll PPS Modellen med människan i centrum 3 PPS är det kompletta projektstödet 4 Varför PPS? 5 PPS-modellen

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Få din projektverksamhet att lyfta med PPS Praktisk ProjektStyrning 2012 Utbildning PPS Verktyg Tjänster 1 Innehåll Bli medlem i PPS-familjen 3 Ett komplett stöd för moderna organisationer 4 Goda skäl

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Scrumguiden. Den definitiva guiden till Scrum: Spelets regler. Juli 2013. Utvecklad och underhållen av Ken Schwaber och Jeff Sutherland

Scrumguiden. Den definitiva guiden till Scrum: Spelets regler. Juli 2013. Utvecklad och underhållen av Ken Schwaber och Jeff Sutherland Scrumguiden Den definitiva guiden till Scrum: Spelets regler Juli 2013 Utvecklad och underhållen av Ken Schwaber och Jeff Sutherland Innehåll Syftet med Scrumguiden... 3 Definitionen av Scrum... 3 Teorin

Läs mer

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10 SUNETs Projektmodell Version: 2012-04-10 Syfte Syftet med denna modell för arbete med SUNETs tjänster är att ge användare och kunder en väl fungerande tjänst som uppfyller de mål som SUNET styrelse har

Läs mer

SCRUM. på fem minuter

SCRUM. på fem minuter SCRUM på fem minuter DET TALAS MYCKET OM SCRUM OCH LÄTTRÖRLIGA METODER JUST NU STÄLL DIG FÖLJANDE FRÅGOR A simple framework for managing complex projects Traditionella metoder fokuserar på att hålla planen,

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning... 3 SCRUM... 3 Bakgrund... 3 Faser... 3 Ramverket... 3 Nordscrum... 4 StudentProjekt...

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0 Stockholms läns landstings projektmodell PROJEKTiL 2.0 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Vad är projekt?... 2 1.2 Syftet med projektmodellen... 2 1.3 Målgrupp SLLs projektmodell... 2 1.4 Ansvar SLLs projektmodell...

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning

Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning PPS OCH PROJEKT...2 STYRMODELLEN, ÖVERSIKT...3 GRUNDER, GRUNDPROCESSER, BESLUTSPUNKTER...3 STYRGRUPPENS BESLUTSPROCESS...5 FÄRDIGHETER FÖR PROJEKTSTYRNINGEN...8

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Värdestyrda förändringsprogram

Värdestyrda förändringsprogram Värdestyrda förändringsprogram Stora förändringar påverkar många delar av organisationen. Då blir det ibland så komplext att det är svårt att styra. Resultatet är ofta att olika aktiviteter inte går i

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer