Villa Lean. Rätt från början vid planering av vårdens lokaler! Enfamiljshus, Tyresö RB Arkitektur AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villa Lean. Rätt från början vid planering av vårdens lokaler! Enfamiljshus, Tyresö RB Arkitektur AB"

Transkript

1 Rätt från början vid planering av vårdens lokaler! Villa Lean Enfamiljshus, Tyresö RB Arkitektur AB

2 Rätt från början vid planering av vårdens lokaler: 1. Lean sjukvård--respekt för människan i alla avseenden, kräver modiga ledare, exempel från Capio S:t Görans sjukhus. 2. Förbättringsarbete före flytt, det som inte fungerar innan flytt lär inte fungera bättre efter flytt! 3. Våga tänka nytt utan att det blir vård-revolution, eftersträva vårdevolution. 4. Gör som när Toyota planerar en ny bilmodell, alla inblandade skall vara med från början. 5. Tänk framtid, planera för framtid, vilken teknik kan komma att användas om 20 år och vem bestämmer/kan detta?

3

4 1. Lean sjukvård--respekt för människan i alla avseenden, kräver modiga ledare, exempel från Capio S:t Görans sjukhus.

5 Lean Sjukvård

6 Vad handlar Lean om egentligen? Respekt för människan i alla avseenden! Beskrivning av ett system/koncept för ökat lärande som leder till bättre resultat/kvalítet och arbetsmiljö i den verksamhet man arbetar i. Stöd till medarbetare och ledning! Ett nytt sätt för alla att tänka!

7 You cannot solve problems with the mindset that created them. Albert Einstein

8 Målet är att detta tänkande skall leda till : Ökad kvalitet och säkerhet för patienterna Bättre arbetsmiljö för medarbetarna - lugnt och metodiskt arbete - ökad kontroll över sitt arbete - känsla av sammanhang - bättre lärande samt att vi skall kunna..

9 ..uppfylla våra värderingar/mål : Patient- och kundfokus Vi glömmer aldrig vem vi främst är till för. Förtroende Vi skapar förtroende i vår omvärld genom att visa vår vilja och vår förmåga. Respekt och empati Vårt arbete ska alltid präglas av medkänsla, delaktighet och respekt för individens integritet. Nytänkande Vi tar initiativ och ser nya vägar att utveckla och förbättra vårt arbete. Samhällsnytta Vi eftersträvar uthålliga och utvecklande relationer till våra uppdragsgivare, för att öka samhällsnyttan av vårt arbete.

10

11 Capio S:t G framtid Capio S:t G idag Capio S:t G start C 2005

12 LEAN Består förenklat av tre delar: 1. Värderingar/attityder/filosofi 2. Principer (beskrivet genom vårt Leanhus) NYTT L 3. Verktyg (Leanspel, värdeflödesanalys, 5S, A3, Leantavlor, dagliga möten, mätningar(qlikview)) E D A R S K A P

13 Värderingar Attityder Filosofi Mål J I T team respekt 8 slöserier J i d o k a 6 grundläggande principer Principer Metoder Verktyg

14 organisation ledarskap Värderingar Attityder Filosofi Mål J I T team respekt 8 slöserier J i d o k a 6 grundläggande principer Principer Metoder Verktyg

15 Värderingar/attityder/filosofi Vi skall tillsammans skapa en arbetsmiljö där patientens och personalens bästa står i centrum. Hur gör vi det? Kontinuerliga dagliga förbättringar som vi själva ser och får föreslå åtgärder att förändra med stöd av vår ledning samt med respekt för varandra. Alla, från sjukhusledningen till enskilda medarbetare på golvet skall sätta på sig Lean glasögonen. Med dessa kommer vi att förbättra för patienterna och oss själva!

16 Ta på Lean glasögonen Obs fel VD

17 Med andra ord ju fler som tänker och följer konceptet desto bättre resultat!

18 LEAN-tänkande Växer bäst i en lärande organisation som leds genom utvecklande ledarskap!

19 Lärande organisation Det individuella lärandet garanterar inte ensamt att organisationen lär. Lärandet måste sättas i system

20 Chefs- Managementutbildning /STledarskapsutbildning Ledarskapsutbildning Ledardagar med LEANtema CStG`s lärande Lean organisation formas bla. genom: studiebesök APT Comunicare Medarbetarskapsutbildning(UGL) Inspirationsföreläsningar Avdelningsmöten Det dagliga lärandet och goda ledarexempel! LEAN spel

21 Coachande och pedagogiskt ledarskap

22 Utmaning- ledsen men vi har inte tid! Kultur? Nej tack! Vi har inte tid!

23

24 Gösta Gierow

25 Kulturkrockar och andra inbyggda utmaningar. Patienten i fokus! Man måste gå utanför sin kultur och mötas kring patientens problem. Kan upplevas som ett hot och detta kan hämma förbättringsarbetet. Respekt för respektive yrkeskategoris kunskaper och betydelse för patientens väg i flödet.

26 Groupthink Källa: Direkt ledarskap, Larsson/Kallenberg, Försvarshögskolan

27 Värderingar Attityder Filosofi Mål J I T team förbättra 8 slöserier J i d o k a 6 grundläggande principer Principer Metoder Verktyg

28 Våra mål Vi arbetar i tvärprofessionella team med patienten i centrum Just in time Kontinuerliga förbättringar med respekt för människan. Jidoka (inbyggd kvalitet, stoppa vid fel) Vi arbetar hela tiden med att minska resursslöseri Länkat för att tidigt upptäcka problem Parallellt vi gör klart så mycket som möjligt samtidigt Pull - nästa steg i kedjan är beredd att ta emot för att reducera väntetid och minimera överproduktion Visualiserat för att alla ska se hur vi ligger till och vad som behöver göras Utjämning -en jämn arbetstakt för att förbättra arbetsmiljön och se till att vi använder våra resurser på bästa sätt Standardiserat: För att snabbare se vad som kan förbättras

29 Våra mål: Vi utgår alltid från patientens och kundens behov Vi skapar förtroende genom att hålla vad vi lovar mot varandra, mot våra patienter och mot våra kunder Vi har respekt för varandra som individer och våra olika kunskaper, arbetsuppgifter och tid Vi är nytänkande och alla medarbetare på CStG bidrar aktivt till att vi kontinuerligt förbättrar oss Vi skapar samhällsnytta genom att vara en effektiv organisation som ständigt ökar kvaliteten och minskar resursslöseri Länkat för att tidigt upptäcka problem Parallellt vi gör klart så mycket som möjligt samtidigt

30 Arbetsmiljön anpassas efter arbetssättet! Exempel på länkat och parallellt arbete. Ssk Team 1 Läk Ledning Ssk Team 2 Läk Ssk Läk Ssk Team 3 Ledning Läk

31 Våra mål Länkat för att tidigt upptäcka problem Parallellt vi gör klart så mycket som möjligt samtidigt Pull - nästa steg i kedjan är beredd att ta emot för att reducera väntetid och minimera överproduktion

32 Avdelningsspecialisten framför nya rondtavlan med sin MVA-telefon för att tillsammans med avdelningskoordinatorn ta direkt inläggningsrapport från akuten exempel på PULL. Avdelningsspecialist närvarande som står för beslutsstöd till teamen

33 Våra mål Länkat för att tidigt upptäcka problem Parallellt vi gör klart så mycket som möjligt samtidigt Pull - nästa steg i kedjan är beredd att ta emot för att reducera väntetid och minimera överproduktion Visualiserat för att alla ska se hur vi ligger till och vad som behöver göras

34 Personalens förbättringsideer Rätt från början vid planering av vårdens lokaler, Visualisering! Pågående förbättrings test Indikator/ patientfeedback Flödesdata

35 Visualisering genom whiteboards på expeditioner. Tydlig prioritering Tydligt visualiserad patientplan

36 Rätt från början vid planering av vårdens lokaler, Visualisering genom webkamera på expeditioner sk Bedweb. Avd 36 flödestavla Tavlan kan ses på akuten. Avd 36 webkamera i PNV-miljö, av konsulter, sjukgymnaster, i katastrofledning osv

37

38 Våra mål Länkat för att tidigt upptäcka problem Parallellt vi gör klart så mycket som möjligt samtidigt Pull - nästa steg i kedjan är beredd att ta emot för att reducera väntetid och minimera överproduktion Visualiserat för att alla ska se hur vi ligger till och vad som behöver göras Utjämning -en jämn arbetstakt för att förbättra arbetsmiljön och se till att vi använder våra resurser på bästa sätt

39 Bemanningen anpassades till patientflödena. Jourer nuläge DJ1 DJ2 AT1 AT2 NJ AT3 Lunch Förslag DJ1 AT1 AT2 DJ2 DJ3 NJ NAT

40 Våra mål Länkat för att tidigt upptäcka problem Parallellt vi gör klart så mycket som möjligt samtidigt Pull - nästa steg i kedjan är beredd att ta emot för att reducera väntetid och minimera överproduktion Visualiserat för att alla ska se hur vi ligger till och vad som behöver göras Utjämning -en jämn arbetstakt för att förbättra arbetsmiljön och se till att vi använder våra resurser på bästa sätt Standardiserat: För att snabbare se vad som kan förbättras

41 Standard är inte farligt! Ur Dagens Medicin januari 2009

42 Våra mål Vi arbetar i tvärprofessionella team med patienten i centrum Länkat för att tidigt upptäcka problem Parallellt vi gör klart så mycket som möjligt samtidigt Pull - nästa steg i kedjan är beredd att ta emot för att reducera väntetid och minimera överproduktion Visualiserat för att alla ska se hur vi ligger till och vad som behöver göras Utjämning -en jämn arbetstakt för att förbättra arbetsmiljön och se till att vi använder våra resurser på bästa sätt Standardiserat: För att snabbare se vad som kan förbättras

43 Arbetsmiljön anpassas efter arbetssättet! Exempel på länkat och parallellt arbete. Ssk Team 1 Läk Ledning Ssk Team 2 Läk Ssk Läk Ssk Team 3 Ledning Läk

44 Arbetsmiljön anpassas efter arbetssättet!

45 Team bestående av läkare, undersköterska och sköterska ansvarar gemensamt för sina patienter Teamarbete (usk, ssk och läkare) Avdelningsspecialist närvarande som står för beslutsstöd till teamen

46 Våra mål Vi arbetar i tvärprofessionella team med patienten i centrum Vi arbetar hela tiden med att minska resursslöseri Länkat för att tidigt upptäcka problem Parallellt vi gör klart så mycket som möjligt samtidigt Pull - nästa steg i kedjan är beredd att ta emot för att reducera väntetid och minimera överproduktion Visualiserat för att alla ska se hur vi ligger till och vad som behöver göras Utjämning -en jämn arbetstakt för att förbättra arbetsmiljön och se till att vi använder våra resurser på bästa sätt Standardiserat: För att snabbare se vad som kan förbättras

47 Minska slöseri Ta bort de moment som inte tillför patienten något värde

48 Överproduktion Misstag och korrigeringar Överproduktion är att producera något som patienten inte efterfrågar eller som man inte får betalt för Misstag kan vara negativt för patienten, och skapar extra arbete eftersom det som görs fel, måste senare rättas till Onödiga transporter Misstag kan vara negativt för patienten, och skapar extra arbete eftersom det som görs fel, måste senare rättas till Väntan Väntan är oftast inte värdeadderande för patienten Lager Onödiga rörelser eller tranporter Varor som ligger i lager tillför inget värde, och de riskerar att bli gamla och dåliga Onödiga transporter skapar inte värde för patienten, och tar tid från medarbetarna Överprocessa Överprocessa innebär att processa service som inte värdesätts av patienten Outnyttjad kreativitet När medarbetarnas kreativitet och förslag till förbättringar inte tas tillvara

49 Våra mål Vi levererar: Vad patienten behöver När patienten behöver det På det sätt som patienten behöver det Vi arbetar i tvärprofessionella team med patienten i centrum Vi arbetar hela tiden med att minska resursslöseri Länkat för att tidigt upptäcka problem Parallellt vi gör klart så mycket som möjligt samtidigt Pull - nästa steg i kedjan är beredd att ta emot för att reducera väntetid och minimera överproduktion Visualiserat för att alla ska se hur vi ligger till och vad som behöver göras Utjämning -en jämn arbetstakt för att förbättra arbetsmiljön och se till att vi använder våra resurser på bästa sätt Standardiserat: För att snabbare se vad som kan förbättras

50 Prioriteringsordning Avd 36/AVA K 1. Akut försämrade patienter(mews) samt nyanlända* patienter där tydlig vårdplan saknas. (plupp till vänster innan anlänt) 2. Planerade utskrivningar. (tex hem, avd 38, medicinavd) 3. Ny bedömning efter utredning / behandl. (Vilket beslut och tid för detta anges, vid svar plupp i åtgärdskolumnen, om klar för dagen plupp i klar-kolumnen) 4. Färdig patient som väntar på plats.(tex geriatrik) 5. Pat på operation och IVA-pat. (namn på lilla tavlan) * Alla nyanlända (från akuten, andra vårdavdelningar och kliniker)

51 Våra mål Vi levererar: Vad patienten behöver När patienten behöver det På det sätt som patienten behöver det Vi arbetar i tvärprofessionella team med patienten i centrum Vi gör rätt och klart direkt Vi löser problem direkt och förhindrar att de uppkommer igen Vi arbetar hela tiden med att minska resursslöseri Länkat för att tidigt upptäcka problem Parallellt vi gör klart så mycket som möjligt samtidigt Pull - nästa steg i kedjan är beredd att ta emot för att reducera väntetid och minimera överproduktion Visualiserat för att alla ska se hur vi ligger till och vad som behöver göras Utjämning -en jämn arbetstakt för att förbättra arbetsmiljön och se till att vi använder våra resurser på bästa sätt Standardiserat: För att snabbare se vad som kan förbättras

52 Nytt arbetssätt! Pat in på akuten Ssk/Usk AT/ST Team Triage-enheten Ssk/usk hämtar pat och förbereder Specialisten bedömer Läggs in Rätt från början vid planering av vårdens lokaler, Flödesägare/facilitator Jonas direktleo Öl/Kirurg Spec Hem direkt Spec Vidare handl AT/ST Rtg/ Prover Vidare handl AT/ST Hem Inläggning Vidare Handl AT/ST Hem Rådgivnings ssk Rtg/ Prover Vidare Handl AT/ST Inläggning Förbereda inläggning Ssk/Usk AT/ST

53 Våra mål Vi levererar: Vad patienten behöver När patienten behöver det På det sätt som patienten behöver det Vi arbetar i tvärprofessionella team med patienten i centrum Kontinuerliga förbättringar med respekt för människan. Vi gör rätt och klart direkt Vi löser problem direkt och förhindrar att de uppkommer igen Vi arbetar hela tiden med att minska resursslöseri Länkat för att tidigt upptäcka problem Parallellt vi gör klart så mycket som möjligt samtidigt Pull - nästa steg i kedjan är beredd att ta emot för att reducera väntetid och minimera överproduktion Visualiserat för att alla ska se hur vi ligger till och vad som behöver göras Utjämning -en jämn arbetstakt för att förbättra arbetsmiljön och se till att vi använder våra resurser på bästa sätt Standardiserat: För att snabbare se vad som kan förbättras

54 Tavlor på alla enheter A3 Mätningar Idéer och förbättringar

55 Värderingar Attityder Filosofi Mål team respekt 8 slöserier 6 grundläggande principer Principer Metoder Verktyg

56 Varför behöver man förbättringsverktyg? Exempel på förbättringsresultat från världen: Svensk världsklass 6 förbättringsförslag/anställd och år Toyota Japan skrivna och implementerade förbättringar/anst./år Lexus USA 100 skrivna och implementerade förbättringar/anst./år I USA är medel mindre än ETT förb.förslag/anst. och år I England är medel ETT förb.förslag var SJÄTTE år Hur är det hos oss?

57 Verktyg: Leanspel 5S Värdeflödesanalys A3/PDSA-mall Förbättringstavlor Dagliga möten (genomtänkta och konstruktiva) Qlikview (mätverktyg)

58 Vi leker med LEGO en hel dag.. Capio S:t Görans Sjukhus

59 Verktyg: 5S

60 H 5S 5S Sortera Sortera ut det som är onödigt och släng det Strukturera Strukturera de viktiga sakerna så att de finns lätt tillgängliga där de behövs 5S Standardisera Standardisera de övriga stegen så att processen aldrig tar slut, och så att den kan förbättras Städa Städa allt så att det är rent och snyggt 4. Systematisera Gör städningen och genomgång/check till en rutin 2009, SP Capio S:t Görans Sjukhus

61 5S: Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera, Skapa vana Innan 5S Efter 5S Capio S:t Görans Sjukhus

62 Verktyg: Värdeflödesanalys

63

64 Verktyg: A3

65

66 Jonas Leo & Ylva Östlund Subakuta gastroskopier från Akuten till Endoskopicentrum KA Sammanfattning och bakgrund Akutpatienter behöver göra subakuta gastroskopier, dvs dagen efter akutbesöket, på Endoskopicentrum. Beställs från Akuten. Riktlinjerna är otydliga, rutiner följs inte. Sedan >1 år ett förbättringsområden för kirurgakuten Ulcus Blödning Smärta Behov av skopi Nuläge Vad är problemet? Blankett/remiss blå - dr Faxas till Endoskopi + i låda dr+ssk Fyll i log på akuten - dr Snabbdiktat dr Info till pat dr Endoskopi ringer varje morgon till akuten för att kontrollera remisserna Underliggande orsaker Dr glömmer fylla i remissen Glömmer faxa remissen Glömmer fylla i de två logarna Glömmer ge info blad till pat vilket leder till att pat går fel och missar sin us För många pat till skopi om inte allt gjorts enligt rutiner vilket leder till att pat får gå hem eller tillbaka till akuten utan att ha fått göra us. Mål och framtida plan Remiss skrivs i Cosmic kortkommando 4måon & 4tofr+ bock i ruta förtur önskas. Fylla i log dagtid teamen, jourtid dr Diktera snabb Infoblad till pat team kontorstid, dr jourtid Endoskopi ringer varje morgon Pat går direkt till Endoskopicentrum Under tre månader ska vi mäta hur många patienter vi inte följer alla rutiner för. I.M K (förs vid koordinator på endoskopicentrum) Handlingsplan för att nå målet Vad Vem När Ny remiss i Cosmic Info till alla berörda: akutens personal, läkare Endoskopicentrum Sätt upp A3, kommunicera via mail och APT. YÖ + DP YÖ + JL +I-M K Uppföljningsplan Vecka 43 Vecka 42 Minska felaktiga remisser. Pat på rätt ställe vid rätt tidpunkt Svårighet: att vi ej mätt tidigare. 66

67 Verktyg: Förbättringstavlor

68 Pågående förbättringstest Avdelning 36 förbättringstavla : underlättar kommunikationen i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Klinikens/Avdelningens Leanhistoria Indikator/ patientfeedback Förbättringsgruppens beslut om ideer-med eller utan test Genomförda förbättringsarbeten Feedback om avvikelser Flödesdata

69 Verktyg: Förbättringstavlor Dagliga möten (operativa) Qlikview (mätverktyg)

70

71 2. Förbättringsarbete före flytt, det som inte fungerar innan flytt lär inte fungera bättre efter flytt! Capio S:t Görans Sjukhus

72

73 3. Våga tänka nytt utan att det blir vård-revolution, eftersträva vårdevolution. Capio S:t Görans Sjukhus

74 Capio S:t Görans Sjukhus

75 Akut flödet Tidigare process Registrering usk ssk dr ordinationer diagnostik väntan utskrivning Teamtriage enl TEWS Regist rering Framtida process? ordin. Diagnostik väntan utskrivning Capio S:t Görans Sjukhus

76 Bedside registrering

77 Universella rum Arbetssida

78 Familj/patient sida Universella rum

79 Special vagnar på akutmottagningen

80 Takhängd utrustning/liftar

81 Smarta lösningar för förråd. Vy från akutrum Vy från korridor

82

83 4. Gör som när Toyota planerar en ny bilmodell, alla inblandade skall vara med från början. Moonlight thinking Capio S:t Görans Sjukhus

84 Tillbaka till ritbordet! Capio S:t Görans Sjukhus

85 Capio S:t Görans Sjukhus

86

87 Röntgen Capio S:t Görans Sjukhus

88 Capio S:t Görans Sjukhus

89 5. Tänk framtid, planera för framtid, vilken teknik kan komma att användas om 20 år och vem bestämmer/kan detta? Capio S:t Görans Sjukhus

90 Hybridsalen KS/Solna

91

92

93 RFID (Radiofrequency identification)

94 TOYOTA Memorial Hospital EMR System (Electronic medical record system)

95 Conceptual Diagram of Total IT System Medical Equipment Physiology Medication Health Checkup Height Weight BP Gauge Optometer Bone Density Gauge Body Fat Pneumometer Gauge Prescription Medication Prescription Bag Display Information Printout System Printout Powder Pill, Tablet Medicine Control Control Machine Machine Radiology Load Cardiography Cardiography Equipment Equipment X Ray Holter ElectroenceCardiography phalograph Equipment TV Projection X Ray CT CCU ICU MRI OPE Vital monitor Vital monitor Endoscope Equipment Macro-Imaging Micro-Imaging Projection Projection Store various imaging data in hospital Litera Curt Image File System Chest Cardiography Echography Equipment Imaging Results, Results Report Ordering Information Ordering Information, Report Measured Value Measured Value Endoscope Imaging Health Checkup Results, Report Imaging Examination Pathology Report Dialysis Treatment Examination Company Alignment Specimen Transfer Machine Blood Sampling Pipe Supply Machine Departments Patients Monitoring Blood Cell Calculation Blood Sugar Measurement Machine Automatic Dispenser Biochemical Examination Equipment Immunity Measurement Equipment Urine Examination Equipment Bacteria Examination Equipment Pharmacy Audit System Health Checkup System CCU ICU System Physiology Diagnostic Radiology Information System System Toyota Corporate Health Insurance Association Alignment Patients Visit Input of Medical Records Ordering Inquiry of Diagnostic Result Inquiry of Chart at Clinic Provision of Medical Examination Information to Patients Electronic Medical Records System User Authentication Function Health Checkup Office In and out Patients Management Function Ordering Information Ordering Function Health and Safety Promoting Division Alignment EMR Chart Information Patients Services Call Center System Chart Information Waiting List Display System Maintenance management of equipment that needs to be fixed Accounting Information Patients Disease Name Information Hospitalization Transfer Information Patients Attribute Information Medical Accounting Medical Credit Information Management System System Automatic Accounting Machine Active Information Patients Head Count Information Clinical Detail Information Examination Support Information Equipment EMR Chart Information Management/ Research Support DWH Research Support Logistics System Medical Materials Operation Management Ordering Information Operation Management System Integrated Management of All Systems Ordering and management Remote Monitoring Support Status Monitoring Fujitsu medical Support Center 24 hours remote monitoring Provincial 37 Clinics SPD System Cost ME Equipment Management Management System System Medical History System Logistics Shared Chart Information DB Appointment Center Management of various medical equipment in hospital Input of Medical Records and Nursing Records Ordering Inquiry of Diagnostic Result Clinical Path Patient Authentication (Risk Management) Examination Support Function BP Gauge Fluid Infusion Mechanical Pomp Ventilator Management Information Hospitalization (Inpatients and patients visits Charts DB) Medical Information, Health Checkup Clinic in Plants Ordering Information Information EMR Chart Information Head Office, Takaoka Plant etc. Provincial Medical Collaboration Office Cardiography Equipment Ward Support Function Examination Record Function Medical Information, Health Checkup Information 37 clinics can inquire Toyota memorial Hospital s data. Course Record Input of Medical Records Ordering Inquiry of Diagnostic Result Inquiry of Chart at Main Hospital Provision of Medical Examination Information to Patients Prescription Provincial Medical Institution Water DIsposal ME Reception Information Execution Information Result Information Ordering Information Patients Visit at Clinic Provincial Medical Institution Collaboration OPE System Multipurpose Endoscope Pathology Image System System Capturing System Dialysis Succus Supply Chart ManagementDietary Rehabilitation Blood Transfusion Dialysis System System System System System Ordering Informatio n, Diagnostic Results Out of Hospital Pharmacy Alignment Clinic in H.Q. Office Multipurpose Imaging Examination Room Digital Echo Camera Equipment Pathology DSA Angiography Projection Lung Echography Function Examination Examination Gastrogenic Eyeground Tonometer Chest X Ray X Ray Camera Projection Projection Endoscope Other venders support

96 Information sharing with provincial medical institutions TOYOTA Memorial Hospital Medical Information System EMR System Department Systems Indicated File Provincial Medical Information Center (medium sized hospital etc.) Shared Chard Information DB XML (J-MIX) [Chart Information] [Image Information] [Report Information] [Chart Information from Clinic EMR package] Data Extraction Database Server ORACLE8i WindowsNTServer4.0 File Transfer Chart Informat ion Image Report Database Update IA Server Firewall-1/VPN-1 WindowsNTServer4.0 Chart Informat ion Image Report SAN SSL Provincial Medical Connection Office VPN Indicated File Net PC Call Center System Patients Management for Introduction/ Reverse Introduction Data Extraction Terminal FTP/HTTP S Provincial Medical Institutions WindowsNT WS4.0 / Me (IE5) Firewall equipped router CentreCOM AR320 Middle Sized Hospital Chart Informat ion Image Report Clinic EMR System (Package) PC Medical Information System EMR System Department System Chart Information from Clinic EMR Package Shared Chart Information DB Search Function (Web) Chart Information, Image Information, Report Information, Document Information Public WWW Server ORACLE IAS SE WindowsNTServer4.0 Monitoring Server WindowsNTServer4.0 Center Router ISDN Remote Router PC Print out function Introduced patients search

97 Ergonomi och psyke! Capio S:t Görans Sjukhus

98 Vad önskar patienten? Capio S:t Görans Sjukhus

99 Rätt från början vid planering av vårdens lokaler! Villa Lean Enfamiljshus, Tyresö RB Arkitektur AB

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå 1 Dokumenthistorik Version Kommentar Handläggare 0.1 11-09-03 Sammanslagning av delar 0.2 Justeringar 2 1 Inledning... 4 1.1 Produktionsplanering... 4 1.2 Dimensionering... 4 1.3 Kapacitetsplanering...

Läs mer

Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN. Ett tankesätt för produktionseffektivisering

Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN. Ett tankesätt för produktionseffektivisering Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN Ett tankesätt för produktionseffektivisering Examensarbete CENTRIA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för internationell handel Juni 2015 SAMMANDRAG Enhet Karleby-Jakobstad

Läs mer

Lean i vården. En översikt över dagsläget i Sverige. Jon Rognes Anna Svarts. Ledningssystem och styrning av vård & 17

Lean i vården. En översikt över dagsläget i Sverige. Jon Rognes Anna Svarts. Ledningssystem och styrning av vård & 17 Lean i vården En översikt över dagsläget i Sverige Jon Rognes Anna Svarts Ledningssystem och styrning av vård & 17 Sammanfattning Lean i vården är idag mycket heterogent och mognadsgraden är relativt låg.

Läs mer

Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral

Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik TERESE ANDERSSON ANDREAS JOSEFSSON Institutionen

Läs mer

report och styrning av vård Leading Health Care nr 2 2012 förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson

report och styrning av vård Leading Health Care nr 2 2012 förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson report Leading Health Care nr 2 2012 &Ledningssystem och styrning av vård förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson Ledningssystem och styrning av vård förutsättningar

Läs mer

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 418 Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion Lean for sustainable grain production Johanna Olsson 1, Barbro Sundström 2, Hanna Åström

Läs mer

Lean-Produktion i skolan

Lean-Produktion i skolan Lärarutbildningen VAL-Projektet Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Lean-Produktion i skolan Lean-Production in school Thomas Jansson Anders Sorpola Yrkeslärarexamen (180hp) Lärarutbildning (90hp)

Läs mer

Att genomföra strategiska förbättringar

Att genomföra strategiska förbättringar Att genomföra strategiska förbättringar och åstadkomma resultat i hela systemet Författare: Thomas W. Nolan, PhD: Senior fellow, IHI Svensk bearbetning: Göran Henriks, Landstinget i Jönköpings län Rebecka

Läs mer

Ledarskap och relationer vid implementering av lean i sjukvården en utveckling av yrkesidentiteten

Ledarskap och relationer vid implementering av lean i sjukvården en utveckling av yrkesidentiteten Institutionen för psykologi Ledarskap och relationer vid implementering av lean i sjukvården en utveckling av yrkesidentiteten Emilie Gedeborg och Pasi Kurvinen Psykologexamensuppsats. Vol. X (2008):15

Läs mer

Lean Production i sjukvården

Lean Production i sjukvården Lean Production i sjukvården Faktorer som påverkar patienttillfredsställelsen och sjuksköterskans arbete FÖRFATTARE Jessika Fritzon Sofia Gundberg PROGRAM/KURS Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng

Läs mer

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Processeffektivitet Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Här presenteras en arbetssätt för att uppnå snabba effektiviseringar av en verksamhet genom att

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

VÄRDEFLÖDESANALYS OCH MASKINOPTIMERING VID OSTNOR AB

VÄRDEFLÖDESANALYS OCH MASKINOPTIMERING VID OSTNOR AB Examensarbete 20 poäng D-nivå VÄRDEFLÖDESANALYS OCH MASKINOPTIMERING VID OSTNOR AB Reg.kod: Oru-Te-AUT067-Mag101/05 Andreas Häll, Per Franzén och Rawad Hadad Automatiseringsingenjörsprogrammet 160 p Örebro

Läs mer

Energiförvaltning och energikartläggning med Lean

Energiförvaltning och energikartläggning med Lean Energiförvaltning och energikartläggning med Lean -en studie av process, teknik, människa och energi Håkan Andersson Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM - effektivare processer för högre lönsamhet Management Företagets mål och strategier måste kopplas till det kontinuerliga

Läs mer

Att implementera lean

Att implementera lean Att implementera lean en generell beskrivning och ett exempel från Universitetssjukhuset i Lund Text: Pia Anhede & Magnus Lord Foto: Sun Nilsson Allt fler sjukhus och vårdorganisationer i Sverige kämpar

Läs mer

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning TMT 2012:77 Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning ADI LINDOV ADNAN MASIC Examensarbete inom MASKINTEKNIK Industriell ekonomi och produktion Högskoleingenjör, 15 hp Södertälje, Sverige

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 World Class Manufacturing - bakgrunden LEAN PRODUCTION

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Leanledarskap. ett behovsstyrt ledarskap. Referat av Gudrun Hjorth Fotograf: Gudrun Hjorth

Leanledarskap. ett behovsstyrt ledarskap. Referat av Gudrun Hjorth Fotograf: Gudrun Hjorth Leanledarskap ett behovsstyrt ledarskap Referat av Gudrun Hjorth Fotograf: Gudrun Hjorth Ropen på mer resurser till vården har mattats av. Istället rullar ett nytt förändringståg som alla chefer bör kliva

Läs mer

Patientnärmre vård (PNV)

Patientnärmre vård (PNV) 2006-12-08 Uppföljning av Pilotprojektet Patientnärmre vård (PNV) Avd 24 ortopedi avd 31 och 1 kardiologi vid Södersjukhuset 2006 1 Innehållsförteckning Bakgrund.. sid 3 Projektorganisation.. sid 4 Genomförande

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

Ledarskapsutveckling på Volvo Personvagnar

Ledarskapsutveckling på Volvo Personvagnar Ledarskapsutveckling på Volvo Personvagnar En kvalitativ undersökning av ledarskapsbeteenden Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik DAVID HOFFSTRÖM JOACIM SVÄRD Institutionen

Läs mer

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården En studie över vilka logistiska förändringsmetoder som gett framgångsrikt resultat vid förändringsarbete inom svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer

Lean för konkurrenskraftig och klimateffektiv mjölkproduktion

Lean för konkurrenskraftig och klimateffektiv mjölkproduktion JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 414 Lean för konkurrenskraftig och klimateffektiv mjölkproduktion Martin Melin 1, Anna Rydberg 2, Barbro Sundström 3, Karin Östergren 3, Maria

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer