Monica Johansson huvudutbildningsledaren på LTU (HUL) presenterar sig.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monica Johansson huvudutbildningsledaren på LTU (HUL) presenterar sig."

Transkript

1 VFU-samordnarmöte den 11 september 2012 Minnesanteckningar Monica Johansson huvudutbildningsledaren på LTU (HUL) presenterar sig. Monica har ansvar för grundutbildningen och fungerar också som ställföreträdande prefekt. Anette Renström, RUC:s representant, vikarie för Anna Lindahl berättar om vad som är aktuellt på RUC för närvarande. RUC- Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är en mötesplats för skolan och lärarutbildningen. Uppdraget är att genom samverkan bidra till att utveckla skolan och lärarutbildningen genom gemensamma utvecklingsprojekt, forskningssamverkan och forskningsspridning. Verksamheten ska bidra till ömsesidig nytta och förståelse genom samverkan på jämbördiga villkor. All information finns att ta del av på RUC:s hemsida: Hemsidan uppdateras allteftersom med nya aktiviteter och föreläsningar. Greta Greta berättar om den då kommande föreläsningen med Christian Eidewald och länken som gör det möjligt att delta via Internet. Rundan Allmänt kan sägas att det i kommunerna runtom i Norrbotten pågår en diskussion om mentorskapet för nya lärare och hur det ska organiseras. Fackförbunden avvaktar för att se hur det nationella avtalet blir. Detta får till följd att rektorerna kanske inte vill släppa ifrån sig LU-lärare (som annars kan få mentorskap för ny lärare). Bland friskolorna i Bodens kommun finns tanken på ett nätverk mellan alla 7 friskolor, dock har detta ännu inte kommit till stånd. Några av parterna träffas någon gång per termin. Piteå dansutbildning har denna höst antagit 17 nya danslärarstudenter mot gymnasiet. Bland de som kommer att fungera som LU-lärare för dessa studenter är det få som kommer att ha en lärarlegitimation. Det kommer också att bli svårt att placera alla studenter i avtalsområdet. En nationell diskussion pågår fn om att de studenter som läser ämneslärare mot gymnasiet ev kan placeras på högstadiet under en period (VFU2). Särskolan får någon placering då och då. I LP 11 kommer detta inte att tillåtas dock.

2 Luleå kommun har omorganiserat och tagit bort den centrala utvecklingsenheten som istället lagts ut på olika stadier. Pajala har en ny samordnare efter Berit Öström Ingegerd Ylipää. Även i Gällivare är samordnaren ny, Carin Sundström tar över efter Eva Askebrand. Söksiffror ht 12 Förskola: campus, 2 grupper (ca 60 studenter) F-3 Full grupp (ca 30) 4-6 ca 20 Distans, 2 grupper (ca 60 studenter) Gymnasiet Luleå: 22 ( stort anatl med ämnet svenska och annan kombination) Piteå: ca 45 (musik och dans) KPU 12 st Vårintag för förskollärarstudenterna Ny ordning för antagning av förskollärarstudenter kommer att ske. Från och med ht 2013 kommer höstintag att gälla för campusstudenterna och distansstudenterna tas in på vårterminnen, detta för att jämna ut arbetsbördan för undervisande lärare i kurserna. Nytt på hemsidan Ny handbok för VFU 2 ligger ute på hemsidan -Den gamla är också uppdaterad Planeringsunderlaget med start för LP 11:s VFU 2 är skapat och ligger ute dokumentet skall vara levande uppdateras och följa med till resterande VFU. Kränkande behandling ett område som vi talat om tidigare, förslag till

3 Handlingsplan för studenter på VFU som får kännedom om att barn/elever utsätts för kränkningar eller diskriminering Enligt lag måste skolan agera vid misstanke om att ett barn/en elev far illa genom att utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. Detta gäller oavsett om det är en eller flera elever eller någon vuxen som utsätter barnet för detta. Det är viktigt att både anställda i verksamheten och studenter på VFU tar alla signaler om trakasserier och kränkande behandling på allvar och agerar snabbt! Varje skola har rutiner som all personal ska känna till för att hantera akuta situationer i sin plan mot diskriminering och kränkande behandling (likabehandlingsplan). Om du som student upplever att barn/elever utsätts för kränkningar eller diskriminering ska du prata med din LU-lärare eller förskolechef/rektor om detta. Bra information om kränkande behandling och diskriminering hittar du i handledningen Lika rättigheter i skolan som sammanställts av DO (Diskrimineringsombudsmannen), Skolverket och BEO (Barn- och Elevombudet) på Skolinspektionen. Läs bland annat om Åtgärder i akuta situationer på s. 47: %20utbildning/lika_rattigheter_i_skolan.pdf Källa: VFU-handboken Handledarutbildningen Tidigare har ett resonemang om komplettering utifrån gamla handledarutbildningar varit aktuellt. En lista på gamla handledarutbildningar och vad de var värda gick ut. Verksamheternas reaktion kring detta negativ. Det praktiska arbetet med att se över var och en av handledarnas gamla handledarutbildningarna och värdera dessa för att sedan uppdatera handledarutbildningen innebär ett omfattande arbete. Ett nytt beslut som innebär att de LU-lärare som har gått handledarutbildningen P0037P (nu aktuell) är fullt behörig enligt avtalet. De LU-lärare som har en äldre handledarutbildning än så kommer att få möjlighet att delta i ett uppsamlingsheat där de genomgår en 2-dagarsutbildning som leder till ett intyg som visar på adekvat handledarutbildning. Första tillfället kommer att vara vt Dag 1 är tänkt för föreläsningar och dag 2 är tänkte för seminarier. Frågan kommer från LTU om det finns utrymme för dessa handledarutbildningar 2 dagar under samma termin? Vissa verksamheter anser att det finns sådan möjlighet andra anser att det finns problem med att få tag i vikarier. Kanske finns möjlighet att någon av dagarna kan gå på distans?

4 25:an Framledes kommer den sista dagen i VFU 1, VFU 2, VFU 3 (och VFU 4 för förskollärarna) att vara en sk innedag där studenterna samlar på LTU och har VFU-uppföljningsdag, detta för att inte inkräkta på efterföljande kurer. Nya LU-lärares behov I avtalet finns en skrivelse som säger att nya LU-lärare har rätt att få en introduktion kring VFU på LTU samt den nya lärarutbildningen, LP11. Detta är något som verksamheterna måste föra ut och vidareförmedla till Greta och Kristina så att ett sådant tillfälle kan ordnas. Miniseminarier blir VFU-föreläsningar Den term som hittills använts för de föreläsningstillfällen som LTU erbjuder verksamheterna miniseminarier- byts ut mot VFU-föreläsningar för att tydligare kommunicera innehåll och syfte med föreläsningen. Kristinas och Gretas besök i kommunerna Under augusti gjorde Kristina och Greta ett besök i Skellefteå. Det var mycket trevligt och givande och vi tackar för det! Uppsala I maj var det ett nationellt VFU-möte i Uppsala, Greta och Kristina var på plats. Ett nationellt problem som togs upp var ansökningarna till ämneslärare 7-9 som har mycket låga ansökningssiffror vid alla lärosäten i landet. I LP11 är VFU:n en egen kurs, detta till trots finns det lärosäten där vfu:n är integrerade med andra kurser. Underkännandets Praktik En forskargrupp vid Linnéuniversitetet har påbörjat forskning kring underkännande av VFU Övergripande forskningsfrågor för Underkännandets praktik: Vilka procedurer för kvalitetskontroll avseende studenternas lärarkvalitet är i funktion inom lärarutbildningars VFU? Vilka indikatorer på lärarkvalitet är avgörande för att lärarutbildare bedömer en student som underkänd i VFU? Vad är det kvantitativa utfallet av underkända studenter i VFU? Underkänns för många eller för få studenter i VFU? Varför?

5 Studien vid Linnéuniversitetet visar på att de grunder på vilka studenten underkänns ofta är enl nedan: Bedöms ha problem med interaktionen med barn/ungdomar, kollegor och handledare samt föräldrar Bristande kommunikation med barn och vuxna Bristande förmåga att möta olikheter Outvecklad empatisk förmåga Är inte tydlig Dåliga ledaregenskaper Inte kunna leda en lektion Studenten tar inte på sig ledarrollen Tar inte vuxenansvaret Mer om denna forskning som påbörjades ht 2011 kommer allteftersom Övningsskolor På gång i Stockholm: - Hösten 2010 inledde Stockholms universitet ett pilotprojekt med särskilt utvalda fältskolor - Våren 2012 får Stockholms universitet ett uppdrag från Utbildningsdepartementet att förstärka pilotprojektet i avsikt att samla erfarenheter av nationellt intresse. Karaktäristiskt för dessa skolor är: universitetet anordnar ämnesdidaktiska seminarier för VFU-kurserna på övningsskolorna handledarna på skolorna anordnar professionsutvecklande seminarier för VFU-studenterna övningsskolorna ska prioriteras vid placering av studenter övningskolorna ska prioriteras vid erbjudanden om handledarutbildningar och utbildning av mentorer övningsskolorna ska fungera som nav i lokal och regional skolutveckling övningsskolorna fungerar som värdar för gemensamma forsknings- och utvecklingssatsningar Många studenter Många handledare

6 Särskilt utvald VFU-kurslärare från SU på varje skola Introduktion i VFU-bedömningsmodellen Regelbundna möten handledare särskilt utvald VFU-kurslärare Handlingsplan och vision Handledarutbildning Likabehandlingsarbete Greta flaggar för ett alldeles nytt och mycket bra material inom likabehandlingsarbetet ; Lika rättigheter i skolan handledning. Handledningen har fokus på likabehandlingsarbetet i skolan i sin helhet det handlar om att omsätta mål och åtgärder i handling och har tagits fram i samverkan mellan DO (Diskrimineringsombudsmannen), Skolverket och Skolinspektionen och finns att ladda ner på Ett särskilt tips är det s k Hjulet för likabehandlingsarbetet, s.46 i materialet. %20utbildning/hjulet.pdf Lillemor Eriksson berättar att Backgårdsskolan i Piteå kommit på 2:a plats med skolans likabehandlingsplan. Nästa möte Inget datum för nästa möte beslutades men vi siktar på ett möte vt Dock hoppas vi att alla känner att vi finns här om det uppkommer behov av att samråda innan dess. En preliminär plan kunde vara att vi samordnar en VFU-föreläsningsdag med ett samordnarmöte. Vid pennan Kristina Bäck

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Innehållsförteckning. Kartläggning... 6 Resultat av kartläggningen... 6

Innehållsförteckning. Kartläggning... 6 Resultat av kartläggningen... 6 Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriskolan Växthuset och dess fritidsverksamhet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vision och syfte... 3 Definitioner...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 2015-01-12 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Eriksgården 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300 033-231428

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1 Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1. Våra verksamheter De verksamheter som omfattas av denna plan mot diskriminering och kränkande behandling är grundskolan

Läs mer

SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE

SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE Ungdom Mot Rasism & Malmö mot Diskriminering presenterar SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE Hanna Carlsson Selma Gušić Karin Henrikz Ana Marega INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Detta dokument baseras på riktlinjerna i två lagar, dels i 14 a kap. skollagen angående kränkande behandling, dels i den nya diskrimineringslagen (2008.567)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola!

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola! Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2014/2015 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 Plan mot kränkande behandling Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 1 Inledning Det finns två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, som ska skydda mot kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3 2015 års plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Örkenedskolan Fritidshem Åk F-3 Planen gäller från 2015-02-01 Planen gäller till 2016-01-31 Ansvariga för planen Rektor Ann-Christin

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012

Kvalitetsredovisning 2011-2012 Vuxenutbildningen Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Anne Sonnerfelt 2012-06-25 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer