Referensgrupp möte 2010:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referensgrupp möte 2010:1"

Transkript

1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand, och Maj-Liz Hedendahl Datum: Tisdagen den 13 januari 2010, kl Plats: Konsument Göteborg Dagordning 1. Föregående möte Vi gick igenom anteckningarna från föregående möte utan andra kommentarer än att Maj-Liz har kontaktat Energimyndigheten med anledning av att flera energirådgivare har fått sparkrav på rådgivningen, fått begränsningar i att åka till nätverksträffar mm, trots statlig finansiering av rådgivningen. Åsa Söderlund på Energimyndigheten svarade att de är medvetna om att allt fler rådgivare har börjat få det tufft i kommunerna och ser också ett stort behov av att stötta rådgivarna och har även diskuterat hur detta skall göras. Det kommer bland annat att genomföras revisioner hos kommunerna för att kolla hur och till vad det statliga stödet används. Åsa anser att det är bra och viktigt att vi fortsätter driva politikerträffarna med syfte att synliggöra rådgivarna. De tycker det är mkt viktigt det vi gör och de ser ett behov av det. Maj-Liz tog även upp att vi gärna ser att Energimyndigheten förtydligar vad som krävs av kommunen när de tar emot det statliga stödet för energi- och klimatrådgivare, t ex genom ett brev till berörda politiker och chefer. 2. Nätverkträffar och utbildningar Planering av vårträffen Inför planerandet av vårträffen utgick vi från de diskussioner och önskemål på utbildningar som framfördes under julträffen. Beträffande utbildningsbehov kring rådgivning mot företag var det flest som hade markerat för ventilation och värmeåtervinning, så gruppen föreslår att utbildningsdagen på vårträffen har den inriktningen. Beträffande önskemålen på utbildning rörande transportrådgivningen avvaktar vi till efter Energimyndighetens transportutbildning innan vi går vidare med planerandet av en eventuell transportutbildning. Referensgruppen önskade få mer info om energieffektiviseringsavtalen mellan myndighet och kommun, samt om företagscheckarna under vårträffen. Vad innebär

2 dessa satsningar för kommunerna? Vilken roll har rådgivarna? Vi föreslår att Energimyndigheten bjuds att delta på vårträffen och informera om detta. Det kommer även att finnas tid för att utbyta tankar och idéer kring projekt, rådgivningsmetoder mm samt tid för föreningen Energirådgivarna i Västs årsmöte. På vårträffen kommer HUV berätta om vad som är på gång på energikontoret. Träffen kommer att hållas i Tidaholm, förslagsvis den maj. Innan vi spikar datumen skall Karin Steen kolla upp priser och preliminärboka lokaler och boende. Transportutbildning Transportutbildningen som Energimyndigheterna arrangerar kommer att äga rum den 3-4 mars respektive den mars, båda gångerna i Göteborg. Utbildningen sträcker sig över två dagar, från lunch till lunch, och är obligatorisk för alla energioch klimatrådgivare. Utbildningen är gratis men var och en bekostar resor och boende. Utbildningstillfällena vänder sig även till rådgivarna i Halland. Kontaktperson för utbildningen är Roger Gunnarsson, Energikontor SO. Delregionträffar Göteborg och Sjuhärad Under julträffen kom ett förslag upp om att under nästa delregionträff besöka Susanne Arneborg och vara med när Sjömarken Isolering blåser in isolering på deras vind. Tyvärr fungerar inte den dagen för Susanne, däremot är vi välkomna att se hur isoleringen är genomförd vid ett senare tillfälle. Ett annat alternativ som diskuterades i referensgruppen vara att göra ett studiebesök till Sjömarken Isolering i Borås. Maj-Liz kontaktar Susanne och Pauline för att diskutera vidare kring delregionträffen. Förslagsvis har vi träffen under vecka 8 alternativt senare i vår. Delregionträff: Dalsland och Bohuslän Delregionträffen för Dalsland/Bohuslän planeras som en sk politikerträff, liknande de som arrangerades under Men för att kunna genomföra politikerträffen behöver vi fler som kan vara med att planera för och genomföra träffarna. Just nu är vi för få i arbetsgruppen, bland annat pga av att pappa- och mammaledighet, och vi kommer inte att kunna genomföra träffarna som planerat om inte fler kan delta i arbetet. Alternativt så genomför vi en mer traditionell delregionträff och skjuter på politikerträffen till hösten. Lise-Lotte föreslår i så fall att vi har träffen i Strömstad och att temat är konsumtion och avfall, resursförbrukning. Maj-Liz tar ett snack med arbetsgruppen för politikerträffarna för att se om vi skall skjuta på träffen. Delregionträff: Skaraborg På förslag från Fredrik Hedman kommer vi att besöka Walther AB i Källby, Götene kommun, som jobbar med ved- och pelletseldade kökspannor och kaminer och kopplar dessa till ett vattenburet system och kombinerar med solenergi. Han har byggt upp en visningsanläggning i Källby där man kan få en genomgång av teknik och systemlösningar på ett mycket pedagogiskt sätt. Efter en teoretisk genomgång

3 av systemen går man över till praktik och tänder upp flera olika kökspannor, lär sig hantera dem mm. Vi föreslog att träffen blir under vecka 10 alternativt vecka 14. Utbildningar STEM Utbildningen i energieffektiv belysning som skulle ägt rum den 26 januari är inställt pga av för få anmälda. Det finns ytterligare ett tillfälle att gå utbildningen - den 18 mars i Stockholm. Grundutbildningen, en femdagarskurs fördelat på två tillfällen, kommer att äga rum i Energimyndighetens lokaler i Stockholm. Dag 1-3: 2-4 mars, april, oktober. Dag 4-5: mars, maj, november Önskemål på utbildningar Lise-Lotte frågade efter en utbildning i solceller. Maj-Liz skulle kolla med Lisa Ossman om det kommer att ske någon utbildning inom Sol uppgång i Väst, SIV. 3. Bollplank På mötet gick vi helt snabbt igenom följande punkter: Utvärdering av samordningen 2009 Sammanställningen kommer att skickas ut per mejl och läggas ut på hemsidan. Inga kommentarer från referensgruppen på samordningen, annat än att det ser bra ut. Kompetensinventering En kompetensinventering kommer att göras under januari. Vi utgår från inventeringen som gjordes 2004, men frågeformuläret kommer att bantas. Den färdiga sammanställningen kommer att finnas på de interna sidorna. Interna sidorna på hemsidan Maj-Liz informerade om att på interna sidornas första sida skrivs vad som är nytt på sidorna allt eftersom de uppdateras, med syfte att underlätta för alla att hitta fram till det som är nytt. I övrigt inga kommentarer på hemsidan från referensgruppen. Marknadsföring av rådgivare Marknadsföringen av rådgivarna bör helst ske nationellt och finansieras av Energimyndigheten anser referensgruppen. En annan väg att gå är att HUV tillsammans med föreningen Energirådgivarna i Väst tillsammans kan diskutera hur marknadsföringen kan göras samt söka projektmedel. Nya sätt att synas på är genom Facebook, bloggar, twitter mm. Profilkläder Profilkläderna har äntligen dykt upp på kontoret och skall nu distribueras ut till de som beställt. Nyhetsbrev Vi diskuterade innehåll och upplägg för nyhetsbrevet. Vi kom fram till att det viktigaste är att man får info om kommande träffar, annat som är på gång i nätverket. Omvärldsbevakning så långt det går och finns tid för. Inte pressa fram nyhetsbrev utan hellre vänta tills det finns något att skriva om.

4 Mejla ut till rådgivarna 14 dagar innan nyhetsbrevet kommer för att ge alla en möjlighet att komma in med textmaterial till nyhetsbrevet. 4. Projekt och projektidéer Maj-Liz informerade helt kort om att ansökan för Ventilationsbroschyren är inne hos Energimyndigheten, liksom en ansökan för pengar till mässor under 2010, bland annat för att delta på Vetenskapsfestivalen. 5. Mentor Inga nya rådgivare i nätverket vad gruppen känner till. Troligen kommer det bli nya rådgivare i Borås och i Skövde. Maj-Liz kollar hur det ligger till med detta. 5. Remissinstans Inget togs upp. 6. Omvärldsbevakning Inget togs upp 7. Övriga frågor Vi gjorde en snabb utvärdering av arbetsformen för referensgruppen och kom fram till att det fungerar bra. Bra med rullande schema för deltagande i gruppen, lagom antal möten. På första referensgruppsmötet så fastställdes följande dagordning/innehåll för mötena, vilket vi håller fast vid även under Nätverksträffar- referensgruppen ska komma med idéer och synpunkter på vad som ska tas upp på träffarna, önskemål om utbildningar, studiebesök, plats för träffarna etc. Det är mycket värdefullt för HUV att få in synpunkter eftersom de ligger till grund för träffarnas innehåll. Utbildning önskemål om utbildningar tas upp. Faddrar - referensgruppen ska föreslå faddrar för nya energi- och klimatrådgivare. Projektidéer Idéer till projekt som kan drivas gemensamt tas upp i referensgruppen, detta kan resultera i en slags idébank, det finns mycket att vinna på att dela med sig av idéer och erfarenheter och att samarbeta med projekt. Bollplank Frågor och idéer som finns hos HUV kan bollas med referensgruppen. Omvärldsbevakning Tips om artiklar, nyhetsbrev eller annat som pågår och är av intresse för energi- och klimatrådgivarna kan spridas via referensgruppen. Remissinstans Remissinstans för skrifter och utbildningar från bl a Energimyndigheten. Det är önskvärt att dagordningen skickades ut tidigare till referensgruppen och att även övriga rådgivare fick info om när det är dags för möte med referensgruppen så att alla får en möjlighet att lämna in saker som borde tas upp av gruppen.

5 8. Datum och plats för kommande träffar 2010:2-23 februari, kl 9: på Konsument Göteborg Håkan Wedlund Lise-Lotte Boldt Folke Göransson Gunnar Lennermo 2010:3-5 maj, kl 9: på Konsument Göteborg Folke Göransson Gunnar Lennermo 2010:4-25 augusti, kl 9: på Konsument Göteborg 2010:5-13 oktober kl 9:30-12 Angelika Samuelsson Peter Rosengren 2010:6-2 december kl Angelika Samuelsson Peter Rosengren Markus Lundborg Susanne Arneborg

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Hösten 2010 togs initiativ till denna förening. Det är bara att säga till alla som är med och arbetar i detta projekt,

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer

Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024

Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024 Vår ref: Susann Gustafson Turist- och landsbygdsutvecklare Datum: 2013-10-29 Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024 Tid: torsdagen den 24 oktober, klockan 18.00 Plats: Nittorps ishall, Nittorp Närvarande:

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Handbok för ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan HANDBOK. För dig som arbetar med ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan

Handbok för ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan HANDBOK. För dig som arbetar med ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan Handbok för ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan HANDBOK För dig som arbetar med ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan Innehåll 1. Inledning 3 Vad är Ungresurs.nu - Volontärår i Svenska kyrkan?

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer