Referensgrupp möte 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referensgrupp möte 2010"

Transkript

1 Kallade: Mats Danielsson, Jonas Wedebrand, Martin Johansson, Anneli Fredriksson, Jerker Persson, Dag Svensson, Iwona Kozakowska, Roger Stenström och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Mats Danielsson, Jonas Wedebrand, Anneli Fredriksson, Jerker Persson, Dag Svensson, Roger Stenström och Maj-Liz Hedendahl Datum: Onsdag den 25 augusti 2010, kl Plats: Konsument Göteborg, Postgatan 16, Göteborg Mötesanteckningar 1. Föregående möte Inga kommentarer på föregående mötesanteckningar. 2. Nätverkträffar och utbildningar Sol och fönsterutbildning, 3 sept Det är än så länge relativt få som anmält sig till utbildningen men det kan delvis bero på att vi har haft en del utbildningar och nätverksträffar på temat sol och fönster. Alla skulle jobba på att få med sig fler deltagare till utbildningen för den andra målgruppen, som är förvaltare av kommunala fastigheter och kommunala tjänstemän och politiker inom bygg och miljö. Sista anmälningsdag är den 27 september. Höstens delregionträffar På höstens delregionträffar kommer temat för diskussionerna att vara transportrådgivning. Joakim är samordnare på HUV-kontorer för transporter och kommer att vara med på delregionträffarna och hålla i diskussionerna tillsammans med Maj-Liz. Det finns en osäkerhet kring rådgivarens roll beträffande transportrådgivningen, liksom vilken stöttning HUV kan bistå med. Med förhoppning att få klarhet i våra funderingar skall vi under delregionträffarna använda några timmar åt att diskutera hur rådgivningen kan bedrivas och vilken stöttning som önskas från HUV. Frågor som kan var aktuella att diskutera är bla: rådgivarnas ingång beträffande transportrådgivningen, målgrupper för rådgivningen, arbetsformer/metoder, goda exempel. Förhoppningsvis kan diskussionerna även resultera i konkreta aktiviteter och projekt. Delregionträff Bohus/Dalsland kommer att äga rum den 21 september i Färgelanda och Roger F jobbar på att få till ett studiebesök på ett nybyggt flerbostadshus som har byggts med passivhusstandard.

2 På delregionträff Göteborg/Sjuhärad, den 20 oktober, kommer vi att göra ett studiebesök på Stena Line. Där kan vi få information om hur de jobbar med sjö- och landburna godstransporter, samt även göra ett besök på en ombyggd Stenabåt. Den 11 november är det delregionträff Skaraborg i Essunga kommun. Vi återkommer med upplägget för träffen Julträff i Vänersborg 30 nov 1 dec På vårträffen diskuterade vi vilka utbildningar som önskades under hösten och det som listades och rangordnades var följande: Ekonomiska kalkyler, LCC, pay off kalkyler, tolkningsmodeller enligt BELOC, reda ut begrepp! 9 röster. Styr och regler, 8 röster Värmepumpar, vad händer, vad är sant, vad är försäljningssnack, bjuda in tillverkare? Kombinationsmöjligheter och kompletteringsmöjligheter för värmepumpar, 7 röster. Retorik, 4 röster Energibalansberäkningar, läsa, tolka, fallgropar, praktiska räkneövningar, 4 röster Konsekvenser av t.ex tilläggsisolering, vilka problem stöter företagen på, bjuda in?, 4 röster. (här stod Catarina Warfvinge med som förslag, hon fick 3 röster) LED belysning, vad händer? Belysningsplanering, upphandling på belysning, 3 röster. Presentationsteknik, 2 röster Transport, fördjupning,1 röst. Vi sa på referensgruppmötet att två av de tre högst rankade teman skall vara med på julträffens utbildningsdag. Vilka det blir kan bero av vad för intressanta föreläsare mm som hittas. Den tredje utbildningsämnet som inte tas med på julträffen genomförs istället under våren Tid för att kunna diskutera rådgivningsfrågor, idéer till aktiviteter och projekt efterfrågas inför varje större träff. I våras fanns det hyfsat gott om tid men diskussionerna gick lite halvtrögt. Detta beror troligen på att gruppen är för stor för att alla skall känna sig bekväma med att prata inför alla. På mötet diskuterade vi hur vi kunde göra upplägget bättre och mer givande. Ett förslag var att vi skulle dela upp oss i mindre grupper och diskutera specifika och aktuella frågor som rådgivarna får, antingen som hittas på frågeforumet eller som samlas in inför julträffen. Referensgruppen kommer att vara med och ta fram och utse frågorna som kan diskuteras under julträffen.

3 3. Transportrådgivning Vi bestämde att under delregionträffarna skall vi diskutera hur transport kan komma med i rådgivningen och hur HUV kan stötta rådgivarna i detta arbete. Maj-Liz informerade om att en utställning kommer att finnas för utlåning om ca två veckor. Joakim på HUV är samordnare för stöttningen kring transportrådgivningen. 4. Mässor Hem och villa Under våren diskuterade vi hur vi skulle kunna delta på Hem och villa nu när Energimyndigheten inte deltar med en monter på mässan. Vi ser ingen ekonomisk möjlighet att ha en egen monter på mässan då det blir allt för kostsamt. Under ett referensgruppmöte i våras kom förslaget att höra med Länsstyrelsen om de kunde vara intresserad av ett samarbete. Innan semestrarna drog igång i juni var Markus, Jerker och Maj-Liz på ett möte med länsstyrelsen för att diskutera Hem och villa-mässan. Länsstyrelsen ser, liksom vi, gärna att Lst, rådgivare och HUV har en gemensam monter under mässan. Under mötet spånade vi kring utformningen av montern och informationsavdelningen på lst skulle ta fram ett förslag utifrån de diskussioner som fördes. Nästa möte kommer att vara den 9 september på länsstyrelsen. Våra önskemål för mässan som vi framförde på mötet är att vi önskar ett par ståbord för rådgivning samt att montern bemannas av 2-3 rådgivare och att det tydligt framkommer att vi finns där. Matchmaking Den kommer det att genomföras en matchmaking på Underhållsmässan den 27 okt på Svenska Mässan, dvs olika företag träffas i snabba möten för att knyta kontakter och göra affärer. Vi kommer att delta med att erbjuda företagen korta energirådgivningsmöten och prata energieffektivisering och än lite om de energicheckar som företagen kan ansöka om. Joakim, som ansvarar för vårt deltagande på HUV, söker energirådgivare som vill vara med på mässan och matschmakingen. (Har blivit inställt) Bostadsrättsmässa Mats Danielsson berättade att han fått förfrågan från STEM om att bemanna deras monter under Bostadsrättmässan. Till denna mässa har STEM tagit fram en ny utställning (som ersätter energieffektiva huset) och som visar vilka energieffektiviseringsmöjligheter det finns för flerfamiljshus. Mats D undrade om det fanns fler som ville vara med att bemanna montern. Mats kommer att gå ut med en fråga till nätverket. Ytterligare mässor Jonas W informerade om Villamässan i Lidköping som han och rådgivarna från grannkommunerna kommer att delta på. Anneli berättade om en Bomässa som arrangeras i Vänersborg.

4 Vi kom fram till att under nästa år skall vi söka stöd från STEM för dessa och andra större regionala mässor via mässprojektet som FSEK driver om det fortsätter även nästa år. Annars kan det vara läge att skriva en egen mässansökan till STEM för de mässor som nätverket deltar i under Nya rådgivare Nya rådgivare i nätverket är Lennart Holmberg som ersätter Susanne Arneborg i Ulricehamn. Susanne kommer att framöver jobba med kommunens interna energieffektiviseringsarbete. Vi utsåg Martin Johansson som mentor för Lennart om han önskar sig en sådan. Maj-Liz kontaktar Lennart om detta samt för att informera om HUV och om nätverket. I Trollhättan söker de en ersättare efter Sara Borgström som har slutat för att börja jobba med energifrågor på Länsstyrelsen. 6. Webben HUV har tagit in offerter för ett nytt webbverktyg och en ny webb kommer troligen att lanseras i januari. Erik på HUV jobbar med detta och han har samlat på sig synpunkter och önskemål från rådgivare och miljöstrateger vid nätverksträffar, möten och mejl. Och dessa synpunkter kommer att finnas med när vi bestämmer om utformningen och funktioner för den nya webben. 7. Internt nyhetsbrev Interna nyhetsbrevet skall börja komma ut igen under hösten. 8. Projekt och projektidéer Roger Stenström informerade kort om ett samverkansprojekt med LRF, Energivandringar på gårdar, som kommer att genomföras under hösten. Energioch klimatrådgivaren ger energitips medan LRF sköter samordningen av projektet. Maj-Liz berättade att vi har fått pengar för vår ansökan om att ta fram en ventilationsbroschyr. Arbetet kommer att dras igång under hösten och broschyren skall vara klar till våren. Broschyren kommer att vara på 12 sidor. Det kommer även att tas fram ett fördjupningsmaterial som vänder sig rådgivarna. Joakim som samordnar framtagningen av broschyren undrar om det finns rådgivare som vill vara med i en referensgrupp. Ett energieffektiviseringsprojekt som vänder sig till industrierna i vår region dras igång under hösten. Projektet är ett samarbete med Lst, VG-regionen och HUV och de företag som vill delta får betala en liten peng för att få extra stöttning i deras effektiviseringsarbete. Detta är för att ytterligare hjälpa de företag som ansöker om energicheckar för kartläggning av sin energianvändning. Vi har även fått pengar för ett cykelkärre-projekt. Projektet vänder sig till familjer som vill ställa om sina transportvanor genom att ställa bilen för att börja använda

5 cykel och cykelkärra för kortare transporter. Joakim söker familjer som bor i medelstora städer som är intresserade av att delta i projektet 9. Remissinstans Inget togs upp på mötet 10. Omvärldsbevakning Roger S informerade om att Trollhättan och Uddevalla arrangerar en seminariedag om energieffektivisering, med fokus på ekonomiska och organisatoriska verktyg. Seminariet äger rum den 14 oktober i Trollhättan. 11. Övriga frågor Roger tog upp problemet med att Energimyndigheten informerar med kort varsel om att utbildningar har blivit inställda. Roger och Björn skulle ha åkt på transportutbildningen som vart inställd. Nu sitter de med dyra tågbiljetter som inte går att avboka. Vi föreslog att han skulle fakturera Energimyndigheten för detta. Anneli kommenterade att även en sen information om nya utbildningar gör att tågresorna blir onödigt dyra. Vikskylten till energicykeln är på vift igen. Maj-Liz skall försöka lokalisera den 12. Nästa möte Nästa möte kommer att vara den 13 oktober kl 9: Till mötet kommer Martin Johansson, Anneli Fredriksson, Jerker Persson, Dag Svensson, Iwona Kozakowska, Roger Stenström, Angelika Samuelsson och Peter Rosengren att bli kallad. Vi föreslog att nästa möte hålls i Falköping. Maj-Liz kollar med Martin Johansson om detta är ok. Antecknat av Maj-Liz

6 2010:5-13 oktober kl 9:30-12 Martin Johansson Anneli Fredriksson Jerker Persson Dag Svensson Iwona Kozakowska Roger Stenström Angelika Samuelsson Peter Rosengren 2010:6-9 december kl på Konsument Göteborg Jerker Persson Dag Svensson Iwona Kozakowska Roger Stenström Angelika Samuelsson Peter Rosengren Markus Lundborg Magnus Hagebratt

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Minnesanteckningar EID:s samordningsgruppsmöte

Minnesanteckningar EID:s samordningsgruppsmöte Minnesanteckningar EID:s samordningsgruppsmöte Datum: Måndag den 18 maj 2015 Tid: 9.30 11.00 Plats: Online Lync möte Närvarande: Sara Skärhem Chris Bales Åke Persson Helena Hanno Enochsson Maria Saxe Stiftelsen

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Delrapport läsåret 2013-2014

Delrapport läsåret 2013-2014 Delrapport läsåret 2013-2014 Utvärdering våren 2014 Monica Andersson, projektledare 2014-06-26 Projektstart den 1 september 2014. Projekttid 16 månader. Deltagare i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer

Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi?

Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi? MINNESANTECKNINGAR 1(7) Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi? Plats: Länsstyrelsen i Malmö Tid/datum: kl 9-16, den 25 november 2014 Konferensen anordnades av

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Gäller tiden 1 maj 2013 31 december 2014 Svenstavik 131220, Therese Martebo projektledare Maria Wåger socionom Sammanfattning Under rapporttiden maj-december

Läs mer

( Studieprogram 2015

( Studieprogram 2015 (Studieprogram 2015 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på.

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på. 1 2 Oktober, 2013 NYHETSBREV Hej bästa arrangör! brett och engagerat smörgåsbord att välja på. Nu är ni i full gång att ta emot publiken på alla de förställningar som ni arrangerar runtomkring i vår stora

Läs mer

Dags för nya perspektiv

Dags för nya perspektiv Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Projektnummer 22300-2 diarienummer 2008-001178 Slutrapport Energi i ett genusperspektiv-2 Dags för

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument

Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument Dokumentation 2011-01-21 201 Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument Nedtecknat och författat av Björn Eriksson, Avloppsguiden. Avsikten med dokumentationen är att översiktligt återge

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 5-2013 Tid: Plats: Närvarande: Frånvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 Skidstugan, Vänersborg Agneta Berlin

Läs mer

Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Hösten 2010 togs initiativ till denna förening. Det är bara att säga till alla som är med och arbetar i detta projekt,

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer