Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem"

Transkript

1 Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012

2 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp för att arrangera aktiviteter för att sprida information om sol- och pelletssystem till allmänheten. Genom aktiviteterna vill vi få användarna av värmesystem att välja sol- och pelletslösningar. De lokala aktiviteterna kan ha ett stort nyhetsvärde och bidra till spridning utanför deltagarna på plats. Aktiviteterna ska genomföras av energi- och klimatrådgivare och företag mellan hösten av 2012 och våren av I handboken föreslås följande typer av aktiviteter (nätverket får gärna komma med nya/andra idéer): Sol-och-pelletssafari Seminarier, föreläsningar och debatter Hemma-hos-kvällar Ambassadörer I handboken förklaras de olika aktiviteterna: Planering eller förberedelse av aktiviteten Inbjudan/anmälningar: marknadsföring av aktiviteten och hantering av anmälningar Genomförande: av aktiviteten själv. Rapportering/Utvärdering: för att ta reda på aktivitetseffekt genom enkäter precis efter aktiviteten Exempel: riktiga exempel på aktiviter om sol- och/eller pelletsvärmesystem som arrangerades i samband med andra projekt och kampanjer Dessutom bifogas: Loga Mall för affisch/annons Mall för pressmeddelande Mall för rapportering/utvärdering Oavsett av vilken typ av aktivitet som arrangeras, finns det några allmänna tips som är gemensamma: Tänk på vilka som är målgrupp och välj ut aktiviter och material som ska användas. Målgrupper kan vara villa- och radhusägare, fastighetsbolag, mäklare, kommuns tjänstemän, politiker, idrottsplatser eller campingsägare, m.fl. Beroende på målgruppen ska man använda olika mediekanaler. Tänk på årstid. Det är kanske lämpligt att visa pelletspannor och kaminer under hösten-vinter och solfångare under vinter-våren, när det är lite soligare. Kampanjen syftar till att sprida kunskap om sol och pellets och lyfta fram deras fördelar, inte kritisera andra typer av värmesystem. Använd logotyperna för kampanjen så att man vet att evenemanget är en del av ett stort projekt (genomslag är då större) Om man lyckas att engagera någon känd eller betydelsefull person (t.ex. politiker) är det större chans att media kommer att bevaka evenemanget. Ta gärna foton av evenemanget. En bild säger mer än tusen ord! Bjuda in lokalmedia att delta vid aktiviteten. Det kan ge större spridningen. Samla gärna artiklar och nyheter som publiceras i media (tidningar, etc.) om aktiviteten.

3 Aktivitet: Sol-och pelletssafari (studieresa) Nätverk för Förnybar Värme Vad vi kallar sol- och pelletssafari är egentligen en studieresa till olika anläggningar (eller en representativ enda anläggning). Exempelvis solfångare och pelletspannrum/pelletskaminer i en villa eller mellanskaliga pelletspannor och solfångare på en idrottsplats eller camping. Planering Kontakta andra energi- och klimatrådgivare och sol- och pelletsföretag i närheten som kan vara intresserade av att vara med. Sök upp intressanta anläggningar att besöka, planera ett utkast till program för studieresan och bestäm ett datum. Kontakta anläggningsägarna med förfrågan om möjlighet till besök/visning och bestäm tidplan för studieresan. Bestäm maximalt antal deltagare, arrangera transport och bekräfta med de tillfrågade anläggningsägarna att resan blir av, samt vilken tid ni kommer på besök. Förbered eventuellt informationsmaterial som ska delas ut i samband med studieresan. Gör en vägbeskrivning eller karta till mötesplatsen samt en vägbeskrivning för själva studieresan. Inbjudan Annonsera och/eller skicka ett pressmeddelande till lokala medier. Använda och anpassa marknadsföringsmaterial. Eftersom det är begränsat antal platser krävs föranmälan. Ange senaste anmälningsdag. Skicka bekräftelse på att anmälan är mottagen. Vill man inte bekräfta aktiviteten bör det framgå av inbjudan, t ex med en formulering att hör ni inget ifrån oss (arrangören) så är du välkommen att delta. Genomförande Utse en ansvarig kontaktperson/guide för resan. Kontaktuppgifterna bör finnas med i inbjudan/programmet. Ha med kontaktuppgifter till samtliga anläggningsägare samt vägbeskrivning. Registrera deltagarna. Dela ut program och ev. namnbrickor och deltagarlista. Utnyttja gärna transporttiden till information. Utvärdering och Rapportering Dela ut enkäter och be deltagarna att fylla in dessa. Tacka dem för att de var med. Samla nyheter som publiceras i media om aktiviteten innan/efter denna. Rapportera aktiviteten till regional nätverkssamordnare (använd mallen som bifogas). Exempel Artikel om Pannrumssafari (olika uppvärmning alternativ) i Hälsingland (mars 2012). Aktivitet arrangerades av de lokala energi- och klimatrådgivarna. df (Se nästa sida)

4 Nätverk för Förnybar Värme

5 Aktivitet: Seminarier, föreläsningar och debatter Nätverk för Förnybar Värme Föreläsningar, seminarier och debatter kan rikta sig till allmänheten (villa- och bostadsägare) eller till specifika professionella grupper (fastighetsägare, mäklare, m.fl.). En föreläsning kan kombineras med en diskussion eller debatt kring sol- och bioenergi i relation med frågor om klimatförändringar, självförsörjning av energi etc. Det är också möjligt att sända denna typ av aktivitet i media exempelvis radio, tv och internet. Planering Bestäm vilket innehåll du vill ha på seminariet och vilken/vilka föreläsare och andra medverkande du vill engagera. Ska det finnas en moderator? Bestäm datum och kontrollera att det inte krockar med andra stora eller liknande arrangemang. När datum är bestämt, boka möteslokal. Kontrollera även vad som finns tillgängligt i lokalen (teknik, block, pennor etc.) Bestäm vilket (och vid behov beställ dem) tryckmaterial, roll-ups och annat utställningsmaterial som ska med. Kontrollera buss/tåglinjer och parkeringsmöjligheter och gör en vägbeskrivning eller karta till möteslokalen. Besluta om innehållet tillsammans med föreläsaren och färdigställ det slutliga programmet och inbjudan. Glöm inte lägga in pauser. Inbjudan Annonsera och/eller skicka ett pressmeddelande till lokala medierna. Använda och anpassa marknadsföringsmaterial. Eftersom det är begränsat antal platser krävs föranmälan. Ange senaste anmälningsdag. Skicka bekräftelse på att anmälan är mottagen. Vill man inte bekräfta aktiviteten bör det framgå av inbjudan, t ex med en formulering att hör ni inget ifrån oss (arrangören) så är du välkommen att delta. När anmälningarna inkommit meddelas konferensstället att allt går enligt planerna. Vid seminariet Utse en ansvarig kontaktperson. Ställ i ordning bord för namnbrickor, program, deltagarlistor, utvärderingsblankett, annat material Registrering dela ut namnbrickor, avprickning eller annan form av registrering. Utvärdering och Rapportering Dela ut enkäter och be deltagarna att fylla in dessa. Tacka dem för att de var med. Samla in nyheter som publiceras i media om aktiviteten innan/efter denna. Rapportera aktiviteten till regional nätverkssamordnare (använd mallen som bifogas).

6 Nätverk för Förnybar Värme Aktivitet: Hemma-hos-kväll Aktiviteten går ut på att använda grann-metoden, det vill säga en privatperson öppnar upp sitt hem för andra intresserade att titta på dennes pellets- och solvärmeanläggning. Denna metod har används tidigare och den var mycket uppskattad, både från dem som kom och fick se ett väl fungerande system live och från installatören. Privatpersonen tycker oftast att det är roligt att få fungera som ett gott exempel och få visa upp sin anläggning. Planering Identifiera en privatperson som du vet har en bra fungerande anläggning och ta kontakt med denna för att undersöka intresset av att ställa upp på en hemma-hos-kväll. Bestäm med anläggningsägare ett datum och maximalt antal deltagare. Förbered eventuellt informationsmaterial som ska delas ut i samband med evenemanget. Be anläggningsägaren förbereda lite vad ska han/hon säga om sin upplevelse med anläggningen och kanske även berätta om de ekonomiska aspekterna. Gör en vägbeskrivning eller karta till mötesplatsen. Inbjudan Annonsera och/eller skicka ett pressmeddelande till lokala medierna. Använda och anpassa marknadsföringsmaterial. Eftersom det är begränsat antal platser krävs föranmälan. Ange senaste anmälningsdag. Skicka bekräftelse på att anmälan är mottagen. Vill man inte bekräfta aktiviteten bör det framgå av inbjudan, t ex med en formulering att hör ni inget ifrån oss (arrangören) så är du välkommen att delta. När anmälningarna inkommit meddelas anläggningsägare att allt går enligt planerna. Genomförande Håll gärna en kort föreläsning på plats om olika hållbara uppvärmningsalternativ och om fördelar av kombinerade sol- och pelletssystem. Berätta om de tekniska förutsättningarna. Privatpersonen som bor i huset berättar hur han/hon tycker att det fungerar och kanske om anläggningens ekonomiska aspekter. Utvärdering och Rapportering Dela ut enkäter och be deltagarna att fylla in dessa. Tacka dem för att de var med. Samla nyheter som publiceras på medierna om aktiviteten innan/efter denna. Rapportera aktiviteten till regional nätverkssamordnare (använd mallen som bifogas).

7 Nätverk för Förnybar Värme Aktivitet: Ambassadör Ett annat effektivt sätt att få en attitydförändring är att använda sig av ambassadörer. Ett sätt kan vara att ta reda på om någon framstående kommunpolitiker eller annan lokalkändis har pellets/solvärmesystem hemma och be att få ta med lokaltidningen dit och göra ett reportage. Ett annat sätt är att energi- och klimat rådgivaren ger rådgivning till en lokalkändis och då lyfter fram pellets/solvärmesystem som en tänkbar lösning och även då ha med lokaltidningen/radio/tv. Planering Identifiera en eller flera framstående kommunpolitiker eller annan lokalkändis som har pellets/solvärmesystem hemma och fråga dem om de vill bli ambassadörer Kontakta lokal lokaltidningen/radio och berätta om kampanjen/aktiviteten och undersöka intresse för de att göra ett reportage. Bestäm med ambassadören och journalisten datum och ort för reportagen Förbered informationsmaterial om sol- och pelletssystem. Be ambassadören att tänka lite vad han/hon ska säga om sin upplevelse med anläggningen och kanske om den ekonomiska biten. Genomförande - Berätta kort om fördelar av kombinerade sol- och pelletssystem och kampanjen. - Hjälp till med kommentarer och kunskapen om det behövs medan journalisten intervjuar ambassadören. - Efter intervjuen skicka till journalisten ytterligare material om kombinerade system, inklusive foton. Utvärdering och Rapportering Samla nyheten som publiceras i media om aktiviteten efter denna. Rapportera aktiviteten till regional nätverkssamordnare (använd mallen som bifogas). Exempel Reportage hemma-hos-stefan Andersson (solfångare) under solenergidagar kampanjen. (Nyhet P4 morgon Örebro, SR): VIDEO:

8 MALLAR a) Loga b) Affisch/annons c) Pressmeddelande d) Rapportering/Utvärdering

9

10 Rubrik Datum: Plats: Arrangör: (Nätverk för förnybar värme) Upptäck fördelarna och möjligheter av olika förnybara värmesystem med kombination av sol och pellets!! Beskrivning av arrangemanget/program Har du frågor? Vill du vara med? Kontakta: Kontaktperson, organisation, telefon, e-post, hemsida Välkommen! Nätverket för förnybar värme är en nationell satsning som drivs av Föreningen Sveriges Regionala Energikontor (FSEK) tillsammans med pellets- och solbranschorganisationerna (Svensk Solenergi, Svebio, Pellsam och PiR), med stöd av Energimyndigheten. Projektet syftar till att informera om egenskaper och fördelar av olika kombinationssystem med sol och pellets i syfte att öka kunskapen om dessa förnybara värmesystem. (Logotyper energikontor/företag/kommun/.) Med stöd av:

11 INSTRUKTION PRESSMEDDELANDE - Allt gulmarkerat är text som handlar om ert lokala arrangemang, ändra eller skriv om så att det passar eller skriv en egen text. - Anpassa rubriken till lokal nyhet. Formulera konkret. - Försök att hålla det till max. en sida totalt. - Ta bort all gulmarkering och klistra in texten i ett mejl (ej bifogad fil!) - Skicka till lokalmedia (tidigt på förmiddagen)en vecka innan evenemanget genomförs. - Publicera pressmeddelande på egen hemsida också. - Gör det så enkel som möjligt för journalister (så att de behöver bara kopiera och klistra in ). Det ökar möjligheter att pressmeddelandet blir publicerat. Pressmeddelande 2012-xx-xx Sol och Pellets ger dig förnybar värme Den (dd/månad/år) arrangeras av (arrangör) en Sol-och-pellets safari/seminarier/föreläsning/debatt/hemma-hos-kväll/temakväll i (ort). Evenemanget är en av de aktiviteterna som arrangeras inom Nätverket för förnybar värme. Under evenemanget ska informeras om egenskaper och fördelar av olika kombinationssystem med solfångare och pelletskaminer/pannor i syfte att öka kunskapen om dessa förnybara värmesystem. Komplettera gärna med egen text Nätverket för förnybar värme är en nationell satsning som drivs av Föreningen Sveriges Regionala Energikontor (FSEK) tillsammans med pellets- och solbranschorganisationerna (Svensk Solenergi, Svebio, Pellsam och PiR), med stöd av Energimyndigheten. I xxxxx län samordnas projektet av xxxxxxxxx energikontor. Över 60 lokala och regionala evenemang förväntas arrangeras runt om i Sverige av sol- och pellets företag, kommunala energi- och klimatrådgivare och energikontor. Exempel på aktiviteter är studieresor, föreläsningar, debatter mm. Information om aktiviteten och hur kan man anmäla sig finns p xxxxxxxxxx.se. De skånska arrangemangen är samlade också på Vill du veta mer? Kontakta gärna med kontaktperson (telefonnummer, e-post)

12 RAPPORTERING AKTIVITET NÄTVERK FÖR FÖRNYBAR VÄRME Nätverk (län): Datum/Ort: Aktivitet (Rubrik): Arrangör/kontakperson: Målgrupp: Antal deltagare: Aktivitetsbeskrivning: (ange även om aktiviteten har haft uppmärksamhet på media) Utvärdering: Skriv ut följande frågor ( a och b )och be deltagarna att svara dessa med 1,2,3,4 eller 5, (där 1=inte alls, 5= Väldig mycket). Sammanställ sedan svar och kommentarer: a) Hur mycket har aktiviteten ökat din kunskap om kombinerade sol- och pelletssystem? b) Har din vilja att installera sol- och pellets system ökat pga. aktiviteten? (1-5 där 1=inte alls, 5= Väldig mycket) antal som svarade 1 a) Hur mycket har aktiviteten ökat din kunskap om kombinerade sol- och pelletssystem b) Har din vilja att installera sol- och pellets system ökat pga. aktiviteten? antal som svarade 2 antal som svarade 3 antal som svarade 4 antal som svarade 5 Kommentarer: Foto:

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE 1 VAD ÄR ETT INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE? Ett ungdomsutbyte är en metod att arbeta med ungdomar en utmaning för ungdomar

Läs mer

om Ha n te dl m edn ad i a n g g ar

om Ha n te dl m edn ad i a n g g ar Handledning om temadagar Välkommen till temadagen! Inför och efter skolvalen är det vanligt med aktiviteter som handlar om politik, demokrati eller mänskliga rättigheter. Några exempel på aktiviteter kan

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA. - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län

LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA. - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län Inledning: SMÅ ORTER MED STORA MÖJLIGHETER Med hjälp av enkla idéer, olika samarbeten och lokalt engagemang kan du få din

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Innehåll i kurspaket : Halvdags informationsträff för avloppsentreprenörer

Innehåll i kurspaket : Halvdags informationsträff för avloppsentreprenörer Innehåll i kurspaket : Halvdags informationsträff för avloppsentreprenörer Vad Kommentar/förklaring 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av syfte och upplägg av informationsträff. 2 PM för miljökontoret

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Att driva ett UF-företag innebär att under ett år starta, driva och avveckla ett företag. För många

Läs mer

Slutrapport för informationskampanjen. Värme i Villan. Hållbara uppvärmningsformer och energieffektiviserande åtgärder

Slutrapport för informationskampanjen. Värme i Villan. Hållbara uppvärmningsformer och energieffektiviserande åtgärder Slutrapport för informationskampanjen Värme i Villan Hållbara uppvärmningsformer och energieffektiviserande åtgärder Ett samarbetsprojekt mellan Statens Energimyndighet, Föreningen Sveriges Regionala Energikontor,

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN En liten guide till chefer, informatörer och andra intresserade om Informationen i Orsa kommun Infoavdelningen, Janne Bäckman, andra upplagan jan 2015 Information är en skyldighet

Läs mer

Walking for Water Guide för skolor

Walking for Water Guide för skolor Walking for Water Guide för skolor Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 4 De fem grunderna för Walking for Water... 5 Till att börja med... 6 Introduktion...6 Projekt...6 Registrering...6 Förberedelser...

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Biovärme i Jämtlands län

Biovärme i Jämtlands län Energikontoret Jämtlands Läns Energikontor Jämtland County Energy Agency Till Länsstyrelsen Jämtlands län Miljö och Fiske 831 86 Östersund Biovärme i Jämtlands län Slutrapport Biovärme i Jämtlands län

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

recept för hållbara resor

recept för hållbara resor Klokbok recept för hållbara resor klokbok recept för hållbara resor 1 lästips bilåkning Gröna Bilister www.gronabilister.se Energimyndigheten www.energimyndigheten.se Tidsstyrda motorvärmare sparar energi.

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

VERKTYGSLÅDA för forskningskommunikation

VERKTYGSLÅDA för forskningskommunikation VERKTYGSLÅDA för forskningskommunikation Vetenskap & Allmänhet allmän information BAKOM PRODUKTIONEN Detta är en förenklad utskrivbar version av den webbaserade verktygslådan för forskningskommunikation

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Edsvik Anette - Gävle Dala Energikontor 2013-06-19

Edsvik Anette - Gävle Dala Energikontor 2013-06-19 REGION GÄVLEBORG SMEEFFEN 2 Slutrapport Edsvik Anette - Gävle Dala Energikontor 2013-06-19 En slutrapport av projekt SMEEFFEN 2, projekttid 20101101-20130431. Projektet handlar främst om att konkretisera

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer