Minnesanteckningar EID:s samordningsgruppsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar EID:s samordningsgruppsmöte"

Transkript

1 Minnesanteckningar EID:s samordningsgruppsmöte Datum: Måndag den 18 maj 2015 Tid: Plats: Online Lync möte Närvarande: Sara Skärhem Chris Bales Åke Persson Helena Hanno Enochsson Maria Saxe Stiftelsen Teknikdalen/Green Business Region Högskolan Dalarna ByggDialog Dalarna Region Dalarna Koordinator EID/Länsstyrelsens miljöenhet Vänd! 1

2 1. Mötet öppnas 2. Val av sekreterare Maria 3. Minnesanteckningar från förra mötet Saknas MINNESANTECKNINGAR 4. Kort från styrgruppens senaste möte (Maria) Maria drog liter kort om vad som presenterades på förra styrgruppsmötet. 5. Lite nytt om Energikontoret (Helena) Processen har tagit lite längre tid är planerat. Just nu håller regionen i samverkan med ÅF i Gävle (Mattias) på att skriva en verksamhetsplan gällande hösten 2015 som ska skickas in till Energimyndigheten. Det kommer även skrivas överenskommelser mellan kommunerna och Energikontoret som skickas med till Energimyndigheten. Det var Energimyndigheten som tyckte att RD skulle söka från halvårsskiftet. Gällande tillsättning av verksamhetsansvarig kommer annons snart läggas ut. Annonsen är skriven och godkänd. Planen är att tjänsten ska tillsättas så att personen kan vara på plats till hösten. Projektet GreenDrive Region kommer medfinansieras av regionen och detta innebär troligen att ytterligare en person kopplat till detta projekt kommer sitta på energikontoret. Det finns även en möjlighet att ytterligare en person som kommer jobba med den regionala noden för energieffektivisering i små och medelstora företag inom Nationella strukturfonden kommer vara kopplat till energikontoret. Regionen diskuterar detta med Marit Rangarsson. Regionen ser framför sig att man under hösten har en grundligare diskussion med aktörerna gällande verksamheten inför Samordningsgruppen tyckte att det var bra att det är på gång och att det är viktigt och bra om det kan bli fler personer på energikontoret redan från början. 6. Energiseminariet 2015 Kort om Maria berättar att det var ca 120 personer som deltog och att det var lyckat. Chris tyckte att en del var intressant men att det mesta var för mycket på ytan. Det vore bättre att bli mer konkret! Åke tyckte inte att det var så mycket nytt, men att frågor paketerades på ett bra sätt. Det var många olika föreläsare. Åke tyckte även att paneldebatten inte var så bra, det brukar vara svårt att få till sådana. Det blev även lite spretigt med miniseminarier. Och lite för många miniseminarier 7. Ökad involvering från samordningsgruppens i Energi- och klimatseminariet 2016? Maria berättar att de på länsstyrelsen har diskuterat att ha ett mindre och mer lokalt arrangemang Arrangemanget är tänkt att vara mer fokuserat på att få igång arbetet kring energi- och klimatstrategin, kanske i workshopform? 2

3 Samordningsgruppen diskuterade att vi behöver ha en målsättning med varje pass. Exempelvis gällande eventuella miniseminarier ska det vara en dialog eller föreläsning? I år blev det i flera fall fortsatt föreläsning under miniseminarierna. Maria säger att man kan tänka sig att det är olika arbetsgruper inom EID (ByggDialogen, TransportDialogen m.fl.) som anordnar workshops på eftermiddagen. Kanske workshops om genomförande kopplat till handlingsplanerna? Åke berättar att Sweden Green Building Counsil var här den 8 maj och att ByggDialogen då hade en eftermiddagsworkshop där de (Sweden Green Building Counsil) inledde och där det sen fanns mycket tid för diskussion. Det var lyckat! Maria frågan om man kan tänka sig något liknande på en eftermiddag på seminariet. Det trodde Åke skulle fungera. Chris påpekar att det borde vara upplagt så att målgruppen för aktiviteten är en annan än de ordinarie gruppmedlemmarna. Helena håller med det gäller att det inte blir samma grupp som diskuterar Helena berättar att på Regionförbundens årskonferens inom RegLab brukar de ha workshops på eftermiddagen. Då får regionerna i förväg skicka in förslag på problem som man vill diskutera. Samordningsgruppen tycker att det låter som en bra idé att diskutera utmaningar eller problem inom vissa områden. Sara tycker att det är bra. Då blir det konkret! Det är även bra att formulera problemet i förväg och att visa upp våra lokala aktörer och bjuda in andra att tycka till om aktörernas aktiviteter. Konkreta och intressanta problem formuleringar kan ersätta stora namn! Chris ser också en fördel i om grupperna själva får ordna sona workshop, så kan de som anordnar en sådan skicka in specifika inbjudningar till sin workshop, med erbjudande om att även delta på den inledande förmiddagen. Åke tänker att energieffektivisering i småhus skulle vara intressant att diskutera. Där finns aktörer som kan och bör vara involverade som inte fångas upp i ByggDialogen. Exempelvis energirådgivare, villaägarföreningen osv. Det skulle kunna vara ett samarrangemang mellan högskolan och ByggDialog Dalarna Vi diskuterar även vikten av att dessa workshops får tillräckligt med tid. Helst hela eftermiddagen. Sammanfattning: Samordningsgruppen ställer sig positiva till den mer lokala inriktningen och att samordningsgruppen blir mer involverad i att arrangera energi och klimatseminariet Tankar inför kommande aktualisering av energi- och klimatstrategin (under ) Maria berättar hur gruppen på länsstyrelsen har diskuterat; Att det inte behövs en ny strategi utan komplettera med vad som hänt (lagar, regler och utveckling inom området) och sen fokusera på handlingsplaner/genomförande. 3

4 Helena poängterar att det är bra att komma ihåg att även uppdateringar tar tid! Åke tycker att vi behöver vidareutveckla strategins betydelse. Det behövs en tydligare uppföljning och olika aktörer/organ bör kunna ansluta sig till strategin. Exempelvis under ByggBo dialogen fick aktörerna sätta kryss för vilka mål som de kunde ställa upp på. Åke upplever att strategin inte är tillräckligt förankrad ens i styrgruppen, då han vid ett tillfälle mötte motstånd kring vissa förslag som låg i linje med strategin. Vi behöver en modell för hur vi för diskussionen ut till organisationerna, så att de är med på tåget och uttrycker rätt. Vi behöver konkretisera och få till verkstad! Chris påpekar att ByggDialog Dalarna är ett bra exempel på en grupp där målen i strategin och behovet av förändring tas på allvar. Vi behöver jobba på de grupper som inte jobbar så bra. Exempelvis finns det idag inget forum för förnybar energi! Den gruppering som är närmast är Hållbara energisystem som idag bara jobbar med kommunala system - fjärrvärme. Gällande fristående system i bostäder och byggnader finns inget forum. Inom det området behöver vi först skapa ett forum, sen få igång jobbet. Vi diskuterade att man kan tänka sig att dra igång diskussionsgrupper (sektors/branschvis) kring genomförandet. Med särskilda fokus grupper där det inte händer så mycket och enas om mål. Sammanfattning: Samordningsgruppen är positiva till att den planerade revideringen istället blir en aktualisering med fokus på genomförande handlingsplaner. 9. Saker som bör tas upp i styrgruppen Maria informerar om att nästa styrgruppsmöte är den 26 maj. Det vart ingen som hade något som behövdes tas upp i styrgruppen denna gång. 10. Saker som bör vara med i kommande nyhetsbrev Nyhetsbrevet är planerat att skickas ut i början/mitten av juni. De projekt som beviljats medel under våren bör vara med. Exempelvis: EcoInside (Sara) + Ev. ByggDialogen (Åke/Erika) förädlade träråvaror (Chris? Thomas Persson DU + GreenDrive Region (Lennart) + Sen bör vi även skriva någon om planerna kring Energikompetenscentrum (Hans Ersson) och vad som sker gällande Energikontoret. 11. Hur är läget för aktörerna - (beviljade projekt, planer för året)? Stiftelsen Teknikdalen EcoInside InterReg (ByggDialog, Högskolan och Stiftelsen) kör igång 1 juli 3 fokus områden bygg, sol och avfall (olika aktiviteter). 3 årigt. Väntar på besken från Win-Win (strukturfondsansökan, svar 17 juni). Den ansökan omfattar stora delar av stiftelsens verksamhet plus GBR. Via ASSET Eco govenense för att jobba med högt uppsatta personer för att lobba för frågorna 6 företag har varit i Syd Afrika match makning event (STRI från Dalarna) har redan konkreta uppslag för affärer. Högskolan EcoInside 4

5 Imtris. Innefattar tre delar (träbyggande (Åke Persson), bioenergi (Thomas Persson) och packeging) Energikompetenscentrum ska söka medel för detta under hösten. (aktiviteter?) EU ansökan om ett konsortium gällande solenergi och värmepumpar. Forskarskolan REESBEE + kan ökas med 3 nya doktorander. ByggDialogen ECO inside (i samverkan med Stiftelsen m.fl. har fått medel) Excellent Region Building är den ansökan som omfattar stora delar av ByggDialogens verksamhet där energi och klimat är en del. (strukturfondsansökan, svar 17 juni) Imtris (i samverkan med högskolan, se ovan.) Varsam renovering. Ansökan i samverkan med Tunabyggen gällande renovering av miljonprogramshus i Tjänaängar (Energimyndighetens E2V2 utlysning svar under sommaren) Den uthålliga regionen (Planfrågor SWECO Tony Svensson) Energifrågor i äldreboende Högskoleprojekt (Karin Perman). Söker även 2 internationella projekt - Horizon Insup Ett gällande kontaktnät på europeisk basis och ett som är mer projektlikt. Maria Ragnarsson jobbar med detta. Region Dalarna Mycket om kollektivtrafik Länsstyrelsen Denna punkt hann vi inte med så Maria har fyll på efter mötet! KLOKT (LOK) stödet kommer igång under hösten. Vilken roll länsstyrelserna får är ännu inte bestämt. Landsbygdsprogrammet kommer förhoppningsvis igång i september. Jobbar vidare med Resfriamöten MountEE pågår Gränskommittén planerar en workshop om energi- och klimatstrategier. Trendspaning presentationsmaterial om Energi, klimat och tillväxt. Tänkt att användas av kommunens tjänstemän. Länsstyrelserna (LEKS) söker tillsammans med energikontoren Sverige medel inom det nationella regionala strukturfondsprogrammet gällande: o Regionala Noder för energikartläggningscheckarna (främst Energikontoren i Dalarna behöver vi någon som håller i det till Energikontoret är på plats), o Energieffektiviseringsnätverk (troligen 2 nätverk i Dalarna initialt LST) o Tillsyn (Länsstyrelserna). Lst Skåne håller ihop länsstyrelsernas arbete kring denna ansökan. Eventuellt ansöker Dalarna om att bli Pilotlän. 12. Övriga frågor? Inga. 13. Mötet avslutades 5

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi?

Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi? MINNESANTECKNINGAR 1(7) Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi? Plats: Länsstyrelsen i Malmö Tid/datum: kl 9-16, den 25 november 2014 Konferensen anordnades av

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden

Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden Sollentuna 22-23 september 2011 2011-10-04 Andreas Sävenstrand, SPeL Innehåll INNEHÅLL... 2 INLEDNING ÅSA LINDH...

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Presentation av projektet Näringslivstjänster HaparandaTornio

Presentation av projektet Näringslivstjänster HaparandaTornio 1eLINKEI 1 / 6 Presentation av projektet Näringslivstjänster HaparandaTornio Tid: Plats: Närvarande: 13.2.2013 klo 18.30 21.00 finsk tid/kl 17.30 20.00 svensk tid VPK, Itäranta 6, 95400 Tornio 45 personer

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer