Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen."

Transkript

1 Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1

2 2

3 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag. Men den klimatsmartaste kraften vi äger och bör förvalta, är människans driv att vilja förändra. Med eget sunt förnuft kan vi minska vår totala energianvändning och samtidigt spara en slant till oss själva. Staten har beslutat att ge ekonomiskt stöd till en del av Sveriges många företagare, som vill göra en energi kartläggning på sitt företag. Läs mer i denna folder om hur du kan slå ett slag både för miljön och för ditt företags ekonomi. 3

4 Minskad energianvändning ger eko för ekonomin Att kartlägga och inventera energikrävande utrustning är helt nödvändigt för att kunna arbeta systematiskt med energifrågor. Olle Svensson, manager engineering Distillery, The Absolut Company Gamla mönster lever kvar både beträffande beteenden och teknikval som rör energi. Och ibland är det svårt att se vilka onödiga kostnader som det i slutändan faktiskt handlar om. Men erfarenheten säger att det finns massor av energi att spara, då vi ofta använder energi helt i onödan. Därför är det också dags att höja blicken och öka kunskapen om hur vi använder energin inom många av Sveriges företag. För att uppmuntra handling och skapa medvetenhet kring dessa frågor, finns därför ett nytt statligt stöd, för detta ändamål. Stödet kallas även energikartläggningscheck och är ett ekonomiskt stöd som du kan söka fram till år Stödet täcker 50 procent av kostnaden för energikartläggningen, upp till maximalt kronor. Stödet gäller företag som använder mer än 500 MWh energi per år. Syftet är lika enkelt som klimatsmart: att hitta nya vägar för att minska Sveriges totala energianvändning. Med en energikartläggning av ditt företag kommer du med största sannolikhet att hitta flera sätt att minska energianvändningen samt få förslag på flera praktiska åtgärder. Regler för lantbruk Om du driver ett lantbruk kan du få stödet även om du inte använder så mycket som 500 MWh per år, men då måste verksamheten omfatta minst 100 djurenheter. 4

5 Energikartläggning med åtgärdsförslag Energikartläggningen avser företagets verksamhet, byggnader, interna transporter och övrig energianvändning. Om företaget har flera arbetsställen kan du välja mellan att låta energikartläggningen omfatta bara ett eller flera av dessa. Förutsättningen är att den sammanlagda energianvändningen som kartläggs överstiger 500 MWh per år. Med arbetsställe menas varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter som är geografiskt avgränsad och där företaget bedriver löpande verksamhet och har anställd personal. Detta innehåller en energikartläggning En energikartläggning ger dig svar på hur mycket energi som tillförs och används för att driva verksamheten, byggnaderna och all övrig energianvändning. All använd energi i form av värme samt fasta, flytande eller gasformiga bränslen, elenergi eller andra energiformer redovisas. Kartläggningen visar hur mycket energi som ditt företag använder årligen, angivet i megawattimmar (MWh) och kronor för varje energislag. Den visar även hur energin är fördelad i olika delar av anläggningen. Du får också förslag till hur du kan energieffektivisera processer och processutrustningar, hjälputrustning, som pumpar, fläktar, kompressorer och transportanordningar. Interna transporter är en annan del som kartläggs. Hittills har inte energin varit någon prioriterad fråga för företag. Den har varit billig. Men vi behöver tänka om för framtiden. Mycket går att förbättra med små medel och sunt förnuft. Jörgen Henriksson, produktionschef, Ulricehamns Betong AB 5

6 Så här går det till! Kostnaden för energin var praktiskt taget densamma 2007 som år 2001 trots fördubblad produktion och kraftigt höjda energipriser. Vårt nyckeltal på 77 kwh/tkr förädlingsvärde hade 2007 minskat till 29! Fredrik Blomberg, kvalitets- och miljöchef, Ekenäs Mekaniska. När du har bestämt dig för att genomföra en energikartläggning på företaget är det dags för att ansöka om stödet hos Energimyndigheten. Du söker stödet via Energimyndighetens tjänst e-kanalen. Kartläggningen gör du efter att företaget beviljats stöd. Vissa delar kan du kanske göra själv, men i de flesta fall behövs hjälp av en erfaren konsult. Resultatet av energikartläggningen tillsammans med en lista över de åtgärder som företaget avser att genomföra presenteras därefter i en energiplan. Och när allt är klart och slutfört får ditt företag stödet utbetalt. Efter kartläggning gör du en energiplan Som ett resultat av energikartläggningen får du en lista med förslag på lönsamma åtgärder för effektivare energianvändning. Utifrån denna ska ditt företag bestämma sig för vilka åtgärder som ska genomföras. I en energiplan ska samtliga åtgärder som föreslås i energikartläggningen beskrivas samt när och vilka åtgärder som företaget avser att genomföra inom två år. I energiplanen ska det också framgå hur stor energibesparing som varje åtgärd troligen kommer att ge och vad det kostar för ditt företag att genomföra åtgärden. Använd gärna vägledningen för energikartläggning som Energimyndigheten har tagit fram! Du hittar den på 6

7 Det är enkelt. Fyll i en ansökan. Ansök om energikartläggningschecken innan själva kartläggningen beställs eller genomförs. Du ansöker elektroniskt hos Energimyndigheten via e-kanalen. Själva ansökan är väldigt enkel. Du fyller i uppgifter om företaget och intygar att ni uppfyller kriterierna för stödet. Om ansökan gäller ett stort företag, ska ansökan även innehålla ytterligare några uppgifter för att intyga att stödet har stor betydelse för energikartläggningens storlek och omfattning med mera. När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse på att den är inlämnad och att vi har tagit hand om din ansökan. Denna bekräftelse ska skrivas under av firmatecknare och skickas tillbaka till myndigheten. Därefter behandlar Energimyndigheten din ansökan och beslutar om stöd. Samtidigt bestämmer myndigheten även datum för när energikartläggningen ska vara genomförd, efter förslag från dig i ansökan, och anger övriga villkor för stödet. Kontakt Vill du veta mer om hur du kan arbeta med energikartläggning och energieffektivisering? Vänd dig gärna till ditt regionala energikontor som finns i det län där ditt företag är verksamt. Uppföljning, utvärdering och utbetalning Efter att stödet är beviljat och då energikartläggning och energiplan är klara ska du gå in via e-kanalen igen. Du fyller i några uppgifter om varje åtgärd och bifogar själva energikartläggningen. Därefter skickar du in en enkel rekvisition där företaget intygar att uppgifterna om kostnaderna är korrekta. Efter detta betalas stödet ut. För att Energimyndigheten ska kunna följa upp att stödet får avsedd effekt ska du, senast efter två år, gå in via e-kanalen en sista gång. Du får då upp din gamla lista över åtgärder och kan enkelt registrera vad som till slut blev (eller kanske inte blev) genomfört. 7

8 Vårt mål en smartare energianvändning Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem. Genom internationellt samarbete och engagemang kan vi bidra till att nå klimatmålen. Myndigheten finansierar forskning och utveckling av ny energiteknik. Vi går aktivt in med stöd till affärsidéer och innovationer som kan leda till nya företag. Vi visar också svenska hushåll och företag vägen till en smartare energianvändning. Det här informationsmaterialet ger dig en grundläggande information om det statliga stödet för energikartläggning i företag och lantbruk. Mer information och ansökan hittar du på ET 2010:13 / September 2010 / Upplaga: ex. / Grafisk form: Edita / Tryck: CM Gruppen / Foto: Maskot Bildbyrå AB Energimyndigheten, Box 310, Eskilstuna Telefon Fax

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting.

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden är en förmån för alla som jobbar inom kommuner, landsting och företag anslutna till Pacta. Förmånen innebär att

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

ABC. till dig som söker projektbidrag

ABC. till dig som söker projektbidrag ABC till dig som söker projektbidrag KOLOFON Nordiska kulturfonden 2010 Texten får användas fritt så länge som källan anges tydligt och det handlar om icke-kommersiellt bruk. Design och produktion: Mar

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer