PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30"

Transkript

1 Datum: sida 1 (5) Plats: Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Närvarande: LAG, beslutande Kansli Övriga Per Jonsson, ordförande Anne Sörqvist Mats Bergling Bo Carlsson Carina Bohm Kjell-Arne Ottosson Torgny Arvidsson Gaby Hain Christina Milén Jakobsson Kerstin Söderlund, verksamhetsledare Pär Näslund, landsbygdsutvecklare Årjäng, HS Anmält förhinder -- Frånvarande -- 1 Mötets öppnande Ordförande Per Jonsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Mötesfunktionärer Till mötesordförande valdes Per Jonsson, till sekreterare för mötet valdes Kerstin Söderlund och till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anne Sörqvist. 3 Dagordning Dagordningen fastställdes utan tillägg. 4 Föregående protokoll Genomgång av föregående mötes protokoll daterat Protokollet lades med godkännande till handlingarna. 5 Administrationen VERKSAMHETSLEDARE, anställd sedan är Kerstin Söderlund, bosatt i Dals Rostock. KONTOR, fast adress och kontor för Leader Dalsland och Årjäng föreslås förläggas till Dalslands Center i Håverud. Där finns också Kommunalförbundet Dalslands (KFD) kansli, Dalslands Turist AB och energirådgivarna i Dalsland. Enligt offert från KFD (bilaga 1) uppgår kostnaden för att hyra kontorsarbetsplats 3 dgr per vecka

2 Sida 2 (5) till 1000 exkl. moms. Därtill självkostnadspris för kopiering, frankering etc. Utöver kontoret i Håverud föreslås att Leader Dalsland och Årjäng har en fast punkt i vardera kommun där verksamhetsledaren schemalägger kontinuerlig närvaro, förslag på rullande schema (bilaga 2) innebär ett tillfälle per kommun och 14- dagarsperiod. Denna fasta punkt behöver inte vara ett kontorsrum utan kan vara ett mötes-/konferensrum där verksamhetsledare och ledamöter i LAG kan boka enskilda- eller gruppmöten för information och handledning. Diskuterades lämplig placering i kommunerna, enligt följande: Bengtsfors Dals Ed Mellerud Vänersborg Åmål Årjäng Utvecklingscentrum Utvecklingscentrum Håverud eller Medborgarcentrum avvaktar Stadshuset Kommunhuset Frågan tas upp igen på nästkommande möte. EKONOMIFUNKTION, diskuteras dels gemensam ekonomifunktion med Leader Ranrike (norra Bohuslän) och Leader Säffle. Diskuteras att förlägga denna funktion till Håverud, där KFD i dagarna anställer en ekonomiansvarig på halvtid. Dock för dagen oklart om denna person är intresserad av utökad tjänst. Ävenså oklart hur omfattande arbetet är och i vilken grad det omfattar rekvisitioner. - att uppdra åt ordföranden och verksamhetsledaren att arbeta vidare/verkställa etablering av kontor. - att uppdra åt ordföranden och verksamhetsledaren att arbeta vidare med frågan om ekonomifunktion och presentera ett förslag till beslut vid nästa möte. 6 Planeringskonferens Anne föreslog att LAG samlas en heldag för att gemensamt informera sig och dra upp riktlinjer för rutiner kopplade till ansökningar och urval/beslut av kommande projekt. Detta bör ske efter att ordföranden, verksamhetsledare, och gärna fler LAGledamöter, genomgått Jordbruksverkets Grundutbildning Steg 1 (se 11).

3 Sida 3 (5) - att anordna konferens för LAG den 26 juni på Dalsland Center i Håverud, kl 09:00 16:00. - att uppdra åt ordföranden och verksamhetsledaren att boka, planera och leda konferensen. 7 Avtal Länsstyrelsen De underlag som Länsstyrelsen efterfrågar i sin Checklista 2 är i stort klara att levereras. Det är t.ex. uppgifter om kommunernas befolkningsunderlag , CV för varje LAG-ledamot, komplettering av strategin avseende avgränsningar gentemot andra EU-program och regionala tillväxtmedel och godkänd revisor och suppleant till denne, vilka framgår av den uppdaterade kontaktlistan (bilaga 3). - att godkänna skrivningen av avgränsningar gentemot andra EU-program och regionala tillväxtmedel (bilaga 4). - Att uppdra åt ordföranden och verksamhetsledaren att arbeta vidare och sluta avtal med Länsstyrelsen. 8 Marknadsföring ADRESS OCH E-POST, avseende postadress se 5. E-postadress är t.v. Detta e-postkonto har Kerstin öppnat för att kunna arbeta initialt, och det kan ev. komma att ändras i samband med hemsida etc. HEMSIDA, diskuterades om och isåfall varför det finns behov av en egen hemsida. Lag var överens om att det finns ett behov av övergipande information om vad Leader är, möjlighet att ladda ner ansökningsblanketter och anvisningar, möjlighet att ta del av pågående projekt som exempel och inspiration och därtill möjlighet för LAG och kansliet att nå ut med aktuell information. LOGOTYPE, diskuterades värdet av en egen logotype för Leader Dalsland och Årjäng. LAG överens om att man vill ha en logga som finns på hemsidan, broschyr, brevhuvud etc.

4 Sida 4 (5) MÖTEN I KOMMUNERNA, diskuterades vad som ska kommuniceras på informationsmöten och man var enig om att det är viktigt med konkret information om VAD man kan söka medel för, HUR kriterierna ser ut, VAR man finner blanketter och NÄR man kan söka. Dessa uppgifter kan vi delge tidigast efter den planerade konferensen 26 juni, varför informationsmöten bör planeras därefter. PRESSKONFERENSER, lämpligt är att bjuda in pressen till samtliga infomöten i kommunerna eftersom lokalpressen inte täcker hela området. Inbjudan går iväg i samband med inbjudan till infomöten i kommunerna. - att uppdra åt verksamhetsledaren att ta fram underlag för hemsida och logotype. - Att uppdra åt ordföranden och verksamhetsledaren att planera informationsmöten för allmänheten, dit även pressen inbjuds, vid tidpunkt som man bedömer lämplig. 9 Utbyte Italien En förfågan har ställts till LAG från Melleruds Kommun, Dalslandsmat Ek. För., Dalbo Gille, Hushållningssällskapet i Väst och Signera Dalsland AB om att ansöka om resecheck från Statens Jordbruksverk (SJV) för studieresa till Italien i syfte att lära och knyta affärskontakter. Frågan diskuterades och det framhölls att möjligheten att söka resecheck är exklusiv för LAG, och att det därmed är LAGs ansökan och projekt. Önskemål framfördes om fördjupad information och övervägande angående om detta är vad LAG önskar utifrån hela områdets behov, och i vilken grad det öppnar möjligheter för LAG att knyta internationella kontakter med motsvarande LAG i Italien. - att uppdra åt ordföranden och verksamhetsledaren att ta kontakter med initiativtagarna, att informera sig om bakgrunden och möjligheterna, att till nästa möte föreslå hantering av denna förfrågan. 10 Nätverksträffar En nationell nätverksträff anordnad av Landsbygdsnätverket är planerad till den 8 maj i Stockholm. Verksamhetsledaren är anmäld och kommer att åka på denna träff.

5 Sida 5 (5) En regional träff anordnad av Länsstyrelsen är planerad till den 21 maj på Wrågården, Falköping. - att verksamhetsledaren och Anne Sörqvist åker på den regionala träffen, 21 maj. 11 Grundutbildning SJV anordnar Grundutbildning Steg 1 vid följande tillfällen: maj Umeå juni Arlanda aug. Bispgården 1-2 okt. Arlanda Kerstin och Per är anmälda den juni Intresse från Kjell-Arne och Gaby att ansluta samma kurs. - att verksamhetsledaren undersöker möjligheterna för Kjell- Arne och Gaby att gå kursen juni. 12 Övriga frågor Inga övriga frågor 13 Nästa möte 29 maj, Brålanda Vandrarhem, kl 18:00 - att Christina bokar lokal och fika. 14 Mötets avslutande Ordförande Per tackade de närvarande och avslutade mötet. Sekreterare Ordförande Justerare Kerstin Söderlund Per Jonsson Anne Sörqvist

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna varmt välkomna till det första mötet med URnära ideell förening.

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna varmt välkomna till det första mötet med URnära ideell förening. Protokoll interimsstyrelse URnära Ideell förening Tid: Torsdag den 15 oktober kl 17.30-19.30 Plats: Ersboda slöjd, Umeå Närvarande, Maria Bahlenberg, Christer Lindvall, Enar Jonsson, Roger Sandström (tom

Läs mer

Protokoll. 48. Öppnande LEADER Mellansjölandets ordförande Anders Tivell öppnade mötet.

Protokoll. 48. Öppnande LEADER Mellansjölandets ordförande Anders Tivell öppnade mötet. Protokoll Sammanträdestyp: Sammanträdestid: nr: 48-66 LAG möte 2008-10-09 kl 17.30-20.45 Plats: Kommunhuset Fjugesta, konferensrum Multen Ordförande: Anders Tivell Sekreterare: Monica Hane Närvarande:

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00 Plats och tid Beslutande SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00 Åsa Karlsson, ordförande, Götene kommun Louise Ahlgren, ledamot, Gunilla Druve Jansson,

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Jenny Björk, Leader Spira Fyrkanten Maria

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 1 Plats: Kommunhuset Norsjö, sammanträdesrum Björnen Tid: 22 oktober 2008, kl 18-21.00 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av justerare 3. Presentation av styrelsen 4.

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Lena Bromarker, Mikael Sundman, Jan Andersson, Eva Hellstrand,

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 24 augusti 2007 via videokonferens

Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 24 augusti 2007 via videokonferens Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 24 augusti 2007 via videokonferens Närvarande: Karin Berkö, Östersunds kommun Göran Björnberg, Gotlands kommun Jan Bäcklin, Bollnäs kommun Jan Danielski,

Läs mer

Protokoll LL01-2010. Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010. Tid: 09.30-11.30. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Protokoll LL01-2010. Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010. Tid: 09.30-11.30. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund LL01-2010 Protokoll Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010 Tid: 09.30-11.30 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Inger Blixt (tf. ordf.) Lars Strömberg Carina Dyås Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 9/2013 Datum: 5 augusti Tid: 19:30 21:20 Plats: Telefon Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Maria Johnson Thorén Ange ev.

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Närvarande: Ordförande: Lina Olsson Kassör: Bernt Mattson Sekreterare: Viveca Ring Ledamot: Carina Hild Ej närvarande:

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #2 Onsdag 25/7 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Antonia Cruz Olsson förklarade mötet öppnat kl. 18:32..2 Val

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm Närvarande: Christer Hederberg ordförande Karl Johan Adolfsson Jörgen Nilsson Tomas Öhlund Carina

Läs mer

SKK/UK nr 3-2014 2014-05-21--22 35-54

SKK/UK nr 3-2014 2014-05-21--22 35-54 Sida 1/10 SKK/UK nr 3-2014 35-54 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté (UK) onsdagen och torsdagen den 21 22 maj 2014 på Tammsvik Herrgård. Närvarande: Ordinarie

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Tid: 10.30-16 Plats: Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39, Stockholm Närvarande: Hans Björke (ordf.), Gunilla C Carlsson, Kjell

Läs mer

Svenska Agilityklubben 5-2014

Svenska Agilityklubben 5-2014 Sida 1 av 7 Svenska Agilityklubben 5-2014 2014-05-03 61-83 Protokoll från sammanträde med Svenska Agilityklubbens styrelse lördag 3 maj 2014. Närvarande Per-Inge Johansson Christianne Simson Kenth Svartberg

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00 10 december 2013 Protokoll Styrgruppsmöte 4 december 2013 GR Göteborg, 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Daniel Eek, Göteborgs stad Monica Dahlberg, Göteborgsregionens

Läs mer