476. Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "476. Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat."

Transkript

1 Protokoll LEADER Mellansjölandet, LAG-möte, Tid: Måndagen den 7 april 2014 kl Plats: Klockargården, Askersund Närvarande: Milis Ivarsson, Sabina Karlsson, Anders Jansson, Per-Arne Mårstad, Mats Nylin, Catharina Carlsson, Sivert Gustafsson, Barbro Johansson, Per-Gunnar Bråtner, Eric Englund, Kjell Schlyter, Marian van Ham. Verksamhetsledare Jan Holgersson (adjungerad). Ej närvarande: Maja Anneborg, Jenny Risberg, Sören Hedberg, Sten Persson, Karl-Anders Andersson, Anders Holm, Anmarie Larsson, Charlotta Englund, Anders Tivell, Kjell Möller. För att uppnå beslutsmässighet rörande beslut om projekt har följande mailat in sina åsikter om projektbesluten: Sten Persson, Sören Hedberg, Karl-Anders Andersson, Jenny Risberg. Mailen bifogas protokollet Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat Fastställande av dagordning LAG beslutade fastställa förslaget till dagordning Val av protokolljusterare Till protokolljusterare valdes Sabina Karlsson Protokoll LAG-möte Verksamhetsledaren informerade om att protokollet är justerat och klart. LAG beslutade lägga protokollet till handlingarna Anmälan om jäv Följande anmälningar om jäv inkom: Per-Arne Mårstad och Sivert Gustafsson anmälde jäv till behandling av ansökan M Sabina Karlsson anmälde jäv till behandling av ansökan M

2 481. Delprojektansökningar Ansökningar inom paraplyprojektet Småprojekt 2 Facebook vertical, M Sabina Karlsson lämnade mötet. LAG beslutade avslå ansökan. LAG finner att nya sätt att kommunicera, såsom via Facebook, är välkända företeelser som är enkla och billiga att ta del av. Därför kan inte LEADER-stöd medges till detta. Sabina Karlsson deltog åter i mötet. Ny ridanläggning för Viby rid- och körsällskap, M LAG beslutade bifalla ansökan och ställa kr i projektstöd till förfogande. LAG finner att det är positivt att föreningen försöker hitta en lösning på frågan om bana, vilken skulle innebära positiva aktiviteter inte minst för unga flickor i bygden. LAG finner dock att äskat stöd till arvode, kr, är väl högt. LAG beslutade bevilja kr till detta. LAG rekommenderar föreningen att undersöka möjligheten att lägga ut hela eller delar av projektledaruppdraget externt. Kultur- och turistcenter i Mullhyttan, M LAG beslutade att avslå ansökan. LAG finner att ambitionen med projektet är god, men att projektet till stora delar utgör en marknadsundersökning, vilket är ordinarie verksamhet för ett företag. Därtill är inte ägarfrågan för berörd fastighet löst. LEADER-stöd kan därför inte medges. 2

3 Utökning av konstslingan, M LAG beslutade bifalla ansökan och ställa kr till förfogande. LAG finner att kulturella aktiviteter på landsbygden är populära och att projektet kan bidra till ökade försörjningsmöjligheter på landsbygden. LAG medger dock inte äskat stöd till körkonsert, utan beviljar kr till marknadsföring samt kr till stöd till omkostnader för nya utställare i Mellansjölandets område. Team-building för jolleseglare i ÖLSF, M LAG beslutade att avslå ansökan. LAG finner att det är positivt att föreningen har höga ambitioner, men att sociala aktiviteter såsom teambuilding på ett idrottsläger är att se som ordinarie föreningsverksamhet. LEADER-stöd kan därför inte medges. Permakultur i Askersund, M LAG beslutade avslå ansökan. LAG finner att temat i ansökan är positivt och viktigt. Det pågår dock redan många olika aktiviteter rörande permakultur i regionen, vilka är möjliga att på olika sätt ta del av. LEADER-stöd kan därför ej medges. Östansjö United, M LAG beslutade bifalla ansökan och ställa äskade kr till förfogande. LAG finner att lokal service är en av de absolut viktigaste frågorna för ett lokalsamhälle. LAG beslutade dock att avslå budgetposten Gastro Nord kr. LAG medger att dessa pengar istället används till studiebesök på orter som lyckats bevara och utveckla den lokala servicen. 3

4 Framtidsstafetten och politikerdialog, M Per-Arne Mårstad och Sivert Gustafsson lämnade mötet. LAG beslutade att avslå ansökan. LAG finner att ansökan behandlar en viktig fråga. LEADER Mellansjölandet har dock inte i uppdrag att ge stöd till riktade politiska aktiviteter. LEADER-stöd kan därför ej medges. Per-Arne Mårstad och Sivert Gustafsson deltog åter i mötet Ansökningar inom Paraply Jord och Skog Tillvaratagande av ull i Mellansjölandet, M LAG beslutade bifalla ansökan och ställa äskade kr i projektstöd till förfogande. LAG finner att projektet är ett bra initiativ och kan leda till utveckling av fårskötseln. Detta kan i sin tur få positiva effekter på landskapsbild och livsmedelsförsörjning. I projektet ingår att ta fram broschyrer och liknande. De får inte röra enskilda näringsidkare eftersom det strider mot företagsstödsreglerna inom LEADER. Fiber i Västanby, M LAG beslutade bifalla ansökan och ställa kr i projektstöd till förfogande. LAG finner att frågor rörande moderna kommunikationsmöjligheter är mycket viktiga för möjligheterna att bo och verka på landsbygden. Budgetposten Övrigt kr avslogs. LAG beslutade att bifallsbeslutet gäller först när föreningen startats och registrerats, samt när korrekt ansökningshandling inkommit till kansliet. 4

5 Åvikens Bredbandsutbyggnad LAG beslutade bifalla ansökan och ställa kr i projektstöd till förfogande. LAG finner att frågor rörande moderna kommunikationsmöjligheter är mycket viktiga för möjligheterna att bo och verka på landsbygden. Budgetposten som rör insatser för mobilisering i bygden minskades från kr till kr. LAG beslutade att bifallsbeslutet gäller först när föreningen startats och registrerats, samt när påskriven ansökningshandling inkommit till kansliet Godkännande av slutrapporter Projekt Vibybygden Värld att visa, jnr Bakerstuga, jnr Delprojekt Förstudie ridanläggning för Viby rid- och körsällskap, M Fiber Logsjögatan, M Bredband vid Lekens strand, M FTG fiber, M

6 Fiber i glesbygd, M Fiber till Gräveslätten, M Ändringar i projekt Projekt Kunskapskraft, jnr LAG beslutade bevilja förlängd projekttid till Paraply jord och skog, jnr LAG beslutade höja övre gränsen för delprojekt från kr till kr inkl. moms. Tysslinge Ervalla företagande och boende, jnr LAG beslutade bevilja förlängd projekttid till LAG beslutade också att godkänna förslaget till nya aktiviteter i projektet. Jenny Risberg deltog inte i beslutet Delprojekt Västra Viby fiber, M LAG beslutade bevilja utökat stödbelopp till kr Inför ny programperiod LAG beslutade att skicka in en intresseanmälan till Jordbruksverket om att bilda ett utvecklingsområde i kommande programperiod. LAG beslutade också att ge den arbetsgrupp som kommit ur LEADER Lär uppdraget att driva processen med att ta fram en utvecklingsstrategi. Uppdraget gäller tillsvidare i enlighet med framtaget underlag. 6

7 485. Inför årsstämma Verksamhetsledare Jan Holgersson rapporterade att revisorerna fått alla handlingar och hittills inte haft något att anmärka på. Valberedningen är i arbete och Hästen och Hunden i Kumla har bokats Rapporter Verksamhetsledare Jan Holgersson informerade om: - att Landsbygdsprogrammet har presenterats och omfattar 36 mdr, varav 1,7 mdr går till Lokalt Ledd Utveckling. - att nätverksträff med Landsbygdsnätverket sker 8 april i Stockholm. Jan deltager. - att redovisningar av LAG-projekt värda 1,7 mkr är inlämnade till Länsstyrelsen. - att vi har ,01 kr på kontot i Handelsbanken. - att Jan skall gå en kvalificerad processledarutbildning som börjar i höst Övriga frågor Inga övriga frågor fanns att behandla Mötets avslutande Milis Ivarsson tackade deltagarna för mötet och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Jan Holgersson Mötessekreterare Justeras Milis Ivarsson Mötesordförande Sabina Karlsson Protokolljusterare 7

23. Öppnande LEADER Mellansjölandets ordförande Anders Tivell öppnade mötet.

23. Öppnande LEADER Mellansjölandets ordförande Anders Tivell öppnade mötet. LEADER Protokoll Mellansjölandet Sammanträdestyp: Sammanträdestid: nr: 23-47 LAG möte 2008-08-28 kl 17.00-20.00 Plats: Kommunhuset Fjugesta, konferensrum Multen Ordförande: Anders Tivell Sekreterare: Monica

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

14. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

14. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Fredagen den 10 mars 2011 Plats: Arsenalen, Strängnäs. Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Agneta Pettersson, AnneMarie Andersson,, Carola

Läs mer

Protokoll. LAG Terra et Mare 4 december 2012. Tid: 16.00-19.30. Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Protokoll. LAG Terra et Mare 4 december 2012. Tid: 16.00-19.30. Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund L04-201 2012 Protokoll LAG Terra et Mare 4 december 2012 Tid: 16.00-19.30 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Gösta Andersson Rolf Andersson Sigvard Utbult Bert

Läs mer

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun 1. Mötet öppnas av ordförande Kenneth Nyberg 2. Projektbesök på Kolargår n LAG började dagens

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte Datum: 2013-04-16 kl. 9.00-13.00 Plats: Stadshuset i Södertälje, sal Fuga Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Beslutande: Ansa Borin Peter Friström Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik Åström Elisabet Aschan

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2012

Verksamhetsberättelse år 2012 Verksamhetsberättelse år 2012 Leader Gästrikebygden ideell förening Ordförande har ordet Det är dags att summera verksamhetsåret 2012. Leader som metod och finansiär skapar ju möjlighet för nya samarbeten

Läs mer

94. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

94. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Torsdagen den 15 december 2011 Plats: Sörby Herrgård, Kungsör Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Karin Svensson, AnneMarie Andersson, Agneta

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 oktober 1997 Närvarande: Pär Nuder, ordf. Ledamöter: Berit Adolfsson Anita Bohman Margit Viklund Hans Taremark (t.o.m.

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1

Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1 Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 13 februari 1998 Närvarande: Pär Nuder, ordf. (Då Pär Nuder var tvungen att avvika innan samtliga punkter på dagordningen

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10.

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Maria Sahlén Eriksson 2010-11-10 Dnr: Sida 1 (7) Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Deltagare; Hans Karlsson, Regionförbundet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Vad: Årsstämma för Leader Gästrikebygden ideell förening (organisationsnr: 8044-3083) När: Den 3 april år 04 kl.8.5-0.30 Var: På Vildmarksgalleriet, Mo, kommun

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 5/3-14 Tid: 19.15 21.00 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 Årsmötesprotokoll 2014-04-09 Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 1. Mötets öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Projekt Södertälje Närodlat mingel efter seminarium Projekt Emyhemmet då och nu, Enhörna Äpplets dag 1/6 Leader Södertälje

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013.

Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013. Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källström Andreas Heimbrandt Ulla Herlitz Oscar

Läs mer

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Maria Kjellström, Lena Bromarker, Mikael Sundman,

Läs mer

BREDBAND TELEFONI TRANSPORTER OCH POSTHANTERING

BREDBAND TELEFONI TRANSPORTER OCH POSTHANTERING BREDBAND TELEFONI TRANSPORTER OCH POSTHANTERING Sammanfattning av Skärgårdsmötet på temat kommunikation som hölls på Visingsö 28-29 maj 2010 Så gott som samtliga inbjudna Leaderområden var representerade

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03 Sida 1 (10) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, - 03 Plats: Tid: Strand Hotell, Dalarö Fredag - Lördag 2-3 september 2011, kl. 12:39 (fre)

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Handlingar till mote 7 2007-07-31 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer

Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015

Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Tid: Torsdag 2015-03-19, kl. 18.00-20.40 Plats: Klacken, Bromsgatan 20 Deltog: Annica Jonsson Karppinen Aase Olsson Ulrika Hesselstål Kaisa Edvinsdotter Carina Björnfot

Läs mer