PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening. Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening. Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan"

Transkript

1 PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan

2 Lokalt Driven Landsbygdsutveckling LDL Projekt som drivs av Kommunbygderådet SyLet: stärka utvecklingskra0en på landsbygden, främst genom an förbänra Ollgången Oll offentlig och kommersiell service i våra mindre tätorter. Projektet skall ha en tydligt underifrånperspek5v där idéer och förslag skall växa fram från de boende på landsbygden. Vårt arbetssän utgår från en stort antal lokala grupper som har förmågan an se den egna ortens möjligheter Oll utveckling.

3 HiVlls har vi arbetat i arbetsgrupperna: Bredband i Råby: se hnp://fiber.fyrby.nu/ Turismutveckling: Kanotled Företagsgrupp med syle an skapa en företagsnätverk i bygden Servicepunkt: En plats för informaoon Oll bygdens invånare, turisonformaoon, anslagstavla, försäljning av fiskekort, utlämning av postpaket, apoteksvaror och systembolag mm mm VikOg fråga! Lokal - Var ska vi hålla Oll?

4 Kriterier för en servicepunkt

5 Företagsnätverket Var? Sockenstugan i Husby- Oppunda När? kl 19.00: 23 oktober och 27 november Hur? Soppa- middag Oll en billig peng inklusive trevligt sällskap Varmt välkomna! Ta gärna med dig dina företagarvänner!

6 Råby, Ripsa och Husby- Oppunda Ekonomisk förening SyLet är an skapa en organisaoon för utvecklingsarbetet så an man säkerställer en långsikoghet och kononuitet. Övergripande mål är an Vi som bor här ska få förbänrad service och kunna bo kvar i bygden. Den ekonomiska föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom an arbeta för bygdens utveckling genom olika utvecklingsprojekt fungera som nav för samverkan mellan företag och föreningar som finns i området Skapa och driva en servicepunkt

7 Övergripande Vår ekonomisk förening utgår från sina medlemmars värderingar och engagemang. Målet med vår ekonomiska förening är an skapa en gynnsam infrastruktur för boende, företagare och turister/besökare an bo, leva och verka i bygden. Föreningen gör dena genom an verka som utvecklingsaktör avtalspart med underleverantörer monagare för projektbidrag lokal samverkansaktör med regionala och naoonella utvecklingsorganisaooner och myndigheter inom landsbygdsutveckling Vår ekonomisk förening v utgör en drivkral och samlingspunkt för olika verksamheter och arbetsgrupper som kan dra nyna av varandras kompetenser, erfarenheter och kontaktnät. v kan erbjuda möjligheter för olika intressenter an samverka resurseffekovt under samma paraply och anställa, utbilda och agera igångsänare. v kan ge sina medlemmar förmåner i förhållande Oll deras nynjande av föreningen och stödja andra akoviteter i bygden som medlemmarna godkänner. v kan bli en vikog och resursstark påtryckargrupp mot kommun, landsong och myndigheter vid försämringar av livsvillkoren på landsbygden.

8 Tänkbara akoviteter och projekt o Utveckla en Servicepunkt o Teckna avtal med bland annat distriktssköterska (LandsOnget), Hemtjänst (kommunen) personlig assistans (kommunen) m m o Skaffa hjärtstartare Oll bygden o Göra gemensamma inköp Oll låga priser som kommer medlemmarna Oll del o Utveckla webbsida/fb- sida o Samverka och samordna olika akoviteter och projekt Turismområdet: o Lär känna din bygd. Skapa en projekt för an lära känna din bygd, lära sig om bygdens historia via fornlämningar och annan bygdehistoria o Skapa en kanotled o EN medlemskap i Visit Nykoping kan ev förenkla annonsering Oll nyna för bygdens turismverksamheter samt an föreningen kan påta sig en turisonformerande verksamhet o Utveckla möjligheter an ge förenklad Ollgång Oll naturen Kommunika5onerna: o FörbäNrade kommunikaooner projekt mobil samåkning o Påtryckargrupp om anropsanpassad trafik vid turförsämringar Skolan: o Skolans fortsana existens som drivkral för bygden och anrakoonsfaktor för inflynning Sociala kontakter: o Bryta ensamhet och skapa möjligheter för luncher, för allmänheten generellt, och specifikt för äldre o Utveckla baden; Hopen och Råby o IdroNsföreningarnas medverkan; utveckla gemensamhetsollfällen Oll boule, fotboll, ishockey o Sociala akoviteter; exempelvis dans, knyt, musik etc för an stärka befintliga relaooner och skapa nya

9 OrganisaOon Råby, Ripsa och Husby- Oppunda Ekonomisk förening Föreningsstämma med medlemmar Arbetsgrupper med en sammankallande: Valberedning Styrelse Revisorer Servicepunkt? Turism Företagare Fiber Råby Mobil Samåkning?

10 Medlemskap Var med från början och påverka inriktning och verksamhet! Gå med som medlem! 6 Insats Varje medlem ska delta i föreningen med en insatsbelopp på 100 kronor för privatpersoner och 500 kr för förening, företag eller organisaoon. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar. 1 medlem är 1 röst.

11 Styrelse, revisorer och valberedning Anna- Karin Andersson, ordförande (1 år) Mikael Axelsson (2 år), Ingvar Gustafsson (2 år) Marianne Rynefeldt- Skog (1 år) Lars Granon (1 år) Styrelsesuppleanter: Stoffe Engström (1 år) Björn Lindeberg (1 år) Revisorer: Hans Backlund (2 år) MaVas Olson (1 år) revisorssuppleant: Stefan Andersson (1 år) Valberedning: Hans BergentoL sammankallande Jacqueline Hellsten Stefan Engström

12 Bredband/Fiber (Jordbruksverket) Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Du kan inte få något beslut förrän programmet är godkänt Från den 3 september 2014 kan du skicka in din ansökan. Landsbygdsprogrammet som bredbandsstödet ingår i är dock inte klart ännu. Programmet förväntas bli klart i maj Det betyder an du inte kommer an kunna få en beslut förrän Odigast i maj juni Sverige har valt an öppna bredbandsstödet i förod för an bredbandsutbyggnaden på landsbygden inte ska tappa fart. Villkoren i stödet kommer an se ut på det sän som vi beskriver i informaoonen här. ELersom programmet och därmed inte heller de formella regelverken är klara kan det i dagsläget betyda an vi kan komma an behöva justera lite i vissa villkor. hnp://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/ projektstod2014/bredband/allmaninformaoonombredbandsstodet. 4.37e9ac46144f41921cd2c784.html

13 Bredband/Fiber (Länsstyrelsen) Stöd 5ll bredbandsutbyggnad Från och med den 3 september går det an söka stöd Oll bredbandsutbyggnad. Medel kommer an Olldelas inom det nya Landsbygdsprogrammet som gäller för perioden För Södermanlands del handlar det om ca 110 miljoner kronor för hela perioden. Alla medel kommer inte fördelas av Jordbruksverket Oll Länsstyrelsen direkt, utan de porooneras ut under programperioden. Några retroakova kostnader kan inte beviljas som stödberävgade, utan vänta med an upparbeta kostnader i er förening Olls vi kan ta emot ansökningar och regelverket för det nya bredbandsstödet är beslutat. hnp://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/sv/samhallsplanering- och- kulturmiljo/infrastruktur- och- it/bredband/pages/ bredbandsstod_inom_landsbygdsprogrammet.aspx

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Antagna den 2014.03.03 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nyed Friskola Ekonomisk Förening. 2 Föreningens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstad

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Sundshultfiber ekonomisk förening Framtiden är här, med eller utan fiber.

Sundshultfiber ekonomisk förening Framtiden är här, med eller utan fiber. 1. Framtiden är här, med eller utan fiber. Nu finns det bidrag att söka under ett antal år, men det är först till kvarn som gäller. Bidragsmöjligheterna ser just nu ut så här: Landsbygsutvecklingsprogrammets

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Föreningsform och Suderbyns ekonomiska stadgar

Föreningsform och Suderbyns ekonomiska stadgar Suderbyn är en ekonomisk förening med icke-vinstdrivande ägandeform Suderbyns idéer vilar på ett långsiktigt tänkande att bruka jorden för att berika den biologiska mångfalden och återställa balansen i

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Skärgårdsstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Projektplan för förstudie Stockholm Visitors Board med samverkanspartners

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24

Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24 Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24 Introduktion Kristdalabygdens fiberförening har bjudit in lokala politiker och länsstyrelsen till

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Vad: Årsstämma för Leader Gästrikebygden ideell förening (organisationsnr: 8044-3083) När: Den 3 april år 04 kl.8.5-0.30 Var: På Vildmarksgalleriet, Mo, kommun

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Organisationsbidrag Ett organisationsbidrag ska betalas ut till Regionförbunden. Organisationsbidraget är 3000 sek. Organisationsbidraget ska täcka kostnader

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

HUR GODSTART.SE FÅR IN PENGAR VEM BETALAR? 2 NÄR PENGARNA KOMMIT IN HUR FÖRDELAS DE? 2 HUR ANVÄNDARE KAN PÅVERKA INSAMLAD SUMMA 3

HUR GODSTART.SE FÅR IN PENGAR VEM BETALAR? 2 NÄR PENGARNA KOMMIT IN HUR FÖRDELAS DE? 2 HUR ANVÄNDARE KAN PÅVERKA INSAMLAD SUMMA 3 Så funkar det. Syftet med det här dokumentet är att beskriva hur godstart.se fungerar hur vi får in pengar, hur de skänks vidare och vad allt detta innebär för dig som användare. Innehåll HUR GODSTART.SE

Läs mer