Kallelse till extra föreningsstämma med Läppe Fiber ek. förening.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till extra föreningsstämma med Läppe Fiber ek. förening."

Transkript

1 Kallelse till extra föreningsstämma med Läppe Fiber ek. förening. Extra föreningsstämma för Läppe Fiber ekonomisk förening hålls lördagen den 7 mars 2015 klockan på Hjälmargården i Läppe. Mötet sker i den gamla matsalen, rum Björkön. Dagordningen finns på baksidan av denna kallelse. Till kallelsen bifogas information angående skälet till den extra stämman samt ett underlag till fullmakt. Vid stämman behandlas endast den fråga som anges i punkt 7 i dagordningen. Stämmans beslut i frågan är mycket viktig och det är angeläget att så många medlemmar som möjligt deltar. Om du inte kan närvara är det bra om du kan avge din mening via ombud. Kontaktinfo: e-post: tel: (Per-Johan Hjelm, ordförande) Välkomna!

2 Dagordning vid extra stämma för Läppe Fiber ekonomisk förening lördagen den 7 mars Mötets öppnande 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två justeringsmän 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning 6. Fastställande av dagordningen 7. Stämmans beslut angående om föreningen skall fortsätta med att bygga ett lokalt fibernät i egen regi eller avsluta projektet och överlåta byggandet åt en kommersiell aktör 8. Avslutning av stämman

3 Läppe Fiber Varför kallar styrelsen till en extra föreningsstämma Vingåkers kommun har nyligen antagit en strategi för utbyggnad av fibernät i hela kommunen. För detta har man inlett ett samarbete med företaget IP-only. Processen har redan påbörjats i centralorten och IP-Only erbjuder fastighetsägare där möjlighet att anmäla sitt intresse för anslutning till ett kommande fibernät. För byar och landsbygd utanför centralorten har fram till idag gällt, att man behöver bilda föreningar med uppgift att bygga egna lokala fibernät för anslutning till stamnätet. Utgångspunkten har varit att föreningarna skall söka ekonomiskt stöd för byggandet hos Länsstyrelsen ur ett särskilt anslag för landsbygdsutveckling, det s.k. Landsbygdsprogrammet, som hanteras av Jordbruksverket. Läppe Fiber har drivit sitt projekt för Läppe under drygt 1,5 år och ligger långt framme i planeringen. Med väl underbyggda kalkyler har föreningen i höstas lämnat in ansökan om bidrag. Tyvärr har EU:s och statens hantering av bidragsfrågorna dragit ut på tiden och vi kan inte räkna med något besked tidigast hösten Samtidigt visar den knappa anslagsnivån för Södermanlands län att konkurrensen om bidragspengarna kommer att bli hård. Ett villkor för bidrag är att kunna visa att ett kommersiellt fibernät inte finns att tillgå eftersom sådant utesluter möjligheten till bidrag. Det är inte avgörande för bidragsbeslutet i vilken ordning ansökningarna inkommit utan Länsstyrelsen gör prioritering av projekt där bidragspengarna anses göra mest nytta och där andelen anslutna fastigheter är hög. Vingåkers kommun är mycket angelägen om att alla hushåll snarast skall ha tillgång till ett snabbt och säkert fibernät. Mot bakgrund av den snäva tillgången på bidragsmedel och den långsamma hanteringen har därför kommunen, inom ramen för samverkansavtalet med IP- Only, förhandlat fram en lösning, som innebär att IP-Only nu erbjuder landsbygdsbyarna fiberanslutning på samma villkor som för tätorten Vingåker. Erbjudandet innebär att IP- Only skulle kunna gräva för kanalisation och installera fiber även hos boende i planeringsområdet för Läppe Fiber. Styrelsen för Läppe Fiber har god kontroll över sitt eget fiberprojekt och dess villkor. Mot bakgrund av det som sagts ovan om konkurrens om bidragsmedel, risken för en fördröjning av genomförandet samt att det nu finns tillgång till en kommersiell aktör i området, är styrelsen emellertid tveksam till att driva projektet vidare i föreningsformen. Risken att föreningen blir utan bidrag är uppenbar och då faller det ekonomiska argumentet för en fortsatt föreningslösning, som också innebär mycket ideellt arbete med stort ansvar för byggandet av nätet samt för framtida drift och underhåll. Vid en kommersiell lösning drivs och underhålls nätet av kommunikationsoperatören (IP-Only) och föreningens uppgifter upphör helt. Hushållen betalar anslutningsavgiften när systemet är installerat och satt i drift och därefter endast sedvanliga månadsavgifter för Internet, TV och telefoni till den tjänsteleverantör man själv valt. Kommunen och IP-Only kommer inom kort att gå ut med information om erbjudandet till övriga byar och styrelsen för Läppe Fiber vill därför snarast möjligt genomföra en extrastämma, där våra medlemmar får möjligheten att fatta beslut om vilket vägval föreningen skall göra. En förenklad kalkyl med de vilkor som är kända idag följer. Förhoppningsvis kan styrelsen, eller annan representant, presentera ytterliggare information om den kommersiella lösningen vid extrastämman.

4 Jämförande kostnadskalkyl mellan föreningsbyggt fibernät och kommersiellt byggt fibernät Byggkostnader Föreningsalternativet Kommersiellt alternativ (IP-Only) Anslutningskostnad ca kr (14000 kr m bidrag) kr (17900 kr m ROT) Grävning på egen tomt ca 3000 kr (1500 kr m ROT) - Totalt: ca kr (15500 kr m bidrag & ROT) kr (17900 kr m ROT) Tjänstekostnader: Föreningsalternativet Kostnad för bredband / TV / telefoni paket ca 300 kr/mån ca 450 kr/mån Nätavgift (till förening) ca 50 kr/mån - Tjänstekostnad för 5 år: kr kr Kommersiellt alternativ (IP-Only) Totalkostnad för 5 år: Föreningsalternativet Kommersiellt alternativ (IP-Only) Utan bidrag & ROT ca kr ca kr Med bidrag & ROT ca kr ca kr Notera: Tjänstekostnaderna är endast vägledande och baseras på att man väljer ett så kallat triple play abonnemang, som i dagsläget inkluderar 100 Mbits bredband, ca 20 TV-kanaler samt bredbandstelefoni (ej samtalskostnader). Det är ju självklart upp till varje hushåll att bestämma omfattningen av tjänsterna man vill köpa och därmed kan ju denna kostnad variera kraftigt. Anledningen att föreningsalternativet har en lägre månadskostnad är att möjligheten finns att teckna ett gruppavtal för de medlemmar som önskar detta och då kunna få rabatterade priser på ett grundpaket.

5 Fullmakt för omröstning vid extrastämma i Läppe Fiber ekonomisk förening Fullmaktsgivare:... Ombud:... Undertecknad fullmaktsgivare, som är förhindrad att personligen närvara vid extrastämma i Läppe Fiber ek. förening , befullmäktigar ovan angivet ombud att företräda mig vid omröstning och i andra sammanhang på denna extrastämma. Ort:... Datum:... Fullmaktsgivarens namnteckning:... Fullmaktsgivarens adress & telefonnummer: Ombudet skall avlämna fullmakten i samband med deltagarregistreringen på extrastämman

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna!

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna! Föreningsstämma 28 juni 2015 Välkomna! Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två

Läs mer

Fiberinformation och betalningsinformation för medlemsavgift 2015

Fiberinformation och betalningsinformation för medlemsavgift 2015 Valdemarsro villaförening - Fiberinformation Fiberinformation och betalningsinformation för medlemsavgift 2015 I december 2014 fick ni en enkät i brevlådan. Enkäten syftade till att undersöka intresset

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Första upplagan, augusti 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

OBS! Viktig Info! Till Er som inte tagit ställning eller bedömt att Ni inte skall ha fiber! Sista anmälningsdag är 5 maj 2015. Hoppas Du är med då.

OBS! Viktig Info! Till Er som inte tagit ställning eller bedömt att Ni inte skall ha fiber! Sista anmälningsdag är 5 maj 2015. Hoppas Du är med då. OBS! Viktig Info! Till Er som inte tagit ställning eller bedömt att Ni inte skall ha fiber! Sista anmälningsdag är 5 maj 2015. Hoppas Du är med då. Vi vill med detta flygblad än en gång belysa nyttan och

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal

Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal Totalkostnad Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal 2014-04-17 Styrelsen för Sicklaöns fibernät ekonomisk förening Redigerad av Dan Sahlin Bakgrund Föreningen bildades

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK?

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK? Hej! Det har kommit in en massa frågor till BIK (Bredband i Kungälv Ekonomiska förening) avseende bredbandsutbyggnaden med fiber i Kungälvs kommun. Jag har satt ihop en information om lite av varje. Jag

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Protokoll från Årsmöte med Bärfendals Fiber Ekonomisk Förening

Protokoll från Årsmöte med Bärfendals Fiber Ekonomisk Förening BFEF.11-003 2011-01-24 Protokoll från Årsmöte med Bärfendals Fiber Ekonomisk Förening Tid: 2011-01-22 Plats: Bärfendals hembygdsgård Mötets öppnande Nils Engström hälsade deltagarna välkomna och öppnade

Läs mer

Bredband till bygden Odensvi

Bredband till bygden Odensvi Bredband till bygden Odensvi Bredband till Odensvi en satsning i värdsklass För idag och imorgon Odensviborna har i alla tider värnat sin bygd, vilket också inkluderar förändring i tidens anda. Många minns

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel?

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel? Fiber till Mörtfors Mörtfors är en livskraftig by, där vi som bor här själva tar hand om allt från vatten och avlopp till badplats, fotbollsplan och vår mötesplats, Folkets Hus. För att kunna fortsätta

Läs mer

Sundshultfiber ekonomisk förening Framtiden är här, med eller utan fiber.

Sundshultfiber ekonomisk förening Framtiden är här, med eller utan fiber. 1. Framtiden är här, med eller utan fiber. Nu finns det bidrag att söka under ett antal år, men det är först till kvarn som gäller. Bidragsmöjligheterna ser just nu ut så här: Landsbygsutvecklingsprogrammets

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Bredband Mogata Ekonomisk förening

Bredband Mogata Ekonomisk förening Bredband Mogata Ekonomisk förening Vad har hänt? Bildade föreningen Bredband Mogata ekonomisk förening 19 december 2013 Bildat en områdesorganisation med ansvariga Skaffat bankkonto och bankgiro Projektering

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad!

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad! Bredband via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Råby I Nyköpings centralort levererar det kommunala bolaget Gästabudstaden fibernät till bostäder och företag. Nu pågår även en utbyggnad

Läs mer