Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening Program. - Läget i dag, kommunikations- och tjänsteoperatörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, kommunikations- och tjänsteoperatörer"

Transkript

1 - Inledning - Extra föreningsstämma Program - Läget i dag, kommunikations- och tjänsteoperatörer - Anslutningar, medlemmar, ekonomi, lånemöjligheter - Röjning, käppning, grävning, blåsning, tidsplan - Vad skall och kan vi alla hjälpa till med? - Hur går inkoppling i husen till? - Utdelning av anslutningsboxar Kaffe - Markavtal som saknas - Frågor - Avslutning Anga-Kräklingbo Fiber 1

2 AKFiber Anga-Kräklingbo Fiber - Styrelse: Kurt Söderström (ordf), Benny Eriksson (vice ordf), Gerd Flodman (sekr), Åke Persson (kassör), Kjerstin Dahlbeck, Mona Staflin, Karl-Gustav Jansson - Områdesansvariga: Anga: Catharina Hellström Engström, Bengt o Gerd Flodman, Karl-Gustav Jansson, Benny Eriksson, Åke Persson, Pierre Yttergren, Göran Bylund, Kjerstin Dahlbeck Kräklingbo: Mona o Magnus Staflin, Roger Gustafsson, Kurt Söderström, Lars Borg, Per Nyström, Lennart Asp, Daniel Pettersson, Hans-Erik Karlsson - Hemsida: Medlemsskap: 200 kr insats, 100 kr årsavgift Antal fastigheter: c:a 290 varav c:a 140 (48%) fritidsboende 2

3 Extra föreningsstämma Dagordning 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2. Godkännande av röstlängden. 3. Val av två justeringspersoner. 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 5. Fastställande av dagordningen. 6. Priset på fiberanslutning med ändring av stadgarnas Ändring av stadgarnas 12 med reglering av hur försäljning av föreningens fibernät får göras. 8. Övriga frågor. 9. Mötets avslutning 3

4 Extra föreningsstämma, , punkt 6 Stadgar för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening: Förslag till ny lydelse av 6: 6 MEDLEMSINSATS Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 200 kr och högst kr per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsen skall betalas kontant när medlemskap har beviljats. 200 kr betalas vid inträde. Resterade belopp betalas enligt styrelsens anvisningar. Med avsteg från huvudregeln i 4 kapitlet 1 lag ( ) om ekonomiska föreningar återbetalas en insats inte. 4

5 Extra föreningsstämma , punkt 6 Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening: Anga-Kräklingbo Fiber Förslag till insatser för anslutning till fibernätet: Insats för anslutning till Föreningens fibernät erläggs till Föreningen. - Insatsen är kr per fastighet och kr per ytterligare anslutning inom samma tomt vid samtidigt tecknande av kollektivt året-runt-tjänsteavtal - För bostadsrättsföreningen Prästbacken i Kräklingbo är insatsen kr plus kr vardera för de 20 anslutna lägenheterna vid samtidigt tecknande av kollektivt året-runttjänsteavtal - Insatsen är kr per fastighet och kr per ytterligare anslutning inom samma tomt vid samtidigt tecknande av öppet nät/fritidshusavtal - Insatsen är kr per fastighet och kr per ytterligare anslutning inom samma tomt vid vilande anslutning. Om en vilade anslutning senare aktiveras skall abonnenten betala 4800 kr till Föreningen. Det aktuella beloppet betalas till Föreningens bankgiro senast den 1 september

6 Extra föreningsstämma, , punkt 7 Stadgar för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening: Förslag till ny lydelse av 12: 12 FIRMATECKNING Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser. För att förslag om försäljning av föreningens fibernät skall antas skall minst två tredjedelar av medlemmarna stödja förslaget. 6

7 Läget i dag, kommunikations- och tjänsteoperatörer Operatör Kommunikation Tjänsteleverantör (Tel, TV, Bredband) Alt 1. Telia Kollektivt (3Play) Kortabonnemang (min 3 mån) (10 år) Telia Telia Telia Alt 2. IP-Only Kollektivt (3Play) Öppet nät (min 14 dagar) (5 år) IP-Only ComHem ComHem Tele2 (?) AllTele???? Bredband2 Tyfon T3 Banhof Serverado Alt 3. Bredbandsbolaget Styrelsen bedömer IP-Only som det bästa alternativet men avtal är inte skrivet än. Vi inväntar besked om tjänsteleverantör för TriplePlay. Samverkan med IP-Only när det gäller fiberdragning genom vårt område bedöms sänka våra kostnader och därmed anslutningsavgiften avsevärt. 7

8 Priser när nätet är igång Kollektiv anslutning (TriplePlay): 299 kr/mån + 51 kr/månad (till AKFiber) Tillkommer: Samtalskostnad för telefon. Exempel från ComHems hemsida: Öppet nät: Uppkoppling: 99 öre/samtal Samtal: till fast telefon: 0 öre/minut till mobil: 69 öre/minut Priser enligt leverantörens prislista. 8

9 Anslutningar, medlemmar Antal positiva intresseanmälningar: 149 Antal anslutningsavtal: 107 Antal kollektiva bostadsanslutningar: 89 Antal extra kollektiva anslutningar: 18 Antal öppet-nätanslutningar: 10 Antal extra öppet-nätanslutningar: 2 Antal vilande anslutningar: 8 Antal extra vilande anslutningar: 9 Totalt antal anslutningar: 136 Antal medlemmar i föreningen: 126 9

10 Föreningens ekonomi Antal inbetalda medlemsinsatser: 85 Summa inbetalda medlemsinsatser : Hittills betalt för slang mm exkl moms: Placeringar: Affärskonto (0 % ränta): Likviditetskonto (1.15 % ränta): 3-månadersplacering (1.95 % ränta): kr c:a kr kr kr kr 10

11 Lånemöjligheter Bankerna erbjuder lån: a) Fiberlån, medlemslån utan särskild säkerhet Exempel: Handelsbanken: Annuitetslån kr, 5 år, 450 kr kr/mån b) Med fastigheten som säkerhet (lägre ränta än fiberlån) Vanlig kreditprövning i båda fallen 11

12 Röjning, käppning, grävning, blåsning, tidsplan Röjning pågår i både Anga och Kräklingbo. Lägesrapport (KS, H-EK, K-GJ) Samling t v en gång i veckan: Kräklingbo: lördagar kl 0900, Bygdegården (t v Hans-Erik Karlsson) Anga: dag enl överenskommelse, Församlingshemmet (t v K-G Jansson) Käppning skall snart komma igång. Hur går den till (Kurt S)? Grävning startar slutet av oktober med början längs Ala-vägen. Fiberblåsning när slangen är i marken (BRS) Start av nätet: mars-april Viktigt: Föreningen har bestämt att ta med slangar till alla fastigheter som passeras som förberedelse för framtida anslutning. 12

13 Vad skall och kan vi alla hjälpa till med? Röjning Käppning Transport av material Assistans vid grävning Återställning av mark Anga-Kräklingbo Fiber Ta bort hinder vid och på egen mark Medhjälp vid möten, utlämning av materiel mm --- Medhjälp efter vars och ens intresse och förmåga. Föreningen skall erbjuda lämpligt arbete. Observera att föreningen endast gör en grov återfyllning av mark på tomterna. Finjustering av gräsmattor etc måste fastighetsägaren göra själv. 13

14 Hur går inkoppling i husen till? BRS Networks beskriver 14

15 Utdelning av anslutningsboxar Flera bord med kvitteringslistor finns. Detta görs lämpligen under kaffepausen 15

16 Kaffe 16

17 Frågor 17

18 Markavtal som saknas Hjälp med identifiering av markägare som vi inte känner till. 18

19 Avslutning 19