Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening Program. - Läget i dag, intresseanmälningar, medlemsantal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, intresseanmälningar, medlemsantal"

Transkript

1 - Inledning Program - Läget i dag, intresseanmälningar, medlemsantal - Kostnad vid olika antal anslutningar - Tänkbara kommunikationsoperatörer (Telia, IP-Only) - Kollektiv anslutning och öppet nät/fritidsabonnemang - Erfarenheter/frågor Ala-Fiber - Kommentarer/frågor Regionen - Extra föreningsstämma Kaffe - Fibernätets sträckning - Markavtal - Anslutningsavtal Anga-Kräklingbo Fiber 1

2 AKFiber Anga-Kräklingbo Fiber - Sockenföreningens möte 17/7 2012, konstituering 25/ Styrelse: Kurt Söderström (ordf), Benny Eriksson (vice ordf), Gerd Flodman (sekr), Åke Persson (kassör), Kjerstin Dahlbeck, Mona Staflin, Karl-Gustav Jansson - Områdesansvariga: Anga: Catharina Hellström Engström, Bengt o Gerd Flodman, Karl-Gustav Jansson, Benny Eriksson, Åke Persson, Pierre Yttergren, Göran Bylund, Kjerstin Dahlbeck Kräklingbo: Mona o Magnus Staflin, Roger Gustafsson, Kurt Söderström, Lars Borg, Per Nyström, Lennart Asp, Daniel Pettersson, Hans-Erik Karlsson - Hemsida: Medlemsskap: 200 kr insats, 100 kr årsavgift Antal fastigheter: c:a 290 varav c:a 140 (48%) fritidsboende 2

3 Grävning, kanalisation, fiberblåsning, bidrag Avtal är skrivna: - Grävning: Väg&Byggnadsgrus AB - Kanalisation, fiberblåsning: BRS Networks AB C:a 6 mil totalt varav 1 mil berg C:a 15 vägborrningar C:a 6 kanalborrningar Totalsumma: C:a 4.3 miljoner kr Bidrag: Stat, Region: 27% av grävning och kanalisation Operatör: kr plus moms per kollektiv anslutning Nettosumma: C:a 2.9 miljoner kr 3

4 Grov tidsplan - Mars - april 2013: Grävning längs Ala-vägen - Mars augusti 2013: Markavtal och anslutningsavtal - September december 2013: Arbeten med fibernätet - Mars 2014: Start av fibernätet 4

5 Intresseanmälningar - läget i dag Anga (svarsprocent 85): - Ja: 57 (54% av svaren) - Nej: 47 - Vet ej: 1 - Ej svarat: 18 Kräklingbo (svarsprocent 88): - Ja: 94 (69 % av svaren) - Nej: 33 - Vet ej: 10 - Ej svarat: Totalt (svarsprocent 70): - Ja: 151 (62% av svaren) - Nej: 80 - Vet ej: 11 - Ej svarat: 36 5

6 Medlemmar i AKFiber Medlemsskap i AKFiber är obligatoriskt för alla som vill ha fiberanslutning - Medlemsinsats: 200 kr - Medlemsavgift 2013: 100 kr Antal medlemmar i dag : 90 st 6

7 Anslutningskostnad vid olika anslutningsgrad Uppskattade anslutningskostnader med kollektiv anslutning Telefon, TV, bredband ( Triple play ) Grävning ända in till huset Batteribackup i stationerna Operatören betalar 4800:- + moms som förskottshyra Månadskostnad: 299:- (gäller i 5, 7 eller 10 år). Nätunderhåll: 51:-, totalt 350:- Totalt antal fastigheter: c:a 290 Antal anslutningar Kostnad 150 ( 52%) kr 160 (55%) kr 170 (59%) kr 180 (62%) kr 190 (66%) kr 200 (69%) kr 7

8 Två alternativa operatörer Operatör Kommunikation Tjänsteleverantör (Tel, TV, Bredband) Alt 1. Telia Telia Telia Alt 2. IP-Only IP-Only Öppet nät ComHem (Triple play) AllTele Bredband2 Tyfon T3 Banhof Serverado 8

9 Kollektiv anslutning och fritidsabonnemang/öppet nät Telia Kollektiv anslutning (Triple play): Fritidsabonnemang: IP-Only Kollektiv anslutning (Triple play): Fritidsabonnemang/öppet nät: 299 kr/månad Teckna, säg omedelbart upp och betala ett abonnemang för önskad tjänst hos Telia. 3 månaders uppsägningstid. 299 kr/månad Teckna abonnemang för önskad tjänst hos någon av de 7 leverantörerna. Slå själv på och av när abonnemanget skall vara i gång via en portal. Minimum 14 dagar per gång. Betala för den aktiva tiden. 9

10 Exempel på priser i öppet nät Som exempel är följande hämtat från ComHems hemsida: - Telefon: 98 kr/månad+99 öre/samtal+69 öre/minut till mobil (0 till fast telefon) - TV: Medium 8 Favoriter: 10 fasta kanaler och 8 som man väljer ur en lista: 248 kr/månad - Bredband: 100/10 Mbit/s: 319 kr/månad + en startavgift Alla (TV, Telefon, Bredband) kostar alltså 665 kr/månad (jämför paketpriset 299 kr/månad för TriplePlay). Priserna kan kräva att man binder avtalet på viss tid, t ex 2 år. 10

11 Styrelsens förslag på insatser Insats Månadskostnad Extra insats Grundalternativ kr 299 kr 0 kr Telefon, TV, bredband + 51 kr underhåll Priset fast i 5, 7 eller 10 år Öppet nät kr Enligt vald tjänste kr Eget val av tjänster leverantörs prislista Inkoppling minst 14 dagar under aktiv period eller 3 månader per gång + 51 kr underhåll Mörk fiber kr 0 kr när anslutningen Indragen men ej aktiverad Enligt prislista skall börja användas + 51 kr underhåll under aktiv period Tillval av batteribackup till varje anslutning/hushåll för att klara strömavbrott för en extra insats på 700 kr. 11

12 Kommentarer och frågor Alas Fibernät, Urban Roos Regionens fiberaktiviteter, Anne Ståhl Mousa 12

13 Extra föreningsstämma Dagordning 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2. Godkännande av röstlängden. 3. Val av två justeringspersoner. 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 5. Fastställande av dagordningen. 6. Priset på fiberanslutning med ändring av stadgarnas Ändring av stadgarnas 12 med reglering av hur försäljning av föreningens fibernät får göras. 8. Bemyndigande för styrelsen att teckna avtal med kommunikationsoperatör. 9. Övriga frågor. 10. Mötets avslutning 13

14 Extra föreningsstämma, , punkt 6 Stadgar för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening: Förslag till ny lydelse av 6: 6 MEDLEMSINSATS Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 200 kr och högst kr per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsen skall betalas kontant när medlemskap har beviljats. 200 kr betalas vid inträde. Resterade belopp betalas enligt styrelsens anvisningar. Med avsteg från huvudregeln i 4 kapitlet 1 lag ( ) om ekonomiska föreningar återbetalas en insats inte. 14

15 Extra föreningsstämma , punkt 6 Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening: Anga-Kräklingbo Fiber Förslag till insatser för anslutning till fibernätet: Insats för anslutning till Föreningens fibernät erläggs till Föreningen. - Insatsen är kr per fastighet och kr per ytterligare anslutning inom samma tomt vid samtidigt tecknande av kollektivt året-runt-tjänsteavtal - För bostadsrättsföreningen Prästbacken i Kräklingbo är insatsen kr plus kr vardera för de 20 anslutna lägenheterna vid samtidigt tecknande av kollektivt året-runttjänsteavtal - Insatsen är kr per fastighet och kr per ytterligare anslutning inom samma tomt vid samtidigt tecknande av öppet nät/fritidshusavtal - Insatsen är kr per fastighet och kr per ytterligare anslutning inom samma tomt vid vilande anslutning. Om en vilade anslutning senare aktiveras skall abonnenten betala 4800 kr till Föreningen. Det aktuella beloppet betalas till Föreningens bankgiro senast den 1 september

16 Extra föreningsstämma, , punkt 7 Stadgar för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening: Förslag till ny lydelse av 12: 12 FIRMATECKNING Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser. För att förslag om försäljning av föreningens fibernät skall antas skall minst två tredjedelar av medlemmarna stödja förslaget. 16

17 Kaffe 17

18 Fibernätets sträckning Fibernätets sträckning kan visas på separata kartbilder. 18

19 Markavtal Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Anga Kräklingbo fiber ekonomisk förening, nedan kallad ledningsägaren. Fastighetsägare Namn och adress: Fastighetsbeteckning: Ledningsägare Anga Kräklingbo Fiber ekonomisk förening c/o Gerd Flodman Anga Boters Katthammarssvik Org. nr: , Region Gotland, Gotlands län

20 Anslutningsavtal 20

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, kommunikations- och tjänsteoperatörer

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, kommunikations- och tjänsteoperatörer - Inledning - Extra föreningsstämma Program - Läget i dag, kommunikations- och tjänsteoperatörer - Anslutningar, medlemmar, ekonomi, lånemöjligheter - Röjning, käppning, grävning, blåsning, tidsplan -

Läs mer

Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Göran Karlsson, Ann-Britt Lantz, Mats Larsson, Arne Eklund, Esso Ericsson. Adjungerad: Gullbritt Thorsell.

Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Göran Karlsson, Ann-Britt Lantz, Mats Larsson, Arne Eklund, Esso Ericsson. Adjungerad: Gullbritt Thorsell. Protokoll fört vid möte med interimsstyrelsen för Bunge Fiber ekonomiska förening den 23 januari 2013 Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Göran Karlsson, Ann-Britt Lantz, Mats Larsson, Arne Eklund,

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 Allmän info N Nybro Örsjö Eskilsryd MOFFs område markerat med röd linje MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF 2015-04-02 2 Allmän info Madesjö Gårdar Hagnebo

Läs mer

Sundshultfiber ekonomisk förening Framtiden är här, med eller utan fiber.

Sundshultfiber ekonomisk förening Framtiden är här, med eller utan fiber. 1. Framtiden är här, med eller utan fiber. Nu finns det bidrag att söka under ett antal år, men det är först till kvarn som gäller. Bidragsmöjligheterna ser just nu ut så här: Landsbygsutvecklingsprogrammets

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna!

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna! Föreningsstämma 28 juni 2015 Välkomna! Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

www.havdhemfiber.net

www.havdhemfiber.net www.havdhemfiber.net Program Introdunktion Björ Cumselius Projektgruppens arbete Björ Cumselius Projektgruppens Rekommendation Benkt Linnander Information från Region Gotland (utgått) Frågor och Svar,

Läs mer

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening 1 Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening Dessa stadgar antogs vid Föreningens konstituerande möte. 1 Föreningens namn Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

Hej Fiberintressenter!

Hej Fiberintressenter! Hej Fiberintressenter! Nu har det blivit dags att teckna avtal om fiberanslutning. Bifogat finner du anslutningsavtal för den eller de anslutningar du anmält intresse för. Läs igenom och fyll i dina uppgifter

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Prospekt. Nätet. Januari 2015

Prospekt. Nätet. Januari 2015 Prospekt Januari 2015 Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Kvarnamåla Bredbands fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad det kostar att ansluta sig

Läs mer

Norra Båven Rockelstad Fiber Ekonomisk Förening www.helgestafiber.se

Norra Båven Rockelstad Fiber Ekonomisk Förening www.helgestafiber.se Viktig information från: Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening kallas Helgesta Fiber Den här informationen riktar sig till alla som har en fastighet belägen i det område där Norra Båven Rockelstad

Läs mer

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning.

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer