Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling"

Transkript

1 Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät

2 Intresseanmälan för bredband via fiber Vad är det här för information? Björkviks Fiber Ekonomisk Förening inbjuder dig att vara med och ansluta din fastighet till fiberburet bredband. I detta brev vill vi förklara varför det är viktigt att utnyttja denna möjlighet och hur det kommer att gå till. Avslutningsvis en intresseanmälan för deltagande i byalaget (etapp #1). Bakgrund Det kopparbaserade telenätet har begränsningar, i synnerhet när det handlar om långa avstånd, och därför är det på väg att avvecklas runt om i Sverige. Statens mål är att 90% av svenska hushåll ska ha 100 Mbit år 2020 och statsbidrag har (i omgångar) avsatts till detta projekt. Men bidraget är bara tänkt som ett stöd och det krävs att nätägare och konsumenter är med och finansierar utbyggnaden. Bidraget är ett stöd inom Landsbygdsprogrammet och administreras av Länsstyrelsen och vi som fastighetsägare har möjlighet att få del av detta om vi samverkar i byalag. Därför har vi bildat en ekonomisk förening för att handha utbyggnaden av fiber i Björkvik Björkviks Fiber Ek.f Org-nr Bankgiro Geografiskt område Området är tänkt att omfatta fastigheter och hushåll i Björkviks socken. Ekonomisk Förening Vid ett möte bildades ekonomiska föreningen Björkviks Fiber med syfte att bygga bredbandsfiber till fastigheter inom ovanstående område. Styrelse Styrelsen består av Johan Lagerholm, Yngerstrand, Henrik Weijber, Hagbyberga, Per Lindau, Edeby, Yngve Näswall, Edebynäs, Mattias Claesson, Lövsten, Patric Ericsson, Marieberg, Roger Esko, Björkvik, Clas Liljeblad, Tjärsta.

3 Planering Björkviks Fiber avser att, i huvudsak och till att börja med, följa denna plan: Etapp #1: 1. Upprätta lista med intresserade fastighetsägare. 2. Ta emot en första delbetalning av intresserade fastighetsägare. 3. Anlita en projektör som hjälper oss att projektera, upprätta projektplan och kalkyl. 4. Söka bidrag (bland annat från Länsstyrelsen). Etapp #2: 5. Återkoppla till fastighetsägare för nytt fastighetsanslutningsavtal, samt begära inbetalning av resterande insats. 6. Genomföra upphandling och börja gräva. Projektet kommer att indelas i två etapper. Den första etappen (punkterna 1-4) kommer ge svar på hur projektet ska bedrivas och vad kostnaden per hushåll kommer att bli. Den andra etappen (punkterna 5-6) utgörs av det praktiska arbetet att dra fram fiberkabel till varje hushåll. Meningen är att man först förbinder sig till etapp #1 och senare etapp #2 när ett totalpris kan presenteras. Kostnader och finansiering Vi avser att finansiera c:a 50 % av kostnaderna med hjälp av ett stöd inom landsbygdsprogrammet som administreras av Länsstyrelsen. I dagsläget går det inte att säga vad totalkostnaden per hushåll blir, då det bland annat beror på hur många som vill vara med. Liknande projekt i Sverige har slutat med en kostnad på omkring kr per hushåll. Vid en första anblick kan det kännas högt men om man beaktar att den till att börja med är kraftigt subventionerad och sedan kommer att höja fastighetens värde blir den reella kostnaden mer blygsam. Björkviks Fiber Ek.f har i stadgarna satt ett tak på kr per hushåll. Blir kostnaden högre kommer etapp #2 inte påbörjas. Det innebär att det för varje fastighet inte kan bli dyrare än kr, men det kan bli billigare beroende på hur många fastigheter som ansluter. Delinsats vid intresseanmälan är satt till kr och medlemsavgift 2014 till 100kr. En högsta årsavgift enligt stadgarna kan tas ut på max 100 kr, och beslutas varje år av stämman. Tillkommande månatliga avgifter i det installerade nätet återstår att beräkna och beror av upphandling av operatör för drift av nätet samt upphandling av utrustning. Även nätavgiften blir billigare ju fler anslutna fastigheter det blir. För enskilda hushåll kan en finansieringsmöjlighet vara att utöka bolånet. Byalaget kommer kontakta banker för att se om det finns möjlighet till lån/hjälp. Utdrag ur stadgarna: Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 5000 kr och högst kr för varje ansluten fastighet. Av insatsbeloppet ska 2500 kr betalas till föreningens konto i samband med tecknandet av fastighetsanslutningsavtal dock senast inom två veckor efter att medlemskap beviljats.

4 Varför bredband via fiber? Bredband får allt större betydelse för det dagliga livet. Betalning av räkningar, deklarationer, kommunikation, informationsinhämtning, underhållning och studier. I framtiden kommer nya informationstjänster skapas, tjänster som vi idag inte kan veta vilka de är. Behovet av bredband med hög kapacitet blir allt mer viktigt och, inte minst, en viktig förutsättning för att människor och företag ska vilja bo och kunna verka i vårt område. Varför ekonomisk förening? En ekonomisk förening behövs för att äga och driva ett fibernät, samt projektera, skriva avtal med fastighetsägare, stamnätsägare, kommunikationsoperatörer och för drift och underhåll. Modellen inom ekonomiska föreningar med insatser som finansiering till anskaffningen av själva fibernätet har flera fördelar. Bland annat tillkommer ingen moms på insatser. Insatser är dessutom kopplade till medlemskapet och kan (efter avdrag för föreningens kostnader) återfås vid uppsägning av detta. Ekonomiska föreningar praktiserar även återbäring av eventuella vinster i föreningen till medlemmarna. Fibernätet ägs av föreningen där du som ansluter dig blir medlem och delägare. Föreningens nät sträcker sig mellan stamnät och fastigheterna inom området. Omsättningen i föreningen kan vara riktlinje för ett värde av nätet vid en eventuell försäljning vilket kan ge möjligheter till framtida inkomster till medlemmarna om föreningen inte längre själva skulle vilja driva nätet. Frågor och svar Kan man vänta och se om det blir något bredband? Det krävs att många är med från början annars faller projektet. Vill någon ansluta sig i efterhand går det, men blir dock väsentligt dyrare. Föreningen beslutar om extra anslutningsavgift i förhållande till de merkostnader som uppkommer vid anslutning i ett senare skede. Kan jag vara säker på att få fiber om jag är med i byalaget? Tyvärr inte! Om projekteringen visar att projektet kommer bli dyrare än det kostnadstak som är satt, finns det risk att projektet inte blir av. Delinsatsen om kr återbetalas då, med avdrag för ev. utgifter föreningen haft. Är det inte bättre att vänta på att TeliaSonera eller någon annan aktör drar fram fiber? Ingen har tagit över Televerkets samhällsansvar. Dagens aktörer (TeliaSonera, Tele2 osv.) följer marknadsekonomin lagar och det betyder att vi på landsbygden ofta är ointressanta kunder. Regeringen har insett detta och avsatt, via Länsstyrelsen, medel som vi kan få del av om vi samverkar i byalag.

5 Ska man inte vänta på att 4G-nätet byggs ut istället? 4G kommer troligtvis byggas ut i samma takt som 3G. Då vi fortfarande har gles 3G-täckning i vårt område så kan vi inte hoppas på någon större förbättring framöver. Man får en betydligt högre överföringshastighet via 4G, men är avståndet längre än någon kilometer eller om flera hushåll samtidigt använder en basstation kommer inte kapaciteten var tillräcklig för tex. TV eller HDTV. 4G kan inte ersätta bredband via fiber, bara vara ett komplement, för internetaccess. Jag har idag bredband via ADSL som fungerar bra. Kommer inte det duga i framtiden? ADSL över befintligt kopparnät kommer på sikt inte vara tillräckligt och redan idag sker en avveckling av kopparnäten. Där nätägaren (TeliaSonera) tycker underhållet av kopparnäten blir för kostsamt, tas telefonväxlarna bort och abonnenter hänvisas till det mobila nätet. Det här är något som vi riskerar att drabbas av då det redan hänt i vår närhet. Hur fungerar insats i en ekonomisk förening? Insatsen i en ekonomisk förening är kopplad till medlemskapet, vilket innebär att om medlemskapet sägs upp t.ex. vid flytt har medlemmen rätt att få tillbaka inbetald insats. Insatsen i Björkviks Fiber Ekf. är satt till beloppet minst 5000kr och max kr det kan med andra ord inte komma att kosta mer än kr att ansluta sig, men kan bli en lägra kostnad beroende på projekteringens resultat och hur många fastigheter som ansluter sig. Dock kan inte kostnaden bli mindre än 5000kr. En första delbetalning av insatsen på 2500kr ska betalas in till föreningen vid intresseanmälan. Vad händer med min insats om hela projektet läggs ned? Om projektet läggs ned kommer den ekonomiska föreningen att upplösas och föreningen återbetalar medlemmarnas inbetalda insatser, med avdrag för de utgifter föreningen haft. Gräver föreningen ned fiberkabeln ända fram till huset? Ja! Om jag tycker det tar för lång tid, kan jag då hoppa av projektet om inget arbete påbörjats? När medlemmen tecknat anslutningsavtalet kan inte detta hävas med mindre än att projektet läggs ned p.g.a. för hög totalkostnad.

6 Sammanfattning av ekonomifrågor Medlemsavgift, kan komma att erläggas årligen: Första delbetalning vid anmälan: Minsta insats för att genomföra projektet: Maximal insats för att genomföra projektet: Månatlig kostnad för drift av det färdiga nätet, upphandlas senare. Kostnader för utrustning och tjänster i fastigheten, upphandlas senare 100 kr kr kr kr Tillkommer Tillkommer Minsta och maximal insats beror av projekteringsresultat och av antalet deltagare. Har du fler frågor? Kontakta: Yngve Näswall eller läs vidare på nätet: Bredbandsstrategi för Sverige (Regeringen) Handbok 7_tredje_upplagan_done- 1 upplagan_done- 1.pdf

7 Intresseanmälan Björkviks Fiber Ekonomisk Förening I och med denna intresseanmälan förbinder du dig inte till något, men visar din tydliga avsikt att delta i byalaget och på sikt ansluta din fastighet. Din anmälan kommer ligga till grund för kostnadsberäkningar och ansökningar. Fyll i dina uppgifter och lämna papperet till någon i styrelsen eller skicka till adressen: Yngve Näswall Edebynäs Björkvik Före 15 augusti 2014 vill vi ha ditt svar! Önskemål om deltagande JA, jag vill delta. NEJ, jag vill INTE delta. Hmm, jag vill diskutera Namn: Adress: Fastighetsbeteckning: Gärna med koordinater Telefon alt. Mobil: Epost: Publicering av deltagande på bjorkvik.org JA, jag godkänner publicering. NEJ, jag vill INTE bli publicerad Datum och Ort: Underskrift:

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

VARFÖR FIBER? VARFÖR FIBER NU?

VARFÖR FIBER? VARFÖR FIBER NU? VARFÖR FIBER? För att det är den Enda framtidssäkra tekniken. VARFÖR FIBER NU? För att kopparnätet snart läggs ner p.g.a olönsamhet VARFÖR SKA VI KOSTA PÅ DET SJÄLVA? För att ingen annan kommer att göra

Läs mer

Prospekt. Nätet. Januari 2015

Prospekt. Nätet. Januari 2015 Prospekt Januari 2015 Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Kvarnamåla Bredbands fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad det kostar att ansluta sig

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28 iflsala W;;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-05-28 9 (11) 166 Bredband på landsbygden Dnr 2013/90 INLEDNING skrivelser har inkommit från SalaN et AB och Liden Data

Läs mer

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband.

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Detta avtal är upprättat mellan Diö Byanät Södra Ekonomisk förening med organisationsnummer

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Fiber for bredband TV a telefoni

Fiber for bredband TV a telefoni 4 Forshaga kommun Fiber for bredband TV a telefoni, ha nara till djur och natur, men anda ha samma forutsattningar till kommunikation som de som bor pa stqfre orter. Det amivskvalitet." 2 Fiberoptiskt

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Erfarenheter från Engelnet projektet

Erfarenheter från Engelnet projektet 1(7) Ängelsberg i mars 2014 Erfarenheter från Engelnet projektet Bakgrund och Syfte Engelnet är namnet på en ekonomisk förening och ett projekt som skulle bygga fiberbaserat bredbandsnät i Ängelsbergsområdet

Läs mer

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd 2015-04-21 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Nuläge Värmdö Kommun... 2 Bredbandsstödet... 4 Kartläggning och områdesindelning i Värmdö

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Mieninfo. *Fiskerätt följer fastigheten och är registrerad hos Lantmäteriet. Fiskekort kan köpas här:

Mieninfo. *Fiskerätt följer fastigheten och är registrerad hos Lantmäteriet. Fiskekort kan köpas här: Mieninfo Nr 1 / 2010 Mars, april och maj. Red: Curt Ihlström 0477-15080 / Eivor Lindstrand 0459-85122 / Björn Jäderås 0459-85143 Adress: Hakefors 3, 362 92 Tingsryd e-post: info@bjk.g.se webbsida: www.miengruppen.se

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 Allmän info N Nybro Örsjö Eskilsryd MOFFs område markerat med röd linje MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF 2015-04-02 2 Allmän info Madesjö Gårdar Hagnebo

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden 2 Innehåll 4 Lokalt ledarskap 6 Byanät en översikt 10 Byanätsprocessen 13 Ta initiativ 29 Etablera projektet 32 Genomför projektet 36 Driv nätet 3 Lokalt ledarskap Bredbandsutbyggnaden

Läs mer