Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd"

Transkript

1 Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

2 Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber, så kan alla som bor under samma tak spela spel, se film, lyssna på musik, surfa och arbeta obegränsat och samtidigt. Fiber gör ditt område mer attraktivt Idag känner världen inte till någon snabbare metod för informationsöverföring. Fiber beräknas vara den bästa framtidsgarantin för den som vill hänga med i den digitala utvecklingen. Regeringens mål Tekniken ger en helt ny infrastruktur för tele- och datakommunikation och fibersatsningen är högt prioriterad. Regeringes mål är att 90 % av alla hushåll ska ha tillgång till höghastighetsbredband Men hur ska det gå till? Hur ska en glest befolkad ort ha råd att bygga samma robusta, säkra och tekniskt välutvecklade nät som städerna? Lösningen är att gå samman, bilda ett byalag för att göra en gemensam satsning. Med Telias stöd drar byalaget fiber till närmaste telestation där det kopplas ihop med Skanovas fibernät. Med dagens utrustning är 1000 Mbit/sekund den snabbaste överföringen för att skicka och ta emot data, men fiber möjliggör i princip obegränsad kapacitet, vilket gör oss rustade för den tekniska utvecklingen. Fiber möjliggör högupplöst TV, dubbelriktad videokommunikation, distansutbildning, hemsjukvård och andra tjänster som kräver hög kapacitet. Världens mest uppkopplade land Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder. Vår höga närvaro på nätet, i kombination med snabba, fiberbaserade bredband ökar takten för utvecklingen av lokala och globala tjänster. För dig som inte bor mitt i city är det värdefullt att vara med och investera i fiber. Du får glädje av det ständigt ökande utbudet av tjänster och service som underlättar vardagen och gör nyheter, underhållning, kultur och nöjen åtkomliga alla tider på dygnet. Du kan jobba eller driva företag på ett nytt sätt.

3 Lyckade lösningar för landsbygden De senaste åren har vi sett hur bredbandsutbyggnaden utvecklats positivt på landsbygden. Det har skett genom de boendes engagemang och goda samarbete. Konceptet Fiber till byn har blivit en folkrörelse som kan liknas vid det glödande engagemang som fanns i början på 1900-talet, när landsbygden elektrifierades. Starka samarbeten, smarta lösningar Telia och Skanova hjälper till med kalkyl, projektering, nätdesign, upphandling och rådgivning när ett byalag väljer att satsa på fiber. Resultatet är att du som bor på landsbygden kan få fiber till villan eller sommarstugan. Dessutom erbjuder vi ett öppet nät och en bredd av tjänsteleverantörer i Telia Öppen Fiber. Vi har skapat ett enhetligt koncept för att underlätta byalagets utbyggnad av snabba, moderna och trygga fibernät. Samla ihop grannarna Det viktigaste steget tar du genom att samla grannarna, de boende och företagare för att prata om fördelarna med en snabbare och säkrare uppkoppling där ni bor. Kontakta närliggande orter och hör om ni kan samarbeta. Ju fler som vill ansluta sig, desto större blir intresset för att stödja projektet. När beslutet är taget och byalaget bildat kan ni räkna med Telia som en pålitlig samarbetspartner från start till mål. Har ni viljan? Då har vi den djupa kompetens som byalaget behöver för att etablera ett fibernät. Byanätsrörelsen en folkrörelse som lönar sig Idag finns det ett tusental nät uppförda för byalag i Sverige. Alla har genomförts tack vare att de boende gått samman och gemensamt lockat marknadskrafterna till deras område. Det blir ekonomiskt rimligt för att alla som bor i området samarbetar och lägger ner det arbete som krävs. Kostnaden per hushåll varierar, men etableringskostnaderna blir lägre genom att ni som bor i området samarbetar. Sänk grävkostnaden Stora avstånd mellan byggnader och få hus på orten utgör ett hinder för att marknadskrafterna ska bygga fiber. Genom byalagets insats kan det ändå ske. Den största utgiften ligger i grävarbetet och lokala initiativ kan spela stor roll för den ekonomiska kalkylen. När ni själva beslutar er för att anlägga kanalisationen och gräva för de fiberrör som ska ner i marken, kan det dyrbara momentet att gräva i asfalt undvikas, genom att ni som bor i området kommer överens om att använda varandras mark. Ta även reda på vilka planer som finns i området. Går det att spara på markarbetet genom att samordna projektet med grävning för vatten, avlopp, elnät eller nya vägdragningar?

4 Så här går det till Liten checklista Förutsättningarna varierar mellan olika byalag. Därför går det inte att säga exakt hur processen kommer att se ut just i ditt område. Hur mycket arbete byalaget ska göra beror på vilket avtal som träffas med andra aktörer och hur mycket som läggs ut på entreprenad. A Byalaget tecknar avtal med Skanova B Kommunikationsoperatören/tjänsteleverantören hyr nätkapacitet av Skanova C Byalaget tecknar avtal med kommunikationsoperatören/tjänsteleverantören D Hushållen är medlemmar/delägare i byalaget E Kommunikationsoperatören har avtal med tjänsteleverantörer F Hushållen köper bredbandstjänster av de tjänsteleverantörer de vill Exempel på hur byalagets nät kan se ut Med Skanova Byalagsfiber får byalaget ett högklassigt fibernät som är öppet, säkert och godkänt enligt aktuella branschnormer. Att nätet är öppet betyder att flera operatörer kan sälja tjänster på nätet och att alla tjänsteleverantörer kan erbjuda dig sina tjänster. Med säkert menas att nätet följer kraven för garanterad drift. HUSHÅLL D BYALAG När det nya fibernätet är installerat Telias lösning för byalag är utvecklad för att ge en trygg process på enklast möjliga sätt. Vi tar ett långsiktigt ansvar för nätet. Förutom kalkyl, kravspecifikation och rådgivning, kan vi hjälpa till med underlag och utvärderingar vid upphandling av entreprenör. Samarbetet ger tillgång till vår djupa kompetens som hjälper byalaget med underlag och utvärdering vid upphandling av entreprenör, att etablera fibern, men också att installera, driva, serva och underhålla nätet. F A TJÄNSTE- LEVERANTÖR C SKANOVA Telestation Telias utrustning E TELIA ÖPPEN FIBER B Byalaget drar kanalisation till närmaste telestation där det kopplas ihop med Skanovas fibernät. Grunden är att genom samarbete med nätägare, ideellt arbete, låga grävkostnader och smidigt marktillträde etablera bredband från husen till byanoden. Sedan är det fritt att välja vilken tjänsteleverantör som ska förse husen med tv-, bredband och telefoni. Byalaget

5 Byalaget gräver, Skanova driver och underhåller Valfriheten viktig Valet av tjänsteleverantör är fritt, eftersom byalaget får ett neutralt fibernät där flera leverantörer ansluts till nätet. Alla konkurrerar på lika villkor vilket skapar ett brett utbud med bra priser och kända varumärken. Eftersom vi gärna vill ha er som kunder, kommer vi att göra vårt yttersta för att leva upp till de krav och förväntningar som finns idag och som kommer att finnas i framtiden. Oavsett om du vill ha bredband med oslagbar hastighet, telefoni eller TV av högsta kvalitet så har leverantörerna i Telia Öppen Fiber prisvärda tjänster. När byalaget själva grävt ner fiberrören, äger de kanalisationen under en övergångsperiod, men hyr ut den till Skanova som ansvarar för drift och underhåll av nätet. Det innebär att byalaget i Skanova, har en finansiellt långsiktig och mycket kunnig samarbetspartner som tar projektet från start till mål. Byalaget slipper på så vis allt som ingår i ägarskapets ansvar, till exempel hög tillgänglighet till tjänster som transporteras genom byanätet, men också ansvar för att någon garanterat tar hand om eventuella avbrott eller skador. Skanova bistår med rådgivning och mallar för upphandlingsunderlag, utvärdering av entreprenörsanbud för grävarbetet och tar ansvarar för kabelsättning. Skanova ser dessutom till att det sker en kontinuerlig anpassning och förändring av byanätet. Skanova tar ansvar för framtiden När projektet är klart är den mest ekonomiska och praktiska lösningen att Skanova helt tar över fiberrören. Då slipper byalaget allt ansvar för framtiden. Skanova fortsätter att ta hand om alla frågor som rör nätet. Självklart handlar det om att kontinuerligt sköta drift, underhåll och anpassning av nätet när det väl finns på plats, men även om att hitta lösningar för kommunens kommande planer, t.ex. vägbyggen och annat som kan komma att påverka fibernätet.

6 Steg för steg Skanova Säkra Byalag upphandlar Bilda förening via Samla grannar Bolagsverket kundservicekalkyl 4 5 Finansiering entreprenör (kanalisation) Upplåtelseavtal Skanova installerar med Skanova och Entreprenör bygger Telia Öppen Fiber kanalisationsnätet fiberkablar i byalag- Driftsättning och ets kanalisation 9 överlämnande Telia Öppen Fiber Offert Grovproj ca 8-20 Finansieringen kan t ex vara medlemsavgifter Skanova stöttar med kravspec och mallar ca 3-9 mån Entreprenör bygger kanalisationsnätet på uppdrag av byalaget. Skanova besiktigar löpande byggnationen. ca 4-8 Skanova installerar fiberkablar i byalagets kanalisation, Telia Öppen Fiber installerar aktiv utrustning. Driftsättning och överlämnande av dokumentation till Skanova. När det här steget är avklarat kan hushållen beställa tjänster. Observera att tidsåtgången för varje steg kan vara mycket olika från fiberprojekt till fiberprojekt. Det vi anger här är generella uppskattningar. Skanova Bistår med rådgivning, kalkyl,kravspecifikationer etc. Bistår vid upphandling av entreprenör Kvalitetssäkrar kanalisationen och installerar fiberkabel Ansluter till det rikstäckande fibernätet Sköter drift och underhåll av fibernät inklusive kanalisation Byalaget Bildar förening och förankrar projektet Säkrar en hög anslutningsgrad Säkrar finansiering av kanalisationsnätet Anlitar entreprenör och bygger kanalisation Tecknar avtal med kommunikationsoperatör/ tjänsteleverantör Kommunikationsoperatör/ tjänsteleverantör Tecknar avtal med byalaget/ hushållen Hyr in sig i fibernätet Monterar utrustning För en roligare framtid Det vi vet helt säkert är att den digitala utvecklingen sker i rasande takt och att kraven på bandbredd hela tiden ökar. För Sveriges landsbygd krävs gemensamma krafter för att komma igång och driva den processen. Telias koncept är en lösning för byalag som vill ha en kraftfull, framtidssäkrad bredbandsanslutning som i ett slag gör både boendet och området mer attraktivt. Vår öppna fiberanslutning ger hela orten tillgång till det bästa som finns på marknaden när det gäller tv, bredband, telefon och andra digitala tjänster från den tjänsteleverantör du väljer.

7 Läs mer om fiber i din kommun på telia.se/kommuninfo Läs mer om hur du beställer fibertjänster på skanova.se/byalag Du kan också ringa in till byalagskundtjänsten på Skanova: (val 1, 5) eller e-post till

FIber till byn. för en levande landsbygd

FIber till byn. för en levande landsbygd FIber till byn 1 för en levande landsbygd Bredband till alla genom Fiber till byn Det är viktigt att landsbygden och de mindre orterna får samma tillgänglighet som storstäderna. Det är avgörande för Karlstads

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden 2 Innehåll 4 Lokalt ledarskap 6 Byanät en översikt 10 Byanätsprocessen 13 Ta initiativ 29 Etablera projektet 32 Genomför projektet 36 Driv nätet 3 Lokalt ledarskap Bredbandsutbyggnaden

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens

Läs mer

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband!

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband! Tillsammans bygger vi framtiden - med fiber för snabbt bredband! De digitala vägarna är lika viktiga som vägar och järnvägar Kalmar kommun satsar tillsammans med Telia på att bygga ut öppen fiber till

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Din guide till vård- och omsorg i Kil Att bo på landsbygden, ha nära till djur och Du som behöver vård- och omsorg i Kils kommun ska få det. natur,

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

så blir du en vinnare!

så blir du en vinnare! villaägaren granskar FRAMTIDENS UPPKOPPLING så blir du en vinnare! Allt fler använder sig av fiberteknik för att få ännu snabbare bredband. Regeringens satsning på bredband till landsbygden eldar på den

Läs mer

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger Fiber i Dalsland Fib er f Ti ör b llsa re mm db an and! s. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Foto:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och när? Församlingshemmet i Amnehärad måndag 18 februari 2013 kl. 18.30

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också.

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Innehåll Parlör Bättre bredband åt folket Varför skaffa bredband Din checklista Eltel + byanät = sant Kontakta din lokala samarbetspartner 2 3

Läs mer

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013 Fiberrapporten en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013 1 Fiberrapporten en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner Bredbandsutbyggnaden är en stor och viktig fråga för landets kommuner.

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer