TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI"

Transkript

1 TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden och förstå vilka de kommande behoven är görs ju bäst genom att blicka tillbaka och lära av historien. Historien har lärt oss att teknikutvecklingen går allt snabbare och kraven på god uppkopplingshastighet är alltmer avgörande för vad man kan uppnå då ser vi bara ett alternativ. Det gäller att hänga med! Mikael och Helen på Funkisfabriken Med ett fiberoptiskt bredbandsnät som kan nå alla fastigheter skapar vi förutsättningar för att vår bygd ska kunna hävda sig mot de större tätorterna även i framtiden. Det ger oss snabbt tillgång till hela världen och är idag lika viktig som all annan infrastruktur. - Detta är verkligen framtiden. Jag jobbar ibland hemifrån och då är internet en förutsättning. Att titta på tv, film och även prata i telefon kommer att bli lättare och billigare tack vare att vi nu kan få dessa tjänster via bredband. Elizabeth Peltola. Idag har fler än 600 byar i Sverige byggt sina egna nät. I Häradsbäck är fibern redan inkopplad. Liatorp, Virestad och Delary är också på gång. Låt oss i Diö inte hamna efter i utvecklingen. Ju fler som går med desto billigare blir installationen.

2 Det är dags att göra något åt saken Telia har påbörjat sin nedmontering av olönsamma kopparledningar. Detta är ett resultat av den pågående teknikutvecklingen i världen. För oss boende på landsbygden är detta inte alltid en utveckling i rätt riktning. Vi blir hänvisade till trådlösa system och mobiltelefoner med osäker täckning. Ett stort problem med detta system är att ju fler mobiltelefoner som är i användning desto sämre blir varje användares hastighet. Mer och mer förutsätts vi också kunna kommunicera via våra datorer. Men när kopparnätet försvinner är vi även där hänvisade till masterna med deras begränsade täckning och låga kapacitet. För att följa med i utvecklingen behöver vi ha en Internetuppkoppling, som är tillförlitlig och som har hög kapacitet. Med en modern bredbandslösning vet vi att telefonen kommer att fungera och vi har möjlighet att kommunicera över Internet på det sätt som samhället idag byggs upp. Bredbandet ger oss också möjligheter till ett stort utbud i tv:n både när det gäller innehåll och kvalitet.

3 En långsiktig lösning Med det nya fibernätet bygger vi en driftsäker och långsiktig lösning. Förenklat kan man säga att fibertekniken tar vid där kopparnätet (ADSL) i praktiken når sin maximala kapacitet. Med fiberteknik finns möjlighet att i framtiden höja kapaciteten i takt med det moderna samhällets ökande krav. Det är därför en investering vi kommer ha nytta av i många år framöver. Jordbruksverkets bedömer avskrivningstiden för kanalisation till 40 år och fiber till 20 år. Varför driver inte stat eller kommun utbyggnad av fibernät? När samhället för länge sedan byggde det kopparnät som tjänat oss i många år, så drev staten via Televerket utbyggnaden av telenätet. Televerkets monopol har på gott och ont avskaffats och marknadskrafterna bestämmer istället var och när utbyggnad kommer att ske. Med rådande globala ekonomiska läge och de kortsiktiga investeringsstrategier som de flesta stora företag tillämpar, så är långsiktiga investeringar som utbyggnad av fibernät på landet inte intressanta. Om vi vill har ett fibernät i Diö är det därför upp till oss själva att bygga detta. Varför kostar det så mycket? Att det är kostsamt att bygga denna infrastruktur är inte svårt att räkna ut när man tittar på vilka sträckor som behöver grävas och summerar kostnader av allt det innebär. Kostnaden per grävd meter varierar kraftigt. Dyrast är det att korsa järnväg och stora vägar. Grävning i asfalterade ytor är också dyrt, medan grävning i glesbygden kan bli betydligt mindre kostsamt. Även grävning runt naturskyddade områden och andra hinder påverkar totalkostnaden. Hur finansieras utbyggnad av fibernätet? För att det ska vara ekonomiskt genomförbart att bygga fibernät till alla i glesbygden, så finns det bidrag som vi gemensamt kan söka. Älmhults kommun bidrar också genom att de tillhandahåller material samt bygger ut det stamnät som byanätet kopplas till. Dessa bidrag finansieras av våra skattepengar, liksom Televerket finansierades av skattepengar på sin tid. Med andra ord kommer EU, stat och kommun att bekosta delar av fibernätet. Övriga kostnader kommer fördelas jämnt mellan anslutna fastigheter. En enda fiberkabel ersätter otroligt många vanliga elektriska ledare.

4 Vilka kan söka bidrag? Bidrag från landsbygdsprogrammet och PTS kan sökas via länsstyrelsen Kronoberg. Regelverket som gäller för vårt län är: - Fastigheter i glesbygd har möjlighet att söka bidrag. Med glesbygd avses orter med färre än 200 invånare eller längre än 200 m mellan husen. - Bidrag kan sökas för kostnader som överstiger kr/fastighet. Detta innebär att alla fastigheter utanför tätorten har möjlighet att söka dessa bidrag. Det innebär även att varje fastighetsägare behöver investera kr. Obs! Landsbygdsprogrammet börjar en ny period och regelverket för denna period är ännu inte bestämt och kan därför skilja sig från föregående period. Kommunens bidrag kommer alla fastighetsägare till godo. Exempel på besparingar: - Samordna grävning av fiber med andra grävprojekt. - Genom att gräva i terrängen istället för i asfalterade ytor. - Utnyttja befintliga kanalisationer. Kostnaden för att ansluta en fastighet varierar mycket, men generellt gäller att ju fler fastigheter som ansluts desto lägre blir kostnaden per fastighet. En förutsättning för att vi ska få ekonomi i projektet är därför att tillräckligt många fastigheter inom respektive område väljer att ansluta sig. Valet är ditt - Prata med dina grannar Genom att prata med dina grannar, så får du en bild av vilket intresse det finns för att bygga fibernät i ert område. Många är idag nöjda med sin Internetkoppling och har inte tagit ställning till om de behöver fiber i framtiden. Om du själv är intresserad, så är det viktigt att du berättar detta för dina grannar, så att ni som är intresserade tillsammans kan verka för att det ska byggas i ert område. Kan jag gå med senare? Är det möjligt att få ner kostnaden? Genom att gå samman i mindre föreningar, sk byalag, så kan vi hitta kostnadseffektiva sätt bygga vår gemensamma infrastruktur. Genom att hjälpas åt kan vi hitta den billigaste vägen att gräva. I bidragsansökan till landsbygdsprogrammet och PTS specificeras vilka fastigheter som ansökan omfattar. Fastigheter som ansluts i efterhand kan därför inte förväntas sig kunna ta del av de bidrag som redan beviljats. Det kan därför bli betydligt mer kostsamt för fastigheter som ansluts i efterhand.

5 Vad händer med det befintliga kopparnätet? Vad kommer det att kosta? Andra föreningar i närområdet har landat på en kostnad på runt kr/fastighet. Diö Byanät har satt kr/fastighet som en övre gräns för vad det får kosta. Vår målsättning är att landa på runt kr/fastighet. Ska fastigheter i tätorten betala lika mycket som de i glesbygden? Att gräva inne i tätorten är väsentligt dyrare än att gräva i glesbygden. Kostnaden per ansluten fastighet inne i tätorten kan därför bli minst lika hög som för de i glesbygden (med hänsyn tagen till de bidrag som utgår för utbyggnad i glesbygden). I tätorten finns dock stor möjlighet att sänka anslutningskostnaden per fastighet. Merkostnaden för att ansluta en fastighet som ändå passeras vid grävning är marginell. Det kostar därför marginellt mer att ansluta 90% av fastigheterna jämfört med vad det kostar att ansluta 50% av fastigheterna. Därför ligger det i allas intresse att antalet anslutna fastigheter inom tätorten blir stort. När en majoritet av teleabonnenterna byter från koppar till fiber, så kommer antalet abonnenter i telestationerna att minska med motsvarande antal. Men eftersom flertalet storkonsumenter byter till fiber, så kommer datamängden som passerar genom telestationen att minska betydligt mer. Telestationerna kommer bli mindre lönsamma, vilken kan leda till att avvecklingen av dessa påskyndas ytterligare. Är mobila lösningar ett alternativ till fiber? Mobila lösningar ser vi inte som ett alternativ till fiber, utan ett komplement som också behövs. Genom att investera i en fast fiberanslutning får du en driftsäker anslutning med hög kapacitet till en låg fast månadskostnad för internet, telefon och TV. Startkostnaden är emellertid hög, men på sikt tjänar du in denna eftersom månadskostnaden är låg med fiber. Mobila lösningar har i regel en kostnad som baseras på hur mycket data som laddas ner, vilket gör att de får betraktas som ett komplement till en fast anslutning utan begränsningar i datamängd.

6 Har jag nytta av fibernätet om jag inte använder Internet? och TV. Via fibernätet ingår detta till en låg fast månadskostnad. Fastigheter som är anslutna till fibernät räknas stiga i värde och är även mer lättsålda i framtiden, vilket kan göra det till en god investering även för konsumenter som idag främst använder telefon och TV. I framtiden kommer Internet behövas både för telefon Aktuell Status hushåll är intresserade av anslutning 109 hushåll är inte intresserade 273 hushåll har fortfarande inte svarat Ert svar oavsett om ni är intresserade eller ej är mycket viktigt för oss. Vi jobbar ideellt med mycket begränsad budget. Kontakta oss Ordförande: Fredrik Danielsson Vice Ordförande: Jan Andersson Kassör: Jens Karlsson

7 Vad finns det för annan teknik? ADSL -teknik Otillräcklig kapacitet i en snar framtid. Beroende av kopparnät. Känsligt för väderpåverkan. Styrs av tillgång till kopparnät, kundunderlag och operatörers intresse att koppla upp stationer. MOBILT BREDBAND Otillräcklig kapacitet och förhållandevis dyrt. (3G) Känsligt för väderpåverkan. Delad kapacitet på antalet anslutningar ger lägre hastighet. Kostsamt att bygga ut på landsbygden. De områden som inte har tillgång till 3G idag kommer heller inte att få tillgång till 4G. SATELLIT/PARABOL Komplement till tv-mottagningar. Mottagningshastighet 2-4 Mbit/s.

8 Fiber är oslagbart FIBER Fibern grävs ner i mark och är därför väldigt driftsäker och okänslig för störningar. Lätt att förbereda för framtidsinriktad teknisk utveckling. Möjlighet till minst 100 Mbit/sek både till och från användaren. Kan utan problem användas för både telefon, tv och Internet samtidigt. Livslängden på fiberkabeln är mer än 50 år och kan enkelt uppgraderas eller bytas ut. TELEFONI Vid åsknedslag leder fibern inte den elektriska impulsen vidare. Billigare telefontjänster. Du kan fortfarande använda din gamla telefon och nummer. INTERNET Högre hastighet på Internetuppkopplingen både till och från fastigheten. Hastigheten är oberoende av avståndet och hur många som är uppkopplade. Snabb nedladdning av film m.m. Snabb, gratis surfning på t.ex. mobiltelefon och surfplatta hemma via trådlös uppkoppling (Wi-Fi). TV Perfekt mottagning. Klarar HDTV och 3D format. Se på tv-program när det passar dig, t.ex. SVT Play Video on demand, videobutik på nätet. Att bo i Diö, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet.

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger Fiber i Dalsland Fib er f Ti ör b llsa re mm db an and! s. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Foto:

Läs mer

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Din guide till vård- och omsorg i Kil Att bo på landsbygden, ha nära till djur och Du som behöver vård- och omsorg i Kils kommun ska få det. natur,

Läs mer

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock.

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Översättning för inflyttade: Bra kommunikation nära dig. Samma kommunikationsmöjligheter på landsbygd som i större städer. Landsbygden

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Fiber for bredband TV a telefoni

Fiber for bredband TV a telefoni 4 Forshaga kommun Fiber for bredband TV a telefoni, ha nara till djur och natur, men anda ha samma forutsattningar till kommunikation som de som bor pa stqfre orter. Det amivskvalitet." 2 Fiberoptiskt

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utveckling av en levande landsbygd Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande landsbygd. Det gäller såväl, vägar, ledningsnät

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och när? Församlingshemmet i Amnehärad måndag 18 februari 2013 kl. 18.30

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

För idag och imorgon. Bredband till Loftahammar

För idag och imorgon. Bredband till Loftahammar Bredband till Loftahammar Bredband till Loftahammar Vi har länge haft nyttiga och bra kommunikationer sjövägen. 1983 öppnades Bjursundsbron (416 m), som sedan dess har glatt många i vårt området. Nu är

Läs mer

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från Ett fibernät... så mycket mer än bara data och internet Information från KOS Fiber ek. förening Varför vill vi bygga fibernät i Okome, Köinge och Ätrafors? TELEFONI Fibern läggs ned i marken och är därför

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

FIber till byn. för en levande landsbygd

FIber till byn. för en levande landsbygd FIber till byn 1 för en levande landsbygd Bredband till alla genom Fiber till byn Det är viktigt att landsbygden och de mindre orterna får samma tillgänglighet som storstäderna. Det är avgörande för Karlstads

Läs mer

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband!

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband! Tillsammans bygger vi framtiden - med fiber för snabbt bredband! De digitala vägarna är lika viktiga som vägar och järnvägar Kalmar kommun satsar tillsammans med Telia på att bygga ut öppen fiber till

Läs mer

Fiber en fiber av renaste glas

Fiber en fiber av renaste glas Fiber en fiber av renaste glas Fibern är en mycket tunn tråd av glas, ungefär lika tunn som ett hårstrå. Tråden är uppbyggd i tre lager. De innersta delarna är tillverkade av ren kvarts, det vill säga

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel?

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel? Fiber till Mörtfors Mörtfors är en livskraftig by, där vi som bor här själva tar hand om allt från vatten och avlopp till badplats, fotbollsplan och vår mötesplats, Folkets Hus. För att kunna fortsätta

Läs mer

Med IP-telefoni ringer man både betydligt billigare och säkrare än genom dagens koppar- och luftburna ledningar. IP står för internetprotokoll.

Med IP-telefoni ringer man både betydligt billigare och säkrare än genom dagens koppar- och luftburna ledningar. IP står för internetprotokoll. Värt att veta om fiber Används till telefon, tv och Internet Det går fortfarande att använda sitt gamla telefonnummer även om man byter till fiberuppkoppling.för att koppla upp sig till fibernätverket

Läs mer