Ör Ormesberga Byanät ekonomisk förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ör Ormesberga Byanät ekonomisk förening"

Transkript

1 Ör Ormesberga Byanät ekonomisk förening Ör och Ormesberga är attraktiva byar att bo och leva i men hur gör vi oss ännu mer tilltalande? Den frågan ställde sig några eldsjälar, startade upp det avsomnade sockenrådet och kom snart fram till att fiber även till oss på landsbygden är en förutsättning om vi fortsatt vill vara attraktiva. Efter några stormöten är nu Ör Ormesberga Byanät ekonomisk förening igång med arbetet det innebär att erbjuda alla bredband via fiber. Vår förhoppning är att så många som möjligt vill vara delaktiga i ett projekt som inte bara erbjuder en säker och bra lösning för framtiden utan även gör oss som bor i byarna mer sammansvetsade. Detta är med stor sannolikhet det största projekt som görs i privat regi i många år framåt. För att få del av det senaste som händer inom projektet, gå in på och klicka på Bredband via fiber. Om ni är intresserade av att ansluta er eller har några frågor, kontakta någon av nedanstående personer omgående. Välkommen att vara med! Kontaktpersoner Anders Hermansson: Svanebro Djupevik Svanås Horvet Ivarstorp Jan-Erik Berglund: Sandsjö Hult Hörda - Lerike Magnus Jönsson: Norra Ör - Åkersände , Sune Simonsson: Öster om Kanalen Södra Ör Åke Sjöberg: Öster om kanalen Södra Ör Göte Fritzon: Väster om kanalen från Furen till Hylte dagtid

2 Bredband via fiber varför då? Levande och attraktiv landsbygd. Bredband via fiber skapar förutsättningar för en levande och attraktiv landsbygd. Bo och arbeta på landsbygden. Med tillgång till bredbandsbaserade tjänster har fler människor möjlighet att bo och arbeta på landsbygden på samma villkor som invånare i staden. Framtidssäkert. Bredband med fiber ända fram till bostaden är framtidssäkert. Då kan man vara säker på att det är möjligt att få tillgång till både dagens och morgondagens tjänster som höghastighetsinternet, utbildning, hemsjukvård och tjänster som vi idag inte kan överblicka. I dagsläget är fiber det bästa alternativet eftersom inget färdas snabbare än ljuset. Driftsäkert. Fiberledningarna är nedgrävda och därför inte lika känsliga för väderpåverkan så som t.ex. åska eller storm. Kopparnätet kommer på sikt försvinna. Telia vill inte underhålla områden med luftburna kopparledningar då de anses som olönsamma varför nedmontering av långa sträckor ledning kommer att ske och de facto redan har nedmonterats. I ett område med fiber kommer förmodligen avvecklingen ske i ett högre tempo. Varför inte andra alternativ? ADSL, VDSL Otillräcklig kapacitet inom en snar framtid. Max 1-2 km kabel av bra kvalitet krävs för hastigheter >10 Mb/s. Beroende av kopparnät, som kommer avvecklas. Känsligt för väderpåverkan. Tillgång till kopparnät, kundunderlag, operatörers intresse Trådlöst Otillräcklig kapacitet och förhållandevis dyrt med dagens teknik Framtidens teknik (LTE/4G) Kostsamt att bygga ut på landsbygden. Masterna kräver fiberanslutning för att hög hastighet ska uppnås. Vad kommer det att kosta i framtiden? Kapacitet beroende av om det finns hinder mellan sändare och mottagare och hur många som är anslutna samtidigt Satellit Där inget annat är möjligt Hastighet nedströms 2-4 Mbps Dyrt (ex. max 3,6 Mbps, 4 GB/mån, 420 kr/mån) 12 GB/mån, 1100 kr/mån).

3 Vad tillför en utbyggnad av fiber till Ör och Ormesberga Vi får större möjlighet att: Främja nyinflyttning Behålla skola, barnomsorg, föreningar, busslinjer och service i allmänhet. Möjliggöra distansarbete/studier. Behålla och förhoppningsvis öka företagandet i bygden Öka värdet på fastigheten. Det har visat sig att en fiberanslutning till en fastighet ger 2-3 gånger investerat kapital tillbaka vid en fastighetsförsäljning. Stabil telefoni. Bra TV-mottagning och möjlighet till HD-TV. Bo kvar längre i våra hus via framtidens hemsjukvård. Nyttja dagens och framtidens tjänster såsom: Bankärenden. Kontakt med myndigheter. Vård i hemmet. Osv. Nytta och nöje såsom Facebook, YouTube, MySpace, Spotify, Voddler, SVTplay, Blocket. Vi får större möjlighet att vara en attraktiv by att bo och leva i! Kostnad det blir aldrig billigare än nu! Lägre kostnad per månad i jämförelse med fast telefoni och ADSL, se räkneexempel nedan: Fast telefoni och ADSL Abonnemang Telia 145 kr Abonnemang ADSL 199 kr (Wexnet) Internetleverantör 35 kr (10 Mb/s) Summa 379 kr Fiber och IP-telefoni Installation (lån kr) 85 kr (vid 5% ränta med skattereduktion) Abonnemang Fiber 150 kr (Wexnet) Internetleverantör 35 kr (10 Mb/s) IP-telefoni 29 kr Service- och medlemsavgift Ca 35 kr (ska fastställas av föreningsstämman) Summa 334 kr Max kr per anslutning vid en anslutningsgrad på 50 % av alla fastigheter. Vid 100 % anslutningsgrad ca kr. Föreningen kommer även söka kanalisationsstöd samt medel från Landsbygdsprogrammet i syfte att reducera kostnaderna ytterligare. En exakt slutlig kostnad per anslutning kommer att beräknas så snart det definitiva antalet anslutna fastigheter har fastställts. En senare anslutning kommer att innebära en avsevärt högre kostnad!

4 Vad innebär det för mig? Vad blir min insats? Inbetalning av avgift/insats (max kr) görs med ett antal delbetalningar. Arbetsinsats per anslutning blir max. fem arbetsdagar. Det kan röra sig om allt från skyddsfyllning av rör vid grävning till att laga mat till arbetslagen. Grävning genom tomt och återfyllning samt håltagning genom husvägg ingår i avgiften. Återställning efter grävarbetet utförs av fastighetsägaren. Efter avslutad fiberanslutning kan Telias abonnemang sägas upp för att istället använda IPtelefoni. Befintligt telefonnummer och telefonapparater kan användas. TV kan anslutas till fiberanslutningen. En exakt slutlig kostnad per anslutning samt hur stor arbetsinsatsen blir fastställs av föreningsstämman. Tidplan Fibernätet byggs ut etappvis med start efter sommaren 2010.

5 Intresseanmälan för fiber Jag är intresserad av att ansluta min fastighet till fibernätet till en kostnad av max kr. Namn... Fastighetsbeteckning... By... Fast bostadsadress... Postnummer/postort... Telefon/mobil... e-post... Anmälan Ja, jag är intresserad Nej, jag är inte intresserad Intresseanmälan lämnas senast 14 juni 2010 till någon av kontaktpersonerna eller skickas till Jan-Erik Berglund, Hult Östergård 2, Ör. E-post:

6