Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011."

Transkript

1 Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils Lagerroth Anmält förhinder: Jörgen Andersson Lars Göran Svensson 1. Öppnande Anders hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 2. Strukturen på vår slutrapport Oscar redogjorde för upplägget av rapporten, enl. utsänt förslag. Genomgicks rapporten utifrån de krav gruppen har på sig att prestera enl. aktivitetsplanens olika rubriker. 1. Problemen kring kapitalförsörjning tydliggöras genom sammanställning och analys av tidigare genomförda utredningar. En synpunkt var att bakgrundsbeskrivningen kunde minskas till förmån för beskrivning av det som genomförts av gruppen. I bakgrundsbeskrivningen är det viktigt att utöver de makroekonomiska frågeställningarna även behoven på den lokala nivån beskrivs. Landsbygdens kapitalproblem är frågan och då behöver vi fokusera på den som det första vi gör.

2 De enkätundersökningar som görs hos målgruppen av LRF Konsult och Företagarna ska tas upp och kommenteras. Viktigt då är att betona behov av kapital för hela landsbygdens utveckling, inte minst de krav som omställningen till förnybar energi kräver. 2. Samtidigt presenteras en generaliserad bild över hur olika lokala utvecklingsprojekt faktiskt lyckats mobilisera kapital med olika angreppsvinklar och lösningar. Ulla och Oscar kan se över, och ta ansvar för, vilka utredningar som genomförts, etc. Jörgen m fl bistå i framtagandet. Det finns rapporter från tillväxtverket av Jörgen Lithander som kan var värdefulla. Där finns referenser som kan vara värdefulla. Jörgen Lithander bör konsulteras för genomläsning av rapporten. Jordbruksverket genomför en utredning med hjälp av Handelshögskolan i Jönköping.. Kontakt bör tas med Lasse Pettersson på Jordbruksverket. Vi bör kunna använda mycket av det som Ulla har gjort i både p 2 och Lärande exempel skall identifieras, och det skall diskuteras vad som gör exempel mer eller mindre överförbara Här finns mycket att hämta från Ullas arbete med praktikernätverket och den rapport som den checken skriver. Vi bör få in i slutrapporten att det kan finnas olika åsikter om vilka metoder om kan överföras. Kan man jämföra olika modeller i matriser på överskådligt sätt vore det bra. 4. Överförbara lärdomar sammanställs i metodform och understöds avseende konceptutveckling, spridning och uppföljning Det avsnittet som behandlar detta i praktikercheckens slutrapport kan lyftas in i rapporten.. Gruppen behöver i övrigt ge input till detta avsnitt. Vi kan peka på det som ett område man behöver jobba vidare med.

3 5. Arbetsgruppen ska söka internationella erfarenheter och utbyten Tidsbrist gjort att det inte funnits möjligheter att leverera. Contact Point har skickat ut en enkät som gett dåligt med svar. Det kom inte in några stora erfarenheter internationellt. Nu är det ytterligare en enkät utskickad. Blir den bra så kan en del hämtas därifrån. 6. Gruppen ska sprida kunskap om landsbygdsprogrammets möjligheter som t.ex åtgärd 312 där det uppges, vara möjligt att stödja bildande av organisationer vars syfte är att förbättra tillgången på lokalt kapital för utveckling av landsbygdens näringar. Ulla har pekat på detta vid flera tillfällen. Finns något mer att göra annat än att det faktiskt går? Det finns Leader områden som tagit initiativ i programmet. Kan vi sprida kunskapen på annat sätt? LEK är en del i det spridningsarbetet. Vi kan kolla i åtgärden 312 om det finns några projekt. En fråga att analysera är varför händer inget trots att möjligheten finns? Vad är hindren? Hur sprider vi rapporten? Vi bör fundera på vilka nätverk vi kan skicka den till i digital form. Exempel är till Sveriges kommunala näringslivstjänstemän och till länsstyrelsetjänstemän som handlägger åtgärd Rapport från våra checkar Drivbolagsschecken hade möte med Jordbruksverket i veckan och har fått positiva signaler om möjligt pilotprojekt under nästa år. Thomas har skrivit ett kort pm som delgetts Annett Kjellberg på Jordbruksverket och som kan spridas även till dep. Ev. kan resurser krävas för att utveckla Thomas pm ytterligare. Det handlar om två saker som är viktiga att skilja på, dels hur man kan organisera den lokala lösningen för att samla in sparandet, och dels hur staten kan vara med och bidra. Praktikernätverkschecken håller på med en slutrapport. De har gjort ett förslag till en folder som ska spridas till landsbygdsnätverkets medlemmar, etc. för att erbjuda tjänster från de praktiker som finns, ta emot studiebesök, lämna råd etc. Förslaget till text håller Jessica på att titta på. Den ska spridas via mail. De har idéer hur exemplen, de praktiska modellerna, kan spridas. Det kommer fram mer och mer initiativ och det händer saker på landsbygden runt kapitalförsörjning, som behöver ges stöd och erfarenhetsspridning. De ska ha klar slutrapporten innan jul.

4 Det skulle vara bra att ha ett nyhetsbrev där man presenterar nya exempel som man hittar. Det vore bra att kunna kommunicera ut detta. 4. Gruppens "liv efter jul" och ev. äskande av ytterligare medel Vårt arbete avslutas i och med slutrapporten. Kanske kommer rapporten locka fram ett svar. Vi har behov av att få entreprenörs- och innovationsfrågan in i gruppen. Vi har även behov av större finansiell kompetens in i gruppen än det vi har. Forskning inom detta område skulle också behöva komma in. Det lösa nätverket behöver fortsätta, inte minst för att bereda marken för LEK. Slutrapporten från praktikerchecken innehåller trådar att gå vidare med. Det måste finnas någon grupp som jobbar både med teorin och praktiken och där båda finns representerade. Vi behöver äska medel från styrgruppen som har möte i december. Detta måsta vara klart senast den 7 dec. Thomas kan skriva vad han tycker från sin horisont, vidare förbi LEK och in i nästa period. Tänk hela landsbygden och involvera även Tillväxtverket och socialfond. Vi behöver bryta mark. Ett förslag är att under våren jobba med Newsmill. Oscar har kontakt med kommuner och flera är oroliga när de ser vad som sker i omvärlden om den finansiella situationen. Anders börjar skriva på ett förslag som kommuniceras ut till andra. 5. Övriga frågor Vi ska undersöka hur artikeln har publicerats samt se om det finns fler möjligheter att publicera den. Anders och Nils uppmanade alla i gruppen att snarast komma in med fakturor för ersättning som kan krävas för gruppens arbete under året!

5 6. Avslutning Anders avslutade mötet och tackade de närvarande Förda anteckningar Nils

Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013.

Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013. Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källström Andreas Heimbrandt Ulla Herlitz Oscar

Läs mer

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Ibland strömmar kapitalet åt fel håll. Källa: Nationalmuseum. Carl Gustav Hellqvists målning Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361.

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008

Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008 Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008 Fastställd vid styrgruppsmötet den 18 september 2007. Reviderades vid två tillfällen senast vid aprilmötet 2008. Mål och Effektmål samt identifierade områden

Läs mer

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1.1 Bakgrund Kommunförbundet, SKL, bjöd under våren 2007 in landets kommuner och landsting till att delta i projektet Medborgarpaneler, ett treårigt projekt som

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Slutrapport December 2008 PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Ett pilotprojekt vid Trosa Ridskola med stöd av Jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande 2008. Projektet har genomförts

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

PARAPLYUTREDNINGEN. Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX

PARAPLYUTREDNINGEN. Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX PARAPLYUTREDNINGEN Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX Förord och bakgrund Paraplyutredningen handlar om hur Förbundet Unga Forskare på ett bra sätt kan stödja

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Handbok i Social redovisning

Handbok i Social redovisning Handbok i Social redovisning För Sociala arbetskooperativ Huvudförfattare Urban Norberg Projektledare och bollplank Eva Carlsson och Klas Sundström Denna handbok är utgiven av SKOOPI (sociala arbetskooperativens

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer