Bilaga 2 - Mer utförlig beskrivning av punkten: Arbetsresultat från nätverk, PVH och andra aktiviteter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2 - Mer utförlig beskrivning av punkten: Arbetsresultat från nätverk, PVH och andra aktiviteter"

Transkript

1 Bilaga 2 - Mer utförlig beskrivning av punkten: Arbetsresultat från nätverk, PVH och andra aktiviteter?? Säkerhet av Gitte Bergknut IT-säkerhetsnätverket syfte är att sprida kunskap om aktuella ITsäkerhetsproblem och lösningar samt verka för kunskapsutbyte mellan medlemmarna. Vi har som målsättning att genomföra ca 10 olika aktiviteter per år. Dessa kan vara företagsbesök, seminarier eller konferenser. Vi arbetar dessutom aktivt för att använda Dataföreningens projektarbetsplats som komplement till våra fysiska träffar. Nätverket har under 2003 ökat antalet medlemmar till knappt 200 och drivs av en aktiv styrgrupp bestående av: Christer Rosfjord, Danisco Sugar AS Gitte Bergknut (Nätverksmotor), High Performance Systems Gunnar Öhrn, Kockums Niklas Blomqvist, Internet Pro AB Rita Lenander, Sydkraft AB Styrgruppen har under 2003 tillförts en ny entusiastisk resurs i form av Niklas Blomqvist som i hög grad har vitaliserat verksamheten. Aktiviteter under året: Vi har under året genomfört 7 kvällsseminarier tyvärr lyckades vi inte utlokalisera något av arrangemangen under Dessa aktiviteter är mycket populära vilket utlästs av de utvärderingar som deltagarna fyllt i under året och som finns i diagramform inom nätverket. I genomsnitt kommer ca trettio deltagare per aktivitet. Över 80 % av deltagarna under 2003 tyckte att arrangemangen som helhet och föreläsarna bra eller mycket bra. Vår strategi har varit att hålla kostnaderna nere genom att i möjligaste mån utnyttja värdföretagens lokaler. Flera av dem har även stått för förtäring och har överlag fått gott betyg. Dock kommer vi framöver att rekommendera smörgås istället för kaffebröd eftersom andelen som svarar godtagbar ökar när enbart fika serverats. Ett stort tack till Veronica för de goda resultaten beträffande administration, och vi är stolta och glada över att även föreläsare och värdföretag anser att vi sköter administrationen bra och professionellt. Vi kan konstatera att föreningens satsning på e- kanal för aktiviteterna har fallit mycket väl ut. 11% har fått tips av kollega vilket vi ser som ett positivt tecken att man är nöjd med vår verksamhet. Statistiken visar inte hur många medlemmar som kommer frekvent men en stor del av deltagarna kommer till nästan alla aktiviteter. I september genomförde vi en större satsning på en halvdagskonferens på temat Mobilitet och säkerhet. Konferensen gav ett positivt resultat både kvalitetsmässigt och ekonomiskt. Nätverkets styrgrupp kommer att verka för att detta ska bli en återkommande aktivitet.?? ITQ av Christina Gustafsson ITQ syd är ett trevligt och nyttigt nätverk av kvinnor inom Dataföreningen, södra kretsen. Nätverksträffarna är ett komplement till Dataföreningens aktiviteter. Här ges kvinnor med intresse för IT-frågor möjlighet att hålla sig ajour me d aktuella företeelser inom IT-världen, utbyta erfarenheter, knyta kontakter och utvecklas. Idag är vi cirka 130 medlemmar i olika åldrar och med olika bakgrunder.

2 ITQ bildades den 5 februari 1995, i Malmö. Idag finns det ett antal ITQ-nätverk i övriga landet. Styrgruppen för ITQ har under 2003 bestått av Eva Jomsvik, Agneta Westling, Christina Gustafsson, Camilla Lundquist och Anette Schön-Johnsson. Styrgruppen har ett gemensamt ansvar för att driva verksamheten inom ITQ Syd. ITQ anordnar nätverksträffar cirka en gång i månaden, gärna under trevliga former. Träffarna kan se mycket olika ut. ITQ är ett forum där medlemmarnas intresse och önskemål till aktiviteter tas tillvara. Något som vi är stolta över är att vi har tagit fram en broschyr som vi kunde presentera denna kväll. En fyrsidig broschyr som kan skrivas ut svartvitt eller på färgskrivare billigt och enkel. ITQ:s årsmöte med Skrattyoga den 5 februari var ett välbesökt möte som kan omnämnas. Det samlade 30 glada ITQ:are på Restaurang Aten i Malmö. Vi startade med mingel för att såväl nya som gamla medlemmar skulle få en chans att prata och lära känna varandra. Innan maten gjorde vi återblick på ITQaktiviteter Lisbeth Böhm berättade om Region Skånes satsning på styrelseprojekt för kvinnor. I Region Skåne finns ett ResursCentrum för kvinnor i Skåne. Projektet syftar till att öka representationen av kvinnor i styrelser av olika slag. Det gör man genom att erbjuda en grundläggande styrelseutbildning, nätverk för styrelsekvinnor och styrelsepool. Sedan var det dags för Skrattyoga ledd av skrattinstruktör Charlotte Schanner. Charlotte berättade att vi i genomsnitt skrattar ca 7 minuter/ dag men vi behöver skratta cirka 30 minuter/dag. Vi fick också veta att man kan lura kroppen att producera endorfiner med "låtsasskratt". Charlotte fick oss att skratta genom olika småtokiga aktiviteter. För en del av oss kändes det till en början lite konstigt med dessa skrattövningar men man bara ryktes med. Både ansikts- och magmuskler fick ett rejält träningspass. Kvällen avslutades med att alla närvarande fyllde i dels DFS utvärderingsenkät och dels vår speciellt framtagna för årsmötet. På den sistnämnda ville vi bl. a. veta vad medlemmarna ansåg styrkan med ITQ är, ämnen, tema, föredrag som man önskar att vi anordnar. Vi fick förslag på aktiviteter som kan vara ett par år framåt om vi ska ha ett per månad eller så får vi ha fler aktiviteter per månad. Det kräver dock fler som hjälper till med aktivitetskvällarna. Övriga aktiviteter under år 2003, se bil 1.?? IT-chefer av Magnus persson Under verksamhetsåret har initiativ tagits till att inom Dataföreningens regi skapa ett nätverk uteslutande fokuserande på användarsidans IT-chefer. Ett väl fungerande närverk utan kommersiella intressen är en stor tillgång och resurs i en tid då IT-chefsrollen blir alltmer komplex samtidigt som frågeställningarna blir mer generella. Det finns många andra initiativ av liknande slag, men inget som systematiskt ur detta perspektiv har försökt samla alla inom den södra regionen. Det främsta syftet med nätverket är att skapa möjligheter för IT-chefer att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma områden samt identifiera och höja medvetandet om nya frågeställningar för att göra en bättre professionell insats och vara mera framgångsrik i sin yrkesroll. Att få tillgång till den erfarenhet och kunskap som finns hos andra IT-chefer i liknande befattningar kan bli en betydande faktor för individens yrkesmässiga framgång.

3 Andra syften är samarbeten med andra nätverk samt att vara en röst i diskussioner med leverantörer och andra intressenter. Målgruppen är IT-chefer i stora och medelstora företag och organisationer. Vi lägger stor vikt vid att man är beredd att dela med sig av sina erfarenheter, att man representerar sig själv och inte sitt företag samt att man respekterar skrivna och oskrivna etiska regler för nätverket. Detta avser främst konfidentiellitet, frihet från kommersiella intressen, ärlighet och uppriktighet samt respekt för andra medlemmars åsikter och värderingar. Nätverket är slutet och medlemmarna antas efter ett förfarande där speciell vikt läggs vid erfarenhet och personlighet. Vi har sedan starten i höstas blivit 53 medlemmar. Vi har arrangerat en aktivitet på Gambro, 23 oktober med 21 deltagare och en andra, 9 december på BonaKemi i Malmö med 22 deltagare. Följande ingår som nätverkskommitté. Jerker Andersson, Findus AB, Christina Bengtsson, Pågengruppen AB, Mats Lindeberg, Gambro AB, Claes-Olof Olsson Malmö Stad Magnus Persson Bona Kemi Vi ser fram emot ett intressant 2004, då vi räknar vi med genomföra 6 träffar. Den första blir den 11 februari på Börsen i Köpenhamn, då vi har en träff hos den Danske IT-Brancheforeningen.?? Affärsutveckling av Rolf Medina Nätverk affärsutveckling startade upp med tre träffar under våren. Starten var mycket lyckad med bra uppslutning och engagemang. Inga träffar under hösten p.g.a. att jag inte hann med. Planerad träff i december blev inställd p.g.a. att föreläsaren fick sent förhinder Jag har meddelat Anders Rask och Rolf Olsson att jag inte har möjlighet att fortsätta som motor för nätverket, har helt enkelt en arbetssituation som inte ger utrymme. Har fått respons från några som vill engagera sig. Andra aktiviteter?? På vägen hem aktiviteter PVH av Rolf Olsson Ansvariga:Rolf Olsson, Iréne Andersson, Veronica Hallbäck, Anette Hedén, Magnus Kjellson, Leif Eneberg, Jan Lager, Per-Erik Molander, Lars WendestamKristianstad: Carlo Tyrberg, Anders Pettersson, Växjö: Magnus Henriksson, Sven Westhoff, Lars Hornborg, Marie Denward, Karlskrona/Ronneby: Ulf Johnsson, Fredrik Malmros, Thomas Persson, Göran Gustafsson På Vägen Hem konceptet har fortsatt att utvecklas under sitt tredje verksamhetsår, med fler, bredare och ännu mer välbesökta arrangemang. Vi kan i utvärderingarna som görs direkt efter varje kurs, se att medlemsintresset är fortsatt ökande för denna typ av kvällsaktiviteter. Under 2003 har vi genomfört 32 st aktiviteter och har även fortsatt att verka för lokala representanter i Karlskrona och Växjö. Halmstad, Kalmar är fortfarande helt vita områden, men vi kommer under 2004 att fortsätta bearbetningen utanför centralorterna Malmö/LUND. Den tidigare uppdelningen i kurser, seminarier, företagsbesök har vi behållit i

4 rubriceringen, men alla aktiviteterna planeras, kvalitetskontrolleras och vidareutvecklas i samma grupper, se ovan. Kristianstad har haft 3 välbesökta aktiviteter, Växjö och Helsingborg 1 vardera. Ett stort antal av aktiviteterna har varit fullbokade och vi har under året lyckats få in ett antal välbesökta LINUX-träffar, mycket tack vare ett träget arbete av Magnus Kjellson (samarbete med SUN) och Jan Lager med jordnära LINUX-kurser i samarbete med Örestad Linux & Network Consulting. Totalt har vi haft ca 664 medlemmar och en del förhoppningsvis blivande medlemmar på kurserna. Det är en ökning med ca 50% från föregående år, som även det hade mycket god beläggning med nästan en tredubbling från Vi tackar alla våra utbildare och naturligtvis medlemmarna, som visat sin uppskattning genom att deltaga. PVH-samarbete har också påbörjats med Trygghetsrådet och SIF. Målet för 2004 är att expansionen verkligen får fart genom att vi får aktiva eldsjälar i regionen att med samma koncept och noggrann kvalitetssäkring erbjuda samma aktiviteter lokalt i Karlskrona/Ronneby, Växjö, Halmstad, Helsingborg och förhoppningsvis Kalmar. I Malmö/LUND regionen kommer vi säkert att få hjälp från dessa eldsjälar med intressanta utbildare från deras orter.?? Utbildningar av Rolf Olsson Under 2003 har utbildning i "Ledarskap för Projektledare" genomförts vid två tillfällen, ett under våren och ett under hösten. Under våren tvingades vi att byta namn på kursen till Utveckla Ditt personliga ledarskap, beroende på oro för förväxling med projektledarkurserna på DF Kompetens i Stockholm. Det nya namnet speglar kanske ännu bättre innehållet, som fortfarande är högaktuellt och nästintill unikt som öppen kurs. Endast 16 kursdeltagare, vilket var betydligt färre än förväntningarna, men 2003 var svårt för alla som erbjöd öppna kurser utan att kunna påvisa affärsnytta eller intjänandeförmåga direkt, som t ex produktanknutna kurser. l Under året genomfördes kursen Säljkurs för IT-konsulter 3 gånger med totalt 28 deltagare. Fortfarande ett stort intresse då det saknas denna typ av kurs på marknaden, med inriktning på IT-konsulter, men av samma orsaker som ovan så har det varit mycket svårt att få beläggning på öppna kurser under Gemensam marknadsföring gjordes under våren med DF Kompetens och samma kurs gavs i Stockholm. Genom extremt låga omkostnader och gott samarbete med kursföretagen så erhöll Södra kretsen ett överskott, trots det ganska låga deltagarantalet. Ett samarbetsavtal har under 2003 upprättats mellan Södra, Västra, Östra kretsen och DF Kompetens innebärande att under 2004 kommer ovanstående kurser också att arrangeras i Jönköping. De som bor i norra och östra delen av Södra kretsen kommer då att få pendlingsavstånd liksom en stor del av Västra och Östra kretsens medlemmar. Vi hoppas på en framgång för denna spridning, varför vi har utökat utbudet från 5 till totalt 8 kurstillfällen. Under året har också det tidigare påbörjade samarbetet med TRR (Trygghetsrådet) utvecklats mycket positivt. Initiala kontakter har tagits med SIF, för även där hitta positiva nyttor för båda parter.

5 Under året har en heldagskonferens hållits Hur man övertygar ledningen om itinvesteringars betydelse. Den var välbesökt med 28 deltagare och de gav ett mycket gott betyg. Ansvariga var Jan Lönnerfors o Rolf Olsson, samt från styrelsen medverkade Lennart Wallén som moderator. Under 2004 är det planerat att hålla en liknande endagskonferens under våren, vecka 20, där vi även har med ett case där nyttoberäkning följts upp enligt PENG-modellen. Blir det uppskattat kanske det genomföres ytterligare en lokal heldagskonferens under hösten.?? Företagsbesök av Per-Erik Molander gjordes åter ett välbesökt studiebesök på Öresundsbrons övervaknings- och betalstation. Michael Nielsen med kollegor visade Dataföreningsmedlemmarna allt av intresse kring övervakningen av bron. Bilder från besöket har funnits på föreningens hemsida.?? Konferenser, heldag och halvdag Halvdags Säkerhetskonferens 35 p, ansvarig Gitte Bergknut Halvdags HoSIT seminarium 12 p, ansvarig Karl Andersson Heldagskonferens Räkna hem IT-investeringarna 28 p, ansvariga Jan Lönnerfors och Rolf Olsson

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Årsrapport Hästnäringens ungdomssatsning

Årsrapport Hästnäringens ungdomssatsning Årsrapport Hästnäringens 2010 ungdomssatsning Årsrapport Hästnäringens Ungdomssatsning 2010 Under 2010 har nio organisationer inom hästsektorn tagit del av de 5 miljoner kr som reserverats ungdomsprojekt

Läs mer

DATAFÖRENINGEN I SVERIGE - Västra kretsen Organisationsnr: 816000-2203. Verksamhetsöversikt

DATAFÖRENINGEN I SVERIGE - Västra kretsen Organisationsnr: 816000-2203. Verksamhetsöversikt Verksamhetsöversikt 2004 1 Program- och aktivitetverksamheten 2004... 2 1.1 Sammanfattning... 2 1.2 Rapport från Nätverken:... 3 1.3 VISION 2010... 7 1.4 Nya Aktiviteter under 2004... 8 1.4.1 Nätverket

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007

Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007 Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007 Innehåll: - Koordinatorn har ordet - Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg - BrobyGrafiska, Sunne - Hammarö Utbildningscentrum,

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Navet - Nätverk för administratörer vid Umeå universitet

Navet - Nätverk för administratörer vid Umeå universitet NAVET Umeå universitets administratörer bildade i februari 2000 ett nätverk som går under namnet Navet. Det krävs inget medlemskap, utan nätverket är till för alla administratörer vid Umeå universitet.

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse

Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse År 2009 i korthet sid 3 VD om 2009: Dataföreningen 60 år - Ett kompetentare Sverige sid 4 Ny webb, nya medlemstjänster sid 6 Dataföreningens

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer