Erfarenheter Systembolagets uppgradering av affärssystemet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erfarenheter Systembolagets uppgradering av affärssystemet"

Transkript

1 Erfarenheter Systembolagets uppgradering av affärssystemet IFS användarförening Berit Joa Systembolagets projektkontor

2 Agenda Systembolagets uppdrag Bakgrund affärssystemet Varför uppgradera? FÖRST-programmet Uppgraderingsprojektet Framgångsfaktorer

3 Strategisk plan 2013 Vi lovar att: 1. Du alltid ska känna dig välkommen. UPPDRAG: Bidra till att begränsa alkoholens skadeverkningar AFFÄRSIDÈ : Att med ansvar och bästa service sälja alkoholdrycker och ge kunskap om alkohol och hälsa 2. Du alltid ska kunna lära dig något hos oss. 3. Du alltid ska kunna lita på att vi säljer med ansvar. VISION: Ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada Våra värderingar: Omtanke, Inspiration och Kunskap Genom omtanken visar vi att vi bryr oss om. Vi visar respekt för varandra och för våra kunder. Vår kunskap finns i sortimentet, kvaliteten, i vår rådgivning, service och information. Kunskapen täcker både våra produkter, deras användning och risker. Inspiration är att vi generöst delar med oss av vår kunskap, till våra kunder och varandra. Vi visar på goda smakupplevelser och bredden i sortimentet, men inspirerar också till eftertanke och måttfullhet.

4 Alkoholkonsumtion * (liter 100 % alkohol per inv. 15 år och över) 12,00 10,00 Liter 100 % alkohol 8,00 6,00 4,00 Systembolaget Övrig reg. konsumtion Resandeinförsel Övrig oreg. konsumtion Total 2,00 0,00 *) Avser perioden juli juni År

5 Olika konsumtion i världen

6 Systembolaget finns till av en enda anledning: De alkoholrelaterade problemen blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse

7 Vad skulle hända om Systembolaget inte fanns? Forskare beräknar att alkoholkonsumtionen skulle öka med ca 37 % Antal sjukdagar skulle öka med ungefär 11 miljoner per år Forskare uppskattar att ålderskontrollen skulle bli sämre Antal misshandelsfall skulle öka med ungefär om året Antalet alkoholrelaterade dödsfall skulle öka med ungefär per år Harold Holder, Prevention Research Center, Pacific Institute for Research and Evaluation, Berkeley, CA, USA

8 Transaktionsvolymer 412 butiker, 2500 kassor, 100 miljoner kunder/år 580 ombud Detaljerad fakturamatchning (EDI) 15 miljoner poster/år försäljningstransaktioner/år (dag, butik, artikel) Stora kvittovolymer per timme: kvitton/timme, vid jul- och nyår. (4 rader/kvitto)

9 Varför uppgradering? Uppgraderingen var första steget i ett långsiktigt förbättringsarbete av affärssystemet som på sikt ger oss en mer flexibel och samtidigt mer driftstabil lösning.

10 FÖRST (Förnyat systemstöd) - ingående delar Uppgradering IFS till ver 7.5 Uppgradering av affärssystemet IFS, analys av kodanpassningar, processförbättringsåtgärder med nuvarande version av IFS avseende Leverantörsportal och Depålager, samt utveckling av integrationer för nytt systemstöd Nytt systemstöd Depålager Förbättrat stöd för plockplanering, inleverans, plockning, packning, inventering, transportoptimering, samt statistik och uppföljning Ny Leverantörsportal Webblösning för förbättrat informationsutbyte mellan Systembolaget och leverantörer. Samma funktionalitet som dagens leverantörsportal samt integration med Leveransen. Möjlighet att ansluta samtliga leverantörer. Nytt Beslutsstöd (BEST) Ett samlat systemstöd för analys och uppföljning av inköp, logistik, försäljning, marknad, ekonomi och personal. Integrationsplattform Utveckling av gemensam plattform för att integrera framtida system. Programmet omfattar integration av IFS, systemstöd Depålager och Leverantörsportalen. 10

11 Systemkarta 2009 Leverantörs portal Inköp/Offerter Grunddata Ombudsportal Depålager Sortiments styrning Wilab e- fabriken Prognos och lagerstyrning Varuförsörjning Ekonomi Systembolaget.se Kundservice Butiksportal Varu avstämning Leverantörs reskontra Extenda Heroma Datalager VSOP IFS Tyngdpunkten av systemstödet ligger inom IFS. 80% av samtliga integrationer sker mot IFS Därutöver finns ett stort antal direkta integrationer mellan de ingående systemen Förändringar av IFS eller omkringliggande system medför förändringsbehov i både systemgränssnitt och applikationer 11

12 Ny systemkarta Applikation X Depålager E-beställning Systembolaget.se Ombudsportal e- fabriken Applikationslager Leverantörsportal Kundservice Integrationsplattform Datalager BEST Huvudparten av integrationerna mellan system går genom integrationsplattform en Inköp/Offerter Leverantörsreskontra Sortimentsstyrning Wilab Grunddata Prognos och lagerstyrning Varuförsörjning Ekonomi Butiksportal Varuavstämning IFS Extenda Heroma Det är enklare att uppgradera, vidareutveckla eller byta ut enskilda applikationer 12

13 Systembolagets projektorganisation Program Förändrat affärssystem Intern styrgrupp Projektets styrgrupp (extern) PL Berit Joa Referensgrupp Test Teknik Förbättringar depå 2003 Förbättringar LP 2003 Överlämning till förvaltning /Cut Over-planering Teststrategi Testplanering Genomförande tester Arkitektur Miljöfrågor Mätningar Planering Go Live Fokus depå, förbättringar i version 2003 tills nytt WMS på plats Fokus LP, förbättringar i version 2003 tills ny LP på plats Rutiner Dokumentation Driftintegration Larmsättning Cut Overplanering

14 Tidplan IFS uppgradering Förbättringar depå/lp 2003 Avtal SB-IFS Klämma/känna i Kuddrummet HW-design Utb HW-ändr IFS systemtest IT/AT Planera testfall Dokumentation PT Genrep Förberede lser GoLive Godkännande Utmana anpassningar Kommunikation Rättn o optimering Go Live 22/2 Förlängd beredskap

15 Framgångsfaktorer Ingen kan ta allting, men alla kan ta nåt

16 Resurser och tester Rätt resurser (kompetens och omfattning) Erfarenhet förvaltning och test Resurskontrakt Erfarna testledare Mycket tester MT IT AT PT Genrep GoLive

17 Felkällor/tidstjuvar Integrationer Teknisk miljö Testmiljö Verifiera så tidigt som möjligt

18 Driftsättningstest/genrep Planering och förankring Tydligt förankrad prioritering av processer Gemensam driftsättningsplan Tydliga checklistor och roller/ansvar Utpekade GoLive-generaler Gemensam aktivitet att få gemensamt mål Tillräckligt med åtgärdstid mellan genrep och driftsättning Samma personer vid genrep som vid driftsättningen

19 Driftsättning Själva driftsättningen testas i ett genrep - driftsättningstest Driftsättning Befintlig produktionsmiljö Version 2003 Förblir orörd ända fram tills driftsättning Blivande ny produktionsmiljö Version 7.5 Helt ny miljö, hårdvara, databashanterare, testmiljö med mera

20 Driftsättningsplan innehåll 1. Översikt driftsättningen (grov tidplan) 2. Driftsättningsplan Prioritering processer 3. Detaljerad aktivitetslista 4. Överlämningspunkter 5. Tidigare/senareläggning 6. Vem är Var När 7. Kontaktlista 8. Rollbackaktiviteter vad göra om nåt/allt fallerar? Verifiera så tidigt som 9. Avgränsningar möjligt 10. Point of No Return - när går det inte längre att backa?

21 Tydlig och förankrad prioritering Högsta prioritet 1A 1B 1C Orderförslag (migrerat ) måndag kl Anders B Butiksportal Anders B Integra-tion GPV / BTS Anders B Kassa och kassaintegration Johan Y/Karin W Orderförslag (IFS7.5) from tisdag efter GoLive Anders B Ombudsportal med IFS-integ. Per-Erik E Kundservice Butik Web Karin W Varudepå Jessica K 2 Artikeladm. Susanne A Lev.- portal Susanne A Ekonomisystem Eva H Demand planner Anders B Bas- WareIP Cecilia P 3 Övrigt e-fab Henrik A VSOP/ Datalager Anders J/Bo S eservice Susanne A 4 AMR Martin K Wilab Susanne A Heroma Cecilia P Prioritering! Kritiska delar av applikationen och dess prio efter driftsättning Förankrad i verksamhet och hos leverantörer Tid efter GoLive IFS

22 GoLive-beslut Go/NoGo-beslutsmöte Lösning Migration Go Livegeneraler Projektledning Styrgrupp Verifiering inkl data (under Go Live) Incidenter o Verifiering (efter Go Live) Behörigheter Rutiner och dokumentation PU Förvaltning/produktion Verifiering inkl Teknik data (under Go Live) Maria Örtlund/Bo Persson Förberedelser och rekommendation Go/NoGo-beslut

23 Förberedelser i organisationen Synkning med verksamhetshändelser (storhelg, periodstängning, tertialinventering, offertstopp etc) Synkning releaseplan Förankring av beslut om prioritering Pre- och postaktiviteter, extrarutiner Utbildning Support inkl avvikelsehantering, incident manager och krisberedskap Tydlig och förankrad kommunikationsplan Informationsspridning, både akut och löpande

24 Projektorganisation åtminstone första veckan, fr o m måndag 07.00* Lathund (gowi) Kända fel (nihj) GoLive status Nej Incident Användarsupport** Incidentsystemet Beredskapsgruppen*** 7.5? Ja Granskning Incidentsystemet (nihj) Aktuella fel löpande Beredskapsgruppen NN MM XX ZZ Löses? Ja Nej Förvaltning? Ja Avvikelsemöte Loggning TD/CT (genrepsnyckeln) (asbo) Status (till MÖ, BP) Ärende stängs Incidentsystemet Ärende hanteras av förvaltning Rättning Systemtestmiljö (Leverantör) Kontaktlista leverant. * Butikerna får börja arbeta måndag (8 verifieringsbutiker verifierar dock redan på söndag, inklusive frisläppning av orderförslag) ** Användarsupport börjar arbeta måndag och deltar i briefing i Chardonnay ***Bedömer om ärendet ska hanteras av projektet Får direktinformation om aktuella problem X publicerar brådskande ärenden (Vinet) Go/Nogomöte (Förvalt.) Parallellt för IFS Leverans och test Prodtestmiljö (asbo) Leverans Produktionsmiljö (Leverantör) Lev ti fm svar to em (IFS) Leverans söndag (IFS)

25 Tidigt involvera förvaltning Ny funktionalitet? Nya integrationer? Behov av nya roller, finns utpekad mottagare? Datamängder, tillväxttakt, arkivering? Jobb tidpunkt, frekvens, larm? Tillgänglighetskrav? Påverkan integrerade system, avtal Dokumentation, utbildning Vilka grupper är berörda? (berörs butiker, depåer, dryckesleverantörer )

26 Lycka till i kommande uppgraderingar!

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Magazine #8 2012. pågen För att minska personberoendet och få en modern plattform, beslutade Pågen att byta ut OLF mot Microsoft Dynamics AX. sid 8.

Magazine #8 2012. pågen För att minska personberoendet och få en modern plattform, beslutade Pågen att byta ut OLF mot Microsoft Dynamics AX. sid 8. Magazine #8 2012 Lesjöfors istone kan verkligen vår verksamhet. De lever upp till hur en konsult ska vara och göra och vi ser fram emot att vidareutveckla M3 10.1 tillsammans med istone" Kenth Wiipa Lesjöfors

Läs mer

Jill Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5)

Jill Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5) Jill Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-15 Handläggare Jens-Plambeck 08-686 1651 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 5 Godkännande av förstudie avseende nytt systemstöd

Läs mer

Magazine #6 2011. från jord till bord Procordia ville ha bättre planeringsstöd för sin produktionsplanering. Sida 8

Magazine #6 2011. från jord till bord Procordia ville ha bättre planeringsstöd för sin produktionsplanering. Sida 8 Magazine #6 2011 en stor triumf för implementationsteamet "Vi kör i princip allt i Lawson M3, inköp, planering, produktion, lager, försäljning, distribution och ekonomi. Ja de flesta områden man kan tänka

Läs mer

Nytt Kundsystem Projektdirektiv

Nytt Kundsystem Projektdirektiv Nytt Kundsystem Projektdirektiv Sida 1(20) Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 1.1. Allmänt, bakgrund och projektidé... 3 1.1.1. Vad består kundsystemet av idag?... 3 1.2. Mål... 4 1.2.1. Skånetrafiken

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Nummer 10. Höst/Vinter 2013 Kundernas krav skapar nya lösningar. Hänger du med? Så funkar dina kunder ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Vi spår e-handelns framtid Trendspaning: Hur beter

Läs mer

Förvaltningsplan Learning Mangagement System, LMS

Förvaltningsplan Learning Mangagement System, LMS Förvaltningsplan Learning Mangagement System, LMS Diarienr 13-283/08 Förvaltningsplanen framtagen 20060529 Beslutad av bibliotekschefen Senast reviderad 20080213 Förvaltningsplan 2008 ----- LMS för Högskolan

Läs mer

OMDANING. Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången. Arbetet fortsätter efter nyår. s. 7. s. 6

OMDANING. Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången. Arbetet fortsätter efter nyår. s. 7. s. 6 OMDANING FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FRÅN FÖRSVARETS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAKTEN Nr 8 2012 s. 7 s. 6 s. 2 Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången Arbetet fortsätter efter nyår En kort

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna.

Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna. AFFÄRSSYSTEM ETT KOMPENDIUM FRÅN CS SEP 2007 Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna. 1 MARKNADEN 2 DRIVKRAFTER 3 UPPHANDLING du onödigt merarbete. Företagen gör

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering Sidan 1 (30) FÖRSTUDIERAPPORT Vision: En väl organiserad och pro aktiv IT support skall bidra till en hög verkningsgrad på Chalmers IT stöd. En medveten satsning på väl organiserad IT support bidrar till

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

SLUTRAPPORT. Förstudie om gemensam kundtjänst för Umeå universitet. Uppdragsgivare Siv Olofsson. Projektledare Helena Lindvall

SLUTRAPPORT. Förstudie om gemensam kundtjänst för Umeå universitet. Uppdragsgivare Siv Olofsson. Projektledare Helena Lindvall Universitetsförvaltningen Kvalitet 2014 Förvaltning i förvandling Projektledare Helena Lindvall Slutrapport 2012-06-12 Dnr: 102-1055-11 Sid 1 (25) SLUTRAPPORT Förstudie om gemensam kundtjänst för Umeå

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Konsekvensutredning inför införande av koncerngemensam systemplattform

Konsekvensutredning inför införande av koncerngemensam systemplattform STS09032 Examensarbete 20 p Juni 2009 Konsekvensutredning inför införande av koncerngemensam systemplattform Vad skulle det innebära att införa SAP på KSU, Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB? Karin Lindström

Läs mer

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär Affärssystem på ditt sätt Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär SoftOne för detalj- och dagligvaruhandeln SoftOnes affärssystem är utvecklat

Läs mer

Bilaga 39b Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 40c Bilaga 40c

Läs mer

Beslut med anledning av förstudie inriktning för köp och validering av biljett

Beslut med anledning av förstudie inriktning för köp och validering av biljett 1(7) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-16 Version Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 5 Ärende/Dok. id. 2014-0256 Beslut med anledning

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär Affärssystem på ditt sätt Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär SoftOne Affärs- och Personalsystem SoftOnes system finns tillgängliga både

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Värdestyrda förändringsprogram

Värdestyrda förändringsprogram Värdestyrda förändringsprogram Stora förändringar påverkar många delar av organisationen. Då blir det ibland så komplext att det är svårt att styra. Resultatet är ofta att olika aktiviteter inte går i

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun Revisionsrapport Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms kommun Göran Persson Lingman, certifierad kommunal revisor Februari 2010 (1) Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

Examensarbeten hösten 2014

Examensarbeten hösten 2014 Examensarbeten hösten 2014 2/8 Förslag till examensarbeten på SPV Hos oss kan du ansöka om att skriva uppsats inom flera olika ämnesområden. För oss är uppsatsen ett bra sätt att få delar av vår verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer