Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd"

Transkript

1 samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap KARLSTAD Telefonväxel: E-post: Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av kommunikationssystemet Rakel. Vår vision och affärsidé är att leverera en kommunikationslösning som möjliggör ledning och samverkan inom och mellan samhällsviktiga aktörer, i vardag och i kris. Rakel är ett tillgängligt, skyddat system som erbjuder tjänster och metodik för våra användare så att de kan genomföra sina uppdrag. Vår användarkrets arbetar inom områdena allmän ordning, säkerhet eller hälsa. För ytterligare information om MSB och Rakel, se Inbjudan MSB inbjuder er att senast den 9 november besvara denna marknadsanalys avseende leverans av drift och kundstöd. Syftet är att få underlag för att ta reda på marknadens intresse för att delta i en framtida upphandling och samtidigt få kunskap om vilka tjänster och leveranser marknaden kan erbjuda. MSB planerar därefter genomföra upphandlingen under Bakgrund MSB:s avtal för drift, kundstöd och utbyggnad av Rakelsystemet löper ut MSB har till uppgift att teckna ett nytt avtal för leverans av drift och kundstöd samt viss utbyggnad. MSB:s behov MSB har behov av en proaktiv leverantör som stödjer MSB i att utvecklas som operatör genom att vidareutveckla och höja kvaliteten på drift, kundstöd och genomföra viss utbyggnad. MSB-51.1

2 samhällsskydd och beredskap 2 (5) Drift dygnet runt sju dagar i veckan MSB har frågor gällande drift och förvaltning av Rakelsystemet som omfattar bl.a. övervakning av nätet, dygnet runt och året runt, av samtliga nätelement 2:a linjens support och fältservice som innefattar arbete med utbyte av felaktig hårdvara, uppdatering av mjukvara och konfigurering av systeminställningar ett ärendehanteringssystem där samtliga ärenden registreras rikstäckande felavhjälpning; att vid behov avhjälpa fel fjärrmässigt eller lokalt kalla ut 2:a linjens support för korrektiva åtgärder preventivt underhåll; årligt underhåll av samtliga anläggningars telekomutrustning, reservkraft och anläggningar med tillhörande miljö change management; ändringar i systemet, integrering och driftsättning av ny hårdvara, mjukvara och nya funktioner i systemet samt dokumentering av ändringar order management; hantering av planerade arbeten och koordinering med underleverantörer, hyresvärdar med flera inventory management; uppdatera och underhålla register över den utrustning som ingår i Rakelsystemet drift, förvaltning och vidareutveckling av alla stödsystem som används hos drift och kundstöd drift, förvaltning och vidareutveckling av Rakels testbed certifiering av nya applikationer som ska anslutas till Rakelsystemet Kundstöd dygnet runt sju dagar i veckan MSB:s frågor för kundstöd omfattar bl.a. 1:a linjens support och SPOC (single point of contact), med en tillgänglighet dygnet runt sju dagar i veckan, som kunden kan kontakta när ett fel har inträffat eller behöver hjälp med att aktivera eller avaktivera en tjänst SPOC ska även ha möjlighet att hantera framtida mobila bredbandstjänster att samtliga ärenden registreras i ett ärendehanteringssystem samt att kunder informeras om driftstörningar och reducerad funktion åtgärda felaktiga behörigheter i Rakelsystemet

3 samhällsskydd och beredskap 3 (5) Nedanstående tjänster kan normalt utföras under kontorstid: hantering av kundbeställningar; administrera beställningar, provisionera tjänster, registrera beställningar och ärenden i ett ärendehanteringssystem, koordinera mer komplexa beställningar av tilläggstjänster som t.ex. fasta anslutningar till Rakelsystemet behörighetsadministration; administrera behörigheter i Rakel, behöriga beställare och behöriga Rakeladministratörer tillhandahålla rapporter som ger rätt beslutsunderlag till MSB för förvaltningsstyrning fakturering av användare administration av avtal, t.ex. för el- och hyresavtal. Utbyggnad och underhåll av befintlig infrastruktur MSB:s frågor gällande utbyggnad omfattar bl.a. vidareutveckling och utbyggnad av radionätet som t.ex. radioplanering av förtätningar och kapacitetsutökningar samt byggnation av nya siter. Frågorna avser en bedömd utbyggnad av 0 50 siter per år. vidmakthållande av befintlig infrastruktur t.ex. master, antenner, kyla, kraft koordinering och samordning av arbeten med andra leverantörer Svar lämnas senast den 9 november 2012 Svar på denna förfrågan skickas elektroniskt senast den 9 november 2012 till Svaret ska i fältet för subject/ämne i e-postmeddelandet märkas Förfrågan drift, utbyggnad och kundstöd - svar dnr. MSB kommer att ge ett urval av leverantörer möjlighet att presentera sin lösning. Leverantörens svar Leverantörens svar ska beskriva hur ni kan möta MSB:s behov enligt ovan rörande drift, kundstöd och viss utbyggnad. Observera att det är inte är fråga om s.k. ska-krav eller bör-krav utan om vilka behov MSB har. Leverantörens svar ska även innehålla information och beskrivningar om följande punkter: 1. Hur ni skulle hantera dygnet-runt-övervakning av nätet med avseende på erfarenhet, kunskap, bemanning, lokaler och andra resurser. 2. Hur ni tillhandahåller en rikstäckande serviceorganisation med avseende på erforderliga kompetensområden och geografisk täckning. 3. Hur ni kan leverera utbyggnad och förtätning av Rakelsystemet.

4 samhällsskydd och beredskap 4 (5) 4. Hur ni kan leverera kundstöd med avseende på erfarenhet, kunskap, bemanning, lokaler och andra resurser. 5. Vilka lokaler ni förfogar över och som kan vara lämpliga som driftcentral och kundstöd. 6. Exempel på hur tidigare lösningar på hur lokaler för utrustning, driftcentral och kundstöd har utformats. 7. Vilka verktyg ni använder eller föreslår för övervakning och drift av system, radioplanering samt tillhörande stödsystem för drift och kundstöd. 8. Lämplig faktureringsprocess med tillhörande verktyg. 9. Hur ni som leverantör ser att drift- och kundstödstjänster kommer att utvecklas de närmaste åren och hur samarbetet med MSB som operatör skulle kunna utformas. 10. Er vana av att arbeta efter processer/best practice/itil och mäta verksamheten med KPI:er. 11. Er erfarenhet av att migrera en drift- och kundstödsfunktion med övervakning och support till en ny fysisk plats. 12. Er rekommenderade aktiviteter och processer för migrering av driftoch kundstödsfunktion. 13. Er erfarenhet att utföra site-byggnation, integration av ny hård och mjukvara samt processen/rutinen vid överlämning till driftorganisationen. 14. Hur ni kan utveckla MSB i sin roll som operatör. 15. Ert företag, organisation och erfarenhet av liknande leveranser i samma omfattning. 16. Referenserkunder eller uppdrag ni har med liknande omfattning inom drift och kundstöd. 17. Hur ni som leverantör arbetar med säkerhet och ledningssystem för informationssäkerhet. 18. Hur ni avser att arbeta med MSB inom säkerhet och ledningssystem för informationssäkerhet. 19. Vilka standarder följer ni och föreslår ni att arbeta med tillsammans med MSB. 20. Vilket kvalitetssäkringssystem ni använder.

5 samhällsskydd och beredskap 5 (5) Säkerhet Rakelsystemet är klassificerat som ett samhällsviktigt system och är ett viktigt verktyg i Sveriges förmåga att hantera samhällsviktig verksamhet i vardag och kris. Delar av systemet omfattas därför av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och ska enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627) skyddas på lämpligt sätt. Detta ställer särskilda krav att skydda de uppgifter och utrustning/systemdelar som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet. Kraven påverkar verksamheten vid MSB, leverantörer och användare av systemet. Upphandlingen omfattas av Säkerhetsskyddslagens bestämmelser om säkerhetsskyddad upphandling varför så kallat SUA-avtal kommer att tecknas med de intressenter som får del av kommande förfrågningsunderlag. Tecknat SUA-avtal är en förutsättning för vidare kvalificering. Förbehåll Denna inbjudan till dialog medför inget åtagande från MSB:s sida, MSB förbinder sig inte att genomföra något avrop efter genomförandet. MSB kommer inte ersätta dem som svarar på denna förfrågan för några kostnader för medverkan. Omfattningen vid en upphandling kan komma att ändras i förhållande till denna förfrågans innehåll. Sekretess Som huvudregel är handlingar inkomna till MSB allmänna handlingar. Uppgifter kan dock, om förutsättningarna är uppfyllda, vara föremål för sekretess. Detta regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN TILLSTÅNDSENHETEN AVROPSFÖRFRÅGAN DNR 2.11.4-252/2013 SID 1 (9) 2013-05-18 AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL SID 2 (9) 1. Allmänt 1.1 Avropande enhet Avropande enhet är Tillståndsenheten

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter 2013 Tjänstekatalog Enköping kommuns Servicecenter Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte och innehåll 3 Kund och beställare 4 Begrepp 4 Tjänsteutbud 4 Kundservice 4 Gemensamma servicetider 5 Service management

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3 Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst Hantering av räkenskapsinformation 2012:31 version 3 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Bilaga 1. Upphandling TeleTal. Kravspecifikation. Dnr 09-2638

Bilaga 1. Upphandling TeleTal. Kravspecifikation. Dnr 09-2638 Upphandling TeleTal Kravspecifikation Dnr 09-2638 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Bakgrund...4 2.1 Tjänsten Teletal idag...4 2.2 Målgrupp...5 3 Allmänna krav på Tjänsten...5 3.1 Generellt...5

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Särskild förmågebedömning 2011

Särskild förmågebedömning 2011 Särskild förmågebedömning 2011 1. Generell förmågebedömning 2. Störningar i elförsörjningen 3. Kärnteknisk olycka Sektorns förmåga Svar på vissa av de indikatorer som är i stort sett oberoende av händelse

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll samt transmissionstjänster - C 2 (21) Innehåll 1 Administration och kontroll 3 1.1 Medverkan 3 1.2 Kvalitetsansvarig 3 1.2.1 Ansvarig säljare 3 1.2.2

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Inbjudan till RFI -Request for information Dokument- och ärendehanteringssystem med diarium

Inbjudan till RFI -Request for information Dokument- och ärendehanteringssystem med diarium PM RFI Request for information 1 (8) Dnr 2010/1431 2011-06-08 Inbjudan till RFI -Request for information Dokument- och ärendehanteringssystem med diarium 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Administrativa bestämmelser...

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Vägledning för avrop. Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012

Vägledning för avrop. Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 Vägledning 1 (21) Vägledning för avrop Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Dnr: KS 2012/170 Fastställd av KF 2012-10-25 152 1 (20) Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet är den del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information.

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd Sid 1 (15) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Avropsregler Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Christina B. Embretsen Kvalitetsutvecklare 2014-03-20

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Riktlinje för stadens it-infrastruktur

Riktlinje för stadens it-infrastruktur Riktlinje för stadens it-infrastruktur tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stockholm webb... 3 3 E-tjänstplattform... 4 4 Plattform för utveckling

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a)

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) Förslag till beslut Datum Vår referens Sida 2015-01-07 Dnr: 11-9306 1(290) Konkurrensavdelningen Jennie Ljungkvist 08-678 55 00 pts@pts.se Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande

Läs mer

komsam Digital långtidslagring/arkivering

komsam Digital långtidslagring/arkivering Digital långtidslagring/arkivering 1 Rapport från KOMSAM 2 Riktlinjer för digital långtidslagring/ arkivering i kommunen 3 Teknisk checklista för systemkrav avseende digital långtidslagring/ arkivering

Läs mer