SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Inger Lundqvist (FP) Carina Lillbacka (S) tj.ers. för Lars-Erik Lidman (S) Ersättare Kristina Hedman (S) Elisabet Öhmark (M) Karl-Gustav Lilja (KD) Göran Brännström, sekreterare Jörgen Lindkvist, avdelningschef Maria Lidström, konsumentvägledare 36 Lena Långdahl, informatör 36 Anna Strömberg, feriearbetare 36 Jessica Karlsson, feriearbetare 36 Göran Åström, förvaltningschef Utses att justera Agda Johansson Paragrafer Underskrifter.. /Valter Stenberg, ordförande/ /Göran Brännström, sekreterare/.. /Agda Johansson, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Konsumentvägledningen Underskrift. Göran Brännström

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Konsumentnämnden Information om ungdomsprojektet Kjell konsument Konsument Skellefteå erbjuder fyra ungdomar feriepraktik fördelat på två perioder. Ungdomarnas uppdrag är att hjälpa Kjell (som är en skyltdocka) att synas och bli populär bland unga konsumenter. Vem är Kjell? Kjell Konsument är en nyfiken ung man med ett stort engagemang i många frågor. Eftersom Kjell vet att ungdomarna är framtiden vill han lära världens alla ungdomar (eller åtminstone Skellefteås) allt han kan. Och främst då om konsumentfrågor som är Kjells specialområde. Det är bara ett problem, eftersom Kjell är en skyltdocka fixar han inte det här själv. Kjell gör därför som alla stora stjärnor. Han tar hjälp av ett par PR-assistenter (eller feriepraktikanter som kommunen kallar dem). Bakgrund Det hela startade med en uppmaning från kommunledningskontoret om att förvaltningarna skulle ställa platser till förfogande för feriepraktikanter. Behovet var stort och man behövde många ferieplatser. Konsumentverksamheten arbetar sedan länge förebyggande genom att till exempel informera om konsumentfrågor ute i skolorna. Idén med feriepraktikanterna bygger på ett nytt sätt att arbeta på genom att låta ungdomar informera ungdomar, med stöd av vuxna, på nya forum. Syftet med praktiken skapa engagemang och öka medvetenheten hos ungdomar i konsumentfrågor ungdomar sprider kunskap till ungdomar med stöd av vuxna handledare ungdomarna ska få inspiration till att ta egna initiativ och agera självständigt Genomförande Feriepraktikanterna ska agera genom Kjell, hjälpa honom att förflytta sig, marknadsföra sig och synas. Varje dag inleds med att forska och lära sig om ett ämne. Feriepraktikanterna ska ifrågasätta, tycka till och reflektera, intervjua, testa, synas på stan och på olika evenemang. Kommunicera (genom Kjell) på blogg och facebook. Tackar för informationen

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Budgetprognos för konsumentnämnden per 31 maj En prognos på det ekonomiska utfallet den 31 december Konsumentnämnden godkänner budgetprognosen per 31 maj. Beslutsunderlag Riktvärdet för perioden är 42 procent. Konsumentnämndens driftsbudget består av arvoden till den politiska nämnden, samt medel för utbildning och kringkostnader till sammanträdena. De höga övriga kostnaderna beror på resekostnader för konsumentdagarna i Sunne. Prognosen per 31 december för nämnden är budget i balans. Beslutet skickas till: KLK/EK

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Budgetförslag 2012, konsumentnämnden Budget 2012 för nämndens verksamhetsområden inkl styrkort med mål och mått Konsumentnämnden godkänner förslag till budget och styrkort för 2012 Beslutsunderlag Bygg- och miljökontorets förslag till budget 2012 inkl styrkort Beslutet skickas till: KLK

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Uppföljning av kommunstyrelse och kommunfullmäktige tagna policys, överenskommelser och program. FRIS förebyggande rådet i Skellefteå har fått i uppdrag att följa upp arbetet utifrån nedanstående dokument. FRIS vill ha en redogörelse för hur berörda nämnder arbetar med de åtaganden och viljeinriktningar som finns nämnda i dokumenten. Alkohol och drogpolitiska programmet Överenskommelse om samverkan och prioriteringar mellan Polismyndigheten och Skellefteå kommun Policy mot klotter och liknande skadegörelse i Skellefteå Nämnden beslutar att ge följande svar. Konsumentnämnden har inte enligt sitt reglemente uppgiften att arbeta med drogproblematik eller olika former av skadegörelse. Nämnden arbetar därför inte med dessa frågor. Skäl för beslutet Konsumentnämnden har till uppgift att inom ramen för bestämmelserna i kommunallagen främja, stödja och samordna konsumentintressena i kommunen. I det innefattas bland annat råd före köp av varor och tjänster, råd och stöd vid reklamationer, medling i tvister, information och rådgivning i privatekonomiska frågor, arbeta förebyggande inom konsumentområdet samt bedriva lokal marknadsbevakning. Beslutsunderlag Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse Uppföljning av antagna policys, överenskommelser och program, FRIS Beslutet skickas till: FRIS förebyggande rådet i Skellefteå

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Delegation att utse personuppgiftsombud Personuppgiftslagen har till uppgift att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. I en kommun är både kommunstyrelsen och nämnderna personuppgiftsansvariga, var och en i sin verksamhet. Enligt personuppgiftslagen finns möjlighet att utse ett eller flera personuppgiftsombud vilkas uppgift är att se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt. Om man har personuppgiftsombud slipper man anmäla sina personuppgiftsbehandlingar till Datainspektionen. Konsumentnämnden beslutar att delegera denna ärendetyp till förvaltningschefen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen protokoll

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 41 Förvaltningschefen informerar Förvaltningschefen informerar om: Bygg- och miljönämndens budgetförslag Kommunchefens initiativ till att utreda kommunledningskontorets framtida roll och organisation. Rekrytering pågår av ny avdelningschef på miljöavdelningen. Information om aktuellt läge när det gäller kommunens dricksvatten. Tackar för informationen

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 42 Delgivningar Skrivelse om att inrätta en samrådsgrupp med företrädare för befolkningsminoriteter, KLK

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 43 Rapporter Valter Stenberg rapporterar från Konsumentverkets hearing som handlade om Konsumentverkets framtida roll och viktiga utmaningar inom konsumentområdet. Valter Stenberg var inbjuden som enda konsumentpolitiker. Tackar för informationen

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (17) 2014-11-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11-50 Beslutande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Inger Lundqvist (FP)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Hjorten, Björnen kl. 14.00 16.25 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka Pia Risàn

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hjorten, Björnen klockan 14.00-16.10 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Eric Lidman Elisabeth Öhmark Styrbjörn

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Götenesalen 8.30-8.50, 10.25-12.00 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 13.30 16.00 Ajournering 14.00-14.15, 14.50-14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer