Björn Siljeström (MP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björn Siljeström (MP)"

Transkript

1 1/6 Plats och tid Glunten, Kommunhuset Strängnäs kl. 16:00-16:55 Paragrafer 1-7 Beslutande Se deltagarlista på sida 2 Närvarande ersättare Se deltagarlista på sida 2 Övriga deltagande Se deltagarlista på sida 2 Utses att justera Björn Siljeström (MP) Justeringens plats och tid Kommunhuset Strängnäs kl. 09:30 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande... Lisa Ahlqvist... Eva Strömberg (S)... Björn Siljeström (MP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Stabsavdelningen Underskrift... Lisa Ahlqvist

2 2/6 Deltagarlista Ledamöter Nils Gunnar Westerberg (M) Eva Strömberg (S) Maj-Britt Magnusson (S) Björn Siljeström (MP) Lennart Schweitz (FP) Linda Berg (SD) Tjänstgörande ersättare Margit Urtegård (M) Göran Svärd (S) Lena Kanevåg (S) Notering vice ordförande ordförande 2:a vice ordförande ersätter Leif Månsson (M) ersätter Gunilla Frithiof (S) ersätter David Aronsson (V) Närvarande ersättare Magnus Edvinsson (STRP) Övriga Lisa Ahlqvist, nämndsekreterare Ulf Broström, chefsjurist Kristofer Pettersson, ekonom Staffan Blomqvist, kommunregistrator

3 3/6 VN 1 Fastställande av föredragningslista Beslut beslutar att 1. fastställa föredragningslistan. VN 2 Information, Hur fungerar valnämnden Ulf Broström, chefsjurist, informerade om valnämndens ansvar, både under aktiv valperiod och icke valår. Vidare informerades det om vallagen samt om 2014 års supervalår. VN 3 Information, Nej till förtidsröstning Vidare informerade Ulf Broström om en ändring i vallagen som påverkar Strängnäs kommun först efter 2018 års val. Då är alla kommuner skyldiga att anordna förtidsröstning vid eventuella omval. Nu efter 2014 års val ska Båstad kommun ha omval men, efter konsultation och samsyn av valnämndens presidium, Strängnäs kommun kommer ej anordna förtidsröstning. VN 4 Information, Årsrapporten 2014 Om årsrapporten för valnämnden redogjorde Ulf Broström om fem av de sex mål som sattes under 2014 års valarbete. Kristofer Pettersson informerade efter det om det sjätte målet, budget i balans. Han förtydligade även att inget krav på delårseller årsrapport finns för valnämnden, det gjordes 2014 med tanke på supervalåret. Under kommande år kommer nämndens rapportering att ingå i kommunfullmäktiges rapportering.

4 4/6 VN 5 VN/2015:1-004 Val av nytt personuppgiftsombud för valnämnden Beslut beslutar att 1. entlediga samtliga nuvarande personuppgiftsombud, 2. till nytt personuppgiftsombud för valnämnden utse Staffan Blomqvist från och med. Beslutsgång Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag och att det blir valnämndens beslut. Bakgrund Sedan 2001 har Strängnäs kommun haft ett personuppgiftsombud som utövar tillsyn gentemot respektive personuppgiftsansvarig, det vill säga kommunens styrelser och nämnder. På så sätt har bland annat anmälan till Datainspektionen om helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter inte behövt göras utan anmälan har kunnat ske direkt till personuppgiftsombudet. Beredning Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Grundtanken är att ombudet ska vara en tillgång för den personuppgiftsansvarige när det gäller upprätthållande av integritetsskydd vid behandling av personuppgifter och efterlevnad av Personuppgiftslagen. Det är frivilligt för personuppgiftsansvariga att ha ett personuppgiftsombud. Dock fråntar inte ombudet ansvaret för behandlingen av personuppgifter från den personuppgiftsansvarige, som alltid har det yttersta ansvaret. Styrelser och nämnder är oavhängigt personuppgiftsansvariga och beslutar självständigt om förordnande som personuppgiftsombud. Av

5 5/6 kommunövergripande praktiska skäl bör dock personuppgiftsansvariga inom kommunen välja en och samma person till ombud. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Val av nytt personuppgiftsombud för valnämnden, Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Oscar Arnell Staffan Blomqvist

6 6/6 VN 6 VN/2015:2-109 Rapporter Beslut beslutar att 1. föreliggande rapporter läggs till handlingarna. - Delårsrapport 2014:2 för Strängnäs kommun, KS/2014: Nämndernas prioritering av återstående medel i investeringsbudgeten, KS/2014: Budgetramar och skattesats 2015, KS/2014: Strängnäs kommuns politiska organisation , KS/2014: Årsplan 2015 med budget , KS/2014: Finansiering av ett eventuellt extra val 22 mars 2015, KS/2014: Val till kommunala uppdrag inför mandatperioden Tjänstgöringsordning för mandatperioden , KS/2014: Reglementen för nämnderna, KS/2014: Arvodesreglemente inför ny mandatperiod, KS/2014: Nytt personuppgiftsombud i Strängnäs kommun, KS/2014: Strängnäs kommuns riktlinjer för direktupphandlingar, KS/2014: Ny kommunchef, KS/2015: Årsrapport 2014, VN/2015: Årsredovisning för Strängnäs kommun 2014, KS/2015: VN 7 Övrigt sammanträder vid behov, inget nytt sammanträdesdatum är satt.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Nils Gunnar Westerberg (M)

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Nils Gunnar Westerberg (M) 1/8 Plats och tid Gustav Vasa, Kommunhuset Strängnäs kl. 16:30-16:55 Paragrafer 90-97 ande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista

Läs mer

Valnämnden. Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00

Valnämnden. Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00 Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00 ande: Hans Hammargren (FP) Bo Lager (M) Lars-Olle Tuvesson (S) Gunilla Lindström (M) Lars Linde (C) Bertil Burström (KD) Bengt Sävström

Läs mer

Se deltagarlista på sida två. David Aronsson (V)

Se deltagarlista på sida två. David Aronsson (V) 1/5 Plats och tid Sal 106 vid Paulinska salen kl. 17:45 18:00 Paragrafer 48-53 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset i Strängnäs,

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S), ordförande Ingemar Andersson (S) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S), ordförande Ingemar Andersson (S) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-08-13 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S), ordförande Ingemar Andersson (S) tjänstgörande

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.00-19.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Margareta Stenström (M), tjg ers för Leif Hägg (M) Anette Hallberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 15.30 16.05 Beslutande MBP C FP KD MP MBP S V MOD SD Lennart Svensson, tjänstgör för Kerstin Weimman- Lindén(M)

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (11)

Valnämnden Protokoll 1 (11) Valnämnden Protokoll 1 (11) Valnämnden 2015/11 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-18:20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Klara Strandberg (S), vice ordförande, tjänstgör

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Plats och tid Strömmen kl. 15:00-18:00 ande ledamöter Ingegärd Karlsson (S) (ordförande) Kjell Pettersson (S) (vice ordförande) Irene Karlsson (S) Åke Svensson (M) ersätter Anders Adolfsson (C) (2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 april 2015 kl. 09.50-10.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-10-03 1(12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, Kl. 15.00-16.45 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsutskottet (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsutskottet (5) Barn- och ungdomsutskottet 2012-04-16 1 (5) Plats och tid Allégården i Kastlösa klockan 15.00-16.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sven Stenson (M), ordförande Anna-Kajsa Arnesson (C) Ulf

Läs mer

Marianne Högberg (s), ordförande Lenny Karlsson (m) Mauri Sukuvaara (v)

Marianne Högberg (s), ordförande Lenny Karlsson (m) Mauri Sukuvaara (v) Servicenämndens 2008-03-28 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset Data-sal kl 13.00-14.15 Beslutande: Marianne Högberg (s), ordförande Lenny Karlsson (m) Mauri Sukuvaara (v) Övriga deltagande: Jörgen Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2012-12-11 1 Plats och tid Kommunhuset i Sigtuna, Södergatan 20, Märsta, lokal: Skölden Tisdagen den 11

Läs mer

Birgit Gabrielsson ANSLAG/BEVIS

Birgit Gabrielsson ANSLAG/BEVIS Omsorgsnämnden 2013-10-10 1 (10) Plats och tid Hörsalen, kl. 13.15 16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid 2013-10-10 Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Blomsdals Örtagård, Öxabäck klockan 18.30-20.50 Beslutande M Kerstin Weimman-Lindén C Mona Stenström FP Ola Hugerth, tjänstgör för Bernt Spetz KD Inga-Maj Krüger

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.00-19.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Leif Hägg (M) Anette Hallberg (S) Bengt-Göran Grönvall (C), tjg ersättare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer