SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hjorten, Björnen klockan Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Eric Lidman Elisabeth Öhmark Styrbjörn Lindh, tj. ersättare Eva Lundmark, avdelningschef Göran Brännström, sekreterare Göran Åström 9-10 Utses att justera Styrbjörn Lindh Paragrafer 9-16 Underskrifter.. /Valter Stenberg, ordförande/ /Göran Brännström, sekreterare/.. /Styrbjörn Lindh, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Informations- och konsumentavdelningen Underskrift. Lena Långdahl

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 9 Dnr litt 012 Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan 2007 att godkänna förslaget till internkontrollplan för år 2007 samt i övrigt notera informationen om verksamhetsplan 2007 Bygg- och miljökontoret har upprättat en verksamhetsplan för förvaltningens arbete år 2007, enligt bilaga. I verksamhetsplanen ingår aktiviteter inom respektive nämnds ansvarsområde i syfte att nå de i styrkorten fastställda målen. Aktiviteterna som kopplar till perspektivet Medarbetare i byggnadsnämndens styrkort, utgör tillika förvaltningens arbetsmiljöplan. I verksamhetsplanen ingår även internkontrollplan samt ett årsschema för förvaltningens planering och uppföljning.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 10 Dnr litt 012 Uppföljning av arbetsmiljöplan att notera informationen om uppföljning av arbetsmiljöplan. Bygg- och miljökontoret har gjort en uppföljning av förvaltningens arbetsmiljöplan Resultatet redovisas i särskild bilaga.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 11 Dnr litt 042 Årsredovisning 2006 att godkänna årsredovisningen för år 2006 att äska 46 tkr att överföras till driftsbudget 2007 för utbildning av nämndsledamöterna. Bygg- och miljökontoret har upprättat förslag till årsredovisning för år 2006 vilken redovisas i särskild bilaga.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 12 Dnr litt 150 Kommentarer och åtgärder med anledning av revisionsrapport 2006 att avge följande yttrande över revisionsrapport 2006 Bakgrund Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapport för Granskningen har inriktats mot att bedöma konsumentnämndens kontroll inom områdena verksamhet, ekonomi, organisering samt arbetsmiljö. Revisorernas granskning visar att konsumentnämndens ansvarsutövande sammantaget är tillfredställande. Bedömningen baseras på att nämnden kunnat verifiera sin kontroll inom samtliga granskade områden. Nämnden har dessutom åstadkommit en tydligare struktur i verksamhetsplaneringen, fastställt och tillämpat planer för uppföljning, ekonomi och intern kontroll, tydliggjort nämndens direktiv beträffande delegering samt fastställt och följt upp arbetsmiljöplan. För att fortsätta att vidareutveckla ansvarsutövandet rekommenderas nämnden att Utveckla verksamhetsmålen med avseende på precisering, tidsbestämning och mätbarhet Utarbeta riktlinjer för användandet av nyckeltal Precisera det ekonomiska ansvaret med avseende på innehåll Hos byggnadsnämnden och miljönämnden initiera frågan om hur samverka i organisationsfrågor ska utformas och hur regelverket för samordning och uppföljning ska dokumenteras Kommentarer verksamhet Ledning och styrning Konsumentnämnden kommer att arbeta för att förbättra och utveckla verksamhetsmålen med avseende på precisering, tidsbestämning och mätbarhet. Uppföljning och rapportering Konsumentnämndens ambition är att försöka utveckla nyckeltal. Nämnden har tidigare undersökt om det finns konsumentverksamheter i övriga Sverige som använder nyckeltal för att se om det finns goda exempel. Det har hittills inte

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 lyckats. Kommentarer ekonomi Ledning och styrning samt uppföljning och rapportering De ekonomiska målen i styrkortet revideras i samband med målarbetet där nämnden har möjlighet att ange viljeinriktning inom området. Nämnden har utvecklat ett nyckeltal inom området ekonomi som kommer att användas under år Kommentarer organisation Ledning och styrning samt uppföljning och rapportering Konsumentnämnden har för avsikt att under året initiera frågan hur samverkan i organisationsfrågor ska utformas samt hur regelverket för samordningen ska dokumenteras genom att uppdra åt att bygg- och miljökontoret att utreda frågan. Kommentarer arbetsmiljö Ledning och styrning Utvecklingen av arbetsmiljömålen har fortsatt tillsammans med byggnadsnämnden och miljönämnden. Arbetsmiljöplanen för 2007 har följande mål: förbättrat medarbetar- och ledarskapsindex med minst 0,2 enheter till år 2008, alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan, väl fungerande kompetensförsörjning och generationsväxling. Samtliga mål har väl utformade mått för att skapa god avgränsning och mätbarhet. Uppföljning och rapportering Konsumentnämnden kommer att fortsätta tillämpa fastställda planer och direktiv för uppföljning inom området.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 13 Aktuellt från konsumentvägledningen Göran Brännström informerar om statistik från Konsumentverket som visar att Sveriges konsumentvägledare tog sig an ärenden under Övervägande delen gällde klagomål och den största andelen rörde boendet. Därnäst var det bilköp, bilreparationer samt telefoni, Internettjänster och hemelektronik som vållade konsumenterna flest problem. Statistiken för Skellefteå konsumentvägledning visar samma fördelning. Göran Brännström informerar nämnden om de extra försäkringar som ofta erbjuds konsumenterna vid köp av t ex TV, video eller datorer.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 14 Konsumentdagarna Tylösand 9-11 maj 2007 att Valter Stenberg (s), Styrbjörn Lindh (s) samt Ulrika Öberg (fp) deltar på årets konsumentdagar som hålls i Tylösand strax utanför Halmstad. Program för dagarna bifogas.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 15 Digital-tv-övergången att inte genomföra någon egen större aktivitet inför införandet av digital-tv då nämnden konstaterar att stora informationssatsningar kommer att genomföras av bland annat Digital-tv-kommissionen. Bakgrund Den 3 september 2007 klockan släcks det analoga tv-nätet i Skellefteå kommun. De som berörs är de hushåll som har vanlig tv-antenn. Den statliga Digital-tv-kommissionen ansvarar för genomförandet och kommer att informera kommuninvånarna med bland annat utskick i brevlådor, annonser i lokalpress samt en informationsdag i bland annat Skellefteå. Det kommer även att finnas en hjälptelefon att tillgå för kommuninvånarna samt tillgång till utförlig information på Internet. De erfarenheterna Digital-tv-kommissionen har från tidigare genomföranden i införande av digital-tv är att det fungerat bra och att inte längre är någon stor fråga för de flesta konsumenter.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Delgivningar Uppföljning av internkontroll, KS 20, Dnr Ordning för inkallande av ersättare, KF 261, Dnr

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Hjorten, Björnen kl. 14.00 16.25 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka Pia Risàn

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (17) 2014-11-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11-50 Beslutande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Inger Lundqvist (FP)

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Februari 2010 Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskning av flyktingmottagandet... 4 Granskning av bildningsnämndens

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Revisionsrapport Kommunens kundtjänst - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2, kl 19:00 20:30 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Mattias

Läs mer