SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen Beslutande Agda Johansson, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Carina Lillbacka Pia Risán Styrbjörn Lindht. tj.ersättare Ulrica Öberg, tj. ersättare Övriga deltagande Eva Lundmark, avdelningschef Göran Brännström, sekreterare Jenny Hällgren, ekonom 41 Britt Backman, budgetrådgivare 42 Utses att justera Pia Risán Paragrafer Underskrifter.. /Agda Johansson, ordförande/ /Göran Brännström, sekreterare/.. /Pia Risán, protokollsjusterare / BEVIS OM ANSLAG Justering av Konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Informations- och konsumentavd. Underskrift. Göran Brännström

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Konsumentnämnden Delårsrapport augusti 2008 Konsumentnämnden beslutar att godkänna delårsrapport per 31 augusti 2008 Bygg- och miljökontoret har gjort en delårsuppföljning av nämndens styrkort och verksamheten för perioden januari-augusti Göran Brännström och Jenny Hällgren redovisar delårsrapporten. Resultatet redovisas i särskild bilaga.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 42 Halvårsrapport budget och skuldrådgivningen Konsumentnämnden tackar för informationen. Britt Backman informerar nämnden om budget- och skuldrådgivningens verksamhet under perioden januari-augusti Det har inkommit 146 nya ärenden under januari augusti 2008 jämfört med 142 ärenden under samma period Ökningen 2007 kunde härröras till nya skuldsaneringslagen som kom januari Under samma period 2006 var det 115 ärenden. Man kan därför se att det inte har skett någon nedgång av ärenden utan att det verkar vara en liten ökning från ärenden har gått vidare till kronofogdemyndigheten för prövning enligt skuldsaneringslagen, vilket kan jämföras med 19 ansökningar Även helhetslösningar utanför skuldsaneringslagen har ökat, hittills i år är det 7 ärenden vilket motsvarar hela Det är fler män än kvinnor som söker hjälp med budget-och skuldrådgivning. Åldern år är i majoritet av de sökande. Medelinkomsten är kr/månad. Vanligaste typ av skuld är kortkrediter, lån utan säkerhet och tele-och internetskulder. Den utåtriktade informationen inom hushållsekonomi har skett vid 8 tillfällen Budgetrådgivarna har hjälpt Malå kommun med 6 ärenden i samarbetet TreKom Norr.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 43 Halvårsrapport konsumentvägledningen Konsumentnämnden tackar för informationen Göran Brännström informerar nämnden om konsumentvägledningens verksamhet och visar ärendestatistik för perioden januari-augusti 2008, enligt bilaga. I maj anställdes en ny konsumentvägledare som nu är under utbildning. Hon kommer att under nästa år att, förutom direktrådgivning, även arbeta mycket utåtriktat t ex på skolorna. Det kommer att skapa möjligheter att öka det förebyggande arbetet. Konsumentvägledningen arbetar aktivt för att ha bra kundservice vilket bland annat innebär god tillgänglighet och korta svarstider på e-post och per telefon. Under perioden har 98,7 % av ärendena besvarats inom fyra dagar. Genom införandet av kundtjänsten så har servicen till kommuninvånarna ökat ytterligare. Konsumentvägledningen fortsätter att satsa på aktuell konsumentinformation på webben samt har under våren utvecklat ett digitalt nyhetsbrev som går att prenumerera på kostnadsfritt. Den konsumentinformation som riktas till grund- och gymnasieskolorna samt till föräldragrupper inom barnomsorgen och vårdcentralerna har tagits emot mycket positivt. 66 % av de utåtriktade aktiviteterna har berört barn- och ungdomar. Exempel på övrig information är ett heldagsseminarium riktat till hantverkare inom byggbranschen där konsumentvägledningen medverkade samt en informationsaktivitet i samarbete med Fastighetsmäklarnämnden som riktade sig till kommunens fastighetsmäklare. De vanligaste områdena för reklamationer är liksom föregående år boende, fordon, hemelektronik samt telefon- och internet. Antal ärenden har minskat något jämfört med samma period förra året. Minskningen av ärenden härrör sig till personalsituationen som rått under första halvåret.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 44 Nämndens omvärldsbevakning Konsumentnämnden beslutar att ge Valter Stenberg, Agda Johansson, Styrbjörn Lindh samt Göran Brännström i uppdrag att fortsätta undersöka olika alternativ för nämnden och dess tjänstemän att göra ett studiebesök till Bryssel. Nämnden ger gruppen mandat att besluta i frågan. Konsumentnämnden beslöt att undersöka möjligheten att genomföra en gemensam studieresa till Bryssel för att närmare studera hur EU arbetar med konsumentfrågor, bland annat produktsäkerhet. En sådan studieresa ser nämnden som viktig och utvecklande för verksamheten. Konsumentnämnden beslutade att uppdra åt Styrbjörn Lindh att göra en förfrågan hos EU:s representation i Stockholm om möjligheten för nämnden och dess tjänstemän att göra studiebesök hos några av EU:s verksamheter i Bryssel. Konsumentnämnden beslutade att genomföra en studieresa till Bryssel oktober Konsumentnämnden uppdrog till Göran Brännström att boka resan samt gav Valter Stenberg och Styrbjörn Lindh i uppdrag att ansvara för programmet under dagarna samt kontakterna med EU:s representanter i Stockholm och Bryssel. Då det vid bokningen av studieresan visade sig att bland annat på grund av flygförbindelserna till Bryssel krävdes det två extra övernattningar och resan därigenom blev dyrare än beräknat så vill nämnden undersöka ytterligare alternativ

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 45 Kännedomsundersökningen Konsumentnämnden beslutar att tillsammans med överförmyndarnämnden genomföra en kännedomsundersökning hösten 2008 till en kostnad av ca kr per nämnd. Under 2005 genomfördes en kännedomsundersökning som mätte i vilken grad Skellefteå kommuns invånare kände till konsumentvägledningen och budgetoch skuldrådgivningen. Undersökningen visade att kännedomen om konsumentvägledningen var 65 % medan kännedomen om budget- och skuldrådgivningen var 42 %. Konsumentnämnden har därför satt som ett av sina mål 2008 att majoriteten av kommunens medborgare känner till budget- och skuldrådgivningen. Syftet med undersökningen är att se om de under åren genomförda aktiviteterna för att öka kännedomen har gett önskad effekt och därigenom graden av måluppfyllelse. En förenklad upphandling har skett.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 46 Kampanjen SurfaLugnt Konsumentnämnden tackar för informationen. Konsumentnämnden beslutar att marknadsföra kampanjen med en annons till en kostnad av cirka kr. Göran Brännström informerar om att den riksomfattande kampanjen SurfaLugnt kommer till Skellefteå den 23 september. Kampanjen syftar till att öka kunskapen om hur man använder Internet på ett säkert och tryggt sätt. Kampanjdagen i Skellefteå sker i samverkan med konsumentvägledningen och kommer att innehålla tre kostnadsfria seminarier: För företagare Säkra Affärer! Information om hur du skyddar du ditt företag och dina kunder. För alla internetanvändare SurfaLugnt undvik e-ländet på nätet. Säkra betalningar och praktiska tips. För pedagoger och andra vuxna Barn och ungas vanor och ovanor på nätet.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 47 Kampanjen Koll på cashen Konsumentnämnden tackar för informationen Göran Brännström informerar om kampanjen Koll på cashen. Kampanjen syftar till att höja intresset om privatekonomiska frågor i landets gymnasieskolor och att öka ungdomars kunskap om vikten av att planera sin ekonomi. Det är en gemensam satsning från Konsumentverket, Kronofogden och Finansinspektionen. Under hösten kommer 25 skolor runt om i landet att besökas, däribland Balderskolan i Skellefteå. Besöket i Skellefteå sker i samverkan med budgetoch skuldrådgivningen och konsumentvägledningen i Skellefteå. Nya undersökningar visar att ungdomar har bristande kunskaper i privatekonomiska frågor och samtidigt ökar antalet ungdomar som inte kan betala sina skulder.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 48 Nytt digitalt nyhetsbrev samt statistik Konsumentnämnden tackar för informationen. Göran Brännström informerar nämnden om det utvecklade digitala nyhetsbrevet som lanserades av Konsument Skellefteå våren Brevet kommer att publiceras varannan månad och det är öppet för alla att prenumerera på brevet genom att gå in på Skellefteå kommuns webb. Nyhetsbrevet har tre delar; allmänna konsumentfrågor, om dina pengar samt för företagare. I augusti publicerades nyhetsbrev 2. Göran Brännström redovisar statistik om de två första utgivna nyhetsbreven vilken redovisas i bilaga.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Konsumentnämndens utåtriktade informationsaktiviteter Konsumentnämnden beslutar att ge Göran Brännström i uppdrag att undersöka möjligheten för nämnden att informera allmänheten på COOP FORUM lördag 22 november Göran Brännström tar fram lämpligt informationsmaterial till aktiviteten. Konsumentnämnden har under ett antal år genomfört informationsaktiviteter där politikerna möter allmänheten ute bland butikerna. Syftet är bland annat att sprida information om den verksamhet som Konsument Skellefteå bedriver. Aktiviteten har varit uppskattad av både handlare och allmänhet.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL litt. 150 Avsägelse av uppdrag Elisabet Öhmark (m) avsäger sig uppdraget som ledamot i konsumentnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Hjorten, Björnen kl. 14.00 16.25 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka Pia Risàn

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hjorten, Björnen klockan 14.00-16.10 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Eric Lidman Elisabeth Öhmark Styrbjörn

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi

Läs mer

Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (17) 2014-11-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11-50 Beslutande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Inger Lundqvist (FP)

Läs mer

Sammanfattning ÄRENDESTATISTIK

Sammanfattning ÄRENDESTATISTIK Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2013 Arbetet för att förbättra konsumentmarknaden inom telekom fortsätter! Telekområdgivarna tar varje år emot omkring 8 000 ärenden från konsumenter. Många

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Två Skyttlar, Örby klockan 09:00 Beslutande S Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen M Madeleine Ekman-Boldizar, Västra Götalandsregionen MP S C Ingegerd Borg-Saviharju,

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Pressmeddelanden från Konsumentverket. Pressurklipp från Sändaren nr 21. EU regler kan hota ideell second hand i Sverige 2008

Pressmeddelanden från Konsumentverket. Pressurklipp från Sändaren nr 21. EU regler kan hota ideell second hand i Sverige 2008 Beredning 2009 01 28 1 1 Konsumentnämnden 2009 02 11 1 1 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, pressurklipp från Sändaren, inbjudan till BUS dagarna Pressmeddelanden från Konsumentverket

Läs mer

Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser

Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser 1 Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser Tvingad valfrihet tvingade till valfrihet viktigt med bra icke-val Rådgivare eller försäljare? svårt

Läs mer

I stället för framtida skuldsanering

I stället för framtida skuldsanering I stället för framtida skuldsanering att prata ekonomi med unga vuxna I stället för framtida skuldsanering att prata ekonomi med unga vuxna Konsumentverket 2013 Förord Konsumentverket ska stödja och ge

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet 2001

Kommunernas konsumentverksamhet 2001 R A P P O R T 2002:2 Kommunernas konsumentverksamhet 2001 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Metod... 8 1. Konsumentverksamhetens omfattning i april 2002... 9 Inga större förändringar

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Dina räddare. här får du gratis. Konsumenter i kläm kan få gratis rådgivning på allt

Dina räddare. här får du gratis. Konsumenter i kläm kan få gratis rådgivning på allt Dina räddare här får du gratis Räddaren i nöden? Finansbranschen har faktiskt flera. Hit kan du vända dig om du känner dig lurad av din bank eller är missnöjd med din teleoperatör. AV KARIN ARNELL Konsumenter

Läs mer