PROTOKOLL 1 (11)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán (V) Styrbjörn Lindh (S) tj. ersättare Ulrica Öberg (FP) tj. ersättare Övriga deltagande Ersättare Åsa Karlsson (S) Tjänstemän Eva Lundmark, avdelningschef Pär Hellgren, ekonom Göran Åström, förvaltningschef Göran Brännström, sekreterare Utses att justera Pia Risán Paragrafer Underskrifter.. Valter Stenberg, ordförande Göran Brännström, sekreterare.. Pia Risán, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Konsument- och överförmyndaravdelningen Underskrift. Göran Brännström

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 50 Dnr Internbudget, konsumentnämnden 2010 Konsumentnämndens internbudget Arvoden 410 tkr 430 tkr Övriga kostnader 70 tkr 50 tkr Summa 480 tkr 480 tkr Nämnden har en oförändrad ram 2010 jämfört med Endast en mindre omfördelning har gjorts mellan mötesarvoden och övriga kostnader. Konsumentnämnden godkänner internbudgeten för år sunderlag Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse Sänds till: KLK/EK

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 51 Dnr Delegationer för inköp, konsumentnämnden 2010 Sammanfattning Konsumentnämndens inköpsdelegationer omfattar: Anskaffningsbeslut, ett beslut att en vara eller tjänst anskaffas. Inköpsbeslut, beslut om vilken vara eller tjänst som ska köpas. Bygg- och miljökontoret har upprättat ett förslag till delegationer för inköp inom konsumentnämndens ansvarsområde för år 2010 enligt följande: Anskaffningsbeslut mot befintligt leveransavtal < 50 tkr Förvaltningschef 50 tkr 125 tkr Konsumentnämndens ordförande > 125 tkr Konsumentnämnden Inköpsbeslut utan leveransavtal < 50 tkr Förvaltningschef 50 tkr 2 prisbasbelopp Konsumentnämndens ordförande > 2 prisbasbelopp Ärendet överlämnas till inköpsenheten för genomförande av upphandling. Övrigt Förvaltningschefen får delegera sin beslutanderätt till annan anställd på bygg- och miljökontoret. Kommunens inköpsprocess ska följas ade delegationer som avser tjänsteutövning behöver inte anmälas till konsumentnämnden. Ekonomisk rapportering av budgetläge ska ske i enlighet med beslutad plan för verksamhetsuppföljning. Faktiska eller förväntade budgetavvikelser på mer än 10 procent ska tillsammans med orsakerna löpande rapporteras av förvaltningschefen. Konsumentnämnden godkänner delegationerna av inköp för år sunderlag Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse Sänds till: KLK/EK

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 52 Dnr Verksamhetsplan, konsumentnämnden 2010 Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan beskriver de planerade aktiviteter för att nå de uppsatta målen i styrkortet för Internkontrollplanen beskriver hur det inom nämndens ansvarsområde kommer att genomföras internkontroll. Plan för planering ger en överblick över planeringen för året. Konsumentnämnden godkänner internkontrollplan och plan för planering. I övrigt notera redovisningen av planerade aktiviteter för att nå styrkortsmålen. sunderlag Internkontrollplan Plan för planering

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 53 Dnr Folkhälsopolitiska programmet inför uppföljning 2009, planering 2010 och förslag till prioriteringar 2011 Sammanfattning Kommunfullmäktige behandlade förslaget till folkhälsopolitiskt program. Kommunfullmäktige beslutade då: Programmet utgör en inriktning för det folkhälsopolitiska arbetet Folkhälsorådet årligen ska redovisa hur folkhälsoarbetet fortgår och lämna förslag till prioriterade områden. et innehöll också hur nämnderna ska förhålla sig till folkhälsorådets prioriteringar och att kommunledningskontoret lämnar förslag till ett ungdomspolitiskt program. Folkhälsorådet har utifrån folkhälsoprogrammets 11 målområden beslutat att för prioritera följande: Delaktighet och inflytande i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor Ökad fysisk aktivitet Goda matvanor och säkra livsmedel Nämnden beslutar att lämna följande yttrande: Av de områden som Folkhälsorådet lyft fram under 2009 har konsumentnämnden prioriterat målen Ekonomisk och social trygghet och Trygga och goda uppväxtvillkor. Budgetrådgivarna och konsumentvägledarna har arbetat förebyggande inom områdena privatekonomi och konsumenträtt i skolan, haft träffar med arbetslös ungdom samt med ensamkommande flyktingbarn. Vidare har konsumentvägledarna utbildat nyblivna föräldrar om bland annat barnförsäkringar och barnsäkerhet. Detta har skett genom ett samarbete med barnavårdscentralerna. Av Folkhälsorådets prioriterade områden 2010 kommer nämnden att fortsätta prioritera målen Ekonomisk och social trygghet samt Trygga och goda uppväxtvillkor.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Nämnden kommer inför arbetet med styrkorten och budget 2011 att överväga vilka områden som ska prioriteras. sunderlag Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse Folkhälsorådets skrivelse et sänds till Folkhälsorådet

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 54 Samarbete med Region Västerbotten I nämndens styrkort för 2010 finns målet Aktiv part i regionens utveckling. Nämnden diskuterar med anledning av målet hur ett samarbete med Region Västerbotten skulle kunna utformas. Region Västerbotten är ett samarbetsorgan som arbetar med övergripande strategiska frågor inför en eventuell regionalisering i Norrland. Region Västerbotten har representanter från 15 kommuner samt landstinget i Västerbotten. Nämnden beslutar att utse en arbetsgrupp som ska arbeta med frågan innan kontakt tas med Region Västerbotten. Till arbetsgrupp utsågs Valter Stenberg (S), Pia Risán (V), Ulrica Öberg (FP), Åsa Karlsson (S). Som tjänstemannarepresentanter utsågs Göran Åström samt Göran Brännström.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 55 Rekryteringsläget, ny avdelningschef på konsument- och överförmyndaravdelningen Eva Lundmark, avdelningschef på konsument- och överförmyndaravdelningen, går i pension 30 juni Göran Åström informerar om den påbörjade rekryteringen av ny chef. Av 19 sökande till tjänsten kommer fem personer att intervjuas under december. Målet är att den nya avdelningschefen ska vara på plats under april månad Nämnden tackar för informationen.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 56 Handikappolitiska programmet En arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän har under hösten arbetat med att ta fram ett nytt handikappolitiskt program. Pia Risán (V), som ingår i gruppen, rapporterar om det pågående arbetet. Under 2010 kommer det handikappolitiska programmet att fastställas. Ett handikappolitiskt program är en handlingsplan och metod för hur politiker och tjänstemän i kommunen ska arbeta för att minska hinder i samhället. Målet med handikappolitiken är att människor med funktionshinder ska garanteras full delaktighet och jämlikhet. Nämnden tackar för informationen.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Konsumentdagarna 2010 i Luleå Konsumentdagarna 2010 kommer att hållas i Luleå mars. Konsumentdagarna är en årligen återkommande rikskonferens som arrangeras av Konsumentvägledarnas förening i samverkan med Konsumentverket. Nämnden beslutar att alla ledamöter som önskar delta i konferensen anmäler detta till Göran Brännström senast

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Delgivning Bestämmelser om ersättningar mm till kommunalt förtroendevalda i Skellefteå kommun

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Hjorten, Björnen kl. 14.00 16.25 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka Pia Risàn

Läs mer

Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (17) 2014-11-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11-50 Beslutande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Inger Lundqvist (FP)

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(11) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset Sessionssalen Datum och tid: 2013-06-12 kl 09.00 11.30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-06-17 kl 11.00 Paragrafer:

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (S) Ordförande Natrix Öjemark (C)

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.30 Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP)

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer