PROTOKOLL 1 (15)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (15) Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande ersättare Stig Stefansson (C) tjg ers för Johan Söderberg (M) Ersättare Elisabeth Abdegon (MP) Christer Hedberg (S) Inga-Lis Karlsson (S) Roland Söderström (S) Tjänstemän David Lundmark, planeringssekreterare, kommunledningskontoret, kl Yngve Lindmark, utredare, kommunledningskontoret, kl Ulrica Marklund, enhetschef ekonomi, support- och lokaler, kl och kl Hanna Rinsén, ekonom, support- och lokaler, kl och kl Marjo Bodén, chef kommunhälsan Maria Berggren, förhandlingschef Anna Norén Engström, sekreterare Övriga deltagande Anna-Karin Abrahamson, SACO, kl Ingrid Boström, Vision, kl Håkan Nilsson, Kommunal, kl Justerare Roland Söderström Paragrafer Underskrifter.. Monica Widman Lundmark, ordförande Anna Norén Engström, sekreterare.. Roland Söderström, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens sekretariat Underskrift. Anna Norén Engström

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 46 Dnr PN Synpunkter på Skellefteå utkast till prioriteringar i strategin Personalnämnden har tagit del av utkast till prioriteringar i strategin för Skellefteå Vid dagens sammanträde informerar arbetsgruppen för Skellefteå 2030 om framtagandet av utvecklingsstrategin. Nämndens synpunkter skickas in till arbetsgruppen för Skellefteå Utkast till prioriteringar i strategin Skellefteå 2030 Arbetsgruppen för Skellefteå 2030

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 47 Dnr PN Personalnämndens måldag Kommunhälsan ger tillsammans med personalnämndens ekonomer information om arbetet med styrkort och en presentation av förslag till mål i styrkort 2016 för personalnämndens verksamhetsområde inom perspektiven: - Invånare. - Utveckling/tillväxt. - Ekonomi. - Medarbetare. Personalnämnden diskuterar 2016 års målformuleringar i förvaltningens förslag. 1. Ge chef för Kommunhälsan i uppdrag att ta fram ett förslag till mål under respektive perspektiv i 2016 års styrkort utifrån de synpunkter som framkommit under måldagen. 2. Nästa målsättningsdag blir den 5 maj, då fattar nämnden beslut om styrkort Chef för Kommunhälsan

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 48 Dnr PN Månadsrapport mars 2015, personalnämnden Årsprognosen för personalnämndens samtliga verksamheter pekar på en positiv budgetavvikelse på 4,1 miljoner. Detta beror till stor del på medel som budgeterats för kommunens planerade personalfest 2016 samt ännu ej riktade medel som står personalnämnden till förfogande. Kommunhälsans prognos beror delvis på ökade intäkter från Försäkringskassan samt ännu ej förbrukad resultatöverföring från föregående år. Prognostiserat överskott behövs för planerad verksamhet under Orsak till avvikelse mellan budget och prognos, samt avvikelsens storlek (mnkr): mar-15 Personalnämnd 0,0 Verksamhet personalnämnd 3,5 Fackliga företrädare 0,0 Rehab SOK 0,0 Rehab SKK 0,0 Rehab individuella samtal 0,0 Kommunhälsan 0,7 SUMMA 4,1 Den ekonomiska prognosen godkänns. Support- och lokalers tjänsteskrivelse Budget och bokslut

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 49 Dnr PN Begäran om anslag till aktiviteten "Hälsotrampet" Projektet Framtidsvägen begär om anslag med kronor som ska täcka anmälningsavgifterna för kommunens egna arbetsplatser till kampanjen under arbetsnamnet hälsotrampet. Aktiviteterna Cykla och gå till jobbet/cykla för livet som har anordnats mellan 2006 och 2014 och aktiviteten Hälsotrampare som anordnats slås ihop till en ny aktivitet. Syftet med aktiviteten är att medarbetarna ska öka sin fysiska aktivitet och hälsa genom att cykla och gå till jobbet. Det ska också innebära förbättrad miljö och ökad trafiksäkerhet. Genom att personalnämnden ger detta bidrag förenklar det administrationen för Framtidsvägen och kommunens förvaltningar. Andra fördelar är att det blir betydligt billigare än om respektive arbetsplats skulle betala sin egen deltagaravgift. Det blir också enklare och snabbare för medarbetare att anmäla sig och delta. Projektet framtidsvägen får kronor till kampanjen hälsotrampet. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Begäran om anslag till aktiviteten hälsotrampet Redovisning cykla för livet 2014 Samhällsbyggnadsförvaltningen Budget och bokslut

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 50 Dnr PN Värdet på presentkorten för medarbetare vid 25 års tjänstgöring 2015 Skellefteå kommun uppvaktar de medarbetare som arbetat 25 år i kommunens tjänst. De alternativ som finns för 2015 är: 1. Presentkort på armbandsur i guld eller ett smycke. 2. Presentkort på konstföremål hos konstnärer som finns på konstnärlistan. Konstnärlistan uppdateras löpande under året. 3. Presentkort på resor. Värdet på dessa gåvor summan fastställs årligen av personalnämnden och för 2015 fastställs värdet till 6300 kronor. Att besluta värdet av 25 års gåva till 6300 kronor för Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Support- och lokaler/inköpsenheten Support- och lokaler/internservice Support- och lokaler/informationsenheten

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 51 Dnr PN Inbjudan till seminariedag om civilsamhällets roll i samhällsutveckling Skellefteå kommun anordnar tillsammans med Mångkulturellt Forum och Sensus studieförbund en seminariedag den 27 april på Medlefors om civilsamhällets roll i samhällsutveckling. 1. Personalnämndens ledamöter och ersättare erbjuds att delta vid seminariedagen den 27 april. 2. Ersättning betalas ut till de som deltar. Inbjudan Program Personalnämnden

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 52 Dnr PN Attraktiva arbetsplatser 2015 Till dagens sammanträde har en anmälan om Attraktiva arbetsplatser, (tidigare Mönsterarbetsplatser) lämnats till personalnämnden: Support och lokaler/städ område 1, Lilla Söder Anmälan noteras. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Anmälan från arbetsplatsen Support- och lokaler/redovisningsenheten Arbetsplatsen Kommunstyrelsens sekretariat

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 53 Dnr PN Hälsoläget kommunen Hälsoläget för kommunen presenteras i form av ackumulerad sjukfrånvarostatistik Rapporten noteras. Kommunhälsans tjänsteskrivelse Diagram Chef för Kommunhälsan

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr PN Hälsoläget kommunhälsan Hälsoläget för Kommunhälsan presenteras i form av ackumulerad sjukfrånvarostatistik Rapporten noteras. Kommunhälsans tjänsteskrivelse Diagram Chef för kommunhälsan

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr PN Anmälan av delegationsbeslut Det föreligger följande anmälningar av delegationsbeslut: - Dnr Personalnämndens ordförande om brådskande ärende: Arbete efter 67 år. - Dnr Förhandlingschef om lönetillägg. Underlag till delegationsbesluten finns i särskild akt under sammanträdet. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. Pensionshandläggare

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr PN Delgivningar 2015 Följande delges: Dnr Vision Anmälan och avanmälan av skyddsombud och arbetsplatsombud. Dnr Kommunal Anmälan och avanmälan av skyddsombud och arbetsplatsombud. Dnr Vårdförbundet Anmälan och avanmälan av skyddsombud och arbetsplatsombud. Dnr Kommunfullmäktige Protokoll , 44. Motion av Carina Sundbom (C) om att jämställdhetssäkra alla beslut i den kommunala organisationen. Dnr Kommunfullmäktige Protokoll , 45. Förslag till kommunfullmäktiges styrkort. Dnr Lärarförbundet Anmälan av förhandlings-, skydds- och arbetsplatsombud för grundskolorna och gymnasieskolorna. Dnr Kommunfullmäktige Protokoll , 44. Motion av Ida Lindh (FP) och Lars Åhman (FP) om strategi för att fler män ska ta ut föräldraledighet och vård av barn (32/13). Dnr Kommunfullmäktige Protokoll , 44. Motion av Ida Lindh (FP) och Lars Åhman (FP) om strategi för föräldraledighetsuttag (20/14).

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Underlag till delgivningar som rör facklig verksamhet förvaras i särskild akt under sammanträdet. Delgivningarna läggs till handlingarna.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr PN Nulägesrapporter 2015 Personalchef och chef för Kommunhälsan ger nulägesrapporter från respektive verksamhet. Informationen noteras.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr PN Löne- och förhandlingsärenden 2015 Förhandlingschef redovisar aktuellt läge inom förhandlingsverksamheten. Informationen noteras.

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Personalnämnden 2009-06-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Personalnämnden 2009-06-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Stadshuset, kl 13 00-17.00 Beslutande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Caroline Larsson Stålbert Tomas Teglund, tjg ers Johan Söderberg, tjg ers Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29

PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29 PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-15.20 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Rickard Carstedt (S), 176-194, 196-211 Harriet Classon

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2004-04-06

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2004-04-06 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Hjorten, Björnen (307A) Klockan 14.00-16.15 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Agda Johansson, vice ordförande Assar Eketorn Bitte Ekersund Marie Berglund

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.05 Beslutande Ledamöter Sverre Moum, (m), ordförande Lennart Haraldsson, (s), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(11) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset Sessionssalen Datum och tid: 2013-06-12 kl 09.00 11.30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-06-17 kl 11.00 Paragrafer:

Läs mer