Situationskartläggningsblankett

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Situationskartläggningsblankett"

Transkript

1 Situationskartläggningsblankett Meningen med situationskartläggningen är att gå igenom din livssituation och de områden där du behöver stöd eller de saker som du vill få hjälp med. Blanketten fungerar som en utgångspunkt för att gå igenom delområden av din livsituation, och ger oss en inblick i dina behov och hur vi bäst stöder dig enligt dina önskemål. Frågorna kan du svara på hemma, i väntrummet eller tillsammans med din socialarbetare men tanken är att frågorna skall ge dig och socialarbetaren en möjlighet att tillsammans se över och diskutera livets olika delområden. Frågor som inte är relevanta för dig behöver inte fyllas i. Du får själv en kopia av situationskartläggningsblanketten, så att du kan läsa igenom vad vi har skrivit. Om du vill kan du ge den helt eller delvis till någon annan instans inom social- eller hälsovården som behöver information om din situation. Situationskartläggningsblankettens innehåll 1. Grunduppgifter 2. Familjesituation 3. Utbildning 4. Försörjning & Arbetsliv 5. Boende 6. Vardagsliv 7. Sociala kontakter 8. Välmående & Hälsa 9. Ekonomi 10. Rusmedelsanvändning 11. Penningspel 12. Brott 13. Sammandrag

2

3 1.1. Namn: Datum: Adress: Personbeteckning: Telefonnummer: Födelseort: 1.2. Din socialarbetare/socialhandledare: Kontaktuppgifter & telefontid: 1.3. Modermål och språkkunskap Modersmål: Övriga språkkunskaper: Vilket språk använder du helst på socialbyrån? Behov av tolk ( ) nej ( ) ja Läskunnighet ( ) god ( ) svag ( ) ingen Skrivkunnighet ( ) god ( ) svag ( ) ingen 1.4. Medborgarskap: Medborgarskap: Om medborgarskapet är annat än finskt: När har du kommit till Finland? Flyktingstatus? I vilken utsträckning känner du dig hemma där du bor?

4 Har du släktingar som bor i Finland, var? Har du kontakt med dina släktingar? På vilket sätt

5 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 2.1. Hur nöjd är du med din familjesituation? Väldigt nöjd Inte alls nöjd Vad gör dig nöjd/missnöjd? 2.2. Civilstånd ( ) gift/sambo ( ) ogift ( ) registrerat partnerskap ( ) skild ( ) särbo (gift/ogift) ( ) änka/änkling ( ) i ett förhållande Make/maka/sambos namn och kontaktuppgifter: 2.3. Barn Har du barn? ( ) nej ( ) ja Om nej, gå vidare till punkt 2.4 Om ja, Barnets/barnens namn och födelseår: bor hemma bor annanstans, var? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Barnets/barnens föräldrar/vårdnadshavare och kontaktuppgifter:

6 Vårdnads- och umgängesavtal ( ) nej ( ) ja, när gjordes avtalet? Hur mår ditt/dina barn? Barnets/barnens dagvårdsplats/skola: Barnets/barnens hobbyer: Barnets/barnens ev. sjukdomar och vård: Är ditt/dina barn klient(er) inom barnskyddet? ( ) nej ( ) ja Om ja, vad vill du berätta om det? 2.4. Andra som bor i samma hushåll?

7 2.5. Finns det något som har att göra med din familjesituation som du skulle vilja ta upp med din socialarbetare? 2.6. Finns det något som du skulle vilja tillägga när det gäller din familjesituation? 2.7. Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra 2.8. Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

8

9 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 3.1 Utbildning ( ) Grundskola: ( ) Yrkesförberedande utbildning: ( ) Yrkesutbildning: ( ) Högskoleutbildning: Kurser: Annat kunnande inom något område? 3.2. Avbrutna studier, vilka och varför? Behöver du stöd eller hjälp med att slutföra studierna? 3.3. Har du nyligen sökt eller ska du söka till någon utbildning, vart? 3.4. Behöver du stöd eller hjälp med att söka till någon utbildning? 3.5. Finns det något yrkesområde som intresserar dig särskilt, vilket? 3.6. Har du inlärningssvårigheter (t.ex. läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter)? 3.7. Militär- / civiltjänstgöring: ( ) slutförd, när? ( ) ej utförd ( ) befriad, orsak? ( ) uppskov, orsak? ( ) avbruten, orsak?

10 3.8. Finns det något mera som du vill tillägga när det gäller studier eller utbildning? 3.9. Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

11 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 4.1. Yrke: 4.2. Är du nöjd med ditt yrke? väldigt nöjd inte alls nöjd Vad gör dig nöjd/missnöjd? 4.3. Huvudsaklig sysselsättning just nu: ( ) heltidsarbete ( ) deltidsarbete ( ) rehabiliterande arbetsverksamhet ( ) tidsbestämt arbete, hur länge? ( ) arbetslös ( ) studerande ( ) sjukledig ( ) arbetsprövning/praktik ( ) pensionär/rehabiliteringsstöd ( ) moderskaps-/föräldraledighet (hemvårdsstöd) ( ) något annat, vad? 4.4. Arbetserfarenhet och längd på tidigare arbetsförhållanden: 4.5 Om du är arbetslös: Orsak till arbetslösheten? Hur länge har du varit arbetslös? Arbets- och näringsbyråns kontaktperson: Andra samarbetspartners (som t.ex. arbetsrehabiliterande verksamhet): Arbets- och näringsbyråns karens ( ) tidsbunden ( ) 5 mån villkorligt arbete/utbildning ( ) avslutande av arbetsmarknadsstöd Aktiveringsvillkoret har uppfyllts (under 25 år/4 mån som utkomststödsklient, över 25 år/12 mån som utkomststödsklient) ( ) ja ( ) nej

12 4.6. Nedsatt arbetsförmåga ( ) nej ( ) ja, hurudan begränsning? Utredning av arbetsförmågan gjord? ( ) nej ( ) ja, när? Har du ansökt om förtidspension? ( ) nej ( ) ja, när? 4.7. Har du sökt jobb under de senaste två åren? Vart har du sökt? Ett hurudant arbete skulle du vilja ha? Behöver du stöd eller hjälp i arbetssökandet? Hurudant stöd? 4.8. Körkort ( ) ja, körkortsklass: ( ) nej Egen bil ( ) ja ( ) nej Kollektivtrafik tillgänglig ( ) ja ( ) nej 5.9. Finns det något som du skulle vilja tillägga när det gäller arbete och försörjning? Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetare/socialhandledare fyller i)

13 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 5.1 Hur trivs du i din nuvarande hemkommun? väldigt bra väldigt dåligt Vad gör dig nöjd/missnöjd? 5.2. Hur länge har du bott i nuvarande hemkommun? 5.3. Har du flyttat flera gånger under de senaste två åren? Varifrån? Varför? 5.4. Hur nöjd är du med din boendesituation? väldigt nöjd inte alls nöjd Vad gör dig nöjd/missnöjd? 5.5. Boendeform: hyresbostad, hyresvärdens uppg.: tidsbundet hyresavtal, tills när? underhyresgäst bor med föräldrar ingen permanent bostad bor med släktingar eller vänner egen bostad, delägarbostad, bostadsrätt boendeservice, vilken? annat, vad?

14 5.6. Har något av följande påverkat din nuvarande boendesituation, exempelvis när det gäller att skaffa bostad från den fria marknaden: Obetalda hyror och/eller problem att betala hyran? nej ja Hot om vräkning och/eller varning för ett störande beteende när det gäller boendet? nej ja, orsak? Andra problem med boendet (relationer med grannar, boendeförmågan, oändamålsenlig bostad mm.) nej ja, hurudan? Vräkning inga vräkningar vräkning p.g.a. störande beteende vräkning p.g.a. hyresskulder vräkning p.g.a. annan orsak, vad? 5.7. Finns det något mera du vill tillägga när det gäller din boendesituation? 5.8. Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra 5.9. Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetare/socialhandledare fyller i)

15 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 6.1. Hur ser din dygnsrytm ut? När vaknar du, när lägger du dig? 6.2. I vilken utsträckning upplever du din dygnsrytm som ett problem? inte alls stor utsträckning På vilket sätt är den ett problem? 6.3. Hur upplever du att klarar av följande vardagssysslor (10=bra, 1=dåligt): matlagning handla i butik sköta hushållet fylla i blanketter betala räkningar komma i tid sköta ärenden Om du upplever sysslor som svåra att utföra, i vilken utsträckning har du ett behov av stöd eller hjälp med dessa? inte alls i stor utsträckning

16 6.5. Vad fungerar i din vardag? Har du hobbyer som du trivs med? 6.6. Finns det något som du skulle vilja ha stöd eller hjälp med när det gäller din vardag? Ett hurudant stöd skulle du vilja ha? 6.7. Finns det ännu något som du vill tillägga när det gäller din vardag? 6.8. Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra 6.9. Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

17 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 7.1. Vem hör till ditt närmsta sociala nätverk? 7.2. Har du vänner, bekanta, grannar eller släktingar som du upplever ger dig stöd? 7.3. Hur nöjd är du med dina sociala kontakter och ditt nätverk? väldigt nöjd inte alls nöjd Vad är det som gör dig nöjd/missnöjd? 7.4. På vilket sätt och hur ofta har du kontakt med de människor i din omgivning som är viktigast för dig? 7.5. I hur stor utsträckning känner du dig ensam? inte alls i stor utsträckning

18 7.6. Finns det något som du skulle vilja ha stöd eller hjälp med när det gäller sociala kontakter? På vilket sätt? 7.7. Finns det ännu något som du vill tillägga när det gäller dina sociala kontakter? 7.8. Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra 7.9. Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

19 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 8.1. Hur mår du? väldigt bra väldigt dåligt 8.2. Vad får dig att må bra? 8.3. Vad får dig att må dåligt? 8.4. Har du problem med något av följande (oftare än en gång i veckan). ( ) sömn ( ) spänningstillstånd ( ) ensamhet ( ) mat eller ätande ( ) ångest ( ) annat, vad? ( ) koncentrationssvårigheter ( ) relationer 8.5. Har du sjukdomar som påverkar vardagen (fysiska och psykiska)? Vilka? 8.6. Har du någon form av regelbunden medicinering? ( ) nej ( ) ja, vad? 8.7. Får du för närvarande vård för någon sjukdom? ( ) nej ( ) ja, var? Egenläkare: 8.8. Har du någon gång varit med om svårigheter som du upplever påverkar dig i ditt nuvarande liv? ( ) nej ( ) ja Om svaret är ja, vill du berätta mera om det?

20 8.9. Går du för närvarande i någon form av terapi? ( ) nej ( ) ja, var? Önskar du någon form av hjälp eller stöd när det gäller din hälsa eller ditt välmående? Vilka förändringar skulle du önska när det gäller din hälsa och/eller ditt välmående? Vad mera vill du tillägga när det gäller din hälsa eller ditt välmående? Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

21 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 9.1. Hur nöjd är du när det gäller din ekonomi? mycket nöjd inte alls nöjd Vad är det som gör att du är nöjd/inte alls nöjd? 9.2. Inkomster ( ) lön ( ) bostadsbidrag ( ) barnbidrag ( ) folkpension ( ) arbetsmarknadsstöd ( ) utbildningsstöd ( ) moderskaps-/faderskaps-/ ( ) annan pension, vilken? ( ) grunddagpenning ( ) studiepenning föräldrapenning ( ) utkomststöd ( ) sjukdagpenning ( ) studielån ( ) hemvårdsstöd ( ) övrig inkomstkälla, vad? ( ) rehabiliteringsstöd ( ) bostadstillägg ( ) underhållsbidrag/stöd ( ) inkomstbaserad grunddagpenning 9.3. Utgifter ( ) hyra ( ) avfallsavgift ( ) dagvårdsavgift ( ) mediciner ( ) uppvärmning ( ) hemförsäkring ( ) arbetsresor ( ) hälso- & sjukvårdsutgifter ( ) el ( ) andra boendeutgifter, vad? ( ) vatten ( ) andra försäkringar, vilka? ( ) bil (bilskatt, trafikförsäkring, bilförsäkring) ( ) andra utgifter, vad? 9.4. Skulder ( ) bostadslån ( ) studielån ( ) billån ( ) underhållsskuld ( ) snabblån ( ) obetalda räkningar ( ) utmätning ( ) övriga skulder, vilka? 9.5. Kredituppgifter ( ) inga anmärkningar ( ) anmärkningar

22 9.6. Skuldsanering ( ) nej ( ) ja ( ) ansökt, när? 9.7. Andra betalningsöverenskommelser (t ex. garantistiftelse, överenskommelser med borgenärer el. övriga lånegivare) ( ) nej ( ) ja, vilka 9.8. Behov av skuldrådgivning ( ) nej ( ) ja 9.9. Har du en intressebevakare och/eller ett förmedlingskonto? ( ) nej ( ) ja, vem? Känner du att du ( ) har din ekonomi under kontroll. ( ) ibland har problem med ekonomin. Hurudana problem? ( ) inte har ekonomin under kontroll. På vilket sätt? Om du har problem med ekonomin, vad upplever du är orsaken till att pengarna inte räcker till?

23 9.12. Behöver du stöd eller hjälp när det gäller din ekonomi? Hurudant stöd behöver du? Vad annat skulle du vilja tillägga när det gäller din ekonomi? Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

24

25 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: Med rusmedel avses här alkohol, narkotika samt mediciner som tas i berusningssyfte En hurudan roll spelar rusmedel i ditt liv? liten stor Alkohol Dricker du alkohol? nej ja, några gånger i året en gång i månaden några gånger i månaden varje vecka dagligen Om ja, i vilken utsträckning upplever du din alkoholkonsumtion som ett problem? inte alls i stor utsträckning Om ja, hur ofta dricker du dig berusad? några gånger i året en gång i månaden några gånger i månaden varje vecka dagligen Om ja, hur många portioner alkohol dricker du vanligen per gång? (1 portion = ett glas vin, en flaska mellanöl/cider eller 4 cl starksprit) 1-2 portioner 3-5 portioner 6-9 portioner 10 portioner eller fler Narkotika Har du testat droger? nej ja Använder du narkotika? nej ja, några gånger i året en gång i månaden några gånger i månaden varje vecka dagligen Om ja, i vilken utsträckning upplever du ditt narkotika-användande som ett problem? inte alls i stor utsträckning Om ja, vilka droger använder du?

26 10.4. Mediciner Använder du mediciner i berusningssyfte? nej ja, några gånger i året en gång i månaden några gånger i månaden varje vecka dagligen Om ja, i vilken utsträckning upplever du ditt användande av mediciner som ett problem? inte alls i stor utsträckning Om ja, I vilken utsträckning upplever din näromgivning ditt användande av rusmedel som ett problem? inte alls i stor utsträckning Får du eller har du fått vård för alkohol-, narkotika- eller läkemedelsmissbruk (öppen och/eller anstaltsvård)? nej ja, för vad, var och när? I vilken utsträckning har du ett behov av stöd eller vård för missbruk? inte alls stort behov Behöver du stöd eller hjälp med något som rör rusmedel? Hurudant stöd? Har du kontakt med AA / NA? nej ja Använder någon i din familj/ditt närmsta sociala nätverk droger? Vem? Vad mera vill du tillägga när det gäller din rusmedelsanvändning?

27 10.9. Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

28

29 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: Med penningspel menas här olika former av spel om pengar (även onlinespel) som t.ex. lotto, penningautomater, skraplotter, lotterispel, tipsspel, vadslagning, kasinospel, totospel osv Hur stor betydelse har penningspel i ditt liv? liten stor 11.2 Har du under de senaste sex månaderna ägnat dig åt penningspel? nej ja Om ja, hur ofta? någon enstaka gång några gånger i månaden några gånger i veckan dagligen Om ja, i vilken utsträckning upplever du ditt penningspelande som ett problem? inte alls något problem i stor utsträckning ett problem Berätta på vilket sätt det är ett problem? 11.3 Får du eller har du fått hjälp eller vård för penningspelsberoende? nej ja, var och när? 11.4 I vilken utsträckning har du ett behov av hjälp för penningspelsproblem? inte alls i stor utsträckning 11.5 Skulle du vilja ha stöd eller hjälp med något som rör penningspel? Hurudant stöd?

30 11.6 Har någon i din familj/ditt närmsta sociala nätverk penningspelsproblem? nej ja, vem? 11.7 Vad mera vill du tillägga när det gäller dina penningspelsvanor? 11.8 Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

31 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 12.1 Har du blivit utsatt för något brott? ( ) nej ( ) ja Om ja, vilken typ av brott? Om ja, hurudan hjälp fick du? 12.2 Förekommer fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld i ditt liv? ( ) nej ( ) ja Om svaret är ja, vill du berätta mera om det? 12.3 I vilken utsträckning har du behov av stöd eller hjälp när det gäller frågor som rör brott eller kriminalitet? inget behov stort behov Hurudant stöd? ***********************************************************************************

32 12.4 Har du brottsdomar och/eller anmärkningar i straffregistret? ( ) nej ( ) ja, gällande vad? 12.5 Väntar du på rättegång eller dom? ( ) nej ( ) ja, gällande vad? 12.6 Har du obetalda böter? ( ) nej ( ) ja, vad och hur mycket? 12.7 Behöver du stöd eller hjälp i frågor som rör brott och/eller kriminalitet? Hurudant stöd? 12.8 Vad mera vill du tillägga när det gäller brott och/eller kriminalitet?

33 12.9 Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

34

35 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 13.1 Min bedömning av min livsituation: ( ) jag är inte bekymrad ( ) jag är aningen bekymrad, om vad? ( ) jag är mycket bekymrad, om vad? Mina styrkor, (vad är jag bra på)? Inom följande områden anser jag mig ha behov av stöd av socialarbetaren: ( ) boende ( ) utbildning ( ) sysselsättning ( ) utkomst/ekonomi ( ) hälsa ( ) användning av rusmedel ( ) sociala relationer ( ) mentala hälsan ( ) vardagliga livet ( ) annat, vad? ( ) inget behov för gemensamt arbete Hur bedömer socialarbetaren din situation? ( ) jag är inte bekymrad ( ) jag är aningen bekymrad, om vad? ( ) jag är mycket bekymrad, om vad? 13.5 Vilka styrkor ser socialarbetaren hos dig?

36 13.6. Inom vilka områden anser socialarbetaren att du har behov av stöd? ( ) boende ( ) utbildning ( ) sysselsättning ( ) utkomst/ekonomi ( ) hälsa ( ) användning av rusmedel ( ) sociala relationer ( ) mentala hälsan ( ) vardagliga livet ( ) annat, vad? ( ) inget behov för gemensamt arbete Planer för framtiden Vad har du för målsättningar och planer när det gäller framtiden (arbete, arbetsprövning, pension, utbildning, arbets- och funktionsförmågeutredning, utredning av skuldärenden mm)? Vilka delar av ditt liv är du nöjd med och vilka delar skulle du vilja förändra? Finns det ännu något du skulle vilja nämna? Var det något väsentligt och viktigt för dig som inte togs upp? Var det för din del relevanta saker som togs upp i situationsbedömningsblanketten?

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

Ansökan om utkomststöd 1 (5)

Ansökan om utkomststöd 1 (5) Ansökan om utkomststöd 1 (5) Inkommit: Ansökan om utkomststöd för tiden s efternamn och förnamn s personbeteckning s yrke s arbetsgivare och arbetsplats Civilstånd ogift gift sambo särboende frånskild

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD Anlänt / VERIFIKAT SOM BÖR BIFOGAS TILL DEN FÖRSTA UTKOMSTSTÖDSANSÖKAN, se sida 4. TILL VARJE ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD BÖR BIFOGAS VERIFIKAT ÖVER ALLA INKOMSTER/UTGIFTER SAMT DE SENASTE

Läs mer

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap. ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag

Läs mer

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem)

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) Det här instrumentet har konstruerats med utgångspunkt från vad forskning och praktik visar är

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

Här kommer ett antal frågor för att följa arbetet du gör tillsammans med din Case Manager. Dina synpunkter är viktiga!

Här kommer ett antal frågor för att följa arbetet du gör tillsammans med din Case Manager. Dina synpunkter är viktiga! Instruktioner till CM: Kopiera enkäten och be din klient att fylla i den vid ett av era första möten och därefter var 12:e månad och när CM-uppdraget avslutas. Skicka enkäten till Kerstin Lagerlund, Socialförvaltningen,

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Pejl på pengarna. Bra att veta för dig som blivit myndig. Tips om privatekonomi & konsumentfrågor

Pejl på pengarna. Bra att veta för dig som blivit myndig. Tips om privatekonomi & konsumentfrågor Pejl på pengarna Bra att veta för dig som blivit myndig Tips om privatekonomi & konsumentfrågor Budget- & skuldrådgivningen och konsumentvägledningen i Botkyrka kommun MÅNGA BÄCKAR SMÅ Många små kostnader

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_MUU 1 *1069901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND I FINLAND; ÖVRIG GRUND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på basis av en grund för vilken

Läs mer

Undersökning av Levnadsvillkor och hälsa hos unga vuxna samer.

Undersökning av Levnadsvillkor och hälsa hos unga vuxna samer. UMEÅ UNIVERSITET Inst för Klinisk Vetenskap 901 85 Umeå Identitetsnu. Undersökning av Levnadsvillkor och hälsa hos unga vuxna samer. Samer i Sverige lever under villkor som gör att man kan fundera över

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd som s.k. ingermanländsk återflyttare. 1) Du har

Läs mer

FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist

FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist VAD ÄR EN LYXFÄLLA? Lyxfälla: felprioriteringar Leder ofta till en skuldfälla:

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan:

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan: OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

Rutiner vid kommunal hyresgaranti

Rutiner vid kommunal hyresgaranti 1 (4) Vår handläggare Jenny Bolander Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Rutiner vid kommunal hyresgaranti Bakgrund Inom ramen för socialtjänstlagen ansvarar socialnämnden i s kommun för att hantera

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren ska vanligen

Läs mer

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Intervjuerna utförda under hösten 2009 av Lena Jonsson Det är just det att jag inser, att även om jag skulle vinna alla pengar

Läs mer

Undersökning om växelverkan mellan generationer

Undersökning om växelverkan mellan generationer Intervju- och undersökningstjänster Undersökning om växelverkan mellan generationer Hurdan hjälp har Du gett dina närmaste? Har Du fått ekonomiskt stöd av Dina föräldrar? Borde far- och morföräldrarna

Läs mer

Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser

Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser Ansökan om stiftelsemedel 1. Personuppgifter Bifoga personbevis för samtliga i familjen. Var vänlig och texta tydligt! Anteckna alla som ingår i hushållet

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP + KAN_6 1 *1219901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; UNG PERSON Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt medborgarskap för dig som är mellan 18 och 22 år gammal, inte har dömts till fängelsestraff

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Maxtaxa 2010. Särskilt boende

Maxtaxa 2010. Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 696 kronor/månad

Läs mer

Anvisningar för utkomststöd och förebyggande utkomststöd fr.o.m 1.1.2014

Anvisningar för utkomststöd och förebyggande utkomststöd fr.o.m 1.1.2014 Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 114 26.11.2013 Anvisningar för utkomststöd och förebyggande utkomststöd fr.o.m 1.1.2014 1052/05/03/00/2013 Soh 114 Social- och hälsovårdsnämnden 20.11.2013

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Blanketten ska lämnas till EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn Adress Telefonnummer E-postadress Har du tidigare beviljats skuldsanering? Om ja, ange hos vilken kronofogdemyndighet

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten. Adress Telefonnummer

Läs mer

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning när du behöver få ordning på din ekonomi 1 kostnadsfri budget- och skuldrådgivning i sveriges kommuner Visste du att det finns budget- och skuldrådgivning

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare?

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten.

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F)

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) T77F Inkom Migrationsverket Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) Din partner har sökt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för att han eller hon vill bosätta sig tillsammans med dig i Sverige.

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2.

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Kryssa för det ansökan avser: God man enligt 11:4 FB Förvaltare enligt 11:7 FB 1. Personen

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Tips och trix för din vardagsekonomi

Tips och trix för din vardagsekonomi Tips och trix för din vardagsekonomi Budget- och hyresrådgivningen i Malmö Inkomster Se till att du har rätt inkomster och bidrag. Saknar du inkomst eller har väldigt låg inkomst? Då kanske du har rätt

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2010

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2010 KRISTIANSTAD - STATISTIK 2010 Bilden visar klientflödet i PO - verksamheten. Totalt under 2010 handlade det om 1 98 klienter 2010-01-01 = Totalt antal pågående ärende Pågående från tidigare år = Ärenden

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

1206:01. oenden i Stockholm

1206:01. oenden i Stockholm oenden i Stockholm ra alternativa boendeformer att välja bland. Bostadsförmedling i seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Dessutom finns ende för dig med större behov av service och omvårdnad. r som

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1993:8 BIDRAG B PENSION P Utkom från trycket den 28 juni 1993 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Ungdomar som placerades på behandlingshem på Island under åren 2000-2007

Ungdomar som placerades på behandlingshem på Island under åren 2000-2007 BARNAVERNDARSTOFA Ungdomar som placerades på behandlingshem på Island under åren 2000-2007 Deras sociala situation och deras inställning till behandlingen år 2012 HÖFÐABORG BORGARTÚNI 21 105 REYKJAVÍK

Läs mer

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten 1 Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten Information om de lagändringar som trädde i kraft i början av 2014 och om ersättningsbeloppen inom vård och omsorg. 2 fpa:s sjukvårdsersättningar Ersättning för

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom särskilt boende i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för dig som bor med omsorg dygnet runt i s k särskilt boende. I denna broschyr får

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den som ansökningen avser (en egen ansökan ska då lämnas in) samt av hans eller hennes make eller sambo och

Läs mer

Bilaga A Traumaintervju

Bilaga A Traumaintervju Bilaga A Traumaintervju (används av terapeuten i session 1) Traumaintervju Klientens namn: Datum: Terapeut: Obs: Den här intervjun förutsätter att en grundlig bedömning eller undersökning redan är gjord,

Läs mer

Du kan även hitta kontaktuppgifter på Konsumentverkets hemsida

Du kan även hitta kontaktuppgifter på Konsumentverkets hemsida 1 Kommunens budget- och skuldrådgivare hjälper dig att se över din ekonomi och skuldsituation. Budget- och skuldrådgivaren hjälper dig att lägga upp en fungerande budget. Du kan få möjligheter att öka

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Introduktionsersättning Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA Antal Kostnad Kronor/

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel S O C I A L - O C H H Ä L S O V Å R D S M I N I S T E R I E T S broschyrer 2006:6swe 1 Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel Stigande ålder

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF11 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2722 RAHAPELITUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2722 GAMBLING SURVEY 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2722 RAHAPELITUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2722 GAMBLING SURVEY 2011 KYSELYLOMAKE: FSD2722 RAHAPELITUTKIMUS QUESTIONNAIRE: FSD2722 GAMBLING SURVEY Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Läs mer

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2011

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2011 KRISTIANSTAD - STATISTIK 2011 Bilden visar klientflödet i PO - verksamheten. Totalt under 2011 handlade det om 1 86 klienter 2011-01-01 = Totalt antal pågående ärende Pågående från tidigare år = Ärenden

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER OCH INKOMSTFÖRFRÅGAN

INFORMATION OM AVGIFTER OCH INKOMSTFÖRFRÅGAN INFORMATION OM AVGIFTER OCH INKOMSTFÖRFRÅGAN Vi ber dig som beviljats bistånd av en omsorgshandläggare att fylla i en inkomstförfrågan. För beviljat bistånd utgår en avgift. För att du ska få rätt avgift

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll.

Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll. Avgifter inom Vård och Omsorg 2014 Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll. Hemtjänstavgift Hemtjänstavgift beräknas på beviljade timmar

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare får lämnas in av den som har kunskap om den enskildes behov. Vanligtvis anmäls behovet av socialtjänsten eller av läkare. Överförmyndarnämnden

Läs mer

LEVNADSBERÄTTELSE. samt annan information och överenskommelse. mellan. och HÖGANÄS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. 2012-03-26 1 (14) Blankettnummer: 3

LEVNADSBERÄTTELSE. samt annan information och överenskommelse. mellan. och HÖGANÄS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. 2012-03-26 1 (14) Blankettnummer: 3 2012-03-26 1 (14) Blankettnummer: 3 LEVNADSBERÄTTELSE samt annan information och överenskommelse mellan och 2 VÄLKOMMEN TILL:.. Syftet med denna levnadsberättelse är: att den utgör en mall som hjälper

Läs mer

INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014

INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014 INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014 Vad är en dagvårdsavgift? Dagvårdsavgiften faktureras som månadsavgift för högst 11 kalendermånader per verksamhetsår (1.8 31.7). Avgiftsfri

Läs mer

Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten

Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten Jenny Nybom 2015-02-04 Aktivering = förändringsarbetet inom försörjningsstöd, dvs. arbetet som syftar till att göra biståndsmottagare

Läs mer

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015 Blankett för beräkning av 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postadress Telefon Civilstånd Gift/registrerad partner Sammanboende Gift, lever åtskild Ensamboende/ änka/ änkling, maka/

Läs mer

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam Regeringsuppdrag etableringshinder Peter Karpestam Uppdraget Del 1: Belysa konkreta etableringsproblem med fokus på områden där kunskap saknas. Del 2: Lämna förslag på åtgärder som kan underlätta för svaga

Läs mer

Bakgrundsdata/Arbete/Skola Arbete/sysselsättning

Bakgrundsdata/Arbete/Skola Arbete/sysselsättning Bakgrundsdata/Arbete/Skola Arbete/sysselsättning 1 (8) Arbete 7 9 Studier 10 13 Praktik 1 5 2 Okänt Arbetssökande 25 1 1 1 Arbetssök ande Arbete 2 Arbetssök ande Arbete Arbetssök ande 100% Praktik Studier

Läs mer

Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum

Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Reviderad oktober 2011 Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården Alkohol och Hälsa Karolina Eldelind Hälsoplanerare, tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se Ökad konsumtion 8 liter 1996 10,5 liter 2004 ren alkohol (per invånare 15 år och uppåt) 1 liter ren

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Huvudman/Omyndig Namn Personnummer Telefonnummer. Gatuadress Postnummer Postadress. Vistelseadress Postnummer Postadress

Huvudman/Omyndig Namn Personnummer Telefonnummer. Gatuadress Postnummer Postadress. Vistelseadress Postnummer Postadress ÖVERFÖRMYNDARENHETEN Årsräkning år Sluträkning Huvudman/Omyndig Namn Personnummer Telefonnummer Gatuadress Postnummer Postadress Vistelseadress Postnummer Postadress God man/förvaltare/förmyndare Namn

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP +

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP + KAN_2 1 *1179901* ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som är finsk medborgare och som ansöker om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum

Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Reviderad december 2013 Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

ASI fördjupningsdag Familj och umgänge

ASI fördjupningsdag Familj och umgänge ASI fördjupningsdag Familj och umgänge Dagordning 9.00-9.30 Inledning 9.30-10.00 Fika 10.00-10.45 Frågorna i Familj och Umgänge 10.45-10.50 Bensträckare 10.50-11.30 Övning 11.30-12.00 Sammanfattning och

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas Bostadsbidrag information om bostadskostnad och inkomst Bostadskostnad och bostadsyta Bidragsgrundande bostadskostnad Du söker bostadsbidrag utifrån din bidragsgrundande Den bidragsgrundande bostadskostnaden

Läs mer

Vilka framtidsplaner har du med ditt arbete? Hur hade du det under din uppväxt?

Vilka framtidsplaner har du med ditt arbete? Hur hade du det under din uppväxt? Vad har du arbetet med förut och vad arbetar du med idag? Vilka framtidsplaner har du med ditt arbete? Hur var skolgången för dig när du var liten? Var har du bott tidigare? Hur hade du det under din uppväxt?

Läs mer

En modell för avslutandet av familjehemsvården

En modell för avslutandet av familjehemsvården En modell för avslutandet av familjehemsvården Kerstin Andersson, Borlänge Bertil Björklund, Smedjebacken Kristina Carlström, Upplands Väsby Kristina Grebelius, Sundsvall Eva Kollberg, Angered Margareta

Läs mer