Situationskartläggningsblankett

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Situationskartläggningsblankett"

Transkript

1 Situationskartläggningsblankett Meningen med situationskartläggningen är att gå igenom din livssituation och de områden där du behöver stöd eller de saker som du vill få hjälp med. Blanketten fungerar som en utgångspunkt för att gå igenom delområden av din livsituation, och ger oss en inblick i dina behov och hur vi bäst stöder dig enligt dina önskemål. Frågorna kan du svara på hemma, i väntrummet eller tillsammans med din socialarbetare men tanken är att frågorna skall ge dig och socialarbetaren en möjlighet att tillsammans se över och diskutera livets olika delområden. Frågor som inte är relevanta för dig behöver inte fyllas i. Du får själv en kopia av situationskartläggningsblanketten, så att du kan läsa igenom vad vi har skrivit. Om du vill kan du ge den helt eller delvis till någon annan instans inom social- eller hälsovården som behöver information om din situation. Situationskartläggningsblankettens innehåll 1. Grunduppgifter 2. Familjesituation 3. Utbildning 4. Försörjning & Arbetsliv 5. Boende 6. Vardagsliv 7. Sociala kontakter 8. Välmående & Hälsa 9. Ekonomi 10. Rusmedelsanvändning 11. Penningspel 12. Brott 13. Sammandrag

2

3 1.1. Namn: Datum: Adress: Personbeteckning: Telefonnummer: Födelseort: 1.2. Din socialarbetare/socialhandledare: Kontaktuppgifter & telefontid: 1.3. Modermål och språkkunskap Modersmål: Övriga språkkunskaper: Vilket språk använder du helst på socialbyrån? Behov av tolk ( ) nej ( ) ja Läskunnighet ( ) god ( ) svag ( ) ingen Skrivkunnighet ( ) god ( ) svag ( ) ingen 1.4. Medborgarskap: Medborgarskap: Om medborgarskapet är annat än finskt: När har du kommit till Finland? Flyktingstatus? I vilken utsträckning känner du dig hemma där du bor?

4 Har du släktingar som bor i Finland, var? Har du kontakt med dina släktingar? På vilket sätt

5 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 2.1. Hur nöjd är du med din familjesituation? Väldigt nöjd Inte alls nöjd Vad gör dig nöjd/missnöjd? 2.2. Civilstånd ( ) gift/sambo ( ) ogift ( ) registrerat partnerskap ( ) skild ( ) särbo (gift/ogift) ( ) änka/änkling ( ) i ett förhållande Make/maka/sambos namn och kontaktuppgifter: 2.3. Barn Har du barn? ( ) nej ( ) ja Om nej, gå vidare till punkt 2.4 Om ja, Barnets/barnens namn och födelseår: bor hemma bor annanstans, var? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Barnets/barnens föräldrar/vårdnadshavare och kontaktuppgifter:

6 Vårdnads- och umgängesavtal ( ) nej ( ) ja, när gjordes avtalet? Hur mår ditt/dina barn? Barnets/barnens dagvårdsplats/skola: Barnets/barnens hobbyer: Barnets/barnens ev. sjukdomar och vård: Är ditt/dina barn klient(er) inom barnskyddet? ( ) nej ( ) ja Om ja, vad vill du berätta om det? 2.4. Andra som bor i samma hushåll?

7 2.5. Finns det något som har att göra med din familjesituation som du skulle vilja ta upp med din socialarbetare? 2.6. Finns det något som du skulle vilja tillägga när det gäller din familjesituation? 2.7. Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra 2.8. Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

8

9 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 3.1 Utbildning ( ) Grundskola: ( ) Yrkesförberedande utbildning: ( ) Yrkesutbildning: ( ) Högskoleutbildning: Kurser: Annat kunnande inom något område? 3.2. Avbrutna studier, vilka och varför? Behöver du stöd eller hjälp med att slutföra studierna? 3.3. Har du nyligen sökt eller ska du söka till någon utbildning, vart? 3.4. Behöver du stöd eller hjälp med att söka till någon utbildning? 3.5. Finns det något yrkesområde som intresserar dig särskilt, vilket? 3.6. Har du inlärningssvårigheter (t.ex. läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter)? 3.7. Militär- / civiltjänstgöring: ( ) slutförd, när? ( ) ej utförd ( ) befriad, orsak? ( ) uppskov, orsak? ( ) avbruten, orsak?

10 3.8. Finns det något mera som du vill tillägga när det gäller studier eller utbildning? 3.9. Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

11 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 4.1. Yrke: 4.2. Är du nöjd med ditt yrke? väldigt nöjd inte alls nöjd Vad gör dig nöjd/missnöjd? 4.3. Huvudsaklig sysselsättning just nu: ( ) heltidsarbete ( ) deltidsarbete ( ) rehabiliterande arbetsverksamhet ( ) tidsbestämt arbete, hur länge? ( ) arbetslös ( ) studerande ( ) sjukledig ( ) arbetsprövning/praktik ( ) pensionär/rehabiliteringsstöd ( ) moderskaps-/föräldraledighet (hemvårdsstöd) ( ) något annat, vad? 4.4. Arbetserfarenhet och längd på tidigare arbetsförhållanden: 4.5 Om du är arbetslös: Orsak till arbetslösheten? Hur länge har du varit arbetslös? Arbets- och näringsbyråns kontaktperson: Andra samarbetspartners (som t.ex. arbetsrehabiliterande verksamhet): Arbets- och näringsbyråns karens ( ) tidsbunden ( ) 5 mån villkorligt arbete/utbildning ( ) avslutande av arbetsmarknadsstöd Aktiveringsvillkoret har uppfyllts (under 25 år/4 mån som utkomststödsklient, över 25 år/12 mån som utkomststödsklient) ( ) ja ( ) nej

12 4.6. Nedsatt arbetsförmåga ( ) nej ( ) ja, hurudan begränsning? Utredning av arbetsförmågan gjord? ( ) nej ( ) ja, när? Har du ansökt om förtidspension? ( ) nej ( ) ja, när? 4.7. Har du sökt jobb under de senaste två åren? Vart har du sökt? Ett hurudant arbete skulle du vilja ha? Behöver du stöd eller hjälp i arbetssökandet? Hurudant stöd? 4.8. Körkort ( ) ja, körkortsklass: ( ) nej Egen bil ( ) ja ( ) nej Kollektivtrafik tillgänglig ( ) ja ( ) nej 5.9. Finns det något som du skulle vilja tillägga när det gäller arbete och försörjning? Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetare/socialhandledare fyller i)

13 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 5.1 Hur trivs du i din nuvarande hemkommun? väldigt bra väldigt dåligt Vad gör dig nöjd/missnöjd? 5.2. Hur länge har du bott i nuvarande hemkommun? 5.3. Har du flyttat flera gånger under de senaste två åren? Varifrån? Varför? 5.4. Hur nöjd är du med din boendesituation? väldigt nöjd inte alls nöjd Vad gör dig nöjd/missnöjd? 5.5. Boendeform: hyresbostad, hyresvärdens uppg.: tidsbundet hyresavtal, tills när? underhyresgäst bor med föräldrar ingen permanent bostad bor med släktingar eller vänner egen bostad, delägarbostad, bostadsrätt boendeservice, vilken? annat, vad?

14 5.6. Har något av följande påverkat din nuvarande boendesituation, exempelvis när det gäller att skaffa bostad från den fria marknaden: Obetalda hyror och/eller problem att betala hyran? nej ja Hot om vräkning och/eller varning för ett störande beteende när det gäller boendet? nej ja, orsak? Andra problem med boendet (relationer med grannar, boendeförmågan, oändamålsenlig bostad mm.) nej ja, hurudan? Vräkning inga vräkningar vräkning p.g.a. störande beteende vräkning p.g.a. hyresskulder vräkning p.g.a. annan orsak, vad? 5.7. Finns det något mera du vill tillägga när det gäller din boendesituation? 5.8. Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra 5.9. Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetare/socialhandledare fyller i)

15 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 6.1. Hur ser din dygnsrytm ut? När vaknar du, när lägger du dig? 6.2. I vilken utsträckning upplever du din dygnsrytm som ett problem? inte alls stor utsträckning På vilket sätt är den ett problem? 6.3. Hur upplever du att klarar av följande vardagssysslor (10=bra, 1=dåligt): matlagning handla i butik sköta hushållet fylla i blanketter betala räkningar komma i tid sköta ärenden Om du upplever sysslor som svåra att utföra, i vilken utsträckning har du ett behov av stöd eller hjälp med dessa? inte alls i stor utsträckning

16 6.5. Vad fungerar i din vardag? Har du hobbyer som du trivs med? 6.6. Finns det något som du skulle vilja ha stöd eller hjälp med när det gäller din vardag? Ett hurudant stöd skulle du vilja ha? 6.7. Finns det ännu något som du vill tillägga när det gäller din vardag? 6.8. Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra 6.9. Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

17 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 7.1. Vem hör till ditt närmsta sociala nätverk? 7.2. Har du vänner, bekanta, grannar eller släktingar som du upplever ger dig stöd? 7.3. Hur nöjd är du med dina sociala kontakter och ditt nätverk? väldigt nöjd inte alls nöjd Vad är det som gör dig nöjd/missnöjd? 7.4. På vilket sätt och hur ofta har du kontakt med de människor i din omgivning som är viktigast för dig? 7.5. I hur stor utsträckning känner du dig ensam? inte alls i stor utsträckning

18 7.6. Finns det något som du skulle vilja ha stöd eller hjälp med när det gäller sociala kontakter? På vilket sätt? 7.7. Finns det ännu något som du vill tillägga när det gäller dina sociala kontakter? 7.8. Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra 7.9. Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

19 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 8.1. Hur mår du? väldigt bra väldigt dåligt 8.2. Vad får dig att må bra? 8.3. Vad får dig att må dåligt? 8.4. Har du problem med något av följande (oftare än en gång i veckan). ( ) sömn ( ) spänningstillstånd ( ) ensamhet ( ) mat eller ätande ( ) ångest ( ) annat, vad? ( ) koncentrationssvårigheter ( ) relationer 8.5. Har du sjukdomar som påverkar vardagen (fysiska och psykiska)? Vilka? 8.6. Har du någon form av regelbunden medicinering? ( ) nej ( ) ja, vad? 8.7. Får du för närvarande vård för någon sjukdom? ( ) nej ( ) ja, var? Egenläkare: 8.8. Har du någon gång varit med om svårigheter som du upplever påverkar dig i ditt nuvarande liv? ( ) nej ( ) ja Om svaret är ja, vill du berätta mera om det?

20 8.9. Går du för närvarande i någon form av terapi? ( ) nej ( ) ja, var? Önskar du någon form av hjälp eller stöd när det gäller din hälsa eller ditt välmående? Vilka förändringar skulle du önska när det gäller din hälsa och/eller ditt välmående? Vad mera vill du tillägga när det gäller din hälsa eller ditt välmående? Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

21 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 9.1. Hur nöjd är du när det gäller din ekonomi? mycket nöjd inte alls nöjd Vad är det som gör att du är nöjd/inte alls nöjd? 9.2. Inkomster ( ) lön ( ) bostadsbidrag ( ) barnbidrag ( ) folkpension ( ) arbetsmarknadsstöd ( ) utbildningsstöd ( ) moderskaps-/faderskaps-/ ( ) annan pension, vilken? ( ) grunddagpenning ( ) studiepenning föräldrapenning ( ) utkomststöd ( ) sjukdagpenning ( ) studielån ( ) hemvårdsstöd ( ) övrig inkomstkälla, vad? ( ) rehabiliteringsstöd ( ) bostadstillägg ( ) underhållsbidrag/stöd ( ) inkomstbaserad grunddagpenning 9.3. Utgifter ( ) hyra ( ) avfallsavgift ( ) dagvårdsavgift ( ) mediciner ( ) uppvärmning ( ) hemförsäkring ( ) arbetsresor ( ) hälso- & sjukvårdsutgifter ( ) el ( ) andra boendeutgifter, vad? ( ) vatten ( ) andra försäkringar, vilka? ( ) bil (bilskatt, trafikförsäkring, bilförsäkring) ( ) andra utgifter, vad? 9.4. Skulder ( ) bostadslån ( ) studielån ( ) billån ( ) underhållsskuld ( ) snabblån ( ) obetalda räkningar ( ) utmätning ( ) övriga skulder, vilka? 9.5. Kredituppgifter ( ) inga anmärkningar ( ) anmärkningar

22 9.6. Skuldsanering ( ) nej ( ) ja ( ) ansökt, när? 9.7. Andra betalningsöverenskommelser (t ex. garantistiftelse, överenskommelser med borgenärer el. övriga lånegivare) ( ) nej ( ) ja, vilka 9.8. Behov av skuldrådgivning ( ) nej ( ) ja 9.9. Har du en intressebevakare och/eller ett förmedlingskonto? ( ) nej ( ) ja, vem? Känner du att du ( ) har din ekonomi under kontroll. ( ) ibland har problem med ekonomin. Hurudana problem? ( ) inte har ekonomin under kontroll. På vilket sätt? Om du har problem med ekonomin, vad upplever du är orsaken till att pengarna inte räcker till?

23 9.12. Behöver du stöd eller hjälp när det gäller din ekonomi? Hurudant stöd behöver du? Vad annat skulle du vilja tillägga när det gäller din ekonomi? Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

24

25 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: Med rusmedel avses här alkohol, narkotika samt mediciner som tas i berusningssyfte En hurudan roll spelar rusmedel i ditt liv? liten stor Alkohol Dricker du alkohol? nej ja, några gånger i året en gång i månaden några gånger i månaden varje vecka dagligen Om ja, i vilken utsträckning upplever du din alkoholkonsumtion som ett problem? inte alls i stor utsträckning Om ja, hur ofta dricker du dig berusad? några gånger i året en gång i månaden några gånger i månaden varje vecka dagligen Om ja, hur många portioner alkohol dricker du vanligen per gång? (1 portion = ett glas vin, en flaska mellanöl/cider eller 4 cl starksprit) 1-2 portioner 3-5 portioner 6-9 portioner 10 portioner eller fler Narkotika Har du testat droger? nej ja Använder du narkotika? nej ja, några gånger i året en gång i månaden några gånger i månaden varje vecka dagligen Om ja, i vilken utsträckning upplever du ditt narkotika-användande som ett problem? inte alls i stor utsträckning Om ja, vilka droger använder du?

26 10.4. Mediciner Använder du mediciner i berusningssyfte? nej ja, några gånger i året en gång i månaden några gånger i månaden varje vecka dagligen Om ja, i vilken utsträckning upplever du ditt användande av mediciner som ett problem? inte alls i stor utsträckning Om ja, I vilken utsträckning upplever din näromgivning ditt användande av rusmedel som ett problem? inte alls i stor utsträckning Får du eller har du fått vård för alkohol-, narkotika- eller läkemedelsmissbruk (öppen och/eller anstaltsvård)? nej ja, för vad, var och när? I vilken utsträckning har du ett behov av stöd eller vård för missbruk? inte alls stort behov Behöver du stöd eller hjälp med något som rör rusmedel? Hurudant stöd? Har du kontakt med AA / NA? nej ja Använder någon i din familj/ditt närmsta sociala nätverk droger? Vem? Vad mera vill du tillägga när det gäller din rusmedelsanvändning?

27 10.9. Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

28

29 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: Med penningspel menas här olika former av spel om pengar (även onlinespel) som t.ex. lotto, penningautomater, skraplotter, lotterispel, tipsspel, vadslagning, kasinospel, totospel osv Hur stor betydelse har penningspel i ditt liv? liten stor 11.2 Har du under de senaste sex månaderna ägnat dig åt penningspel? nej ja Om ja, hur ofta? någon enstaka gång några gånger i månaden några gånger i veckan dagligen Om ja, i vilken utsträckning upplever du ditt penningspelande som ett problem? inte alls något problem i stor utsträckning ett problem Berätta på vilket sätt det är ett problem? 11.3 Får du eller har du fått hjälp eller vård för penningspelsberoende? nej ja, var och när? 11.4 I vilken utsträckning har du ett behov av hjälp för penningspelsproblem? inte alls i stor utsträckning 11.5 Skulle du vilja ha stöd eller hjälp med något som rör penningspel? Hurudant stöd?

30 11.6 Har någon i din familj/ditt närmsta sociala nätverk penningspelsproblem? nej ja, vem? 11.7 Vad mera vill du tillägga när det gäller dina penningspelsvanor? 11.8 Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

31 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 12.1 Har du blivit utsatt för något brott? ( ) nej ( ) ja Om ja, vilken typ av brott? Om ja, hurudan hjälp fick du? 12.2 Förekommer fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld i ditt liv? ( ) nej ( ) ja Om svaret är ja, vill du berätta mera om det? 12.3 I vilken utsträckning har du behov av stöd eller hjälp när det gäller frågor som rör brott eller kriminalitet? inget behov stort behov Hurudant stöd? ***********************************************************************************

32 12.4 Har du brottsdomar och/eller anmärkningar i straffregistret? ( ) nej ( ) ja, gällande vad? 12.5 Väntar du på rättegång eller dom? ( ) nej ( ) ja, gällande vad? 12.6 Har du obetalda böter? ( ) nej ( ) ja, vad och hur mycket? 12.7 Behöver du stöd eller hjälp i frågor som rör brott och/eller kriminalitet? Hurudant stöd? 12.8 Vad mera vill du tillägga när det gäller brott och/eller kriminalitet?

33 12.9 Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

34

35 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 13.1 Min bedömning av min livsituation: ( ) jag är inte bekymrad ( ) jag är aningen bekymrad, om vad? ( ) jag är mycket bekymrad, om vad? Mina styrkor, (vad är jag bra på)? Inom följande områden anser jag mig ha behov av stöd av socialarbetaren: ( ) boende ( ) utbildning ( ) sysselsättning ( ) utkomst/ekonomi ( ) hälsa ( ) användning av rusmedel ( ) sociala relationer ( ) mentala hälsan ( ) vardagliga livet ( ) annat, vad? ( ) inget behov för gemensamt arbete Hur bedömer socialarbetaren din situation? ( ) jag är inte bekymrad ( ) jag är aningen bekymrad, om vad? ( ) jag är mycket bekymrad, om vad? 13.5 Vilka styrkor ser socialarbetaren hos dig?

36 13.6. Inom vilka områden anser socialarbetaren att du har behov av stöd? ( ) boende ( ) utbildning ( ) sysselsättning ( ) utkomst/ekonomi ( ) hälsa ( ) användning av rusmedel ( ) sociala relationer ( ) mentala hälsan ( ) vardagliga livet ( ) annat, vad? ( ) inget behov för gemensamt arbete Planer för framtiden Vad har du för målsättningar och planer när det gäller framtiden (arbete, arbetsprövning, pension, utbildning, arbets- och funktionsförmågeutredning, utredning av skuldärenden mm)? Vilka delar av ditt liv är du nöjd med och vilka delar skulle du vilja förändra? Finns det ännu något du skulle vilja nämna? Var det något väsentligt och viktigt för dig som inte togs upp? Var det för din del relevanta saker som togs upp i situationsbedömningsblanketten?

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare! FÖRORD Tack för att du vill vara vår budbärare! Kunskap i grundläggande privatekonomi blir allt viktigare. Kunskap är också en viktig tillgång för att minimera riskerna att hamna i en skuldsituation som

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Koll på vardagsekonomin

Koll på vardagsekonomin Koll på vardagsekonomin 2 Inkomster och utgifter är en del av livet. En vardagsekonomi i balans ger dig trygghet inför framtiden, oavsett vad som händer. Med den här broschyren vill vi ge dig råd och tips

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2722 RAHAPELITUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2722 GAMBLING SURVEY 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2722 RAHAPELITUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2722 GAMBLING SURVEY 2011 KYSELYLOMAKE: FSD2722 RAHAPELITUTKIMUS QUESTIONNAIRE: FSD2722 GAMBLING SURVEY Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Läs mer

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin Brukarundersökning 2010 Socialpsykiatrin Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Socialpsykiatrin 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror med kommentarer 3 Analys och diskussion 14 Sammanfattning Under augusti

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Ansökan om utkomststöd 1 (5)

Ansökan om utkomststöd 1 (5) Ansökan om utkomststöd 1 (5) Inkommit: Ansökan om utkomststöd för tiden s efternamn och förnamn s personbeteckning s yrke s arbetsgivare och arbetsplats Civilstånd ogift gift sambo särboende frånskild

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi Ett utbildningsmaterial i privatekonomi på lätt svenska 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information

Läs mer

Du kan också besvara enkäten på www.thl.fi/ath/2012. Logga in med blanke koden dvs. sifferserien upp- ll på enkä ormulärets första sida.

Du kan också besvara enkäten på www.thl.fi/ath/2012. Logga in med blanke koden dvs. sifferserien upp- ll på enkä ormulärets första sida. DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2012 Vänligen besvara enkäten så snart som möjligt, helst inom 10 dagar och skicka formuläret i bifogande svarskuvert, som inte behöver frankeras. Du

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

En modell för avslutandet av familjehemsvården

En modell för avslutandet av familjehemsvården En modell för avslutandet av familjehemsvården Kerstin Andersson, Borlänge Bertil Björklund, Smedjebacken Kristina Carlström, Upplands Väsby Kristina Grebelius, Sundsvall Eva Kollberg, Angered Margareta

Läs mer