Situationskartläggningsblankett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Situationskartläggningsblankett"

Transkript

1 Situationskartläggningsblankett Meningen med situationskartläggningen är att gå igenom din livssituation och de områden där du behöver stöd eller de saker som du vill få hjälp med. Blanketten fungerar som en utgångspunkt för att gå igenom delområden av din livsituation, och ger oss en inblick i dina behov och hur vi bäst stöder dig enligt dina önskemål. Frågorna kan du svara på hemma, i väntrummet eller tillsammans med din socialarbetare men tanken är att frågorna skall ge dig och socialarbetaren en möjlighet att tillsammans se över och diskutera livets olika delområden. Frågor som inte är relevanta för dig behöver inte fyllas i. Du får själv en kopia av situationskartläggningsblanketten, så att du kan läsa igenom vad vi har skrivit. Om du vill kan du ge den helt eller delvis till någon annan instans inom social- eller hälsovården som behöver information om din situation. Situationskartläggningsblankettens innehåll 1. Grunduppgifter 2. Familjesituation 3. Utbildning 4. Försörjning & Arbetsliv 5. Boende 6. Vardagsliv 7. Sociala kontakter 8. Välmående & Hälsa 9. Ekonomi 10. Rusmedelsanvändning 11. Penningspel 12. Brott 13. Sammandrag

2

3 1.1. Namn: Datum: Adress: Personbeteckning: Telefonnummer: Födelseort: 1.2. Din socialarbetare/socialhandledare: Kontaktuppgifter & telefontid: 1.3. Modermål och språkkunskap Modersmål: Övriga språkkunskaper: Vilket språk använder du helst på socialbyrån? Behov av tolk ( ) nej ( ) ja Läskunnighet ( ) god ( ) svag ( ) ingen Skrivkunnighet ( ) god ( ) svag ( ) ingen 1.4. Medborgarskap: Medborgarskap: Om medborgarskapet är annat än finskt: När har du kommit till Finland? Flyktingstatus? I vilken utsträckning känner du dig hemma där du bor?

4 Har du släktingar som bor i Finland, var? Har du kontakt med dina släktingar? På vilket sätt

5 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 2.1. Hur nöjd är du med din familjesituation? Väldigt nöjd Inte alls nöjd Vad gör dig nöjd/missnöjd? 2.2. Civilstånd ( ) gift/sambo ( ) ogift ( ) registrerat partnerskap ( ) skild ( ) särbo (gift/ogift) ( ) änka/änkling ( ) i ett förhållande Make/maka/sambos namn och kontaktuppgifter: 2.3. Barn Har du barn? ( ) nej ( ) ja Om nej, gå vidare till punkt 2.4 Om ja, Barnets/barnens namn och födelseår: bor hemma bor annanstans, var? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Barnets/barnens föräldrar/vårdnadshavare och kontaktuppgifter:

6 Vårdnads- och umgängesavtal ( ) nej ( ) ja, när gjordes avtalet? Hur mår ditt/dina barn? Barnets/barnens dagvårdsplats/skola: Barnets/barnens hobbyer: Barnets/barnens ev. sjukdomar och vård: Är ditt/dina barn klient(er) inom barnskyddet? ( ) nej ( ) ja Om ja, vad vill du berätta om det? 2.4. Andra som bor i samma hushåll?

7 2.5. Finns det något som har att göra med din familjesituation som du skulle vilja ta upp med din socialarbetare? 2.6. Finns det något som du skulle vilja tillägga när det gäller din familjesituation? 2.7. Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra 2.8. Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

8

9 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 3.1 Utbildning ( ) Grundskola: ( ) Yrkesförberedande utbildning: ( ) Yrkesutbildning: ( ) Högskoleutbildning: Kurser: Annat kunnande inom något område? 3.2. Avbrutna studier, vilka och varför? Behöver du stöd eller hjälp med att slutföra studierna? 3.3. Har du nyligen sökt eller ska du söka till någon utbildning, vart? 3.4. Behöver du stöd eller hjälp med att söka till någon utbildning? 3.5. Finns det något yrkesområde som intresserar dig särskilt, vilket? 3.6. Har du inlärningssvårigheter (t.ex. läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter)? 3.7. Militär- / civiltjänstgöring: ( ) slutförd, när? ( ) ej utförd ( ) befriad, orsak? ( ) uppskov, orsak? ( ) avbruten, orsak?

10 3.8. Finns det något mera som du vill tillägga när det gäller studier eller utbildning? 3.9. Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

11 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 4.1. Yrke: 4.2. Är du nöjd med ditt yrke? väldigt nöjd inte alls nöjd Vad gör dig nöjd/missnöjd? 4.3. Huvudsaklig sysselsättning just nu: ( ) heltidsarbete ( ) deltidsarbete ( ) rehabiliterande arbetsverksamhet ( ) tidsbestämt arbete, hur länge? ( ) arbetslös ( ) studerande ( ) sjukledig ( ) arbetsprövning/praktik ( ) pensionär/rehabiliteringsstöd ( ) moderskaps-/föräldraledighet (hemvårdsstöd) ( ) något annat, vad? 4.4. Arbetserfarenhet och längd på tidigare arbetsförhållanden: 4.5 Om du är arbetslös: Orsak till arbetslösheten? Hur länge har du varit arbetslös? Arbets- och näringsbyråns kontaktperson: Andra samarbetspartners (som t.ex. arbetsrehabiliterande verksamhet): Arbets- och näringsbyråns karens ( ) tidsbunden ( ) 5 mån villkorligt arbete/utbildning ( ) avslutande av arbetsmarknadsstöd Aktiveringsvillkoret har uppfyllts (under 25 år/4 mån som utkomststödsklient, över 25 år/12 mån som utkomststödsklient) ( ) ja ( ) nej

12 4.6. Nedsatt arbetsförmåga ( ) nej ( ) ja, hurudan begränsning? Utredning av arbetsförmågan gjord? ( ) nej ( ) ja, när? Har du ansökt om förtidspension? ( ) nej ( ) ja, när? 4.7. Har du sökt jobb under de senaste två åren? Vart har du sökt? Ett hurudant arbete skulle du vilja ha? Behöver du stöd eller hjälp i arbetssökandet? Hurudant stöd? 4.8. Körkort ( ) ja, körkortsklass: ( ) nej Egen bil ( ) ja ( ) nej Kollektivtrafik tillgänglig ( ) ja ( ) nej 5.9. Finns det något som du skulle vilja tillägga när det gäller arbete och försörjning? Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetare/socialhandledare fyller i)

13 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 5.1 Hur trivs du i din nuvarande hemkommun? väldigt bra väldigt dåligt Vad gör dig nöjd/missnöjd? 5.2. Hur länge har du bott i nuvarande hemkommun? 5.3. Har du flyttat flera gånger under de senaste två åren? Varifrån? Varför? 5.4. Hur nöjd är du med din boendesituation? väldigt nöjd inte alls nöjd Vad gör dig nöjd/missnöjd? 5.5. Boendeform: hyresbostad, hyresvärdens uppg.: tidsbundet hyresavtal, tills när? underhyresgäst bor med föräldrar ingen permanent bostad bor med släktingar eller vänner egen bostad, delägarbostad, bostadsrätt boendeservice, vilken? annat, vad?

14 5.6. Har något av följande påverkat din nuvarande boendesituation, exempelvis när det gäller att skaffa bostad från den fria marknaden: Obetalda hyror och/eller problem att betala hyran? nej ja Hot om vräkning och/eller varning för ett störande beteende när det gäller boendet? nej ja, orsak? Andra problem med boendet (relationer med grannar, boendeförmågan, oändamålsenlig bostad mm.) nej ja, hurudan? Vräkning inga vräkningar vräkning p.g.a. störande beteende vräkning p.g.a. hyresskulder vräkning p.g.a. annan orsak, vad? 5.7. Finns det något mera du vill tillägga när det gäller din boendesituation? 5.8. Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra 5.9. Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetare/socialhandledare fyller i)

15 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 6.1. Hur ser din dygnsrytm ut? När vaknar du, när lägger du dig? 6.2. I vilken utsträckning upplever du din dygnsrytm som ett problem? inte alls stor utsträckning På vilket sätt är den ett problem? 6.3. Hur upplever du att klarar av följande vardagssysslor (10=bra, 1=dåligt): matlagning handla i butik sköta hushållet fylla i blanketter betala räkningar komma i tid sköta ärenden Om du upplever sysslor som svåra att utföra, i vilken utsträckning har du ett behov av stöd eller hjälp med dessa? inte alls i stor utsträckning

16 6.5. Vad fungerar i din vardag? Har du hobbyer som du trivs med? 6.6. Finns det något som du skulle vilja ha stöd eller hjälp med när det gäller din vardag? Ett hurudant stöd skulle du vilja ha? 6.7. Finns det ännu något som du vill tillägga när det gäller din vardag? 6.8. Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra 6.9. Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

17 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 7.1. Vem hör till ditt närmsta sociala nätverk? 7.2. Har du vänner, bekanta, grannar eller släktingar som du upplever ger dig stöd? 7.3. Hur nöjd är du med dina sociala kontakter och ditt nätverk? väldigt nöjd inte alls nöjd Vad är det som gör dig nöjd/missnöjd? 7.4. På vilket sätt och hur ofta har du kontakt med de människor i din omgivning som är viktigast för dig? 7.5. I hur stor utsträckning känner du dig ensam? inte alls i stor utsträckning

18 7.6. Finns det något som du skulle vilja ha stöd eller hjälp med när det gäller sociala kontakter? På vilket sätt? 7.7. Finns det ännu något som du vill tillägga när det gäller dina sociala kontakter? 7.8. Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra 7.9. Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

19 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 8.1. Hur mår du? väldigt bra väldigt dåligt 8.2. Vad får dig att må bra? 8.3. Vad får dig att må dåligt? 8.4. Har du problem med något av följande (oftare än en gång i veckan). ( ) sömn ( ) spänningstillstånd ( ) ensamhet ( ) mat eller ätande ( ) ångest ( ) annat, vad? ( ) koncentrationssvårigheter ( ) relationer 8.5. Har du sjukdomar som påverkar vardagen (fysiska och psykiska)? Vilka? 8.6. Har du någon form av regelbunden medicinering? ( ) nej ( ) ja, vad? 8.7. Får du för närvarande vård för någon sjukdom? ( ) nej ( ) ja, var? Egenläkare: 8.8. Har du någon gång varit med om svårigheter som du upplever påverkar dig i ditt nuvarande liv? ( ) nej ( ) ja Om svaret är ja, vill du berätta mera om det?

20 8.9. Går du för närvarande i någon form av terapi? ( ) nej ( ) ja, var? Önskar du någon form av hjälp eller stöd när det gäller din hälsa eller ditt välmående? Vilka förändringar skulle du önska när det gäller din hälsa och/eller ditt välmående? Vad mera vill du tillägga när det gäller din hälsa eller ditt välmående? Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

21 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 9.1. Hur nöjd är du när det gäller din ekonomi? mycket nöjd inte alls nöjd Vad är det som gör att du är nöjd/inte alls nöjd? 9.2. Inkomster ( ) lön ( ) bostadsbidrag ( ) barnbidrag ( ) folkpension ( ) arbetsmarknadsstöd ( ) utbildningsstöd ( ) moderskaps-/faderskaps-/ ( ) annan pension, vilken? ( ) grunddagpenning ( ) studiepenning föräldrapenning ( ) utkomststöd ( ) sjukdagpenning ( ) studielån ( ) hemvårdsstöd ( ) övrig inkomstkälla, vad? ( ) rehabiliteringsstöd ( ) bostadstillägg ( ) underhållsbidrag/stöd ( ) inkomstbaserad grunddagpenning 9.3. Utgifter ( ) hyra ( ) avfallsavgift ( ) dagvårdsavgift ( ) mediciner ( ) uppvärmning ( ) hemförsäkring ( ) arbetsresor ( ) hälso- & sjukvårdsutgifter ( ) el ( ) andra boendeutgifter, vad? ( ) vatten ( ) andra försäkringar, vilka? ( ) bil (bilskatt, trafikförsäkring, bilförsäkring) ( ) andra utgifter, vad? 9.4. Skulder ( ) bostadslån ( ) studielån ( ) billån ( ) underhållsskuld ( ) snabblån ( ) obetalda räkningar ( ) utmätning ( ) övriga skulder, vilka? 9.5. Kredituppgifter ( ) inga anmärkningar ( ) anmärkningar

22 9.6. Skuldsanering ( ) nej ( ) ja ( ) ansökt, när? 9.7. Andra betalningsöverenskommelser (t ex. garantistiftelse, överenskommelser med borgenärer el. övriga lånegivare) ( ) nej ( ) ja, vilka 9.8. Behov av skuldrådgivning ( ) nej ( ) ja 9.9. Har du en intressebevakare och/eller ett förmedlingskonto? ( ) nej ( ) ja, vem? Känner du att du ( ) har din ekonomi under kontroll. ( ) ibland har problem med ekonomin. Hurudana problem? ( ) inte har ekonomin under kontroll. På vilket sätt? Om du har problem med ekonomin, vad upplever du är orsaken till att pengarna inte räcker till?

23 9.12. Behöver du stöd eller hjälp när det gäller din ekonomi? Hurudant stöd behöver du? Vad annat skulle du vilja tillägga när det gäller din ekonomi? Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

24

25 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: Med rusmedel avses här alkohol, narkotika samt mediciner som tas i berusningssyfte En hurudan roll spelar rusmedel i ditt liv? liten stor Alkohol Dricker du alkohol? nej ja, några gånger i året en gång i månaden några gånger i månaden varje vecka dagligen Om ja, i vilken utsträckning upplever du din alkoholkonsumtion som ett problem? inte alls i stor utsträckning Om ja, hur ofta dricker du dig berusad? några gånger i året en gång i månaden några gånger i månaden varje vecka dagligen Om ja, hur många portioner alkohol dricker du vanligen per gång? (1 portion = ett glas vin, en flaska mellanöl/cider eller 4 cl starksprit) 1-2 portioner 3-5 portioner 6-9 portioner 10 portioner eller fler Narkotika Har du testat droger? nej ja Använder du narkotika? nej ja, några gånger i året en gång i månaden några gånger i månaden varje vecka dagligen Om ja, i vilken utsträckning upplever du ditt narkotika-användande som ett problem? inte alls i stor utsträckning Om ja, vilka droger använder du?

26 10.4. Mediciner Använder du mediciner i berusningssyfte? nej ja, några gånger i året en gång i månaden några gånger i månaden varje vecka dagligen Om ja, i vilken utsträckning upplever du ditt användande av mediciner som ett problem? inte alls i stor utsträckning Om ja, I vilken utsträckning upplever din näromgivning ditt användande av rusmedel som ett problem? inte alls i stor utsträckning Får du eller har du fått vård för alkohol-, narkotika- eller läkemedelsmissbruk (öppen och/eller anstaltsvård)? nej ja, för vad, var och när? I vilken utsträckning har du ett behov av stöd eller vård för missbruk? inte alls stort behov Behöver du stöd eller hjälp med något som rör rusmedel? Hurudant stöd? Har du kontakt med AA / NA? nej ja Använder någon i din familj/ditt närmsta sociala nätverk droger? Vem? Vad mera vill du tillägga när det gäller din rusmedelsanvändning?

27 10.9. Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

28

29 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: Med penningspel menas här olika former av spel om pengar (även onlinespel) som t.ex. lotto, penningautomater, skraplotter, lotterispel, tipsspel, vadslagning, kasinospel, totospel osv Hur stor betydelse har penningspel i ditt liv? liten stor 11.2 Har du under de senaste sex månaderna ägnat dig åt penningspel? nej ja Om ja, hur ofta? någon enstaka gång några gånger i månaden några gånger i veckan dagligen Om ja, i vilken utsträckning upplever du ditt penningspelande som ett problem? inte alls något problem i stor utsträckning ett problem Berätta på vilket sätt det är ett problem? 11.3 Får du eller har du fått hjälp eller vård för penningspelsberoende? nej ja, var och när? 11.4 I vilken utsträckning har du ett behov av hjälp för penningspelsproblem? inte alls i stor utsträckning 11.5 Skulle du vilja ha stöd eller hjälp med något som rör penningspel? Hurudant stöd?

30 11.6 Har någon i din familj/ditt närmsta sociala nätverk penningspelsproblem? nej ja, vem? 11.7 Vad mera vill du tillägga när det gäller dina penningspelsvanor? 11.8 Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

31 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 12.1 Har du blivit utsatt för något brott? ( ) nej ( ) ja Om ja, vilken typ av brott? Om ja, hurudan hjälp fick du? 12.2 Förekommer fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld i ditt liv? ( ) nej ( ) ja Om svaret är ja, vill du berätta mera om det? 12.3 I vilken utsträckning har du behov av stöd eller hjälp när det gäller frågor som rör brott eller kriminalitet? inget behov stort behov Hurudant stöd? ***********************************************************************************

32 12.4 Har du brottsdomar och/eller anmärkningar i straffregistret? ( ) nej ( ) ja, gällande vad? 12.5 Väntar du på rättegång eller dom? ( ) nej ( ) ja, gällande vad? 12.6 Har du obetalda böter? ( ) nej ( ) ja, vad och hur mycket? 12.7 Behöver du stöd eller hjälp i frågor som rör brott och/eller kriminalitet? Hurudant stöd? 12.8 Vad mera vill du tillägga när det gäller brott och/eller kriminalitet?

33 12.9 Hur kändes det att fylla i dessa uppgifter? bra inte bra Sammandrag (genomgång tillsammans med klienten, socialarbetaren/socialhandledaren fyller i)

34

35 Namn: Datum: Soc.arb./handl.: 13.1 Min bedömning av min livsituation: ( ) jag är inte bekymrad ( ) jag är aningen bekymrad, om vad? ( ) jag är mycket bekymrad, om vad? Mina styrkor, (vad är jag bra på)? Inom följande områden anser jag mig ha behov av stöd av socialarbetaren: ( ) boende ( ) utbildning ( ) sysselsättning ( ) utkomst/ekonomi ( ) hälsa ( ) användning av rusmedel ( ) sociala relationer ( ) mentala hälsan ( ) vardagliga livet ( ) annat, vad? ( ) inget behov för gemensamt arbete Hur bedömer socialarbetaren din situation? ( ) jag är inte bekymrad ( ) jag är aningen bekymrad, om vad? ( ) jag är mycket bekymrad, om vad? 13.5 Vilka styrkor ser socialarbetaren hos dig?

36 13.6. Inom vilka områden anser socialarbetaren att du har behov av stöd? ( ) boende ( ) utbildning ( ) sysselsättning ( ) utkomst/ekonomi ( ) hälsa ( ) användning av rusmedel ( ) sociala relationer ( ) mentala hälsan ( ) vardagliga livet ( ) annat, vad? ( ) inget behov för gemensamt arbete Planer för framtiden Vad har du för målsättningar och planer när det gäller framtiden (arbete, arbetsprövning, pension, utbildning, arbets- och funktionsförmågeutredning, utredning av skuldärenden mm)? Vilka delar av ditt liv är du nöjd med och vilka delar skulle du vilja förändra? Finns det ännu något du skulle vilja nämna? Var det något väsentligt och viktigt för dig som inte togs upp? Var det för din del relevanta saker som togs upp i situationsbedömningsblanketten?

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

Ansökan om utkomststöd 1 (5)

Ansökan om utkomststöd 1 (5) Ansökan om utkomststöd 1 (5) Inkommit: Ansökan om utkomststöd för tiden s efternamn och förnamn s personbeteckning s yrke s arbetsgivare och arbetsplats Civilstånd ogift gift sambo särboende frånskild

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD Anlänt / VERIFIKAT SOM BÖR BIFOGAS TILL DEN FÖRSTA UTKOMSTSTÖDSANSÖKAN, se sida 4. TILL VARJE ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD BÖR BIFOGAS VERIFIKAT ÖVER ALLA INKOMSTER/UTGIFTER SAMT DE SENASTE

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap. ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag

Läs mer

ANSÖKAN OM GRUNDLÄGGANDE UTKOMSTSTÖD (Denna blankett används vid det första ansökningstillfället)

ANSÖKAN OM GRUNDLÄGGANDE UTKOMSTSTÖD (Denna blankett används vid det första ansökningstillfället) 1 (5) ANSÖKAN OM GRUNDLÄGGANDE UTKOMSTSTÖD (Denna blankett används vid det första ansökningstillfället) Jag söker utkomststöd för: (månad) Ankomstdatum/diarienr.: (fylls i av tjänsteinnehavaren) PERSONUPPGIFTER

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Telefon (hem, arbete,

Läs mer

SMÄRTFORMULÄR Föreninen för smärtforskning i Finland rf. 2003

SMÄRTFORMULÄR Föreninen för smärtforskning i Finland rf. 2003 SMÄRTFORMULÄR Föreninen för smärtforskning i Finland rf. 2003 Avsikten med detta frågeformulär är att få en mångsidig bild av Ert smärtproblem. Var vänlig svara på frågorna genom att ringa in det svarsalternativ

Läs mer

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

Frågor kopplade till uppstartssamtal

Frågor kopplade till uppstartssamtal 1(5) Följande dokument är utformat för att vara ett stöd till kontaktpersonalen vid med ny deltagare och är en bilaga till dokumentet. Frågorna är exempelfrågor och alla frågor behöver inte användas. Frågeställningen

Läs mer

På väg Enkät för den unge

På väg Enkät för den unge På väg Enkät för den unge För dig som bor i familjehem eller HVB Du har rätt att få det stöd du behöver, både innan och efter det att du flyttat ut från ditt familjehem eller hem för vård eller boende

Läs mer

Här kommer ett antal frågor för att följa arbetet du gör tillsammans med din Case Manager. Dina synpunkter är viktiga!

Här kommer ett antal frågor för att följa arbetet du gör tillsammans med din Case Manager. Dina synpunkter är viktiga! Instruktioner till CM: Kopiera enkäten och be din klient att fylla i den vid ett av era första möten och därefter var 12:e månad och när CM-uppdraget avslutas. Skicka enkäten till Kerstin Lagerlund, Socialförvaltningen,

Läs mer

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem)

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) Det här instrumentet har konstruerats med utgångspunkt från vad forskning och praktik visar är

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

Levnadshistoria och nuvarande problem

Levnadshistoria och nuvarande problem Levnadshistoria och nuvarande problem Underlag till bedömningssamtal [Pre-Appointment Questionnaire] Syftet med detta frågeformulär är att din KBT-terapeut (kognitiva beteendeterapeut) ska få detaljerad

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND OLE_JATKO_PS 1 *1289901* ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_MUU 1 *1069901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND I FINLAND; ÖVRIG GRUND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på basis av en grund för vilken

Läs mer

Sida 1a Total ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alla Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd som s.k. ingermanländsk återflyttare. 1) Du har

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING OLE_TY4 1 *1149901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om uppehållstillstånd i Finland som idrottare, idrottstränare och bedriver

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

Konfidentiellt frågeformulär 2014

Konfidentiellt frågeformulär 2014 Konfidentiellt frågeformulär 2014 Hej! Du har fått detta formulär för du är intresserad av att gå i terapi hos mig. Inför det första besöket är det bra om du har hunnit fylla i formuläret och även returnerat

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Tips och trix för din vardagsekonomi

Tips och trix för din vardagsekonomi Tips och trix för din vardagsekonomi Budget- och hyresrådgivningen i Malmö Inkomster Se till att du har rätt inkomster och bidrag. Saknar du inkomst eller har väldigt låg inkomst? Då kanske du har rätt

Läs mer

+ + Har du eller har du tidigare haft en finländsk personbeteckning? Ja Nej. OLE_PH5_sv_311216PP +

+ + Har du eller har du tidigare haft en finländsk personbeteckning? Ja Nej. OLE_PH5_sv_311216PP + OLE_PH5 1 *1329901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR ANNAN ANHÖRIG Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om ditt första uppehållstillstånd i Finland på basis av familjeband som annan anhörig

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP + KAN_1 1 *1169901* MEDBORGARSKAPSANSÖKAN Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om finskt medborgarskap. Om du ansöker om finskt medborgarskap även för minderåriga barn som du har vårdnaden om, ska

Läs mer

Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag

Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag Index Allmänna anvisningar Beräkning av allmänt bostadsbidrag Hushållet och inkomsterna Uppgifter om bostaden Boendeutgifter och skulder som hänför

Läs mer

FIA förutsättningar inför arbete. Intervju

FIA förutsättningar inför arbete. Intervju FIA förutsättningar inför arbete Intervju FIA - introduktion Den här intervjun syftar till att kunna anpassa insatser, stöd och krav till din situation för att stärka dina möjligheter att få arbete och

Läs mer

Minnesanteckningar. Bilaga 1 version 1. Registerkontroll. Personuppgifter. Medborgarskap. Får INTE lämnas till den prövade för ifyllnad!

Minnesanteckningar. Bilaga 1 version 1. Registerkontroll. Personuppgifter. Medborgarskap. Får INTE lämnas till den prövade för ifyllnad! Bilaga 1 version 1 Minnesanteckningar Får INTE lämnas till den prövade för ifyllnad! Datum: Intervjuare (namn och befattning): Registerkontroll Berätta att en registerkontroll kan visa om något finns registrerat

Läs mer

Familjehemsresursens skriftliga frågor för dig som önskar ta uppdrag som familjehem.

Familjehemsresursens skriftliga frågor för dig som önskar ta uppdrag som familjehem. Frågeformulär 2005 Datum Familjehemsresursens skriftliga frågor för dig som önskar ta uppdrag som familjehem. Familjehemskonsulenterna behöver ha ditt svar senast tre dagar före djupsamtalet. Namn 1 Anledning

Läs mer

Klientens ställning och

Klientens ställning och Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Lagen om klientens ställning och rättigheter kallas kort för klientlagen. Med klient menas den som ansöker om eller använder socialvård. Lagen gäller

Läs mer

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F)

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) T77F Inkom Migrationsverket Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) Din partner har sökt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för att han eller hon vill bosätta sig tillsammans med dig i Sverige.

Läs mer

Vilka framtidsplaner har du med ditt arbete? Hur hade du det under din uppväxt?

Vilka framtidsplaner har du med ditt arbete? Hur hade du det under din uppväxt? Vad har du arbetet med förut och vad arbetar du med idag? Vilka framtidsplaner har du med ditt arbete? Hur var skolgången för dig när du var liten? Var har du bott tidigare? Hur hade du det under din uppväxt?

Läs mer

Kön. Ålder. Gävleborg. Det totala antalet svarande föräldrar är 104 vilka sammanlagt har 213 barn. 56% 44% 41% 26% 19% 12% 2% 0%

Kön. Ålder. Gävleborg. Det totala antalet svarande föräldrar är 104 vilka sammanlagt har 213 barn. 56% 44% 41% 26% 19% 12% 2% 0% Gävleborg Det totala antalet svarande föräldrar är 104 vilka sammanlagt har 213 barn. Diagram 1: Föräldrarnas könsfördelning Kön 56% 44% Kvinna Man Diagramkommentar: n=104. Diagram 2: Föräldrarnas ålder.

Läs mer

ORGANISATIONENS NAMN. RAY stöder-barometern 2016

ORGANISATIONENS NAMN. RAY stöder-barometern 2016 RAY stöder-barometern 2016 DELTAGANDE I ORGANISATIONSVERKSAMHET 1. Hur ofta har du deltagit i den här social- och hälsovårdsorganisationens verksamhet under de senaste tolv månaderna Med organisation avses

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING OLE_TUT 1 *1109901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd för genomförande

Läs mer

FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist

FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist VAD ÄR EN LYXFÄLLA? Lyxfälla: felprioriteringar Leder ofta till en skuldfälla:

Läs mer

Undersökning om växelverkan mellan generationer

Undersökning om växelverkan mellan generationer Intervju- och undersökningstjänster Undersökning om växelverkan mellan generationer Hurdan hjälp har Du fått av Dina närmaste? Har Du stöt en annan person ekonomiskt? Borde far- och morföräldrarna sköta

Läs mer

Undersökning av Levnadsvillkor och hälsa hos unga vuxna samer.

Undersökning av Levnadsvillkor och hälsa hos unga vuxna samer. UMEÅ UNIVERSITET Inst för Klinisk Vetenskap 901 85 Umeå Identitetsnu. Undersökning av Levnadsvillkor och hälsa hos unga vuxna samer. Samer i Sverige lever under villkor som gör att man kan fundera över

Läs mer

Konfidentiellt Frågeformulär

Konfidentiellt Frågeformulär NK nr: Konfidentiellt Frågeformulär Ansökan om terapi hos terapeutkandidat under utbildning vid HumaNova Utbildning AB Terapiarvode: 300:-/session inklusive moms. Betalas direkt till terapeutkandidaten.

Läs mer

Att bo i en LSS-bostad. Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där

Att bo i en LSS-bostad. Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där Att bo i en LSS-bostad Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där Vad är en LSS-Bostad? Här får du information om vad en LSS-bostad är och hur det kan fungera att bo där.

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

1206:01. oenden i Stockholm

1206:01. oenden i Stockholm oenden i Stockholm ra alternativa boendeformer att välja bland. Bostadsförmedling i seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Dessutom finns ende för dig med större behov av service och omvårdnad. r som

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på grund av att du har hört till de ingermanlänningar

Läs mer

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten PAJALA KOMMUN Socialtjänsten Myndighet Ansökan om Försörjningsstöd/ Ekonomiskt bistånd Vad söker du hjälp till? Försörjningsstöd Annat ekonomiskt bistånd: Ansökan avser: Månad: Period : (ex. del av månad,

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan:

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan: OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Bästa närståendevårdare

Bästa närståendevårdare Bästa närståendevårdare Borgå stad erbjuder en möjlighet till undersökningar av närståendevårdares välmående och hälsa. Undersökningen är kostnadsfri för närståendevårdare. Målet för undersökningarna om

Läs mer

Inskrivning text, IKM-DOK

Inskrivning text, IKM-DOK Inskrivning text, IKM-DOK Individkod: Datum för intervju: Placerande kommun: Intervjuare: Inskriven: (A,B) Allmän information Klienten är en 39-årig man. Han är svensk medborgare och är född i Sverige.

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

Undersökning om växelverkan mellan generationer

Undersökning om växelverkan mellan generationer Intervju- och undersökningstjänster Undersökning om växelverkan mellan generationer Hurdan hjälp har Du gett dina närmaste? Har Du fått ekonomiskt stöd av Dina föräldrar? Borde far- och morföräldrarna

Läs mer

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Blanketten ska lämnas till EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn Adress Telefonnummer E-postadress Har du tidigare beviljats skuldsanering? Om ja, ange hos vilken kronofogdemyndighet

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Bakgrundsdata/Arbete/Skola Arbete/sysselsättning

Bakgrundsdata/Arbete/Skola Arbete/sysselsättning Bakgrundsdata/Arbete/Skola Arbete/sysselsättning 1 (8) Arbete 7 9 Studier 10 13 Praktik 1 5 2 Okänt Arbetssökande 25 1 1 1 Arbetssök ande Arbete 2 Arbetssök ande Arbete Arbetssök ande 100% Praktik Studier

Läs mer

EGEN ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN

EGEN ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ EGEN ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 4 föräldrabalken Sökande (den som har behov av god man) Adress Postnummer

Läs mer

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning när du behöver få ordning på din ekonomi 1 kostnadsfri budget- och skuldrådgivning i sveriges kommuner Visste du att det finns budget- och skuldrådgivning

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER VÄLKOMMEN SOM KUND TILL ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅN! Arbets- och näringsbyrån kallas också TE-byrån. TE är en förkortning av byråns finska namn, työ-

Läs mer

Ungdomar som placerades på behandlingshem på Island under åren 2000-2007

Ungdomar som placerades på behandlingshem på Island under åren 2000-2007 BARNAVERNDARSTOFA Ungdomar som placerades på behandlingshem på Island under åren 2000-2007 Deras sociala situation och deras inställning till behandlingen år 2012 HÖFÐABORG BORGARTÚNI 21 105 REYKJAVÍK

Läs mer

4. Datum för ifyllande av formulär: A3. Formuläret besvarat genom *: B3. Födelseland. a. Intervjuperson: b. Förälder 1: c.

4. Datum för ifyllande av formulär: A3. Formuläret besvarat genom *: B3. Födelseland. a. Intervjuperson: b. Förälder 1: c. Intervjuinformation 1. Individkod: 4. Datum för ifyllande av formulär: 2. Vårdtillfälle: 5. Löpnummer: 3. Inskrivningsdatum: 6. Intervjuare/uppgiftslämnare (II+3 siffror): A - Administrativa uppgifter

Läs mer

En modell för avslutandet av familjehemsvården

En modell för avslutandet av familjehemsvården En modell för avslutandet av familjehemsvården Kerstin Andersson, Borlänge Bertil Björklund, Smedjebacken Kristina Carlström, Upplands Väsby Kristina Grebelius, Sundsvall Eva Kollberg, Angered Margareta

Läs mer

Pejl på pengarna. Bra att veta för dig som blivit myndig. Tips om privatekonomi & konsumentfrågor

Pejl på pengarna. Bra att veta för dig som blivit myndig. Tips om privatekonomi & konsumentfrågor Pejl på pengarna Bra att veta för dig som blivit myndig Tips om privatekonomi & konsumentfrågor Budget- & skuldrådgivningen och konsumentvägledningen i Botkyrka kommun MÅNGA BÄCKAR SMÅ Många små kostnader

Läs mer

Inledning Sammanfattning

Inledning Sammanfattning Inledning Maria Beroendecentrum har under sin tid som en personalägd verksamhet för beroendevård i Stockholms län kontinuerligt genomfört intervjuer med sina patienter. När man som patient kommer till

Läs mer

Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige

Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige Inkom Migrationsverket Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige Ditt/dina barn har ansökt om tillstånd för att bosätta sig i Sverige. Migrationsverket påbörjar handläggningen av ansökan

Läs mer

Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum

Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Reviderad oktober 2011 Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den som ansökningen avser (en egen ansökan ska då lämnas in) samt av hans eller hennes make eller sambo och

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten. Adress Telefonnummer

Läs mer

Frågeformulär om förhållande

Frågeformulär om förhållande 204011 Inkom Migrationsverket Frågeformulär om förhållande För dig som har ett förhållande med en person som tidigare sökt asyl och nu ansöker om förlängt uppehållstillstånd Myndighetens anteckningar Dossiernummer

Läs mer

Ansökan Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd

Ansökan Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd 1 Svensk sjuksköterskeförening, Baldersgatan 1, 114 27 STOCKHOLM Ansökan Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd Denna förenklade ansökningsblankett gäller för ansökan av bidrag på max

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Om du inte har någon inkomst eller några tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd som är ett behovsprövat

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare?

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten.

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING OLE_AUP 1 *1029901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland som au pair i en familj. Syftet med au pair-placeringen

Läs mer

ASI fördjupningsdag Familj och umgänge

ASI fördjupningsdag Familj och umgänge ASI fördjupningsdag Familj och umgänge Dagordning 9.00-9.30 Inledning 9.30-10.00 Fika 10.00-10.45 Frågorna i Familj och Umgänge 10.45-10.50 Bensträckare 10.50-11.30 Övning 11.30-12.00 Sammanfattning och

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren ska vanligen

Läs mer

Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser

Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser Ansökan om stiftelsemedel 1. Personuppgifter Bifoga personbevis för samtliga i familjen. Var vänlig och texta tydligt! Anteckna alla som ingår i hushållet

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare får lämnas in av den som har kunskap om den enskildes behov. Vanligtvis anmäls behovet av socialtjänsten eller av läkare. Överförmyndarnämnden

Läs mer

Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum

Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Reviderad december 2013 Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

Unga vuxna. som bor hemma

Unga vuxna. som bor hemma Unga vuxna som bor hemma Sammanfattning 36 procent av de unga betalar ingenting hemma. Medan 37 procent betalar upp till 2 000 kronor i månaden. Drygt hälften av föräldrarna anser att de ska betala för

Läs mer

På väg Enkät för föräldrar

På väg Enkät för föräldrar På väg Enkät för föräldrar För dig som är förälder till en placerad ungdom Den unge har rätt att få det stöd hon eller han behöver, både innan och efter det att hon eller han har flyttat från sitt familjehem

Läs mer

KONTAKTINFORMATION ÅHÖRARKOPIOR (FÖRÄLDRAR) GÄSTBOK BLOGG

KONTAKTINFORMATION ÅHÖRARKOPIOR (FÖRÄLDRAR) GÄSTBOK BLOGG VIKTEN MAN KVINNA ALKOHOLSTYRKAN HUR FORT MAN DRICKER OM MAN ÄTER SAMTIDIGT MAN DRICKER STANDARDGLAS INNEHÅLLER 12 G 100% ALKOHOL 33 cl starköl 50 cl folköl 15 cl vin 4 cl starksprit 8 cl starkvin FÖRÄLDRARS

Läs mer

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Skuldsanering Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Ungefär så brukar vi förklara skuldsanering ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Med den här broschyren

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_TY5 1 *1155501* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETE Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för att arbeta hos en finländsk arbetsgivare eller en arbetsgivare som är

Läs mer

Hur hittar man en bostad?

Hur hittar man en bostad? Hur hittar man en bostad? Boplats syfte Presentera ett samlat utbud av lediga bostäder från såväl kommunala som privata hyresvärdar (bostadsrätter) Informera om planerade och pågående nyproduktion Informera

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

FÖRÄLDRAR I MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN. Kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

FÖRÄLDRAR I MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN. Kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet FÖRÄLDRAR I MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet BAKGRUND Vad vet vi sedan tidigare? Stöd i föräldraskapet Riskfaktorer Minska riskfaktorerna Bristande

Läs mer