SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN"

Transkript

1 Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller yrke Arbetsgivare/läroanstalt Kommun där arbetsplatsen/läroanstalten är belägen Familjeförhållande Ogift Samboende Gift Registrerat parförhållande Änka/änkling Frånskild Boskillnad, fr.o.m.: Bor skilt; fr.o.m.: Kontunummer (IBAN), till vilket utkomststödet betalas 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO Efternamn och förnamn Personbeteckning Gatuadress (om adressen är annan än sökandens) Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller yrke Arbetsgivare/läroanstalt Kommun där arbetsplatsen/läroanstalten är belägen 3 FAMILJENS BARN SOM BOR I SAMMA HUSHÅLL (även barn över 18 år) Barnets namn och födelsetid 4 FAMILJENS MINDERÅRIGA BARN SOM BOR PÅ ANNAT HÅLL Barnets namn, födelsetid och bostadsort 5 ANDRA SOM BOR PÅ SAMMA ADRESS Namn och personbeteckning 1

2 6 LIVSSITUATION Arbetslös/permitterad, arbetssökningen uppdateras hos arbets- och näringsbyrån, datum: Förvärvsarbetar Företagare Studerande Studierna har avbrutits, datum? Arbetspraktik Rehabiliterande arbetsverksamhet Pensionär Sjukledig/rehabiliteringsstöd Något annat, vad? Arbetslös/permitterad, arbetssökningen uppdateras hos arbets- och näringsbyrån, datum: Förvärvsarbetar Företagare Studerande Studierna har avbrutits, datum? Arbetspraktik Rehabiliterande arbetsverksamhet Pensionär Sjukledig/rehabiliteringsstöd Något annat, vad? 7 BOENDE Uppgifterna om boende har ej förändrats Boendeform Ägarbostad. Bostaden är inskaffad, år:. Bostaden ägs av: Bostadsrättsbostad/delägarbostad Bor hos föräldrar/förälder Bor i hyresbostad Bor som underhyresgäst Tjänstebostad Tillfällig bostad Härbärge eller internat Anstalt, servicehus eller liknande Saknar bostad Annat, vad (t.ex. rum i studenboende eller kollektiv med delat kök)? Uppgifter om bostaden Egnahemshus Rad-/parhus Flervåningshus Bostadens yta Antal rum (rum+kök eller kokvrå) m² Uppvärming El Olja Centralvärme Fjärrvärme Ved Annat, vad? 8 FÖRMÖGENHET Förmögenhetsslag: Värde i euro Datum för värdering Bostad Är bostaden i eget bruk? Ja Nej Bil eller motorcykel (kopia av registerutdrag bifogas) Besparningar Aktier, placeringsfonder, pensionsförsäkring och andra värdepapper (kopia av värdekontoutdrag bifogas) Annan egendom (t.ex. båt, tomt, fritidsbostad, andel i dödsbo) Egendom utomlands 2

3 9 SKULDER OCH LÅN Lånets ändamål: Återstående lån (euro) Ursprungligt lån, euro Bostadslån Amortering euro/mån. Ränta euro/mån. Studielån Övriga skulder, avbetalningar, konton med kredit, snabblån o.dyl. sammanlagt Beslut eller ansökan om skuldsanering: Amortering: euro/mån. Datum för ansökan eller beslut: 10 FÖRMÅNER Vilka förmåner och andra eventuella bidrag har du sökt (t.ex. bostadsbidrag, dagpenning, arbetsmarknadsstöd, stöd för hemvård, pension, studieförmåner, garantilön) men inte fått beslut om ännu? Förmån När har du sökt och varifrån? Annan förmån, vilken? När har du sökt och varifrån? Ifall familjen inte har inkomster och inte har sökt förmåner eller andra bidrag, förklara varför 11 EKONOMISK SITUATION Utkomststödet beräknas i regel per månad. Inkomster, egendom och besparningar skall anges för alla i familjen. Med familj avses i gemensamt hushåll boende föräldrar, äkta makar, registrerade partner, sambor av motsatt kön och familjens minderåriga barn. Bifoga verifikat. INKOMST (efter förskottsinnehållning) Förvärvsinkomster Förvärvsinkomster Dagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA Inkomstrelaterad dagpenning Euro/mån. Utbetalningsdag Euro/mån. Utbetalningsdag Folkpension Arbetspension, betalas av vem: Arbetspension, betalas av vem: Annan pension (t.ex. pension från utlandet, efterlevandepension), betalare: Sjukdagpenning Rehabiliteringsstöd 3

4 INKOMST (efter förskottsinnehållning) Euro/mån. Utbetalningsdag Euro/mån. Utbetalningsdag Bostadsbidrag Barnbidrag Underhållsstöd från FPA Underhållsbidrag Moderskapspenning, faderskaps-penning, föräldrapenning Stöd för hemvård av barn Stöd för närståendevård Studiestöd Studielån Kapitalinkomster (dividend mm.) Skatteåterbäring: Utmätt: Ja Nej Övriga inkomster (bl.a. minderårigt barns löneinkomst och pension) Inkomster som inte beaktas som inkomster vid beräkning av utkomststödet (t.ex. moderskaps-understöd, vårdbidrag, handikapp-bidrag) INKOMSTER SAMMANLAGT UTGIFTER Euro/mån. Förfallodag Hyra eller bolagsvederlag (verifikat bifogas) Vattenavgift Bastuavgift Uppvärmningskostnader (el, olja, gas, ved eller liknande) Ränta på bostadslån Hemförsäkring (lösöresförsäkring, bifoga försäkringsbrev) Patientavgifter och receptlagd medicin inom offentlig hälso- och sjukvård samt munhälsovård. Eventuellt verifikat over avgiftstak. Betald avgift för barndagvård Betalt underhållsbidrag Sökandes arbetsresor Makas/makes/sambos arbetsresor UTGIFTER Euro/mån. Förfallodag 4

5 Övriga utgifter, vilka (t.ex. avfallshantering, fastighetsskatt)? UTGIFTER SAMMANLAGT 12 MOTIVERINGAR För vilket ändamål söker du utkomststöd? UNDERSKRIFT Jag försäkrar att uppgifterna är riktiga och förbinder mig att meddela de uppgifter som förändras under den tid beslutet om utkomststöd är i kraft. Jag samtycker till att uppgiven information kontrolleras. Utkomststöd som har beviljats på grund av uppsåtligen lämnade vilseledande uppgifter eller uppsåtlig försummelse att lämna uppgifter kan återkrävas (20 i lagen om utkomststöd) och det kan leda till rättsliga åtgärder. Datum Underskrift och namnförtydligande, sökandens familjemedlemmar och den som är skyldig att försörja sökanden ska lämna den beslutande myndigheten alla nödvändiga uppgifter de känner till som inverkar på utkomststödet (17 i lagen om utkomststöd) och också i övrigt medverka till utredningen av ärendet (31 i förvaltningslagen). Uppgifter om sökanden kan skaffas och granskas oberoende av sökandens samtycke då det är nödvändigt för att reda ut sökandens behov av socialvård (12 2 mom. och 20 i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Socialvårdsmyndigheten har teknisk anslutning till befolkningsregistret, till FPA:s förmånsregister och till beskattningsuppgifterna och har rätt att kontrollera sökandens uppgifter (21 i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården). Behandlingen av ansökan fördröjs ifall ansökan är bristfälligt ifylld eller om det fattas verifikat! Blanketten returneras till: Sjundeå kommun Grundtrygghetsavdelningen Socialservice/Utkomststöd Parkstigen Sjundeå Blanketten kan även lämnas till kommunhusets kansli. UF 5

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015 Blankett för beräkning av 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postadress Telefon Civilstånd Gift/registrerad partner Sammanboende Gift, lever åtskild Ensamboende/ änka/ änkling, maka/

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO

ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO Föreningen FVO Var god att texta tydligt SÖKANDEN Efternamn Förnamn Medborgarskap Personnummer (åå-mm-dd-xxxx) Civilstånd Ogift Frånskild Gift Sambo Änka/Änkling MAKE, MAKA

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer

Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer 172011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer Myndighetens anteckningar Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som planerar

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP + KAN_6 1 *1219901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; UNG PERSON Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt medborgarskap för dig som är mellan 18 och 22 år gammal, inte har dömts till fängelsestraff

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland Fk 4062-4 Fa Bostadsbidrag till barnfamiljer Uppdaterad 060101 Den ekonomiska familjepolitiken omfattar ett antal förmåner, bl.a. barnbidrag, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, underhållsstöd

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan:

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan: OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land

Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land 0771-524 524 www.forsakringskassan.se Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land Datum Personnummer 1 (3) Skicka blanketten till Försäkringskassans inläsningscentral 839 88 Östersund Försäkringskassan

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FINLAND

VÄLKOMMEN TILL FINLAND VÄLKOMMEN TILL FINLAND 1. VÄLKOMMEN TILL FINLAND! FÖRORD 5 HUR KOMMER JAG IGÅNG? 6 1. Bostad 6 2. Magistraten 6 3. Telefon 6 4. Bankkonto 6 5. Ta reda på om du har rätt till socialskydd 6 6. Skattekort

Läs mer

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM 132011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM Dossiernummer

Läs mer

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN OM BEHOV Malmö stad AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN Ansökan/Anmälan gäller God man Ansökan/Anmälan gjord av Förvaltare Egen ansökan Nära anhörig

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP +

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP + KAN_2 1 *1179901* ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som är finsk medborgare och som ansöker om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år 162011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år Fylls i av Migrationsverket Dossiernummer Signatur OBS! Läs detta först Använd denna

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Fk_4064_Fa Bostadstillägg till pensionärer Uppdaterad 070101 Försäkringskassan ansvarar för förmåner inom pensionsområdet, bland annat inkomst-, tilläggs- och garantipension, omställnings- och efterlevandepension

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige MIGR236011 101004 236011 Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 alternativt 7 föräldrabalken (ansökan från anhörig).

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 alternativt 7 föräldrabalken (ansökan från anhörig). Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt 11 kap 4 respektive 7 föräldrabalken får göras av bl.a. av den hjälpbehövandes make eller sambo och närmaste släktingar. Syftet med blanketten

Läs mer

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 Förutsättningarna för och storleken på inkomstrelaterad dagpenning Förtjänstskyddets varaktighet Företagarens utkomstskydd Arbetsinkomstens och de sociala förmånernas

Läs mer