1206:01. oenden i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1206:01. oenden i Stockholm"

Transkript

1 oenden i Stockholm ra alternativa boendeformer att välja bland. Bostadsförmedling i seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Dessutom finns ende för dig med större behov av service och omvårdnad. r som är 65 år eller äldre. inte byta, överlåta eller hyra tt få en seniorlägenhet behöver äla intresse för lediga lägenkunna söka en seniorlägenhet. också enstaka lägenheter orlägenheter 65+, som ligger även möjligt att ansöka om tstuga och ofta också ett av fastigheterna har vård- och d eller i nära anslutning, och, frisör, fotvård och annan entré och hiss som rymmer ch som på grund av nedsatt och hjälp kan ansöka om ltning. Har du hjälp från hemft. Seniorboenden i Stockholm Som senior har du flera alternativa boendeformer att välja bland. Bostadsförmedling i Stockholm förmedlar seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Dessutom finns vård- och omsorgsboende för dig med större behov av service och omvårdnad. TRYGGHETSBOENDE Trygghetsboende är en ny boendeform i Stockholm. Det finns flera trygghetsboenden på olika platser i staden. Trygghetsboenden söker du via Bostadsförmedlingen. Har du fyllt 75 år och är folkbokförd i Stockholms stad kan du söka ett trygghetsboende. Du behöver stå i bostadskön och anmäler själv ditt intresse för SENIORLÄGENHETER lediga lägenheter. Din kötid räknas från den dag du fyller 70 I seniorlägenheterna år. Står du i bostadskön bor personer sedan tidigare som är 65 år eller äldre. behöver du inte göra Du någon har ett nyanmälan. eget kontrakt Det men är även kan möjligt inte byta, att överlåta eller hyra ansöka om trygghetsboende ut lägenheten via förtur. i andra hand. För att få en seniorlägenhet behöver du stå i bostadskön och själv anmäla intresse för lediga lägenheter. Du ska ha fyllt 65 år för att kunna söka en seniorlägenhet. Anpassade fastigheter I alla trygghetsbostäder Bostadsförmedlingen finns tvättstuga och förmedlar ett gemensamt också enstaka lägenheter samlingsrum. Vissa med fastigheterna lägre åldersgräns, har vård- samt och omsorgsboende seniorlägenheter 65+, som ligger i samma byggnad eller i vanliga i nära hyresfastigheter. anslutning, och då Det ibland är även tillgång möjligt att ansöka om till vårdcentral, frisör, seniorlägenhet fotvård och via annan förtur. service. Det finns även en värd som ordnar samvaro och aktiviteter. Alla fastigheter har plan entré och hiss Anpassade som rymmer fastigheter rullstol eller rullator. I alla seniorfastigheter finns tvättstuga och ofta också ett Hemtjänst gemensamt samlingsrum. Några av fastigheterna har vård- och Du som bor i trygghetsboende omsorgsboende och som i samma på grund byggnad av nedsatt eller i nära anslutning, och fysisk förmåga är i då behov ibland av tillgång stöd och till hjälp vårdcentral, kan ansöka frisör, om fotvård och annan hemtjänst hos din stadsdelsförvaltning. service. Alla fastigheter Har har du plan hjälp entré från och hemtjänst betalar du en rullstol omsorgsavgift. eller hiss som rymmer rullator. 1206:01 TRYGGHETSBOENDE Trygghetsboende är en ny boendeform i Stockholm. Det finns flera trygghetsboenden på olika platser i staden. Trygghetsboenden söker du via Bostadsförmedlingen. Har du fyllt 75 år och är folkbokförd i Stockholms stad kan du söka ett trygghetsboende. Du behöver stå i bostadskön och anmäler själv ditt intresse för lediga lägenheter. Din kötid räknas från den dag du fyller 70 år. Står du i bostadskön sedan tidigare behöver du inte göra någon nyanmälan. Det är även möjligt att ansöka om trygghetsboende via förtur. Anpassade fastigheter I alla trygghetsbostäder finns tvättstuga och ett gemensamt samlingsrum. Vissa fastigheterna har vård- och omsorgsboende i samma byggnad eller i nära anslutning, och då ibland tillgång till vårdcentral, frisör, fotvård och annan service. Det finns även en värd som ordnar samvaro och aktiviteter. Alla fastigheter har plan entré och hiss som rymmer rullstol eller rullator. Så här ansöker du om förtur till en bostad Bostadsförmedlingen i stockholm AB S STAD Hemtjänst Du som bor i en seniorlägenhet och som på grund av nedsatt fysisk förmåga är i behov av stöd och hjälp kan ansöka om hemtjänst hos din stadsdelsförvaltning. Har du hjälp från hemtjänst betalar du en omsorgsavgift. Hemtjänst Du som bor i trygghetsboende och som på grund av nedsatt fysisk förmåga är i behov av stöd och hjälp kan ansöka om hemtjänst hos din stadsdelsförvaltning. Har du hjälp från hemtjänst betalar du en omsorgsavgift. EN DEL AV STOCKHOLMS STAD :30: _senior i Stockholm.indd :30:33 Fleminggatan 6, Box Stockholm Telefon: Viktig information om förtur i Stockholms stad

2 Vem har möjlighet att få förtur? Stockholms stad erbjuder via Bostadsförmedlingen vissa möjligheter för sina medborgare att få tillgång till bostad med förtur. Det är en viktig del av Bostadsförmedlingens verksamhet och vi genomför den på uppdrag av Stockholms stad. Eftersom det finns en begränsning i hur många lägenheter som finns tillgängliga, finns det begränsningar i vilka skäl som bedöms som tillräckligt starka. Det är också anledningen till att alla ansökningar ska styrkas med intyg. Bostadsförmedlingen får in cirka 2500 ansökningar om förtur varje år. Trots att de flesta av de personer som söker befinner sig i en svår situation är det endast runt en sjättedel som beviljas förtur till bostad. Det är viktigt att känna till att förtur till bostad inte är en akut lösning. Det tar ofta minst en månad innan du kan få ett beslut och därefter ytterligare ett par månader eller längre innan inflyttning kan ske. Detta krävs för att du ska få förtur Det kan finnas många olika anledningar till att du vill ha förtur till bostad. Kanske du har hamnat i en svår situation. Kanske du är på väg att separera, lider av psykiska problem, har fysisk smärta, bor trångt eller helt enkelt inte har någonstans att bo. För att du ska få din ansökan beviljad är det viktigt att du har starka medicinska eller psykologiska/sociala behov som krävt vård och behandling. Du måste alltså ha ett intyg från till exempel läkare, psykolog eller socialsekreterare där det står vad du har för problem och på vilket sätt en viss typ av bostad kan förbättra din situation. Du kan också vara i en situation där du har blivit hotad eller misshandlad och riskerar att komma till allvarlig skada om inte dina bostadsförhållanden ändras. Även detta måste du kunna visa med hjälp av intyg från till exempel polis, skyddsverksamhet eller socialtjänst. För att få en lägenhet via förtur behöver du vara kund hos Bostadsförmedlingen. Om du inte redan står i bostadskön anmäler vi dig i samband med att du skickar in din förtursansökan.

3 Vanliga skäl som inte räcker till förtur Tyvärr räcker inte alltid dina skäl för att du ska få förtur. En av de vanligaste anledningarna till att vi ger avslag är att du som söker förtur inte är folk bokförd i Stockholms stad och har bott i Stockholm i två år. Vi kommer hänvisa dig till din hemkommun om du är folkbokförd på annan ort. Undantagen från denna regel är mycket få. Nedan ser du några skäl som i sig själva inte är tillräckliga för att du ska få förtur: Att du är bostadslös inte heller efter en skilsmässa, med eller utan barn. Att du har hög boendekostnad/hyra. Att du har störande grannar eller omgivning. Att du vantrivs i området eller i lägenheten. Att du bor trångt. Att du har umgängesrätt med dina barn eller att du har vänner och släktingar som du vill bo närmare. Att du vill flytta till Stockholms stad för att arbeta eller studera eller att du tidigare har bott i Stockholm och vill återvända.

4 Från ansökan till beslut Så här prövar vi om du har möjlighet till förtur: JA FÖRTUR BEVILJAS ANSÖKAN SKICKAS IN BEKRÄFTELSE AV ANSÖKAN UTREDNING OCH BEDÖMNING BESLUT AV HANDLÄGGARE NEJ ANSÖKAN AVSLÅS Ansökan skickas in För att ansöka om förtur skickar du in ansökningsformuläret och dina intyg till Bostadsförmedlingen. Intygen ska styrka dina medicinska eller sociala skäl för att få förtur. Formuläret hittar du enklast på Bostadsförmedlingens hemsida. Bekräftelse av ansökan Så snart vi tagit emot och registrerat din ansökan utser vi din personliga handläggare som kontaktar dig inom 10 dagar, antingen per brev, e-post eller telefon. Utredning och bedömning Utifrån din ansökan och de intyg som du har skickat in görs en bedömning av de medicinska och sociala skälen. För att komplettera bedömningen pratar handläggaren även med dig och de personer som skrivit intygen. Dessutom kontaktas dina tidigare eller nuvarande hyresvärdar och personer som du lämnat som referens. Beslut av handläggare När handläggaren fattat ett beslut får du ett besked skickat till dig per brev eller e-post. Beslutet fattas utifrån det regelverk och de riktlinjer som finns. Det finns ingen möjlighet att överklaga ett beslut. Du kan däremot begära omprövning av beslutet om du kan presentera nya uppgifter eller intyg som du tror kan påverka bedömningen.

5 Om du begär omprövning av beslutet Om du begär omprövning av beslutet är det viktigt att du kan presentera nya uppgifter eller intyg som du tror kan påverka Bostadsförmedlingens bedömning. Om det har gått mindre än ett år sedan avslaget behöver du inte fylla i en ny ansökningsblankett. Skriv en förklaring till varför du begär omprövning och skicka med de nya intygen. Så här går omprövningen av beslutet till: BESLUT AV HANDLÄGGARE JA FÖRTUR BEVILJAS BEGÄRAN OM OMPRÖVNING SKICKAS IN BEKRÄFTELSE AV ANSÖKAN UTREDNING OCH BEDÖMNING BESLUT AV FÖRTURSUTSKOTT NEJ ANSÖKAN AVSLÅS Begäran om omprövning skickas in För att Bostadsförmedlingen ska ompröva beslutet behöver du förtydliga vilka nya uppgifter som kommit fram och som du tror kan påverka beslutet. Alla nya uppgifter behöver du motivera med intyg som skickas tillsammans med din begäran av omprövning. Bekräftelse av ansökan Bostadsförmedlingen registrerar dina nya intyg och din personliga hand läggare kontaktar dig inom 10 dagar, antingen per brev, e-post eller telefon. Utredning och bedömning Din handläggare gör en ny utredning och bedömning av de medicinska och sociala skälen utifrån de nya intyg som du har skickat in. Handläggaren pratar även med personerna som skrivit intygen. Beslut av handläggare eller förtursutskott Om handläggaren bedömer att de nya skäl som du angett är tillräckliga beviljas du förtur. Om handläggaren bedömer att dina nya skäl inte räcker för att få förtur går ditt ärende vidare till det politiskt tillsatta förtursutskottet för beslut.

6 Du har fått din ansökan beviljad När du får din förtursansökan beviljad kommer Bostadsförmedlingen att söka efter en lägenhet som motsvarar dina förutsättningar. Det sker enligt förturs beslutet bland de lägenheter som kommer in till Bostadsförmedlingen. Ofta tar det minst en månad och ibland väsentligt längre tid innan du får ett erbjudande. Vi ställer som krav att din aktuella köavgift ska vara betald. förmedling av lägenhet (förtur) ERBJUDANDE LÄGENHET visning LÄMNA besked teckna Hyresavtal FLYTTA IN Erbjudande lägenhet När du blivit beviljad förtur matchar din handläggare dina behov med de lediga lägenheter som finns. Du får som mest två lägenhetserbjudanden. Om du inte accepterar någon av dessa erbjudanden, eller inte lämnat svar, kommer din ansökan avregistreras hos bostadsförmedlingen. Visning Innan du svarar ja eller nej får du möjlighet att se lägenheten. Visningskallelsen får du per post eller e-post och på plats i lägenheten möter du antingen hyresvärden eller nuvarande hyresgästen. Lämna besked När du tackar ja till en lägenhet tar vi en kreditupplysning på dig. Vi kommer också be dig lämna uppgifter till dina kontaktpersoner. Dessa uppgifter lämnas till hyresvärden som underlag för godkännande. Du behöver själv visa lönespecifikation eller annat intyg på inkomstuppgifter till hyresvärden. Om du tackar nej till erbjudandet behöver du ange orsak. Teckna hyresavtal Blir du godkänd av hyresvärden är det dags att teckna hyresavtal. Kontrakt skrivningen sker hos hyresvärden. Eftersom du har fått lägen heten genom förtur behöver du inte betala någon förmedlingsavgift. Flytta in Nu har du fått en hyreslägenhet och det är dags att börja planera din flytt. Vi hoppas att du ska trivas i din nya lägenhet. Vår rekommendation är att du står kvar som kund hos oss i bostadskön i fall du behöver ändra ditt boende i framtiden.

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Ansökan om förtur till bostad

Ansökan om förtur till bostad 1 av 2 Ankomstdatum Ansökan om förtur till bostad Fyll i och skicka in din ansökan till Bostadsförmedlingen. Blanketten är underlag för dataregistrering för din förtursansökan och bostadsanmälan. Vid förmedling

Läs mer

Så söker du bostad eller bilplats

Så söker du bostad eller bilplats Så söker du bostad eller bilplats 1 Innehåll Så söker du - steg för steg 3 Frågor & svar ställa sig i kö 6 Frågor & svar söka bostad och bilplats 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare www.rfs.se. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare www.rfs.se. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare www.rfs.se Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande 1 Innehåll Sök bostad - steg för steg 3 Frågor & svar registrering 6 Frågor & svar söka bostad 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning 11 Frågor & svar övriga

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande Samma regler för alla - enkelt och rättvist Vi hyr ut nästan 9 000 bostäder i välskötta fastigheter runt om i Kristianstads kommun. Vårt mål är att erbjuda tryggt och trivsamt

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande Innehåll Sök bostad - steg för steg 3 Frågor & svar registrering 6 Frågor & svar söka bostad 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning 11 Frågor & svar övriga

Läs mer

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

UTHYRNINGSRIKTLINJER FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

UTHYRNINGSRIKTLINJER FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB UTHYRNINGSRIKTLINJER FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Innehållsförteckning REGISTRERA DIG I BOSÖK OCH BÖRJA SAMLA KÖPOÄNG... 2 KÖPOÄNG... 2 HFAB:S GRUNDKRAV FÖR ATT FÅ HYRA EN LÄGENHET... 3 SÅHÄR SÖKER DU LÄGENHET

Läs mer

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL Innehållsförteckning REGISTRERA DIG I BOSÖK OCH BÖRJA SAMLA KÖPOÄNG... 2 KÖPOÄNG... 3 HFAB:S GRUNDKRAV FÖR ATT FÅ HYRA EN LÄGENHET... 4 SÅHÄR SÖKER DU LÄGENHET I BOSÖK... 6 VISNING

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Pensionärsbostad i Danderyds kommun

Pensionärsbostad i Danderyds kommun DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Hans Wallöf Tjänsteutlåtande 2009-12-30 1(7) Socialnämnden 2010-01-25 SN 2009/0166 Översyn av principer och regler för tilldelning av kommunala pensionärsbostäder

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

KIRUNA KOMMUN Socialförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I KIRUNA KOMMUN

KIRUNA KOMMUN Socialförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I KIRUNA KOMMUN KIRUNA KOMMUN Socialförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I KIRUNA KOMMUN Vård- och omsorgsboende i Kiruna I Kiruna Kommun finns idag 320 lägenheter på vård- och omsorgsboenden för personer med beslut

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Information. till dig som söker ersättning från Ersättningsnämnden. Lättläst

Information. till dig som söker ersättning från Ersättningsnämnden. Lättläst Information till dig som söker ersättning från Ersättningsnämnden Lättläst Information till dig som söker ersättning från Ersättningsnämnden Om du har varit omhändertagen för samhällsvård och blivit utsatt

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer