Guide för bostadssökande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide för bostadssökande"

Transkript

1 Guide för bostadssökande

2 Samma regler för alla - enkelt och rättvist Vi hyr ut nästan bostäder i välskötta fastigheter runt om i Kristianstads kommun. Vårt mål är att erbjuda tryggt och trivsamt boende med god service till lägsta möjliga hyra. Och det har vi lyckats bra med. Så bra att våra hyresgäster är nöjdast i Sverige. Det vet vi efter att genomfört en stor enkätundersökning bland alla som bor hos oss. Vi vill att vår bostadskö ska vara rättvis och enkel. Därför har vi bara en kö som alla sökande står i, och vi tar inte ut någon köavgift. Vi ser det som en självklarhet att även reglerna för hur man står i kön ska vara lika för alla. Det ska också vara enkelt att söka bostad hos ABK. Lediga bostäder visas alltid på vår hemsida och hela uthyrningsprocessen är öppen för vem som helst att följa. Och oavsett vem du är eller var du bor är grundregeln enkel. Det är den sökande som har längst kötid och samtidigt uppfyller våra krav som får den lediga bostaden. Från uthyrningspolicyns grundregel finns undantag som innebär att vi direktförmedlar vissa lägenheter till sökande med medicinsk förtur via Omsorgsförvaltningen i Kristianstad. Till bostäder med kort tid kvar till inflyttning (Bostad Direkt) finns också speciella regler liksom för speciallägenheter. I det här häftet presenterar vi vår uthyrningspolicy i sin helhet och en sammanfattning av hur det går till att söka bostad hos oss. Vi har också försökt besvara de vanligaste frågorna kring våra regler. Vi ska vara ett bostadsföretag för alla. Därför har vi också samma regler för alla - rättvist och enkelt. Välkommen till ABK! Leif Persson, vd

3 Innehåll Sök bostad - steg för steg 4 Frågor & svar registrering 6 Frågor & svar söka bostad 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning 11 Frågor & svar övriga frågor 12 Uthyrningspolicy 14 Kontakta oss 16

4 Sök bostad - steg för steg 1. Ställ dig i kö Genom att registrera dig placeras du i kön. Du kan registrera dig på ABK:s hemsida eller genom att du besöker BoButiken på Norra Kaserngatan 4 i Kristianstad. Du kan också registrera dig via telefon, men bara om du ringer det speciella telefonnumret till bostadskön: För varje dag du står i kö får du en köpoäng. När kontrakt på ny bostad undertecknats nollställs dina poäng och din registrering i kön stryks. 2. Bevaka utbudet Du måste själv granska utbudet av lediga bostäder. Lediga bostäder utannonseras i minst åtta dagar under Att hyra på Du kan också ta del av utbudet genom att besöka BoButiken eller ringa dit. 3. Sök bostad När du funnit en bostad du är intresserad av gör du en intresseanmälan. Snabbast sker det genom din privata internetsida på som du får tillgång till när du registrerat dig. Via denna sida administrerar du själv bostadssökandet. Du kan till exempel utforma din egen sökprofil, de lediga bostäder som motsvarar dina önskemål visas separat och du kan också prenumerera på dessa uppgifter via e-post. Har du registrerat dig men saknar egen internetuppkoppling kan du söka bostad genom att besöka BoButiken eller ringa dit. Du kan söka maximalt fem bostäder åt gången.

5 4. Gå på visning Det är inte först till kvarn som gäller utan tillhör du de sökande som har högst köpoäng när bostadens ansökningstid har gått ut, så bjuds du in på visning. Du erbjuds då möjlighet att titta på bostaden och sen lämnar du besked om du vill ha den eller ej. Skulle fler än en av de inbjudna tacka ja så går bostaden till den med högsta köpoängen. 5. Skriv kontrakt Innan kontrakt skrivs kontrolleras att du uppfyller våra grundkrav, till exempel om du har några betalningsanmärkningar eller andra för boendet negativa referenser. Om inga hinder finns återstår bara att skriva under kontraktet. När du fått kontrakt på en bostad hos ABK nollställs dina köpoäng och din registrering i kön stryks. Bostad Direkt Bostad Direkt-symbolen framför en ledig bostad betyder att den är ledig för omgående inflyttning. Här gäller inte köpoäng utan vi använder principen först till kvarn. Söker du en bostad som är märkt Bostad Direkt måste du vara beredd att flytta in direkt. Bor du redan hos ABK kan det innebära att du under en tid får dubbelt boende med två olika bostäders hyror samtidigt. 5

6 Frågor & svar Registrering Hur gör jag för att söka bostad? Du registrerar dig i vår bostadskö via vår hemsida. Du kan också registrera dig på något av våra kontor eller ringa vårt speciella bostadskönummer. Vem kan söka bostad? Alla, men för att skriva kontrakt måste du vara över 18 år. Skall jag registrera mig som sökande även om jag inte vill flytta nu? Ja. Dina köpoäng räknas från den dag du registrerar dig. Du får en poäng per dag, och när du väl börjar söka är poängen avgörande. Kan jag ändra de registrerade uppgifterna? Ja. Om du inte är spärrad från att logga in kan du alltid ändra dina egna uppgifter. Hur länge gäller min registrering? Tillsvidare, men du måste uppdatera dina registrerade uppgifter minst var sjätte månad för att få stå kvar i kön. Hur får jag reda på att jag behöver uppdatera min registrering? Du ansvarar själv för att din registrering förnyas var sjätte månad. Söker du via din egen internetsida på får du där en påminnelse en månad innan din registrering i kön stryks. Hur länge kan jag stå i kö? Du kan stå i kö så länge du vill om du bara regelbundet uppdaterar din ansökan enligt våra regler. Den dag du får kontrakt på en ny bostad hos ABK nollställs dina poäng och din registrering i kön stryks.

7 Vad händer med registreringen om jag flyttar? Ingenting. Men om du använt dina poäng för att söka en bostad hos ABK så nollställs dina poäng och din registrering i kön stryks när du skriver på kontraktet. När kan jag ansöka om en ny bostad om jag precis fått kontrakt på en bostad hos ABK? Du kan registrera dig på nytt så snart ditt nya kontrakt börjar gälla, men du kan inte börja söka nya bostäder förrän tidigast sex månader efter inflyttning. Jag är i akut behov av en bostad. Finns det något annat sätt jag kan söka på? Nej. Varför blir man spärrad? Vid ofullständigt ifylld registrering, om du har allvarliga betalningsanmärkningar, för boendet negativa referenser eller skulder till ABK. Om du efter visning inte lämnar besked om du vill ha bostaden eller ej. Vad innebär det att bli spärrad? Du kan bli spärrad från att logga in. Till exempel om du har skulder till ABK. Du kan också bli spärrad från att söka bostad. Till exempel om du har lämnat ofullständiga uppgifter i din registrering. Hur länge blir man spärrad? I normalfallet sex månader, men om du till exempel spärrats på grund av att din registrering inte är komplett, så kvarstår spärren bara tills du kompletterat din registrering enligt våra regler. Jag har betalningsanmärkningar. Får jag ändå hyra bostad hos er? Nej, inte om du har allvarliga betalningsanmärkningar. Alla skulder som har med ett hyresförhållande att göra betraktas som allvarliga liksom om du har förfallna skulder. Har du betalningsanmärkningar men inga skulder så gör vi in-

8 Frågor & svar dividuell prövning och kan kräva säkerhet i form av borgensman eller deposition för att du ska få hyra bostad. Jag har skuld till ABK. Kan jag ändå få hyra bostad? Nej. Skulden till ABK måste vara reglerad och tidigast ett år därefter kan du få söka bostad på nytt. Söka bostad Visas alla lediga bostäder på hemsidan? Ja, med några få undantag. Till exempel vid medicinsk förtur via Omsorgsförvaltningen i Kristianstad. Dessutom kan ABK tvingas göra undantag av förvaltningsmässiga skäl. När och hur länge visas de lediga bostäderna på hemsidan? De publiceras löpande. Alla bostäder, med undantag av Bostad Direkt, ligger på hemsidan minst åtta dagar. Bostad Direkt ligger upplagd minst en dag. Vad gör jag när jag hittat en bostad på hemsidan som jag är intresserad av? När en bostad publicerats kan du söka den under förutsättning att du registrerat dig som sökande. Du kan dock bara söka maximalt fem bostäder samtidigt. Vad är det för skillnad på tillträdes- och tillgänglighetsdatum? Tillträdesdatum anger när hyresavtalet för avflyttande hyresgäst upphör och tillgänglighetsdatum anger den tidpunkt då avflyttande hyresgäst önskar lämna bostaden. Det senare är endast ett önskemål från den avflyttande hyresgästen. Hur många bostäder kan jag söka? Hur många som helst. Du kan dock bara söka fem bostäder samtidigt. 8

9 Kan jag ta bort min ansökan för en specifik bostad? Ja, under de dagar som bostaden visas som ledig på hemsidan. Därefter börjar vi arbeta med uthyrningen och under den processen (i normalfallet ca 10 dagar) kan du inte ta bort din ansökan. Kan jag söka alla bostäder? Ja, med undantag för studentbostäder som bara är för studerande. Ungdomsbostäder och seniorbostäder kan sökas av alla, men är i första hand för sökande under 30 år, respektive över 60 år.. Varför har vissa bostäder kort tid kvar till inflyttningsdatum? Bostaden kan ha blivit ledig genom dödsfall, varit under renovering eller att den varit svår att hyra ut. Vad menas med Bostad Direkt? Det är en bostad som är ledig för omgående inflyttning. Här gäller inte köpoäng utan vi använder principen först till kvarn. Söker du en bostad som är märkt Bostad Direkt måste du vara beredd att flytta in direkt. Bor du redan hos ABK kan det innebära att du under en tid får dubbelt boende med två olika bostäders hyror samtidigt. Hur många är före mig i kön till en specifik bostad? Det går inte att säga på förhand. Det beror på vem som söker den. De sökande som anmält sitt intresse för den specifika bostaden och som har fler köpoäng än du, står före dig i kön. Finns det en intern kö för hyresgästerna hos ABK? Nej. Alla sökande står i samma kö. Hur väljer ABK ut den som får bostaden? Vi gör inget eget urval utan den sökande som har flest köpoäng och som uppfyller grundkraven i vår uthyrningspolicy får den aktuella bostaden.

10 Frågor & svar Gör ni någon lämplighetsbedömning av mig som person för en specifik bostad? Du avgör själv var du vill bo och vilken bostad som stämmer med dina behov. Vi har ingen synpunkt på detta under förutsättning att du uppfyller kraven i vår uthyrningspolicy. Har jag fördel av att redan vara hyresgäst hos er när jag söker bostad? Nej. Vi har samma regler för alla. Rättvist och enkelt. Visning Hur många bjuds in till visning av en bostad? Vanligast är fem sökande, men det kan variera. Varför får jag ingen inbjudan till visning? När ansökningstiden gått ut är du inte bland de fem som har flest köpoäng. Kan jag bli inbjuden till flera bostadsvisningar samtidigt? Ja. Kan jag tacka nej till visning? Ja, men om du tackar nej upprepade gånger kan du bli spärrad från att söka bostäder under sex månader. Om du inte svarar blir du automatiskt spärrad i sex månader. Jag har tackat ja till kontrakt men ångrat mig. Vad händer då? Har du tackat ja till kontraktet men inte skrivit under ännu blir du spärrad från att söka andra bostäder i sex månader efter inflyttningsdagen i det aktuella kontraktet. Har du skrivit under så gäller kontraktet med tre månaders uppsägningstid. Dessutom har dina köpoäng nollställts och din registrering i kön strukits. 10

11 Byte och flyttning Om jag byter bostad inom ABK, vilken uppsägningstid gäller för min nuvarande bostad? Normal uppsägningstid är tre månader. Följande undantag görs vid bostadsbyte inom ABK: Den som har eget hyreskontrakt med ABK får efter tio skötsamma år i nuvarande bostad sin uppsägningstid reducerad till två månader, efter tjugo år är uppsägningstiden en månad och efter trettio år tillämpas ingen uppsägningstid alls. Den som har eget hyreskontrakt på studentrum eller korridorsboende får efter sex månaders skötsamt boende sin uppsägningstid reducerad till en månad. Kan jag byta min nuvarande bostad hos ABK mot annat boende? Ja, rätten att byta bostad (så kallat direktbyte) gäller för alla som har ett förstahandskontrakt. En hyresrätt kan bytas mot en annan hyresrätt, eller mot en villa eller en bostadsrätt. Förutsättningen för bytet är att båda parter avser att bo permanent i den andra bostaden, och att hyresvärden godkänner den nye hyresgästen. Om jag får min bostad genom direktbyte, får jag behålla min kötid då? Nej, när du skriver kontrakt på en ny bostad hos ABK nollställs dina köpoäng och din registrering i bostadskön stryks. Kan ABK neka ett byte? Ja, om det inte finns beaktansvärda skäl eller om det finns en likvärdig bostad att söka på vanligt sätt. Den som ska bli vår hyresgäst måste även uppfylla kraven i uthyrningpolicyn. Jag har bott i min bostad i många år. Har jag då förtur till lediga bostäder i mitt hus eller i mitt område? Nej. 11

12 Frågor & svar Vad händer med min registrering i bostadskön om jag flyttar från ABK? Ingenting. Din registrering finns kvar. Du måste dock komma ihåg att uppdatera den minst var sjätte månad. Övriga frågor Hur gör jag om jag inte har tillgång till dator? Besök något av våra kontor där det finns besöksdatorer. Du kan också ringa till oss. Vill du registrera dig i bostadskön eller uppdatera din registrering kan du bara ringa vårt särskilda bostadskönummer: Vad är PIN-kod? Det är fyrsiffrig kod som du själv väljer. Ihop med ditt personnummer fungerar det som inloggning till din egen söksida på Vad innebär prenumerera på lediga bostäder? Du får tillgång till en egen söksida på när du registrerat dig. Via denna sida administrerar du själv bostadssökandet. Du kan till exempel utforma din egen sökprofil och de lediga bostäder som motsvarar dina önskemål visas separat och du kan också prenumerera på dessa uppgifter via e-post. En kompis vill ta över min bostad. Är det möjligt? Nej, om du som avflyttande hyresgäst skulle få välja efterträdare så sätts hela kösystemet ur spel och de som anmält sig som sökande hos oss skulle få minskade möjligheter att få en bostad. Om jag hyr en bostad i andra hand, kan jag ta över kontraktet då? Nej. 12

13 Kan vi stå två på kontraktet? Ja, om ni sökt och fått lägenheten gemensamt. Detta gäller endast i samband med kontraktstecknandet. Varför måste jag betala tre månaders uppsägningshyra när så många söker bostad? De som söker bostad har oftast också ett boende med viss uppsägningstid att ta hänsyn till och kan därför sällan ta över din lägenhet i förtid. Enligt hyresavtalet har du tre månaders uppsägningstid men om du informerat oss om att du kan flytta tidigare, och om den som står i tur för din lägenhet har möjlighet att flytta in tidigare kan uppsägningstiden bli kortare. Min sambo och jag ska separera. Kan jag överlåta mitt kontrakt på henne? För att kunna överlåta ett hyreskontrakt till en annan person, så måste man ha bott tillsammans med kontraktsinnehavaren under viss tid. Man måste också ha haft ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans med den aktuella personen. Det räcker alltså inte att han eller hon varit inneboende. Det har ingen betydelse om man är släkt, det är sammanboendet i sig som räknas. Man får inte automatiskt överta sina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt. Hyresrätten får inte överlåtas till någon annan utan hyresvärdens tillstånd. Har ni hittat på reglerna själv? Som grund för våra regler finns Hyreslagen och den följer vi. Här finns reglerat till exempel hur lång uppsägningstid man har eller hur direktbyte eller överlåtelse ska gå till. 13

14 Uthyrningspolicy Antagen av AB Kristianstadsbyggens styrelse den 13 december 2007 och den gäller från och med den 1 januari Alla skall ha lika rätt och möjlighet att söka och få en bostad i AB Kristianstadsbyggen. Uthyrningspolicyn och reglerna ska främja en väl fungerande och rättvis uthyrning där alla som uppfyller kraven kan bli hyresgäster hos ABK. Samtliga sökande Krav Sökande ska ha godtagbar inkomst. ABK tar alltid kreditupplysning på alla nya hyresgäster för att kunna bedöma om den nya hyresgästen har en rimlig ekonomisk möjlighet att kunna klara hyran för den sökta bostaden. Sökande som inte uppfyller kravet om godtagbar inkomst har möjlighet att lämna säkerhet som till exempel borgen. Sökande får inte ha allvarliga betalningsanmärkningar, skulder eller andra för boendet negativa referenser. Alla eventuella skulder till ABK måste vara reglerade. Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och disposition/planlösning. Sökande måste vara myndig för att få underteckna kontrakt. Köregler Sökande till ABK:s bostäder ska registrera sig i bostadskön. Alla som registrerat sig får en poäng per dag. Kötid räknas från registreringstillfället och nollställs när kontrakt undertecknats. Sökande som inte regelbundet uppdaterar sin registrering stryks ur bostadskön och förlorar sina köpoäng. Sökande blir spärrad från att söka bostäder under nästkommande sex månader om den sökande blir erbjuden bostad men sen inte lämnar besked inom utsatt tid. Sökande som tackar ja till kontrakt spärras från att söka andra bostäder under nästkommande sex månader. När sökande undertecknat kontraktet nollställs köpoängen och registreringen i kösystemet stryks. 14

15 Boende inom ABK Köregler Den som har eget hyreskontrakt med ABK kan räkna boendetid som kötid under förutsättning att registrering görs i vår bostadskö senast Görs registrering eller senare räknas kötid från registreringstillfället. Sökande som därefter inte regelbundet uppdaterar sin registrering stryks ur kön och förlorar sina köpoäng. Den som får eget hyreskontrakt kan tidigast registrera sig på nytt från första kontraktsdagen men kan först efter minst sex skötsamma månader söka ny bostad. Lägenhetsbyte inom ABK Normal uppsägningstid är tre månader. Följande undantag görs vid lägenhetsbyte inom ABK: Den som har eget hyreskontrakt med ABK får efter tio skötsamma år i nuvarande lägenhet sin uppsägningstid reducerad till två månader, efter tjugo år är uppsägningstiden en månad och efter trettio år tillämpas ingen uppsägningstid alls. Den som har eget hyreskontrakt på studentrum eller korridorsboende får efter sex månaders skötsamt boende sin uppsägningstid reducerad till en månad. Speciella lägenheter Seniorlägenheter erbjuds i första hand sökande över 60 år. Ungdomslägenheter erbjuds i första hand till sökande under 30 år. Studentbostäder erbjuds endast till studerande. Övriga regler Vid andrahandsuthyrning tillämpas hyreslagen. Anställda hos ABK har förmånen att kunna räkna sin anställningstid som kötid. Undantag Avsteg från uthyrningspolicyn kan förekomma i vissa fall. Exempelvis för medicinsk förtur via Omsorgsförvaltningen i Kristianstad, för bostäder med kort tid kvar till inflyttning (Bostad Direkt) och för speciallägenheter. Dessutom kan ABK i undantagsfall tvingas göra avsteg från denna policy av förvaltningsmässiga skäl. 15

16 BoButiken För att komma till BoButiken som har hand om uthyrningen, ringer du till vår växel, , och frågar efter BoButiken. Du är också välkommen att besöka Bo- Butiken på ABK:s huvudkontor på Norra Kaserngatan 4 Det går också bra att skicka e-post till BoButiken, Öppettider BoButiken Besökstid: mån-fre Telefontid: mån-fre , Registrering i bostadskön För att registrera dig i bostadskön gör du det antingen på eller via telefon till (må-fre 8-16). 16 Grafisk form: Jonas Rosenberg, ABK Tryckt hos Prinfo Team Offset i Malmö

Så söker du bostad eller bilplats

Så söker du bostad eller bilplats Så söker du bostad eller bilplats 1 Innehåll Så söker du - steg för steg 3 Frågor & svar ställa sig i kö 6 Frågor & svar söka bostad och bilplats 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL Innehållsförteckning REGISTRERA DIG I BOSÖK OCH BÖRJA SAMLA KÖPOÄNG... 2 KÖPOÄNG... 3 HFAB:S GRUNDKRAV FÖR ATT FÅ HYRA EN LÄGENHET... 4 SÅHÄR SÖKER DU LÄGENHET I BOSÖK... 6 VISNING

Läs mer

Viktigt för dig som ska söka lägenhet

Viktigt för dig som ska söka lägenhet Viktigt för dig som ska söka lägenhet Boplats får en ny webbplats Samhällsinformation Välkommen till nya.boplats.se Har du undrat över dina möjligheter att få en viss lägenhet? Då är du inte ensam, men

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nya köregler för Boplats Syd

Tjänsteskrivelse. Nya köregler för Boplats Syd SIGNERAD 2014-10-26 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-10-23 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Nya köregler för Boplats Syd STK-2013-1108 Sammanfattning

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

HUR VILL DU BO? EN BROSCHYR OM HUR BOENDET SER UT I SVERIGE OCH HUR UNGA BLOGGAR OM SITT BOENDE. hur vill du bo? 1

HUR VILL DU BO? EN BROSCHYR OM HUR BOENDET SER UT I SVERIGE OCH HUR UNGA BLOGGAR OM SITT BOENDE. hur vill du bo? 1 HUR VILL DU BO? EN BROSCHYR OM HUR BOENDET SER UT I SVERIGE OCH HUR UNGA BLOGGAR OM SITT BOENDE hur vill du bo? 1 VAD ÄR ALLMÄNNYTTAN? Varje kommun har ansvar för att invånarna i kommunen har HUR VILL

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

En skrift med mängder av experttips om hur du söker bostad, smörar för hyresvärdar

En skrift med mängder av experttips om hur du söker bostad, smörar för hyresvärdar En skrift med mängder av experttips om hur du söker bostad, smörar för hyresvärdar och påverkar lokalpolitiker. Dessutom: hur du lär dig känna igen diskriminering och vad du kan göra åt saken. Det är tufft

Läs mer

En riktig bostadsförmedling. Skånes största bostadsförmedling

En riktig bostadsförmedling. Skånes största bostadsförmedling Boplats En riktig bostadsförmedling Skånes största bostadsförmedling 1 När åren går så förändras dina behov av bostad. Från den allra första lilla studentlägenheten går kanske stegen till en större som

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Boverket. Hur fördelar fastighetsägare lägenheter?

Boverket. Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Boverket Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Boverket januari 2009 Titel: Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Utgivare: Boverket januari 2009 Upplaga:

Läs mer

Regiondagen 2015. 22 april kl 16-19. Bra boende med pendlingsavstånd till Göteborg. Uddevalla Vänersborg. Trollhättan. Stenungsund. Herrljunga.

Regiondagen 2015. 22 april kl 16-19. Bra boende med pendlingsavstånd till Göteborg. Uddevalla Vänersborg. Trollhättan. Stenungsund. Herrljunga. Regiondagen 2015 Uddevalla Vänersborg Trollhättan 22 april kl 16-19 Bra boende med pendlingsavstånd till Boplats Regiondagen 2015 2 AB byggen Box 104 44922 Nödinge Telefon 0303-330800 Web www.alebyggen.se

Läs mer

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem!

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem! Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende Välkommen hem! 0803 Borta bra Vi skapar vårt hem och därefter skapar hemmet oss Winston Churchill Hus är byggda för att bo i, inte för att tittas på men hemma

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad Stockholm behöver Emma En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad 1 Innehåll Inledning 3 Del 1: Ung, ny och bostadssökande 5 - Steg 1: Bostadskö 8 - Steg 2: Privata hyresvärdar 11 - Steg 3: Hyra i

Läs mer

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad med

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Instruktion för studentbostadskön och. innehav av studentbostad

Instruktion för studentbostadskön och. innehav av studentbostad Instruktion för studentbostadskön och innehav av studentbostad Antagen 2012-05-24 Gällande från 2012-12-01 1 Om instruktionen Denna instruktion innehåller föreskrifter om tillämpningen av Stadga för tilldelning

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer