ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD"

Transkript

1 ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD Anlänt / VERIFIKAT SOM BÖR BIFOGAS TILL DEN FÖRSTA UTKOMSTSTÖDSANSÖKAN, se sida 4. TILL VARJE ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD BÖR BIFOGAS VERIFIKAT ÖVER ALLA INKOMSTER/UTGIFTER SAMT DE SENASTE BANKKONTOUTDRAGEN. EN BRISTFÄLLIG ANSÖKAN FÖRLÄNGER BEHANDLINGSTIDEN. Personuppgifter Sökandes namn Yrke Personsignum Maka/Make/Sambo Yrke Personsignum Civilstånd ogift gift/sambo reg.parförh. skild hemskillnad änka/änkling Jag är arbetslös Ja Nej från och med Makan/Maken Sambon är arbetslös från och med självriskandelen.privatläkar- Annat vad eller privattandläkararvoden enligt remiss och prövning). Namn och personsignum på barn som bor hemma och andra som bor i samma hushåll Adress Telefon Hushållets alla bankkonton: Bankkonto till vilket utkomststödet skall betalas: För vilken tid och för vilket ändamål ansöker Ni om utkomststöd: Speciella orsaker till ansökan och tilläggsuppgifter: (sökes för en månad åt gången) forts. på sista sidan Sökandes skyldighet är att fylla i blanketten noggrant till alla delar (Förvaltningslag 16 och 17). Till ansökan bör sökanden bifoga alla behövliga uppgifter och kvitton för att beslut om utkomststöd skall kunna göras. (Lag om utkomststöd 17). Ansökningens handläggare har rätt att kontrollera givna uppgifter, bl.a. kan uppgifter kontrolleras kontolleras via FPA. FPA:s tekniska databas.

2 INKOMSTER Jag har haft löneinkomster de senaste 2 månaderna Ja Nej Makan/Maken/Sambon har haft löneinkomster de senaste 2 månaderna Sökandens arbetsgivare Makens/Makans/Sambons arbetsgivare BESLUT OCH INTYG ÖVER NEDANNÄMNDA INKOMSTER BÖR FÖREVISAS, DÄR FÖRMÅNENS BEGYNNELSEDAG, BETALDA NETTOSUMMOR OCH BETALNINGSDATUM FRAMGÅR. SÖKANDES INKOMSTER Lön Arbetslöshetsdagpenning Folkpension MAKANS/MAKENS/SAMBONS INKOMSTER Ja Nej Euro/mån Ja Nej Euro/mån Lön Arbetslöshetsdagpenning Folkpension Arbetspension Arbetspension självriskandelen.privatläkar- eller privattandläkararvoden enligt remiss och prövning). Familjepension Familjepension Sjukdagpenning Moderskaps-/föräldrapenning Barnavårdsstöd Underhållsstöd/underhållsbidrag Bostadsbidrag Studielån Studiepenning+bostadstillägg Barnbidrag Vårdbidrag/handikappbidrag Annan pension (t ex från utlandet) Rehabiliteringspenning, -stöd Andra inkomster, vilka Sjukdagpenning Moderskaps-/föräldrapenning Barnavårdsstöd Underhållsstöd/underhållsbidrag Bostadsbidrag Studielån Studiepenning+bostadstillägg Barnbidrag Vårdbidrag/handikappbidrag Annan pension (t ex från utlandet) Rehabiliteringspenning, -stöd Andra inkomster, vilka För andra som bor i hushållet skall uppvisas intyg över inkomster. För löner betalda en gång i månaden bör lönespecifikation för de senaste 2 månaderna bifogas till ansökan. För löner som betalas per två veckor skall de senaste 4 lönespecifikationerna bifogas. I samband med slutlön skall utredning över betalda semesterersättningar ges.

3 FÖRMÖGENHET Ja Nej Värdepapper vad Bostadsaktier/Fastigheter vad Besparingar Annan förmögenhet, vad ANSÖKTA FÖRMÅNER: (tex.pension, arbetslöshetsdagpenning, bostadsbidrag) Ansökt från och med när och varifrån? Ifall ni väntar på ersättning från annat håll kan ersättningen återkrävas till den del den beviljats som utkomststöd. (Lag om utkomststöd 20.) UTGIFTER BIFOGA KVITTON FÖR FÖLJANDE KOSTNADER Jag, min maka/make/sambo har följande utgifter: självriskandelen.privatläkar- eller Ja privattandläkararvoden Nej enligt remiss och prövning). Ja Nej Hyra Dagvårdsavgift Bolagshyra El Vatten Uppvärmning Hemförsäkring Räntor på bostadslån Avfallsservice Sotning Andra boendekostnader, vilka Underhållsavgift Hälsovårdskostnader/ offentliga hälsovårdstjänster självrisk Privatläkare (alltid på remiss enligt prövning) Kostnader för arbetsresor varifrån - vart? km/enkel riktning Övriga kostnader, vilka OBS! Till alla Ja-rutor med kryss i bör det finnas bifogade verifikat. Ansökan kan ej behandlas utan förevisade verifikat. Jag försäkrar att de uppgifter jag gett är riktiga och jag förbinder mig att meddela om ändringar då ansökan är under behandling. Uppgifterna får kontrolleras vid behov. Jag ger även mitt tillstånd till att en obetald faktura, som kan beaktas som utkomststöd, får betalas från socialcentralen. Sökandes underskrift Datum Makans/Makens/Sambons underskrift

4 TILL DEN FÖRSTA UTKOMSTSTÖDSANSÖKAN BÖR FÖLJANDE VERIFIKAT BIFOGAS : 1) hyreskontrakt och kvitto på senast betald hyra/intyg över bostadslån ur vilket lånets ändamål, resterande lånekapital samt ränteprocent framkommer 2) beskattningsintyg och debetsedel över senast verkställda beskattning 3) köpebrev för bostad 4) ytterligare studerande: arbetslösa: hos föräldrarna boende: företagare: studieintyg studiestödsbeslut arbetskraftspolitiskt utlåtande/arbetslöshetsdagpenningbeslut och det senaste meddelandet för utbetalning av dagpenningen föräldrarnas inkomst- och skatteuppgifter resultaträkning och balansräkning för senaste räkenskapsperiod jämte bilagor samt ifylld företagar inkomstutredningsblankett 5) andra eventuella verifikat, som klargör sökandes ekonomiska situation. ANSÖKAN JÄMTE BILAGOR RETURNERAS TILL STADEN JAKOBSTAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET SOCIALBYRÅN I JAKOBSTAD STRENGBERGSGATN JAKOBSTAD Kontakt med socialarbetare områdesvis tel Meddelande till socialarbetaren

5 Ansökan om utkomststöd Skriftlig ansökan varje månad Till ansökan bifogas: 1. Uppgifter om inkomster per månad (lönespecifikation, intyg över sjukdagpenning eller arbetslöshetsdagpenning, föräldrapenning, baranvårdsstöd, vårdbidrag, underhåll eller annan inkomst). I samband med första ansökan inlämnas löneuppgifter för de två senaste månaderna 2. Kvitto på betald hyra (föregående månads hyra). 3. Kvitto på betalda räkningar, el-, vatten-, olje-, hemförsäkring, kvitto på betald avfallstransport, sotning samt ev. andra boendekostnader (ex. tomtarrendeavgift, fastighetsskatt). 4. Intyg från bank över bostadslåneräntor. 5. Kvitto på betlada studielånsräntor. 6. Kvitto på betalda hälso- och sjukvårdskostnader, receptmediciner även kopia av receptet (gäller offentliga hälsovårdstjänster HVC, självriskandelen.privatläkar- eller privattandläkararvoden enligt remiss och prövning). 7. Beskattningsintyg och debetsedel (senast verkt. beskattning). 8. Senaste bankkontoutdrag. Gäller hushållets alla bankkonton. 9. Ungdomar över 18 år som bor hemma hos föräldrarna inlämar utöver ovanstående även uppgifter på föräldrarnas inkomster, hur många personer som bor i hushållet (fam.medl.ålder) samt hushållets boendeutgifter. 10. Studerande: studieintyg samt studiestödsbeslut. 11. Företagare: resultat- och balansräkning för senaste räkenskapsperiod samt ifylld utredning över företagarinkomster. OBS! Behandlingen av ansökan fördröjs ifall ansökan är bristfälligt ifylld eller begärda bilagor saknas, eftersom vi då måste begära tilläggsuppgifter/komplettering av ansökan. Social- och hälsovårdsverket, PB 111, Jakobstad. Tfn (06) Sosiaali- ja terveysvirasto, PL 111, Pietarsaari. Puh. (06)

Ansökan om utkomststöd 1 (5)

Ansökan om utkomststöd 1 (5) Ansökan om utkomststöd 1 (5) Inkommit: Ansökan om utkomststöd för tiden s efternamn och förnamn s personbeteckning s yrke s arbetsgivare och arbetsplats Civilstånd ogift gift sambo särboende frånskild

Läs mer

INGÅ ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD. Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO

INGÅ ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD. Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO 1(5) Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap. ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014

Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014 Serviceområdet för socialarbete Serviceområdet för invandrararbete Vasa social- och hälsovårdsnämnds Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014 godkänd 10.12.2013 justerad 10.6.2014

Läs mer

Situationskartläggningsblankett

Situationskartläggningsblankett Situationskartläggningsblankett Meningen med situationskartläggningen är att gå igenom din livssituation och de områden där du behöver stöd eller de saker som du vill få hjälp med. Blanketten fungerar

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Anvisningar om utkomststöd

Anvisningar om utkomststöd Anvisningar om utkomststöd Grundtrygghetscentralen i Lovisa stad 2014 Innehåll 1 Syftet med anvisningarna om utkomststödsförfarande... 4 2 Allmänna grunder för utkomststöd... 4 2.1 Bestämmelser... 4 2.2

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

m 2 Sökandens ägarandel Bostadsrättsavgift och belastande

m 2 Sökandens ägarandel Bostadsrättsavgift och belastande Sida 1/10 PERSON- OCH KONTAKTUPPGIFTER Sökandens namn och hemadress Inkommit Personbeteckning Telefon dagtid/ e-postadress Makens/makans namn och hemadress (såvida inte samma som ovan) maken/makan är medsökande

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Guide till FPA:s stöd och tjänster

Guide till FPA:s stöd och tjänster Guide till FPA:s stöd och tjänster 4 HÄLSAN Dotter i pappans ärende 17 PENSION Kortet som ska med på resan 20 HEM & FAMILJ Skyddad inkomstdel för bostöd 21 STUDIER & JOBB Spara lönekvittona! I DENNA GUIDE

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015 Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015 För att kunna räkna ut din avgift för 2015 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 Stora Robertsgatan 20-22 A 00120 Helsingfors tel. 09 476 155 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi Innehåll Bästa läsare 2 Var ansöker jag om sociala förmåner 2 Andra

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Allmän information Du kommer att behöva fylla i uppgifter som rör din inkomst. Du kan bli tillfrågad att styrka uppgifterna som du lämnat in och då måste du kunna

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Vid frågor kontakta Överförmyndarnämndens kansli 090-16 10 00 overformyndarnamnden@umea.se Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer