Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)"

Transkript

1 Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Medborgarskap och modersmål: Om annat medborgarskap än finskt, vilket år har klienten kommit till Finland? Barn: ( ) ja ( ) nej Barnets namn och födelseår, föräldrar, vårdnadshavare, uppehälle, umgängesrätt: Barn som bor med familjen: Barn som bor annanstans: Föräldrars/vårdnadshavares kontaktuppgifter: Barnets dagvårdsplats/skola: Barnets ev. sjukdomar och vård: Barnets hobbyer: 2. Boende Boendeform: ( ) hyresbostad, hyresvärdens uppg.: ( ) tidsbundet hyresavtal, tills när? ( ) ingen permanent bostad ( ) underhyresgäst ( ) bor med föräldrar ( ) bor med släktingar eller vänner ( ) egen bostad, delägarbostad, bostadsrätt ( ) boendeservice, vilken? ( ) annat, vad?

2 Obetalda hyror och/eller problem att betala hyran? ( ) ja, hur mycket? ( ) nej Bostadsstörningar och/eller hot om vräkning? ( ) ja, orsak? ( ) nej Andra problem med boendet (grannar, brister i självständiga boendeförmågan, oändamålsenlig bostad mm.) ( ) ja, hurudan? ( ) nej Vräkning ( ) inga vräkningar ( ) vräkningar p.g.a. hyresskulder ( ) vräkning pga störande beteende ( ) vräkning p.g.a. annan orsak, vad? 3. Utbildning Grundskola: Yrkesutbildning: Avbrutna studier, varför? Kurser: Militär- / civiltjänstgöring: ( ) militärtjänstgöring ( ) civiltjänstgöring ( ) slutförd, när? ( ) befriad, orsak? ( ) uppskov, orsak? 4. Försörjning Yrke: Arbetserfarenhet: Huvudsaklig sysselsättning just nu: ( ) sjukledig ( ) arbetslös ( ) arbetsprövning/praktik ( ) arbetsförmågan utredd, var? ( ) pensionär/rehabiliteringsstöd ( ) lönestödsarbete, tid? ( ) rehabiliterande arbetsverksamhet ( ) moderskaps-/föräldraledighet(hemvårdsstöd) ( ) studerande ( ) heltidsarbete ( ) deltidsarbete ( ) något annat, vad? Arbetslöshet, fr.o.m.? Arbets- och näringsbyråns kontaktperson:

3 Arbets- och näringsbyråns karens ( ) tidsbunden ( ) 5 mån villkorligt arbete/utbildning ( ) avslutande av arbetsmarknadsstöd Aktiveringsvillkoret har uppfyllts (under 25 år/4 mån som utkomststödsklient,över 25 år/12 mån som utkomststödsklient) ( ) ja ( ) nej Arbetshinder Utredning av arbetsförmågan gjord och/eller ansökt om pension ( ) nej ( ) ja, vad? ( ) ja, hurudant? ( ) nej Hur har du sökt jobb och till vilka ställen? Körkort ( ) ja ( ) nej Egen bil ( ) ja ( ) nej 5. Ekonomi Inkomster (lön, pension, bidrag, arbetslöshetspenning, rehabiliteringspenning osv.) Klientens bedömning av sin ekonomiska situation ( ) under kontroll ( ) tidvis problem, hurudana? ( ) inte under kontroll, på vilket sätt? Intressebevakning och/eller förmedlingskonto ( ) ja, vem sköter? ( ) nej Skulder, hur mycket? (lån, utmätning, snabblån, obetalda räkningar) Andra betydande utgifter? Kredituppgifter ( ) anmärkningar ( ) inga anmärkningar Skuldsanering el. övrigt anordnande av skulder (garantistiftelse, överenskommelser med borgenärer osv.) ( ) ja ( ) nej ( ) ansökt, när? Behov av skuldrådgivning ( ) ja ( ) nej

4 6. Hälsa Hälsotillstånd enligt klienten själv ( ) gott ( ) måttligt ( ) svagt Sjukdomar som påverkar vardagen (fysiska och psykiska) Regelbunden medicinering ( ) ja, vad? ( ) nej Vårdförhållande ( ) ja, var? ( ) nej Egenläkare: Faktorer som påverkar humöret ( ) sömnstörningar ( ) spänningstillstånd ( ) relationsproblem ( ) ensamhet ( ) ångest ( ) koncentrationssvårigheter ( ) annat, vad? Har du blivit utsatt för fysiskt eller psykiskt våld, när och hur? Blir du utsatt för våld i din nuvarande livssituation? 7. Rusmedel Användning av rusmedel (alkohol, droger, mediciner, blandmissbruk) Hur ofta använder du olika rusmedel? Och vilka mängder? (dagligen, varje vecka, några gånger i månaden) Missbrukarvård (öppen- och anstaltsvård) ( ) ja, var och när? ( ) nej Finns det behov av missbrukarvård? (Enligt vem?) 8. Penningspel Har du under de senaste sex månaderna ägnat dig åt penningspel? ( ) nej ( ) ja om ja, hur ofta? ( ) någon enstaka gång ( ) flera gånger per månad ( ) flera gånger i veckan ( ) så gott som dagligen

5 9. Brott Har du blivit utsatt för något brott, vad? Brottsdomar och/eller anmärkningar i straffregistret ( ) ja, hurudana? ( ) nej Väntar du på rättegång/dom? Obetalda böter ( ) ja, hur mycket? ( ) nej 10. Vardagsliv Dygnsrytm ( ) regelbunden ( ) oregelbunden Skötande av vardagssysslor (städning, matlagning, hemvård osv.) Skötande av ärenden (betalning av räkningar, ifyllande av blanketter, komma i tid till reserverade tider osv.) Fritid och hobbyn? Sociala relationer och stöd från dessa? (Släkting-/vän/bekantskapsnätverk och kontakt) 11. Användning av service och samarbetspartners ( ) FPA ( ) Arbets- och näringsbyrån ( ) Dagvård ( ) Jobbcenter/Föregångarna ( ) Skola ( ) VCS ( ) Skol- eller studenthälsovården ( ) HVC ( ) Psykosociala enheten ( ) Akutvårdsstationen ( ) Hemsjukvården ( ) VCS/Roparnäs ( ) Kriminalvårdsväsendet ( ) Missbrukarvården ( ) Församlingens diakon ( ) A-rådgivning ( ) Familjerådgivning ( ) Hemservice ( ) Skyddshem ( ) AA/NA el annan grupp ( ) Annat, vad? ( ) Triangeln Klienten samtycker till att socialarbetaren samarbetar med ovannämnda berörda parter i frågor som rör klienten. ( ) ja ( ) nej

6 12. Helhetsbedömning Klientens bedömning av den egna situationen ( ) är inte bekymrad ( ) är aningen bekymrad, om vad? ( ) är mycket bekymrad, om vad? Socialarbetarens bedömning av klientens situation ( ) ingen oro ( ) aningen oroad, om vad? ( ) det finns oro, om vad? Inom vilka områden anser sig klienten ha behov av stöd? ( ) boende ( ) utbildning ( ) sysselsättning ( ) utkomst/ekonomi ( ) hälsa ( ) användning av rusmedel ( ) sociala relationer ( ) mentala hälsan ( ) vardagliga livet ( ) annat, vad? ( ) inget behov för gemensamt arbete Inom vilka områden anser socialarbetaren att klienten har behov av stöd? ( ) boende ( ) utbildning ( ) sysselsättning ( ) utkomst/ekonomi ( ) hälsa ( ) användning av rusmedel ( ) sociala relationer ( ) mentala hälsan ( ) vardagliga livet ( ) annat, vad? ( ) inget behov för gemensamt arbete Planer för framtiden ( ) arbete ( ) utreda pensionsmöjligheter ( ) hälsorådgivning ( ) utbildning ( ) utreda arbetsförmågan ( ) utredning av skuldärenden ( ) annat, vad? Vilka mål har klienten för framtiden? Datum: / - Klientens underskrift & namnförtydligande Socialarbetarens underskrift & namnförtydligande

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap. ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

ASI-X INTERVJUFORMULÄR

ASI-X INTERVJUFORMULÄR ASI-X INTERVJUFORMULÄR INSTRUKTIONER. Lämna inga tomma svarsrutor. När så behövs, använd: X=Frågan obesvarad N=Frågan inte tillämpbar. Frågenummer som är i kursiv fetstil är kritiska frågor.. Utrymme finns

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2.

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Kryssa för det ansökan avser: God man enligt 11:4 FB Förvaltare enligt 11:7 FB 1. Personen

Läs mer

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare! FÖRORD Tack för att du vill vara vår budbärare! Kunskap i grundläggande privatekonomi blir allt viktigare. Kunskap är också en viktig tillgång för att minimera riskerna att hamna i en skuldsituation som

Läs mer

FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist

FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist VAD ÄR EN LYXFÄLLA? Lyxfälla: felprioriteringar Leder ofta till en skuldfälla:

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN OM BEHOV Malmö stad AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN Ansökan/Anmälan gäller God man Ansökan/Anmälan gjord av Förvaltare Egen ansökan Nära anhörig

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare gällande god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7 Läs informationsbladet Information till anmälan om behov av god man eller förvaltare

Läs mer

Välkommen som god man till ensamkommande barn

Välkommen som god man till ensamkommande barn Välkommen som god man till ensamkommande barn Överförmyndare i samverkan hälsar dig välkommen till ditt uppdrag som ställföreträdare. I de ensamkommande barnens situation ligger att de vid sin ankomst

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer