Expedition Pik Lenin. Reseinformation Utrustning Reseapotek Tidsplanering. Expedition Pik Lenin - reseinformation, Swedish Expeditions

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Expedition Pik Lenin. Reseinformation Utrustning Reseapotek Tidsplanering. Expedition Pik Lenin - reseinformation, Swedish Expeditions 2012 1"

Transkript

1 Expeditin Pik Lenin Reseinfrmatin Utrustning Reseaptek Tidsplanering Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

2 Välkmmen till Expeditin Pik Lenin! Vårt huvudmål med denna expeditinsresa är tppen på Pik Lenin, 7134m, i Södra Kirgizistan. Denna expeditin är 27 dagar lång ch kmmer ta ss till Pamirs vilda bergsmråden i den beflkade södra delen av Kirgizistan. Vi startar i huvudstaden Bishkek ch åker sedan 70 mil söderut, över ett antal mindre bergskedjr, till Pamir. Vårt första mål blir det i princip helt besökta Kurumdy-massivet där vi skall acklimatisera ss. Här bör vi ha gda möjligheter att hitta platser ch tppar ingen människa någnsin har besökt men sm alltid i sådana här spörsmål finns mycket liten infrmatin m tidigare besök. Så, vi passar helt enkelt på att njuta av ett strt stycke helt rörd natur. Väl acklimatiserade åker vi sedan, via den lilla staden Osh, till Pik Lenin. Pik Lenin, 7134m ch döpt efter en viss ftgenisk diktatr, är den näst högsta tre 7000m-tppar i Pamir. Det fina med Pik Lenin är att den är nåbar nrrifrån utan helikpter. Övriga tppar i denna extremt vilda del av världen kräver antingen långa ch riskabla anmarscher eller chartrad helikpter. Acklimatisering östra Kurumdy Kurymdy ligger runt 10 mil öster m Lenin-massivet ch har tppar på upp till 6614m (Gra Kurumdy). Den lägre höjden har gjrt att massivet fått betydligt färre besök än tex Pik Lenin. Då vi skall till de ännu lägre västra delarna av massivet (närmare vägen) så blir statistiken naturligtvis ännu tunnare. Kurumdy är månne lägre än Pik Lenin, men massivet är alpinare ch tpparna spetsigare vilket gör det än mer lckande sm acklimatiseringsmråde. Gra Kurumdy är ett ganska så seriöst berg. Vi siktar dck lägre ch har en vacker, klassiskt pyramidfrmad tpp på 5400m sm huvudmål. Från samma dalgång når vi även flera andra 5000mtppar samt, m vi vill, förtppar till Gra Kurumdy på runt 6000m. På an acklimatiseringstur sm denna brukar 5000m vara överkmligt ch 6000m i överkant. Under denna tur är en gd acklimatisering vårt primära mål, inte att till varje pris nå så högt sm möjligt. Vi kmmer endast att gå krta sträckr med full packning (anmarschen till det planerade baslägret på m är 18km, vilket kmmer ta minst 4 dagar), ch istället spendera den mesta tiden på dagsturer. Under turen förflyttar vi vårt läger successivt mt högre höjder, för att sm högst tälta på m, varifrån vi gör vårt högsta tppförsök. Vi kmmer ckså att gå igenm grundläggande snö- ch issäkringsteknik, samt träna på att gå med stegjärn ch hantera isyxan på ett bra sätt. Eftersm vi kmmer vistas en hel del på glaciär kmmer vi även att gå igenm räddningsteknik för fall i sprickr, samt knutar ch enkel repteknik. Avsikten är att du skall känna dig trygg med utrustningen, replaget ch underlaget till Pik Lenin. Genm acklimatiseringsturen får vi en grundläggande höjdanpassning vilket möjliggör en bestigning i ett högre temp på Pik Lenin. Därmed kmmer vi inte att behöva bära så mycket mat ch bränsle, vilket ytterligare gör bestigningen snabbare ch lättare. Pik Lenin 1 Pik Lenin (Pik Lenina enl Wikipedia) är det högsta berget i Trans-Alaykedjan i centralasien, ch den andra högsta punkten bland Pamirbergen (Pik Ismail Samani, fd. Kmmunizma, är högre; 7495m). Pik Lenin är 7134 meter högt, tppen ligger på gränsen mellan Tadzjikistan ch Kirgizistan ch är den högsta punkten i Kirgizistan då Ismail Samani Peak ligger i Tadzjikistan. Det upptäcktes 1871 ch namngavs först efter Knstantin Kaufmann ändrades namnet till Pik Lenin efter Svjetuninens ledare Vladimir Lenin. Ända tills 1933 trdde man att berget var det högsta i Pamir, ända tills Pik Ismail Samani (vid tidpunkten kallad för Peak Stalin) bestegs ch höjdbestämdes. Berget kallas ibland även för "Achiktash". Berget bestegs första gången 1928 av en tysk expeditin bestående av Karl Wien, Eugene Allwein ch Erwin Schneider. Nrmalleden på berget (västra ryggen) är ganska så ppulär ch rankas sm en enkel 7000m-klättring. Detta ch det nrdliga läget har dck gjrt berget lycksdrabbat. Värsta lyckan var en jrdbävningsrsakad lavin 1990 sm bkstavligen raderade ut ett läger på nrmalleden. Vi kmmer att ge ss på berget från nrdst, dels för att kmma undan nrmalleden ch dels för att få en 1 Texten är delvis lånad från Svenska Wikipedia. Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

3 intressantare led. Leden vi valt går via Krylenk-passet (drygt 5800m) öster m huvudtppen. Vi når leden från Pik Lenins nrdliga (enda välbesökta) basläger på ca 3600m (Lukvaya glades), dit vi kan få transprt. Detta är sannlikt det enda etablerade basläger sm finns till ett 7000m-berg sm ligger på gräs! Därifrån har vi ca 8km in till att det brantar till upp mt Krylenkpasset, ch vi lämnar nrmalleden efter ca 4km. Eftersm anmarschen är krt kmmer vi inte att ha hjälp av bärare eller packdjur. Väl framme vid nrdväggen upp mt Krylenkpasset tar glaciär ch isfall vid. Väggen är inte jättebrant, men ihållande från ca 4500m till passet på drygt 5800m. Väl uppe följer sedan leden en markerad ch luftig, men inte svår, kam i två etapper via en förtpp på ca 6500m. Väl uppe på Pik Lenins tpp har vi den bebdda (m än ganska så öde) Alay-dalen i nrr ch Pamirs absluta vildmark i söder. Nedstigningen sker samma väg. Expeditinsförhållanden Allmänna förhållanden Sm deltagare i en expeditin av detta slag är flexibilitet ch en psitiv anda någt ni kmmer ha str användning av. Detta är ingen charterresa; sm medlemmar i expeditinen förväntas alla hela tiden göra sitt bästa för att se till att resan förlöper på bästa möjliga sätt. Alla deltagare i gruppen har ett persnligt ch gemensamt ansvar för att bidra till gruppens förberedelser ch aktiviteter, såsm att etablera läger, laga mat ch i övrigt vara behjälplig i gruppens alla aktiviteter. Under de förhållanden sm råder under en höghöjdsexpeditin är det naturligtvis av största vikt att assistera andra sm är trötta eller behöver hjälp under expeditinens alla faser - ch ännu viktigare uppe i de högsta lägren. Deltagande i resan sker hela tiden på egen risk. För att höja säkerheten kmmer vi under hela resan, under vandring, klättring såväl sm i vistelse i civilisatinen, tillämpa principen "frihet under ansvar". Var ch en är fri att företa utflykter på egen hand under ett följande förutsättningar: vi skall i egenskap av guider vara underrättade m utflykten; man skall vara minst två persner tillsammans på utflykten; samt att gruppens gemensamma förberedelser, aktiviteter eller säkerhet inte får åsidsättas eller äventyras på grund av utflykten. Dessa regler gäller i lika hög grad ute under expeditinens alla delar, även i civilisatinen. Använd sunt förnuft! Om en kntrllant eller plis skulle kmma fram ch fråga m pass eller tillstånd, eller kräva pengar behåll alltid lugnet ch kntakta ss ledare snarast. Det kan finnas krruptin bland myndighetspersnal, men inte våldsam. Under klättringen råder speciella förutsättningar ch regler. Bergsbestigning på hög höjd är en aktivitet sm kräver flexibilitet ch samarbete, ch förmåga att anpassa sig till ändrade förhållanden. Det kan gälla såväl tältlagens sammansättning under tppförsöken sm ändrade planer på grund av väderförhållanden. Under inga förhållanden kmmer någn att tillåtas göra någt tppförsök på egen hand. Detta är ingen resa för släventyr, för allas säkerhet. Alla eventuella tppförsök skall ske tillsammans med någn av ss sm guider m inte annat har överenskmmits. För din egen ch gruppens säkerhet gäller beslut fattade av ss i egenskap av guider förutsättningslöst, under alla förhållanden. Detta är en abslut förutsättning för att kunna värna m hälsa ch säkerhet för alla i gruppen. Under vandring kmmer alla att kunna gå i sin egen takt. Vi har dck sm målsättning att hålla gruppen så samlad sm möjligt under hela turen. Detta kmmer vi göra genm att lägga in regelbundna pauser där hela gruppen väntas in ch får vila ut. Vi kmmer inte acceptera att någn "sticker i förväg". Hetstemp äventyrar bara acklimatiseringen ch vi har allt att vinna på en sammanhållen grupp. Ute i vildmarken kmmer vi ha sm regel att varje mrgn samla ihp gruppen för att infrmera m ch diskutera dagens aktiviteter. Detta för att alla hela tiden skall vara uppdaterade på det aktuella prgrammet. Alla skall veta vad sm är på gång, vart vi är på väg, när ch var vi planerar att luncha, mm. Vi bedömer att du sm är uttagen till gruppen har gda förutsättningar att klara av bestigningen ch på ett bra sätt kunna bidra sm en gd medlem av gruppen. För att få en så gd behållning sm möjligt av expeditinen är det dck av yttersta vikt att du är väl förberedd fysiskt. Höghöjdsklättring med tung packning innebär en hård fysisk ansträngning under str psyklgisk press. Du kmmer under klättringarna att bära all din egen packning, plus delar av tältlagets ch eventuellt gruppgemensam utrustning. Ryggsäcksvikten vid starten kmmer förhppningsvis inte att överstiga kg, men detta är naturligtvis delvis berende av din egen förmåga att priritera ch packa lätt. Vi kmmer att ta höjd i en takt sm, i största möjliga utsträckning, ger alla gd möjlighet till acklimatisering. Det är trts detta en förutsättning att du har en gd knditin ch uthållighet. Vandring, löpning ch liknande aktiviteter ger en bra grund att stå på. En rejäl fjällvandring med tält är en utmärkt förberedelse ch bidrar ckså med viktig fjällvana. Gd förmåga att klara psykisk press i bekväma eller trevliga förhållanden underlättar avsevärt under en Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

4 expeditin sm den här - kan man sva gtt under en strmig ch kall natt vinner man mycket. En generell alpin regel är att ett gtt psyke är viktigare än muskler! Rutiner Frukst, lunch ch middag är dagens stöttepelare ute i vildmarken. Fruksten ansvarar varje enskilt tältlag för. I huvudsak blir det antingen gröt eller müsli. Även luncher ch middagar lagas i tältlaget. Luncherna blir relativt enkla, för att spara vikt, men till middagarna kmmer det finnas en hel del att välja på, tex hemmatrkat kött ch grönsaker, med pasta eller ris, eller Real/Wild cuntry/blå band (nya!) frystrkade middagar. En allmän rutin är även mrgnmötet, där vi går igenm ch planerar dagens görmål. Ett par kvällar blir det även trevliga sammankmster då vi samlas i ett lite större tält, perfekt för krtspel, tedrickande ch mys under höga väder. Resans innehåll Följande ingår i resans pris: Flygresa Sverige/Arlanda-Bishkek tur ch retur, via Mskva Visum till Kirgizistan samt andra tillstånd sm krävs Vattenrening (Xinix) till dricksvatten i bergen. 4 nätter, inklusive frukst, på htell (m allt går sm planerat sver vi övriga nätter i tält) Specificerade lkala transprter (Bishkek Osh, Osh Brdba, Brdba Osh, Osh Lenin bc, Lenin bc Bishkek) Acklimatiseringstur före Pik Lenin Friluftsmat till alla turer Friluftskök ch bränsle Tält, rep, säkringar ch annan gemensam utrustning. I princip ingår allt sm behövs under resan utm mat ch dryck under vår vistelse i städer eller bergsbyar, persnlig utrustning samt gdis eller "extra energi" till turerna. Persnlig försäkring står du själv för. Vi reserverar ss för eventuella stra ändringar i valutakurser, transprtkstnader eller klättertillstånd, vilket kan påverka priset på resan. Eventuella ändringar av resplanen under resans gång (efter deltagarnas önskemål) kan även påverka ttalpriset. Följande ingår ej i resans pris: Persnlig utrustning såsm kläder, svsäck, liggunderlag ch persnlig klätterutrustning, samt annan utrustning specificerad i pack- ch aptekslistr. Mat ch dryck i civilisatin/städer Eventuell dricks Gdis eller annan extra persnlig förtäring under vandring ch klättring Eventuella vaccinatiner. Rese-, lycksfalls- ch sjukförsäkring (sm inkluderar transprt till sjukhus även från tillgängliga platser). Oss veterligen har tex Flksam lämpliga hemförsäkringar. OBS: Flksam kräver att du beställer ett specifikt (kstnadsfritt) utlandsresekrt för resr till ryssland (ch vi reser via ryssland). Eventuella kstnader i samband med en, på eget bevåg, avbruten expeditin vid någt tillfälle Eventuella övriga aktiviteter/htellnätter/transprter ej inlagda i planeringen, samt kstnader för eventuell tidigare eller frtsatt vistelse i Kirgizistan (inkluderar alla htellkstnader, resr, mat, mm). Kstnader i samband med planeringsträff, förutm fika sm vi bjuder på. Övrig inkluderad utrustning Sm expeditinsledare kmmer vi för gruppens behv dessutm ha med följande: Rep ch säkerhetsutrustning till replag ch fasta installatiner. Kmmunikatinsutrustning under klättring ch vandring (kmradi) GPS Höghöjdsmedicin ch annan gemensam sjukvårdsutrustning Visum, pass, försäkringar, vaccinatiner Visum ingår i resans pris, men kräver att du tar med 2 passbilder från Sverige! I övrigt krävs inga förberedelser Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

5 eller ansökningar, förutm att du måste ha bra knditin. Den utlandsreseförsäkring sm finns i de flesta hemförsäkringar täcker fta kstnader för transprt till sjukhus (ibland även räddning på mycket tillgängliga platser), sjukvård sv. Du är själv ansvarig för ditt eget försäkringsskydd ch att just din försäkring gäller för dylika eventualiteter! Bevis på sådan försäkring skall kunna uppvisas på anmdan. I vaccinatinsväg rekmmenderar Scialstyrelsen Hepatit A (t ex Havrix) förutm vanliga vaccin (grundskydd), dvs stelkramp, difteri ch pli, vid resr till de trakter vi kmmer att vistas i. Vi rekmmenderar även en behandling med Dukral (recept), sm mtverkar turistdiarré under resan. Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

6 Utrustningslista Tänk på att packa lätt, lätt, lätt! En del av packningen kan vara gemensam för tältlaget. Undvik tunga kläder ch prylar ch tänk igenm varje sak en extra gång. Glöm inte mbyten till de mer civiliserade trakterna (vi kmmer att åka en hel del buss), men tänk på flygvikten. Ryska flygblag har speciellt hårda regler för övervikt, men resans pris inkluderar 20kg incheckat bagage, plus 5kg handbagage. Ca 4kg av det incheckade bagaget skall reserveras för gemensam utrustning sm du får vid avresan: tält, kök ch mat. Du ansvarar själv för kstnader för ev. övervikt. Pamirs klimat är kallare än Nepals, då Pik Lenin ligger i höjd med medelhavet. Alltså är Pik Lenin ett kallt berg för sin höjd. Det är även ett snörikt berg, så tänk på att skydda händer ch fötter väl. Hör av dig m du har frågr! Grupputrustning, för ett tältlag på 2 persner 1 disksvamp Eller liten diskbrste 1 flaska slskydd Minst slfaktr 20! Helst fri från vatten Zinkpasta Tvålull För att rengöra grytr Campingprylar 1 matkåsa 1 drickamugg 2 tändare Vanliga tändare! INTE strmtändare, dessa tål inte hög höjd. 1 klcka Med alarm, för tidiga mrnar 1 liggunderlag Tjckt klassiskt liggunderlag i skumplast (av bra kvalitet) alternativt uppblåsbart Thermarest eller mtsv. Kmbinera gärna med ett tunt vanligt liggunderlag. 1 svsäck Minst kmfrt -20, syntet/dun. Räkna med riktigt kalla nätter. 1 ryggsäck Ca. 80L, ingången ch med bra höftbälte! 1 regnskydd till ryggsäcken, bla för att kunna skydda ryggsäcken utanför tältet. 1 pannlampa En stark didlampa. 1 extra batteripack Till pannlampan 1 par sandaler För lägerbruk Bestick Fällkniv, gaffel ch sked/sprk Plastburkar för salt, peppar, kanel, scker, mm. Små, lätta ch praktiska burkar underlättar. Plastflaskr till 4L vatten Minst 1.5L skall kunna hållas varmt (islerat eller nära krppen) på Hög höjd. PET-flaskr kan köpas i Bishkek. Vi rekmmenderar en 3liters "camelback"-flaska, sm kan bäras nära krppen. Den stra ryggsäcken väger 2-4kg i sig, vilket är nödigt att släpa upp på tppen. För tppturer är en lättare lösning att föredra, fast det är nödigt att bära upp ytterligare en ryggsäck. En del ryggsäckar har löstagbara sidfickr eller lck vilka kan användas sm dagsturssäckar. Ett annat alternativ är en svsäckspåse med kmpressinsremmar sm kan användas sm ryggsäck. Vattenflaskr måste hållas varma för att inte frysa, även i ryggsäcken. Fder finns att köpa till vissa flaskr, t ex Nalgene-flaskr. Flaskr kan även förvaras ch bäras nära krppen, dvs. innanför skaljackan. En flaska med slang är mycket bra då den kan isleras väl samtidigt sm man lätt kan dricka när man vill. Kläder 1 par vandringsbyxr Till anmarschen (undvik bmull), gärna med avtagbara ben, alt. shrts 1-2 underställ Tröja ch byxa 1 fleecetröja Tröja sm mellanlager 1 par fderbyxr Fleece eller tunt dun, för högre höjder 1 dunjacka Kraftig, med huva 1 par skalvantar Gre-tex eller mtsvarande, långa & rymliga. 1 par fingervantar Fleece eller ylle 1 par varma tumvantar Fleece, ylle eller gärna dun. Båda paren vantar skall rymmas väl i skalvantarna Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

7 2 par tjcka sckar. Vandringsstrumpr i ylle eller mtsv 1 par tunnare sckar Ylle eller syntet. En innerstrumpa kan rädda dina fötter från skskav. 1 mössa (gärna 2) Gärna vindtät i fleece eller ylle, även bra sm svmössa 1 balaclava Fleece eller ylle. Alternativt en kraftig mössa kmbinerat med halstub i fleece eller ylle 1 slhatt eller keps Med skydd för ögn, örn ch nacke 1 par kängr Kraftiga strskr med gtt m plats, se nedan Skalplagg Byxa + jacka (t ex Gre-tex) med rejäl huva. Alla värmeplagg måste rymmas under jackan Damasker alt. m skalbyxrna kan bindas med remmar under skrna sm snölås. Underkläder Tag med minsta möjliga antal! Plastskr (strskr), med gd plats för två par tjcka sckar. Kängrna skall vara ingångna. Tänk på att kängrna helst skall vara så lätta sm möjligt! 1kg på fötterna sägs mtsvara 3kg på ryggen. Anpassa klädvalet efter egen smak för att passa en vintertur ned till -30. Undvik tunga plagg - tänk på att du skall bära allt själv! Det är speciellt viktigt att skydda händer ch fötter från kyla! Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

8 Övrig utrustning 1 par teleskpstavar Många tycker att stavar underlättar vandringen. Vanliga stavar kan bli lite bökiga på flyget, men funkar 1 par glaciärglasögn Av bra kvalitet, dvs täta för sidljus ch naturligtvis med 100% UVskydd 1 isyxa av glaciärtyp. 1 par stegjärn Lätta stegjärn, behöver ej vara stela. 2 skruvkarbiner Enkla ch lätta. 1 slinga Ca 120 cm är lagm, till att säkra sig vid standplats. 2 prussikslingr tex 2 x 150cm 6mm repsnöre 1 repbrms Till firning, för 8mm rep. 1 ascender Gärna av enklare typ (liten ch lätt, för att klättra på fast 8mm-rep) 1 sele Gärna en lätt sprtklättersele. Observera att du skall kunna ha tjcka byxr på benen under selen utan att det blir trångt! Ställbara ben underlättar. Hygien ch förband 1 första förband Bldstppare, fttejp, Cmpeed (1pkt), plåster, mm. 1 liten handduk Packtwl eller mtsvarande trkar frt. En vanlig handduk funkar dck utmärkt Talettartiklar Tandbrste, tandkräm, tvål/schamp (1 per tältlag), örnprppar, mm. Våtservetter Alcgel För intimhygien på högre höjder eller mtsvarande, är bra till handtvätt i högre läger, för att undvika bakteriesmitta. Valfri extrautrustning Kamera, Kmpaktkikare (ev. 1 per tältlag), Höjdmätare/GPS (vi har med en GPS), Pcketbk, Dagbk, Tärningar, Krtlek, Tänk bara på vikten. Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

9 Persnligt reseaptek Första förband En extra elastisk binda Leukplast Cmpeedplåster Plåster Lexinr* Kåvepenin* Dukral* Nässpray Cerat Värktabletter Vätskeersättning Blåbärssppa "Åksjuketabletter" Eventuell egen medicin Hudsalva för första hjälpen-insatser på dig eller någn annan för enklare stödförband eller mtsvarande hudvänlig tejp, t ex cachtejp mt skavsår ch blåsr (eller mtsvarande) 200 mg tabletter. Mt allvarlig magsjuka (ihållande turistdiarré) ch urinvägsinfektin 1 g (eller mtsvarande) Mt halsfluss, örn-, bihåle-, lunginflammatin, samt vid hud-ch mjukdelsinflammatiner (verksam även mt vissa mag-ch urinvägsinfektiner). Dsering vid bihåleinfl 2 tabl 2 ggr dagl, i övrigt 1 tabl 2 ggr dagl. Mt turistdiarre. Rekmmenderas! exempelvis Nezeril 0,5 mg. Bör tas direkt vid nt i örnen för att förebygga t ex bihåleinflammatin Lypsyl eller mtsvarande, helst med slskyddsfaktr. Viktigt på hög höjd då luften är mycket trr! Ipren (Ibuprfen) 400 mg, mt huvud-, muskel-, led-, mensvärk, inflammatinshämmande, febernedsättande. Undvik Alvedn/Curadn (Paracetaml) ch Magnecyl/Aspirin (Acetylsalicylsyra) sm ej kan kmbineras med höghöjdsmedicin (Diamx) tabletter, t ex Semper Resrb. Har högt saltinnehåll sm binder kvar vattnet i krppen. Om du har svårt för vanlig vätskeersättning kan du späda ytterligare alternativt kmbinera med t ex blåbärssppa för smakens skull. Vid ej övergående magsjuka tas Lexinr. Sckerfri, binder vätska. Tas sm alternativ/kmplement till vätskeersättningsmedel m du trr att du behöver detta på flyg ch buss Kntrllera eventuella interaktiner med andra läkemedel! t ex mjukgörande ltin eller Nivea * receptbelagt läkemedel Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

10 Tider Dag 1 (15 juni) Sverige-Bishkek Flyg från Stckhlm-Arlanda till Mskva ch vidare mt Bishkek. Vi landar halv 6 på mrgnen dag två. Dag 2 Prviantering i Bishkek. Detta blir vårt enda besök i en str stad, så vi handlar allt vi behöver för resten av resan här. Vi övernattar på Htell i Bishkek. Dag 3 Tidig avfärd ch 70 mil landsväg över 4 bergspass till staden Osh i Pamir där vi övernattar på htell. En lång dag. Dag 4 Avfärd till Brdba sm är där vi börjar vår acklimatiseringstur, på ca 3400möh. Ca 20 mil. Väl framme har vi ca en mil äng fram till vår dal, ch sedan ytterligare 8 km upp till ett tänkt basläger på drygt 4000m. Nu anpassar vi dck tempt helt efter gruppens acklimatisering samt väder ch vind. Dag 5-12 Acklimatisering i Kurumdymassivet. Planeringen gör vi efter hand. Dag 13 Återfärd till Osh. Vi blir upphämtade efter lunchtid ch kan äta middag på gästgiveri i Osh på kvällen, samt duscha ch sva i riktig säng på htell i Osh. Dag 14 Om allt är sm det skall åker vi redan dagen efter till Pik Lenins basläger på 3600möh. Här övernattar vi. Det är ca 20 mil ch vi startar på eftermiddagen. Dag 15 Anmarsch mt Krylenk-väggen Dag Flexibelt schema ch succesiva läger i alpinstil upp mt Pik Lenins tpp. Vi räknar med att tälta sm högst på ca m, nära den östra förtppen. Dag 25 Nedstigning via samma led. Dag 26 Lång resa tillbaka till Bishkek. Öernattning på htell i Bishkek. Dag 27 (11 juli) Hemresa. Vi landar i Stckhlm sent på kvällen samma dag. Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

11 Vad händer m Jag drabbas av höghöjdssymptm, tex: Ø Huvudvärk Drick 1L vatten ch vänta 30min 1h. Frtsätter värken, diskutera med ss ch tag sedan 1 tablett mt värken samt drick ännu mer. Om huvudvärken ändå frtsätter bör du gå ned minst 400m ch övernatta där, detta för snabbare återhämtning ch för att minska riskerna för allvarligare prblem. Värken berr på ökat bldflöde till hjärnan - högre tryck. Ø Aptitlöshet Ät så mycket du kan, vad sm helst, helst mer. Drick även mycket. Ø Illamående, lustighetskänsla ch svullenhet Akuta höjdsymptm m än inte allvarliga. Tag det lugnt ch gå inte högre. Ø Sömnprblem Vila så gtt du kan. I nödfall har vi med sömntabletter, men dessa brmsar acklimatiseringen. Ø Andningsrubbningar Cheyne-Stke-andning. Obehagligt men helt farligt ch övergående. Jag acklimatiserar mig långsamt? Vi kan dela upp gruppen i 2 läger, varav ett går snabbare uppåt. Vi pririterar alltid flk med prblem, så länge vi bedömer att de kan nå högre upp inm rimlig tid. Målsättningen är alltid att max ha 2 läger samtidigt, med en ansvarig ledare i varje. Preventiva åtgärder mt höjdsjuka: Drick mycket ch rör på dig. Gör utflykter med en kamrat. Drick ännu mer. Fråga ss m hjälp m du känner av symptm, vi kan hjälpa dig med vad du behöver göra ch m du behöver gå ned en bit. Generellt: klättra högt ch sv lågt. Jag drabbas av förfrysningsskadr? Typiska symptm är tappad känsel i krppsdel (under vandring/klättring) ch/eller vita fält på huden. Här måste alla vara uppmärksamma, på sig själva ch på andra. Skadr värms genm krppskntakt. Gnugga inte! Direkta åtgärder vid köldskadr: Ø Drick varmt Ø Värm varandra, tex ft i armhåla. Ø Gnugga eller skrubba inte! (kan ge värre skadr) Förebyggande åtgärder Ø Ta på dig mer kläder än vad du trr du kmmer att behöva ch ta av dig senare m det behövs. Ø Undvik svett genm att reglera plaggen. Slen värmer alltid rejält, men skugga ch snö kyler dest mer. Ø Om du ser/känner förfrysningar (även på andra titta efter vita fläckar) vidta åtgärder DIREKT ch meddela även ss ledare. Lägerbestyr kan andra hjälpa till med. Viktigt m att vara på hög höjd: Hög höjd leder generellt till sämre uppmärksamhet ch sämre mdöme (ungefär sm alkhl), samt större risk för köldskadr i händer ch fötter. Om symptmen kvarstår eller blir värre Ø Trligen måste du vända nedåt, ev. med andras hjälp. Läkare finns eventuellt i baslägret. Kanske måste expeditinen avbrytas ch alla hjälpa till i räddningsaktinen. Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

12 Jag skadar mig (t ex benbrtt)? Vi ger akut hjälp ch rdnar så du kmmer ned till baslägre där mer hjälp finns. Det kan krävas att andra i gruppen måste hjälpa till, tex att bära. Jag måste gå ned (ch räknar med att kunna återvända snart)? Ingen skall behöva gå ned själv. Någn av ss, eller någn annan, följer med ch hjälper även till med att bygga läger där det behövs. Vi hjälper även till vid återföreningen ch håller m möjligt radikntakt under tiden. Ofta räcker 1-2 nätter på 500m lägre höjd. Jag rkar inte eller tappar mtivatinen? Följ med men stanna i lägret under tppturen. Att gå ned själv (över glaciären) är inte att rekmmendera. Jag vill avbryta resan helt? Den sm lämnar gruppen kan vi inte ta någt mer ansvar för. Däremt hjälper vi till så gtt vi kan med tips ch råd. Den sm bryter står även för ev. kstnader i samband med detta. Jag blir sjuk ch måste avbryta resan (även höjdsjuka)? Diskutera alltid med ss ledare innan du gör någt. Tag aldrig någn medicin utan vår vetskap!! Detta för att vi skall kunna ha kntrll över allas hälsa ch hälsa i gruppen ch slippa överraskningar. Om medicinering behövs sker denna från ditt eller tältlagets aptek. Vi har även med ett lite bredare aptek ch reserver för hela gruppens behv. Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

13 Acklimatisering Vad händer vid vistelse på hög höjd? Sämre syreupptagningsförmåga Mer anaerb förbränning Övergång från fettförbränning till klhydratförbränning Energibehvet ökar Krppen börjar förbränna prtein i ökad takt, dvs den egna muskelmassan Vätskeförlust Minskande aptit ch törst Sämre mdöme OBS: Överansträngning minskar acklimatiseringsförmågan. Gå alltid i din egen takt ch ta inte ut dig! Tillbaka vid havsytan De psitiva effekterna av vistelsen på hög höjd avtar snabbt ch är helt brta inm 3 veckr. Antalet kapillärer ökar under lång vistelse på hög höjd, vilket kan underlätta acklimatisering i framtiden. Generella stigningsregler Stig max m per dag i max tre dagar. Vila sedan minst en dag. Efter 1000m stigning bör man ta en vildag. Fas 1 (0 till 1 dag) Andningsfrekvensen ökar (frekvens ch vlym) Maximala syreupptagningsförmågan minskar Vilpulsen ch arbetspulsen ökar samtidigt sm maxpulsen minskar. Arbetsintervallet för hjärtat krymper. Vätskeförluster pga ökad andning. Tjckare bld. Högre mjölksyrekncentratin vid arbete. Fas 2 (1-7 dagar, på samma höjd) Andningsfrekvensen ökar ytterligare (andningscentrum anpassar sig till syretrycket) Maximala syreupptagningsförmågan ökar långsamt Vilpulsen ch arbetspulsen sjunker hs vissa, andra behåller samma höga puls. Inm 4-5 dagar börjar man kunna mäta en högre kncentratin av röda bldkrppar. Krppen börjar anpassa sig Mjölksyrekncentratinen vid arbete sjunker mt nrmalvärdet. Fas 3 (mer än 7 dagar) Vätskebristen i bldet minskar Mängden röda bldkrppar i bldet ökar stadigt ch stabiliserar sig inte förrän ca 2 månader på samma höga höjd. Vad händer på hög höjd? Andelen syre i atmsfären är ganska knstant 21% avsett höjden. Det avgörande är att trycket minskar vilket gör att lungrna inte kan ta upp det syre sm finns. På 7000möh, är trycket ca en tredjedel av det vid havsytan. Acklimatisering är mycket individuell. Både på krt sikt ch efter en längre acklimatisering. De flesta återhämtar sig snabbt men det finns de sm bara blir sämre med tiden. Vissa människr kan helt enkelt inte acklimatisera sig. Den sänkta syreupptagningsförmågan gör att en större del av krppens arbete sker anaerbt, med mjölksyrabildning sm följd. Man måste pausa ftare, vilket dck minskar(!) besvären av mjölksyran i musklerna. Varför vet man inte säkert Krppen anpassar sig för att förbränna mer klhydrater än fett (sm kräver mer syre). Men, ra er inte man går Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

14 ner i vikt! Detta innebär att men måste äta mer klhydrater. Ökad klhydratförbränning ökar även vätskeförlusten ch man måste dricka mer. Krppen börjar även förbränna mer prtein, vilket gör dig klenare. Besvären av hög höjd ökar på natten då andningsfrekvensen minskar. Allvarlig höjdsjuka är främst ödem, lungödem eller värre hjärnödem. dessa måste behandlas direkt, men framförallt måste persnen i fråga ned snabbt på lägre höjd. Ofta måste persnen bäras. Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer Ankarsviks skla Handlingsplan för kris- ch katastrfsituatiner 2010-12-08 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan livssituatin att ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra?

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra? Kondition åk 9 Vad har puls och kondition med varandra att göra? När du tränar regelbundet ökar ditt hjärtas förmåga att pumpa ut blod i kroppen. Hjärtat blir större och mer blod kan pumpas ut vid varje

Läs mer

Barn och Fritidsprogrammet. Addisons Sjukdom. Projektarbete 2008/2009. Carina Dahlgren & Bente Einarsson Marjianovic

Barn och Fritidsprogrammet. Addisons Sjukdom. Projektarbete 2008/2009. Carina Dahlgren & Bente Einarsson Marjianovic Författare Klass Barn ch Fritidsprgrammet Sandra Anderssn BF3D Addisns Sjukdm Prjektarbete 2008/2009 Ämne PA1201 Handledare Carina Dahlgren & Bente Einarssn Marjianvic Sammanfattning Jag har skrivit m

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

När du och jag ber, hur ofta insisterar vi på att Gud ska svara?

När du och jag ber, hur ofta insisterar vi på att Gud ska svara? Christian Mölks Bibelkmmentarer Psalm 4 Psaltaren har ända sedan dess psalmer skrevs fungerat sm en mycket ppulär bönebk! Tack vare dess fta väldigt allmänt skrivna böner ch sånger har trende genm alla

Läs mer

Utresa - fredag 31 juli 2015

Utresa - fredag 31 juli 2015 Sommaren närmar sig med stormsteg och förberedelserna inför Tri-Camp i England är intensivare än någonsin. I detta informationsbrev hoppas vi att den mesta informationen som ni behöver finns med. En del

Läs mer

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller lnf rmatin ch rutiner m ansvar ch rller till gd man ch persnal på benden för asylsökande ensamkmmande barn ch ungdmar anvisade till Uppsala kmmun 2012-04-11 (behandlats av resursgruppen för ensamkmmande)

Läs mer

Packlista Samuraisillen

Packlista Samuraisillen Packlista Samuraisillen Detta är en packlista från din avdelning. Var noga med att du får med dig allt så att du slipper börja din upplevelse i Japan med att köpa kläder eller annat viktigt som du måste

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis. E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E Nr. 1/11 Årgång 14 Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.se Targeting KLICKER- TRANING Text: Cecilie Kste l & Mrten Egtvedt Targeting

Läs mer

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla www.prinfhbr.dk 130092 SE Sant eller falskt? Lastbilsdäck ch bränslebesparingar red ut begreppen en gang för alla Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Första fjällturen. Dag 4 Utflyktsdag i de snösäkra omgivningarna kring Sitojaure. Vi låter aktuella förhållanden bestämma dagens tur.

Första fjällturen. Dag 4 Utflyktsdag i de snösäkra omgivningarna kring Sitojaure. Vi låter aktuella förhållanden bestämma dagens tur. Första fjällturen Har du tröttnat på konstsnö och trängsel i backar och spår? Du kanske vill prova på skidåkning på fjället utan att ha riktigt alla kunskaper som krävs? Då är det här arrangemanget just

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation 4. Samla energi för bättre prestation Det är samspelet mellan träning, vila, mat och dryck som gör att du får tillräcklig energi för att prestera bättre. Glömmer du något av detta kan du aldrig prestera

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

SAHLGRENSKA ACADEMY PRAKTISK INFORMATION FÖR UTRESANDE STUDENTER

SAHLGRENSKA ACADEMY PRAKTISK INFORMATION FÖR UTRESANDE STUDENTER SAHLGRENSKA ACADEMY PRAKTISK INFORMATION FÖR UTRESANDE STUDENTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING: FÖRE UTRESA Finansiering Bende Försäkringsskydd Försäkring vid egen praktikplats Om du behöver sjukvård Vaccinatiner

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån.

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån. Packa inför hajk Jacob-style! Jag kommer skriva det i prioritetsordning med det viktigaste först och gå igenom vissa saker som ofta går lite snett och som många undrat över lite mer i detalj! Ryggsäck:

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Studiecirkelmaterial. NPF och arbete

Studiecirkelmaterial. NPF och arbete Studiecirkelmaterial NPF ch arbete Om Riksförbundet Attentin ch prjektet Vägar till jbb Riksförbundet Attentin är en intresserganisatin för persner med neurpsykiatriska funktinsnedsättningar (NPF) såsm

Läs mer

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över.

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över. Infbladet Juni 2013 Huvudartiklar: Förhandlingarna Turlistr Skyddsmbuden Inledning Vår månadstidning fick ett bra mttagande ch vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få infrmatin. Det blev

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

Äntligen har det blivit dags för Lappland 2015! Påväg är 23 Sösare allt från spejarscouter,

Äntligen har det blivit dags för Lappland 2015! Påväg är 23 Sösare allt från spejarscouter, Äntligen har det blivit dags för Lappland 2015! Påväg är 23 Sösare allt från spejarscouter, en explorerscout, rovers och ledare! Vi startar söndag 7.6.2015 kl. 9.00 från kårlokalen med hyrbuss mot Muonio.

Läs mer

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 Södra Älvsbrgs Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag m brandfarliga ch explsiva varr SFS 2010:1011 Blanketten skickas till: Tranem kmmun Medbrgarservice ch prcesstöd 514 80 Tranem Anvisningar

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

STÄDCHECKLISTA VID FLYTTSTÄDNING

STÄDCHECKLISTA VID FLYTTSTÄDNING STÄDCHECKLISTA VID FLYTTSTÄDNING Förberedelser Töm hela bstaden på möbler, flyttkartnger ch eventuella saker sm frtfarande finns i skåp ch lådr. Eftersm biutrymmen sm garage, balkng ch förråd ckså ska

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

ÄR DITT HEM ELSÄKERT?

ÄR DITT HEM ELSÄKERT? ÄR DITT HEM ELSÄKERT? Det här frmuläret hjälper dig att kntrllera hur elsäkert ditt hem är. Gå igenm punkterna i checklistan ch markera vad sm är bra ch vad sm behöver åtgärdas. ELCENTRALEN Elcentralen,

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25 Miljöavdelningen infrmerar m: Egenkntrll på försklr ch sklr enligt Miljöbalken 2011-01-25 Varför ska en egenkntrll finnas? Eftersm lkaler för sklr, försklr ch fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken

Läs mer

Kunskapsmål Produktionskoordinator Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar

Kunskapsmål Produktionskoordinator Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar Charltte Gimfalk Kurs: Målstyrd Spetskmpetens Kunskapsmål Prduktinskrdinatr Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar Efter avslutad kurs skall studenten kunna 1. Bryta ned lika typer av manus ch få

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug

Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug 1 Resor Fredagen den 31 juli från Umeå flygplats kl 9:50 till Stockholm Arlanda ankomst kl 10:55 Hemresa söndagen den 9 aug från Arlanda kl 17.05 ankomst Umeå kl 18:05

Läs mer

KLÄDER OCH KYLA. Blodcirkulation. Svettning

KLÄDER OCH KYLA. Blodcirkulation. Svettning KLÄDER OCH KYLA Vi bor i en del av Sverige där vi har vinter ca 4-5 månader på ett år och där även höstar och vårar kan vara ganska kyliga ibland. Trots det har alla årstider upplevelser att bjuda i skogen,

Läs mer

Varför skall vi träna/röra på oss?

Varför skall vi träna/röra på oss? Varför skall vi träna/röra på oss? Människan har utvecklats i miljoner år och alltid varit tvungen att vara väldigt rörlig för att hålla sig vid liv. Under de senaste 100 åren har vi blivit allt mer stillasittande

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

IF Friskis & Svettis Trosa

IF Friskis & Svettis Trosa IF Friskis & Svettis Trsa 1 Prtkll 266 från styrelsemöte 2012-07-01 Närvarande: Kristina Svenssn-Petterssn Jerker Löfgren Carina Mörth Maritha Neiberg-Karlssn Matilda Sundqvist Niklas Berge Ordförande

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

HÄRDPLASTER att arbeta på rätt sätt

HÄRDPLASTER att arbeta på rätt sätt HÄRDPLASTER att arbeta på rätt sätt Kemikalier sm hanteras fel kan skada s på lika sätt. Viss påverkan kmmer smygande medan andra märks direkt genm till exempel sår på huden, illamående eller huvudvärk.

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA Teorihäfte

IDROTT OCH HÄLSA Teorihäfte IDROTT OCH HÄLSA Teorihäfte Mentala effekter av träning och annan fysisk aktivitet Avspänning och avslappning Om man ofta är spänd, psykiskt och/eller fysiskt blir man lätt trött. Den psykiska spänningen

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Virkskola. Förkortningar: ~ 1 ~

Virkskola. Förkortningar: ~ 1 ~ Virkskla Förkrtningar: lm luftmaska sm smygmaska fm fast maska hst halvstlpe st stlpe dst dubbelstlpe m muche fm mtag stlpe fr aviga fast maska med mtag runt stlpen från avigsidan v varv mb maskbåge, den

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

KURSKATALOG. Utrustning för Räddningstjänst. Certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

KURSKATALOG. Utrustning för Räddningstjänst. Certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 KURSKATALOG Utrustning för Räddningstjänst Certifierade enligt ISO 9001 ch ISO 14001 Utbildningar i arbete på höjd Innehållsförteckning Kntakta ss... Skriv till Crux Klätter- ch Säkerhetsutrustning AB

Läs mer

LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA

LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA Linköpings simidrttsförening är en förening för alla sm vill hålla på med simidrtt, avsett verksamhet, ålder ch ambitinsnivå. Vi bedriver verksamhet

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

Våra mål och förbättringar

Våra mål och förbättringar Våra mål ch förbättringar 2015 Vi är ett väletablerat namn på marknaden när det gäller inrikes ch utrikestransprter, till framför allt den franska marknaden. Vi kan transprter ch service. Vi ser varje

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen Versin 4.2 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DITT EL-UTTAG Campingplatsnummer: Persnlig kd: Internet bkning: https://www.webel-nline.se Telefn Sverige 075-44 88 000

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer Bakgrund Klimatförändringar kommer att medföra många typer av hot för folkhälsan. Klimatmodellerna visar bland annat att den

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Furan 7

Bostadsrättsföreningen Furan 7 Bstadsrättsföreningen Furan 7 Det här bör du veta m föreningens benderegler Ansvar Styrelsens uppgift är att se till att föreningens löpande förvaltning tas m hand ch att verkställa de beslut sm föreningsstämman

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

Fakta. Naturvetenskap i Bumper Cars. NaturligtVis. Fysiklabbar på Powerland. Bumper Cars. http://naturligtvis.novia.fi

Fakta. Naturvetenskap i Bumper Cars. NaturligtVis. Fysiklabbar på Powerland. Bumper Cars. http://naturligtvis.novia.fi Fysiklabbar på Pwerland Bumper Cars Bumper Cars är en str bilbana sm passar både stra ch små förare. Bilarna är försedda med bilbälten ch kan köras ensam eller parvis. Lättare kllisiner är tillåtna, men

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Innvatiner alla är vi kreativa Anna Frm-Lindqvist Köpmangatan 10 931 31 Skellefteå 070-218 19 56 0910-520 08 anna@euniqem.cm www.euniqem.cm Vad kräver framtiden? Försörjningsbördan för våra barn Den glbala

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

reviderad 090915 Kris- och katastrofplan för Ängabo enhet

reviderad 090915 Kris- och katastrofplan för Ängabo enhet reviderad 090915 Kris- ch katastrfplan för Ängab enhet Ängab enhets krisgrupp RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR Vid behv: ring SOS Alarm 112 Vi utflykter mm: huvudansvarig persnal tar med sig mbiltelefn

Läs mer