Expedition Pik Lenin. Reseinformation Utrustning Reseapotek Tidsplanering. Expedition Pik Lenin - reseinformation, Swedish Expeditions

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Expedition Pik Lenin. Reseinformation Utrustning Reseapotek Tidsplanering. Expedition Pik Lenin - reseinformation, Swedish Expeditions 2012 1"

Transkript

1 Expeditin Pik Lenin Reseinfrmatin Utrustning Reseaptek Tidsplanering Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

2 Välkmmen till Expeditin Pik Lenin! Vårt huvudmål med denna expeditinsresa är tppen på Pik Lenin, 7134m, i Södra Kirgizistan. Denna expeditin är 27 dagar lång ch kmmer ta ss till Pamirs vilda bergsmråden i den beflkade södra delen av Kirgizistan. Vi startar i huvudstaden Bishkek ch åker sedan 70 mil söderut, över ett antal mindre bergskedjr, till Pamir. Vårt första mål blir det i princip helt besökta Kurumdy-massivet där vi skall acklimatisera ss. Här bör vi ha gda möjligheter att hitta platser ch tppar ingen människa någnsin har besökt men sm alltid i sådana här spörsmål finns mycket liten infrmatin m tidigare besök. Så, vi passar helt enkelt på att njuta av ett strt stycke helt rörd natur. Väl acklimatiserade åker vi sedan, via den lilla staden Osh, till Pik Lenin. Pik Lenin, 7134m ch döpt efter en viss ftgenisk diktatr, är den näst högsta tre 7000m-tppar i Pamir. Det fina med Pik Lenin är att den är nåbar nrrifrån utan helikpter. Övriga tppar i denna extremt vilda del av världen kräver antingen långa ch riskabla anmarscher eller chartrad helikpter. Acklimatisering östra Kurumdy Kurymdy ligger runt 10 mil öster m Lenin-massivet ch har tppar på upp till 6614m (Gra Kurumdy). Den lägre höjden har gjrt att massivet fått betydligt färre besök än tex Pik Lenin. Då vi skall till de ännu lägre västra delarna av massivet (närmare vägen) så blir statistiken naturligtvis ännu tunnare. Kurumdy är månne lägre än Pik Lenin, men massivet är alpinare ch tpparna spetsigare vilket gör det än mer lckande sm acklimatiseringsmråde. Gra Kurumdy är ett ganska så seriöst berg. Vi siktar dck lägre ch har en vacker, klassiskt pyramidfrmad tpp på 5400m sm huvudmål. Från samma dalgång når vi även flera andra 5000mtppar samt, m vi vill, förtppar till Gra Kurumdy på runt 6000m. På an acklimatiseringstur sm denna brukar 5000m vara överkmligt ch 6000m i överkant. Under denna tur är en gd acklimatisering vårt primära mål, inte att till varje pris nå så högt sm möjligt. Vi kmmer endast att gå krta sträckr med full packning (anmarschen till det planerade baslägret på m är 18km, vilket kmmer ta minst 4 dagar), ch istället spendera den mesta tiden på dagsturer. Under turen förflyttar vi vårt läger successivt mt högre höjder, för att sm högst tälta på m, varifrån vi gör vårt högsta tppförsök. Vi kmmer ckså att gå igenm grundläggande snö- ch issäkringsteknik, samt träna på att gå med stegjärn ch hantera isyxan på ett bra sätt. Eftersm vi kmmer vistas en hel del på glaciär kmmer vi även att gå igenm räddningsteknik för fall i sprickr, samt knutar ch enkel repteknik. Avsikten är att du skall känna dig trygg med utrustningen, replaget ch underlaget till Pik Lenin. Genm acklimatiseringsturen får vi en grundläggande höjdanpassning vilket möjliggör en bestigning i ett högre temp på Pik Lenin. Därmed kmmer vi inte att behöva bära så mycket mat ch bränsle, vilket ytterligare gör bestigningen snabbare ch lättare. Pik Lenin 1 Pik Lenin (Pik Lenina enl Wikipedia) är det högsta berget i Trans-Alaykedjan i centralasien, ch den andra högsta punkten bland Pamirbergen (Pik Ismail Samani, fd. Kmmunizma, är högre; 7495m). Pik Lenin är 7134 meter högt, tppen ligger på gränsen mellan Tadzjikistan ch Kirgizistan ch är den högsta punkten i Kirgizistan då Ismail Samani Peak ligger i Tadzjikistan. Det upptäcktes 1871 ch namngavs först efter Knstantin Kaufmann ändrades namnet till Pik Lenin efter Svjetuninens ledare Vladimir Lenin. Ända tills 1933 trdde man att berget var det högsta i Pamir, ända tills Pik Ismail Samani (vid tidpunkten kallad för Peak Stalin) bestegs ch höjdbestämdes. Berget kallas ibland även för "Achiktash". Berget bestegs första gången 1928 av en tysk expeditin bestående av Karl Wien, Eugene Allwein ch Erwin Schneider. Nrmalleden på berget (västra ryggen) är ganska så ppulär ch rankas sm en enkel 7000m-klättring. Detta ch det nrdliga läget har dck gjrt berget lycksdrabbat. Värsta lyckan var en jrdbävningsrsakad lavin 1990 sm bkstavligen raderade ut ett läger på nrmalleden. Vi kmmer att ge ss på berget från nrdst, dels för att kmma undan nrmalleden ch dels för att få en 1 Texten är delvis lånad från Svenska Wikipedia. Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

3 intressantare led. Leden vi valt går via Krylenk-passet (drygt 5800m) öster m huvudtppen. Vi når leden från Pik Lenins nrdliga (enda välbesökta) basläger på ca 3600m (Lukvaya glades), dit vi kan få transprt. Detta är sannlikt det enda etablerade basläger sm finns till ett 7000m-berg sm ligger på gräs! Därifrån har vi ca 8km in till att det brantar till upp mt Krylenkpasset, ch vi lämnar nrmalleden efter ca 4km. Eftersm anmarschen är krt kmmer vi inte att ha hjälp av bärare eller packdjur. Väl framme vid nrdväggen upp mt Krylenkpasset tar glaciär ch isfall vid. Väggen är inte jättebrant, men ihållande från ca 4500m till passet på drygt 5800m. Väl uppe följer sedan leden en markerad ch luftig, men inte svår, kam i två etapper via en förtpp på ca 6500m. Väl uppe på Pik Lenins tpp har vi den bebdda (m än ganska så öde) Alay-dalen i nrr ch Pamirs absluta vildmark i söder. Nedstigningen sker samma väg. Expeditinsförhållanden Allmänna förhållanden Sm deltagare i en expeditin av detta slag är flexibilitet ch en psitiv anda någt ni kmmer ha str användning av. Detta är ingen charterresa; sm medlemmar i expeditinen förväntas alla hela tiden göra sitt bästa för att se till att resan förlöper på bästa möjliga sätt. Alla deltagare i gruppen har ett persnligt ch gemensamt ansvar för att bidra till gruppens förberedelser ch aktiviteter, såsm att etablera läger, laga mat ch i övrigt vara behjälplig i gruppens alla aktiviteter. Under de förhållanden sm råder under en höghöjdsexpeditin är det naturligtvis av största vikt att assistera andra sm är trötta eller behöver hjälp under expeditinens alla faser - ch ännu viktigare uppe i de högsta lägren. Deltagande i resan sker hela tiden på egen risk. För att höja säkerheten kmmer vi under hela resan, under vandring, klättring såväl sm i vistelse i civilisatinen, tillämpa principen "frihet under ansvar". Var ch en är fri att företa utflykter på egen hand under ett följande förutsättningar: vi skall i egenskap av guider vara underrättade m utflykten; man skall vara minst två persner tillsammans på utflykten; samt att gruppens gemensamma förberedelser, aktiviteter eller säkerhet inte får åsidsättas eller äventyras på grund av utflykten. Dessa regler gäller i lika hög grad ute under expeditinens alla delar, även i civilisatinen. Använd sunt förnuft! Om en kntrllant eller plis skulle kmma fram ch fråga m pass eller tillstånd, eller kräva pengar behåll alltid lugnet ch kntakta ss ledare snarast. Det kan finnas krruptin bland myndighetspersnal, men inte våldsam. Under klättringen råder speciella förutsättningar ch regler. Bergsbestigning på hög höjd är en aktivitet sm kräver flexibilitet ch samarbete, ch förmåga att anpassa sig till ändrade förhållanden. Det kan gälla såväl tältlagens sammansättning under tppförsöken sm ändrade planer på grund av väderförhållanden. Under inga förhållanden kmmer någn att tillåtas göra någt tppförsök på egen hand. Detta är ingen resa för släventyr, för allas säkerhet. Alla eventuella tppförsök skall ske tillsammans med någn av ss sm guider m inte annat har överenskmmits. För din egen ch gruppens säkerhet gäller beslut fattade av ss i egenskap av guider förutsättningslöst, under alla förhållanden. Detta är en abslut förutsättning för att kunna värna m hälsa ch säkerhet för alla i gruppen. Under vandring kmmer alla att kunna gå i sin egen takt. Vi har dck sm målsättning att hålla gruppen så samlad sm möjligt under hela turen. Detta kmmer vi göra genm att lägga in regelbundna pauser där hela gruppen väntas in ch får vila ut. Vi kmmer inte acceptera att någn "sticker i förväg". Hetstemp äventyrar bara acklimatiseringen ch vi har allt att vinna på en sammanhållen grupp. Ute i vildmarken kmmer vi ha sm regel att varje mrgn samla ihp gruppen för att infrmera m ch diskutera dagens aktiviteter. Detta för att alla hela tiden skall vara uppdaterade på det aktuella prgrammet. Alla skall veta vad sm är på gång, vart vi är på väg, när ch var vi planerar att luncha, mm. Vi bedömer att du sm är uttagen till gruppen har gda förutsättningar att klara av bestigningen ch på ett bra sätt kunna bidra sm en gd medlem av gruppen. För att få en så gd behållning sm möjligt av expeditinen är det dck av yttersta vikt att du är väl förberedd fysiskt. Höghöjdsklättring med tung packning innebär en hård fysisk ansträngning under str psyklgisk press. Du kmmer under klättringarna att bära all din egen packning, plus delar av tältlagets ch eventuellt gruppgemensam utrustning. Ryggsäcksvikten vid starten kmmer förhppningsvis inte att överstiga kg, men detta är naturligtvis delvis berende av din egen förmåga att priritera ch packa lätt. Vi kmmer att ta höjd i en takt sm, i största möjliga utsträckning, ger alla gd möjlighet till acklimatisering. Det är trts detta en förutsättning att du har en gd knditin ch uthållighet. Vandring, löpning ch liknande aktiviteter ger en bra grund att stå på. En rejäl fjällvandring med tält är en utmärkt förberedelse ch bidrar ckså med viktig fjällvana. Gd förmåga att klara psykisk press i bekväma eller trevliga förhållanden underlättar avsevärt under en Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

4 expeditin sm den här - kan man sva gtt under en strmig ch kall natt vinner man mycket. En generell alpin regel är att ett gtt psyke är viktigare än muskler! Rutiner Frukst, lunch ch middag är dagens stöttepelare ute i vildmarken. Fruksten ansvarar varje enskilt tältlag för. I huvudsak blir det antingen gröt eller müsli. Även luncher ch middagar lagas i tältlaget. Luncherna blir relativt enkla, för att spara vikt, men till middagarna kmmer det finnas en hel del att välja på, tex hemmatrkat kött ch grönsaker, med pasta eller ris, eller Real/Wild cuntry/blå band (nya!) frystrkade middagar. En allmän rutin är även mrgnmötet, där vi går igenm ch planerar dagens görmål. Ett par kvällar blir det även trevliga sammankmster då vi samlas i ett lite större tält, perfekt för krtspel, tedrickande ch mys under höga väder. Resans innehåll Följande ingår i resans pris: Flygresa Sverige/Arlanda-Bishkek tur ch retur, via Mskva Visum till Kirgizistan samt andra tillstånd sm krävs Vattenrening (Xinix) till dricksvatten i bergen. 4 nätter, inklusive frukst, på htell (m allt går sm planerat sver vi övriga nätter i tält) Specificerade lkala transprter (Bishkek Osh, Osh Brdba, Brdba Osh, Osh Lenin bc, Lenin bc Bishkek) Acklimatiseringstur före Pik Lenin Friluftsmat till alla turer Friluftskök ch bränsle Tält, rep, säkringar ch annan gemensam utrustning. I princip ingår allt sm behövs under resan utm mat ch dryck under vår vistelse i städer eller bergsbyar, persnlig utrustning samt gdis eller "extra energi" till turerna. Persnlig försäkring står du själv för. Vi reserverar ss för eventuella stra ändringar i valutakurser, transprtkstnader eller klättertillstånd, vilket kan påverka priset på resan. Eventuella ändringar av resplanen under resans gång (efter deltagarnas önskemål) kan även påverka ttalpriset. Följande ingår ej i resans pris: Persnlig utrustning såsm kläder, svsäck, liggunderlag ch persnlig klätterutrustning, samt annan utrustning specificerad i pack- ch aptekslistr. Mat ch dryck i civilisatin/städer Eventuell dricks Gdis eller annan extra persnlig förtäring under vandring ch klättring Eventuella vaccinatiner. Rese-, lycksfalls- ch sjukförsäkring (sm inkluderar transprt till sjukhus även från tillgängliga platser). Oss veterligen har tex Flksam lämpliga hemförsäkringar. OBS: Flksam kräver att du beställer ett specifikt (kstnadsfritt) utlandsresekrt för resr till ryssland (ch vi reser via ryssland). Eventuella kstnader i samband med en, på eget bevåg, avbruten expeditin vid någt tillfälle Eventuella övriga aktiviteter/htellnätter/transprter ej inlagda i planeringen, samt kstnader för eventuell tidigare eller frtsatt vistelse i Kirgizistan (inkluderar alla htellkstnader, resr, mat, mm). Kstnader i samband med planeringsträff, förutm fika sm vi bjuder på. Övrig inkluderad utrustning Sm expeditinsledare kmmer vi för gruppens behv dessutm ha med följande: Rep ch säkerhetsutrustning till replag ch fasta installatiner. Kmmunikatinsutrustning under klättring ch vandring (kmradi) GPS Höghöjdsmedicin ch annan gemensam sjukvårdsutrustning Visum, pass, försäkringar, vaccinatiner Visum ingår i resans pris, men kräver att du tar med 2 passbilder från Sverige! I övrigt krävs inga förberedelser Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

5 eller ansökningar, förutm att du måste ha bra knditin. Den utlandsreseförsäkring sm finns i de flesta hemförsäkringar täcker fta kstnader för transprt till sjukhus (ibland även räddning på mycket tillgängliga platser), sjukvård sv. Du är själv ansvarig för ditt eget försäkringsskydd ch att just din försäkring gäller för dylika eventualiteter! Bevis på sådan försäkring skall kunna uppvisas på anmdan. I vaccinatinsväg rekmmenderar Scialstyrelsen Hepatit A (t ex Havrix) förutm vanliga vaccin (grundskydd), dvs stelkramp, difteri ch pli, vid resr till de trakter vi kmmer att vistas i. Vi rekmmenderar även en behandling med Dukral (recept), sm mtverkar turistdiarré under resan. Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

6 Utrustningslista Tänk på att packa lätt, lätt, lätt! En del av packningen kan vara gemensam för tältlaget. Undvik tunga kläder ch prylar ch tänk igenm varje sak en extra gång. Glöm inte mbyten till de mer civiliserade trakterna (vi kmmer att åka en hel del buss), men tänk på flygvikten. Ryska flygblag har speciellt hårda regler för övervikt, men resans pris inkluderar 20kg incheckat bagage, plus 5kg handbagage. Ca 4kg av det incheckade bagaget skall reserveras för gemensam utrustning sm du får vid avresan: tält, kök ch mat. Du ansvarar själv för kstnader för ev. övervikt. Pamirs klimat är kallare än Nepals, då Pik Lenin ligger i höjd med medelhavet. Alltså är Pik Lenin ett kallt berg för sin höjd. Det är även ett snörikt berg, så tänk på att skydda händer ch fötter väl. Hör av dig m du har frågr! Grupputrustning, för ett tältlag på 2 persner 1 disksvamp Eller liten diskbrste 1 flaska slskydd Minst slfaktr 20! Helst fri från vatten Zinkpasta Tvålull För att rengöra grytr Campingprylar 1 matkåsa 1 drickamugg 2 tändare Vanliga tändare! INTE strmtändare, dessa tål inte hög höjd. 1 klcka Med alarm, för tidiga mrnar 1 liggunderlag Tjckt klassiskt liggunderlag i skumplast (av bra kvalitet) alternativt uppblåsbart Thermarest eller mtsv. Kmbinera gärna med ett tunt vanligt liggunderlag. 1 svsäck Minst kmfrt -20, syntet/dun. Räkna med riktigt kalla nätter. 1 ryggsäck Ca. 80L, ingången ch med bra höftbälte! 1 regnskydd till ryggsäcken, bla för att kunna skydda ryggsäcken utanför tältet. 1 pannlampa En stark didlampa. 1 extra batteripack Till pannlampan 1 par sandaler För lägerbruk Bestick Fällkniv, gaffel ch sked/sprk Plastburkar för salt, peppar, kanel, scker, mm. Små, lätta ch praktiska burkar underlättar. Plastflaskr till 4L vatten Minst 1.5L skall kunna hållas varmt (islerat eller nära krppen) på Hög höjd. PET-flaskr kan köpas i Bishkek. Vi rekmmenderar en 3liters "camelback"-flaska, sm kan bäras nära krppen. Den stra ryggsäcken väger 2-4kg i sig, vilket är nödigt att släpa upp på tppen. För tppturer är en lättare lösning att föredra, fast det är nödigt att bära upp ytterligare en ryggsäck. En del ryggsäckar har löstagbara sidfickr eller lck vilka kan användas sm dagsturssäckar. Ett annat alternativ är en svsäckspåse med kmpressinsremmar sm kan användas sm ryggsäck. Vattenflaskr måste hållas varma för att inte frysa, även i ryggsäcken. Fder finns att köpa till vissa flaskr, t ex Nalgene-flaskr. Flaskr kan även förvaras ch bäras nära krppen, dvs. innanför skaljackan. En flaska med slang är mycket bra då den kan isleras väl samtidigt sm man lätt kan dricka när man vill. Kläder 1 par vandringsbyxr Till anmarschen (undvik bmull), gärna med avtagbara ben, alt. shrts 1-2 underställ Tröja ch byxa 1 fleecetröja Tröja sm mellanlager 1 par fderbyxr Fleece eller tunt dun, för högre höjder 1 dunjacka Kraftig, med huva 1 par skalvantar Gre-tex eller mtsvarande, långa & rymliga. 1 par fingervantar Fleece eller ylle 1 par varma tumvantar Fleece, ylle eller gärna dun. Båda paren vantar skall rymmas väl i skalvantarna Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

7 2 par tjcka sckar. Vandringsstrumpr i ylle eller mtsv 1 par tunnare sckar Ylle eller syntet. En innerstrumpa kan rädda dina fötter från skskav. 1 mössa (gärna 2) Gärna vindtät i fleece eller ylle, även bra sm svmössa 1 balaclava Fleece eller ylle. Alternativt en kraftig mössa kmbinerat med halstub i fleece eller ylle 1 slhatt eller keps Med skydd för ögn, örn ch nacke 1 par kängr Kraftiga strskr med gtt m plats, se nedan Skalplagg Byxa + jacka (t ex Gre-tex) med rejäl huva. Alla värmeplagg måste rymmas under jackan Damasker alt. m skalbyxrna kan bindas med remmar under skrna sm snölås. Underkläder Tag med minsta möjliga antal! Plastskr (strskr), med gd plats för två par tjcka sckar. Kängrna skall vara ingångna. Tänk på att kängrna helst skall vara så lätta sm möjligt! 1kg på fötterna sägs mtsvara 3kg på ryggen. Anpassa klädvalet efter egen smak för att passa en vintertur ned till -30. Undvik tunga plagg - tänk på att du skall bära allt själv! Det är speciellt viktigt att skydda händer ch fötter från kyla! Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

8 Övrig utrustning 1 par teleskpstavar Många tycker att stavar underlättar vandringen. Vanliga stavar kan bli lite bökiga på flyget, men funkar 1 par glaciärglasögn Av bra kvalitet, dvs täta för sidljus ch naturligtvis med 100% UVskydd 1 isyxa av glaciärtyp. 1 par stegjärn Lätta stegjärn, behöver ej vara stela. 2 skruvkarbiner Enkla ch lätta. 1 slinga Ca 120 cm är lagm, till att säkra sig vid standplats. 2 prussikslingr tex 2 x 150cm 6mm repsnöre 1 repbrms Till firning, för 8mm rep. 1 ascender Gärna av enklare typ (liten ch lätt, för att klättra på fast 8mm-rep) 1 sele Gärna en lätt sprtklättersele. Observera att du skall kunna ha tjcka byxr på benen under selen utan att det blir trångt! Ställbara ben underlättar. Hygien ch förband 1 första förband Bldstppare, fttejp, Cmpeed (1pkt), plåster, mm. 1 liten handduk Packtwl eller mtsvarande trkar frt. En vanlig handduk funkar dck utmärkt Talettartiklar Tandbrste, tandkräm, tvål/schamp (1 per tältlag), örnprppar, mm. Våtservetter Alcgel För intimhygien på högre höjder eller mtsvarande, är bra till handtvätt i högre läger, för att undvika bakteriesmitta. Valfri extrautrustning Kamera, Kmpaktkikare (ev. 1 per tältlag), Höjdmätare/GPS (vi har med en GPS), Pcketbk, Dagbk, Tärningar, Krtlek, Tänk bara på vikten. Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

9 Persnligt reseaptek Första förband En extra elastisk binda Leukplast Cmpeedplåster Plåster Lexinr* Kåvepenin* Dukral* Nässpray Cerat Värktabletter Vätskeersättning Blåbärssppa "Åksjuketabletter" Eventuell egen medicin Hudsalva för första hjälpen-insatser på dig eller någn annan för enklare stödförband eller mtsvarande hudvänlig tejp, t ex cachtejp mt skavsår ch blåsr (eller mtsvarande) 200 mg tabletter. Mt allvarlig magsjuka (ihållande turistdiarré) ch urinvägsinfektin 1 g (eller mtsvarande) Mt halsfluss, örn-, bihåle-, lunginflammatin, samt vid hud-ch mjukdelsinflammatiner (verksam även mt vissa mag-ch urinvägsinfektiner). Dsering vid bihåleinfl 2 tabl 2 ggr dagl, i övrigt 1 tabl 2 ggr dagl. Mt turistdiarre. Rekmmenderas! exempelvis Nezeril 0,5 mg. Bör tas direkt vid nt i örnen för att förebygga t ex bihåleinflammatin Lypsyl eller mtsvarande, helst med slskyddsfaktr. Viktigt på hög höjd då luften är mycket trr! Ipren (Ibuprfen) 400 mg, mt huvud-, muskel-, led-, mensvärk, inflammatinshämmande, febernedsättande. Undvik Alvedn/Curadn (Paracetaml) ch Magnecyl/Aspirin (Acetylsalicylsyra) sm ej kan kmbineras med höghöjdsmedicin (Diamx) tabletter, t ex Semper Resrb. Har högt saltinnehåll sm binder kvar vattnet i krppen. Om du har svårt för vanlig vätskeersättning kan du späda ytterligare alternativt kmbinera med t ex blåbärssppa för smakens skull. Vid ej övergående magsjuka tas Lexinr. Sckerfri, binder vätska. Tas sm alternativ/kmplement till vätskeersättningsmedel m du trr att du behöver detta på flyg ch buss Kntrllera eventuella interaktiner med andra läkemedel! t ex mjukgörande ltin eller Nivea * receptbelagt läkemedel Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

10 Tider Dag 1 (15 juni) Sverige-Bishkek Flyg från Stckhlm-Arlanda till Mskva ch vidare mt Bishkek. Vi landar halv 6 på mrgnen dag två. Dag 2 Prviantering i Bishkek. Detta blir vårt enda besök i en str stad, så vi handlar allt vi behöver för resten av resan här. Vi övernattar på Htell i Bishkek. Dag 3 Tidig avfärd ch 70 mil landsväg över 4 bergspass till staden Osh i Pamir där vi övernattar på htell. En lång dag. Dag 4 Avfärd till Brdba sm är där vi börjar vår acklimatiseringstur, på ca 3400möh. Ca 20 mil. Väl framme har vi ca en mil äng fram till vår dal, ch sedan ytterligare 8 km upp till ett tänkt basläger på drygt 4000m. Nu anpassar vi dck tempt helt efter gruppens acklimatisering samt väder ch vind. Dag 5-12 Acklimatisering i Kurumdymassivet. Planeringen gör vi efter hand. Dag 13 Återfärd till Osh. Vi blir upphämtade efter lunchtid ch kan äta middag på gästgiveri i Osh på kvällen, samt duscha ch sva i riktig säng på htell i Osh. Dag 14 Om allt är sm det skall åker vi redan dagen efter till Pik Lenins basläger på 3600möh. Här övernattar vi. Det är ca 20 mil ch vi startar på eftermiddagen. Dag 15 Anmarsch mt Krylenk-väggen Dag Flexibelt schema ch succesiva läger i alpinstil upp mt Pik Lenins tpp. Vi räknar med att tälta sm högst på ca m, nära den östra förtppen. Dag 25 Nedstigning via samma led. Dag 26 Lång resa tillbaka till Bishkek. Öernattning på htell i Bishkek. Dag 27 (11 juli) Hemresa. Vi landar i Stckhlm sent på kvällen samma dag. Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

11 Vad händer m Jag drabbas av höghöjdssymptm, tex: Ø Huvudvärk Drick 1L vatten ch vänta 30min 1h. Frtsätter värken, diskutera med ss ch tag sedan 1 tablett mt värken samt drick ännu mer. Om huvudvärken ändå frtsätter bör du gå ned minst 400m ch övernatta där, detta för snabbare återhämtning ch för att minska riskerna för allvarligare prblem. Värken berr på ökat bldflöde till hjärnan - högre tryck. Ø Aptitlöshet Ät så mycket du kan, vad sm helst, helst mer. Drick även mycket. Ø Illamående, lustighetskänsla ch svullenhet Akuta höjdsymptm m än inte allvarliga. Tag det lugnt ch gå inte högre. Ø Sömnprblem Vila så gtt du kan. I nödfall har vi med sömntabletter, men dessa brmsar acklimatiseringen. Ø Andningsrubbningar Cheyne-Stke-andning. Obehagligt men helt farligt ch övergående. Jag acklimatiserar mig långsamt? Vi kan dela upp gruppen i 2 läger, varav ett går snabbare uppåt. Vi pririterar alltid flk med prblem, så länge vi bedömer att de kan nå högre upp inm rimlig tid. Målsättningen är alltid att max ha 2 läger samtidigt, med en ansvarig ledare i varje. Preventiva åtgärder mt höjdsjuka: Drick mycket ch rör på dig. Gör utflykter med en kamrat. Drick ännu mer. Fråga ss m hjälp m du känner av symptm, vi kan hjälpa dig med vad du behöver göra ch m du behöver gå ned en bit. Generellt: klättra högt ch sv lågt. Jag drabbas av förfrysningsskadr? Typiska symptm är tappad känsel i krppsdel (under vandring/klättring) ch/eller vita fält på huden. Här måste alla vara uppmärksamma, på sig själva ch på andra. Skadr värms genm krppskntakt. Gnugga inte! Direkta åtgärder vid köldskadr: Ø Drick varmt Ø Värm varandra, tex ft i armhåla. Ø Gnugga eller skrubba inte! (kan ge värre skadr) Förebyggande åtgärder Ø Ta på dig mer kläder än vad du trr du kmmer att behöva ch ta av dig senare m det behövs. Ø Undvik svett genm att reglera plaggen. Slen värmer alltid rejält, men skugga ch snö kyler dest mer. Ø Om du ser/känner förfrysningar (även på andra titta efter vita fläckar) vidta åtgärder DIREKT ch meddela även ss ledare. Lägerbestyr kan andra hjälpa till med. Viktigt m att vara på hög höjd: Hög höjd leder generellt till sämre uppmärksamhet ch sämre mdöme (ungefär sm alkhl), samt större risk för köldskadr i händer ch fötter. Om symptmen kvarstår eller blir värre Ø Trligen måste du vända nedåt, ev. med andras hjälp. Läkare finns eventuellt i baslägret. Kanske måste expeditinen avbrytas ch alla hjälpa till i räddningsaktinen. Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

12 Jag skadar mig (t ex benbrtt)? Vi ger akut hjälp ch rdnar så du kmmer ned till baslägre där mer hjälp finns. Det kan krävas att andra i gruppen måste hjälpa till, tex att bära. Jag måste gå ned (ch räknar med att kunna återvända snart)? Ingen skall behöva gå ned själv. Någn av ss, eller någn annan, följer med ch hjälper även till med att bygga läger där det behövs. Vi hjälper även till vid återföreningen ch håller m möjligt radikntakt under tiden. Ofta räcker 1-2 nätter på 500m lägre höjd. Jag rkar inte eller tappar mtivatinen? Följ med men stanna i lägret under tppturen. Att gå ned själv (över glaciären) är inte att rekmmendera. Jag vill avbryta resan helt? Den sm lämnar gruppen kan vi inte ta någt mer ansvar för. Däremt hjälper vi till så gtt vi kan med tips ch råd. Den sm bryter står även för ev. kstnader i samband med detta. Jag blir sjuk ch måste avbryta resan (även höjdsjuka)? Diskutera alltid med ss ledare innan du gör någt. Tag aldrig någn medicin utan vår vetskap!! Detta för att vi skall kunna ha kntrll över allas hälsa ch hälsa i gruppen ch slippa överraskningar. Om medicinering behövs sker denna från ditt eller tältlagets aptek. Vi har även med ett lite bredare aptek ch reserver för hela gruppens behv. Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

13 Acklimatisering Vad händer vid vistelse på hög höjd? Sämre syreupptagningsförmåga Mer anaerb förbränning Övergång från fettförbränning till klhydratförbränning Energibehvet ökar Krppen börjar förbränna prtein i ökad takt, dvs den egna muskelmassan Vätskeförlust Minskande aptit ch törst Sämre mdöme OBS: Överansträngning minskar acklimatiseringsförmågan. Gå alltid i din egen takt ch ta inte ut dig! Tillbaka vid havsytan De psitiva effekterna av vistelsen på hög höjd avtar snabbt ch är helt brta inm 3 veckr. Antalet kapillärer ökar under lång vistelse på hög höjd, vilket kan underlätta acklimatisering i framtiden. Generella stigningsregler Stig max m per dag i max tre dagar. Vila sedan minst en dag. Efter 1000m stigning bör man ta en vildag. Fas 1 (0 till 1 dag) Andningsfrekvensen ökar (frekvens ch vlym) Maximala syreupptagningsförmågan minskar Vilpulsen ch arbetspulsen ökar samtidigt sm maxpulsen minskar. Arbetsintervallet för hjärtat krymper. Vätskeförluster pga ökad andning. Tjckare bld. Högre mjölksyrekncentratin vid arbete. Fas 2 (1-7 dagar, på samma höjd) Andningsfrekvensen ökar ytterligare (andningscentrum anpassar sig till syretrycket) Maximala syreupptagningsförmågan ökar långsamt Vilpulsen ch arbetspulsen sjunker hs vissa, andra behåller samma höga puls. Inm 4-5 dagar börjar man kunna mäta en högre kncentratin av röda bldkrppar. Krppen börjar anpassa sig Mjölksyrekncentratinen vid arbete sjunker mt nrmalvärdet. Fas 3 (mer än 7 dagar) Vätskebristen i bldet minskar Mängden röda bldkrppar i bldet ökar stadigt ch stabiliserar sig inte förrän ca 2 månader på samma höga höjd. Vad händer på hög höjd? Andelen syre i atmsfären är ganska knstant 21% avsett höjden. Det avgörande är att trycket minskar vilket gör att lungrna inte kan ta upp det syre sm finns. På 7000möh, är trycket ca en tredjedel av det vid havsytan. Acklimatisering är mycket individuell. Både på krt sikt ch efter en längre acklimatisering. De flesta återhämtar sig snabbt men det finns de sm bara blir sämre med tiden. Vissa människr kan helt enkelt inte acklimatisera sig. Den sänkta syreupptagningsförmågan gör att en större del av krppens arbete sker anaerbt, med mjölksyrabildning sm följd. Man måste pausa ftare, vilket dck minskar(!) besvären av mjölksyran i musklerna. Varför vet man inte säkert Krppen anpassar sig för att förbränna mer klhydrater än fett (sm kräver mer syre). Men, ra er inte man går Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

14 ner i vikt! Detta innebär att men måste äta mer klhydrater. Ökad klhydratförbränning ökar även vätskeförlusten ch man måste dricka mer. Krppen börjar även förbränna mer prtein, vilket gör dig klenare. Besvären av hög höjd ökar på natten då andningsfrekvensen minskar. Allvarlig höjdsjuka är främst ödem, lungödem eller värre hjärnödem. dessa måste behandlas direkt, men framförallt måste persnen i fråga ned snabbt på lägre höjd. Ofta måste persnen bäras. Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

ACONCAGUA Av Ronnie Kilman

ACONCAGUA Av Ronnie Kilman ACONCAGUA Av Ronnie Kilman Onsdag 9 december 1998 Tog taxi från Slipgatan på söder klockan halvfem på morgonen, kände mig lite trött i huvudet efter att ha delat en Spansk rödvinsflaska Faustino I, en

Läs mer

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla www.prinfhbr.dk 130092 SE Sant eller falskt? Lastbilsdäck ch bränslebesparingar red ut begreppen en gang för alla Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR AV OLE STOUBY UTGIVEN AV RESESÖKMOTORN

SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR AV OLE STOUBY UTGIVEN AV RESESÖKMOTORN SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR AV OLE STOUBY UTGIVEN AV RESESÖKMOTORN INNEHÅLL Sida 3 Sida SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR 4 FLYGBILJETTER 1. Beställ i god tid Sida 10 2. Res utanför högsäsongen här är det billigast

Läs mer

Att bli med guldhjälm

Att bli med guldhjälm Att bli med guldhjälm Detta material skall barnledaren dela ut till vårdnadshavaren vid Guldhjälmskursen Välkommen in i vår sport! Vi hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss. Kursen är till

Läs mer

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

femman Audi A4 2,0 TDI 190 quattro Avant BMW 320d xdrive Touring Citroën C5 HDI 200 Crosstourer Merced www.teknikensvarld.se

femman Audi A4 2,0 TDI 190 quattro Avant BMW 320d xdrive Touring Citroën C5 HDI 200 Crosstourer Merced www.teknikensvarld.se Prvkörd! snålare ch snyggare Här är Nya audi a6 Nr 25 20 nv 2014, årg. 67 BILARNA VÄRDEMINSKNING SM TAPPAR MINST I VARDE NYA MERCEDES Alla fakta! NYA VLV V60 CRSS CUNTRY C-KLASS KMBI...möter BMW 3-serie,

Läs mer

Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV

Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV Interactive Documentation i Eskilstuna AB, 9151 eelev Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV I Arbetshäftet du fått finns frågor du ska besvara. Frågorna i Uppdrag 1 är personliga och därmed frivilliga. Du behöver

Läs mer

Handbok. Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd

Handbok. Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd Handbok Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd CHEFEN FÖR ARMÉN 1988-03-28 804 TFD 88012 Handbok Överlevnad, 1988 års utgåva (M7734-472091), fastställs. ERIK G BENGTSSON Chef för armén

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

I den här texten finns råd om vad man kan behöva tänka på innan man åker, under en flygresa, när man åker bil, tåg och när man väl är på resmålet.

I den här texten finns råd om vad man kan behöva tänka på innan man åker, under en flygresa, när man åker bil, tåg och när man väl är på resmålet. Sida 1 av 11 Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Öppet dygnet runt. Resa med små barn Att resa med små barn kräver extra förberedelser

Läs mer

Kvinnlig hälsa i olika åldrar

Kvinnlig hälsa i olika åldrar www.formochfigur.se Mötesplatsen för kvinnor med intresse av hälsa & livsstil Kvinnlig hälsa i olika åldrar Om att bli medlem Träningen som passar oss kvinnor så bra Detta ingår i ditt medlemskap Kvinnor

Läs mer

Om Slanka. Krymper fettcellerna när jag äter Slanka? När du går ner i vikt krymper fettcellerna. De försvinner inte utan blir mindre.

Om Slanka. Krymper fettcellerna när jag äter Slanka? När du går ner i vikt krymper fettcellerna. De försvinner inte utan blir mindre. Om Slanka Kan man skifta mellan Slanka Maxi och Slanka Kombi under min viktminskning? När du väljer Maxi får du hjälp av ketonkropparna som dämpar din hunger. Så fort du stoppar något annat i munnen kan

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

2015-05-20. Vilka är ni? Vad vill ni uppnå idag?

2015-05-20. Vilka är ni? Vad vill ni uppnå idag? Vilka är ni? Vad vill ni uppnå idag? Michael Rangne Överläkare, specialist i psykiatri Nrra Stckhlms Psykiatri mrangne@gmail.cm Maj 2015 Ta upp i inledningen av pfip dag 1 Välkmna. Agendan. Materialet.

Läs mer

Må bra hela livet. Kortfattad hjälpreda om kost, motion och meningsfull sysselsättning

Må bra hela livet. Kortfattad hjälpreda om kost, motion och meningsfull sysselsättning Må bra hela livet Kortfattad hjälpreda om kost, motion och meningsfull sysselsättning Lars Engstrand Tryckår 2010 2 Vi har ett rikt liv framför oss! Under den yrkesverksamma delen av våra liv skaffar vi

Läs mer

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme!

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård, vad är det? Jo det är en massa saker, det innebär

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Välkommen till: Kajakklubben Eskimå version 1.7 070604

Välkommen till: Kajakklubben Eskimå version 1.7 070604 Välkommen till: Kajakklubben Eskimå version 1.7 070604 Välkommen till Kanotidrotten, en idrott för alla - på vattnet! I de första sidorna i detta material får du nyttig information om Kajakklubben Eskimå

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

FRÅN UR FORM TILL I TRIM

FRÅN UR FORM TILL I TRIM FRÅN UR FORM TILL I TRIM EN RESA PÅ 365 DAGAR Johan Nordström Från ur form till i trim 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITELL SIDA INLEDNING 3 RESULTAT 8 HÖGT OCH LÅGT 9 KRÖNIKOR 18 UTVALDA BLOGGINLÄGG 34 RECEPT

Läs mer

Lägerbrev för Livat 2015

Lägerbrev för Livat 2015 Lägerbrev för Livat 2015 Hej! Detta är lägerbrevet för Livat 2015, här hoppas vi att ni hittar svaren på alla era frågor. Om ni har ytterligare frågor efter detta, kontakta oss gärna på kontakt@livat2015.se

Läs mer