Minnesanteckningar från TCGR-rådets möte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från TCGR-rådets möte 110405"

Transkript

1 Minnesanteckningar från TCGR-rådets möte Välkommen till Teknikföretagen Lennart Österlund, Teknikföretagen hälsade välkommen 2. Minnesanteckningar Föregående anteckningar lades till handlingarna. 3. Progressionskarta Progressionskartan för TCGR visades. 4. Aktuella antagningsstatistik för TE och IN Margaretha A redovisade antagningssiffrorna för elever på det industritekniska programmet och teknikprogrammet. Preliminärt är 196 elever antagna till IN och 906 elever till TE. Raymond V: Antagningssiffrorna till det industritekniska programmet är ett regionalt problem. Ska programmet läggas ner i regionen? Ska vi övervintra och hjälpas åt? Hur kan vi ha kvar programmet? Denna fråga är större än en antagningsfråga. Hur kan vi påverka politikerna? Hybrider som på GTG kan vara en lösning. Konceptet har varit framgångsrikt, men det är lätt att säga när man har stora företag kring sig. Boye J: BRG har diskuterat detta. Regionen kommer inte att ha några yrkesarbetare som kan klara av att bygga Västlänken till exempel. Ett uppdrag är att tillsammans med GR:s ledning göra något. Hur kan vi få branschen att ta ett riktigt ansvar? En ärlig diskussion med nuläge och gemensamt mål bör föras. Aktivitetsplan för detta bör tas fram. Gösta L: En strategisk diskussion har förts mellan industrigymnasierna i Sverige kring att behålla det industritekniska programmet. Skolan säljer hybriden och eleven får teorin på köpet. Det var en liten chansning men den gick hem. Alla utbildarna erbjuder mer än 2500 poäng. Boye J: Innehållet är det viktigaste och inte vad programmet heter. Hur ser anställningsbarheten ut? Teoretisk och praktisk kunskap. 1

2 Margaretha A: Teknikprogrammet är en stor del av teknikcollege och det gäller att göra bra utbildningar som leder till högskolan också. Bristen på högskoleingenjörer är stor. Lars B: Kan det vara läge att gå in och söka igen om särskild variant? Bengt F: Teknikprogrammet är bra men vad händer i branschen? En region arbetade med studie- och yrkesvägledare och ansåg att det var det viktigaste av allt. Framtidens kompetenser inom industrin är intressant. Det är en mängd olika saker man efterlyser. Många sociala och mjuka bitar vill man ha hos dem som man ska anställa. Hur kan vi marknadsföra detta utåt? SKF och GTG gör rätt genom att använda eleverna som marknadsförare. Fyrbodal har utsett ungdomsambassadörer. Boye J: En mängd olika yrken behövs inom industrin. De har väldigt olika bakgrunder och de kommer från olika program och utbildningar. Lennart Ö: Ska vi ställa upp på Almedalsveckan? Borde vi inte sätta ner foten där? Frågan diskuterades på riksföreningen. Raymond V: Hur ser elevens förväntningar i förhållande till utbildningsanordnarens ut? Bilderna ser olika ut. Hur tänker den elev som går in på GTG med 220 poäng? Lennart L: Har nu startat eget företag som har anställt personer med dubbla kompetenser. 5. Handelskammarens undersökning av intresset för teknik I media släppte Handelskammaren en rapport om att ungdomar vänder ryggen till industrin. TCGR menar att det finns osakligt innehåll i rapporten. Via en enkät har man intervjuat ungdomar. Slutsatsen i rapporten är att industrin sitter med händerna i knät och kräver utbildade ungdomar. Inte ett ord nämns om Teknikcollege och företagsgymnasier. GT och GP blev uppringda och därefter kom en artikel i GP som Lennart Österlund författat. Handelskommaren får besök från Utbildningsutskottet på måndag där Eric, Bengt och Boye är inbjudna. 6. Kommande utbildningar inom yrkesvux Kenneth Ardehed, samordnare för vuxenutbildning på GR Teknikutbildningar inom GRVUX finns på Samverkansavtal mellan de tretton kommunerna slöts första gången Det finns ett antal utbildningar som man inte kan erbjuda i den egna kommunen. Matros kan man till exempel bli nu genom ett öppet landskap, där studerande kan gå en utbildning i Öckerö kommun. Ett upphandlingsavtal med 15 utbildningsanordnare, där GTC är en, ligger till grund för utbudet. 1 januari 2010 startades det statliga projektet. Vuxenutbildningsförordningen ändrades 2009 och nytt var att den som har en svag ställning på arbetsmarknaden skulle prioriteras. Det innebär att individen inte måste vara arbetslös. Staten satsade extra pengar Den ursprungliga tanken vara att 30 miljoner kronor skulle komma från kommunerna (33 kronan) och staten skulle spela in 20 miljoner. Statsbidraget blev positivt nog 270 miljoner kronor, vilka har omsatts i utbildningar. Ungefär 4000 utbildningsplatser för 7000 individer har genomförts. Dessa platser skapades direkt och den 11 januari 2010 fanns redan 576 platser. 2

3 Problem: Jan Elftorp, chef för vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg, har en bild som visar basutbildningar och spetsutbildningar. Mellan dessa ligger en gråzon som innehåller kompetens. Vad är det jag ska kunna eller inte? Den kan komma från många olika utbildningsnivåer. Vux erbjuder inga program utan utbildningar som innehåller kurser från alla de yrkesprogram som finns i det gamla systemet. Ungefär 500 kurser kan kombineras hur som helst. T ex bemötande från BF men samtidigt köra lastbil som man tar från fordonsprogrammet. Beställarna lyssnar av bransch, företag och fackliga organisationer. Har TCGR-rådet synpunkter så maila Kenneth. Systemen motarbetar det man efterfrågar. Det finns inte heller några påbyggnadsutbildningar kvar. Yrkeshögskolan ligger lite i mitten. Göteborgsregionen vill bli en frizon, så att man kan erbjuda vad som helst. Studiemedel styr mycket vad som är möjligt för vuxna. Kompetenskraven stiger hela tiden. En och samma utbildning skulle behöva innehålla både vuxenutbildning, YH och sfi. Systemet jobbar åt andra hållet. Utbildningarna ska ner i fack. Teknikutbildningar som har genomförts inom GRvux/yrkesvux: CNC-operatör/tekniker Design Drift- och underhållsteknik Drift ventilation och kylteknik El- Automation El Grävmaskinist/Hjullastarförare Drift- och energitekniker Eventtekniker Fastighetsautomation Yrkesförare lastbil och släp Automatiserad produktion Förare entreprenadmaskiner Inredningssnickare Konstruktion fordonsindustri Lagerhantering och logistik Lean production kvällskurs Logistik och lager Larminstallatör El lärling Processteknik Skadereparatör fordon Svetskurs metodik Svetsteknik Svets och plåtteknik Terminalarbetare Fordon Teknik personbil och tunga fordon Truck Tågtekniker Validering på Truck A, Truck B, Teleskoplastare, Teleskoplift och saxlift Yrkesintroduktion Teknik Batterikunskap 3

4 Signaltekniker-tåg Bengt F: Medlemmarna har svårt att ta ledigt och därför kom det fram en lean-kurs och en svetsteknikkurs på kvällstid. Detta är också ett bra sätt att använda gymnasielokaler på kvällstid. Kenneth konstaterar att samverkansavtalet kommer att gälla fram till 2014 och att TCGR också kan fortsätta att få med fler vuxna i teknikcollege. 40 % har lämnat ett annat jobb för att omutbilda sig. De kanske har deltid men inte kan få heltid. Det kommer eventuellt statliga pengar 2012 också. Yrkesvux var egentligen ett omställningsprojekt vid högkonjunktur men det hamnade i en lågkonjunktur. Lennart Ö: Finns det en koppling mellan detta och AVANTO? Boye J: AVANTO är tänkt för analys innan utbildning som sedan kopplas ihop med utbildningarna. Vad är det för kompetens vi behöver? Projektet leds tillsammans med GR. De lokala teknikcollegeråden är viktiga att tanka av. På GRvux sidan kan man skriva in vilka utbildningar man behöver i sin del av regionen. Kenneth: Bästa sättet just nu är att åka ut och träffa folk för att få reda på vad som behövs. Jan J: Avtal med olika leverantörer ligger till grund för yrkesvux. GTC har avtal men inte SKF. De har däremot utrustning och blir då en slags underleverantör, Kungälv har en annan utbildning åt GTC. Ramavtalet kan användas via GTC. 7. Arbetsmiljöverkets inspektion Jan J Det är väldigt bra att få en inspektion, men man måste ha bra ordning på dokumenten. När arbetsmiljöverket fick klart för sig att Volvo personvagnar anställer eleverna och att det då är sedvanliga arbetsmiljöregler och lagar som gäller tog inspektionen endast 20 minuter. Nösnäsgymnasiet hade också en inspektion: Frågan kom om Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket har samarbetat kring granskningarna? Nej men de har haft samma fokus. Skolinspektionen håller hög nivå. Arbetsmiljöverket besöker alla just nu. 8. Teknikfabriken Kexfabriken var ett lyckat projekt förra året. En produktionsanläggning byggdes upp av YHstudenter tillsammans med underhållsföretagen och Svenska mässan. 30 företag var med. Svenska mässan är lyrisk över resultatet. Nu skissar man på en teknikfabrik från idé till färdig produkt. Syftet är att arbeta med syv, lärare och ungdomar i grundskolan samt mässbesökare. Roliga utvecklingsmöjligheter finns då mässytan är 2500 m2. Tanken är att göra detta med många olika parter inblandade t ex Matena, Teknikföretagen, Automationsföretagen, BRG, Scanautomationsmässan Teknikcollegerådet borde också finnas med på ett hörn. Det hela måste ledas av en projektgrupp, då det omfattar ett antal miljoner. Västra Götalandsregionens kanske har medel? Företagens behov ska mötas, så det borde finnas ett intresse av att avsätta resurser för detta. 4

5 9. Skolinspektionens rapport kring från APU 39 skolor i Sverige deltog i inspektionen varav Nösnäsgymnasiet var en. Rapporten ger skolorna svidande kritik kring hanteringen av APU. Raymond V har med anledning av resultatet tillsatt en grupp som leds av en rektor (partssammansatt). Det är självfallet skiftande kvalitet på APU när 500 elever är ute i 7500 veckor. Skolan ska nu garantera sina elever en lägsta godtagbar nivå. En lärlingspärm, som är känd av lärare, elever och företag har tagits fram. I den framgår vad APU är, hur handledarutbildning går till (på skola eller på företag). Skolan ska också utöka med 100 % i tid för uppföljningen. Alla yrkesprogram ska ha en lärlingspärm med ett programspecifikt innehåll. Hela skolledningen lägger sig i APU-hanteringen. Arbetsgruppen har fram till juni att ta fram en pärm per program. Varje rektor ska stämma av med övriga rektorer. Raymond är avslutningsvis jätteglad för den här rapporten! SKF har också haft inspektion och Skolinspektion konstaterade att det var bra verksamhet. De var nöjda med APU:n och med handledarna. GTG har en internationell webbplatsform för hanteringen av APU utomlands. GTG säljer också handledarutbildningar till andra. Det är gratis för företagen att få handledarutbildning. Två dagars utbildning är vanligt men det finns en kortare. Stora skolor kan inte köra ett och samma koncept. De små företagen kan inte komma. Dubbel lärartid kommer att läggas och lärarna kommer att utbildas i trepartssamtal och ska sedan ut till företagen. Kungälv: Ovanstående stämmer i allt väsentligt för Kungälv också. Man har skapat en grundutbildning som är gemensam för alla, men många av företagen kommer inte. Man måste åka ut med lärarna. Bengt F: Handledarna tar emot en mängd olika individer från olika slags utbildningar. Man måste ta ett helhetsgrepp i frågan. Riksföreningen och yrkeslärarbristen kommer att accentuera detta. Företagen borde vara intresserade av en högre kvalitet. 10. Kompetensutvecklingsdag för lärare Med anledning av den nya reformerade gymnasieskola som träder i kraft hösten 2011 arrangerade GR Utbildning och Teknikcollege Göteborgsregionen en kompetensutvecklingsdag för lärare på teknikprogrammet. Hela 81 lärare från gymnasieskolor i Västsverige deltog i dagen, som innehöll senaste nytt kring ämnen och kurser som skrivits fram för det nya programmet. Medverkande var lärare och experter som på uppdrag av Skolverket deltagit i processen. Exempel på ämnen som belystes är teknik, cad, konstruktion, design, arkitektur, webbteknik, gränssnittsdesign och hållbart samhälle. Utvärderingen ger vid handen att innehållet var mycket relevant och att dagen också erbjöd tillfälle till diskussioner och frågor kring hur det är tänkt. Deltagarna önskar mera av denna typ av kompetensutveckling och också erfarenhetsutbyte. 5

6 11. Det nya teknikprogrammet reflektioner Teknikämnet är nytt både i grundskolan och i gymnasieskolan. Nya lärarutbildningar kommer redan i höst inom teknik och utgår från den enorma bristen på utbildade lärare. Chalmers har använt Bolognaperspektivet och byggt in det i lärarutbildningen. De studerande kan då få en dubbelexamen. De två sista åren kan man välja lärarutbildningen. Ganska många kan tänka sig detta. Det behövs metoder för att samverka med skolorna kring VFU. Gymnasiecentrum kan vara sammanhållande. Man kan känna på om man vill gå in i lärarutbildningen. Validering kan bli ett verktyg. Hur ska vi göra det? Detta kan bli en fråga för teknikcollege. CDIO-konceptet ligger till grund för det nya teknikprogrammet Bakgrunden är problem i de tekniska utbildningarna då studenterna inte gjort något praktisk examensarbete och inte har haft någon erfarenhet från industrin. Sättet att råda bot på detta är att lägga om strukturen i läroplanen. CDIO ska vara med i alla kurser. Studenterna ska inte bara analysera utan att också göra bedömningar och tänka på återvinning. Lennart Ö: Tipsar om broschyren Ingenjören - värd sin vikt i guld. Ingenjören står för en dryg fjärdedel i branschen. Andelen med eftergymnasial utbildning har ökat med 132 % de senaste åren. Orderportföljen byts ut till två tredjedelar på tio år vilket kräver ny kompetens. Denna broschyr finns att beställa. Inspirationsmaterial finns också för elever och lärare. Det är kostnadsfritt att beställa för eleverna. Beslut: Lennart skickar ut länken. 12. Nästa TCGR-råd Nästa möte sker på GR kl den 30 maj. Återgranskning sker maj eventuellt. 13. Kungsbackas ansökan Björn W har för avsikt att komma in med en ansökan under våren ev. i höst. En del förankringsarbete kvarstår. Tre enheter, yrkeshögskolan, Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvsgymnasiet kommer att ansöka för IN, EE och TE. Man vill koppla på vuxenutbildning så småningom. Svårigheten har varit att det inte är en industriprofil i kommunen. Ett antal företag vill delta i ett lokalt råd med de tre enheterna. Gösta L på SKF deltar i rådet. Ordförande är på väg att utses. Automatiserade processer blir profilen i Kungsbacka. Idag finns det i mekatronikinnehållet. Målet är att hitta infrastrukturen i att använda varandra på ett klokt sätt. Colleget ska ha en dragning mot EE automation, energiteknik, energieffektiva lösningar i fastigheter. CNC, CAD CAM Processindustri är andra områden. Det som pågår nu är att verkligen förankra med personal och elever. Här måste vi arbeta med den nya gymnasieskolan utifrån styrdokumenten. Det känns väldigt hoppfullt. Nämnden ska behandla detta nu. 14. TCGR-regionens återansökan Reflektioner från deltagarna: Ansökan ska utgå från en progressionsplan och en årsplan som beskriver vad som händer i regionen. Enheterna ansvarar för att genomföra aktiviteter mellan mötena. Samanvändningen 6

7 av maskiner och utrustning kan förbättras ytterligare. IN-programmets framtid ska diskuteras. Att ta på sig TC-hatten innebär att ta på sig ett uppdrag. Vad ska ha gjorts till nästa möte? I en sinande konjunktur blir var och en sig själv nock. När vi har ett överflöd av elever kan man samverka. Risken är nu att var och en kör sitt. Vuxenutbildningen genomförs oftast med de kommunala skolorna som utförare. I verkligheten är de kommunicerade kärl. Vad har vi lärt oss av återgranskningen av Fyrbodal? Vem ska ha informationsansvaret inom TCGR? Borde opinionsbildning vara en stående punkt på dagordningen? Vi bör också ställa oss frågan: Om vi inte varit TC vad hade vi då gjort annorlunda? Nytt inom TCGR är t ex det företagsnätverk som skapats. Succén med omställningskontoren byggde på TC-strukturen. De lokala TC-styrgruppernas koppling till TCGR måste bli tydligare. Protokollen ska skickas till processledaren 3-5 dagar efter möten för att få en bra kontinuitet och ta stöd och lärdom av varandra.. Samtliga lokala TC ska skicka in en lista över deltagarna i de lokala styrgrupperna. Beslut: Att alla lokala protokoll skickas till TCGR och läggs ut Beslut: Listor på vilka företag som vi arbetar ihop med i de lokala styrgrupperna ska finnas hos processledaren inför återgranskningen. Beslut: Utbildarna reviderar de lokala bilagorna och skickar till processledaren. 15. Årsmötet för riksföreningen Teknikcollege En tjänst har tillförts kansliet. Fredrik Strålind heter den nye personen. Årsmötet utsåg en arbetsgrupp som ska utvärdera hela konceptet. Vad ska vässas? Dan Törevik ska leda denna grupp. Bengt F kom med i den gruppen också på ett IF Metallmandat. Fredrik Gunnarsson deltar från industri- och kemigruppen. Det har varit mycket diskussion om nätverksgrupperna och deras funktion. Mål och återkoppling finns inte. Det blir också en kostnadsfråga. Fem träffar ett par gånger om året genomförs och det behövs rationalisering kring detta. Kanske ska man ha en eller två dagar med flera grupper. Tidplanen är pressad. Möte 14 juni i Göteborg. 6 juni ska översynen vara framme. 13 oktober vid rikskonferens finns utvärderingen på dagordningen. Kanske kommer den att genomföras som en enkät på Google dokument alternativt att de ringer upp intervjuobjekt. Vid varje möte i styrelsen gås läget i regionerna igenom. En del ligger pyrt till. Djupa samtal har genomförts med några regioner. TCGRs motion om diplom och intyg till årsmötet har behandlats. Granskningskommittén fattar beslut om detta egentligen. Man enades om formuleringen att teknikcollegeutbildning om 2500 p ger intyg och utbildning om 2800 poäng med grundläggande högskolebehörighet ger diplom. 16. Mallen för diplom och intyg På moodeln finns denna inlagd under Göteborgsregionens egen sida. Skapa ett konto och logga in enligt Erics instruktionsmail Ny sida på teknikcollege.se 7

8 Sidan har uppdaterats och är lättare att navigera på. 18. Skärande bearbetningsmässa 11 maj Fyra företag deltar i att planera detta. Samma rekryteringsbehov finns på dessa företag. Att ha ett företagsnätverk kring skärande bearbetning utifrån Lindholmen Science park är syftet. Lindholmens tekniska gymnasium har tagit initiativ till detta. Flera företag finns i denna sektor. Bengt F: Kan vi hitta dem som vi har hängavtal med? Det måste inte bara vara i Göteborg. TCGR-rådet sprider inbjudan i sina nätverk. 19. Fjärde året Margaretha berättade om Skolverkets beslut om vilka tio skolor som beviljats försöksverksamhet. Det interimistiska programrådet för det fjärde året bestående av parterna på arbetsmarknaden inom sektorn har varit rådgivande inför besluten. Se under Teknikprogrammet. Sprid gärna information till era elever om möjligheten att söka till ett fjärde år. Ny ansökningsomgång inför 2012 kommer att ske ganska snart. Vid anteckningarna Margaretha Allen 8

Industrirådets aktiva medlemsorganisationer

Industrirådets aktiva medlemsorganisationer Industrirådets aktiva medlemsorganisationer Agenda 13.00 13.30 Rundvandring och information Stenungsund Presentationsrunda, Anteckningar från föregående möte och lokala råd 13.30 14.00 Presentationsrunda

Läs mer

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR 130305 Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR Datum: Torsdag 31 januari 9.00-12.00 Plats: Heka Mekaniska AB/Mylab AB, Aröds Industriväg 41, Hisings Backa Anteckningar Guidning genomfördes

Läs mer

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Datum: 24 mars 13.00-16.00 Plats: SteelTech i Alingsås AB Deltagare Pernilla Öhberg - Kungsbacka Jens Kultje - Göteborg Mikael Andersson

Läs mer

VÄLKOM NA! TEKNIKCOLLEGE

VÄLKOM NA! TEKNIKCOLLEGE VÄLKOMNA! Dagordningen Nya i TCGR-rådet och presentationsrunda (5 min) Anteckningar från föregående möte och lokala styrgruppsmöten Presentationsrunda kvalitetskriterier 3. Tydlig profil Utbildningsverksamheten

Läs mer

Anteckningar från styrgruppsmötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från styrgruppsmötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Anteckningar från styrgruppsmötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Datum: 29/1 Plats: GTC Närvarande: Gunilla Forssell,Nösnäsgymnasiet Jens Kultje - Lindholmen Susanne Samuelsson, Ericsson

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Agenda Presentation Industrin i Östergötland Källa: Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Östergötlands län, PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Industri-

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverksmöte för Lärande på arbetsplats

Minnesanteckningar från nätverksmöte för Lärande på arbetsplats 090310 Minnesanteckningar från nätverksmöte för Lärande på arbetsplats Datum: 18 februari 2009 Tid: tid: 13-16 Plats: GR, Göteborg Deltagare: Börje Molin Alingsås, Linda Wennerholm Hylte, Irma Polgary

Läs mer

Ordförande och vice ordförande i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp

Ordförande och vice ordförande i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp MISSIV Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp 2015-03-11 ÄRENDE 2 Till Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp Förslag till Ordförande och vice ordförande i Vuxenutbildningsnätverkets

Läs mer

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet Kompetensförsörjning Gemensamma metallavtalet 1 2 Vad är kompetens? Kompetens är ett begrepp som många använder sig av. Men vad betyder det egentligen? Kompetens är inte detsamma som formell utbildningsnivå.

Läs mer

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Välja yrke (SOU 2015:97) Västra Götalandsregionens

Läs mer

Status. Kvalitet. Matchning

Status. Kvalitet. Matchning = Status Kvalitet Matchning Bakgrund Ökande kompetenskrav på personal inom teknikintensiva branscher Konkurrenskraftiga företag behöver tillgång på välutbildad personal 40-talisterna lämnar arbetsmarknaden

Läs mer

Minnesanteckningar nätverksgrupp Lärande på arbetsplats

Minnesanteckningar nätverksgrupp Lärande på arbetsplats Minnesanteckningar nätverksgrupp Lärande på arbetsplats Datum: fredag 13 juni, kl. 09.00-12.00 Deltagare: Sten Jansson ordf Lerum, Lars Olsson UBF/Göteborg, Stefan Heinz Mölndal, Gunilla Forssell Stenungsund,

Läs mer

Program på Gymnasiet

Program på Gymnasiet Program på Gymnasiet Finansieringen av gymnasieprogram Det är viktigt att förstå hur utbildningen på våra gymnasieprogram finansieras. Idag finns en program-peng för varje elev. Beroende på hur många elever

Läs mer

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollege styrgrupp inom GR

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollege styrgrupp inom GR Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollege styrgrupp inom GR Datum: 9 december 13.00-16.00 på Ericsson Närvarande: Ewa Ekman GTC, Katarina Boric Volvo, Mona Ericsson, Jens Kultje Lindholmen,

Läs mer

Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare

Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare APU - omvårdnad/sjukvård Syftet med avtalet är att höja kvaliteten inom omvårdnadsprogrammet genom att förbättra den arbetsplatsförlagda utbildningen både i

Läs mer

Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM

Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM KFY 2000 - Kompetensutveckling för yrkesverksamma Detta var KFY 2000 EU finansierat projekt mellan Metall & Verkstadsindustrierna Kartläggning hos industriföretag

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Utbildning och kunskap, 2016-02-09 Malin Ronnby, 054-540 10 40 malin.ronnby@karlstad.se Utbildning och kunskap Uppföljning av mål och indikatorer i strategisk plan Skolans

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Gymnasienätverket Göteborg 16 december 2013 28 januari 2014 Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Tid: Måndag 16 december 11.30-16.00 Plats: Hotell Tidblom, Olskroksgatan 23 Göteborg Ledamöter Gymnasienätverket

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp (OLG)

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp (OLG) Vuxenutbildningsnätverket operativa ledningsgrupp Göteborg 20160518 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp (OLG) Tid: Onsdag 18 maj, 2016, kl 12.30-15.30 Plats: GR,

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Skolforum Nyheter, uppföljning och framtida satsningar inom Skolverkets arbete

Skolforum Nyheter, uppföljning och framtida satsningar inom Skolverkets arbete Skolforum Nyheter, uppföljning och framtida satsningar inom Skolverkets arbete Med fokus på: yrkesutbildning fordons- och transportprogrammet Yrkesförarutbildning inom kommunal vuxenutbildning Skolforum

Läs mer

Redovisning av uppdrag om Skolverkets samverkan med de nationella programråden för yrkesprogrammen i gymnasieskolan

Redovisning av uppdrag om Skolverkets samverkan med de nationella programråden för yrkesprogrammen i gymnasieskolan Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (21) Redovisning av uppdrag om Skolverkets samverkan med de nationella programråden för yrkesprogrammen i gymnasieskolan Dnr U2011/7258/SAM,

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer NQF

Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer NQF Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer NQF Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (10) Datum: 2011-09-01

Läs mer

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Övergripande En kontaktperson för styrgruppen ska anges: Namn Adress Postadress Fakturaadress, E-postadress Telefon

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

PROTOKOLL. Styrgruppsmöte 18 april 2002. 18 april 2002. Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20

PROTOKOLL. Styrgruppsmöte 18 april 2002. 18 april 2002. Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20 18 april 2002 PROTOKOLL Styrgruppsmöte 18 april 2002 Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20 ande Håkan Falck, Trollhättan, mötesordförande (i Peter Holmbergs frånvaro) Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen

Läs mer

Samverkan yrkesvux Göteborgsregionen - bakgrund

Samverkan yrkesvux Göteborgsregionen - bakgrund Samverkan yrkesvux Göteborgsregionen - bakgrund - Samverkan kring vuxenutbildning sedan länge - Gemensam satsning 2009: 33-kronan - Styrning och ledning via samverkansavtal - Planering av utbud: Vux-nätverk,

Läs mer

Redovisning av uppdrag om yrkesutbildning inom GR. Gymnasienätverket Lärande på arbetsplatsnätverket

Redovisning av uppdrag om yrkesutbildning inom GR. Gymnasienätverket Lärande på arbetsplatsnätverket Redovisning av uppdrag om yrkesutbildning inom GR Gymnasienätverket Lärande på arbetsplatsnätverket Yrkesutbildningens år Yrkes SM i Malmö 11-13 maj 2016 Euroskills2016 i Göteborg Fritidshem och förskola

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 215-4-23 Innehåll Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 7 Kungsbacka 8 Lerum 9 Mölndal

Läs mer

Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom Göteborgsregionen

Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom Göteborgsregionen 091026 Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom sregionen Datum: Tisdag 20 oktober Tid: 8.30-12.00 Deltagare: Fredrik Ericsson Ale, Magnus Thilén Alingsås, Marianne Möller, Torbjörn

Läs mer

Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege

Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege Lars-Göran Jansson Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege Tid: 4 september 2008 Plats: Närvarande: Burgårdens Utbildningscentrum, Göteborg Jane Cervell, Stenungsund, vux. Anita Johansson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013

Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013 140131 Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013 Ledning och samordning Teknikcollege Göteborgsregionens (TCGR) övergripande samverkansorgan tillika styrgrupp är det regionala Teknikcollegerådet

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

Anteckningar från möte i Särskolenätverket

Anteckningar från möte i Särskolenätverket Särskolenätverket Göteborg 4 mars Anteckningar från möte i Särskolenätverket Tid: onsdag 18 februari 2015, kl 09.00-12.00 med kategoriträff 13.00-14.00. Plats: Atwork, Johan på Gårdas gata 5B, Göteborg.

Läs mer

DOKUMENTATIONSMALL. Individuell anpassning av studierna, IPS, IFS, validering

DOKUMENTATIONSMALL. Individuell anpassning av studierna, IPS, IFS, validering Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Elof Lindälv Godstransport (lastbil) och Fordonsförare (buss). Möte med ledning 100621 och lärare 100906 Individuell anpassning av studierna,

Läs mer

Mötesanteckningar VO-College, styrgrupp söder

Mötesanteckningar VO-College, styrgrupp söder Mötesanteckningar VO-College, styrgrupp söder Datum för mötet: 2015-09-01 kl. 10:00-12:00 Plats för mötet Kalmar, Larmgatan 6. Kunskapsnavet Närvarande: Esbjörn Grandalen, processledare Ewa Ekman, ordförande

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09

Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09 Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09 Närvarande: Monica Jonsson, Monica Söderström, Irene Hansson, Helena Carlsson, Petra Selberg, Ulrika Norman, Ingrid Berglin Eriksson, Christina Hanson,

Läs mer

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se Den moderna lärlingen Ett försprång mot andra företag när det gäller att få de bästa medarbetarna Gymnasieutbildning med stöd av branschen för ambitiösa framtidsinriktade elever som vill lära sig ett yrke

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2016

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2016 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2016 Föredragningslistan är reviderad och finns filen kallelse handlingar kf 2016-04-05, bifogas även trn e- postmeddelandet om

Läs mer

Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege

Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege Datum och tid: torsdag 29 maj kl. 13.30-16.30 Plats: Vuxenutbildningen i Stenungsund Deltagare: Ann-Christine Högberg, Alströmergymnasiet Alingsås,

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (15) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde Gymnasieskola... 3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Välkomna till RTS årsmöte 2016

Välkomna till RTS årsmöte 2016 Välkomna till RTS årsmöte 2016 Program 10. 00 Välkomna 10.10 Rapport RTS Handledarutbildning Tc 10 år Processledarstöd Översyn granskningsprocess del 2 11.00 Validering Ingegerd Green, Skärteknikcentrum,

Läs mer

Minnesanteckningar, VO-collegerådet inom GR

Minnesanteckningar, VO-collegerådet inom GR Margaretha Allen Ulrica Furby Minnesanteckningar, VO-collegerådet inom GR Datum: torsdag 2 maj Tid: 8.30-11.30 Plats: GR, Lokal Tistlarna Närvarande: Arbetsliv: Sirpa Niemi FH Ale kommun, Åsa Holmstrand

Läs mer

Lärdomar. Vad lade du märke till som var speciellt intressant?

Lärdomar. Vad lade du märke till som var speciellt intressant? Lärdomar Vad lade du märke till som var speciellt intressant? Handledare stötta varandra, utbildade handledare. Det är viktigt att handledarena förstår sig på och tar hand om ungdomarna när de kommer på

Läs mer

Förhållandet mellan mästare och lärling

Förhållandet mellan mästare och lärling Fjärde nordiska mötesplatsen på Island Den 25 och 26 september hölls den fjärde mötesplatsen inom projektet Lärande på arbetsplats som skolmyndigheter från de nordiska länderna turas om att arrangera för

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Industrikommittén Industrikommitten består av arbetsgivarorganisationer branschorganisationer fackförbund. Industrins offert till Sverige nov

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Anteckningar från Gymnasierektorsgruppen inom GR

Anteckningar från Gymnasierektorsgruppen inom GR 090310 Anteckningar från Gymnasierektorsgruppen inom GR Datum: Torsdag 19 februari Tid: 8.30-12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, lokal 377 Närvarande: Raymond Vaske Stenungsund, Margaretha Allen GR, Göran Careborg

Läs mer

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad Sammanfattning Den beslutade avtalade samverkan kring regional vuxenutbildning i Sjuhärad (Regvux-avtalet)

Läs mer

LÄSÅRET 2011/12 UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM EL- OCH ENERGIPROGRAMMET VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET

LÄSÅRET 2011/12 UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM EL- OCH ENERGIPROGRAMMET VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET LÄSÅRET 2011/12 UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM EL- OCH ENERGIPROGRAMMET VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET VÄLKOMMEN TILL OSS 3 VÄLKOMMEN TILL OSS 2 VÄLKOMMEN TILL OSS 5 tal utbildare har fått denna rekommendation,

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat Mia Liljestrand, Svenskt Näringsliv om Yrkesvux betydelse. Håkan Blixt, Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund, berättar om kompetensplattform

Läs mer

Genomlysning Campus Alingsås

Genomlysning Campus Alingsås Genomlysning Campus Alingsås Innehåll Verksamhet...3 Uppdrag...3 Organisation...3 Utbildningsutbud och antal studerande 2015...3 Yrkeshögskola (YH)...5 Samverkan nationellt...5 Samverkan regionalt...5

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Tisdag den 26 maj 2015, Komvux Bollnäs

Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Tisdag den 26 maj 2015, Komvux Bollnäs Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Tisdag den 26 maj 2015, Komvux Bollnäs Närvarande: Bertil Lundquist (U), Monica Embretsén (A), Anders Danielsson Lans (U), Gunilla Liljendahl (U), Nina Larsson

Läs mer

2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND

2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND 2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND GENOMFÖRD VÅREN 2014 INOM RAMEN FÖR SKL MATEMATIK PISA 2015 2 (15) Innehållsförteckning Försättsblad sid 1 Innehållsförteckning sid 2 Sammanfattning

Läs mer

Teknikcollege Gästrikland

Teknikcollege Gästrikland Teknikcollege Gästrikland Rikskonferensen 2012 Lagarbete och ämnesintegration Teknikcollege-paket Eva Aronsson, Calle Carlsson, Christina Flank Elffors Teknikcollege Gästrikland Certifierat september 2012

Läs mer

Mötesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna.

Mötesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. ANTECKNINGAR APL-gruppen för vård och omsorg 2015-10-23 Anteckningar nätverket APL-gruppen Vård och omsorg, sjukvård Tid: fredag 23 oktober 2015, kl. 09:00-12:00 Plats: GR, Rum 5 Deltagare Ann Blomström,

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98)

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) 1 D nr BG 2005-0082 YTTRANDE 2005-03-19 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) Riksförbundet

Läs mer

Anteckningar från möte med gymnasierektorsgruppen inom GR

Anteckningar från möte med gymnasierektorsgruppen inom GR GR Utbildning 040217 Anteckningar från möte med gymnasierektorsgruppen inom GR Datum: tisdag 17 februari, 2004 Tid: kl. 13.00-16.15 Plats: GR Utbildning, Gårdavägen 2, rum 264 Närvarande: Björn Sandmark

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2739 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Bättre undervisning i Svenska som andraspråk

Motion till riksdagen 2015/16:2739 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Bättre undervisning i Svenska som andraspråk Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2739 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Bättre undervisning i Svenska som andraspråk Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSprogrammet EL- OCH ENERGIprogrammet FORDONS- OCH TRANSPORTprogrammet INDUSTRITEKNISKA programmet VVS- OCH FASTIGHETSprogrammet

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSprogrammet EL- OCH ENERGIprogrammet FORDONS- OCH TRANSPORTprogrammet INDUSTRITEKNISKA programmet VVS- OCH FASTIGHETSprogrammet BYGG- OCH ANLÄGGNINGSprogrammet EL- OCH ENERGIprogrammet FORDONS- OCH TRANSPORTprogrammet INDUSTRITEKNISKA programmet VVS- OCH FASTIGHETSprogrammet TULLÄNGSSKOLAN YRKESprogram TULLÄNGSSKOLAN BESÖKS OCH

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Anteckningar VO-collegerådet inom GR

Anteckningar VO-collegerådet inom GR Lars-Göran Jansson Anteckningar VO-collegerådet inom GR Tid: onsdag 7 september 2011 Plats: Närvarande: GR-huset, Göteborg Tina Forsgren, Härryda, ordf. Monica Wallström, Kungsbacka Karolina Naij, Kungsbacka

Läs mer

Anteckningar till möte med det regionala Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar till möte med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Anteckningar till möte med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Datum: 3 september 13.00-16.00 Aranäsgymnasiet Kungsbacka Närvarande: Anders Thelander, ordförnade, Borealis, Johanna Redelius, processleare

Läs mer

Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff

Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Den 10 september 2015 i Växjö Deltagare: Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Camilla Ottosson, Region Kronoberg (deltog inledningsvis) Carola Gunnarsson,

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-12-19 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 1 Information

Läs mer

Genomlysning Campus Alingsås

Genomlysning Campus Alingsås Genomlysning Campus Alingsås Innehåll Verksamhet...3 Uppdrag...3 Organisation...3 Utbildningsutbud och antal studerande 2015...3 Yrkeshögskola (YH)...5 Samverkan nationellt...5 Samverkan regionalt...5

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationella Kompetensrådet NKR bildades 2010 och på initiativ

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

VÄLKO MNA! TEKNIKCOLLEGE E

VÄLKO MNA! TEKNIKCOLLEGE E VÄLKOMNA! Teknikcollege företagsfilm Programmet 09.00 09.30 Inledning TCGR 09.30 10.00 Bengt Forsling, Informationschef IF Metall 10.00 10.40 Kajsa Dahlsten, Projektledare Industripolitik Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund - GR

Göteborgsregionens kommunalförbund - GR Göteborgsregionens kommunalförbund - GR TCGR 150527 GRänslöst Regionalt samråd Befolkningsprognoser Samplanering inför nästa år regionalt och delregionalt Fristående huvudmän inbjudna Gemensam analys av

Läs mer

Förarutbildning inom gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning. Myndighetsövergripande stödmaterial från Skolverket och Transportstyrelsen

Förarutbildning inom gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning. Myndighetsövergripande stödmaterial från Skolverket och Transportstyrelsen Förarutbildning inom gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning Myndighetsövergripande stödmaterial från Skolverket och Transportstyrelsen Introduktion Historia 1960-tal Yrkesförarutbildning för tung

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Gymnasienätverket 1 juli Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Tid: Måndag 8 juni 8.30-11.30 Plats: Konferensanläggningen At work, Gymnasienätverket Sammansättning Namn Karl-Olof Petersson, Ordförande

Läs mer

Skola arbetsliv Prioriterat område för Skolverket

Skola arbetsliv Prioriterat område för Skolverket Skola arbetsliv Prioriterat område för Skolverket Utökat uppdrag till Skolverket Instruktionen: Myndigheten ska bidra till att trygga den nationella kompetensförsörjningen och underlätta ungdomars etablering

Läs mer

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid PM Tyresö kommun 2011-04-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (13) Judit Kisvari Diarienummer 2010/GAN0034 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid Förslag till beslut

Läs mer

Anteckningar från möte i SYV-nätverket

Anteckningar från möte i SYV-nätverket ANTECKNINGAR SYV-nätverket 2014-04-24 Anteckningar från möte i SYV-nätverket Tid: Torsdag den 24 april 2014, kl 13.30-16.30 Plats: GR, Pater Noster (rum 219) Deltagare Catarina Gustafsson, ordf Louise

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Gymnasieorganisationen 2016/2017

Gymnasieorganisationen 2016/2017 1(8) Tjänsteskrivelse 2015-08-06 Diarienummer: UAN 2015/0201 Version: 1.1 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz, Cecilia Hågemark E-post: jorgen.krantz@halmstad.se, cecilia.hagemark@halmstad.se

Läs mer

Är vi smarta nog för de nya jobben? Olle Ludvigsson Europaparlamentariker (S)

Är vi smarta nog för de nya jobben? Olle Ludvigsson Europaparlamentariker (S) Är vi smarta nog för de nya jobben? Olle Ludvigsson Europaparlamentariker (S) Göteborg 2013-09-04 Sysselsättningsekvation Flera faktorer bakom hög sysselsättning Stabil finanssektor nyckel till företagsfinansiering

Läs mer

Välkommen till hearing med

Välkommen till hearing med 22 maj 2014 Välkommen till hearing med Förhandsmaterial, obs att det är förslag under arbete! Utgångspunkter: Industrin har kompetensförsörjningsproblem: Lågt intresse för arbete inom industrin bland unga

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Datum Torsdag och fredagen 10-11 oktober 2013 Tid Torsdag 131010 Plats: Tylebäck kursgård samt studiebesök på Söndrumsskolan, Halmstad

Datum Torsdag och fredagen 10-11 oktober 2013 Tid Torsdag 131010 Plats: Tylebäck kursgård samt studiebesök på Söndrumsskolan, Halmstad Protokoll 2013-10-10-11 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Torsdag och fredagen 10-11 oktober 2013 Tid Torsdag 131010 Plats: Tylebäck kursgård samt studiebesök på Söndrumsskolan, Halmstad Närvarande 1. Fredrica Hass-Bergendorff

Läs mer

Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren

Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren 1 Lars Hanson 2008-01-24 Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren 1. En fristående vuxenutbildning (dir 2007:32, senast redovisas

Läs mer

Anteckningar från möte i Vård- och omsorgscollegerådet i GR

Anteckningar från möte i Vård- och omsorgscollegerådet i GR ANTECKNINGAR Vård- och omsorgscollege 2015-12-15 Anteckningar från möte i Vård- och omsorgscollegerådet i GR Tid: Fredag 11 december 2015, kl 13.00-16.00 Plats: GR Deltagare: Arbetsliv: Ann-Sofie Borg

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut Thorengruppen AB Att. Anders Marklund V. Norrlandsgatan 29 903 29 UMEÅ 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer