UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Carolinabiblioteket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Carolinabiblioteket 2013-02-10"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Carolinabiblioteket Carolinabiblioteket Carolinabiblioteket inrättades 2001 genom en sammanslagning av Förvärvsavdelningen och Låneoch referensavdelningen. Carolinabiblioteket organiserades i funktioner med en enhetschef och funktionsansvariga bibliotekarier. Carolinabiblioteket har ca 30 tjänster uppdelade på 31 bibliotekarier/biblioteksassistenter samt 8-9 timanställda biblioteksassistenter. Personal 2012: Anita Andersson (pension 30 juni), Barbro Andersson, Åke Bertenstam, Mirka Bialecka, Pernilla Bäckström, Göran Carlsson, Torsten Carlsson, Ann-Sofi Cullhed, Frida de Verdier, Ulf Fahlström, Niklas Forslund, Ebbe Fritjofsson, Kerstin Herelius, Anna Hultén, Lars Jansson, Lisa Jonsson, Gun Karlberg, Maria Pia Karlsson, Leif Landström, Sara Langvik, Birgit Lindahl, Maria Lindén, Therése Lundqvist, Marie Mosshammar, Margareta Nordenström, John Norlin, Mikael Persenius, Ingalill Sandberg, Christina Swedberg, Clifton Wennerström, Britta Wijkander, Firooz Yadranji. Kortare vikariat under året har innehafts av: Fredrik Blom, Sofie Johansson och Lina Nääs. Mongrafiförvärv Förvärvsfunktionen har under 2012 fortsatt att bygga upp referensbiblioteket och samlingarna i Carolina Rediviva (Carolinabiblioteket och Kulturarvet) och samlingarna i Karin Boye-biblioteket. Carolinabibliotekets förvärv till Kulturarvet består bl a av handskriftskataloger till specialläsesalen, material till referensbiblioteken på Äldre tryck, Kart- och bild och Handskrifts- och musikenheten (t ex stående order på musikverk), förvärv till Carolina Redivivas referensbibliotek och öppna samling av verk som Carolinabiblioteket och Kulturarvet bedömer knyter an till Carolina Redivivas gamla samlingar och specialsamlingar. Katalogisering Katalogfunktionen har under 2012 fortsatt katalogisera monografier för referensbiblioteket och samlingarna i Carolina Rediviva (Carolinabiblioteket och Kulturarvet) och för Karin Boye-biblioteket. Magasinsfunktionen kör över en vagn med katalogiserade nyförvärv till Karin Boye-biblioteket en gång i veckan. Funktionen har restantier, dock har stora delar av de svenska restantierna avarbetats under hösten. Införandet av nya riktlinjer för svenska ämnesord har implementerats på Carolinabiblioteket och katalogiserande personal har genomgått utbildning (KB:s kurser). Katalogfunktionen har hand om utlåningskatalogiseringen granskningen, motsvarande en tjänst. Funktionen har under 2012 genomfört uppställning efter Deweysystemet i öppen samling. Periodica/Pliktleveranser Funktionen har under 2012 ansvarat för uppackning och fördelning av svenska pliktleveranser. Vidare för bedömning, registrering och katalogisering av svenska och utländska tidskrifter. Pliktleveranserna har ökat väsentligt försändelser inkom 2012, en ökning med 636 försändelser mot En leverans kan bestå av många kartonger. Carolinabiblioteket har fortfarande drygt 500 utländska pappersprenumerationer (dessa finns inte som e-tidskrifter) och drygt 90 e-only prenumerationer. Funktionen har hand om e-tidskrifter både

2 för Carolinabiblioteket och för Karin Boye-biblioteket. Funktionen samarbetar med övriga enheter i Carolina Rediviva och med enhetsbiblioteken vad gäller fördelning av pliktleveranser, både monografier och periodica. Katalogprojektet per V/per V q och per U/per U q har genomförts under året. Funktionen har hand om letningar/rechercher (ofta referensfrågor) i de svenska samlingarna. Under 2012 har letningarna blivit allt mera omfattande. Funktionen har hjälpt studenter och doktorander med att få fram större mängder material kring ett ämne. Det är svårt att svara på varför letningar minskar eller ökar. Kanske kan det sprida sig som ringar på vattnet, att materialet finns. En forskare kan sätta igång ett projekt, ibland för sina studenter och då kan det handla om mycket material som man vill få fram. Under 2012 har Carolinabiblioteket haft stora problem med tidskriftsleverantören LM. Periodicafunktionen har kartlagt problemen och kontinuerligt framfört dessa till LM. Lån/Fjärrlån Funktionen har under 2012 ansvarat för lokala lån och fjärrlån. Inlån av fjärrlån görs också för Karin Boye-biblioteket. Ansvaret för närlån ligger inom lånefunktionen. Fjärrinlån 4 400, Fjärrutlån , Lokala utlån ca Kursböcker är inte inräknade, då de är referensböcker i Carolinabiblioteket och inte registreras i Disa. Inte heller lokala lån av mikrofilmer är inräknade. Funktionen har under året deltagit i UUB:s lånegrupp. Funktionen har också följt utvecklingen av SAGA-systemet och av VTLS-systemet. Information/Referens Funktionen har under 2012 ansvarat för driften av katalogrummet, komplicerade referensfrågor, publika datorer, en del databaser, referensbiblioteket, läsesalarna, grupprummen och öppen samling. Funktionen har ansvarat för de stora omflyttningarna i öppen samling som genomförts under Magasin Funktionen har under 2012 ansvarat för framtagning och uppsättning av beställt material ur Carolina Redivivas magasin och depåer. Rechercher i kataloger och magasin har utförts kontinuerligt. Funktionen har ansvarat för uppsättning av nyförvärv (monografier, periodica, mikrofilmer). Funktionen har samarbetet med övriga enheter i Carolina Rediviva och med enhetsbiblioteken. Samverkan Personal vid Carolinabiblioteket har tre fasta pass i specialläsesalen och tre i Karin Boye-bibliotekets expedition. Under året har man också haft enstaka pass vid Dag Hammarskjöldbiblioteket. Personal vid Karin Boye-biblioteket och Kulturarvet har pass i katalogrummet i Carolinabiblioteket. Carolinabiblioteket har deltagit i användarutbildningen framför allt vid Karin Boye-biblioteket. Carolinabiblioteket har haft kontaketer och samarbete med ett flertal institutioner inom humaniora och teologi under året. Carolinabiblioteket har deltagit i magasinsgruppens arbete och har samarbetat med Kulturarvet samt med enhetsbibliotek (Karin Boye-biblioteket och Ångströmsbiblioteket) vad gäller magasinsplanering i övre compactus, Tandemhallen och det s.k. matematikrummet i anslutning till öppen samling. Carolinabiblioteket har deltagit i Fråga biblioteket och Boka en bibliotekarie och i arbetet med ämnesguiderna.

3 Carolinabiblioteket har deltagit i Braniewoprojektet. Carolinabiblioteket har deltagit i DIVA-granskningen. Carolinabiblioteket har deltagit i det under året påbörjade arbetet med en eventuell ombyggnad inom Carolina Rediviva (Utredning entréplan). Uppdrag speciellt för denna period Funktionsansvariga vid Carolinabiblioteket Funktionsansvariga inom förvärv, katalogisering och plikt/periodica vid Carolinabiblioteket utsågs Förvärv: Kerstin Herelius Katalogisering: Ann-Sofi Cullhed Plikt/Periodica: Britta Wijkander (ersätter Gun Karlberg) Övriga funktionsansvariga är: Information/Referens: Clifton Wennerström Lån: Christina Swedberg Magasin: Göran Carlsson. Pliktleveranser Carolinabiblioteket har fortsatt följa utvecklingen vad gäller pliktleveranser och den nya e-pliktlagen. Samarbetet mellan pliktbiblioteken har fördjupats. E-pliktlagen har ännu inte berört Uppsala UB. Öppen samling Ytterligare ett magasin i Carolina Rediviva har gjorts om till öppen samling varmed lokalen har utökats rejält. Omfattande dragningar har genomförts i hela öppen samling och en ny hylluppställning enligt Dewey har skapats. Nya möbler ska komma på plats när ny ventilation är genomförd. Magasin och depåer Magasinsplaneringen har pågått hela året. I Celsiushallen har problem i samband med etablerandet av den nya depån fortlöpande åtgärdats. Servicen till bibliotekets användare har förbättrats åtskilligt, dels beroende på närheten till depån, dels beroende på att rutiner för hämtning på depå två gånger om dagen har genomförts. Framtagningstiderna för depåmaterial har därmed starkt förkortats. Med anledning av etableringen av den nya Celsiushallen som bokdepå, gjorde Carolinabiblioteket på uppdrag av ledningsgruppen våren 2012 en Processkartläggning av den fysiska bokhanteringen vid återlämning av utlånad litteratur. Generationsväxling och kompetensöverföring Kompetensinventering (den s.k. piloten) och kompetensöverföring har pågått hela 2012 vad gäller plikt/periodica. Generationsväxlingen kan sägas vara genomförd under år Studentservice Besökarantalet i Carolina Rediviva är stadigt högt och ämnesbredden är mycket stor hos användarna. Planering för mikrougnar och matplatser för studenter har pågått, men inte genomförts under året.

4 Problemområden Depåer Förutom Celsiushallen och Tandemhallen har Universitetsbiblioteket ca 5000 hyllmeter i Bålsta samt material i ICM:s depå i Bergsbrunna. Bortsett från inkörningsproblem i Celsiushallen har, som tidigare nämnts, den närliggande depån varit ett stort lyft för verksamheten med ökad service. Avståndet till Bålstadepån har tyvärr inneburit sämre service. Detta gäller särskilt Acta naturvetenskap och medicin Det tar ca en vecka att få det beställda materialet till Carolinabiblioteket då det först ska passera KB. Kopierade tidskriftsartiklar går förstås snabbare, men blir dyrare för användarna än tidigare. I Bergsbrunna finns förutom det stackade okatalogiserade trycket 1963/ , utländska och svenska tidningar, Westintidningar, storfol och liggfol, varav en hel del är kulturarvsmaterial. Beställt material hämtas ca en gång i veckan. Att förvara och hämta material i Bergsbrunna är inte någon lyckad lösning och definitivt inte en långsiktig lösning. Lösningar för materialet i Bergsbrunna (förutom för det okatalogiserade trycket) är under planering. Bevarandefrågor Mycket material i Carolina Rediviva far illa. Det gäller främst det svenska materialet det halvgamla då det är hårt tryck på det materialet. Alla transporter mellan enheterna, framför allt till Karin Boye-biblioteket, sliter hårt. Att man i åratal inte bundit tidskrifter har satt sina spår. Det är mycket större slitage på obundna tidskriftshäften. En annan aspekt är att kapselmaterial tar mycket mera plats i magasinen än bundet material. Även KB har stora problem med material i dåligt skick. Då handlar det ofta om tidskrifter med mycket dålig papperskvalitet. Det innebär att KB fryser allt mer, man tar helt enkelt inte fram materialet i fråga. Det innebär för Carolinabibliotekets del, allt större tryck på bibliotekets material från en allt större användargrupp utanför Uppsala Mycket mera material behöver lagas, men tyvärr är det enbart det allra mest trasiga som lagas vid utlån. Det innebär väntetid för beställaren. Det handlar ofta om halvgamla svenska böcker som det är stort tryck på och som inte finns elektroniskt. Förutom väntetider innebär det också att materialet far mera illa, ju längre tid det tar innan det lagas. Externa kurser och konferenser Mirka Bialecka: Ämnesord, auktoritetsarbete (KB, Stockholm), PRO Bok-konferens (UUB), 20-21/9 konferens Erövrat, undangömt, eftersökt, återvunnet (Universitetet i Warszawa). Frida deverdier: Pliktleveransmötet i Lund den 16 maj. Kerstin Herelius: Lund online april 2012, 32: a EASL Conference 4-6 september, Paris (European Association of Sinological Librarians) och NIAS möte för Asienbibliotekarier 30 november 2012 i Helsingfors. Leverantörsbesök på Delbanco 29/9-2/10. Lisa Jonsson: Biblioteksdagarna i Norrköping 7-9 maj, Iris Hadars bemötandeutbildning att bemöta människor med funktionsnedsättning den 13 september, Fördjupningskurs i katalogisering av fortlöpande resurser på KB den 18 september, Riksdagsbibliotekets bibliotekariekurs den 7-9 november.

5 Gun Karlberg: Konsortiedagarna 16-17/4, 3/10, LM-dagen 24/5, Förlagsdagen (i LMs regi) 17/9, Pliktleveransmötet i Lund den 16 maj. Sara Langvik: Biblioteksdagarna i Norrköping 7-9 maj, Fördjupningskurs i katalogisering av fortlöpande resurser på KB den 18 september. Maria Lindén: Konsortiedagarna 16-17/4, 3/10, Open access introduktion på KB 24/10, Periodika katalogiseringskurs KB 15/5, LM-dagen 24/5, Förlagsdagen (i LMs regi) 17/9. Marie Mosshammar: Pliktleveransmötet i Lund 16 maj. Christina Swedberg: Libris inspirationsdagar 26 mars, VTLS:s användarmöte i Warszawa 5-7 september, 10th Nordic Resource Sharing, Reference and Collection management Conference på Island, Reykjavik, 3-5 oktober. Britta Wijkander: Kurs för skyddsombud I Stockholm, Konferensen Working Life (i egenskap av skyddsombud) den 17 oktober. Skyddsombudsutbildning, som påbörjades redan hösten Carolinabibliotekets personal har under år 2012 också deltagit i ett stort antal interna kurser, möten och andra aktiviteter. Kursen i svenska ämnesord som KB genomförde vid UUB kan särskilt nämnas. Marie Mosshammar Enhetschef Carolinabiblioteket