LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot"

Transkript

1 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ Stadsfullmäktige TID kl. 16:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja Elias II vice ordförande Heijnsbroek-Wirén Mia Karlsson Mikael Alm Agneta Lindfors Leena Paakkanen Petra Stenvall Patrik Björkman-Nystén Nina Rosenberg Thomas Ekebom-Jönsas Benita Andersson Otto Anton Turku Roger Björklöf Johan Bäcklund Lars Björkell Jan-Eric Grundström Maria Skog Kim Hansson Kenneth Lönnfors Torbjörn Hydén Pia Karlsson Håkan Willner Stefan Mether Cosmo Lindholm Glenn Meriheinä Thérèse Grönberg Merja Lappalainen Kalevi Tähtinen Keijo Lohenoja Pertti Eriksson Mats Kekkonen Jari Holmström Eeva Laitinen Åke Wilenius Yvonne Ekström Veikko Hämäläinen Satu Lepola Janne Pere Nina Karvonen Juha Hagfors Kari Melamies Päivi

2 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ Haverinen Katri Pekkola Janne Heikkilä Pekka Fellman Atte Lång Saara Peltoluhta Vesa Kouvo Katja Järvinen Paula Ilvetsalo-Koskinen Sonja Noroviita Timo Eloranta Kimmo Eriksson Sari Lindell Armi Träskelin Jerry Sihvonen Jarmo Stenberg Immo Väkeväs ersättare ÖVRIGA Kaleva Olavi stadsdirektör Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör Frondén Sten utvecklingsdirektör Grönholm Thomas bildningsdirektör Blomberg Ulf teknisk direktör Klawér Carola grundtrygghetsdirektör Jansson Per-Mikael translator Gustafsson Siv tf ekonomidirektör FRÅNVARANDE Väkevä Antti Ordförande Arja Isotalo

3 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ Stadsfullmäktige TID :00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 ÄRENDEN Sida 1 Mötets laglighet och beslutförhet 4 2 Protokolljusterare 5 3 Lovisa stads förmåga att ta emot kvotflyktingar och asylsökande som fått uppehållstillstånd 4 Anhållan om tilläggsanslag för Harjurinteen koulu (SKKprojektet) Ändring av budgeten för 2015, sysselsättning 17 6 Förändringar i budgeten för Uppbärande av hundskatt för Fastställande av fastighetsskatteprocenter för Att fastställa inkomstskattesatsen för Anhållan om tilläggsanslag till budgeten för år Budget och ekonomiplan Bedömning av kostnadseffekten av vissa organisationsändringar, fullmäktigemotion Avslutande av mötet 40

4 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ Stadsfullmäktige Mötets laglighet och beslutförhet FM

5 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ Stadsfullmäktige Protokolljusterare FM

6 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ Grundtrygghetsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Grundtrygghetsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Lovisa stads förmåga att ta emot kvotflyktingar och asylsökande som fått uppehållstillstånd 596/ /2015 GN I föregående paragraf diskuterade nämnden om flyktingsituationen och beslöt att göra en tilläggsparagraf. Antalet asylsökande som kommer till Finland har ökat betydligt sedan året innan. Vid halva september hade det kommit asylsökande till Finland, då det under hela 2014 kom I år uppskattas antalet asylsökande som kommer till Finland att vara till och med Kriserna i Nordafrika och Mellanöstern är den huvudsakliga orsaken till ökningen av antalet asylsökande. För tillfället finns det fler flyktingar i världen än någonsin tidigare. I Finland behövs det både fler kommunplatser och förläggningar för asylsökande. Grundtrygghetsnämnden i Lovisa stad föreslår därför att stadsstyrelsen i Lovisa stad bedömer stadens förmåga och tidigarelägger sitt beslut om att ta emot kvotflyktingar och asylsökande som fått uppehållstillstånd. En kommun som ingår avtal med närings-, trafik- och miljöcentralen år 2015 om att ta emot minst 20 personer får en extra engångsersättning inom ramen för statens anslag på euro ifall gruppen tas emot under 2016 (Sylvia-programmet). Man måste senast fatta beslutet om att ta emot flyktingar och ingå avtalet med närings-, trafik- och miljöcentralen. Stadens ekonomi och sysselsättningssituation är fortsättningsvis den samma som 2014, men i och med att motorvägen har blivit färdig är hyresbostadsläget i Lovisa bättre än Lovisa stad äger inte en fastighet som är tillräckligt stor för att man ska kunna grunda en förläggning för asylsökande i enlighet med Migrationsverkets rekommendationer. Man utreder möjligheten att grunda ett familje- eller grupphem som är avsett för minderåriga asylsökande. Lovisa stad förhåller sig positivt till att en förläggning för asylsökande grundas i staden om en privat hyresvärd och Migrationsverket hittar i Lovisa en lokal som lämpar sig till förläggning för asylsökande. ---

7 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ STST 228 Bilaga nr 95. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Lovisa stad beslutar föreslå stadsfullmäktige följande; I och med att flyktingsituationen snabbt har ändrat tar stadsstyrelsen positivt ställning till flyktingfrågan och uppmanar grundtrygghetsnämnden att brådskande uppdatera utredningen, som gjordes i samband med behandlingen av fullmäktigemotionen om flyktingar, för ny behandling. Lovisa stad ställer sig positiv till grundandet av en förläggning för asylsökande i Lovisa i så fall att Migrationsverket och en privat hyresvärd finner en lämplig lokal i Lovisa stads område, eftersom Lovisa stad själv inte äger en tillräckligt stor fastighet, där en förläggning för asylsökande i enlighet med Migrationsverkets rekommendationer skulle kunna placeras. Paragrafen justeras omedelbart. Ledamot Saara Lång föreslog att stadsstyrelsen förslår stadsfullmäktige följande; Lovisa stad ställer sig positivt till grundandet av en förläggning för asylsökande i Lovisa i så fall att Migrationsverket och en privat hyresvärd finner en lämplig lokal i Lovisa stads område, eftersom Lovisa stad själv inte äger en tillräckligt stor fastighet, där en förläggning för asylsökande i enlighet med Migrationsverkets rekommendationer skulle kunna placeras. Enligt inrikesministeriets meddelande är nivån på mottagningskapaciteten av minderåriga asylsökande tillsvidare god. Flera organisationer som tillhandahåller barnskyddstjänster har kunnat reagera på det nya behovet av tjänster. Stadens förmåga att ta emot kvotflyktingar eller asylsökande (så som t.ex. familje- eller grupphem avsedda för minderåriga) utvärderas i enlighet med stadsfullmäktiges tidigare beslut Ledamot Mikael Karlsson understödde Saara Långs förslag. Omröstning: Utgångsförslaget JA 7 röster (Heikkilä, Holmström, Alm, Lindfors, Ekström, Träskelin, Heijnsbroek-Wirén) Ledamot Saara Långs motförslag NEJ 3 röster (Björklöf, Karlsson, Lång) BORTA 1 utgångsförslaget förblev i kraft Beslut enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. ---

8 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ FM 101 Bilaga nr 55. Stadsfullmäktige antecknar för kännedom att i och med att flyktingsituationen snabbt har ändrat har stadsstyrelsen tagit positivt ställning till flyktingfrågan och uppmanat grundtrygghetsnämnden att brådskande uppdatera utredningen, som gjordes i samband med behandlingen av fullmäktigemotionen om flyktingar, för ny behandling. Stadsfullmäktige beslutar att Lovisa stad ställer sig positivt till grundandet av en förläggning för asylsökande i Lovisa i så fall att Migrationsverket och en privat hyresvärd finner en lämplig lokal i Lovisa stads område, eftersom Lovisa stad själv inte äger en tillräckligt stor fastighet, där en förläggning för asylsökande i enlighet med Migrationsverkets rekommendationer skulle kunna placeras. Behandling: SFP:s fullmäktigegrupp föreslog att man till beslutsförslagets första stycke tillägger följande mening: Stadsfullmäktige förutsätter att det tas beslut gällande kvotflyktingar på detta års sida så att ett eventuellt avtal med NTM-centralen kan ingås före SDP:s, Samlingspartiets, Vänsterns och de Grönas fullmäktigegrupper samt fullmäktige Kari Hagfors understödde SFP:s fullmäktigegrupps förslag. Sannfinnländarnas fullmäktigegrupp framförde som ändringsförslag att stadsfullmäktige beslutar att: Stadsfullmäktige antecknar för kännedom att i och med att flyktingsituationen snabbt har ändrat har stadsstyrelsen tagit positivt ställning till flyktingfrågan och uppmanat grundtrygghetsnämnden att brådskande uppdatera utredningen, som gjordes i samband med behandlingen av fullmäktigemotionen om flyktingar, för ny behandling. Stadsfullmäktige står vid sitt tidigare ställningstagande om att stadens förmåga att ta emot kvotflyktingar eller asylsökande (så som t.ex. familjeeller grupphem avsedda för minderåriga) utvärderas Fullmäktige Vesa Peltoluhta understödde Sannfinnländarnas fullmäktigegrupps förslag. SDP:s fullmäktigegrupp föreslog att beslutsförslagets andra stycke ändras att lyda: Stadsfullmäktige beslutar att Lovisa stad ställer sig positivt till grundandet av en förläggning för asylsökande i Lovisa i så fall att Migrationsverket och en privat hyresvärd finner en lämplig lokal i Lovisa stads område och att en privat aktör ansvarar för verksamheten. Lovisa stad äger själv inte en tillräckligt stor fastighet, där en förläggning för asylsökande i enlighet med

9 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ Migrationsverkets rekommendationer skulle kunna placeras. SFP:s, Samlingspartiets, Vänsterns och de Grönas, KD:s och Centerns fullmäktigegrupper samt fullmäktige Eeva Holmström understödde SDP:s fullmäktigegrupps förslag. Till följd av den diskussion som fördes beslutade SDP:s fullmäktigegrupp ta tillbaka sitt förslag, varefter SFP:s fullmäktigegrupp till sitt förslag lade till det förslag SDP:s fullmäktigegrupp ursprungligen gjorde. SDP:s fullmäktigegrupp understödde SFP:s fullmäktigegrupps ändrade förslag. Omröstning: SFP:s fullmäktigegrupps ändringsförslag JA 46 röster Sannfinnländarnas fullmäktigegrupps ändringsförslag NEJ 11 röster BORTA 2 SFP:s fullmäktigegrupps ändringsförslag gick vidare till följande omröstning Omröstning: Utgångsförslaget JA 4 röster SFP:s fullmäktigegrupps ändringsförslag NEJ 47 röster BLANK 6 röster BORTA 2 SFP:s fullmäktigegrupps ändringsförslag utgör stadsfullmäktiges beslut. Stadsfullmäktige antecknar för kännedom att i och med att flyktingsituationen snabbt har ändrat har stadsstyrelsen tagit positivt ställning till flyktingfrågan och uppmanat grundtrygghetsnämnden att brådskande uppdatera utredningen, som gjordes i samband med behandlingen av fullmäktigemotionen om flyktingar, för ny behandling. Kommunfullmäktige förutsätter att det tas beslut gällande kvotflyktingar på detta års sida så att ett eventuellt avtal med NTM-centralen kan ingås före Stadsfullmäktige beslutar att Lovisa stad ställer sig positivt till grundandet av en förläggning för asylsökande i Lovisa i så fall att Migrationsverket och en privat hyresvärd finner en lämplig lokal i Lovisa stads område och att en privat aktör ansvarar för verksamheten. Lovisa stad äger själv inte en tillräckligt stor fastighet, där en förläggning för asylsökande i enlighet med Migrationsverkets rekommendationer skulle kunna placeras. --- GN Beredning: ansvarig för socialarbete Pamela Stenberg tel Lovisa stadsfullmäktige har fattat beslut om att ta emot kvotflyktingar och att avtal med NTM-centralen bör göras före och att grundtrygghetsnämnden ska snabbt uppdatera utredningen gällande

10 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ flyktingar, som gjordes i samband med fullmäktigemotionen för att ärendet ska kunna behandlas på nytt. I utredningen för Lovisa och Lappträsk om mottagning av kvotflyktingar och personer som fått uppehållstillstånd har första kapitlet uppdaterats. Övriga kapitel av utredningen är inte i behov av uppdatering i detta skede. Lovisa stads program för integrationsfrämjande är i kraft och godkänt i fullmäktige Kommunen bör ha ett program för integrationsfrämjande för att kunna ingå avtal med NTM-centralen. Uppdateringen av programmet för integrationsfrämjande har påbörjats i september 2015 i samarbete med bl.a. Lappträsk kommun och den tredje sektorn. Den mångprofessionella arbetsgruppen, som förberedde ärendet att ta emot flyktingar, föreslog att Lovisa stad tar det första året emot 25 flyktingar, andra året tas inga flyktingar emot, men från och med det tredje året tar staden emot 10 flyktingar per år. Staten stöder finansiellt de kommuner som ingår avtal med NTM-centralerna i mottagningen av personer som beviljats skydd (Lagen om främjande av integration 1386/2010). En kommun, som ingår avtal under år 2015 med NTM-centralen om att ta emot minst 20 flyktingar år 2016, får en bonuspeng på euro (Sylvia-programmet). Staten betalar till kommuner en beräknad ersättning på 6845 euro per år för personer under sju år och 2300 euro per år för personer över sju år i 3-4 års tid. Dessutom ersätts kommunerna de verkliga kostnader för social- och hälsovårdens specialkostnader, tolknings- och översättningstjänster och kostnader för utkomststödet. Invandrarna beaktas även i statsandelssystemet som förhöjda koefficienter då statsandelarna bestäms. Dessutom bör kommunerna förbereda sig på att det även kan krävas annan kommunal finansiering för integrationsarbetet. (Brev till kommunala beslutsfattare av Arbets- och näringsministeriet, Inrikesministeriet och Kommunförbundet). För ersättningar för mottagande av flyktingar redogörs det i bilagan Utredning för Lovisa och Lappträsk om mottagning av kvotflyktingar och personer som fått uppehållstillstånd i avsnitt 4 och 4.1. Det är svårt att uppskattade de faktiska kostnaderna och ersättningarna på förhand, eftersom flyktingarnas livssituationer och servicebehov varierar. Dessutom utbetalas kalkylerade ersättningar för kvotflyktingar i fyra års tid, dock alltid till den kommun där flyktingen är registrerad som invånare. Vid behov kan avtalet med NTM-centralen ändras eller alternativt hävas med en uppsägningstid på 12 månader. Med tanke på att antalet asylsökande som får uppehållstillstånd kommer att öka betydligt i Finland, är det till stadens fördel att ha ett kontrakt med NTM-centralen, då staden har möjlighet att också få ersättning för de asylsökande som flyttar självständigt in till kommunen och vi har bättre färdigheter att ta emot invandrare med tanke på det integrationsfrämjande

11 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ arbete som ska göras. Bilaga Utredning för Lovisa och Lappträsk om mottagning av kvotflyktingar och personer som fått uppehållstillstånd, uppdaterad 10/2010 Bilaga Avtalsföslag om anvisande till kommun och främjande av integration Föredragning: grundtrygghetsdirektör Carola Klawér Grundtrygghetsnämnden föreslår att Lovia stad ingår avtal med NTM-centralen före om att ta emot flyktingar år I avtalet nedtecknas 25 flyktingar som flyktingkvot det första året dvs. år År 2017 tas inga flyktingar emot, men från och med det tredje året tar staden emot 10 flyktingar per år. I första hand strävar staden att ta emot flyktingfamiljer. Grundtrygghetsnämnden föreslår också att såtillvida avtalet ingås ska en flyktingkoordinator anställas till tjänst minst två månader före tidpunkten för flyktingarnas ankomst. Koordinatorns uppgift är att sörja för de åtgärder som rekommenderas i programmet för integrationsfrämjande vidtas och för att förberedelserna för att ta emot flyktingarna inleds. En flyktinghandledare ska anställs minst en månad före mottagningen av flyktingarna. Arbetstagarna anställs först för en viss tid på tre (3) år och under denna period följ utvecklingen av mottagningsarbetet och arbetets utmaningar upp. Grundtrygghetsnämnden föreslår, att vuxensocialarbetet ansvarar för verksamheten som gäller för invandrare. För mottagningen av flyktingar ska det reserveras ett tilläggsanslag i budgeten för euro (lönekostnader för flyktingkoordinator och flyktinghandledare ca euro, utkomststöd ca euro, köptjänster (bl.a tolk och utbildningskostnader e). I fortsättningen ska de kalkylerade ersättningar som staten utbetalar öronmärkas för invandrarservice. Föredragandes förslag till ändring: Grundtrygghetsnämnden föreslår stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige - att Lovisa stad ingår avtal med NTM-centralen före om att ta emot flyktingar år I avtalet nedtecknas 25 flyktingar som flyktingkvot det första året dvs. år År 2017 tar vi inte emot flyktingar, men fr.o.m. år 2018 tar vi emot cirka 10 flyktingar årligen. I första hand strävar vi att ta emot flyktingfamiljer. - att då man ingår avtal med NTM-centralen anställer en flyktingkoordinator till tjänst minst två månader före tidpunkten för flyktingarnas ankomst. Koordinatorns uppgift är att sörja för de åtgärder som rekommenderas i programmet för integrationsfrämjande vidtas och för att förberedelserna för att ta emot flyktingarna inleds. En flyktinghandledare anställs minst en månad före flyktingarnas ankomst. Arbetstagarna anställs först för en viss tid på två (2) år och under denna period följs utvecklingen av mottagningsarbetet och arbetets utmaningar upp.

12 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ att vuxen socialarbetet ansvarar för verksamheten, som gäller för invandrare. För mottagning av flyktingar ska ett tilläggsanslag till budgeten reserveras för år 2016 totalt euro, som fördelas på följande sätt; personalkostnader euro, kostnader för utkomststöd euro, kostnader för experttjänster (bl.a. kostnader för tolk och utbildning) euro och motsvarande euro till inkomsterna som ersättning av staten till fullt belopp. Ansökan om tilläggsanslag tas till fullmäktige som separat ärende. Paragrafen justeras genast. Ledamot Immo Stenberg föreslog att grundtrygghetsnämnden inte besluter om ett avtal med NTM-centralen nu, utan att man på nytt värderar förmågan år 2017 p.g.a. stadens svaga ekonomi. Ledamot Katja Kouvo understödde Immo Stenbergs förslag. Omröstning: Föredragarens förändrade förslag JA 11 röster Ledamot Immo Stenbergs förslag NEJ 2 röster Föredragarens förändrade beslut förblev i kraft. Ledamot Immo Stenberg lämnade en avvikande åsikt. Paragrafen justerades genast. --- STST 280 Bilaga nr 118. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att Lovisa stad ingår avtal med NTM-centralen före om att ta emot flyktingar år I avtalet nedtecknas 25 flyktingar som flyktingkvot det första året dvs. år År 2017 tar vi inte emot flyktingar, men fr.o.m. år 2018 tar vi emot cirka 10 flyktingar årligen. I första hand strävar vi att ta emot flyktingfamiljer. då man ingår avtal med NTM-centralen anställer en flyktingkoordinator till tjänst minst två månader före tidpunkten för flyktingarnas ankomst. Koordinatorns uppgift är att sörja för de åtgärder som rekommenderas i programmet för integrationsfrämjande vidtas och för att förberedelserna för att ta emot flyktingarna inleds. En flyktinghandledare anställs minst en månad före flyktingarnas ankomst. Arbetstagarna anställs först för en viss tid på två (2) år och under denna period följs utvecklingen av mottagningsarbetet och arbetets utmaningar upp.

13 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ vuxen socialarbetet ansvarar för verksamheten, som gäller för invandrare. För mottagning av flyktingar ska ett tilläggsanslag till budgeten reserveras för år 2016 totalt euro, som fördelas på följande sätt; personalkostnader euro, kostnader för utkomststöd euro, kostnader för experttjänster (bl.a. kostnader för tolk och utbildning) euro och motsvarande euro till inkomsterna som ersättning av staten till fullt belopp. Ansökan om tilläggsanslag tas till fullmäktige som separat ärende. Paragrafen justeras omedelbart. Ledamot Saara Lång föreslog att stadsstyrelsen på grund av stadens svaga ekonomiska situation beslutar att avtal med NMT-centralen inte ingås nu, utan att stadens förmåga att ta emot flyktingar utreds på nytt under år Ledamot Mikael Karlsson understödde Saara Långs förslag. Omröstning: Utgångsförslaget JA 7 röster (Heikkilä, Grönberg, Alm, Ekström, Järvinen, Träskelin, Heijnsbroek-Wirén). Ledamot Saara Långs motförslag NEJ 3 röster (Karlsson, Björklöf, Lång). Borta 1 (Lindfors). Utgångsförslaget förblev i kraft. Beslut enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. --- FM Bilaga nr 3. Stadsfullmäktige beslutar att Lovisa stad ingår avtal med NTM-centralen före om att ta emot flyktingar år I avtalet nedtecknas 25 flyktingar som flyktingkvot det första året dvs. år År 2017 tar vi inte emot flyktingar, men fr.o.m. år 2018 tar vi emot cirka 10 flyktingar årligen. I första hand strävar vi att ta emot flyktingfamiljer. då man ingår avtal med NTM-centralen anställer en flyktingkoordinator till tjänst minst två månader före tidpunkten för flyktingarnas ankomst. Koordinatorns uppgift är att sörja för de åtgärder som rekommenderas i programmet för integrationsfrämjande vidtas och för att förberedelserna för att ta emot flyktingarna inleds. En flyktinghandledare anställs minst en månad före flyktingarnas ankomst. Arbetstagarna anställs först för en viss tid på två (2) år och under denna period följs utvecklingen av mottagningsarbetet och arbetets utmaningar upp.

14 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ vuxen socialarbetet ansvarar för verksamheten, som gäller för invandrare. För mottagning av flyktingar ska ett tilläggsanslag till budgeten reserveras för år 2016 totalt euro, som fördelas på följande sätt; personalkostnader euro, kostnader för utkomststöd euro, kostnader för experttjänster (bl.a. kostnader för tolk och utbildning) euro och motsvarande euro till inkomsterna som ersättning av staten till fullt belopp. Ansökan om tilläggsanslag tas till fullmäktige som separat ärende.

15 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ Bildningsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Anhållan om tilläggsanslag för Harjurinteen koulu (SKK- projektet) 883/ /2010 BN 72 Beredning: lokalchef Antti Kinnunen, tfn och bildningsdirektör Thomas Grönholm, tfn Förverkligande av skolprojektet Harjurinteen koulu har i huvudsak infallit under åren Från projektet har dock överförts utgifter till år 2015 på Av denna summa har använts för prestationer i anknytning till arbeten och för anskaffning av inventarier och utrustning, vilka man inte kunde eller hann göra under senaste år. Reserverade anslag för projektet: - BG , SKK- projektet, total BG 2014, SKK- närmotionsplats Totalt: Understöd som beviljats projektet: - NTM- centralen i Nyland (nybygget) Undervisnings- och kulturministeriet (större gy-sal) RFV i Södra Finland ( närmotionsplats) S- gruppen ( miniarena) Totalt: Projektets nettobudget: Av de beviljade understöden har bokförts år 2014: - Undervisnings- och kulturministeriet (större gy-sal) RFV i Södra Finland ( närmotionsplats), 90 % S- gruppen ( miniarena) Detta innebär att inom ramen för projektet ska år 2015 bokföras från NTM- centralen samt den resterande delen (10%), d.v.s från RFV i Södra Finland (närmotionsplatsen). Totalt: Förverkligade utgifter/inkomster + tilläggsanslag: - kostnadsställe SKK- projektet ,71 - kostnadsställe SKK närmotionsplats ,00 - utgifter som överförts till ,00 - understöd, totalt ,00 Projektets nettoutgifter: ,71

16 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ Utgifterna och inkomsterna skolprojektet för Harjurinteen koulu har förverkligats i enlighet med det budgeterade. Föredragande: bildningsdirektör Thomas Grönholm Bildningsnämnden beslutar föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att fullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på euro till skolprojektet Harjurinteen koulu. Vidare föreslås att de understöd som beviljas 2015 för projektet, euro bokförs på det pågående årets bokslut. Bildningsnämnden beslutade föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att fullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på euro till skolprojektet Harjurinteen koulu. Vidare beslutade föreslå att de understöd som beviljas 2015 för projektet, euro bokförs på det pågående årets bokslut. --- STST 248 Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att fullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på euro till skolprojektet Harjurinteen koulu. Dessutom föreslår stadsstyrelsen för stadsfullmäktige att de understöd som beviljas 2015 för projektet, euro bokförs på det pågående årets bokslut. Enligt förslaget. --- FM Stadsfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på euro till skolprojektet Harjurinteen koulu. De understöd som beviljas 2015 för projektet, euro bokförs på det pågående årets bokslut.

17 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Ändring av budgeten för 2015, sysselsättning 666/ /2015 STST 266 Beredning: utvecklingsdirektör Sten Frondén Den allmänna ekonomiska situationen har blivit stramare än väntat. På det lokala planet har en stor industrianläggning stängt. Detta faktum avspeglas kraftigt på den lokala arbetsmarknaden. Ersättande arbetsplatser finns inom synhåll tack vare statusen som område med akuta strukturomvandlingsproblem. Antalsmässigt blir vi dock långt ifrån de 207 arbetsplatser, vilka vi förlorade då Strömfors Electric Oy upphörde med sin verksamhet. Staden bör i egenskap av område med akuta strukturomvandlingsproblem få stöd också för 2016, för att också i fortsättningen kunna korrigera situationen. I och med att sysselsättningen försvagats har också arbetsmarknadsstödets kommunandel ökat mera än väntat. Före utgången av augusti har 103 nya personer tagits upp på kommunandelslistan. Den bidragande orsaken till detta är att gränsen för kommunens kostnadsskyldighet har sjunkit från 500 arbetsmarknadsstödsdagar till 300 dagar från och med början av Då budgeten för 2015 upprättades, uppskattades det att man med sysselsättningsåtgärder kunde få kommunandelsavgifterna att minska. Det totala antalet arbetslösa på listan har ökat endast med 62 personer. Av dessa har 15 personer kommit på listan för dem som fått arbetsmarknadsstöd över dagar, så de har redan tidigare länge varit arbetslösa och återgår till arbetsmarknadsstöd till exempel efter sjukledighet. Sysselsättningsåtgärderna började ha sin inverkan på våren och fortsatte bra ända till slutet av juni. Då tog Nylands arbets- och näringsbyrås anslag för lönesubvention slut, och inga nya har ännu beviljats. Det att anslagen för lönesubvention tog slut bidrog till att det inte var möjligt att anställa personer, varvid inte heller arbetsvillkoret uppfylls för deras del. Under två månader kunde sex personer placeras i föreningar. För dessa personer fattades också beslut om kommunalt sysselsättningsstöd. Deltagande i arbetsprövning eller i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ökar inte arbetsvillkoret. Målet under rubriken attraktivitet och konkurrenskraft på sidan 35 i budgeten är bindande i förhållande till stadsfullmäktige. Målnivån där är att arbetslöshetsgraden vid utgången av året ligger högst vid 12 %. Eftersom Nylands arbets- och näringsbyrås anslag tog slut på sommaren är det inte möjligt att uppnå detta mål.

18 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ Verksamheten kommer att fortsätta planenligt genast då Nylands arbetsoch näringsbyrå får nya anslag till sitt förfogande för att utbetala lönesubventioner. Såvida situationen ännu på våren ytterligare stramar till sig är det möjligt att man bli tvungen att utöver det tidigare öka stadens sysselsättningsåtgärder. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår att 1. stadsfullmäktige beslutar ändra det euro stora anslaget på kostnadsplatsen Sysselsättning genom att höja det med euro. Det korrigerade anslaget blir sålunda euro. Överskridningen beror på att antalet personer som får arbetsmarknadsstöd ökat. 2. stadsfullmäktige antecknar för kännedom att målet under rubriken attraktivitet och konkurrenskraft på sidan 35 i budgeten för högsta nivån av arbetslöshet på 12% sannoligt kommer inte att förvärkligas. De medel staden har för att rätta till läget är inte tillräckliga.. Paragrafen justeras omedelbart. Enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. --- FM Stadsfullmäktige 1. beslutar ändra det euro stora anslaget på kostnadsplatsen Sysselsättning genom att höja det med euro. Det korrigerade anslaget blir sålunda euro. Överskridningen beror på att antalet personer som får arbetsmarknadsstöd ökat. 2. antecknar för kännedom att målet under rubriken attraktivitet och konkurrenskraft på sidan 35 i budgeten för högsta nivån av arbetslöshet på 12% sannoligt kommer inte att förvärkligas. De medel staden har för att rätta till läget är inte tillräckliga.

19 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Förändringar i budgeten för / /2015 STST 267 Beredning: tf ekonomidirektör Siv Gustafsson I enlighet med förvaltningsstadgan ska förändringar i budgeten föreläggas stadsfullmäktige under budgetåret omedelbart då behovet uppkommit. På sidan 27 i budgetboken har de anslag och beräknade inkomster som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige preciserats. I samband med delårsrapporten har det framkommit att budgetförändringar måste göras. För stadsstyrelsens del kommer försäljningsintäkterna, det vill säga beräknade inkomster för försäljning av semesterbostäder, inte att förverkligas budgetenligt och nu uppskattar man att försäljningen av Sågudden inte kommer att ske förrän på nästa års sida. För resultaträkningens del inflyter det skatteinkomster och statsandelar mer än vad som budgeterades. Det har lyfts mindre i budgetlån emedan alla investeringar inte har genomförts enligt tidtabell och det har varit förmånligare att lyfta kortfristigt lån på grund av den låga räntenivån. Därför har låneamorteringarna också varit mindre än vad som hade uppskattats. Vad gäller anslaget som i investeringsdelen för allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen reserverats för markanskaffningar har en affär ingåtts, och andra står inte att vänta detta år. Av anslaget som reserverats för bostadsproduktion används endast under hälften. Budget 2015 Budgetförändring 2015 Stadsstyrelsen; försäljningsintäkter Resultaträkningens del: Skatter - varav kommunalskatt - varav samfundsskatt Statsandelen för basservice Statsandelen från undervisningsministeriet Budget efter förändringen Räntekostnader Extraordinarie kostnader; att upplösa stiftelsen för idrottshallen Långfristiga lån

20 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ Amorteringar av långfristiga lån Investeringsdelen: Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen Markanskaffning Bostadsproduktion, aktiekapital De ovannämnda förändringarna täcker till en stor del sysselsättningstjänsternas och grundtrygghetsnämndens kommande ändringar i budgeten. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige följande ändringar av anslag och beräknade inkomster i budgeten för Paragrafen justeras omedelbart. Som teknisk korrigering rättades på tabellens rad Statsandelen från undervisningsministeriet i den finskspråkiga versionen i kolumnen Budget 2015 summan till i båda språkversionerna i kolumnen Budget efter förändringen summan till Beslut enligt förslaget med beaktande av de tekniska korrigeringarna. Paragrafen justerades omedelbart. --- FM Budget 2015 Budgetförändring 2015 Stadsstyrelsen; försäljningsintäkter Resultaträkningens del: Skatter - varav kommunalskatt - varav samfundsskatt Statsandelen för basservice Budget efter förändringen Statsandelen från

21 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ undervisningsministeriet Räntekostnader Extraordinarie kostnader; att upplösa stiftelsen för idrottshallen Långfristiga lån Amorteringar av långfristiga lån Investeringsdelen: Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen Markanskaffning Bostadsproduktion, aktiekapital Stadsfullmäktige godkänner ovanstående ändringar av anslag och beräknade inkomster i budgeten för 2015.

22 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Uppbärande av hundskatt för / /2015 STST 249 Beredning: tf ekonomidirektör Siv Gustafsson Enligt lagen om hundskatt (590/1979) 1 ska stadsfullmäktige årligen ta ställning till hundskatten. I mindre kommuner har man inte alls uppburit hundskatt under senare år. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att ingen hundskatt uppbärs och att ingen förteckning över hundar görs. Enligt förslaget. --- FM Stadsfullmäktige beslutar att ingen hundskatt uppbärs och att ingen förteckning över hundar görs.

23 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Fastställande av fastighetsskatteprocenter för / /2015 STST 251 Beredning: tf ekonomidirektör Siv Gustafsson, tfn Stadsfullmäktige ska enligt 66 i kommunallagen fatta beslut om kommunens skattesatser i samband med att budgeten godkänns och enligt lagen om beskattningsförfarande ska kommunen senast den 17 november meddela Skatteförvaltningen vilka skattesatser som ska tillämpas. I Lovisa fastställdes fastighetsskatten för 2015 enligt följande: Allmän fastighetsskatt 1,00 Fastighetsskatt för stadigvarande bostad 0,50 Fastighetsskatt för annan än stadigvarande bostad 1,00 Fastighetsskatt för kraftverk 2,85 Allmännyttiga samfund 0,00 Obebyggda byggplatser 3,00 I Lovisa beräknas fastighetsskatten inbringa 7,5 miljoner euro under Stadens fastighetsskatteprocenter har bibehålls oförändrade sedan I förslaget till budget för 2016 har man utgått ifrån att fastighetsskatteprocenten för andra än stadigvarande bostäder höjs med 0,2 % och fastighetsskatteprocenten för kraftverk höjs med 0,25 %. I budgeten för 2016 antas fastighetsskatteintäkterna uppgå till 7,9 miljoner euro. Som bilaga en uppskattning av inflödet av fastighetsskatteintäkter samt de allmänna skattesatserna i Nyland. Bilaga nr 108. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att fastighetsskatteprocenterna i Lovisa för 2016 fastställs enligt följande: Allmän fastighetsskatt 1,00 Fastighetsskatt för stadigvarande bostad 0,50 Fastighetsskatt för annan än stadigvarande bostad 1,20 Fastighetsskatt för kraftverk 3,10 Allmännyttiga samfund 0,00 Obebyggda byggplatser 3,00 Enligt förslaget. ---

24 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ FM Bilaga nr 8. Stadsfullmäktige beslutar att fastighetsskatteprocenterna i Lovisa för 2016 fastställs enligt följande: Allmän fastighetsskatt 1,00 Fastighetsskatt för stadigvarande bostad 0,50 Fastighetsskatt för annan än stadigvarande bostad 1,20 Fastighetsskatt för kraftverk 3,10 Allmännyttiga samfund 0,00 Obebyggda byggplatser 3,00

25 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Att fastställa inkomstskattesatsen för / /2015 STST 250 Beredning: tf ekonomidirektör Siv Gustafsson, tfn Stadsfullmäktige ska enligt 66 i kommunallagen fatta beslut om kommunens skattesatser i samband med att budgeten godkänns, och enligt lagen om beskattningsförfarande ska kommunen senast den 17 november meddela Skatteförvaltningen vilka skattesatser som ska tillämpas. Inkomstskattesatsen i Lovisa stad är 19,75 % år I Lovisa stads budget för 2016 har man utgått från att skattesatsen hålls på innevarande års nivå. Senast höjdes inkomstskattesatsen Den genomsnittliga kommunala inkomstskattesatsen år 2015 uppgår till 19,84 % i hela landet och till 18,85 % i Nyland. Inflödet av kommunalskatt beräknas i år uppgå till 49,0 miljoner euro, vilket är 0,8 miljoner euro mer än man uppskattat i budgeten. Cirka 48,6 miljoner euro i kommunalskatteintäkter beräknas flyta in enligt budgeten för I regeringens proporsition om beskattningen 2016 ingår ett förslag till lindring av beskattningen som oundvikligen leder till minskning av stadens skatteintäkter. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar fastställa Lovisa stads inkomstskattesats för 2016 till 19,75 %. Ledamot Jerry Träskelin föreslog att inkomstskattesatsen höjs till 20,25 procent. --- Ledamot Saara Lång understödde Jerry Träskelins förslag. Omröstning: Utgångsförslaget JA 8 röster Ledamot Träskelins ändringsförslag NEJ 2 röster (Lång, Träskelin) Borta 1 Utgångsförslaget förblev i kraft.

26 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ FM Stadsfullmäktige beslutar fastställa Lovisa stads inkomstskattesats för 2016 till 19,75%.

27 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ Grundtrygghetsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Anhållan om tilläggsanslag till budgeten för år / /2015 GN Beredning: grundtrygghetsdirektör Carola Klawér, tfn och ekonomieplanerare Annette Povenius, tfn Enligt prognosen över åtta månaders delårsrapport överskrids budgeten med 1,2 miljoner euro på grund av en kraftig ökning i klientmängden inom hemvården, sjukfrånvaror inom tjänster för seniorer och tjänster för vuxna, en del av löner från december 2014 har betalts i januari och syns därför i bokföringen 2015 samt den specialicerade sjukvårdens ökade kostnader och av HNS fakturerad patientskadeförsäkring av vilken vi inte haft kännedom om då budgeten för 2015 uppgjordes. En överskridning i budgetmedlen förväntas gällande Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts servicekostnader (HNS) och Kymmenedalens sjukvårdsdistrikts servicekostnader (Carea). För tillfället är prognosen att en budgetöverskridning sker för HNS del med cirka euro och för Careas del med cirka euro. Gällande personalkostnaderna förväntas en överskridning på cirka euro, i köptjänster inom tjänster för seniorer förväntas en inbesparing på cirka euro och inkomster inom tjänster för seniorer förväntas öka med cirka euro. Sålunda är tilläggsanslagsbehovet för personalkostnader euro. Med dessa tal som grund, är prognosen för budgetöverskridning vid årets slut euro. Bilaga 20. Grundtrygghetsnämnden beslutar föreslå för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige beviljar grundtrygghetscentralen ett tilläggsanslag på euro till budgeten år 2015, för att täcka den uppkomna överskridningen inom den specialiserade sjukvården euro samt personalkostnader inom tjänster för seniorer och tjänster för vuxna euro. Paragrafen justeras genast. Enligt förslaget. Paragrafen justerades genast. ---

28 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ STST 279 Bilaga nr 117. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar bevilja grundtrygghetscentralen ett tilläggsanslag på euro i budgeten 2015 för att täcka den uppkomna överskridningen på euro inom den specialiserade sjukvården samt överskridningen på euro av personalkostnaderna inom tjänster för seniorer och tjänster för vuxna. Paragrafen justeras omedelbart. Enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. --- FM Bilaga nr 10. Stadsfullmäktige beslutar bevilja grundtrygghetscentralen ett tilläggsanslag på euro till budgeten år 2015, för att täcka den uppkomna överskridningen inom den specialiserade sjukvården euro samt personalkostnader inom tjänster för seniorer och tjänster för vuxna euro.

29 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Budget och ekonomiplan / /2015 STST 252 Beredning: tf ekonomidirektör Siv Gustafsson Ledamöterna i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för Man har överenskommit om behandlingsdagarna enligt följande: kl kl Riktgivande tidtabell: Behandlingen av budgeten börjar kl med stadsdirektörens inledningsord. Efter detta följer presentation av centralernas budgetförslag: kl. Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen Bildningscentralen Lunch Tekniska centralen Kaffe Affärsverket Lovisa Vatten Grundtrygghetscentralen kl. Styrelsebehandling Lunch Styrelsebehandling Kaffe Stadsstyrelsens förslag till stadsfullmäktige om budget för 2016 och ekonomiplan för Bilaga nr 109. Stadsstyrelsen behandlar budgeten och ekonomiplanen för i enlighet med den framförda tidtabellen.

30 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ Budgetbehandlingen inleddes med en allmän presentation av stadsdirektör Olavi Kaleva, varefter tf ekonomidirektör Siv Gustafsson presenterade budgetens helhetstal. Centralvisa presentationer: Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen personalchef Jan Rosenström förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors utvecklingsdirektör Sten Frondén Paus kl Bildningscentralen bildningsdirektör Thomas Grönholm Lunch kl Tekniska centralen tekniska direktören Ulf Blomberg Kaffe kl Affärsverket Lovisa Vatten chef för vattentjänster Markku Paakkarinen Grundtrygghetscentralen grundtrygghetsdirektör Carola Klawér Stadsstyrelsen beslutade avbryta sammanträdet klockan och fortsätta behandlingen av ärendet klockan STST 255 Bilaga nr 109. Detaljerad behandling av budgeten: Sida 7: Stadsdirektörens förord Stadsdirektören korrigerade innehållet i femte meningen i andra stycket i sitt förslag enligt följande: Trots detta underskott kommer resultaträkningen att visa ett kumulativt överskott på cirka 11,4 miljoner euro. Förslaget godkändes enhälligt. Sida 17: Sammandrag av budgeten Som teknisk korrigering korrigerades negativa tal som felaktigt fanns i tabellen.

31 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ Sida 23: Kommunkoncernens mål för Stadsdirektören ändrade sitt förslag: den svenskspråkiga versionen, punkt 1, teknisk precisering: fusionera fastighetsbolag (inte bolagen) punkt 1, korrigering av slutdelen av meningen: lägre än marknadshyrorna stryks och ersätts med moderat i förhållande till marknaderna punkt 2, korrigering av mening: sammanjämka en investeringsplan på lång sikt (tillsammans) med Affärsverket Lovisa Vatten, Lovisanejdens Vatten Ab och ägarkommunerna (utarbeta och). (slutet av meningen flyttad till början av punkten i den svenska versionen) en ny punkt 5 läggs till: resultatet för Lovisa Hamn Ab är i balans samt att energieffektiviteten ökar och kolfotavtrycket minskar i hamnen. Förslagen godkändes enhälligt. Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen Sidor 37 38: Tyngdpunkter för Lovisa stads verksamhet Stadsdirektören ändrade sitt förslag: 1. Kunden och kommuninvånaren: ansvarspersoner för första och andra nyckelmålet: Stadsdirektören och centralernas direktörer 2. Attraktivitet och konkurrenskraft: ansvarspersoner för första nyckelmålet: Stadsdirektören, utvecklingsdirektören och tekniska direktören 3. Personal och ledarskap: ansvarspersoner för första och andra nyckelmålet: Stadsdirektören, centralernas direktörer och personalchefen 4. Ekonomi: ansvarspersoner för första och andra nyckelmålet: Stadsdirektören och ekonomidirektören Förslagen godkändes enhälligt. Sidor 42 43: Ekonomiavdelningen Stadsdirektören ändrade sitt förslag: Nyckelmål: Att budgeten och investeringsplanen är strategiorienterade; ansvarspersoner Stadsdirektören och ekonomidirektören Nyckelmål: Att utveckla den interna kontrollen och riskhanteringen; ansvarspersoner: Stadsdirektören och ekonomidirektören Nyckelmål: Att utveckla ekonomiförvaltningens processer; ansvarspersoner: Ekonomidirektören och huvudbokföraren Förslagen godkändes enhälligt. Sida 45: Utvecklingstjänster Stadsdirektören ändrade sitt förslag: Ansvarspersoner för utvecklingsväsendets nyckelmål: Stadsdirektören och utvecklingsdirektören

32 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ I näringsväsendets rubrik (ovanom nyckelmålen) ett tillägg: ökad aktivitet i centrum och de stora bycentrumen, Ett tillägg i näringsväsendets första nyckelmål: Att öka aktiviteten i centrum och de stora bycentrumen. Tillägg till nyckelmålets punkt målnivå/mätare: Vi säkerställer serviceutbudet i bycentrumen. Tillägg till punkten verksamhetsplan (förfaringssätt): Vi väljer utifrån utvecklingsplaner projekt som främjar livskraft och trivsel. Ansvarspersoner: Stadsdirektören, utvecklingsdirektören och tekniska direktören. Förslagen godkändes enhälligt. Ersättare Juha Karvonen föreslog att man som tredje nyckelmål tillägger för Näringsväsendet Att nya företag etableras. ; som målnivå/mätare 5 10 små och medelstora företag etableras. ; som verksamhetsplan (förfaringssätt) Man genomför en riktad försäljning. ; som uppföljning Vi avger rapport i delårsrapporterna. och som ansvarspersoner Stadsdirektören, utvecklingsdirektören och Posintra. Förslaget godkändes enhälligt. Sida 46: Utvecklingstjänster Stadsdirektören ändrade sitt förslag: Ansvarspersoner för sysselsättningstjänsternas första nyckelmål: Utvecklingsdirektören och sysselsättningskoordinatorn Förslaget godkändes enhälligt. Sida 46: Utvecklingstjänster, enhetskostnader Stadsdirektören ändrade sitt förslag: Följande tal läggs till i tabellen: På raden Antal invånare 31.12: BG 2015: ; BG 2016: ; EP 2017: ; EP 2018: På raden Antal gårdsbruksenheter: BG 2016: 870; EP 2017: 850; EP 2018: 830 Namnet på raden Sysselsättningstjänster ändras till Arbetslösa i processen, och på raden tilläggs talen: BS 2014: 60; BG 2015: 201; BG 2016: 220; EP 2017: 220; EP 2018: 220 Förslaget godkändes enhälligt. Grundtrygghetscentralen Stadsdirektören ändrade sitt förslag: Sida 49: Under tabellen tilläggs texten: Varav andelen för Lappträsk uppgår till ca euro. Sida 59: Under tabellen Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag tilläggs texten: Varav andelen för Lappträsk uppgår till ca euro. Sida 64: Under tabellen Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag tilläggs texten: Varav andelen för Lappträsk uppgår till ca 1

33 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ euro. Sida 74: Under tabellen Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag tilläggs texten: Varav andelen för Lappträsk uppgår till ca euro. Förslaget godkändes enhälligt. Ledamot Merja Grönberg föreslog att texten under första målnivån/mätaren för nyckelmålet på sidan 69 måste preciseras (ordvalet aikaa viettää är vilseledande). Tjänsteinnehavarna befullmäktigades enhälligt att omskriva texten till att motsvara avsikten som framgår av den svenska versionen. (Den första meningen under målnivån/mätaren för nyckelmålet ändrades till att lyda: Servicetiden hos klienterna blir längre. tom rad Vi effektiverar arbetstiden för övriga ärenden.) Bildningscentralen Sida 95: Ledamot Leena Lindfors föreslog att man under rubriken Förändringar i omvärlden under planperioden tillägger: För 2017 reserverar staden euro i bidrag för tennishallprojektet förutsatt att också Regionförvaltningsverket understöder projektet. Ersättare Juha Karvonen understödde Leena Lindfors förslag. Omröstning Utgångsförslaget JA 6 röster (Grönberg, Karlsson, Alm, Ekström, Lång, Träskelin) Ledamot Leena Lindfors ändringsförslag NEJ 3 röster (Karvonen, Lindfors, Heijnsbroek-Wirén) BLANK 1 (Björklöf) Borta 1 Utgångsförslaget förblev i kraft, inget tillägg gjordes. Sida 96: Ledamot Sara Lång föreslog att antalet kvällar ändras till 13 (samma nivå som 2015) i punkten Ungdomslokalernas öppethållning: Kvällar/vecka i tabellen Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal. Förslaget godkändes enhälligt. Tekniska centralen Sida 103: Ledamot Agneta Alm föreslog att texten i nyckelmålet under punkt 2. Attraktivitet och konkurrenskraft under tyngdpunkterna ändras till att lyda: Att bevara samhällsstrukturen och livsmiljön Förslaget godkändes enhälligt.

34 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/ Sida 108: Stadsdirektören ändrade sitt förslag genom att i slutet av andra meningen i sista stycket på sidan tillägga: och etuovi.com i samarbete med Posintra. Förslaget godkändes enhälligt. Sida 109: Ersättare Juha Karvonen föreslog att meningen Vi är tvungna att utföra arbetet vid sidan om våra egna tjänster emedan tilläggsresurser inte finns eller kommer att fås. stryks från verksamhetsplan (förfaringssätt) vid det det första nyckelmålet för byrån för fastighetsdata och geografisk information. Förslaget godkändes enhälligt. Sida 111: Ledamot Leena Lindfors föreslog att innehållet i nuvarande punkt 5. under Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten stryks och ersätts med: anställa en hortonom/landskapsplanerare, som också ansvarar för skötseln av parkskogarna. Ledamot Merja Grönberg understödde Leena Lindfors förslag. Omröstning Utgångsförslaget JA 5 röster (Karvonen, Alm, Ekström, Lång, Träskelin)Ledamot Leena Lindfors ändringsförslag NEJ 5 röster (Grönberg, Karlsson, Björklöf, Lindfors, Heijnsbroek-Wirén) Borta 1 Ledamot Leena Lindfors ändringsförslag godkändes emedan ordförandens röst avgjorde resultatet. Med anledning av beslutet höjs personalkostnaderna med euro och på motsvarande sätt höjs försäljningsintäkterna för tätortsskogar med euro. Ledamot Merja Grönberg föreslog att man under rubriken Förändringar i omvärlden under planeringsperioden och projekt som pågår stryker den femte punkten: Säkerställande av de befintliga personalresurserna i underhållet. Förslaget godkändes enhälligt. Lunch kl Investeringar Sida 114, Allmän förvaltning och koncernförvaltning: SFP-gruppen föreslog att ett nytt projekt Projekt för att utveckla byarna, stadens andel införs under investeringarna för allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen. För projektet reserveras euro för 2016 och

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 9/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot.

LOVISA STAD PROTOKOLL 9/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot. LOVISA STAD PROTOKOLL 9/2015 292 Stadsfullmäktige TID 11.11.2015 kl. 16:00-21:55 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2016 1 Stadsfullmäktige TID 12.10.2016 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1 Stadsfullmäktige TID 20.01.2016 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 Stadsfullmäktige 89 17.11.2014 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 FGE 89 876/02/03/02/2014 Stadsstyrelsen 11.11.2014 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn

Läs mer

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration RP 336/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01.

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01. Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014 Bolagisering av hamnen 226/00.01.00/2012 STST 102 Beredning: huvudbokförare Tamara Liimatainen Med stöd av Europeiska

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1 Stadsfullmäktige TID 20.05.2015 kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion Stadsfullmäktige 56 10.04.2013 Personalsektionen 49 04.12.2013 Stadsstyrelsen 261 16.12.2013 Personalsektionen 30 27.05.2014 Stadsstyrelsen 205 18.08.2014 Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1 Stadsfullmäktige TID 15.04.2015 kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2013 1 Stadsfullmäktige TID 16.01.2013 kl. 18:01-18:52 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Paakkanen Petra I viceordförande Hagfors Kari II viceordförande

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 145 09.05.2016 Stadsstyrelsen 176 06.06.2016 Stadsfullmäktige 39 29.06.2016 Stadsstyrelsen 217 08.08.2016 Stadsstyrelsen 247 22.08.2016 Stadsfullmäktige 52 31.08.2016 TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179 Stadsfullmäktige TID 11.06.2014 kl. 18:03-20:30 PLATS Keskus-Centralen, Södra Åsen 2 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors Kari II

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ NÄRVARANDE Liljestrand Tom I vice ordförande. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Andersson Otto Anton ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ NÄRVARANDE Liljestrand Tom I vice ordförande. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Andersson Otto Anton ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 8/2015 232 Stadsfullmäktige TID 14.10.2015 kl. 18:00-22:13 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja Elias II vice ordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden Statsandelsreformen Kommunförbundets ställningstaganden Strukturen och de allmänna riktlinjerna Kommunförbundet anser att systemets struktur och i huvudsak också kriterierna och helheten är lyckade och

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 21/ (5) Stadsfullmäktige Sj/

Helsingfors stad Protokoll 21/ (5) Stadsfullmäktige Sj/ Helsingfors stad Protokoll 21/2016 1 (5) 320 Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om ett sysselsättningsstöd baserat på Kuusamomodellen HEL 2016-004459 T 00 00 03 Beslut På förslag av ordföranden

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden 169 30.11.2010 Stadsstyrelsen 13 10.01.2011 Stadsfullmäktige 15 09.02.2011 Försäljningsprinciper för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 1215/12.02.01/2014 Stadsstyrelsen 78 17.3.2014 44 Godkännande av Esbo stads program för kulturell mångfald 2014 2017 Beredning och upplysningar: Teemu Haapalehto, tfn

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013.

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir.

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir. LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Stadsstyrelsen TID 20.01.2014 kl. 17:32-19:13 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Lepola Janne I vice ordförande Grönberg

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. NÄRVARANDE Paakkanen Petra I vice ordförande

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. NÄRVARANDE Paakkanen Petra I vice ordförande LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 64 Stadsfullmäktige TID 12.03.2014 kl. 18:00-20:25 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors Kari II vice

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan Kommunernas skattesatser 2015 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 20,0 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2015 Antal kommuner 181 180 19,5 156

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334 Stadsstyrelsen TID 18.06.2012 kl. 17:00-18:07 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Alm Agneta I viceordförande Järvinen Anja

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Tekniska centralens uppgift är att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom att styra och övervaka byggandet

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan Kommunernas skattesatser 2016 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2016 Antal kommuner 181 180 19,5 156 160

Läs mer

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013 Upplåningsplan år 2013 Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna

Läs mer

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 %

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 % Kommundirektörens budgetförslag 2010 Kommundirektörens budgetförslag 2010 är i balans men ytterligare inbesparningar behövs och alla vidtagna sparåtgärder är nödvändiga. Budgetförslaget har ett årsbidrag

Läs mer

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Mottagande av flyktingar i Lojo

Mottagande av flyktingar i Lojo Stadsfullmäktige 34 13.04.2016 Mottagande av flyktingar i Lojo Stadsstyrelsen 4.4.2016 144 Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland har den 11 februari 2016 skickat en begäran till

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

Uppsägning av näringslivsansvarig Tiina Keskimäkis anställningsförhållande

Uppsägning av näringslivsansvarig Tiina Keskimäkis anställningsförhållande Stadsstyrelsen 274 31.10.2011 Stadsstyrelsen 291 28.11.2011 Uppsägning av näringslivsansvarig Tiina Keskimäkis anställningsförhållande 919/01.01.04/2011 STST 274 Beredning: utvecklingsdirektör Risto Nieminen,

Läs mer

-2, BILDN :00

-2, BILDN :00 -2, BILDN 2017-08-30 16:00 Möteskallelse Onsdagen 30.8.2017 kl. 16.00, Mötesrum Panama (f.d. Mårds matservering, från Alholmsgatan till vänster ner i källaren) Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat.

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat. Stadsstyrelsen 6 16.01.2017 Stadsstyrelsen 15 23.01.2017 Stadsfullmäktige 1 29.01.2017 Kommunalbesvär / Outi Mc Donald, Olli Mustonen 553/10/2010, 1635/33/2012 STST 16.01.2017 6 Helsingfors förvaltningsdomstol

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1 Stadsfullmäktige TID 09.09.2015 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 18.03.2014 kl. 18.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 1 Konstaterande av beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA Helsingfors 7.1.2016 Innehåll MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA...3 Nya flyktingförläggningar... 3 Undervisning för asylsökandes barn... 4 Inflyttning av asylsökande

Läs mer

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan Kommunernas skattesatser 2014 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 20,0 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2014 Antal kommuner 181 180 19,5 156

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8 20. Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2014 1 Stadsfullmäktige TID 10.12.2014 kl. 17:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Paakkanen Petra I vice ordförande

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 26.01.2015 Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 Kommunen får gatuområdena som ska byggas i sin ägo genom en inlösningsförrättning

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

STADSSTYRELSEN 14.9.2015 EN MOTTAGNINGSCENTRAL TILL BORGÅ?

STADSSTYRELSEN 14.9.2015 EN MOTTAGNINGSCENTRAL TILL BORGÅ? STADSSTYRELSEN 14.9.2015 EN MOTTAGNINGSCENTRAL TILL BORGÅ? ANTALET ASYLSÖKANDE VÄXER SNABBT I världen pågår den största flyktingkrisen efter andra världskriget. Det uppskattas att cirka 25 000 30 000 asylsökande

Läs mer

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA Helsingfors 17.11.2015 Innehåll TOC 2 MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA Kommunförbundet betonar att Finland ska ge skyddsbehövande ett högklassigt internationellt

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot.

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot. LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 136 Stadsfullmäktige TID 20.05.2015 kl. 18:09-19:51 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Stadsstyrelsen 211 20.6.2016 122 Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att lösa bostadsbristen (Bordlagt 22.8.2016) Beredning och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 2893/08.00.00/2014 Stadsstyrelsen 314 3.11.2014 151 Motion om att främja bilism med låga utsläpp i Esbo Beredning och upplysningar: Petri Suominen, tfn 046 877 1840 Esa

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.01.2017 Sida 1 / 1 290/2017 02.05.00 5 Avgifter för småbarnspedagogik enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken från 1.3.2017 Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen,

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 44 och 46 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om främjande

Läs mer

Stst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A

Stst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A KOMMUNREFORMEN Stst 20.2.2012 99 Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A Remissfrågorna: Bilaga 99 B Stadssekreteraren: Finansministeriet begär utlåtande av kommunerna (kommunfullmäktige) över utredningen som

Läs mer