LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot"

Transkript

1 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Stadsfullmäktige TID kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja Elias II vice ordförande Heijnsbroek-Wirén Mia Karlsson Mikael Alm Agneta Lindfors Leena Paakkanen Petra Stenvall Patrik Björkman-Nystén Nina Rosenberg Thomas Ekebom-Jönsas Benita Andersson Otto Anton Turku Roger Björklöf Johan Bäcklund Lars Björkell Jan-Eric Grundström Maria Skog Kim Hansson Kenneth Lönnfors Torbjörn Hydén Pia Karlsson Håkan Willner Stefan Mether Cosmo Lindholm Glenn Meriheinä Thérèse Grönberg Merja Lappalainen Kalevi Tähtinen Keijo Lohenoja Pertti Eriksson Mats Kekkonen Jari Holmström Eeva Laitinen Åke Wilenius Yvonne Ekström Veikko Hämäläinen Satu Lepola Janne Pere Nina Karvonen Juha Hagfors Kari Melamies Päivi

2 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Antas Camilla Haverinen Katri Pekkola Janne Väkevä Antti Fellman Atte Lång Saara Peltoluhta Vesa Kouvo Katja Järvinen Paula Ilvetsalo-Koskinen Sonja Noroviita Timo Eloranta Kimmo Eriksson Sari Lindell Armi Träskelin Jerry Sihvonen Jarmo ÖVRIGA Kaleva Olavi stadsdirektör Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör Kettunen Kirsi ekonomidirektör Frondén Sten utvecklingsdirektör Grönholm Thomas bildningsdirektör Blomberg Ulf teknisk direktör Klawér Carola grundtrygghetsdirektör Jansson Per-Mikael translator Ordförande Arja Isotalo

3 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Stadsfullmäktige TID :00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A ÄRENDEN Sida 1 Mötets laglighet och beslutförhet 4 2 Protokolljusterare 5 3 Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Maskery 6 4 Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Pora 7 5 Skötseln av närservicepunkten i Strömfors 8 6 Fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Talluddens anhållan om understöd eller lån av Lovisa stad 7 Ändring av stranddetaljplan, stadsdelen Pernå, Timmerviken, Mandalsvägen och Mandalsstigen 8 Stranddetaljplan, Lappnorudden, , stadsdel 30, Pernå Försäljning av bebyggda fastigheter och lokaler Fullmäktigemotioner Avslutande av mötet 24

4 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Stadsfullmäktige Mötets laglighet och beslutförhet FM

5 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Stadsfullmäktige Protokolljusterare FM

6 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Maskery 186/ /2015 STST 75 Beredning: förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors Johanna Maskery har per e-post anhållit om avsked från sitt förtroendeuppdrag att vara ersättare i tekniska nämnden. Maskery är även i byggnads- och miljönämnden. Enligt 38 i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Som motivering till anhållan om avsked framför Maskery tidsbrist beroende på sin arbetssituation och sina studier, och ber med hänvisning till detta avsked från en del av sina förtroendeuppdrag. Avsked från förtroendeuppdraget beviljas i detta fall av stadsfullmäktige. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige 1) beviljar Johanna Maskery avsked från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden 2) väljer en ny ersättare till tekniska nämnden i stället för Johanna Maskery. Enligt förslaget. FM Stadsfullmäktige 1) beviljar Johanna Maskery avsked från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden 2) väljer en ny ersättare till tekniska nämnden i stället för Johanna Maskery.

7 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Pora 186/ /2015 STST 76 Beredning: förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors Heikki Pora har per e-post anhållit om avsked från sitt förtroendeuppdrag att vara i kulturnämnden. Enligt 38 i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Som motivering till anhållan om avsked framför Pora att tidpunkten för nämndens sammanträden är sådan att han inte har möjlighet att delta i dem då hans arbetsplats är belägen i Helsingfors. Avsked från förtroendeuppdraget beviljas i detta fall av stadsfullmäktige. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att. stadsfullmäktige 1) beviljar Heikki Pora avsked från uppdraget som i kulturnämnden 2) väljer en ny till kulturnämnden i stället för Heikki Pora. Enligt förslaget. FM Stadsfullmäktige 1) beviljar Heikki Pora avsked från uppdraget som i kulturnämnden 2) väljer en ny till kulturnämnden i stället för Heikki Pora.

8 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Kulturnämnden Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Skötseln av närservicepunkten i Strömfors 117/12.03/2015 KN 8 Beredning och föredragning: chefen för biblioteks- och kulturväsendet Jenny Olsson-Korsu, tfn Stadsfullmäktige beslutade på sitt möte , 140, som en del av budgetbehandlingen, att närbiblioteket i Strömfors läggs ner fr.o.m Förutom biblioteket och ombudsposten fanns det även en kommunal närservicepunkt i närbibliotekets lokaler. Stadsfullmäktige beslutade om nedläggningen av närbiblioteket och posten, och om att ersätta biblioteksverksamheten med bokbuss, men man tog inte ställning till närservicepunktens framtid. Eftersom närbiblioteket har lagts ner och den närbiblioteksansvariga arbetar numera på huvudbiblioteket, finns det ingen som för tillfället tar hand om närservicepunkten. I framtiden ska servicen i närservicepunkterna fokusera i allt större grad på att handleda klienter så att de i första hand hittar informationen de behöver genom att utnyttja elektroniska kanaler. För detta räcker en dator utrustad med nätförbindelse, och en person som i någon grad är förtrogen med datoranvändning och engagerad i handledning. Byaföreningen i Strömfors har meddelat att den är redo att ta över biblioteksverksamheten och därutöver ordna även annan verksamhet i det nedlagda biblioteket. Byaföreningen har för avsikt att omvandla biblioteket till ett byahus. Närservicepunkten skulle passa utmärkt in i byahusets serviceurval. Kulturnämnden föreslår till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige att ansvaret för skötseln av närservicepunkten i Strömfors överförs till byaföreningen. Ersättningen för ansvaret och övriga villkor bestäms i ett avtal mellan staden och byaföreningen. I avtalet överenskommer man även om andra skyldigheter och ansvar i samband med närbibliotekslokalerna och verksamheten som ordnas däri. Veli-Matti Mettinen anmälde jäv och avlägsnade sig från möteslokalen. Pasi Laiho föreslog som en teknisk korrigering att ordet "posten" tas bort från föredragningstexten i meningen: "Stadsfullmäktige beslutade om nedläggningen av närbiblioteket och posten --". Godkändes enhälligt. Kulturnämnden föreslår till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige att ansvaret för skötseln av närservicepunkten i Strömfors överförs till byaföreningen. Ersättningen för ansvaret och övriga villkor bestäms i ett avtal mellan staden och byaföreningen.

9 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ STST 85 Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår till stadsfullmäktige att ansvaret för skötseln av närservicepunkten i Strömfors överförs till byaföreningen. Ersättningen för ansvaret och övriga villkor bestäms i ett avtal mellan staden och byaförening. Ledamot Agneta Alm föreslog att ärendet remitteras till ny behandling för att utkasten till de avtal som ingås med byaföreningen bifogas ärendet. Stadsstyrelsen godkände enhälligt Agneta Alms förslag. STST 104 Bilaga nr 48. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att ansvaret för skötseln av närservicepunkten i Strömfors överförs till byaföreningen. Ersättningen för ansvaret och övriga villkor bestäms i ett avtal mellan staden och byaförening. Beslut enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. Paus kl FM Bilaga nr 5. Stadsfullmäktige beslutar att ansvaret för skötseln av närservicepunkten i Strömfors överförs till byaföreningen. Ersättningen för ansvaret och övriga villkor bestäms i ett avtal mellan staden och byaförening.

10 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Talluddens anhållan om understöd eller lån av Lovisa stad 550/ /2014 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Talludden anhåller om antingen ett understöd eller ett långfristigt lån på euro av Lovisa stad. Fastighetsbolaget har stora ekonomiska problem. Bolaget har haft tre hyrestagare: ett av Lovisa stads daghem, Esperi Care Oy och skolan Axxell. Bolagets hyresinkomster uppgick till 6 903,50 euro per månad ända till Skolan Axxells hyreskontrakt gick ut och från har därmed hyresinkomsterna på 1 761,76 euro per månad uteblivit. Bolaget har inte funnit nya hyrestagare för lokalerna. Kassaflödet är negativt och inkomsterna räcker inte till för att täcka de befintliga kostnaderna. Bolagets månatliga inkomster uppgår till euro, varav hyran som ett av Lovisa stads daghem betalar utgör 60 procent. Bolagets sammanlagda skulder är euro och från och med juni har bolaget inte kunnat betala de månatliga amorteringarna. Bolaget har lyft två lån hos Aktia Bank. Det resterande lånekapitalet för lån nr är euro och lånet har fastigheten som säkerhet. Lovisa stad står till 100 procent som borgen för lån nr och det resterande kapitalet uppgick till euro. Fastighetsbolagets aktiekapital ägs av Lovisa stad (71,16 %), Borgå stad 15,5%), Lappträsk kommun (7,91 %), Sibbo kommun (4,65 %) och Garantiföreningen för Östra Nylands Folkhögskola (0,78 %). Fastighetsbolaget har upprepade gånger haft betalningssvårigheter och har inte kunnat sköta sina åligganden utan Lovisa stads bistånd. Stadsfullmäktige i Lovisa stad beslutade på sitt sammanträde att de fastigheter som bolaget äger eller en del av dem bör bjudas till försäljning. Även de övriga ägarna har meddelat att deras strategiska avsikt är att bjuda bolaget till försäljning. I lokalerna verkar Esperi Care Oy:s vårdhem för personer som rehabiliteras inom mentalvården och ett av stadens daghem. Företaget Esperi Care Oy har meddelat att det ämnar flytta sin verksamhet i sin helhet till nya lokaler före utgången av Fastighetsbolaget har för ,24 euro sanerat badrummen i vårdhemmet för personer som rehabiliteras inom mentalvården. Enligt disponent Tuula

11 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Kallio förbrukade saneringen dock fastighetsbolagets alla kassatillgångar. Fastihetsaktiebolaget har inget övertygande kassaflöde i framtiden och underhållet av fastigheten är eftersatt. Fastighetsbolaget förmår inte finansiera sin verksamhet själv, utan det behöver understöd av staden. Eftersom kassaflödet är negativt kommer bolaget dagligen att gå på förlust, om det inte får bättre betalande hyrestagare till lokalerna som blir lediga när skolan Axxell lämnar fastigheten. Stadens ekonomiska läge är krävande och staden måste fortgående anpassa sina kärnverksamhet. Eftersom fastighetsbolagets hyresverksamhet inte hör till stadens kärnverksamhet, finns det inga motiveringar för att staden satsar mera pengar än ytterst nödvändigt på bolaget. Eftersom Esperi Care Oy bygger i Lovisa stad är det dock motiverat att företaget får använda lokalerna ända till (eller under en uppsägningstid på sex månader). Det är också motiverat att staden förhindrar att fastighetsbolaget drivs i konkurs. Fastighetsbolaget höjer inte heller hyrorna. Hyran som Esperi betalar månatligen är cirka 7,40 euro per kvadratmeter. Daghemsverksamheten kan också ordnas i stadens egna lokaler utan bolaget emellan, och man börjar också omedelbart söka ersättande lokaler för stadens daghemsverksamhet. Saken har diskuterats med bildningsdirektören. Fastighetsbolaget bör säga upp hyreskontraktet med en avtalsenlig uppsägningstid på sex månader. Fastighetsbolagets fastigheter bjuds till försäljning och fastighetsbolaget upplöses senast Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Staden beviljar Kiinteistö Oy Talludden ett långfristigt lån på euro, vilket ända till förhindrar att fastighetsbolaget går i konkurs. Lånet bokförs i stadens övriga lånefordringar på dottersamfund och som ränta används stadens interna ränta som är två (2) procent. Fastighetsbolaget beviljas uppskov med amorteringen ända till Behandling: Ledamot Janne Lepola anmälde jäv och avlägsnade sig från salen för tiden som paragrafen behandlades. Efter diskussionen lade föredragande ett andra stycke om anvisningar till fastighetsaktiebolagets styrelse till sitt förslag. Tillägget godkändes enhälligt. Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att staden beviljar Kiinteistö Oy Talludden ett långfristigt lån på euro, vilket ända till förhindrar att fastighetsbolaget går i konkurs. Lånet bokförs i stadens övriga lånefordringar på dottersamfund och som ränta används stadens interna ränta som är två (2) procent. Fastighetsbolaget beviljas uppskov med amorteringen ända till Med hänvisning till det dåliga skick som de av Esperi Oy hyrda lokalerna

12 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ befinner sig i uppmanas fastighetsaktiebolagets styrelse att omedelbart inleda förhandlingar med Esperi Oy om uppsägning av hyresavtalet. Paragrafen justerades omedelbart. FM 97 Stadsfullmäktige beslutar att staden beviljar Kiinteistö Oy Talludden ett långfristigt lån på euro, vilket ända till förhindrar att fastighetsbolaget går i konkurs. Lånet bokförs i stadens övriga lånefordringar på dottersamfund och som ränta används stadens interna ränta som är två (2) procent. Fastighetsbolaget beviljas uppskov med amorteringen ända till Med hänvisning till det dåliga skick som de av Esperi Oy hyrda lokalerna befinner sig i uppmanas fastighetsaktiebolagets styrelse att omedelbart inleda förhandlingar med Esperi Oy om uppsägning av hyresavtalet. Ledamot Janne Lepola anmälde jäv. Ledamot Kalevi Lappalainen meddelade jäv. I hans ställe inträdde Kielo Kallio-Taponen som ersättare. Beslutet enligt förslaget. STST 94 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Talludden Ab:s ekonomiska svårigheter fortgår och kassaflödet är negativt. Trots att bolaget beviljades ett lån i september 2014 räcker inte inkomsterna till för att täcka driftskostnaderna och amortera lånen. På grundval av bolagsstämmans beslut lade styrelsen sådana byggnader som står på arrenderad mark ut till försäljning I sitt daterade brev anhåller styrelsen om ett understöd eller alternativt ett långfristigt lån på sammanlagt euro av Lovisa stad. Vidare ber styrelsen för Kiinteistö Oy Talludden Ab ägaren om instruktioner om hurudana åtgärder bolaget ska vidta med tanke på framtiden. Med hjälp av understödet som bolaget anhållit om skulle bolaget sannolikt kunna klara sig ekonomiskt ända till februari Hyreskontrakten med de hyrestagare som idkar verksamhet i bolagets lokaler (ett av stadens daghem och Esperi Care Oy) har sagts upp. Hyrestagarnas verksamhet i lokalerna fortgår trots detta tillsvidare. Esperi Care Oy:s byggprojekt har fördröjts, för närvarande uppskattas inflyttningen i de nya lokalerna ske i februari 2016.

13 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Försäljningspriset för bolagets byggnader räcker inte till för att täcka bolagets skulder. Eftersom det är känt att försäljningsintäkterna för byggnaderna inte ens täcker bolagets nuvarande skulder och att bolagets inkomster inte räcker till amortering av skulderna, kan staden inte bevilja bolaget mera kredit. Därmed måste man överväga om det ligger i stadens (stadskoncernens) intresse att bevilja bolaget det understöd på euro som företaget anhållit om. Enligt kalkylerna skulle bolagets negativa kassaflöde kunna vända och bli positivt i cirka ett års tid, förutsatt att det inte uppstår ofrånkomligt behov att reparera byggnaderna. En långsiktig förbättring av bolagets ekonomiska situation förutsätter att låneansvaret minskar, värdet på byggnaderna stiger eller att bolagets inkomster ökar. Bolaget har också kontaktat Aktia Bank Abp och anhållit om amorteringsfrihet för sina lån. De månatliga amorteringarna för banklånen uppgår sammanlagt till cirka euro och räntorna till cirka 700 euro (sammanlagt euro per månad). Aktia Bank Abp samtycker för sin egen del till att amorteringsfrihet beviljas. Banken beviljar högst 6 månader amorteringsfrihet i taget för lånen. Det är möjligt att bevilja flera på varandra följande amorteringsfria perioder. För att banken ska kunna bevilja amorteringsfrihet måste staden i egenskap av majoritetsägare och borgesman ge sitt samtycke till detta. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige beslutar att Lovisa stad beviljar bolaget Kiinteistö Oy Talludden Ab det understöd på euro som bolaget anhållit om. Med hjälp av understödet kan bolagets verksamhet enligt uppskattning fortsätta ända till februari Som ägarstyrning föreslås att styrelsen för Kiinteistö Oy Talludden Ab bereder ett åtgärdsprogram med tidtabell, varav framgår de alternativ som är tänkbara för bolaget och utvecklingsidéerna inklusive kostnadseffekter. Åtgärdsprogrammet ska vara klart senast Lovisa stad ger Aktia Bank Abp sitt samtycke till att banken beviljar amorteringsfria perioder för Kiinteistö Oy Talludden Ab:s lån. Detta samtycke gäller fyra på varandra följande amorteringsfria perioder på sex månader. Ekonomidirektören befullmäktigas underteckna de handlingar om samtycke som banken fordrar av ägaren/borgesmannen. Paragrafen justeras omedelbart. Enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.

14 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ FM Stadsfullmäktige beslutar att Lovisa stad beviljar bolaget Kiinteistö Oy Talludden Ab det understöd på euro som bolaget anhållit om. Med hjälp av understödet kan bolagets verksamhet enligt uppskattning fortsätta ända till februari Som ägarstyrning föreslås att styrelsen för Kiinteistö Oy Talludden Ab bereder ett åtgärdsprogram med tidtabell, varav framgår de alternativ som är tänkbara för bolaget och utvecklingsidéerna inklusive kostnadseffekter. Åtgärdsprogrammet ska vara klart senast Lovisa stad ger Aktia Bank Abp sitt samtycke till att banken beviljar amorteringsfria perioder för Kiinteistö Oy Talludden Ab:s lån. Detta samtycke gäller fyra på varandra följande amorteringsfria perioder på sex månader. Ekonomidirektören befullmäktigas underteckna de handlingar om samtycke som banken fordrar av ägaren/borgesmannen.

15 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Tekniska nämnden Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Ändring av stranddetaljplan, stadsdelen Pernå, Timmerviken, Mandalsvägen och Mandalsstigen 720/ /2013 TN 135 Beredning: Tf stadsarkitekt Anneli Naukkarinen, tfn En ändring av stranddetaljplan utarbetas på uppdrag av 13 markägare för markområden som är i deras ägo. Syftet med ändringen är att öka byggrätten på byggplatserna och att ställa detta i relation till tomternas storlekar. Tomterna bevaras som byggplatser för semesterbostäder. Den gällande stranddetaljplanen, som Bonvesta lät utarbeta, fastställdes I den är byggplatserna ett kvartersområde för semesterbostäder med gemensam strand. Den tomtspecifika byggrätten är: semesterbostad 80 m2-vy, bastu 20 m2-vy och service-/lagerbyggnad 20 m2-vy. I planbestämmelsernas allmänna del bestäms det att nya vattenklosetter inte får byggas. För området gäller även delgeneralplanen för Pernå kust och skärgård, i vilken området anvisats som område för semesterbostäder. Planändringen aktualiserades med tekniska nämndens beslut Om ändringen hölls ett arbetsmöte med NTM-centralen i Nyland och en myndighetsförhandling Naturutredningen färdigställdes i augusti Programmet för deltagande och bedömning var framlagt Pernå vattenandelslags vatten- och avloppsnät byggdes på planområdet 2013, men nätet är inte ännu i användning. Planen utarbetades av firma Seppo Lamppu. De sökande betalar för kostnaderna som ändringen av stranddetaljplanen föranleder (74 i markanvändnings- och bygglagen). Man har överenskommit om kostnaderna med planläggningsavtal. Bilaga 96 program för deltagande och bedömning, förslag till stranddetaljplan, planbeskrivning Föredragning: Tekniska direktören Ulf Blomberg Tekniska nämnden beslutar offentligt framlägga förslaget till ändring av stranddetaljplanen för Mandalsvägen och Mandalsstigen i stadsdelen Pernå samt att begära utlåtanden om förslaget.

16 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Nämndens beslut är i enlighet med föredragandens förslag. TN 14 Beredning: Stf stadsarkitekt Anneli Naukkarinen, tfn Förslaget till ändring av stranddetaljplan hölls framlagt till påseende Man begärde elva utlåtanden och fick nio utlåtanden om förslaget. Inga anmärkningar lämnades in. Ett sammandrag av utlåtanden och bemötanden till dessa finns som bilaga till planbeskrivningen. Utgående från responsen har man gjort några preciseringar i förslaget till ändring av stranddetaljplanen. I planbeskrivningen har tillagts ett sammandrag av byggnadsinventeringen (bilaga 9). Det är frågan om ringa ändringar och preciseringar och det finns inget behov av att på nytt framlägga planen till påseende. Bilaga 6 Stranddetaljplan för Timmerviken (Mandalsvägen och Mandalsstigen) med bestämmelser, planbeskrivning, program för deltagande och bedömning Föredragning: Tekniska direktören Ulf Blomberg Tekniska nämnden godkänner de bemötanden som getts till utlåtandena. Tekniska nämnden föreslår stadsstyrelsen att den för sin del skulle behandla stranddetaljplanen för Timmerviken, Mandalsvägen och Mandalsstigen, stadsdelen 30 Pernå, och lägga den fram för stadsfullmäktige för godkännande. Nämndens beslut är i enlighet med föredragandens förslag. Fortsatt behandling: Stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige STST 77 Bilaga nr 35. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen godkänner för sin egen del stranddetaljplanen för Timmerviken, Mandalsvägen och Mandalsstigen, stadsdelen 30 Pernå, och föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner stranddetaljplanen. Enligt förslaget.

17 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ FM Bilaga nr 7. Stadsfullmäktige godkänner stranddetaljplanen för Timmerviken, Mandalsvägen och Mandalsstigen, stadsdelen 30 Pernå.

18 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Tekniska nämnden Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stranddetaljplan, Lappnorudden, , stadsdel 30, Pernå 721/ /2013 TN 60 Beredning: Tf stadsarkitekt Anneli Naukkarinen, tfn Stranddetaljplanen aktualiserades med tekniska nämndens beslut 130 på deras sammanträde Programmet för deltagande och bedömning var framlagt På området gäller delgeneralplanen för Pernå kust och skärgård, som godkändes I den har fastigheten anvisats som område som betjänar turism (RM) och som jord- och skogsbruksområde med miljövärden eller med behov av att styra friluftslivet (MU). I Lappnor har en av Folkhälsan bedriven sommarkoloni varit verksam. Sommarkoloniverksamheten har slutat och området har sålts till Kristiina och Oliver Michelsson. På området finns en gammal, byggnadshistoriskt betydande villabyggnad från 1920-talet samt fyra inkvarteringsbyggnader och en bastu från 1970-talet. Planområdet är beläget vid Pernåvikens strand, och området gränsar till Hemviken, Sandviken och Österviken. Områdets areal uppgår till 16,7 ha, strandlinjen till 1,1 km och vattenområdet till 5,72 ha. Med stranddetaljplanen bildas fyra semesterbostadsplatser, på vilka man på var och en får uppföra en semesterbostad på högst 120 m2-vy och en bastubyggnad på 25 m2-vy. Den gamla villabyggnaden ska bevaras. Inkvarteringsbyggnaderna rivs med undantag av en byggnad. Stränderna vid de nya byggplatserna lämnas obyggda som ett MU-område. Om planen hölls ett arbetsmöte och en myndighetsförhandling vid det inledande skedet på NTM-centralen i Nyland. Markägarna låter utarbeta stranddetaljplanen och betalar den. Dessutom är det överenskommet att staden uppbär av markägarna de kostnader som behandlingen av planen medför (74 i MBL). Bilaga 48 förslag till stranddetaljplan jämte tillhörande bestämmelser, detaljplanebeskrivning, program för deltagande och bedömning

19 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Beredning: Tekniska direktören Ulf Blomberg Tekniska nämnden beslutar offentligt framlägga förslaget till stranddetaljplan Lappnorudden, i stadsdelen Pernå och begära utlåtanden om förslaget. Nämndens beslut är i enlighet med föredragandens förslag. TN 13 Beredning: Stf stadsarkitekt Anneli Naukkarinen, tfn Förslaget till stranddetaljplan för Lappnorudden hölls framlagt till påseende Man begärde elva utlåtanden och fick sex utlåtanden om förslaget. Inga anmärkningar lämnades in. Ett sammandrag av utlåtanden och bemötanden till dessa finns som bilaga till planbeskrivningen. Ett arbetsmöte hölls med Nylands närings-, trafik- och miljöcentral. Vid mötet gick man igenom de inlämnade utlåtandena och deras inverkan på stranddetaljplanen, till exempel skyddsbestämmelsen för den gamla villan har ändrats på det sätt som Borgå museum föreslagit och MU-området har utvidgats med strandområden samt planbeskrivningen har kompletterats. Det är frågan om ringa ändringar och preciseringar och det finns inget behov av att på nytt framlägga planen till påseende. Bilaga 5 Stranddetaljplan för Lappnorudden med bestämmelser, planbeskrivning, program för deltagande och bedömning Föredragning: Tekniska direktören Ulf Blomberg Tekniska nämnden godkänner de bemötanden som getts till utlåtandena. Tekniska nämnden föreslår stadsstyrelsen att den för sin del skulle behandla stranddetaljplanen för Lappnorudden , stadsdelen 30 Pernå, och lägga den fram för stadsfullmäktige för godkännande. Nämndens beslut är i enlighet med föredragandens förslag. Fortsatt behandling: Stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige

20 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ STST 78 Bilaga nr 36. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen godkänner för sin egen del stranddetaljplanen för Lappnorudden , stadsdelen 30 Pernå, och föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner stranddetaljplanen. Enligt förslaget. FM Bilaga nr 8. Stadsfullmäktige godkänner stranddetaljplanen för Lappnorudden , stadsdelen 30 Pernå.

21 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Försäljning av bebyggda fastigheter och lokaler 188/02.07/2015 STST 95 Beredning: tekniska direktören Ulf Blomberg och lokalchefen Antti Kinnunen Tekniska centralen har gjort en lista över bebyggda fastigheter och lokaler som ska säljas. Dessa är: Valkom kvarterskola, huvudbyggnad, Handelsgatan 4, Valkom Valkom kvarterskola, gårdsbyggnad, Kyrkogränd 3; Valkom Veckas, tekniska depån, Veckasvägen 5, Pernå Tidigare kommunhuset, Schäsvägen 6, Pernå Tidigare tekniska ämbetsverket, Schäsvägen 6, Pernå Tidigare kommunhuset och lager + bostad, Sockenvägen 7, Strömfors Tidigare hälsogården, Sockenvägen 2, Strömfors Ungdomshuset Noppa, Koivulanmäkivägen, Strömfors Tandvårdens lokaler, Parkallén 9, Strömfors Fritidsfastighet, Stockviksvägen, Strömfors (testamenterad till staden med villkor att medlen ska riktas till grundtrygghetscentralen). En rapport om undersökning av skicket görs för vart och ett försäljningsobjekt innan försäljningen. Fastighetsmäklaren gör en prisuppskattning av försäljningsobjekten. Utifrån prisuppskattningarna bestäms ett målpris för vart och ett objekt. Försäljningsgrunden är det högsta anbudspriset. Objektet är till salu i ett års tid och om det inte säljs, överväger man efter detta de fortsatta åtgärderna vad gäller objektet. Objektens planbestämmelser varierar. I en del av objekten förrättas tomtindelning innan försäljningsbeslutet. Lösöre kan även innefattas i affären, ifall staden inte har användning för det eller om realiseringskostnaden är orimlig. Staden har ingått ramavtal om fastighetsförmedlingstjänster med Östra Nylands Fastighetsförmedling Ab och LKV Leena Lindroos Oy. I enlighet med 26 i förvaltningsstadgan fattar tekniska direktören det slutliga försäljningsbeslutet om fastigheter som till sitt värde underskrider euro och för vilka det på förhand fattats ett försäljningsbeslut i stadsfullmäktige. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att staden lägger ut följande fastigheter/lokaler till försäljning: Valkom kvarterskola, huvudbyggnad, Handelsgatan 4, Valkom Valkom kvarterskola, gårdsbyggnad, Kyrkogränd 3; Valkom

22 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Veckas, tekniska depån, Veckasvägen 5, Pernå Tidigare kommunhuset, Schäsvägen 6, Pernå Tidigare tekniska ämbetsverket, Schäsvägen 6, Pernå Tidigare kommunhuset och lager + bostad, Sockenvägen 7, Strömfors Tidigare hälsogården, Sockenvägen 2, Strömfors Ungdomshuset Noppa, Koivulanmäkivägen, Strömfors Tandvårdens lokaler, Parkallén 9, Strömfors Fritidsfastighet, Stockviksvägen, Strömfors. Tekniska direktören fattar det slutliga försäljningsbeslutet om fastigheter som till sitt värde underskrider euro utgående från inlämnade anbud och undertecknar köpebreven som uppgörs. Om värdet eller det erhållna anbudet på fastigheten överskrider euro fattas försäljningsbeslutet av stadsstyrelsen. Paragrafen justeras omedelbart. Enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. FM Stadsfullmäktige beslutar att Lovisa stad lägger ut följande fastigheter/lokaler till försäljning: Valkom kvarterskola, huvudbyggnad, Handelsgatan 4, Valkom Valkom kvarterskola, gårdsbyggnad, Kyrkogränd 3; Valkom Veckas, tekniska depån, Veckasvägen 5, Pernå Tidigare kommunhuset, Schäsvägen 6, Pernå Tidigare tekniska ämbetsverket, Schäsvägen 6, Pernå Tidigare kommunhuset och lager + bostad, Sockenvägen 7, Strömfors Tidigare hälsogården, Sockenvägen 2, Strömfors Ungdomshuset Noppa, Koivulanmäkivägen, Strömfors Tandvårdens lokaler, Parkallén 9, Strömfors Fritidsfastighet, Stockviksvägen, Strömfors. Tekniska direktören fattar det slutliga försäljningsbeslutet om fastigheter som till sitt värde underskrider euro utgående från inlämnade anbud och undertecknar köpebreven som uppgörs. Om värdet eller det erhållna anbudet på fastigheten överskrider euro fattas försäljningsbeslutet av stadsstyrelsen.

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138 Stadsfullmäktige TID 13.06.2012 kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/2008 1 Stadsfullmäktige TID - AIKA 12.02.2008 kl. 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 3 INGÅ BORGEN FÖR

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 7/2013 1 Tid: 14.10.2013 kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per 31.8.2013

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12.

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12. Stadsstyrelsen 20 30.01.2008 Stadsfullmäktige 3 12.02.2008 INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN 485/02/028/2003 SST 20 Bilagor B3-6, A7 Turun Seudun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 8.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 167/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings-

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar.

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. Stadgar för Andelslaget KNT-Net Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är på svenska Andelslaget KNT-Net och Osuuskunta

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer