LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot"

Transkript

1 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Stadsfullmäktige TID kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja Elias II vice ordförande Heijnsbroek-Wirén Mia Karlsson Mikael Alm Agneta Lindfors Leena Paakkanen Petra Stenvall Patrik Björkman-Nystén Nina Rosenberg Thomas Ekebom-Jönsas Benita Andersson Otto Anton Turku Roger Björklöf Johan Bäcklund Lars Björkell Jan-Eric Grundström Maria Skog Kim Hansson Kenneth Lönnfors Torbjörn Hydén Pia Karlsson Håkan Willner Stefan Mether Cosmo Lindholm Glenn Meriheinä Thérèse Grönberg Merja Lappalainen Kalevi Tähtinen Keijo Lohenoja Pertti Eriksson Mats Kekkonen Jari Holmström Eeva Laitinen Åke Wilenius Yvonne Ekström Veikko Hämäläinen Satu Lepola Janne Pere Nina Karvonen Juha Hagfors Kari Melamies Päivi

2 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Antas Camilla Haverinen Katri Pekkola Janne Väkevä Antti Fellman Atte Lång Saara Peltoluhta Vesa Kouvo Katja Järvinen Paula Ilvetsalo-Koskinen Sonja Noroviita Timo Eloranta Kimmo Eriksson Sari Lindell Armi Träskelin Jerry Sihvonen Jarmo ÖVRIGA Kaleva Olavi stadsdirektör Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör Kettunen Kirsi ekonomidirektör Frondén Sten utvecklingsdirektör Grönholm Thomas bildningsdirektör Blomberg Ulf teknisk direktör Klawér Carola grundtrygghetsdirektör Jansson Per-Mikael translator Ordförande Arja Isotalo

3 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Stadsfullmäktige TID :00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A ÄRENDEN Sida 1 Mötets laglighet och beslutförhet 4 2 Protokolljusterare 5 3 Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Maskery 6 4 Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Pora 7 5 Skötseln av närservicepunkten i Strömfors 8 6 Fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Talluddens anhållan om understöd eller lån av Lovisa stad 7 Ändring av stranddetaljplan, stadsdelen Pernå, Timmerviken, Mandalsvägen och Mandalsstigen 8 Stranddetaljplan, Lappnorudden, , stadsdel 30, Pernå Försäljning av bebyggda fastigheter och lokaler Fullmäktigemotioner Avslutande av mötet 24

4 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Stadsfullmäktige Mötets laglighet och beslutförhet FM

5 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Stadsfullmäktige Protokolljusterare FM

6 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Maskery 186/ /2015 STST 75 Beredning: förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors Johanna Maskery har per e-post anhållit om avsked från sitt förtroendeuppdrag att vara ersättare i tekniska nämnden. Maskery är även i byggnads- och miljönämnden. Enligt 38 i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Som motivering till anhållan om avsked framför Maskery tidsbrist beroende på sin arbetssituation och sina studier, och ber med hänvisning till detta avsked från en del av sina förtroendeuppdrag. Avsked från förtroendeuppdraget beviljas i detta fall av stadsfullmäktige. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige 1) beviljar Johanna Maskery avsked från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden 2) väljer en ny ersättare till tekniska nämnden i stället för Johanna Maskery. Enligt förslaget. FM Stadsfullmäktige 1) beviljar Johanna Maskery avsked från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden 2) väljer en ny ersättare till tekniska nämnden i stället för Johanna Maskery.

7 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Pora 186/ /2015 STST 76 Beredning: förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors Heikki Pora har per e-post anhållit om avsked från sitt förtroendeuppdrag att vara i kulturnämnden. Enligt 38 i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Som motivering till anhållan om avsked framför Pora att tidpunkten för nämndens sammanträden är sådan att han inte har möjlighet att delta i dem då hans arbetsplats är belägen i Helsingfors. Avsked från förtroendeuppdraget beviljas i detta fall av stadsfullmäktige. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att. stadsfullmäktige 1) beviljar Heikki Pora avsked från uppdraget som i kulturnämnden 2) väljer en ny till kulturnämnden i stället för Heikki Pora. Enligt förslaget. FM Stadsfullmäktige 1) beviljar Heikki Pora avsked från uppdraget som i kulturnämnden 2) väljer en ny till kulturnämnden i stället för Heikki Pora.

8 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Kulturnämnden Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Skötseln av närservicepunkten i Strömfors 117/12.03/2015 KN 8 Beredning och föredragning: chefen för biblioteks- och kulturväsendet Jenny Olsson-Korsu, tfn Stadsfullmäktige beslutade på sitt möte , 140, som en del av budgetbehandlingen, att närbiblioteket i Strömfors läggs ner fr.o.m Förutom biblioteket och ombudsposten fanns det även en kommunal närservicepunkt i närbibliotekets lokaler. Stadsfullmäktige beslutade om nedläggningen av närbiblioteket och posten, och om att ersätta biblioteksverksamheten med bokbuss, men man tog inte ställning till närservicepunktens framtid. Eftersom närbiblioteket har lagts ner och den närbiblioteksansvariga arbetar numera på huvudbiblioteket, finns det ingen som för tillfället tar hand om närservicepunkten. I framtiden ska servicen i närservicepunkterna fokusera i allt större grad på att handleda klienter så att de i första hand hittar informationen de behöver genom att utnyttja elektroniska kanaler. För detta räcker en dator utrustad med nätförbindelse, och en person som i någon grad är förtrogen med datoranvändning och engagerad i handledning. Byaföreningen i Strömfors har meddelat att den är redo att ta över biblioteksverksamheten och därutöver ordna även annan verksamhet i det nedlagda biblioteket. Byaföreningen har för avsikt att omvandla biblioteket till ett byahus. Närservicepunkten skulle passa utmärkt in i byahusets serviceurval. Kulturnämnden föreslår till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige att ansvaret för skötseln av närservicepunkten i Strömfors överförs till byaföreningen. Ersättningen för ansvaret och övriga villkor bestäms i ett avtal mellan staden och byaföreningen. I avtalet överenskommer man även om andra skyldigheter och ansvar i samband med närbibliotekslokalerna och verksamheten som ordnas däri. Veli-Matti Mettinen anmälde jäv och avlägsnade sig från möteslokalen. Pasi Laiho föreslog som en teknisk korrigering att ordet "posten" tas bort från föredragningstexten i meningen: "Stadsfullmäktige beslutade om nedläggningen av närbiblioteket och posten --". Godkändes enhälligt. Kulturnämnden föreslår till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige att ansvaret för skötseln av närservicepunkten i Strömfors överförs till byaföreningen. Ersättningen för ansvaret och övriga villkor bestäms i ett avtal mellan staden och byaföreningen.

9 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ STST 85 Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår till stadsfullmäktige att ansvaret för skötseln av närservicepunkten i Strömfors överförs till byaföreningen. Ersättningen för ansvaret och övriga villkor bestäms i ett avtal mellan staden och byaförening. Ledamot Agneta Alm föreslog att ärendet remitteras till ny behandling för att utkasten till de avtal som ingås med byaföreningen bifogas ärendet. Stadsstyrelsen godkände enhälligt Agneta Alms förslag. STST 104 Bilaga nr 48. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att ansvaret för skötseln av närservicepunkten i Strömfors överförs till byaföreningen. Ersättningen för ansvaret och övriga villkor bestäms i ett avtal mellan staden och byaförening. Beslut enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. Paus kl FM Bilaga nr 5. Stadsfullmäktige beslutar att ansvaret för skötseln av närservicepunkten i Strömfors överförs till byaföreningen. Ersättningen för ansvaret och övriga villkor bestäms i ett avtal mellan staden och byaförening.

10 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Talluddens anhållan om understöd eller lån av Lovisa stad 550/ /2014 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Talludden anhåller om antingen ett understöd eller ett långfristigt lån på euro av Lovisa stad. Fastighetsbolaget har stora ekonomiska problem. Bolaget har haft tre hyrestagare: ett av Lovisa stads daghem, Esperi Care Oy och skolan Axxell. Bolagets hyresinkomster uppgick till 6 903,50 euro per månad ända till Skolan Axxells hyreskontrakt gick ut och från har därmed hyresinkomsterna på 1 761,76 euro per månad uteblivit. Bolaget har inte funnit nya hyrestagare för lokalerna. Kassaflödet är negativt och inkomsterna räcker inte till för att täcka de befintliga kostnaderna. Bolagets månatliga inkomster uppgår till euro, varav hyran som ett av Lovisa stads daghem betalar utgör 60 procent. Bolagets sammanlagda skulder är euro och från och med juni har bolaget inte kunnat betala de månatliga amorteringarna. Bolaget har lyft två lån hos Aktia Bank. Det resterande lånekapitalet för lån nr är euro och lånet har fastigheten som säkerhet. Lovisa stad står till 100 procent som borgen för lån nr och det resterande kapitalet uppgick till euro. Fastighetsbolagets aktiekapital ägs av Lovisa stad (71,16 %), Borgå stad 15,5%), Lappträsk kommun (7,91 %), Sibbo kommun (4,65 %) och Garantiföreningen för Östra Nylands Folkhögskola (0,78 %). Fastighetsbolaget har upprepade gånger haft betalningssvårigheter och har inte kunnat sköta sina åligganden utan Lovisa stads bistånd. Stadsfullmäktige i Lovisa stad beslutade på sitt sammanträde att de fastigheter som bolaget äger eller en del av dem bör bjudas till försäljning. Även de övriga ägarna har meddelat att deras strategiska avsikt är att bjuda bolaget till försäljning. I lokalerna verkar Esperi Care Oy:s vårdhem för personer som rehabiliteras inom mentalvården och ett av stadens daghem. Företaget Esperi Care Oy har meddelat att det ämnar flytta sin verksamhet i sin helhet till nya lokaler före utgången av Fastighetsbolaget har för ,24 euro sanerat badrummen i vårdhemmet för personer som rehabiliteras inom mentalvården. Enligt disponent Tuula

11 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Kallio förbrukade saneringen dock fastighetsbolagets alla kassatillgångar. Fastihetsaktiebolaget har inget övertygande kassaflöde i framtiden och underhållet av fastigheten är eftersatt. Fastighetsbolaget förmår inte finansiera sin verksamhet själv, utan det behöver understöd av staden. Eftersom kassaflödet är negativt kommer bolaget dagligen att gå på förlust, om det inte får bättre betalande hyrestagare till lokalerna som blir lediga när skolan Axxell lämnar fastigheten. Stadens ekonomiska läge är krävande och staden måste fortgående anpassa sina kärnverksamhet. Eftersom fastighetsbolagets hyresverksamhet inte hör till stadens kärnverksamhet, finns det inga motiveringar för att staden satsar mera pengar än ytterst nödvändigt på bolaget. Eftersom Esperi Care Oy bygger i Lovisa stad är det dock motiverat att företaget får använda lokalerna ända till (eller under en uppsägningstid på sex månader). Det är också motiverat att staden förhindrar att fastighetsbolaget drivs i konkurs. Fastighetsbolaget höjer inte heller hyrorna. Hyran som Esperi betalar månatligen är cirka 7,40 euro per kvadratmeter. Daghemsverksamheten kan också ordnas i stadens egna lokaler utan bolaget emellan, och man börjar också omedelbart söka ersättande lokaler för stadens daghemsverksamhet. Saken har diskuterats med bildningsdirektören. Fastighetsbolaget bör säga upp hyreskontraktet med en avtalsenlig uppsägningstid på sex månader. Fastighetsbolagets fastigheter bjuds till försäljning och fastighetsbolaget upplöses senast Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Staden beviljar Kiinteistö Oy Talludden ett långfristigt lån på euro, vilket ända till förhindrar att fastighetsbolaget går i konkurs. Lånet bokförs i stadens övriga lånefordringar på dottersamfund och som ränta används stadens interna ränta som är två (2) procent. Fastighetsbolaget beviljas uppskov med amorteringen ända till Behandling: Ledamot Janne Lepola anmälde jäv och avlägsnade sig från salen för tiden som paragrafen behandlades. Efter diskussionen lade föredragande ett andra stycke om anvisningar till fastighetsaktiebolagets styrelse till sitt förslag. Tillägget godkändes enhälligt. Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att staden beviljar Kiinteistö Oy Talludden ett långfristigt lån på euro, vilket ända till förhindrar att fastighetsbolaget går i konkurs. Lånet bokförs i stadens övriga lånefordringar på dottersamfund och som ränta används stadens interna ränta som är två (2) procent. Fastighetsbolaget beviljas uppskov med amorteringen ända till Med hänvisning till det dåliga skick som de av Esperi Oy hyrda lokalerna

12 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ befinner sig i uppmanas fastighetsaktiebolagets styrelse att omedelbart inleda förhandlingar med Esperi Oy om uppsägning av hyresavtalet. Paragrafen justerades omedelbart. FM 97 Stadsfullmäktige beslutar att staden beviljar Kiinteistö Oy Talludden ett långfristigt lån på euro, vilket ända till förhindrar att fastighetsbolaget går i konkurs. Lånet bokförs i stadens övriga lånefordringar på dottersamfund och som ränta används stadens interna ränta som är två (2) procent. Fastighetsbolaget beviljas uppskov med amorteringen ända till Med hänvisning till det dåliga skick som de av Esperi Oy hyrda lokalerna befinner sig i uppmanas fastighetsaktiebolagets styrelse att omedelbart inleda förhandlingar med Esperi Oy om uppsägning av hyresavtalet. Ledamot Janne Lepola anmälde jäv. Ledamot Kalevi Lappalainen meddelade jäv. I hans ställe inträdde Kielo Kallio-Taponen som ersättare. Beslutet enligt förslaget. STST 94 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Talludden Ab:s ekonomiska svårigheter fortgår och kassaflödet är negativt. Trots att bolaget beviljades ett lån i september 2014 räcker inte inkomsterna till för att täcka driftskostnaderna och amortera lånen. På grundval av bolagsstämmans beslut lade styrelsen sådana byggnader som står på arrenderad mark ut till försäljning I sitt daterade brev anhåller styrelsen om ett understöd eller alternativt ett långfristigt lån på sammanlagt euro av Lovisa stad. Vidare ber styrelsen för Kiinteistö Oy Talludden Ab ägaren om instruktioner om hurudana åtgärder bolaget ska vidta med tanke på framtiden. Med hjälp av understödet som bolaget anhållit om skulle bolaget sannolikt kunna klara sig ekonomiskt ända till februari Hyreskontrakten med de hyrestagare som idkar verksamhet i bolagets lokaler (ett av stadens daghem och Esperi Care Oy) har sagts upp. Hyrestagarnas verksamhet i lokalerna fortgår trots detta tillsvidare. Esperi Care Oy:s byggprojekt har fördröjts, för närvarande uppskattas inflyttningen i de nya lokalerna ske i februari 2016.

13 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Försäljningspriset för bolagets byggnader räcker inte till för att täcka bolagets skulder. Eftersom det är känt att försäljningsintäkterna för byggnaderna inte ens täcker bolagets nuvarande skulder och att bolagets inkomster inte räcker till amortering av skulderna, kan staden inte bevilja bolaget mera kredit. Därmed måste man överväga om det ligger i stadens (stadskoncernens) intresse att bevilja bolaget det understöd på euro som företaget anhållit om. Enligt kalkylerna skulle bolagets negativa kassaflöde kunna vända och bli positivt i cirka ett års tid, förutsatt att det inte uppstår ofrånkomligt behov att reparera byggnaderna. En långsiktig förbättring av bolagets ekonomiska situation förutsätter att låneansvaret minskar, värdet på byggnaderna stiger eller att bolagets inkomster ökar. Bolaget har också kontaktat Aktia Bank Abp och anhållit om amorteringsfrihet för sina lån. De månatliga amorteringarna för banklånen uppgår sammanlagt till cirka euro och räntorna till cirka 700 euro (sammanlagt euro per månad). Aktia Bank Abp samtycker för sin egen del till att amorteringsfrihet beviljas. Banken beviljar högst 6 månader amorteringsfrihet i taget för lånen. Det är möjligt att bevilja flera på varandra följande amorteringsfria perioder. För att banken ska kunna bevilja amorteringsfrihet måste staden i egenskap av majoritetsägare och borgesman ge sitt samtycke till detta. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige beslutar att Lovisa stad beviljar bolaget Kiinteistö Oy Talludden Ab det understöd på euro som bolaget anhållit om. Med hjälp av understödet kan bolagets verksamhet enligt uppskattning fortsätta ända till februari Som ägarstyrning föreslås att styrelsen för Kiinteistö Oy Talludden Ab bereder ett åtgärdsprogram med tidtabell, varav framgår de alternativ som är tänkbara för bolaget och utvecklingsidéerna inklusive kostnadseffekter. Åtgärdsprogrammet ska vara klart senast Lovisa stad ger Aktia Bank Abp sitt samtycke till att banken beviljar amorteringsfria perioder för Kiinteistö Oy Talludden Ab:s lån. Detta samtycke gäller fyra på varandra följande amorteringsfria perioder på sex månader. Ekonomidirektören befullmäktigas underteckna de handlingar om samtycke som banken fordrar av ägaren/borgesmannen. Paragrafen justeras omedelbart. Enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.

14 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ FM Stadsfullmäktige beslutar att Lovisa stad beviljar bolaget Kiinteistö Oy Talludden Ab det understöd på euro som bolaget anhållit om. Med hjälp av understödet kan bolagets verksamhet enligt uppskattning fortsätta ända till februari Som ägarstyrning föreslås att styrelsen för Kiinteistö Oy Talludden Ab bereder ett åtgärdsprogram med tidtabell, varav framgår de alternativ som är tänkbara för bolaget och utvecklingsidéerna inklusive kostnadseffekter. Åtgärdsprogrammet ska vara klart senast Lovisa stad ger Aktia Bank Abp sitt samtycke till att banken beviljar amorteringsfria perioder för Kiinteistö Oy Talludden Ab:s lån. Detta samtycke gäller fyra på varandra följande amorteringsfria perioder på sex månader. Ekonomidirektören befullmäktigas underteckna de handlingar om samtycke som banken fordrar av ägaren/borgesmannen.

15 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Tekniska nämnden Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Ändring av stranddetaljplan, stadsdelen Pernå, Timmerviken, Mandalsvägen och Mandalsstigen 720/ /2013 TN 135 Beredning: Tf stadsarkitekt Anneli Naukkarinen, tfn En ändring av stranddetaljplan utarbetas på uppdrag av 13 markägare för markområden som är i deras ägo. Syftet med ändringen är att öka byggrätten på byggplatserna och att ställa detta i relation till tomternas storlekar. Tomterna bevaras som byggplatser för semesterbostäder. Den gällande stranddetaljplanen, som Bonvesta lät utarbeta, fastställdes I den är byggplatserna ett kvartersområde för semesterbostäder med gemensam strand. Den tomtspecifika byggrätten är: semesterbostad 80 m2-vy, bastu 20 m2-vy och service-/lagerbyggnad 20 m2-vy. I planbestämmelsernas allmänna del bestäms det att nya vattenklosetter inte får byggas. För området gäller även delgeneralplanen för Pernå kust och skärgård, i vilken området anvisats som område för semesterbostäder. Planändringen aktualiserades med tekniska nämndens beslut Om ändringen hölls ett arbetsmöte med NTM-centralen i Nyland och en myndighetsförhandling Naturutredningen färdigställdes i augusti Programmet för deltagande och bedömning var framlagt Pernå vattenandelslags vatten- och avloppsnät byggdes på planområdet 2013, men nätet är inte ännu i användning. Planen utarbetades av firma Seppo Lamppu. De sökande betalar för kostnaderna som ändringen av stranddetaljplanen föranleder (74 i markanvändnings- och bygglagen). Man har överenskommit om kostnaderna med planläggningsavtal. Bilaga 96 program för deltagande och bedömning, förslag till stranddetaljplan, planbeskrivning Föredragning: Tekniska direktören Ulf Blomberg Tekniska nämnden beslutar offentligt framlägga förslaget till ändring av stranddetaljplanen för Mandalsvägen och Mandalsstigen i stadsdelen Pernå samt att begära utlåtanden om förslaget.

16 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Nämndens beslut är i enlighet med föredragandens förslag. TN 14 Beredning: Stf stadsarkitekt Anneli Naukkarinen, tfn Förslaget till ändring av stranddetaljplan hölls framlagt till påseende Man begärde elva utlåtanden och fick nio utlåtanden om förslaget. Inga anmärkningar lämnades in. Ett sammandrag av utlåtanden och bemötanden till dessa finns som bilaga till planbeskrivningen. Utgående från responsen har man gjort några preciseringar i förslaget till ändring av stranddetaljplanen. I planbeskrivningen har tillagts ett sammandrag av byggnadsinventeringen (bilaga 9). Det är frågan om ringa ändringar och preciseringar och det finns inget behov av att på nytt framlägga planen till påseende. Bilaga 6 Stranddetaljplan för Timmerviken (Mandalsvägen och Mandalsstigen) med bestämmelser, planbeskrivning, program för deltagande och bedömning Föredragning: Tekniska direktören Ulf Blomberg Tekniska nämnden godkänner de bemötanden som getts till utlåtandena. Tekniska nämnden föreslår stadsstyrelsen att den för sin del skulle behandla stranddetaljplanen för Timmerviken, Mandalsvägen och Mandalsstigen, stadsdelen 30 Pernå, och lägga den fram för stadsfullmäktige för godkännande. Nämndens beslut är i enlighet med föredragandens förslag. Fortsatt behandling: Stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige STST 77 Bilaga nr 35. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen godkänner för sin egen del stranddetaljplanen för Timmerviken, Mandalsvägen och Mandalsstigen, stadsdelen 30 Pernå, och föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner stranddetaljplanen. Enligt förslaget.

17 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ FM Bilaga nr 7. Stadsfullmäktige godkänner stranddetaljplanen för Timmerviken, Mandalsvägen och Mandalsstigen, stadsdelen 30 Pernå.

18 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Tekniska nämnden Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stranddetaljplan, Lappnorudden, , stadsdel 30, Pernå 721/ /2013 TN 60 Beredning: Tf stadsarkitekt Anneli Naukkarinen, tfn Stranddetaljplanen aktualiserades med tekniska nämndens beslut 130 på deras sammanträde Programmet för deltagande och bedömning var framlagt På området gäller delgeneralplanen för Pernå kust och skärgård, som godkändes I den har fastigheten anvisats som område som betjänar turism (RM) och som jord- och skogsbruksområde med miljövärden eller med behov av att styra friluftslivet (MU). I Lappnor har en av Folkhälsan bedriven sommarkoloni varit verksam. Sommarkoloniverksamheten har slutat och området har sålts till Kristiina och Oliver Michelsson. På området finns en gammal, byggnadshistoriskt betydande villabyggnad från 1920-talet samt fyra inkvarteringsbyggnader och en bastu från 1970-talet. Planområdet är beläget vid Pernåvikens strand, och området gränsar till Hemviken, Sandviken och Österviken. Områdets areal uppgår till 16,7 ha, strandlinjen till 1,1 km och vattenområdet till 5,72 ha. Med stranddetaljplanen bildas fyra semesterbostadsplatser, på vilka man på var och en får uppföra en semesterbostad på högst 120 m2-vy och en bastubyggnad på 25 m2-vy. Den gamla villabyggnaden ska bevaras. Inkvarteringsbyggnaderna rivs med undantag av en byggnad. Stränderna vid de nya byggplatserna lämnas obyggda som ett MU-område. Om planen hölls ett arbetsmöte och en myndighetsförhandling vid det inledande skedet på NTM-centralen i Nyland. Markägarna låter utarbeta stranddetaljplanen och betalar den. Dessutom är det överenskommet att staden uppbär av markägarna de kostnader som behandlingen av planen medför (74 i MBL). Bilaga 48 förslag till stranddetaljplan jämte tillhörande bestämmelser, detaljplanebeskrivning, program för deltagande och bedömning

19 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Beredning: Tekniska direktören Ulf Blomberg Tekniska nämnden beslutar offentligt framlägga förslaget till stranddetaljplan Lappnorudden, i stadsdelen Pernå och begära utlåtanden om förslaget. Nämndens beslut är i enlighet med föredragandens förslag. TN 13 Beredning: Stf stadsarkitekt Anneli Naukkarinen, tfn Förslaget till stranddetaljplan för Lappnorudden hölls framlagt till påseende Man begärde elva utlåtanden och fick sex utlåtanden om förslaget. Inga anmärkningar lämnades in. Ett sammandrag av utlåtanden och bemötanden till dessa finns som bilaga till planbeskrivningen. Ett arbetsmöte hölls med Nylands närings-, trafik- och miljöcentral. Vid mötet gick man igenom de inlämnade utlåtandena och deras inverkan på stranddetaljplanen, till exempel skyddsbestämmelsen för den gamla villan har ändrats på det sätt som Borgå museum föreslagit och MU-området har utvidgats med strandområden samt planbeskrivningen har kompletterats. Det är frågan om ringa ändringar och preciseringar och det finns inget behov av att på nytt framlägga planen till påseende. Bilaga 5 Stranddetaljplan för Lappnorudden med bestämmelser, planbeskrivning, program för deltagande och bedömning Föredragning: Tekniska direktören Ulf Blomberg Tekniska nämnden godkänner de bemötanden som getts till utlåtandena. Tekniska nämnden föreslår stadsstyrelsen att den för sin del skulle behandla stranddetaljplanen för Lappnorudden , stadsdelen 30 Pernå, och lägga den fram för stadsfullmäktige för godkännande. Nämndens beslut är i enlighet med föredragandens förslag. Fortsatt behandling: Stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige

20 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ STST 78 Bilaga nr 36. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen godkänner för sin egen del stranddetaljplanen för Lappnorudden , stadsdelen 30 Pernå, och föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner stranddetaljplanen. Enligt förslaget. FM Bilaga nr 8. Stadsfullmäktige godkänner stranddetaljplanen för Lappnorudden , stadsdelen 30 Pernå.

21 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Försäljning av bebyggda fastigheter och lokaler 188/02.07/2015 STST 95 Beredning: tekniska direktören Ulf Blomberg och lokalchefen Antti Kinnunen Tekniska centralen har gjort en lista över bebyggda fastigheter och lokaler som ska säljas. Dessa är: Valkom kvarterskola, huvudbyggnad, Handelsgatan 4, Valkom Valkom kvarterskola, gårdsbyggnad, Kyrkogränd 3; Valkom Veckas, tekniska depån, Veckasvägen 5, Pernå Tidigare kommunhuset, Schäsvägen 6, Pernå Tidigare tekniska ämbetsverket, Schäsvägen 6, Pernå Tidigare kommunhuset och lager + bostad, Sockenvägen 7, Strömfors Tidigare hälsogården, Sockenvägen 2, Strömfors Ungdomshuset Noppa, Koivulanmäkivägen, Strömfors Tandvårdens lokaler, Parkallén 9, Strömfors Fritidsfastighet, Stockviksvägen, Strömfors (testamenterad till staden med villkor att medlen ska riktas till grundtrygghetscentralen). En rapport om undersökning av skicket görs för vart och ett försäljningsobjekt innan försäljningen. Fastighetsmäklaren gör en prisuppskattning av försäljningsobjekten. Utifrån prisuppskattningarna bestäms ett målpris för vart och ett objekt. Försäljningsgrunden är det högsta anbudspriset. Objektet är till salu i ett års tid och om det inte säljs, överväger man efter detta de fortsatta åtgärderna vad gäller objektet. Objektens planbestämmelser varierar. I en del av objekten förrättas tomtindelning innan försäljningsbeslutet. Lösöre kan även innefattas i affären, ifall staden inte har användning för det eller om realiseringskostnaden är orimlig. Staden har ingått ramavtal om fastighetsförmedlingstjänster med Östra Nylands Fastighetsförmedling Ab och LKV Leena Lindroos Oy. I enlighet med 26 i förvaltningsstadgan fattar tekniska direktören det slutliga försäljningsbeslutet om fastigheter som till sitt värde underskrider euro och för vilka det på förhand fattats ett försäljningsbeslut i stadsfullmäktige. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att staden lägger ut följande fastigheter/lokaler till försäljning: Valkom kvarterskola, huvudbyggnad, Handelsgatan 4, Valkom Valkom kvarterskola, gårdsbyggnad, Kyrkogränd 3; Valkom

22 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Veckas, tekniska depån, Veckasvägen 5, Pernå Tidigare kommunhuset, Schäsvägen 6, Pernå Tidigare tekniska ämbetsverket, Schäsvägen 6, Pernå Tidigare kommunhuset och lager + bostad, Sockenvägen 7, Strömfors Tidigare hälsogården, Sockenvägen 2, Strömfors Ungdomshuset Noppa, Koivulanmäkivägen, Strömfors Tandvårdens lokaler, Parkallén 9, Strömfors Fritidsfastighet, Stockviksvägen, Strömfors. Tekniska direktören fattar det slutliga försäljningsbeslutet om fastigheter som till sitt värde underskrider euro utgående från inlämnade anbud och undertecknar köpebreven som uppgörs. Om värdet eller det erhållna anbudet på fastigheten överskrider euro fattas försäljningsbeslutet av stadsstyrelsen. Paragrafen justeras omedelbart. Enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. FM Stadsfullmäktige beslutar att Lovisa stad lägger ut följande fastigheter/lokaler till försäljning: Valkom kvarterskola, huvudbyggnad, Handelsgatan 4, Valkom Valkom kvarterskola, gårdsbyggnad, Kyrkogränd 3; Valkom Veckas, tekniska depån, Veckasvägen 5, Pernå Tidigare kommunhuset, Schäsvägen 6, Pernå Tidigare tekniska ämbetsverket, Schäsvägen 6, Pernå Tidigare kommunhuset och lager + bostad, Sockenvägen 7, Strömfors Tidigare hälsogården, Sockenvägen 2, Strömfors Ungdomshuset Noppa, Koivulanmäkivägen, Strömfors Tandvårdens lokaler, Parkallén 9, Strömfors Fritidsfastighet, Stockviksvägen, Strömfors. Tekniska direktören fattar det slutliga försäljningsbeslutet om fastigheter som till sitt värde underskrider euro utgående från inlämnade anbud och undertecknar köpebreven som uppgörs. Om värdet eller det erhållna anbudet på fastigheten överskrider euro fattas försäljningsbeslutet av stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01.

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01. Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014 Bolagisering av hamnen 226/00.01.00/2012 STST 102 Beredning: huvudbokförare Tamara Liimatainen Med stöd av Europeiska

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden 169 30.11.2010 Stadsstyrelsen 13 10.01.2011 Stadsfullmäktige 15 09.02.2011 Försäljningsprinciper för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179 Stadsfullmäktige TID 11.06.2014 kl. 18:03-20:30 PLATS Keskus-Centralen, Södra Åsen 2 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors Kari II

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir.

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir. LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Stadsstyrelsen TID 20.01.2014 kl. 17:32-19:13 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Lepola Janne I vice ordförande Grönberg

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138 Stadsfullmäktige TID 13.06.2012 kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 176 16.6.2014 92 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till :s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2012 100. PLATS Stadsstyrelsens rum, II vån. Rådhuset, Mannerheimgatan 4. Bergholm Synnöve Ekebom-Jönsas Benita medlem

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2012 100. PLATS Stadsstyrelsens rum, II vån. Rådhuset, Mannerheimgatan 4. Bergholm Synnöve Ekebom-Jönsas Benita medlem LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2012 100 Tekniska nämnden TID 24.04.2012 kl. 17:30-20:55 PLATS Stadsstyrelsens rum, II vån. Rådhuset, Mannerheimgatan 4 NÄRVARANDE Kokko Ismo ordförande Skogster Leif viceordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Lovisa stad. Bokslut och verksamhetsberättelse 2014

Lovisa stad. Bokslut och verksamhetsberättelse 2014 Lovisa stad Bokslut och verksamhetsberättelse Stadsstyrelsen 25.5.2015 Stadsfullmäktige 10.6.2015 2 Lovisa stad Bokslut och verksamhetsberättelse Lovisa stad Bokslut och verksamhetsberättelse Stadsstyrelsen

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

Stadgar Pernå Skärgårds Vattenandelslag

Stadgar Pernå Skärgårds Vattenandelslag Stadgar Pernå Skärgårds Vattenandelslag 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Pernå Skärgårds Vattenandelslag och dess hemort är Lovisa. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att bygga, upprätthålla

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (5) Nämnden för mäklarprov

CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (5) Nämnden för mäklarprov CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (5) Uppgift 1 Vad betyder hemförsäljning i samband med hyresförmedlingsverksamhet och vad är följden om mäklaren inte i en hemförsäljningssituation

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 Stadsstyrelsen 43 09.02.2015 Stadsstyrelsen 53 23.02.2015 Stadsstyrelsen 133 20.04.2015

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 310, textläsning ur Joh 15:15-16 och bönen Fader Vår. Val av lekmannaombud till kyrkomötet/lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 80 16.06.2015 Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby 423/02/08/00/04/2013

Läs mer

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 1764/02.07.00/2013 Stadsstyrelsen 134 22.4.2013 77 Beviljande av proprieborgen för Gumbölen ratsastuskeskus Oy:s lån Beredning och upplysningar: Olavi Louko, tfn 09 8162

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

AHM-provet 15.11.2014

AHM-provet 15.11.2014 AHM-provet 15.11.2014 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. Svaren på uppgifterna 1-3

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 9/2010 515. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra.

LOVISA STAD PROTOKOLL 9/2010 515. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra. LOVISA STAD PROTOKOLL 9/2010 515 Stadsfullmäktige TID 13.10.2010 kl. 18:00-20:10 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12.

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12. Stadsstyrelsen 20 30.01.2008 Stadsfullmäktige 3 12.02.2008 INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN 485/02/028/2003 SST 20 Bilagor B3-6, A7 Turun Seudun

Läs mer

Projektplan för Niilonpirtti

Projektplan för Niilonpirtti Stadsfullmäktige 94 10.09.2014 Projektplan för Niilonpirtti Grundtrygghetsnämnden 13.5.2014 56 Niilonpirtti ligger i Nummis kyrkby (Oilaantie 21) och tillhandahåller hemlik boendeservice dygnet runt och

Läs mer

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Stadsstyrelsen 68 09.03.2015 Stadsstyrelsen 88 16.03.2015 Stadsfullmäktige 16 25.03.2015 VAL AV EN FINANSIERINGSMODELL FÖR LIVSCYKELPROJEKTET STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) 16:10 20:55

Läs mer

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013 Upplåningsplan år 2013 Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012 1 Stadsstyrelsen och sektionerna 1 Stadsstyrelsen och

Läs mer

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p AHM-PROVET 16.11.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (7) Fråga 1 Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro 2 p./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p./. från detta belopp

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas

Läs mer

Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare

Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare Kommunfullmäktige 2008-05-26 124 290 Kommunstyrelsen 2008-05-12 126 332 Arbets- och personalutskottet 2008-05-12 120 299 Dnr 08.360-04 Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare Bilagor: Aktieägaravtal

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Revisionsnämnden 9 21.3.2013 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Beredning och upplysningar: Virpi

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

Höjning av grundkapital

Höjning av grundkapital Landskapsfullmäktige 17 08.12.2010 Höjning av Nylands förbunds grundkapital och anslutning av nya medlemskommuner 65/00/00/00/2010 RMV 17 Inledning Statsrådet har genom sitt beslut av 22.10.2009 beslutat

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området.

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området. UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR STADSDEL 7 KITTHOLMEN, INNEHÅL- LANDE CAMPINGOMRÅDE, SMÅBÅTSHAMN, OMRÅDE FÖR BAD- STRAND OCH -REKREATION SAMT VATTEN- OCH GATUOMRÅDEN Detaljplanekarta: Bilaga 53 A Detaljplanebeskrivning:

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 Sammanträdestid Torsdag 3.9.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande - Danielsson,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 30 mars 2011 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2010 2/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 20.30. Sammanträdesplats Beslutande OBS! Godby nya daghem x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson,

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer