LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot"

Transkript

1 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Stadsfullmäktige TID kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja Elias II vice ordförande Heijnsbroek-Wirén Mia Karlsson Mikael Alm Agneta Lindfors Leena Paakkanen Petra Stenvall Patrik Björkman-Nystén Nina Rosenberg Thomas Ekebom-Jönsas Benita Andersson Otto Anton Turku Roger Björklöf Johan Bäcklund Lars Björkell Jan-Eric Grundström Maria Skog Kim Hansson Kenneth Lönnfors Torbjörn Hydén Pia Karlsson Håkan Willner Stefan Mether Cosmo Lindholm Glenn Meriheinä Thérèse Grönberg Merja Lappalainen Kalevi Tähtinen Keijo Lohenoja Pertti Eriksson Mats Kekkonen Jari Holmström Eeva Laitinen Åke Wilenius Yvonne Ekström Veikko Hämäläinen Satu Lepola Janne Pere Nina Karvonen Juha Hagfors Kari Melamies Päivi

2 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Antas Camilla Haverinen Katri Pekkola Janne Väkevä Antti Fellman Atte Lång Saara Peltoluhta Vesa Kouvo Katja Järvinen Paula Ilvetsalo-Koskinen Sonja Noroviita Timo Eloranta Kimmo Eriksson Sari Lindell Armi Träskelin Jerry Sihvonen Jarmo ÖVRIGA Kaleva Olavi stadsdirektör Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör Kettunen Kirsi ekonomidirektör Frondén Sten utvecklingsdirektör Grönholm Thomas bildningsdirektör Blomberg Ulf teknisk direktör Klawér Carola grundtrygghetsdirektör Jansson Per-Mikael translator Ordförande Arja Isotalo

3 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Stadsfullmäktige TID :00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A ÄRENDEN Sida 1 Mötets laglighet och beslutförhet 4 2 Protokolljusterare 5 3 Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Maskery 6 4 Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Pora 7 5 Skötseln av närservicepunkten i Strömfors 8 6 Fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Talluddens anhållan om understöd eller lån av Lovisa stad 7 Ändring av stranddetaljplan, stadsdelen Pernå, Timmerviken, Mandalsvägen och Mandalsstigen 8 Stranddetaljplan, Lappnorudden, , stadsdel 30, Pernå Försäljning av bebyggda fastigheter och lokaler Fullmäktigemotioner Avslutande av mötet 24

4 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Stadsfullmäktige Mötets laglighet och beslutförhet FM

5 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Stadsfullmäktige Protokolljusterare FM

6 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Maskery 186/ /2015 STST 75 Beredning: förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors Johanna Maskery har per e-post anhållit om avsked från sitt förtroendeuppdrag att vara ersättare i tekniska nämnden. Maskery är även i byggnads- och miljönämnden. Enligt 38 i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Som motivering till anhållan om avsked framför Maskery tidsbrist beroende på sin arbetssituation och sina studier, och ber med hänvisning till detta avsked från en del av sina förtroendeuppdrag. Avsked från förtroendeuppdraget beviljas i detta fall av stadsfullmäktige. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige 1) beviljar Johanna Maskery avsked från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden 2) väljer en ny ersättare till tekniska nämnden i stället för Johanna Maskery. Enligt förslaget. FM Stadsfullmäktige 1) beviljar Johanna Maskery avsked från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden 2) väljer en ny ersättare till tekniska nämnden i stället för Johanna Maskery.

7 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Pora 186/ /2015 STST 76 Beredning: förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors Heikki Pora har per e-post anhållit om avsked från sitt förtroendeuppdrag att vara i kulturnämnden. Enligt 38 i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Som motivering till anhållan om avsked framför Pora att tidpunkten för nämndens sammanträden är sådan att han inte har möjlighet att delta i dem då hans arbetsplats är belägen i Helsingfors. Avsked från förtroendeuppdraget beviljas i detta fall av stadsfullmäktige. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att. stadsfullmäktige 1) beviljar Heikki Pora avsked från uppdraget som i kulturnämnden 2) väljer en ny till kulturnämnden i stället för Heikki Pora. Enligt förslaget. FM Stadsfullmäktige 1) beviljar Heikki Pora avsked från uppdraget som i kulturnämnden 2) väljer en ny till kulturnämnden i stället för Heikki Pora.

8 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Kulturnämnden Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Skötseln av närservicepunkten i Strömfors 117/12.03/2015 KN 8 Beredning och föredragning: chefen för biblioteks- och kulturväsendet Jenny Olsson-Korsu, tfn Stadsfullmäktige beslutade på sitt möte , 140, som en del av budgetbehandlingen, att närbiblioteket i Strömfors läggs ner fr.o.m Förutom biblioteket och ombudsposten fanns det även en kommunal närservicepunkt i närbibliotekets lokaler. Stadsfullmäktige beslutade om nedläggningen av närbiblioteket och posten, och om att ersätta biblioteksverksamheten med bokbuss, men man tog inte ställning till närservicepunktens framtid. Eftersom närbiblioteket har lagts ner och den närbiblioteksansvariga arbetar numera på huvudbiblioteket, finns det ingen som för tillfället tar hand om närservicepunkten. I framtiden ska servicen i närservicepunkterna fokusera i allt större grad på att handleda klienter så att de i första hand hittar informationen de behöver genom att utnyttja elektroniska kanaler. För detta räcker en dator utrustad med nätförbindelse, och en person som i någon grad är förtrogen med datoranvändning och engagerad i handledning. Byaföreningen i Strömfors har meddelat att den är redo att ta över biblioteksverksamheten och därutöver ordna även annan verksamhet i det nedlagda biblioteket. Byaföreningen har för avsikt att omvandla biblioteket till ett byahus. Närservicepunkten skulle passa utmärkt in i byahusets serviceurval. Kulturnämnden föreslår till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige att ansvaret för skötseln av närservicepunkten i Strömfors överförs till byaföreningen. Ersättningen för ansvaret och övriga villkor bestäms i ett avtal mellan staden och byaföreningen. I avtalet överenskommer man även om andra skyldigheter och ansvar i samband med närbibliotekslokalerna och verksamheten som ordnas däri. Veli-Matti Mettinen anmälde jäv och avlägsnade sig från möteslokalen. Pasi Laiho föreslog som en teknisk korrigering att ordet "posten" tas bort från föredragningstexten i meningen: "Stadsfullmäktige beslutade om nedläggningen av närbiblioteket och posten --". Godkändes enhälligt. Kulturnämnden föreslår till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige att ansvaret för skötseln av närservicepunkten i Strömfors överförs till byaföreningen. Ersättningen för ansvaret och övriga villkor bestäms i ett avtal mellan staden och byaföreningen.

9 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ STST 85 Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår till stadsfullmäktige att ansvaret för skötseln av närservicepunkten i Strömfors överförs till byaföreningen. Ersättningen för ansvaret och övriga villkor bestäms i ett avtal mellan staden och byaförening. Ledamot Agneta Alm föreslog att ärendet remitteras till ny behandling för att utkasten till de avtal som ingås med byaföreningen bifogas ärendet. Stadsstyrelsen godkände enhälligt Agneta Alms förslag. STST 104 Bilaga nr 48. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att ansvaret för skötseln av närservicepunkten i Strömfors överförs till byaföreningen. Ersättningen för ansvaret och övriga villkor bestäms i ett avtal mellan staden och byaförening. Beslut enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. Paus kl FM Bilaga nr 5. Stadsfullmäktige beslutar att ansvaret för skötseln av närservicepunkten i Strömfors överförs till byaföreningen. Ersättningen för ansvaret och övriga villkor bestäms i ett avtal mellan staden och byaförening.

10 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Talluddens anhållan om understöd eller lån av Lovisa stad 550/ /2014 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Talludden anhåller om antingen ett understöd eller ett långfristigt lån på euro av Lovisa stad. Fastighetsbolaget har stora ekonomiska problem. Bolaget har haft tre hyrestagare: ett av Lovisa stads daghem, Esperi Care Oy och skolan Axxell. Bolagets hyresinkomster uppgick till 6 903,50 euro per månad ända till Skolan Axxells hyreskontrakt gick ut och från har därmed hyresinkomsterna på 1 761,76 euro per månad uteblivit. Bolaget har inte funnit nya hyrestagare för lokalerna. Kassaflödet är negativt och inkomsterna räcker inte till för att täcka de befintliga kostnaderna. Bolagets månatliga inkomster uppgår till euro, varav hyran som ett av Lovisa stads daghem betalar utgör 60 procent. Bolagets sammanlagda skulder är euro och från och med juni har bolaget inte kunnat betala de månatliga amorteringarna. Bolaget har lyft två lån hos Aktia Bank. Det resterande lånekapitalet för lån nr är euro och lånet har fastigheten som säkerhet. Lovisa stad står till 100 procent som borgen för lån nr och det resterande kapitalet uppgick till euro. Fastighetsbolagets aktiekapital ägs av Lovisa stad (71,16 %), Borgå stad 15,5%), Lappträsk kommun (7,91 %), Sibbo kommun (4,65 %) och Garantiföreningen för Östra Nylands Folkhögskola (0,78 %). Fastighetsbolaget har upprepade gånger haft betalningssvårigheter och har inte kunnat sköta sina åligganden utan Lovisa stads bistånd. Stadsfullmäktige i Lovisa stad beslutade på sitt sammanträde att de fastigheter som bolaget äger eller en del av dem bör bjudas till försäljning. Även de övriga ägarna har meddelat att deras strategiska avsikt är att bjuda bolaget till försäljning. I lokalerna verkar Esperi Care Oy:s vårdhem för personer som rehabiliteras inom mentalvården och ett av stadens daghem. Företaget Esperi Care Oy har meddelat att det ämnar flytta sin verksamhet i sin helhet till nya lokaler före utgången av Fastighetsbolaget har för ,24 euro sanerat badrummen i vårdhemmet för personer som rehabiliteras inom mentalvården. Enligt disponent Tuula

11 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Kallio förbrukade saneringen dock fastighetsbolagets alla kassatillgångar. Fastihetsaktiebolaget har inget övertygande kassaflöde i framtiden och underhållet av fastigheten är eftersatt. Fastighetsbolaget förmår inte finansiera sin verksamhet själv, utan det behöver understöd av staden. Eftersom kassaflödet är negativt kommer bolaget dagligen att gå på förlust, om det inte får bättre betalande hyrestagare till lokalerna som blir lediga när skolan Axxell lämnar fastigheten. Stadens ekonomiska läge är krävande och staden måste fortgående anpassa sina kärnverksamhet. Eftersom fastighetsbolagets hyresverksamhet inte hör till stadens kärnverksamhet, finns det inga motiveringar för att staden satsar mera pengar än ytterst nödvändigt på bolaget. Eftersom Esperi Care Oy bygger i Lovisa stad är det dock motiverat att företaget får använda lokalerna ända till (eller under en uppsägningstid på sex månader). Det är också motiverat att staden förhindrar att fastighetsbolaget drivs i konkurs. Fastighetsbolaget höjer inte heller hyrorna. Hyran som Esperi betalar månatligen är cirka 7,40 euro per kvadratmeter. Daghemsverksamheten kan också ordnas i stadens egna lokaler utan bolaget emellan, och man börjar också omedelbart söka ersättande lokaler för stadens daghemsverksamhet. Saken har diskuterats med bildningsdirektören. Fastighetsbolaget bör säga upp hyreskontraktet med en avtalsenlig uppsägningstid på sex månader. Fastighetsbolagets fastigheter bjuds till försäljning och fastighetsbolaget upplöses senast Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Staden beviljar Kiinteistö Oy Talludden ett långfristigt lån på euro, vilket ända till förhindrar att fastighetsbolaget går i konkurs. Lånet bokförs i stadens övriga lånefordringar på dottersamfund och som ränta används stadens interna ränta som är två (2) procent. Fastighetsbolaget beviljas uppskov med amorteringen ända till Behandling: Ledamot Janne Lepola anmälde jäv och avlägsnade sig från salen för tiden som paragrafen behandlades. Efter diskussionen lade föredragande ett andra stycke om anvisningar till fastighetsaktiebolagets styrelse till sitt förslag. Tillägget godkändes enhälligt. Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att staden beviljar Kiinteistö Oy Talludden ett långfristigt lån på euro, vilket ända till förhindrar att fastighetsbolaget går i konkurs. Lånet bokförs i stadens övriga lånefordringar på dottersamfund och som ränta används stadens interna ränta som är två (2) procent. Fastighetsbolaget beviljas uppskov med amorteringen ända till Med hänvisning till det dåliga skick som de av Esperi Oy hyrda lokalerna

12 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ befinner sig i uppmanas fastighetsaktiebolagets styrelse att omedelbart inleda förhandlingar med Esperi Oy om uppsägning av hyresavtalet. Paragrafen justerades omedelbart. FM 97 Stadsfullmäktige beslutar att staden beviljar Kiinteistö Oy Talludden ett långfristigt lån på euro, vilket ända till förhindrar att fastighetsbolaget går i konkurs. Lånet bokförs i stadens övriga lånefordringar på dottersamfund och som ränta används stadens interna ränta som är två (2) procent. Fastighetsbolaget beviljas uppskov med amorteringen ända till Med hänvisning till det dåliga skick som de av Esperi Oy hyrda lokalerna befinner sig i uppmanas fastighetsaktiebolagets styrelse att omedelbart inleda förhandlingar med Esperi Oy om uppsägning av hyresavtalet. Ledamot Janne Lepola anmälde jäv. Ledamot Kalevi Lappalainen meddelade jäv. I hans ställe inträdde Kielo Kallio-Taponen som ersättare. Beslutet enligt förslaget. STST 94 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Talludden Ab:s ekonomiska svårigheter fortgår och kassaflödet är negativt. Trots att bolaget beviljades ett lån i september 2014 räcker inte inkomsterna till för att täcka driftskostnaderna och amortera lånen. På grundval av bolagsstämmans beslut lade styrelsen sådana byggnader som står på arrenderad mark ut till försäljning I sitt daterade brev anhåller styrelsen om ett understöd eller alternativt ett långfristigt lån på sammanlagt euro av Lovisa stad. Vidare ber styrelsen för Kiinteistö Oy Talludden Ab ägaren om instruktioner om hurudana åtgärder bolaget ska vidta med tanke på framtiden. Med hjälp av understödet som bolaget anhållit om skulle bolaget sannolikt kunna klara sig ekonomiskt ända till februari Hyreskontrakten med de hyrestagare som idkar verksamhet i bolagets lokaler (ett av stadens daghem och Esperi Care Oy) har sagts upp. Hyrestagarnas verksamhet i lokalerna fortgår trots detta tillsvidare. Esperi Care Oy:s byggprojekt har fördröjts, för närvarande uppskattas inflyttningen i de nya lokalerna ske i februari 2016.

13 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Försäljningspriset för bolagets byggnader räcker inte till för att täcka bolagets skulder. Eftersom det är känt att försäljningsintäkterna för byggnaderna inte ens täcker bolagets nuvarande skulder och att bolagets inkomster inte räcker till amortering av skulderna, kan staden inte bevilja bolaget mera kredit. Därmed måste man överväga om det ligger i stadens (stadskoncernens) intresse att bevilja bolaget det understöd på euro som företaget anhållit om. Enligt kalkylerna skulle bolagets negativa kassaflöde kunna vända och bli positivt i cirka ett års tid, förutsatt att det inte uppstår ofrånkomligt behov att reparera byggnaderna. En långsiktig förbättring av bolagets ekonomiska situation förutsätter att låneansvaret minskar, värdet på byggnaderna stiger eller att bolagets inkomster ökar. Bolaget har också kontaktat Aktia Bank Abp och anhållit om amorteringsfrihet för sina lån. De månatliga amorteringarna för banklånen uppgår sammanlagt till cirka euro och räntorna till cirka 700 euro (sammanlagt euro per månad). Aktia Bank Abp samtycker för sin egen del till att amorteringsfrihet beviljas. Banken beviljar högst 6 månader amorteringsfrihet i taget för lånen. Det är möjligt att bevilja flera på varandra följande amorteringsfria perioder. För att banken ska kunna bevilja amorteringsfrihet måste staden i egenskap av majoritetsägare och borgesman ge sitt samtycke till detta. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige beslutar att Lovisa stad beviljar bolaget Kiinteistö Oy Talludden Ab det understöd på euro som bolaget anhållit om. Med hjälp av understödet kan bolagets verksamhet enligt uppskattning fortsätta ända till februari Som ägarstyrning föreslås att styrelsen för Kiinteistö Oy Talludden Ab bereder ett åtgärdsprogram med tidtabell, varav framgår de alternativ som är tänkbara för bolaget och utvecklingsidéerna inklusive kostnadseffekter. Åtgärdsprogrammet ska vara klart senast Lovisa stad ger Aktia Bank Abp sitt samtycke till att banken beviljar amorteringsfria perioder för Kiinteistö Oy Talludden Ab:s lån. Detta samtycke gäller fyra på varandra följande amorteringsfria perioder på sex månader. Ekonomidirektören befullmäktigas underteckna de handlingar om samtycke som banken fordrar av ägaren/borgesmannen. Paragrafen justeras omedelbart. Enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.

14 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ FM Stadsfullmäktige beslutar att Lovisa stad beviljar bolaget Kiinteistö Oy Talludden Ab det understöd på euro som bolaget anhållit om. Med hjälp av understödet kan bolagets verksamhet enligt uppskattning fortsätta ända till februari Som ägarstyrning föreslås att styrelsen för Kiinteistö Oy Talludden Ab bereder ett åtgärdsprogram med tidtabell, varav framgår de alternativ som är tänkbara för bolaget och utvecklingsidéerna inklusive kostnadseffekter. Åtgärdsprogrammet ska vara klart senast Lovisa stad ger Aktia Bank Abp sitt samtycke till att banken beviljar amorteringsfria perioder för Kiinteistö Oy Talludden Ab:s lån. Detta samtycke gäller fyra på varandra följande amorteringsfria perioder på sex månader. Ekonomidirektören befullmäktigas underteckna de handlingar om samtycke som banken fordrar av ägaren/borgesmannen.

15 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Tekniska nämnden Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Ändring av stranddetaljplan, stadsdelen Pernå, Timmerviken, Mandalsvägen och Mandalsstigen 720/ /2013 TN 135 Beredning: Tf stadsarkitekt Anneli Naukkarinen, tfn En ändring av stranddetaljplan utarbetas på uppdrag av 13 markägare för markområden som är i deras ägo. Syftet med ändringen är att öka byggrätten på byggplatserna och att ställa detta i relation till tomternas storlekar. Tomterna bevaras som byggplatser för semesterbostäder. Den gällande stranddetaljplanen, som Bonvesta lät utarbeta, fastställdes I den är byggplatserna ett kvartersområde för semesterbostäder med gemensam strand. Den tomtspecifika byggrätten är: semesterbostad 80 m2-vy, bastu 20 m2-vy och service-/lagerbyggnad 20 m2-vy. I planbestämmelsernas allmänna del bestäms det att nya vattenklosetter inte får byggas. För området gäller även delgeneralplanen för Pernå kust och skärgård, i vilken området anvisats som område för semesterbostäder. Planändringen aktualiserades med tekniska nämndens beslut Om ändringen hölls ett arbetsmöte med NTM-centralen i Nyland och en myndighetsförhandling Naturutredningen färdigställdes i augusti Programmet för deltagande och bedömning var framlagt Pernå vattenandelslags vatten- och avloppsnät byggdes på planområdet 2013, men nätet är inte ännu i användning. Planen utarbetades av firma Seppo Lamppu. De sökande betalar för kostnaderna som ändringen av stranddetaljplanen föranleder (74 i markanvändnings- och bygglagen). Man har överenskommit om kostnaderna med planläggningsavtal. Bilaga 96 program för deltagande och bedömning, förslag till stranddetaljplan, planbeskrivning Föredragning: Tekniska direktören Ulf Blomberg Tekniska nämnden beslutar offentligt framlägga förslaget till ändring av stranddetaljplanen för Mandalsvägen och Mandalsstigen i stadsdelen Pernå samt att begära utlåtanden om förslaget.

16 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Nämndens beslut är i enlighet med föredragandens förslag. TN 14 Beredning: Stf stadsarkitekt Anneli Naukkarinen, tfn Förslaget till ändring av stranddetaljplan hölls framlagt till påseende Man begärde elva utlåtanden och fick nio utlåtanden om förslaget. Inga anmärkningar lämnades in. Ett sammandrag av utlåtanden och bemötanden till dessa finns som bilaga till planbeskrivningen. Utgående från responsen har man gjort några preciseringar i förslaget till ändring av stranddetaljplanen. I planbeskrivningen har tillagts ett sammandrag av byggnadsinventeringen (bilaga 9). Det är frågan om ringa ändringar och preciseringar och det finns inget behov av att på nytt framlägga planen till påseende. Bilaga 6 Stranddetaljplan för Timmerviken (Mandalsvägen och Mandalsstigen) med bestämmelser, planbeskrivning, program för deltagande och bedömning Föredragning: Tekniska direktören Ulf Blomberg Tekniska nämnden godkänner de bemötanden som getts till utlåtandena. Tekniska nämnden föreslår stadsstyrelsen att den för sin del skulle behandla stranddetaljplanen för Timmerviken, Mandalsvägen och Mandalsstigen, stadsdelen 30 Pernå, och lägga den fram för stadsfullmäktige för godkännande. Nämndens beslut är i enlighet med föredragandens förslag. Fortsatt behandling: Stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige STST 77 Bilaga nr 35. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen godkänner för sin egen del stranddetaljplanen för Timmerviken, Mandalsvägen och Mandalsstigen, stadsdelen 30 Pernå, och föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner stranddetaljplanen. Enligt förslaget.

17 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ FM Bilaga nr 7. Stadsfullmäktige godkänner stranddetaljplanen för Timmerviken, Mandalsvägen och Mandalsstigen, stadsdelen 30 Pernå.

18 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Tekniska nämnden Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stranddetaljplan, Lappnorudden, , stadsdel 30, Pernå 721/ /2013 TN 60 Beredning: Tf stadsarkitekt Anneli Naukkarinen, tfn Stranddetaljplanen aktualiserades med tekniska nämndens beslut 130 på deras sammanträde Programmet för deltagande och bedömning var framlagt På området gäller delgeneralplanen för Pernå kust och skärgård, som godkändes I den har fastigheten anvisats som område som betjänar turism (RM) och som jord- och skogsbruksområde med miljövärden eller med behov av att styra friluftslivet (MU). I Lappnor har en av Folkhälsan bedriven sommarkoloni varit verksam. Sommarkoloniverksamheten har slutat och området har sålts till Kristiina och Oliver Michelsson. På området finns en gammal, byggnadshistoriskt betydande villabyggnad från 1920-talet samt fyra inkvarteringsbyggnader och en bastu från 1970-talet. Planområdet är beläget vid Pernåvikens strand, och området gränsar till Hemviken, Sandviken och Österviken. Områdets areal uppgår till 16,7 ha, strandlinjen till 1,1 km och vattenområdet till 5,72 ha. Med stranddetaljplanen bildas fyra semesterbostadsplatser, på vilka man på var och en får uppföra en semesterbostad på högst 120 m2-vy och en bastubyggnad på 25 m2-vy. Den gamla villabyggnaden ska bevaras. Inkvarteringsbyggnaderna rivs med undantag av en byggnad. Stränderna vid de nya byggplatserna lämnas obyggda som ett MU-område. Om planen hölls ett arbetsmöte och en myndighetsförhandling vid det inledande skedet på NTM-centralen i Nyland. Markägarna låter utarbeta stranddetaljplanen och betalar den. Dessutom är det överenskommet att staden uppbär av markägarna de kostnader som behandlingen av planen medför (74 i MBL). Bilaga 48 förslag till stranddetaljplan jämte tillhörande bestämmelser, detaljplanebeskrivning, program för deltagande och bedömning

19 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Beredning: Tekniska direktören Ulf Blomberg Tekniska nämnden beslutar offentligt framlägga förslaget till stranddetaljplan Lappnorudden, i stadsdelen Pernå och begära utlåtanden om förslaget. Nämndens beslut är i enlighet med föredragandens förslag. TN 13 Beredning: Stf stadsarkitekt Anneli Naukkarinen, tfn Förslaget till stranddetaljplan för Lappnorudden hölls framlagt till påseende Man begärde elva utlåtanden och fick sex utlåtanden om förslaget. Inga anmärkningar lämnades in. Ett sammandrag av utlåtanden och bemötanden till dessa finns som bilaga till planbeskrivningen. Ett arbetsmöte hölls med Nylands närings-, trafik- och miljöcentral. Vid mötet gick man igenom de inlämnade utlåtandena och deras inverkan på stranddetaljplanen, till exempel skyddsbestämmelsen för den gamla villan har ändrats på det sätt som Borgå museum föreslagit och MU-området har utvidgats med strandområden samt planbeskrivningen har kompletterats. Det är frågan om ringa ändringar och preciseringar och det finns inget behov av att på nytt framlägga planen till påseende. Bilaga 5 Stranddetaljplan för Lappnorudden med bestämmelser, planbeskrivning, program för deltagande och bedömning Föredragning: Tekniska direktören Ulf Blomberg Tekniska nämnden godkänner de bemötanden som getts till utlåtandena. Tekniska nämnden föreslår stadsstyrelsen att den för sin del skulle behandla stranddetaljplanen för Lappnorudden , stadsdelen 30 Pernå, och lägga den fram för stadsfullmäktige för godkännande. Nämndens beslut är i enlighet med föredragandens förslag. Fortsatt behandling: Stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige

20 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ STST 78 Bilaga nr 36. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen godkänner för sin egen del stranddetaljplanen för Lappnorudden , stadsdelen 30 Pernå, och föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner stranddetaljplanen. Enligt förslaget. FM Bilaga nr 8. Stadsfullmäktige godkänner stranddetaljplanen för Lappnorudden , stadsdelen 30 Pernå.

21 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Försäljning av bebyggda fastigheter och lokaler 188/02.07/2015 STST 95 Beredning: tekniska direktören Ulf Blomberg och lokalchefen Antti Kinnunen Tekniska centralen har gjort en lista över bebyggda fastigheter och lokaler som ska säljas. Dessa är: Valkom kvarterskola, huvudbyggnad, Handelsgatan 4, Valkom Valkom kvarterskola, gårdsbyggnad, Kyrkogränd 3; Valkom Veckas, tekniska depån, Veckasvägen 5, Pernå Tidigare kommunhuset, Schäsvägen 6, Pernå Tidigare tekniska ämbetsverket, Schäsvägen 6, Pernå Tidigare kommunhuset och lager + bostad, Sockenvägen 7, Strömfors Tidigare hälsogården, Sockenvägen 2, Strömfors Ungdomshuset Noppa, Koivulanmäkivägen, Strömfors Tandvårdens lokaler, Parkallén 9, Strömfors Fritidsfastighet, Stockviksvägen, Strömfors (testamenterad till staden med villkor att medlen ska riktas till grundtrygghetscentralen). En rapport om undersökning av skicket görs för vart och ett försäljningsobjekt innan försäljningen. Fastighetsmäklaren gör en prisuppskattning av försäljningsobjekten. Utifrån prisuppskattningarna bestäms ett målpris för vart och ett objekt. Försäljningsgrunden är det högsta anbudspriset. Objektet är till salu i ett års tid och om det inte säljs, överväger man efter detta de fortsatta åtgärderna vad gäller objektet. Objektens planbestämmelser varierar. I en del av objekten förrättas tomtindelning innan försäljningsbeslutet. Lösöre kan även innefattas i affären, ifall staden inte har användning för det eller om realiseringskostnaden är orimlig. Staden har ingått ramavtal om fastighetsförmedlingstjänster med Östra Nylands Fastighetsförmedling Ab och LKV Leena Lindroos Oy. I enlighet med 26 i förvaltningsstadgan fattar tekniska direktören det slutliga försäljningsbeslutet om fastigheter som till sitt värde underskrider euro och för vilka det på förhand fattats ett försäljningsbeslut i stadsfullmäktige. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att staden lägger ut följande fastigheter/lokaler till försäljning: Valkom kvarterskola, huvudbyggnad, Handelsgatan 4, Valkom Valkom kvarterskola, gårdsbyggnad, Kyrkogränd 3; Valkom

22 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/ Veckas, tekniska depån, Veckasvägen 5, Pernå Tidigare kommunhuset, Schäsvägen 6, Pernå Tidigare tekniska ämbetsverket, Schäsvägen 6, Pernå Tidigare kommunhuset och lager + bostad, Sockenvägen 7, Strömfors Tidigare hälsogården, Sockenvägen 2, Strömfors Ungdomshuset Noppa, Koivulanmäkivägen, Strömfors Tandvårdens lokaler, Parkallén 9, Strömfors Fritidsfastighet, Stockviksvägen, Strömfors. Tekniska direktören fattar det slutliga försäljningsbeslutet om fastigheter som till sitt värde underskrider euro utgående från inlämnade anbud och undertecknar köpebreven som uppgörs. Om värdet eller det erhållna anbudet på fastigheten överskrider euro fattas försäljningsbeslutet av stadsstyrelsen. Paragrafen justeras omedelbart. Enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. FM Stadsfullmäktige beslutar att Lovisa stad lägger ut följande fastigheter/lokaler till försäljning: Valkom kvarterskola, huvudbyggnad, Handelsgatan 4, Valkom Valkom kvarterskola, gårdsbyggnad, Kyrkogränd 3; Valkom Veckas, tekniska depån, Veckasvägen 5, Pernå Tidigare kommunhuset, Schäsvägen 6, Pernå Tidigare tekniska ämbetsverket, Schäsvägen 6, Pernå Tidigare kommunhuset och lager + bostad, Sockenvägen 7, Strömfors Tidigare hälsogården, Sockenvägen 2, Strömfors Ungdomshuset Noppa, Koivulanmäkivägen, Strömfors Tandvårdens lokaler, Parkallén 9, Strömfors Fritidsfastighet, Stockviksvägen, Strömfors. Tekniska direktören fattar det slutliga försäljningsbeslutet om fastigheter som till sitt värde underskrider euro utgående från inlämnade anbud och undertecknar köpebreven som uppgörs. Om värdet eller det erhållna anbudet på fastigheten överskrider euro fattas försäljningsbeslutet av stadsstyrelsen.

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2016 1 Stadsfullmäktige TID 12.10.2016 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1 Stadsfullmäktige TID 20.01.2016 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne

Läs mer

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01.

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01. Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014 Bolagisering av hamnen 226/00.01.00/2012 STST 102 Beredning: huvudbokförare Tamara Liimatainen Med stöd av Europeiska

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden 169 30.11.2010 Stadsstyrelsen 13 10.01.2011 Stadsfullmäktige 15 09.02.2011 Försäljningsprinciper för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1 Stadsfullmäktige TID 20.05.2015 kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion Stadsfullmäktige 56 10.04.2013 Personalsektionen 49 04.12.2013 Stadsstyrelsen 261 16.12.2013 Personalsektionen 30 27.05.2014 Stadsstyrelsen 205 18.08.2014 Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334 Stadsstyrelsen TID 18.06.2012 kl. 17:00-18:07 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Alm Agneta I viceordförande Järvinen Anja

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2013 1 Stadsfullmäktige TID 16.01.2013 kl. 18:01-18:52 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Paakkanen Petra I viceordförande Hagfors Kari II viceordförande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1 Stadsfullmäktige TID 11.11.2015 kl. 16:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja Elias

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot Andersson Otto Anton ledamot.

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot Andersson Otto Anton ledamot. LOVISA STAD PROTOKOLL 8/2014 242 Stadsfullmäktige TID 10.09.2014 kl. 18:00-19:55 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179 Stadsfullmäktige TID 11.06.2014 kl. 18:03-20:30 PLATS Keskus-Centralen, Södra Åsen 2 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors Kari II

Läs mer

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012; korrigerat 15.1.2015 LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 145 09.05.2016 Stadsstyrelsen 176 06.06.2016 Stadsfullmäktige 39 29.06.2016 Stadsstyrelsen 217 08.08.2016 Stadsstyrelsen 247 22.08.2016 Stadsfullmäktige 52 31.08.2016 TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. NÄRVARANDE Paakkanen Petra I vice ordförande

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. NÄRVARANDE Paakkanen Petra I vice ordförande LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 64 Stadsfullmäktige TID 12.03.2014 kl. 18:00-20:25 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors Kari II vice

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1 Stadsfullmäktige TID 09.09.2015 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir.

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir. LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Stadsstyrelsen TID 20.01.2014 kl. 17:32-19:13 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Lepola Janne I vice ordförande Grönberg

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2012 117 Stadsfullmäktige TID 09.05.2012 kl. 18:05-19:35 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ NÄRVARANDE Liljestrand Tom I vice ordförande. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Andersson Otto Anton ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ NÄRVARANDE Liljestrand Tom I vice ordförande. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Andersson Otto Anton ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 8/2015 232 Stadsfullmäktige TID 14.10.2015 kl. 18:00-22:13 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja Elias II vice ordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 176 16.6.2014 92 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till :s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2014 1 Stadsfullmäktige TID 10.12.2014 kl. 17:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Paakkanen Petra I vice ordförande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings- och arkitektbyrån ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 8, GRÅBERG, NYA INDUSTRIOMRÅDET, KVARTEREN 818 OCH 819 SAMT GRÖNOMRÅDET OCH LÄTTRAFIKLEDEN SOM GRÄNSAR

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat.

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat. Stadsstyrelsen 6 16.01.2017 Stadsstyrelsen 15 23.01.2017 Stadsfullmäktige 1 29.01.2017 Kommunalbesvär / Outi Mc Donald, Olli Mustonen 553/10/2010, 1635/33/2012 STST 16.01.2017 6 Helsingfors förvaltningsdomstol

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot.

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot. LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 136 Stadsfullmäktige TID 20.05.2015 kl. 18:09-19:51 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

BILDANDE AV BOSTADSAKTIEBOLAGEN BORGÅ EDELFELTBULEVARDEN 23 OCH BORGÅ PLOGVÄGEN 10

BILDANDE AV BOSTADSAKTIEBOLAGEN BORGÅ EDELFELTBULEVARDEN 23 OCH BORGÅ PLOGVÄGEN 10 Stadsstyrelsen 191 13.06.2016 Stadsfullmäktige 45 29.06.2016 Stadsstyrelsen 322 17.10.2016 BILDANDE AV BOSTADSAKTIEBOLAGEN BORGÅ EDELFELTBULEVARDEN 23 OCH BORGÅ PLOGVÄGEN 10 STST 13.06.2016 191 Beredning

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 10/2013 210. PLATS Stadsstyrelsens rum, Rådhuset II vån, Mannerheimgatan 4. Ekebom-Jönsas Benita ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 10/2013 210. PLATS Stadsstyrelsens rum, Rådhuset II vån, Mannerheimgatan 4. Ekebom-Jönsas Benita ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 10/2013 210 Tekniska nämnden TID 29.10.2013 kl. 17:30-21:33 PLATS Stadsstyrelsens rum, Rådhuset II vån, Mannerheimgatan 4 NÄRVARANDE Kopiloff Pauli ordförande Hansson Kenneth viceordförande

Läs mer

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179 Stadsfullmäktige 76 10.06.2015 L35 Gränsbevakningsgatan, stadsdel 2 Ahtsalmi, ändring av detaljplanen och tomtfördelningen för en del av kvarter 224 samt rekreations-, parkerings- och gatuområde Stadsplaneringsnämnden

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 144 09.05.2016 Stadsstyrelsen 175 06.06.2016 Stadsstyrelsen 203 20.06.2016 Stadsfullmäktige 38 29.06.2016 TJÄNSTEN SOM BITRÄDANDE STADSDIREKTÖR STST 09.05.2016 144 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 18. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 18. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 539/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 37 10.2.2014 18 Beviljande av stadens proprieborgen till Leppävaaran jalkapallohalli Oy Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138 Stadsfullmäktige TID 13.06.2012 kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 24.1.2016 PARGAS INIÖ SÖDERBY, HEMGÅRDEN ÄNDRING AV GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

BILDANDE AV BOSTADSAKTIEBOLAGEN BORGÅ EDELFELTBULEVARDEN 23 OCH BORGÅ PLOGVÄGEN 10, BUDGETÄNDRING

BILDANDE AV BOSTADSAKTIEBOLAGEN BORGÅ EDELFELTBULEVARDEN 23 OCH BORGÅ PLOGVÄGEN 10, BUDGETÄNDRING Stadsstyrelsen 191 13.06.2016 Stadsfullmäktige 45 29.06.2016 Stadsstyrelsen 322 17.10.2016 Stadsstyrelsen 373 28.11.2016 Stadsfullmäktige 88 14.12.2016 BILDANDE AV BOSTADSAKTIEBOLAGEN BORGÅ EDELFELTBULEVARDEN

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande.

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande. Stadsutvecklingsnämnden 91 20.03.2012 Stadsutvecklingsnämnden 118 09.06.2015 Stadsutvecklingsnämnden 196 13.10.2015 Stadsstyrelsen 315 02.11.2015 Stadsfullmäktige 59 09.11.2015 REVNÄS, BAGGBÖLE OCH SKAVARBÖLE,

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Stadsstyrelsen 211 20.6.2016 122 Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att lösa bostadsbristen (Bordlagt 22.8.2016) Beredning och

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA Stfm 16.4.2007 33 Motionen: Bilaga 33 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera

Läs mer

Inofficiell översättning från finska

Inofficiell översättning från finska :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Kongressflygeln, Helsingfors Mässcenter, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär.

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär. LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARGAS HOUTSKÄR, KIVIMO BENSTRAND ÄNDRING HOUTSKÄRS GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

Uppsägning av näringslivsansvarig Tiina Keskimäkis anställningsförhållande

Uppsägning av näringslivsansvarig Tiina Keskimäkis anställningsförhållande Stadsstyrelsen 274 31.10.2011 Stadsstyrelsen 291 28.11.2011 Uppsägning av näringslivsansvarig Tiina Keskimäkis anställningsförhållande 919/01.01.04/2011 STST 274 Beredning: utvecklingsdirektör Risto Nieminen,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B, Lovisa. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B, Lovisa. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 8/2012 79 Närings- och utvecklingssektionen TID 08.11.2012 kl. 17:30-20:35 PLATS Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B, Lovisa NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Laitinen Åke

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 1203/10.03.02/2013 Stadsstyrelsen 259 16.9.2013 144 Motion om att bilda ett fastighetsbolag för stadshuset Beredning och upplysningar: Carl Slätis, tfn 09 816 84419 Mikko

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid och plats för sammanträdet: torsdag 16.4.2015 kl. 17:00-18:40 i församlingsgårdens stora sal (Drottninggatan 22). Ordförande: Karl af Hällström,

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (5) Nämnden för mäklarprov

CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (5) Nämnden för mäklarprov CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (5) Uppgift 1 Vad betyder hemförsäljning i samband med hyresförmedlingsverksamhet och vad är följden om mäklaren inte i en hemförsäljningssituation

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-09-28 16:00 Möteskallelse Onsdagen 28.9.2016 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel

Läs mer

HANGÖ, VESTERVIK STRANDDETALJPLAN

HANGÖ, VESTERVIK STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.11.2014 HANGÖ, VESTERVIK STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde och -situation

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5119/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 347 15.12.2014 11 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Beredning och upplysningar:

Läs mer

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet.

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet. AVTAL OM GEMENSAM AVFALLSNÄMND UTKAST 19.5.2015 1. Avtalets syfte De undertecknade kommunerna kommer med detta avtal överens om att Raseborgs stads nämnd, som kallas för Nylands avfallsnämnd, fungerar

Läs mer

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1995/2016 10.03.00 Stadsstyrelsen 173 30.5.2016 87 Fråga om praxis med undantagslov i norra Esbo Beredning och upplysningar: Mauri Hämäläinen, tfn 043 826 5237 Merja Kiviluoto,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 9/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot.

LOVISA STAD PROTOKOLL 9/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot. LOVISA STAD PROTOKOLL 9/2015 292 Stadsfullmäktige TID 11.11.2015 kl. 16:00-21:55 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

Staden och understödsstiftelsen presenterar en ny modell för grundandet av Guggenheimmuseet

Staden och understödsstiftelsen presenterar en ny modell för grundandet av Guggenheimmuseet Meddelande Får publiceras 3.11.2016 klo 9.30 1 / 5 2.11.2016 Staden och understödsstiftelsen presenterar en ny modell för grundandet av Guggenheimmuseet Helsingfors stadsstyrelse får på måndag behandla

Läs mer

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 80 16.06.2015 Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby 423/02/08/00/04/2013

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 423/2016 10.04.00 Social- och hälsovårdsnämnden 73 25.5.2016 Stadsstyrelsen 205 20.6.2016 103 Motion om gemensamt boende för unga och äldre i Esbo Beredning och upplysningar:

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

TN 99 Beredning: chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, 050 382 7550

TN 99 Beredning: chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, 050 382 7550 Tekniska nämnden 99 22.06.2010 Tekniska nämnden 170 30.11.2010 Stadsstyrelsen 12 10.01.2011 Byggandet av vindkraft 517/10.03.01/2010 TN 99 Beredning: chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, 050 382

Läs mer

Utlåtande till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland i undantagsärende 15-35-POY / Masaby 460-4-127

Utlåtande till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland i undantagsärende 15-35-POY / Masaby 460-4-127 Byggnads- och miljönämnden 85 05.05.2015 Utlåtande till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland i undantagsärende 15-35-POY / Masaby 460-4-127 Byggnads- och miljönämnden 85 Ärende Utlåtande till

Läs mer

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 8.8.2013, justerat 28.2.2014 BÖLE, HEMSKOG 1 Sida 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt 63 i markanvändnings-

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 15:00 Sammanträdesplats: Kårkulla centralförvaltning, Kårkullavägen 142 Kirjala Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar Camilla Sandell, ordförande

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 14/ (5) Stadsfullmäktige Kaj/

Helsingfors stad Föredragningslista 14/ (5) Stadsfullmäktige Kaj/ Helsingfors stad Föredragningslista 14/2016 1 (5) 16 Arrende- och försäljningsgrunder för en kontorstomt i Vallgård (tomten 22403/2) HEL 2016-006505 T 10 01 01 02 Beslutsförslag beslutar bemyndiga fastighetsnämnden

Läs mer