LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. NÄRVARANDE Paakkanen Petra I vice ordförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. NÄRVARANDE Paakkanen Petra I vice ordförande"

Transkript

1 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Stadsfullmäktige TID kl. 18:00-20:25 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors Kari II vice ordförande Liljestrand Tom Heijnsbroek-Wirén Mia Karlsson Mikael Alm Agneta Lindfors Leena Stenvall Patrik Björkman-Nystén Nina Rosenberg Thomas Ekebom-Jönsas Benita Andersson Otto Anton Skog Kim Björklöf Johan Bäcklund Lars Björkell Jan-Eric Grundström Maria Hansson Kenneth Lönnfors Torbjörn Hydén Pia Karlsson Håkan Willner Stefan Mether Cosmo Lindholm Glenn Meriheinä Thérèse Grönberg Merja Lappalainen Kalevi Lohenoja Pertti Eriksson Mats Kekkonen Jari Holmström Eeva Laitinen Åke Wilenius Yvonne Ekström Veikko Hämäläinen Satu Erämaja Elias Karvonen Juha Melamies Päivi Antas Camilla Haverinen Katri Pekkola Janne Väkevä Antti

2 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Lång Saara Peltoluhta Vesa Kouvo Katja Ilvetsalo-Koskinen Sonja Noroviita Timo Eloranta Kimmo Lindell Armi Träskelin Jerry Sihvonen Jarmo Viklund Raija Lindlöf Mona Öhberg Raul Heikkilä Pekka Huuhtanen Tapani Stenberg Immo Järvinen Paula Siipola Paavo Isotalos ersättare Turkus ersättare Tähtinens ersättare Lepolas ersättare Peres ersättare Fellmans ersättare Poikeljärvis ersättare Erikssons ersättare ÖVRIGA Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdirektör Frondén Sten utvecklingsdirektör, sekreterare Grönholm Thomas bildningsdirektör Blomberg Ulf teknisk direktör Gustafsson Siv ekonomichef Taipale Tero J. ledande läkare Iivonen Jaana servicechef, barn och ungdom Paakkarinen Markku chef för vattentjänster Jansson Per-Mikael translator FRÅNVARANDE Isotalo Arja Turku Roger Tähtinen Keijo Lepola Janne Pere Nina Fellman Atte Poikeljärvi Mauri Eriksson Sari Kaleva Olavi Kettunen Kirsi Klawér Carola ordförande stadsdirektör ekonomidirektör grundtrygghetsdirektör

3 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare Petra Paakkanen BEHANDLADE ÄREND Sten Frondén JUSTERING AV Lovisa mars 2014 PROTOKOLLET Camilla Antas Antti Väkevä PROTOKOLLET TILL Lovisa i stadskansliet den 19 mars PÅSEENDE Protokollsutdragets riktighet intygar Lovisa

4 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Stadsfullmäktige FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 31 Mötets laglighet och beslutförhet Protokolljusterare Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Lönnfors Välfärdsberättelse över barn och unga och välfärdsplan för barn och unga Ändring av samkommunen Eteva kuntayhtymäs grundavtal Utredning av effektiveringsmöjligheter inom administrationen i Lovisa stad, fullmäktigemotion 37 Att förbjuda elektroniska cigaretter i Lovisaskolorna, fullmäktigemotion 38 Invånaradress mot indragning av tandläkarmottagningen i Forsby Utse Årets arbetstagare i Lovisa stad, fullmäktigemotion Helhetsplan för ansiktsupplyftning av trafik och gator i affärskvarteren i centrum, fullmäktigemotion Avslutande av mötet 92

5 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Stadsfullmäktige Mötets laglighet och beslutförhet FM 31 Konstaterades.

6 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Stadsfullmäktige Protokolljusterare FM 32 Valdes fullmäktigeledamöter Camilla Antas och Antti Väkevä.

7 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Lönnfors 1007/ /2012 STST 35 Beredning: tf. förvaltningsdirektör Lilian Andergård-Stenstrand Kristina Lönnfors har sänt ett e-postmeddelande, där hon anhåller om avsked från sina förtroendeuppdrag. Hon är ordförande för byggnads- och miljönämnden, medlem i revisionsnämnden och ersättare i stadsfullmäktige. Som motivering till anhållan framför hon att hon har blivit vald till förvaltningsdirektör för Lovisa stad. Enligt 38 i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Valet till förvaltningsdirektör är ett giltigt skäl eftersom det innebär att Kristina Lönnfors inte längre är valbar till de ifrågavarande förtroendeuppdragen. Fullmäktige fattar beslutet i det här fallet. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige 1) beviljar Kristina Lönnfors avsked från uppdraget som medlem i byggnads- och miljönämnden 2) beviljar Kristina Lönnfors avsked från uppdraget som medlem i revisionsnämnden 3) beviljar Kristina Lönnfors avsked från uppdraget som ersättare i stadsfullmäktige 4) väljer en ny medlem till byggnads- och miljönämnden i stället för Kristina Lönnfors 5) väljer en ny ordförande till byggnads- och miljönämnden 6) väljer en ny medlem till revisionsnämnden istället för Kristina Lönnfors. Enligt förslaget.

8 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ FM 33 Stadsfullmäktige beslutar att 1) stadsfullmäktige beviljar Kristina Lönnfors avsked från uppdraget som medlem i byggnads- och miljönämnden 2) stadsfullmäktige beviljar Kristina Lönnfors avsked från uppdraget som medlem i revisionsnämnden 3) stadsfullmäktige beviljar Kristina Lönnfors avsked från uppdraget som ersättare i stadsfullmäktige 4) stadsfullmäktige väljer en ny medlem till byggnads- och miljönämnden i stället för Kristina Lönnfors 5) stadsfullmäktige väljer en ny ordförande till byggnads- och miljönämnden 6) stadsfullmäktige väljer en ny medlem till revisionsnämnden istället för Kristina Lönnfors. Stadsfullmäktige 1) beviljade Kristina Lönnfors avsked från uppdraget som i byggnads- och miljönämnden 2) beviljade Kristina Lönnfors avsked från uppdraget som i revisionsnämnden 3) beviljade Kristina Lönnfors avsked från uppdraget som ersättare i stadsfullmäktige 4) valde Lars Bäcklund till ny i byggnads- och miljönämnden i stället för Kristina Lönnfors 5) valde Roger Turku till ny ordförande i byggnads- och miljönämnden 6) valde Raili Äijö till ny i revisionsnämnden i stället för Kristina Lönnfors.

9 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Grundtrygghetsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Välfärdsberättelse över barn och unga och välfärdsplan för barn och unga GN Beredning: servicechef Jaana Iivonen, tfn Enligt 12 i barnskyddslagen (417/2008) ska kommunen eller flera kommuner tillsammans göra upp en plan över kommunens eller kommunernas verksamhet för att främja barns och unga personers välfärd samt ordna och utveckla barnskyddet. Planen ska godkännas av respektive kommuns fullmäktige och ses över minst vart fjärde år som en del av kommunens verksamhets- och ekonomiplanering. Planen ska innehålla bl.a. uppgifter om barns och unga personers uppväxtförhållanden och välfärdssituation, om åtgärder och tjänster som främjar barns och unga personers välfärd och förebygger problem samt om behovet av barnskydd i kommunen och om resurser som ska reserveras för barnskyddet. Planen ska göras upp så att den gäller hela kommunen och inte enbart socialväsendet. Målet är att barn och unga ska få det stöd som de behöver i ett så tidigt skede som möjligt genom normala tjänster. Välfärdsberättelsen över och välfärdsplanen för barn och unga ska ingå som bilaga i Lovisa stads och Lappträsk kommuns välfärdsberättelse och välfärdsplan. Den första för Lovisa stad och Lappträsk kommun gemensamma välfärdsplanen för barn och unga gällde och den godkändes av stadsfullmäktige i Lovisa stad och av kommunfullmäktige i Lappträsk kommun. Värdegrunden och principerna för välfärdsarbetet för barn och unga är härledda ur strategierna för Lovisa stad och Lappträsk kommun samt ur principerna i barnskyddslagen (417/2008) och lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1883). Målet är att agera så tidigt, så öppet och i så gott samarbete som möjligt för att familjerna, barnen och de unga i rätt tid ska få planmässig och sakkunnig service som upprätthåller och ökar deras välfärd. I förslaget till välfärdsberättelse över barn och unga samt välfärdsplanen för barn och unga beskrivs barns och ungas välfärdssituation genom statistik och indikatorer. I dokumentet används samma strukturering av välfärdens

10 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ dimensioner som i den preliminära rapporten Lasten hyvinvoinnin tila kansallisten indikaattoreiden kuvaamana (ett utkast till beskrivning av välfärden bland barn i ljuset av de nationella indikatorerna för barnens välfärd) av barnombudsmannens byrå, undervisnings- och kulturministeriet samt en forskargrupp vid centralen för främjande av hälsa vid Jyväskylä universitet. Dessutom beskrivs de nuvarande tjänsterna. Avsnittet med planer är förenligt med avsnitten med planer för barn och unga samt unga vuxna i Lovisa stads välfärdsberättelse. Bilaga 1. Föredragning: tf. grundtrygghetsdirektör Tero Taipale. Grundtrygghetsnämnden godkänner välfärdsberättelsen över barn och unga samt välfärdsplanen och överlämnar planen till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Lovisa stad samt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Lappträsk kommun för godkännande. I den svenska berättelsen ändrades s 50, Småbarnsfostran, stycke 3 till formen De ambulerande specialbarnträdgårdslärarna... Beslut enligt förslaget. STST 17 Bilaga nr 5. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner välfärdsberättelsen över barn och unga samt välfärdsplanen Några tekniska justeringar godkändes enhälligt. Enligt förslaget. FM 34 Bilaga nr 20. Stadsfullmäktige godkänner välfärdsberättelsen över barn och unga samt välfärdsplanen Ledamot Armi Lindell föreslog följande tillägg i berättelsen på

11 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ sidan 9 till SWOT-lådan under Svagheter: det finns ingen kollektivtrafik från byarna till centrumområdet, vilket försvårar bland annat deltagande i hobbyverksamhet ungdomslokalerna/deras öppettider motsvarar inte behovet det rikliga bruket av berusningsmedel utbildningsmöjligheterna är mycket begränsade. Ledamot Pertti Lohenoja understödde Lindells förslag. Tillägget godkändes enhälligt. Ledamot Jerry Träskelin föreslog följande tekniska korrigering: på sidan 58 flyttas det sista stycket i punkten till sidan 35 och bildar där det näst sista stycket i punkten Resten av punkten stryks. Den tekniska korrigeringen godkändes enhälligt. Ledamot Thérèse Meriheinä föreslog att på sidan 59 i kapitel 5 korrigeras den andra meningen och en tredje mening sätts till enligt följande: Lovisa svenska och finska församling utgör tillsammans med Pernå, Liljendal och Strömfors församlingar Lovisanejdens kyrkliga samfällighet ansluter sig Lappträsk församlingar till samfälligheten. Den tekniska korrigeringen godkändes enhälligt. Kari Hagfors klämförslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen vidtar effektiverade åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten i Lovisa. Ledamot Camilla Antas berättade att samlingspartiets fullmäktigegrupp understöder Hagfors klämförslag. Klämmen godkändes enhälligt. Stadsfullmäktige godkände Välfärdsberättelsen över barn och unga och välfärdsplanen för barn och unga med de tillägg som Lindell föreslagit och med ovan nämnda tekniska korrigeringar.

12 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Ändring av samkommunen Eteva kuntayhtymäs grundavtal 35/00/2014 STST 51 Beredning: tf förvaltningsdirektör Lilian Andergård-Stenstrand Styrelsen för samkommunen Eteva kuntayhtymä beslutade på sina sammanträden och om ändringar i samkommunens grundavtal. I enlighet med 79 i kommunallagen skickar samkommunsstyrelsen för Eteva det ändrade grundavtalet för behandling av fullmäktigesamlingarna i medlemskommunerna och ber dem fatta beslut i ärendet före Ändringarna av grundavtalet gäller följande paragrafer i grundavtalet: 3 Medlemskommuner Kommunerna Karislojo och Nummi-Pusula som sammanslagits med Lojo stad stryks från förteckningen över medlemskommuner. 8 Samkommunsstämmans uppgifter och beslutanderätt Ny punkt 20: beslutar om grunderna för intern kontroll och riskhantering i samkommunen och i koncernen. Kommunallagen har ändrats (325/2012) bl.a. vad gäller intern kontroll och riskhantering i kommunerna. 16 Avvikande betalningsgrunder Nytt moment 3: En medlemskommuns andel av den pensionsutgiftsbaserade avgift som Keva har fastställt för samkommunen för respektive verksamhetsår fördelas mellan medlemskommunerna i de tidigare samkommunerna Uudenmaan erityispalvelut och Pääjärven kuntayhtymä i relation till kommunernas faktiska användning av tjänster före 2005 i de nämnda samkommunerna. Som pensionsutgiftsbaserad avgift används vardera samkommunens egen, av Keva årligen meddelade avgift. Uttagandet av avgiften ändras så att Keva fr.o.m tar ut de pensionsutgiftsbaserade avgifterna direkt av medlemskommunerna. Bilaga nr 19: utdrag ur samkommunsstyrelsens beslut och det ändrade grundavtalet. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva

13 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner ändringarna i samkommunen Eteva kuntayhtymäs grundavtal i enlighet med bilagan. Paragrafen justeras omedelbart. Enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. Paus FM 35 Bilaga nr 21: utdrag ur samkommunstyrelsens beslut och det ändrade grundavtal Stadsfullmäktige godkänner ändringarna i samkommunen Eteva kuntayhtymäs grundavtal i enlighet med bilagan. Enligt förslaget.

14 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Utredning av effektiveringsmöjligheter inom administrationen i Lovisa stad, fullmäktigemotion 822/ /2012 FM 88 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 46. Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. STST 197 Bilaga nr 69. Beredning och föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadens utvidgade ledningsgrupp höll ett heldagsmöte, där man diskuterade med vilka utgångspunkter, enligt vilken tidtabell och med hurudana åtgärder förvaltningen och verksamheten överhuvudtaget kan effektiveras. Avsikten är att under våren hålla två fortsatta möten och att centralerna ska ordna egna verkstäder, där frågan om effektivering behandlas på praktisk nivå. Processen är än så länge i sitt inledande skede, med de första resultaten står att vänta redan i budgeten 2014 och mera omfattande i budgeten Verkstäderna har hållits på våren 2013 och på dem har man fått information om möjligheterna till att effektivera förvaltningen. I de effektiveringsprogram som centralerna gjort har man även utrett möjligheterna att effektivera förvaltningen och att omorganisera tjänster och befattningar. Åtgärderna konkretiseras i samband med de årliga budgetförslagen. Stadsstyrelsen godkänner svaret och föreslår att stadsfullmäktige antecknar ärendet för kännedom och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Ledamot Mikael Karlsson föreslog att ärendet remitteras för ny beredning.

15 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Ledamot Mia Heijnsbroek-Wirén understödde Mikael Karlssons förslag. Ärendet remitterades enhälligt för ny beredning. STST 26 Beredning: stadsdirektör Olavi Kaleva, tekniska direktören Ulf Blomberg, personalchef Jan Rosenström och tf. förvaltningsdirektör Lilian Andergård-Stenstrand 1) Vilka personer berörs av den naturliga avgången i form av sannolik pensionering under närmaste år och kan man undvika nyrekrytering genom att ändra på arbetsmetoder eller organisationsförändringar. Pensionsavgången i Lovisa stad kommer under åren att vara totalt ca 120 personer. Under år 2014 antas 34 anställda avgå med ålderspension. En exakt prognos är omöjlig att göra då pensionsåldern är flexibel och också beror på de anställdas egna preferenser och beslut. En närmare granskning av de personer som under perioden når pensionsåldern visar att avgången kommer att vara störst inom vården (cirka 40 personer) och inom bildningen och dagvården (cirka 35). Nyrekryteringar måste göras för att trygga verksamheten. I de övriga sektorerna är avgången betydligt mindre, t.ex. inom städning och kosthåll (10) samt tekniska sektorn (10). Inom olika byrå- och stödfunktioner kommer avgången att vara cirka 15 personer. Pensionsprognosen utnyttjas redan nu så långt som möjligt i planeringen av verksamheten. Inom allmän- och koncernförvaltningens administrativa funktioner torde pensionsavgången vara följande: 2014 en person, 2015 två personer, 2016 tre personer och 2017 fem personer. Därmed kommer inte pensioneringarna i sig själva att möjliggöra några snabba omställningar inom centralförvaltningen. Detta utesluter förstås inte att andra effektiveringsåtgärder genomförs genom interna arrangemang. Den nuvarande personalplaneringen utgår från att pensioneringarna inom administration och stödfunktioner i första hand inte ersätts genom nyanställningar. I Lovisa stad fanns totalt 1139 olika anställningar i huvudsyssla varav 95 innehåller olika förmansuppgifter. Av dessa fungerar 76 personer som närförmän och arbetsledare. Typiska närförmän är t.ex. daghemsföreståndare, avdelningsskötare inom vården samt skolornas föreståndare och rektorer. Om man bortser från centralernas sex direktörer finns totalt 13 personer som kan

16 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ anses vara mellanchefer. Av de nuvarande förmännen har fem personer möjlighet att avgå med ålderspension under Pensioneringstakten kommer att vara ungefär på samma nivå också under de närmaste åren. Målsättningen är att antalet förmän på sikt kommer att kunna minskas och förmansrollerna förenhetligas genom sammanslagning av mindre enheter och andra organisatoriska åtgärder. 2) Staden hyr för närvarande rätt dyra verksamhetsutrymmen tillika som stadens egna lokaler står tomma. Verksamhetspunkterna behöver nödvändigtvis inte koncentreras som i nuvarande utsträckning i omedelbar närhet av torget. Staden betalar ca 11 /m² hyra per månad för de utrymmen som tekniska centralen i dag befinner sig i vid Drottninggatan. I hyran ingår fastighetsskötsel, värme och vatten men inte elektricitet och städning. Hyran kan kanske med Lovisa mått anses rätt dyr, men i gengäld är utrymmena effektiva, så att den totala ytan som används är liten. Den totala utrymmeskostnaden för tekniska centralen med även el och städning medräknad blir ungefär /år. Ifall tekniska centralen flyttar till Pernå kommunkanslis gamla utrymmen och tegelhuset räcker inte utrymmet till för hela personalen. Antingen behövs det en tillbyggnad på ca 150 m² eller så bör centralen delas upp på flera ställen. Utrymmesutgifterna med samma innehåll som ovan utan att något värde räknats för byggnaderna skulle bli ca /år. Därtill kommer minst för ökning i kilometerersättning för körande mellan Torsby och centrum. Det går även mycket arbetstiden till åkandet mellan Torsby och centrum. Engångskostnaderna för en flyttning uppskattas till för tillbyggnad, för reparations- och ändringsarbeten, för dataförbindelser och för själva flyttningen. Den totala engångskostnaden blir alltså ca Summan finns inte beaktad i budgeten. Fördelen med en flyttning till Torsby är att utrymmena kommer i användning. Kostnadsinbesparingen som fås äts upp av förlorad arbetstid. Servicen för den största delen av kommuninvånarna samt för invånarna från Lappträsk som köper tjänster blir sämre, emedan det är mycket svårt för nästan alla att ta sig till Torsby än till Lovisa centrum. Även personalens arbetsväg förlängs i allmänhet och rekryteringen av ny personal försvåras.

17 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Det inte ekonomiskt och praktiskt förnuftigt att flytta tekniska centralen till Torsby. Servicen hålls bättre och kostnaderna lägre då centralen hålls i centrum. 3) Utreda möjligheteterna till front office-verksamhet Front office-verksamhet i någon form kommer att tas i bruk inom ramen för effektiveringsarbetet de närmaste åren. Gemensamma kundbetjäningsställen är till nytta för både kommuninvånarna och stadens organisation. Kommuninvånarna får betjäning från ett och samma ställe och inom organisationen kan man mera effektivt fördela de befintliga resurserna. Den sektoröverskridande kundbetjäningen skulle vara kommuninvånarens första kontakt i de flesta kundbetjäningsärendena, speciellt gällande olika slags rutinärenden. Då det är fråga om mera komplicerade saker kan kommuninvånaren träffa den sakkunniga tjänsteinnehavaren direkt. Som en början på utredningen av den här frågan har stadens ledningsgrupp beslutat att bekanta sig med organiseringen av Borgå stads servicekontor Kompassen (kundservicechef Marjut Björklund). Det här sker senast i april 2014 då stadens nya förvaltningsdirektör har börjat jobba. Front office-verksamheten utreds också närmare inom ramen för de utredningar om kommunsammanslagning som Lovisa stad deltar i under år ) Operativa ledningen, exempelvis ledningsgruppen förstärkt med sakkunniga inom staden, kunde ge en mellanrapport om arbetets fortskridning och preliminära synpunkter under år 2013,varvid stadsfullmäktige kunde ta ställning och fatta eventuella beslut under år Stadens ledningsgrupp har aktivt koordinerat centralernas arbete kring effektivering av verksamheterna både när det gäller producerandet av tjänster och omorganisering av tjänstestrukturen. På våren 2013 höll ledningsgruppen förstärkt med sakkunniga och enhetscheferna tre speciella tillfällen kring effektivering av stadens verksamheter och metoder att hitta kostnadsinbesparingar både när det gäller tjänstestrukturen och serviceproduktionen. Arbetet gjordes inom ramen för det så kallade USO-projektet som har som mål bland annat att utveckla kommunen med beaktande av framtidens utmaningar och nya krav. Detta arbete var ett steg i det så kallade effektiveringsprogrammet vars mål och innehåll har presenterats åt förtroendevalda på hösten 2013 i form av en aftonskola. Arbetets riktlinjer, mål och förslag ingick i stadens budgetförslag för år Stadsfullmäktige har på sitt möte godkänt budgeten samt vissa delar i stadens effektiveringsprogram.

18 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Detta effektiveringsarbete fortsätter på våren 2014 med två speciella seminariedagar inom ramen för projektet USO-2 där man ytterligare kommer att behandla möjligheter till effektivering av stadens verksamheter och sätt att förankra arbetet bland hela organisationen. Resultatet av arbetet kommer att förankras i budgetprocessen för budgetberedningen Bilaga nr 10. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen godkänner svaret för egen del och föreslår att stadsfullmäktige godkänner svaret och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Ledamot Mikael Karlsson föreslog följande tillägg: Stadens operativa ledning ska göra upp en konkret plan över hur man kan minska personalen med 30 personer från stadens organisation från och med Ledamot Mia Heijnsbroek-Wirén understödde förslaget. Utgångsförslaget Ja 7 röster (Skog, Grönberg, Alm, Ekström, Pere, Peltoluhta, Lindell). Nej Mikael Karlssons tillägg 4 röster (Lepola, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Lindfors). Enligt förslaget. FM 36 Bilaga nr 22. Stadsfullmäktige godkänner svaret och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Ledamot Mikael Karlsson föreslog följande tillägg: Stadens operativa ledning ska före göra upp en konkret plan över hur man kan anpassa personalmängden i Lovisa stad. Ledamot Mia Heijnsbroek-Wirén understödde Karlssons förslag. Omröstning: Ja stadsstyrelsens förslag 39 röster Nej Karlssons förslag 20 röster stadsstyrelsens förslag blev i kraft.

19 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Beslutet enligt förslaget.

20 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Stadsfullmäktige Bildningsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Att förbjuda elektroniska cigaretter i Lovisaskolorna, fullmäktigemotion 698/ /2013 FM 100 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 35. Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. BN 14 Beredning: bildningsdirektör Thomas Grönholm, tfn Fullmäktige Satu Hämäläinen och 28 andra fullmäktigeledamöter har inlämnat en motion i vilken det föreslås att användningen av elektroniska cigaretter ska förbjudas i skolorna i Lovisa. I motionen motiveras förbudet av elektroniska cigaretter med hänvisningar till bl.a myndigheters synpunkter, utländska undersökningar och en undersökning om ungdomars hälsovanor. I enlighet med tobakslagen ( 693/1976), 5. kap., 12 mom. 2 är rökning förbjudet fr.o.m i lokaler vid läroanstalter som ger grundläggande utbildning, yrkesutbildning och gymnasieutbildning och deras elevhem samt på utomhusområden som används av dessa. I tobakslagen omnämns elektroniska cigaretter inte direkt, men i lagen ( 3) används begrepp som t.ex. rökdon och tobaksimitationer. Enligt 24 i tobakslagen svarar kommunen för den lokala verksamheten för inskränkande av tobaksrökning. Även fullmäktige Kari Hagfors och 10 andra ledamöter har inlämnat en liknande motion Föredragande: bildningsdirektör Thomas Grönholm. tfn

21 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Bilagor Som svar på den inlämnade motionen beslutar bildningsnämnden att Lovisa, som fr.o.m är en rökfri stad, förbjuder användningen av elektroniska cigaretter i Lovisa stads skolor (grundläggande utbildning och gymnasier) fr.o.m Det ovan nämnda ges som svar på motionen till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige. Behandling Föredragande fogade till sin beredning en annan motion med liknande innehåll genom att till slutet på sin beredningstext foga följande mening: Även fullmäktige Kari Hagfors och 10 andra ledamöter har inlämnat en liknande motion Föredragande ändrade sitt förslag till att omfatta två motioner genom att foga in ordet två i förslaget och skriva om ordet motionen till motionerna. Motionen fogas som bilaga 11 till paragrafen. Bildningsnämnden beslutade godkänna föredragandes ändrade förslag. Beslutet lyder: Som svar på de två inlämnade motionerna beslutar bildningsnämnden att Lovisa, som fr.o.m är en rökfri stad, förbjuder användningen av elektroniska cigarretter i Lovisa stads skolor (grundläggande utbildning och gymnasier) fr.o.m Det ovan nämnda ges som svar på motionerna till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige. STST 40 Bilaga nr 15. Föredragning: stadsdirektör Olvai Kaleva Stadsstyrelsen godkänner för egen del svaren på de två inlämnade fullmäktigemotionerna och föreslår att stadsfullmäktige godkänner svaren och konstaterar att motionerna är slutbehandlade. Stadsstyrelsen godkände enhälligt följande tillägg till svaret: Förbudet gällande elektroniska cigaretter utvidgas till att omfatta

22 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ stadens alla fastigheter. Till övriga delar enligt förslaget. FM 37 Bilaga nr 23. Stadsfullmäktige godkänner svaret och konstaterar att motionerna är slutbehandlade. Enligt förslaget.

23 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Grundtrygghetsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Invånaradress mot indragning av tandläkarmottagningen i Forsby 14/05.08/2014 GN Beredning och föredragning: tf. grundtrygghetsdirektör Tero Taipale, tfn Ordföranden för stadsfullmäktige Arja Isotalo mottog en invånaradress av representanter för Forsby: Invånaradress mot Lovisa stadsfullmäktiges beslut att centralisera tandvården så att tandläkarstationen i Forsby dras in. Vi anser att indragningen leder till en avsevärt sämre service för äldre personer och dessutom förorsakar transporten av dagis- och skolbarn till stadens centrum alltför stora kostnader och extra besvär. Vi är också oroliga över att nästa steg kan vara att dra in all hälsovård i Forsby. Det är helt motstridigt att koncentrera all service till stadens centrum samtidigt som man vill ha flera invånare till Forsby. Vi kräver att detta fullmäktigebeslut återtas och att all hälsovård bevaras i Forsby. Vi undertecknade motsätter oss att Forsby tandläkarstation dras in: Enligt 28 i kommunallagen har kommuninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Om antalet initiativtagare i en fråga som hör till fullmäktiges befogenhet motsvarar minst två procent av kommunens röstberättigade invånare, ska frågan tas upp till behandling i fullmäktige inom sex månader efter att den väcktes. Invånarinitiativet i fråga uppfyller de båda formella förutsättningarna. Stadens ledningsgrupp beslutade att invånarinitiativet ska behandlas av grundtrygghetsnämnden , av stadsstyrelsen och av stadsfullmäktige senast i april. Tf förvaltningsdirektör Lilian Andergård-Stenstrand underrättade per telefon Stig Wilkman, som var den första undertecknaren av adressen, om tidtabellen för behandlingen av ärendet. Bakgrund: Stadsfullmäktiges beslut att överföra tandkliniken i Forsby till en del av tandkliniken vid Lovisa huvudhälsostation har lett till att det lämnats in en invånaradress, som 756 invånare har undertecknat. Som argument mot att flytta tandkliniken nämns

24 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ bl.a. att servicen för den äldre befolkningen, daghemsbarn och skolelever försämras och att transporten försvåras. Dessutom befarar man att beslutet leder till att all hälsovård i Forsby dras in. Centraliseringen av tandvården till Lovisa gäller hela området för Lovisa stad, inte enbart Forsby. Orsak till centraliseringen är behovet att effektivera all verksamhet inom grundtrygghetscentralen. Stadsfullmäktige, grundtrygghetsnämnden och tjänstemännen som berett ärendet är medvetna om de olägenheter som ändringen medför, men efter att ha satt sig in i olika utredningar har de konstaterat att olägenheterna är mindre än fördelarna. Motiveringar: Fördelarna med centralisering av tandvården är bl.a.: 1. Effektivare användning av personalresurserna. På ett större verksamhetsställe kan tandskötaren assistera en annan tandläkare när en tandläkare är frånvarande. På motsvarande sätt lamslår inte heller tandskötarens frånvaro tandläkarverksamheten, såsom det sker på en mottagning med en eller två tandläkare. 2. Instrumentservicen kan centraliseras till ett ställe och bilddiagnostiksutrustningen finns i Lovisa. Tandvård orsakar att en betydande mängd instrument ska rengöras, och centraliseringen av instrumentservicen frigör personalresurser som kan användas i vårdarbetet. Ur ekonomisk synpunkt är centralisering också i övrigt fördelaktigare. Tämligen ofta måste det tas en panoramabild av patientens käke, och då måste patienten ändå åka till Lovisa under vårdepisoden. 3. Tandvårdens hjälpanordningar och instrumentlager (sugmotorer, kompressorer m.m.) är gemensamma för en arbetsplats. Det behövs färre investeringar och lokaler och underhållet blir billigare. Det behövs mindre utrymme för lager och storleken på lagret kan också vara mindre. Oväntade störningar i tandvårdsutrustningen stoppar inte hela verksamheten. 4. Rekrytering, specialisering och konsultation underlättas. Det har i många år varit besvärligt att rekrytera speciellt tandläkare i hela Finland, och det kommer inte heller att bli lättare under de närmaste åren. Unga tandläkare kan inte placeras på ett litet verksamhetsställe, och små tandkliniker har i övrigt också mindre möjligheter att rekrytera än vad stora har. I en enhet med flera tandläkare kan arbetet fördelas i enlighet med bästa kunnande och det är också lättare att konsultera andra tandläkare. Detta är av stor betydelse för hur läkarens skicklighet utvecklas och det inverkar också positivt på patientsäkerheten. Universiteten kräver ofta att den handledande läkaren är fysiskt närvarande på samma

25 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ verksamhetsställe som den som får handledning. Detta innebär att en läkare som håller på att skaffa sig behörighet eller att specialisera sig inte kan arbeta ensam på verksamhetsstället. Även en erfaren tandläkare som länge jobbar ensam drar nytta av andra kollegers närvaro med tanke på utvecklingen av yrkesskickligheten och är tvungen att lägga vikt att den egna kompetensen upprätthålls. 5. Problemet med att uteblivelser inte avbokas är klart större i tandvården än inom övrig hälsovård, och det leder till att resurser slösas i betydande grad. Inom större enheter kan avbokningar och oavbokade uteblivelser användas för jourpatienter på ett effektivare sätt. 6. I en större enhet är det lättare att samordna tandläkarens och munhygienikerns arbete under alla dagar. Munhygienikern har relativt ofta behov av att konsultera tandläkaren, och när detta görs möjligt ökar patientsäkerheten och onödig hänvisning av patienterna till tandläkarens mottagning minskar. På sitt sammanträde diskuterar grundtrygghetsnämnden invånaradressen och motiveringarna och avväger på nytt fullmäktigebeslutets konsekvenser för tandvårdsverksamheten och servicen för invånarna. Grundtrygghetsnämnden har förståelse för de farhågor som invånarna i Forsby har, men grundtrygghetsnämnden föreslår varken stadsstyrelsen eller stadsfullmäktige att beslutet ska ändras. Enligt förslaget. STST 57 Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen godkänner svaret för egen del samt föreslår att stadsfullmäktige godkänner svaret och konstaterar att invånaradressen inte ger upphov till ändringar i stadsfullmäktiges beslut. Paragrafen justeras omedelbart. Ledamot Mikael Karlsson föreslog att tandläkarmottagningen i Forsby inte dras in. Ledamot Veikko Ekström understödde Karlssons förslag. Omröstning: Ja föredragandes förslag 7 röster (Liljestrand, Lepola,

26 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Heijnsbroek-Wirén, Björklöf, Lindfors, Peltoluhta, Lindell) Nej Karlssons förslag 2 röster (Karlsson, Ekström) föredragandes förslag fortsätter att gälla Beslutet enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. FM 38 Stadsfullmäktige godkänner svaret och konstaterar att invånaradressen inte ger upphov till ändringar i stadsfullmäktiges beslut. Ledamot Mikael Karlsson föreslog att tandläkarmottagningen bibehålls i Forsby. Ledamot Kalevi Lappalainen och Satu Hämäläinen understödde Karlssons förslag. Omröstning: Ja stadsstyrelsens förslag 45 röster Nej Karlssons förslag 14 röster stadsstyrelsens förslag blev i kraft. Beslutet enligt förslaget.

27 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Stadsfullmäktige Utse Årets arbetstagare i Lovisa stad, fullmäktigemotion 225/ /2014 FM 39 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 24. Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning.

28 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Stadsfullmäktige Helhetsplan för ansiktsupplyftning av trafik och gator i affärskvarteren i centrum, fullmäktigemotion 226/08.00/2014 FM 40 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 25. Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning.

29 LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Stadsfullmäktige Avslutande av mötet FM 41 Ordföranden avslutade mötet kl

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2016 1 Stadsfullmäktige TID 12.10.2016 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1 Stadsfullmäktige TID 20.01.2016 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2013 1 Stadsfullmäktige TID 16.01.2013 kl. 18:01-18:52 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Paakkanen Petra I viceordförande Hagfors Kari II viceordförande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2012 117 Stadsfullmäktige TID 09.05.2012 kl. 18:05-19:35 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion Stadsfullmäktige 56 10.04.2013 Personalsektionen 49 04.12.2013 Stadsstyrelsen 261 16.12.2013 Personalsektionen 30 27.05.2014 Stadsstyrelsen 205 18.08.2014 Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01.

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01. Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014 Bolagisering av hamnen 226/00.01.00/2012 STST 102 Beredning: huvudbokförare Tamara Liimatainen Med stöd av Europeiska

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1 Stadsfullmäktige TID 20.05.2015 kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179 Stadsfullmäktige TID 11.06.2014 kl. 18:03-20:30 PLATS Keskus-Centralen, Södra Åsen 2 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors Kari II

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir.

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir. LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Stadsstyrelsen TID 20.01.2014 kl. 17:32-19:13 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Lepola Janne I vice ordförande Grönberg

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334 Stadsstyrelsen TID 18.06.2012 kl. 17:00-18:07 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Alm Agneta I viceordförande Järvinen Anja

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot.

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot. LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 136 Stadsfullmäktige TID 20.05.2015 kl. 18:09-19:51 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1 Stadsfullmäktige TID 11.11.2015 kl. 16:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja Elias

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1 Stadsfullmäktige TID 15.04.2015 kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 7/ Bildningscentralen, Karlskronabulevaden 8, Lovisa. Boberg Maria Anita Elisabeth Anderssons ersättare

LOVISA STAD PROTOKOLL 7/ Bildningscentralen, Karlskronabulevaden 8, Lovisa. Boberg Maria Anita Elisabeth Anderssons ersättare LOVISA STAD PROTOKOLL 7/2013 1 Bildningsnämnden TID 30.10.2013 kl. 18:00-19:12 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevaden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Grundström Maria ordförande Jokela-Ylipiha Annu ledamot

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ NÄRVARANDE Liljestrand Tom I vice ordförande. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Andersson Otto Anton ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ NÄRVARANDE Liljestrand Tom I vice ordförande. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Andersson Otto Anton ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 8/2015 232 Stadsfullmäktige TID 14.10.2015 kl. 18:00-22:13 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja Elias II vice ordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 9/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot.

LOVISA STAD PROTOKOLL 9/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot. LOVISA STAD PROTOKOLL 9/2015 292 Stadsfullmäktige TID 11.11.2015 kl. 16:00-21:55 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot Andersson Otto Anton ledamot.

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot Andersson Otto Anton ledamot. LOVISA STAD PROTOKOLL 8/2014 242 Stadsfullmäktige TID 10.09.2014 kl. 18:00-19:55 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2014 84. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir.,sekreterare

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2014 84. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir.,sekreterare LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2014 84 Stadsstyrelsen TID 03.03.2014 kl. 17:34-20:54 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Lepola Janne I vice ordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden 169 30.11.2010 Stadsstyrelsen 13 10.01.2011 Stadsfullmäktige 15 09.02.2011 Försäljningsprinciper för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 145 09.05.2016 Stadsstyrelsen 176 06.06.2016 Stadsfullmäktige 39 29.06.2016 Stadsstyrelsen 217 08.08.2016 Stadsstyrelsen 247 22.08.2016 Stadsfullmäktige 52 31.08.2016 TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-09-28 16:00 Möteskallelse Onsdagen 28.9.2016 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid och plats för sammanträdet: torsdag 16.4.2015 kl. 17:00-18:40 i församlingsgårdens stora sal (Drottninggatan 22). Ordförande: Karl af Hällström,

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 112 08.10.2012 Direktionen för serviceproduktion 115 20.12.2012 Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 08.10.2012 112 Ledamot

Läs mer

25 Områden i behov av planering

25 Områden i behov av planering Byggnads- och miljönämnden 111 09.06.015 Kommunstyrelsen 346 0.11.015 Kommunfullmäktige 113 16.11.015 Ändringar i 5 och 6 i byggnadsordningen Byggnads- och miljönämnden 09.06.015 111 Bestämmelsen i byggnadsordningen

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden

Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden Stadsfullmäktige 108 14.12.2016 Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden 1.1-31.5.2017. Stadsstyrelsen 28.11.2016 383 Stadsfullmäktige godkände 14.9.2016/ 74 Lojo

Läs mer

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017 Kommunstyrelsen 30 8.08.04 Kommunstyrelsen 3 5.08.04 Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 05-07 Kommunstyrelsen 8.08.04 30 Enligt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 9 november 2012, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 12.45. 51 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

797/ /2013 GN Beredning: servicechef Lisbeth Forsblom, tfn , och Carola Klawér, tfn

797/ /2013 GN Beredning: servicechef Lisbeth Forsblom, tfn , och Carola Klawér, tfn Grundtrygghetsnämnden 126 19.11.2013 Stadsstyrelsen 247 02.12.2013 Stadsfullmäktige 124 11.12.2013 Tekniska nämnden 13 28.01.2014 Grundtrygghetsnämnden 39 15.04.2014 Stadsstyrelsen 135 19.05.2014 Stadsfullmäktige

Läs mer

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Stadsstyrelsen 211 20.6.2016 122 Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att lösa bostadsbristen (Bordlagt 22.8.2016) Beredning och

Läs mer

Stst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A

Stst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A KOMMUNREFORMEN Stst 20.2.2012 99 Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A Remissfrågorna: Bilaga 99 B Stadssekreteraren: Finansministeriet begär utlåtande av kommunerna (kommunfullmäktige) över utredningen som

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015 11/2015 KALLELSE 1 Sammanträdestid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 16.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Kimito Beslutande Övriga Ärenden Underskrift Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2013 1 Stadsstyrelsen TID 28.01.2013 kl. 17:06-19:48 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Lepola Janne I viceordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 18.03.2014 kl. 18.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 1 Konstaterande av beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem S:t Görans församlingshem 13.01.2015 18.30 20.03 2 NÄRVARANDE Andersson Ove Andersson Ulla Beijar Christian Birney Julia Eriksson Hans Erik Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt Flink Margareta Forsbom

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1 Stadsfullmäktige TID 09.09.2015 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. 1 Tillämpningsområde

VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. 1 Tillämpningsområde VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014 1 Tillämpningsområde Bestämmelserna i denna förvaltningsstadga tillämpas på sammanträdesförfarandet

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

REVIDERAD AV STYRELSEN

REVIDERAD AV STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR ÅBO AKADEMIS STYRELSE GODKÄND AV STYRELSEN 9.2.2012 REVIDERAD AV STYRELSEN 18.4.2012 1. ALLMÄNT Denna arbetsordning fungerar som interna regler för styrelsens arbete. Arbetsordningen

Läs mer

1 Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet

1 Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet Kommunstyrelsen 386 30.11.2015 Befattningsändringar i budgeten för år 2016 Kommunstyrelsen 386 Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 16.11.2015 godkänt kommunens budget för år 2016. Befattningsändringarna

Läs mer

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat.

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat. Stadsstyrelsen 6 16.01.2017 Stadsstyrelsen 15 23.01.2017 Stadsfullmäktige 1 29.01.2017 Kommunalbesvär / Outi Mc Donald, Olli Mustonen 553/10/2010, 1635/33/2012 STST 16.01.2017 6 Helsingfors förvaltningsdomstol

Läs mer

Valchefen och övrig personal

Valchefen och övrig personal Centralvalnämnden 50 6.09.205 Centralvalnämnden och kommunens personal under valperioden 203 207 Centralvalnämnden 50 Nästa val är kommunalvalet 9.4.207. Under valperioden 203 207 förrättas inga andra

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 10 FGE 11 FGE 12 FGE 13 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Förteckning över motioner som fullmäktigeledamöter har gjort och som är under

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n!

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n! Den nya förvaltningsstadgan V ä l k o m m e n! Förvaltningsstadgan (KomL 90 ) innehåller bestämmelser om åtminstone frågor som gäller Ordnandet av förvaltningen och verksamheten Besluts- och förvaltningsförfarandet

Läs mer

-2, BILDN :00

-2, BILDN :00 -2, BILDN 2017-08-30 16:00 Möteskallelse Onsdagen 30.8.2017 kl. 16.00, Mötesrum Panama (f.d. Mårds matservering, från Alholmsgatan till vänster ner i källaren) Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga

Läs mer

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 27.5.2013

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 27.5.2013 Samkommunstyrelsen Föredragningslista 6/2013 SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 6/2013 Måndag kl. 09.00 Optima, Hagagränd 3, Terjärv Beslutande Kenneth Holmgård,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 17 december 2015 kl 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 106. Sammankallande och beslutsförhet 107. Justering av protokoll 108. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009 Styrelsen nr 10/2009 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 12.30. Paragraf Ärende 104 Sammankallande och beslutförhet. 105 Justering av protokoll. 106 Fastställande av föredragningslistan. 107 Uppsägning

Läs mer

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN UTKAST 23.11.2015 (korrigerad version 14.12.2015) KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN GRUNDAVTAL 1 kapitlet SAMKOMMUNEN 1 Namn

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 16.2.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 1215/12.02.01/2014 Stadsstyrelsen 78 17.3.2014 44 Godkännande av Esbo stads program för kulturell mångfald 2014 2017 Beredning och upplysningar: Teemu Haapalehto, tfn

Läs mer

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 15.12.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2011 Tid: 15.12.2011 kl. 13.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I NYKARLEBY STAD

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I NYKARLEBY STAD ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I NYKARLEBY STAD Godkänd 05.10.1995 Uppdaterad 08.11.2012 KAPITEL I Allmänna bestämmelser 1 Fullmäktiges konstituering Kallelsen till första sammanträdet för fullmäktiges

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I KRISTINESTAD

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I KRISTINESTAD ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I KRISTINESTAD Godkänd 18.9.1997 Träder i kraft 1.10.1997 Ändring godkänd av stge 26.3.2012 Ändring godkänd av stge 10.12.2012 I kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Konstitueringen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Arbetsordning. för kommunfullmäktige

Arbetsordning. för kommunfullmäktige 1(11) Dnr: 2014/ 303 dpl 101 Arbetsordning för kommunfullmäktige Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-08 99 2(11) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

LOJO STADSFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING

LOJO STADSFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING LOJO STADSFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING Stadsfullmäktige 13.11.1996 4 I kraft från 13.11.1996 Stadsfullmäktige har 27.3.2002 ändrat 26, 7, 13, 16, 17, 19 I kraft från 2.4.2002 Stadsfullmäktige har 14.11.2012

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun Senast reviderad 2015-12-17 2 (13) Antalet ledamöter... 3 Ordförande och vice ordförande... 3 Tid och plats för sammanträdena... 3 Förlängning av sammanträde

Läs mer

REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER

REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER 2011:30 REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER Antaget av kommunfullmäktige i Tidaholm 2010-12-13 att gälla från och med 2011-01-01. Ändring antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31.

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund.

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund. FÖREDRAGNINGSLISTA Föredragningslista för Ålands kommunförbund. Tid: Tisdag 27 november 2012, kl 13.15-13.35 Plats: Ålands hotell- och restaurangskola, Auditoriet 11 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 12 februari 2015 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 10. Sammankallande och beslutsförhet. 11. Justering av protokoll. 12. Föredragningslistans

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer