Kommunkostnad för att bistå med dagisplats till en 1-5-åring under ett år: kr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkostnad för att bistå med dagisplats till en 1-5-åring under ett år: 90 000 kr."

Transkript

1 Bilagor. Social service: Bilaga, Underlag för uträkningar Kommunkostnad för att bistå med dagisplats till en -5-åring under ett år: kr. Kommunkostnad för att bistå med grundskoleplats (inklusive fritids) till en 6-2-åring under ett år: kr. (För att räkna ut kostnaden för fritidsverksamhet dividerade vi kostnaden kr med två, då ca 50% av skoleleverna nyttjar fritids efter skolan. Denna summa lade vi sedan till den ursprungliga skolplatskostnaden. ) Kommunkostnad för att bistå med skolplats för 3-9-åringar (högstadium/gymnasium) under ett år: :- Källa: Margareta Strömberg Petterson

2 4.Miljö/Hållbarutveckling Bilaga 2, ÖP

3 4. Miljö/Hållbarutveckling, Bilaga 3. ÖP,

4 5 Fallstudie: Bilaga 4, Telefonundersökning Hermansbukten Ett samarbete mellan Uddevalla kommun och Högskolan i Trollhättan och Uddevalla Enkätundersökning kring attraktivt kustnära boende vid Sunningeviken. Ålder? På båda vuxna i hushållet. Hushållets totala inkomst? Taxerad förvärvsinkomst hos båda de vuxna, ej barn. Civilstånd? Sysselsättning? För båda vuxna. Hur många är ni i hushållet? eller fler Hur många barn? eller fler När flyttade ni hit? Varifrån flyttade ni? Inom Uddevalla kommun, från annan kommun- vilken, från annat landvilket. Varför flyttade ni hit? Fritext Vilka andra alternativ valde ni mellan? Hur fick ni reda på området? Vad är bra respektive sämre i området? Fritext Har eventuell marknadsföring för området stämt? Ja eller nej och motivera. Var avstånd till- eller kvalitet på skola var vid flytten till Hermansbukten en avgörande faktor? Ja, Nej, ev. motivering Var avstånd till- eller kvalitet på vård/omsorg var vid flytten till Hermansbukten en avgörande faktor? Ja, Nej, ev. motivering Ålder, förstnämnda är mannens ålder. 26 hushåll har undersökts.. 33/ / / / / / / / / /55. 5/ / / / / / / / /48 4

5 20. 32/ / / / / / /57 Inkomst i hushållet innan skatt? Inkomst i hushållet innan skatt, båda föräldrarnas totala förvärvsinkomst innan skatt. Förmögenheter och liknande ej inkluderat inte heller eventuellt arbetande barn. 26 hushåll har undersökts. Medelinkomsten är median Civilstånd? Gifta, sambos eller ensamstående. 2 hushåll har undersökts.. Gifta 2. Sambos 3. Gifta 4. Ensamstående 5. Sambos 5

6 6. Sambos 7. Gift 8. Sambos 9. Gift 0. Sambos. Gift 2. Gifta 3. Gifta 4. Gifta 5. Gifta 6. Gifta 7. Gifta 8. Gifta 9. Gifta 20. Sambos 2. Sambos Sysselsättning? 20 hushåll har undersökts.. Egen företagare & förskolelärare 2. Ingenjör/säljare & säljare 3. Egen företagare & sjukgymnast 4. Egen företagare & receptionist 5. Säljare o kommunalanställd 6. Inom sjukvården 7. Undersköterska & Säljare 8. Lärare & Chefsbefattning 9. Adjunkt & Systemvetare 0. Statsanställd & Eget företag. Bilmekaniker & Tandsköterska 2. Pensionärer 3. Ambulanssjukvården & Undersköterska 4. Läkare/ 5. Ingenjör& Hemmafru 6. Arbetslös & Egen företagare 7. Rådgivare & Kontorist 8. Metallarbetare & Vårdanställd 9. Barnmorska/ 20. Egen företagare & Specialpedagog Hur många är ni i hushållet? eller fler. 2 hushåll har undersökts. Medel 3 Hushåll(antal) Antal i hushållet

7 Hur många barn? eller fler. 2 hushåll har undersökts. Hushåll (antal) Antal barn i hushållet När flyttade ni hit? 20 hushåll har undersökts

8 Varifrån flyttade ni? Inom Uddevalla kommun, utifrån kommunen (vilken), annat land (vilket). 29 hushåll har undersökts. Från U-A kommun:2st, 4.4% Utom kommun:7st, 58,6%. Stockholm 2. Uddevalla kommun 3. Uddevalla kommun 4. Alingsås 5. USA 6. Uddevalla kommun 7. Uddevalla kommun 8. Trollhättan 9. Norge 0. Vänersborg. Uddevalla kommun 2. Uddevalla kommun 3. Uddevalla kommun 4. Färgelanda kommun 5. Vänersborg 6. Uddevalla kommun 7. Färgelanda kommun 8. Uddevalla kommun 9. Uddevalla kommun 20. Trollhättan 2. Vänersborg 22. Säffle 23. Holland 24. Nyköping 25. Örebro 8

9 26. Uddevalla kommun 27. Trollhättan 28. Uddevalla kommun 29. Skåne Varför flyttade ni hit? Fritext, 20 hushåll har undersökts.. Föräldrar bor i närheten. 2. Det är ett drömläge 3. Suveränt läge 4. Havet, kusten och nytt hus 5. Havet 6. Mannen fick arbete i närheten 7. Ville ha närhet till havet 8. Ville ha ngt mindre då barnen flyttade ut 9. Uppväxta i Uddevalla, ville tillbaka till havet 0. Kombinera fritidsboende med året runt boende. Kommunen tomtinlöste dem. 2. Närhet till havet 3. Närhet till havet 4. Närhet till havet 5. P.G.A. Arbete 6. P.G.A. Arbete 7. Närhet till havet 8. Närhet till havet 9. Närhet till havet 20. Närhet till havet och närhet till familj Vilka andra alternativ valde ni mellan? Fritext, 20 hushåll har undersökts.. Längs med kusten från Ljungskile till Göteborg 2. Göteborg 3. Lanesund 4. Inga 5. Har letat i tio år, detta var ett bra alternativ 6. Hade inga andra alternativ 7. Viseröd 8. Hade inga andra alternativ 9. Lanesund 0. Bokenäs och Gustavsberg. I Uddevalla kommun 2. Inga alt. 3. Inga alt. 4. Inga alt. 5. Flera, bland annat Lysekil 6. Inga alt. 7. Inga alt. 8. Runt Vänerns kust 9

10 9. Inga alt. 20. Lysekil Hur fick ni reda på området? Annons i dagspress, på Internet, mäklare bekanta eller övrigt. 20 hushåll har undersökts.. Genom föräldrarna 2. Internet 3. Visningsannons 4. Rykte 5. Dagspress 6. Mannen hittade området, hur vet hon ej 7. Bohuslänningen/ besök 8. Bohuslänningen 9. Genom en notis på E6:an, gjorde även ett besök innan husen byggts upp. 0. Genom press och mäklare. Annons på Internet 2. Tidningsannons, Trollhätteposten 3. Tidningsannons, Älvsborgsläns Tidning 4. Tidningsannons, Bohuslänningen 5. Tidningsannons, Bohuslänningen 6. Genom mäklare 7. Genom mäklare & Vänner 8. Slump, skylt vid vägen 9. Genom bekanta 20. Tidningsannons, Bohuslänningen Vad är bra i området? Fritext, 20 hushåll har undersökts.. Läget, stranden och båthuset, trevliga grannar. Mindre bra är att parkeringen ligger nära huset. 2. Miljön och naturen, tomterna kunde ha varit bättre 3. Läget, huset, sjöboden och båtplatsen. Sämre: backen och kommunikationen. 4. Att det är så nära havet och naturen, tycker inte något är dåligt. 5. Bra är naturen och omgivningen. Sämre är att kommunen sköts sämre än Trollhättan, man bör expandera. 6. Allt är bra! 7. Vattnet, bryggan 8. Friheten, havet, liten tomt, bra hus 9. Det mesta är bra! Nära till havet och ett enkelt liv. Husen är mkt bra även storleken på tomten kan dock upplevas att grannen kommer lite för nära ibland 0. Läget. Läget 2. Läget 3. Läget 4. Läget & priset 5. Läget 6. Läget 0

11 7. Läget 8. Allt 9. Läget Vad är sämre i området? Fritext, 20 hushåll har undersökts.. Kommunikationer och vägarna 2. Vägarna 3. Sophantering, kommunikation och vägar 4. Sophantering, kommunikation och vägar 5. Inget 6. Missnöje med kommunens insatser 7. Kommunikation och vägar 8. Sophantering 9. Vägar 0. Vägar. Kommunen sköter ej vägarna 2. Kollektiv trafiken 3. Sunningebacken 4. Bussförbindelser och vägarna 5. Möjligtvis bussförbindelserna och en rensning i naturen.

12 Har eventuell marknadsföring för området stämt? Ja, nej och motivera, 20 hushåll har undersökts.. "Den var lite väl bra." 2. "Lite överdrivet" 3. Stämmer bra 4. Ingen uppfattning 5. Ja den har stämt 6. Har inte sett någon 7. Ja 8. Ja 9. Har inte sett ngn (Säljaren borde varit mer realistisk, ej uppfyllda löften, kolonilotter) 0. Ja. Ej helt, dyrare än lovat 2. Ja 3. Ej sett någon 4. Ja 5. Ja 6. Ja 7. Ja 8. Ej sett någon 9. Ja 20. Ej helt, lovat lika hus stämmer ej, mindre allmän mark än lovat Var avstånd till- eller kvalitet på skola var vid flytten till Sunningeviken en avgörande faktor? Ja eller Nej. 20 hushåll har undersökts.. Nej 2. Ja 3. Ja 4. Nej 5. Ja 6. Nej 7. Nej 8. Nej 9. Ja 0. Nej. Nej 2. Nej 3. Ja 4. Nej 5. Nej 6. Nej 7. Nej 8. Nej 9. Nej 20. Nej 2

13 Var avstånd till- eller kvalitet på vård/omsorg var vid flytten till Sunningeviken en avgörande faktor? Ja eller Nej. 20 hushåll har undersökts.. Nej 2. Nej 3. Nej 4. Nej 5. Nej 6. Nej 7. Nej 8. Nej 9. Nej 0. Nej. Nej 2. Nej 3. Nej 4. Nej 5. Ja 6. Nej 7. Nej 8. Nej 9. Nej 20. Nej 3

14 5. Fallstudie: Bilaga 5, Diagram och bilder; Hermansbukten Civiltillstånd (2 hushåll) Antal hushåll Gifta Sambo Ensamstående Åldersstruktur (32 hushåll) Antal Åldersintervall 4

15 Antal personer (20 hushåll) Antal hushåll eller fler Antal personer i hushållet Inkomst (29 hushåll) Antal hushåll Inkomst per hushåll innan skatt 5

16 Inflyttning (29 hushåll) Antal hushåll Inom Uddevalla kommun Utifrån annan kommun Inflyttning Uppifrån och ner Vänster sida: Säffle Färgelanda Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg Alingsås Skåne Tillkommer: Norge, Holland och USA Höger sida: Örebro Stockholm Nyköping 6

17 7

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Efter två år, det vill säga 24 månader, kunde Sara äntligen köpa en begagnad moped för 5 400 kronor. 225 kronor i 24 månader blir ju 5400.

Efter två år, det vill säga 24 månader, kunde Sara äntligen köpa en begagnad moped för 5 400 kronor. 225 kronor i 24 månader blir ju 5400. Detta är det första häftet i delmomentet pengar Det kommer att bli prov på pengar sedan (se planering) Betygsmatrisens relevanta rader: 1-4 Våra pengar 1 Vad är pengar? Gör pengar oss lyckliga? Gör pengar

Läs mer

Utflyttade. Standardrapport 2011-11-07

Utflyttade. Standardrapport 2011-11-07 Utflyttade Standardrapport 2011-11-07 Procent Antal 18-24 25,4% 58 25-34 30,3% 69 35-44 11,8% 27 45-54 12,3% 28 55-64 8,3% 19 65 år eller äldre 11,8% 27 Svarande 228 Inget svar 0 Procent Antal Kvinna 61,8%

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi Ett utbildningsmaterial i privatekonomi på lätt svenska 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 131 Bilagor Bilaga 1 Enkät till allmänheten Bilaga 2 från allmänheten Bilaga 3 Enkät till kommunerna

Läs mer

Kapitel 1 Boendeformer

Kapitel 1 Boendeformer LÄAHANDLEDNING Privatekonomi på enkel svenska Kapitel 1 Boendeformer Viktiga ord film 1: avgift bostadsrätt bostadsrättsförening delägare hyra hyresrätt hyresvärd universitet Viktiga ord film 2: el värme

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga.

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga. Sammanställning enkät om ungdomars fritid 2014 Enkäten är byggd och sammanställd av Elin Dahlin, folkhälsoutvecklare. Kommentarerna i sidkant är egna tankar om resultatet. Enkäten skickades ut som länk

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

Diskussionsfrågor Lärarhandledning

Diskussionsfrågor Lärarhandledning Diskussionsfrågor Lärarhandledning Skolpolicy vill uppmuntra diskussioner kring Internet, dataspel och spelberoende. Vi tror att det ökar medvetenheten om nätets faror och fallgropar. Diskussionerna kan

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer