Turistundersökning Marstrand 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turistundersökning Marstrand 2009"

Transkript

1 Turistundersökning Marstrand 2009 Undersökning på uppdrag av Kungälvs kommun HHGS HandelsConsulting AB

2 Innehåll 1. Sammanfattning, sid Inledning och metod, sid Resultat, sid Förbättringsområden och rekommendationer, sid Bilagor, sid

3 1. Sammanfattning Inledning och metod För att undersöka tillfälliga turisters åsikter om sitt besök på Marstrand har HandelsConsulting genomfört en turistundersökning sommaren Denna undersökning genomfördes på samma sätt som undersökningen sommaren I årets undersökning intervjuades totalt 438 turister vilket är en ökning med 53 respondenter jämfört med fjolårets undersökning. Intervjuerna genomfördes på färjan mellan Koön och Marstrand under fem dagar från 6-10 juli. De frågor som ställdes till besökarna var desamma som under förra årets undersökning. Efter att ha genomfört samtliga intervjuer har HandelsConsulting analyserat resultaten i SPSS och Excel och sammanställt resultaten i denna rapport. HandelsConsulting har sammanställt svaren på samma sätt som vid förra årets undersökning för att Kungälvs kommun på egen hand ska kunna jämföra årets resultat med fjolårets. Resultat Könsfördelningen bland respondenterna var 58 % kvinnor och 42 % män. Den största andelen på 50 % av respondenterna var i åldern år medan 30 % av respondenterna var i åldern år. Få respondenter var 25 år och yngre eller 66 år och äldre. Den största andelen respondenter, 78 %, var svenskar medan 10 % var norrmän och 4 % danskar. Spridningen av de övriga respondenternas hemländer var stor. Nästan en tredjedel av de svenska respondenterna var bosatta i Göteborg och den näst vanligaste hemorten var Stockholm där 14 % av de svenska respondenterna var bosatta. Det var en stor spridning av de övriga svenskarnas bostadsorter men många bodde i närheten av Marstrand eller Göteborg. Det var en stor andel på 38 % av respondenterna som åkt till Marstrand från Göteborg. En andel på 3 % vardera hade rest från Stockholm och Kungälv medan en stor del av de övriga respondenterna hade rest från andra orter nära Marstrand eller andra kända turistorter på Västkusten. Den största andelen på 45 % av respondenterna besökte Marstrand i sällskap om två personer och många av dessa var gifta, sambor eller par. Det var även relativt vanligt att sällskapet bestod av tre eller fyra personer. De flesta av besökarna kom i sällskap med sin familj, vilket var en andel på 76 % av respondenterna. En andel på 18 % av de tillfrågade besökte Marstrand tillsammans med vänner och 6 % ensamma. 3

4 1. Sammanfattning Resultat, fortsättning Ungefär två tredjedelar av de tillfrågade besökte Marstrand med det huvudsakliga syftet att turista och spridningen av övriga anledningar var relativt stor. Dessa anledningar var nöje, natur och bad, mat, träffa släkt eller vänner, segling, jobb och utställningar. En stor andel på 69 % av respondenterna hade besökt Marstrand tidigare och 36 % av dessa hade besökt Marstrand mer än 20 gånger. En andel på 24 % av återbesökarna hade besökt Marstrand 2-5 gånger medan 17 % hade besökt ön en gång tidigare. De flesta av återbesökarna hade besökt Marstrand för ett år sedan eller tidigare och bland samtliga respondenter var det 89 % som planerade ett återbesök. Det i särklass mest förekommande färdmedlet som respondenterna tagit sig till Marstrand med var bil, vilket 76 % av det totala antalet av respondenterna gjort. Näst vanligaste färdmedlet var båt med en andel på 14 % och därefter kollektivtrafik med en andel på 7 %. Det vanligaste sättet respondenterna fått information om Marstrand inför sitt första besök var genom egen erfarenhet, tätt följt av information genom släkt och vänner. Respondenterna fick ange hur nöjd de var med besöket på en skala från 1-5 där 5 innebar att de var mycket nöjda. En stor andel på 88 % gav en fyra eller en femma och endast 3 % gav en etta eller tvåa. De flesta ansåg att det bästa med besöket var naturen och/eller miljön. Relativt många respondenter nämnde även att det bästa med besöket var maten, vädret, fästningen och att det är vackert på Marstrand. En stor andel av respondenterna, 51 %, tyckte inte att det saknades någonting på Marstrand, men några respondenter saknade bankomat, systembolag, billigare parkering och större/bättre mataffär. En mindre andel av respondenterna hade upptäckt något de inte förväntat sig och detta hade i de flesta fall att göra med att parkering, mat och hamnavgift var dyrare än de trott. 4

5 1. Sammanfattning Resultat, fortsättning Respondenterna fick ange hur mycket pengar de spenderat under sitt besök och den största andelen på 50 % hade spenderat mellan kronor. En relativt stor andel på 40 % av respondenterna hade spenderat över 500 kronor på sitt besök. Det de tillfrågade hade spenderat pengar på var framförallt mat, men även glass/fika, kläder/shopping samt boende. Förbättringsområden och rekommendationer De vanligaste förbättringsområdena som framkom i undersökningen sammanfattas i nedanstående punkter. Billigare parkeringsavgift, hamnavgift, mat, restauranger och boende En bättre/större mataffär Bevara och framhäv mer kultur Bredda utbudet, inte bara segling Fler parkeringsautomater Öppet i butiker, caféer och restauranger året runt Fler toaletter, även ute vid klipporna Fler bänkar att sitta på Fler och bättre barnvänliga badplatser Bättre skyltning (på promenaden runt ön, till fästningen, till toaletter och liknande) Skyltning på engelska 5

6 1. Sammanfattning 2. Inledning och metod 3. Resultat 4. Förbättringsområden och rekommendationer 5. Bilagor 6

7 2. Inledning och metod Marstrand är Bohusläns minsta stad och hör till Kungälvs kommun. Staden är belägen på två öar, Marstrandsön och Koön. Marstrandsön ligger längst ut mot havet, och därifrån går dagligen en personfärja tillstadsdelen Arvidsvik på Koön, som har landsvägsförbindelse med fastlandet. Marstrand har en stor tillströmning av turister under sommarhalvåret och turismen är en mycket viktig näring för det lilla samhället. Kungälvs kommun vill skapa sig en uppfattning om turisternas åsikter om Marstrand och HandelsConsulting har därför utfört en turistundersökning sommaren Denna undersökning utfördes på samma sätt som undersökningen Syftet med årets undersökning var att undersöka hur tillfälliga turister uppfattar sitt besök på Marstrand i år och skapa ett underlag som kan ge Kungälvs kommun en uppfattning om hur eventuella insatser som gjorts sedan de fått resultaten från förra årets studie har haft för verkan. HandelsConsulting har intervjuat tillfälliga turister på färjan mellan Koön och Marstrand under fem dagar från 6-10 juli. De frågor som ställdes till besökarna var desamma som under förra årets undersökning och frågeformuläret redovisas i bilaga 1. Totalt intervjuades 438 personer vilket är en ökning med 53 respondenter från fjolårets undersökning. Efter att ha genomfört samtliga intervjuer har HandelsConsulting analyserat resultaten i SPSS och Excel och sammanställt resultaten i denna rapport. Författare till rapporten är Maria Berglund och Linda Silvén, HandelsConsulting. 7

8 1. Sammanfattning 2. Inledning och metod 3. Resultat 4. Förbättringsområden och rekommendationer 5. Bilagor 8

9 3. Resultat Här följer en översiktlig sammanställning av respondenternas svar i undersökningen, där varje fråga ur frågeformuläret behandlas enskilt. HandelsConsulting har sammanställt svaren på samma sätt som vid förra årets undersökning för att Kungälvs kommun på egen hand ska kunna jämföra årets resultat med fjolårets. Eftersom det ingick fler respondenter i årets undersökning redovisas resultaten i procent (i den mån det är möjligt) för att ytterligare förenkla jämförelsen. 9

10 3.1. Köns- och åldersfördelning Könsfördelningen bland respondenterna var 58 % kvinnor och 42 % män. Majoriteten på 50 % av de tillfrågade var i åldern år, men det var även en ganska stor andel på 30 % av respondenterna som var mellan år. En relativt låg andel av respondenterna var i åldersgruppen upp till 25 år och 66 år eller äldre och i dessa två åldersgrupper ingick 10 % i vardera åldersgrupp. Könsfördelning Åldersfördelning Man Kvinna 50% 42% 30% 58% 10% 10% Upp till 25 år år år 66 år och äldre 10

11 3.2. Hemland De allra flesta respondenterna var från Sverige, vilket var en total andel på 78 %. Bland de respondenter som kom från andra länder var spridningen av länder ganska stor, men relativt stora andelar på 10 % var från Norge och 4 % från Danmark. En mindre andel av respondenterna var tyskar, amerikaner, holländare och fransmän. 78% 10% 4% 2% 1% 1% 1% 3% 11

12 3.3. Hemort I tabellen till höger redovisas de 340 svenska respondenternas mest förekommande hemorter. Göteborg var den vanligaste bostadsorten och där bodde ungefär en tredjedel av de svenska respondenterna. Det var även många av de svenska respondenterna som bodde i Stockholmsområdet, vilket var den näst vanligaste hemorten. Spridningen av de resterande respondenternas bostadsorter var relativt stor men de flesta bodde i orter relativt nära Marstrand och/eller Göteborg. Hemort Andel Antal Göteborg 31% 105 Stockholm 14% 49 Lerum 2,1% 7 Borås 1,8% 6 Karlstad 1,8% 6 Malmö 1,8% 6 Helsingborg 1,5% 5 Karlskrona 1,5% 5 Kungälv 1,5% 5 Uddevalla 1,5% 5 Uppsala 1,5% 5 Växjö 1,5% 5 Jönköping 1,2% 4 Kungsbacka 1,2% 4 Linköping 1,2% 4 Stenungsund 1,2% 4 Tjörn 1,2% 4 Alingsås 0,9% 3 Halmstad 0,9% 3 Kode 0,9% 3 Laholm 0,9% 3 Skövde 0,9% 3 Varberg 0,9% 3 Ytterby 0,9% 3 Örebro 0,9% 3 Övriga orter i Sverige 26% 87 Totalt 100%

13 3.4. Avreseort Utöver hemort ombads respondenterna att ange från vilken ort de rest från för att komma till Marstrand. Den mest förekommande avreseorten var Göteborg och därifrån hade 38 % av respondenterna rest för att komma till Marstrand. En andel på 3 % vardera hade rest från Stockholm och Kungälv medan 2,5 % respektive 2,1 % hade rest från Smögen och Stenungsund. Många av de andra avreseorterna var orter i närheten av Marstrand och/eller Göteborg samt kända turistorter på västkusten. Avreseort Andel Antal Göteborg 38% 165 Stockholm 3% 15 Kungälv 3% 14 Smögen 2,5% 11 Stenungsund 2,1% 9 Uddevalla 1,8% 8 Tjörn 1,8% 8 Koön 1,8% 8 Instön 1,6% 7 Lerum 1,6% 7 Lysekil 1,6% 7 Borås 1,4% 6 Kode 1,4% 6 Ljungskile 1,1% 5 Varberg 1,1% 5 Karlstad 0,9% 4 Malmö 0,9% 4 Trollhättan 0,9% 4 Öckerö 0,9% 4 Laholm 0,7% 3 Tjuvkil 0,7% 3 Övriga 31% 135 Totalt 100%

14 3.5. Sällskapets storlek och karaktär En stor andel på 45 % av respondenterna kom till Marstrand i sällskap om två personer och många utav dessa var gifta, sambor eller par. Det var även vanligt att sällskapet bestod av tre eller fyra personer medan det var färre som kom ensamma eller i sällskap om fem personer eller fler. Den allra största delen på 76 % av respondenterna kom i sällskap med familj och en mindre andel på 18 % kom i sällskap med vänner. En liten andel på 6 % kom till Marstrand ensamma och en stor andel av dessa skulle besöka någon de kände på ön. 45% Antal i sällskapet Sällskapets karaktär Familj Vänner Ensam 7% 12% 19% 7% 4% 6% 18% 6% 76% 14

15 3.6. Syfte med besök Nästan två tredjedelar av respondenterna i undersökningen besökte Marstrand med huvudsakligt syfte att turista. Det var relativt få av de tillfrågade som angav att syftet med besöket i Marstrand var nöje, natur och bad eller mat. Många av de respondenter som angett övrigt syfte skulle huvudsakligen träffa släkt eller vänner och därutöver fanns det en del respondenter som angav segling, jobb och utställningar som huvudsakligt syfte med sitt besök. 65% 21% 7% 6% 2% Turista Nöje Natur & Bad Mat Övrigt 15

16 3.7. Tidigare besök Mer än två tredjedelar av respondenterna hade besökt Marstrand tidigare. De respondenter som hade besökt Marstrand tidigare fick ange hur många besök de gjort och den största andelen på 36 % hade besökt ön fler än 20 gånger. En fjärdedel av de tillfrågade hade besökt Marstrand 2-5 gånger och 17 % hade besökt ön en gång tidigare. Har du besökt Marstrand tidigare? Ja Nej Antal besök 36% 24% 31% 69% 17% 14% 10% 1 gång 2-5 gånger 6-10 gånger gånger Mer än 20 gånger 16

17 3.8. Senaste besöket och planer på att återvända Utöver att ange antalet gånger respondenterna besökt Marstrand fick de även svara på när deras senaste besök ägde rum. Den största andelen på 64 % av de tillfrågade hade besökt Marstrand för ett år sedan eller tidigare, medan en andel på 14 % hade besökt Marstrand för 2-3 år sedan. En ganska stor andel på 12 % hade besökt Marstrand för mer än 10 år sedan, medan få respondenter besökt Marstrand för 4-5 år sedan eller 6-10 år sedan. Den allra största andelen på 89 % planerar även att återvända till Marstrand medan en liten del på endast 11 % inte har några planer på att återvända. Senaste besök Plan att återvända 64% Ja Nej 11% 14% 4% 5% 12% 89% 0-1 år sedan 2-3 år sedan 4-5 år sedan 6-10 år sedan Mer än 10 år sedan 17

18 3.9. Anledningarna till återbesök/ej återbesök Nedan illustreras de mest förekommande anledningarna till att besökarna planerade att besöka Marstrand igen, samt anledningarna till att respondenterna inte planerade att besöka Marstrand igen. Anledningarna till att respondenterna planerar ett återbesök speglar i ganska stor utsträckning svaren på vad respondenterna tyckte var det bästa med besöket. Många respondenter vill återbesöka Marstrand på grund av att det är fint och mysigt samt har vacker miljö och härlig stämning. Relativt många planerar ett återbesök på grund av att de ska besöka släkt och/eller vänner. Ett flertal har även angett att de planerar att besöka Marstrand eftersom det ligger i närheten av deras bostadsort eller för att det är en bra anhalt på vägen. De vanligaste anledningarna till att besökarna inte planerar att besöka Marstrand igen är att de anser att det räcker med ett besök, att det finns andra ställen att se eller att det ligger långt hemifrån. Anledning till att besökarna planerar att återvända Anledning till att besökarna inte planerar att återvända Räcker med ett besök Finns andra ställen att se Långt hemifrån 18

19 3.10. Färdmedel De allra flesta av respondenterna hade tagit sig till Marstrand med bil och endast en fjärdedel hade använt sig av andra färdmedel. Det mest förekommande färdmedlet förutom bil var båt, följt av kollektivtrafik. De respondenter som angett annat färdmedel har exempelvis åkt motorcykel, tåg, husbil och turistbuss. Bil Båt Kollektivtrafik Annat 3% 14% 7% 76% 19

20 3.11. Information Nedan visas hur respondenterna fick information om Marstrand inför sitt första besök. Den största andelen på 42 % av respondenterna kände till Marstrand av egen erfarenhet och en nästan lika stor andel på 37 % fick information om Marstrand av släkt och vänner. Ett fåtal av respondenterna fick information om Marstrand via tidningar, Internet eller turistbyråer. I svarskategorin Annat ingår respondenter som fått information om Marstrand via segling, reseguider, skolresor eller jobb. 37% 42% 3% 5% 3% 11% 20

21 3.12. Omdömen Respondenterna fick ange hur nöjd de var med besöket på en skala från 1-5 där 5 innebar att de var mycket nöjda. Den största andelen på 45 % av respondenterna gav en femma medan 43 % angav en fyra. Endast 1 % gav en etta och 2 % en tvåa vilket tillsammans är ett antal på 11 respondenter. Tio utav dessa 11 respondenter besökte Marstrand under torsdagen och fredagen 9 och 10 juli, vilka var de dagar under datainsamlingen då det regnade på Marstrand. Detta kan med stor säkerhet inverka på deras åsikt. 43% 45% 10% 1% 2%

22 3.13. Det bästa med besöket De tillfrågade fick fritt ange vad de tyckte var bäst med besöket på Marstrand och i vissa fall har respondenterna gett mer än ett svar. I och med detta redovisas de mest förekommande alternativen i antal istället för procent i tabellen till höger. Det klart vanligaste svaret var att det bästa med besöket var naturen och/eller miljön. Ett antal på respondenter tyckte att det bästa med besöket var antingen att det är vackert, maten/fikat, vädret, atmosfären eller fästningen. Ett något färre antal på respondenter angav att det bästa med besöket var havet, båtarna/hamnen, badet eller promenaden runt ön. Andra alternativ som nämndes färre gånger var; klipporna, bebyggelsen, avkopplingen, affärerna, seglingen, utsikten, att ön är bilfri och det trevliga sällskapet eller folket på ön. Bäst med besöket Antal Natur & Miljö 91 Fint/Vackert 37 Maten/Fikat 35 Vädret 35 Atmosfären 34 Fästningen 34 Havet 18 Båtarna/Hamnen 16 Bad 15 Promenaden runt ön 14 Klipporna 12 Bebyggelsen 11 Avkopplande 10 Affärerna 9 Seglingen 9 Utsikten 9 Sällskapet 8 Folket 7 Bilfritt 6 Totalt

23 3.14. Vad respondenterna saknade Ett antal på 224 respondenter, vilket är 51 % av det totala antalet respondenter, tyckte inte att det saknades något på Marstrand. De respondenter som tyckte att något saknades har i vissa fall nämnt mer än ett svar. De mest förekommande svaren var att de tillfrågade saknade bankomat, systembolag eller billigare parkering. Ett antal på 10 personer saknade en bättre eller större mataffär på ön. Ett flertal saknade även bensinstationen som fanns tidigare, bättre och mer barnvänliga badplatser, fler och/eller bättre badtrappor, fler toaletter (även ute vid klipporna) och billigare matställen/restauranger. Övriga alternativ som nämndes färre gånger kan utläsas i tabellen till höger. Saknas på Marstrand Antal Inget 224 Bankomat 16 Systembolag 15 Billigare parkering 15 Bättre/större mataffär 10 Bensinstation 8 Bättre badplats/barnvänliga 7 Fler/bättre badtrappor 6 Fler toaletter 6 Billigare matställen 6 Fler billiga boenden 4 Bredare utbud 4 Fler båtplatser 4 Fler skyltar runt ön 4 Skyltar på engelska 4 Öppet året runt 4 Billigare hamnpriser 3 Bro istället för färja 3 Bättre parkeringsplats 3 Fler bänkar 3 Bättre dusch i gästhamnen 2 Fixa upp på Oscars 2 Totalt

24 3.15. Upptäckt av något oförväntat Det var bara en liten andel på 13 % av respondenterna som upptäckt något de inte förväntat sig. Det respondenterna nämnde att de upptäckt var många olika saker, men många angav att de tyckte det var dyrt på Marstrand, speciellt parkering, mat och hamnavgift. De mest frekventa svaren på vad respondenterna upptäckt redovisas i tabellen nedan till höger. Upptäckte du något du inte förväntat dig? Ja Nej 13% 87% Vad de upptäckte Allt är dyrt Fästningen Dyr parkering Dyrt med båtplats Att ön är bilfri Fina promenader Badmöjligheter Att det var färja över Apoteket Banken växlar ej danska pengar 24

25 3.16. Spenderingsmönster Respondenterna blev ombedda att uppskatta ungefär hur mycket pengar de spenderat under sitt besök i Marstrand. Detta kan tänkas vara en känslig fråga, men endast tre respondenter avböjde att svara. Den största andelen på 50 % av respondenterna uppskattade att de spenderat mellan kronor på sitt besök i Marstrand vilket innebär att många dessa respondenter kan tänkas vara dagsbesökare. En mindre andel på 9 % av de tillfrågade uppskattade att de spenderat 100 kronor eller mindre. En relativt stor andel på 40 % av respondenterna hade spenderat 501 kronor eller mer vilket medför att en stor del av dessa kan antas ha övernattat på Marstrand och varit på ön i mer än en dag. De respondenter som angett att de spenderat mer än 500 kronor fick uppskatta ungefär hur mycket. I tabellen till höger visas hur mycket pengar dessa respondenter uppskattade att de spenderat. Ett relativt stort antal på 92 personer har spenderat kronor och ett mindre antal på 30 personer har spenderat kronor. Ett fåtal på 9 personer har spenderat mer än 6000 kronor. Pengar spenderade 9% 50% 40% kr kr 501 kr eller mer Pengar spenderade Antal kr kr kr kr kr kr kr 2 Över kr 2 Totalt antal svarande

26 3.16. Spenderingsmönster I tabellen nedan redovisas de mest förekommande svaren på vad respondenterna spenderat pengar på. Eftersom intervjuerna genomfördes på färjan över till Marstrand och att en stor andel av besökarna åkte bil till Marstrand måste ett stort antal ha spenderat pengar på parkering och färjebiljetter. De flesta respondenter glömde dock att nämna detta vid intervjun och det är anledningen till att dessa alternativ inte redovisas i tabellen. Ett stort antal respondenter hade spenderat pengar på mat och/eller restauranger. Det var även många som köpt glass/fika, samt lagt pengar på kläder/shopping. Relativt många av respondenterna hade spenderat pengar på boende vilket tyder på att de stannat längre på Marstrand än bara över dagen. Utöver detta hade respondenterna spenderat pengar på inträde till fästningen, nöje, hamnavgifter och souvenirer. Spenderat pengar på Antal Mat/Restaurang 305 Glass/Fika 94 Kläder/Shopping 81 Boende 47 Inträde fästning 30 Nöje/Drinkar/Öl 19 Hamnavgift 15 Souvenirer 8 26

27 1. Sammanfattning 2. Inledning och metod 3. Resultat 4. Förbättringsområden och rekommendationer 5. Bilagor 27

28 4. Förbättringsområden och rekommendationer Nedan listas förslagen på förbättringsområden som framkom i undersökningen och som kan vara värda att ta i beaktande för att förbättra turisternas upplevelse av Marstrand. Billigare parkeringsavgift, hamnavgift, mat, restauranger och boende En bättre/större mataffär Fler och större platser för båtarna i hamnen Bättre duschar i gästhamnen Bevara det genuina i samhället Bevara och framhäv mer kultur Bredda utbudet, inte bara segling Fler parkeringsautomater Borde finnas möjlighet att betala parkeringsavgiften med mynt och det skulle i så fall behövas en myntväxlare Fler parkeringar för husbilar Öppet i butiker, caféer och restauranger året runt Fler toaletter, även ute vid klipporna Fler bänkar att sitta på Fler och bättre barnvänliga badplatser Fler skötbord Borde finnas en stor lekplats och en leksaksaffär Apoteket borde vara öppet oftare Bättre skyltning (på promenaden runt ön, till fästningen och till toaletter och liknande) Skyltning på engelska 28

29 4. Förbättringsområden och rekommendationer Mer än två tredjedelar av respondenterna har besökt Marstrand tidigare och av dessa har en stor andel besökt Marstrand över tjugo gånger. Marstrand har även fått ett mycket gott omdöme av besökarna vilket tyder på att besöksmålet är mycket omtyckt. Trots detta finns ett antal förbättringsområden som kan vara viktiga att ta i beaktande för att Marstrand ska förbli ett lika populärt och omtyckt turistmål i framtiden. De flesta besöker Marstrand tillsammans med sin partner men många har även med sig barnen i familjen. Flera föräldrar efterfrågade fler och bättre barnvänliga badplatser, fler skötbord, fler bänkar, en stor lekplats och en leksaksaffär. Flera besökare förknippade Marstrand med segling men ett antal respondenter ville ha ett bredare utbud som inte bara hade med segling att göra. Några förslag som kom upp var livemusik, trubadurer, möjlighet att ta en rundtripp med båt runt ön och mer kultur. Ett antal respondenter tyckte även att man skulle satsa mer på turismen under vinterhalvåret och därför ha öppet i butiker, caféer och restauranger året runt. De flesta respondenterna tyckte att det bästa med deras besök var naturen, miljön eller atmosfären. Det kan därför vara viktigt att bevara den relativt orörda naturen och det genuina i samhället. Ett fåtal respondenter nämnde också att städningen borde vara bättre och att det borde finnas fler papperskorgar då de hade sett flera överfulla. Även om det endast var några få som anmärkte på städningen kan det vara viktigt att prioritera denna för att inte försämra natur- och miljöupplevelsen. Det är många respondenter som gått en promenad runt ön och några av dem tyckte det skulle vara bra med mer skyltar som visar vart de olika stigarna leder och hur långt man gått eller hur långt det är kvar. Förutom att förbättra skyltningen på promenaden runt ön efterfrågades även bättre skyltning till fästningen men även till toaletter och liknande. De utomnordiska besökarna önskade även skyltning på engelska. 29

30 4. Förbättringsområden och rekommendationer De allra flesta besökarna tar sig till Marstrand med bil och flera respondenter klagade på att parkeringen var för dyr men även att det var för få parkeringsautomater samt att man borde kunna betala med mynt och att det därför borde finnas en växelautomat. Det näst vanligaste sättet besökarna kom till Marstrand var med båt och flera tyckte hamnavgiften var dyr och att det var svårt att få plats i hamnen. Ett par respondenter anmärkte även att duscharna i gästhamnen var dåliga och behöver förbättras. Andra bekvämligheter som respondenterna saknade var bankomat, systembolag, bättre mataffär och ett apotek som var öppet oftare. Utöver att flera besökare ansåg att parkerings- och hamnavgifter var dyra uttryckte ganska många besökare att det även var dyrt med mat, restauranger och boende på Marstrand. Dessa respondenter önskade att det fanns fler och billigare alternativ. För att nå fram till mer konkreta slutsatser bör en tillkommande fokusgrupp inkluderas i projektet. 30

31 1. Sammanfattning 2. Inledning och metod 3. Resultat 4. Förbättringsområden och rekommendationer 5. Bilagor 31

32 Bilaga 1 Frågeformulär 1.Vilken är din fasta bostadsort? 2.På vilket sätt tog ni er/du dig hit? Bil, Båt, Kollektivtrafik, Cykel, Annat 3.Hur många är ni i sällskapet? 1. Familj 2. Vänner 3. Ensam 4.Vilket är det huvudsakliga syftet till att du/ni besöker Marstrand? 1. Turista 2. Nöje 3. Natur & Bad 4. Mat 5. Övrigt 5.Har du besökt Marstrand tidigare? - Ja, Nej, 1.Hur många gånger har du varit på Marstrand? 2.När besökte du Marstrand senast? 3.Vad är det ifrån dina tidigare besök som får dig att vilja komma tillbaka till 4.Marstrand? 6.Hur fick du/ni information om Marstrand inför ditt/ert första besök? 1. Släkt och vänner 2. Tidningar/tidsskrifter 3. Egen erfarenhet/kännedom 4. Internet 5. Turistbyrå 6. Annat 8. Vad har varit bäst med besöket? 9. Saknar du/ni något? 10. Upptäckte du/ni något som du/ni inte förväntat dig. - Ja, Nej Om ja, vad? 11. Ungefär hur mycket pengar har du spenderat under ditt besök? w. Uppskattad summa 2.Vad har du/ni spenderat pengarna på? 12. Hur nöjda är du/ni med besöket på en skala från Har ni planer på att återvända till Marstrand? 1. Ja, Nej 2.Varför/Varför inte? 14. Åldersfördelning: 1.1. Upp till 25 år, w. 15. Kön: Kvinna, Man 32

Bruce Springsteen. Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013

Bruce Springsteen. Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013 Bruce Springsteen Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM KONSERTEN

Läs mer

KUNGÄLVS KOMMUN MARKNADSUNDERSÖKNING. Tillfälliga besökare på Marstrand sommaren 2008. HHGS HandelsConsulting AB 2008-08-12

KUNGÄLVS KOMMUN MARKNADSUNDERSÖKNING. Tillfälliga besökare på Marstrand sommaren 2008. HHGS HandelsConsulting AB 2008-08-12 KUNGÄLVS KOMMUN MARKNADSUNDERSÖKNING Tillfälliga besökare på Marstrand sommaren 2008 HHGS HandelsConsulting AB 2008-08-12 Maria Wasserfaller Carl Öhrman Innehållsförteckning Tabell och diagramförteckning...

Läs mer

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19 Analys & Strategi Innehåll/Sammanfattning BAKGRUND... 4 Undersökning om bemötandets betydelse i kollektivtrafiken... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Sammanfattning För snart 40 år sedan höll Olof Palme sina numer berömda tal från ett lastbilsflak

Läs mer

BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 2009

BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 2009 1 BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 009 INNEHÅLL sid Om undersökningen Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor

Läs mer

HAMMARBY GÖTEBORG SÖDERSTADION APRIL 2009

HAMMARBY GÖTEBORG SÖDERSTADION APRIL 2009 1 HAMMARBY GÖTEBORG SÖDERSTADION APRIL 2009 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor

Läs mer

Stockholm, vårt mål.

Stockholm, vårt mål. 2013-07-13 Stockholm, vårt mål. Vi har varit för första gången med egen båt i vår huvudstad, en fin upplevelse att komma via södertörn och Dalarö in genom det vackra Stäket och Skurusundet ända in till

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan. - En enkätundersökning

Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan. - En enkätundersökning Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan - En enkätundersökning 1 Sammanfattning Elevhälsan är en av de offentliga verksamheter som i hög grad påverkats av det ökande antalet nyanlända barn

Läs mer

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Hållbart resande Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se Innehåll Varför hållbart resande? Vad menas med ett hållbart resande? Hur kan man jobba med hållbart resande? Vilka är vinsterna? Hållbart resande och

Läs mer

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Få frågor väcker engagemang som parkeringar. Det kan handla om antalet parkeringsplatser, platsernas placering

Läs mer

Attraktionsindex Sölvesborg. Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor.

Attraktionsindex Sölvesborg. Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor. Attraktionsindex Sölvesborg Dokumenttyp: Slutrapport Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor.se Datum: 29 april, 2010 Innehåll Information

Läs mer

Göteborg stad för studenter

Göteborg stad för studenter Göteborg stad för studenter Göteborg & Co Näringslivsgruppen i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs universitet och Göteborgs Förenade Studentkårer HUI Research AB, Yulia Rokotova och Åsa

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också UTVÄRDERING AV NY PLATS FÖR RDSGs RASSPECIAL Punkterna 1-5 kunde graderas enligt följande: Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt 1. Vilket är ditt helhetsintryck av den nya platsen

Läs mer

Undersökning Husbilsägare Göteborg 2015-12-09. Husbilsdestinationsverige.se 1

Undersökning Husbilsägare Göteborg 2015-12-09. Husbilsdestinationsverige.se 1 Undersökning Husbilsägare Göteborg 2015-12-09 Husbilsdestinationsverige.se 1 Innehållsförteckning 1 Om Husbilsdestination Sverige 02 2 Om undersökningen 03 3 Sammanfattning 06 4 Resultat 09 5 Demografi

Läs mer

Sammanställning av enkäterna

Sammanställning av enkäterna Sammanställning av enkäterna Under senhösten gjordes två enkäter som besvarades av medlemmar respektive gäster. Ovanligt många svar från gäster och framförallt medlemmar har gett mycket värdefull input.

Läs mer

Lerum Enkätundersökning 2010

Lerum Enkätundersökning 2010 Lerum Enkätundersökning 2010 Lerums centrumförenings enkätundersökning våren 2010. En sammanfattning till näringsidkare i Lerum. Lerums kommun är en kommun som ligger i anslutning till Göteborg och hit

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET STOCKHOLMS KULTURFESTIVAL 2007

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET STOCKHOLMS KULTURFESTIVAL 2007 1 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

JAG ÄR ÖVER 70 TRYGGHETSBOENDE I LILLÄNGSHAMNEN FÖR DIG ÖVER 70

JAG ÄR ÖVER 70 TRYGGHETSBOENDE I LILLÄNGSHAMNEN FÖR DIG ÖVER 70 JA ÄR ÖVER 70 TRYHETSBOENDE I LILLÄNSHAMNEN FÖR DI ÖVER 70 Trygghetsboende - ett bekvämare sätt att bo bra Hur vill du som är över 70 år bo? Är svaret centralt, naturnära och tryggt så har vi det bästa

Läs mer

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på.

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på. sida 1 (9) Översiktsplan för Sölvesborgs kommun PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Förslag till program för ny kommunomfattande Översiktsplan för Sölvesborgs kommun har varit föremål för samråd under mars-april

Läs mer

Djäknegatan 16 plan 6, 500 kvm. Malmö

Djäknegatan 16 plan 6, 500 kvm. Malmö Djäknegatan 16 plan 6, 500 kvm Malmö Diligentia: fastigheter som gör skillnad Vi är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande

Läs mer

Kommunala tomter. Kommunala tomter. Lur. Kville. Tanumshede. Grebbestad. Rabbalshede. Fjällbacka. Hälevadsholm. Hamburgsund.

Kommunala tomter. Kommunala tomter. Lur. Kville. Tanumshede. Grebbestad. Rabbalshede. Fjällbacka. Hälevadsholm. Hamburgsund. Kommunala tomter Häm men Vas sbotten Lur Tanum Torim Bac ka Tov a Ös tad Greby Tanumshede Liv eröd Grebbestad Tegneby Sm evik en St Anrås Fjällbacka Hud Rabbalshede Hamburgsund Ön Kville Hälevadsholm Dingle

Läs mer

Sammanställning av utvärderingar i Västra Götaland

Sammanställning av utvärderingar i Västra Götaland Sammanställning av utvärderingar i Västra Götaland 18 kommuner i Västra Götaland deltog, med eller utan kontrakt, i I stan utan min bil! 2001. Här följer en sammanfattning av resultat från de utvärderingar

Läs mer

Attraktionsindex Laholm Oktober 2008

Attraktionsindex Laholm Oktober 2008 Attraktionsindex Laholm Oktober 2008 Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post: per.ekman@geobrands.se www: www.geobrands.se Innehållsförteckning Information

Läs mer

Upptäck Torsö Vänerns största ö!

Upptäck Torsö Vänerns största ö! Ta bussen eller tåget till natur och kultur. Tur nr 2 (10) Upptäck Torsö Vänerns största ö! Torsö är den största ön i Mariestads skärgård. Torsö består av två delar som hänger samman, Torsö och Fågelö.

Läs mer

KONSTRUNDAN SKÅNE 2013

KONSTRUNDAN SKÅNE 2013 KONSTRUNDAN SKÅNE 2013 29 mars - 7 april Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB På uppdrag av: Event in Skåne AB Juni 2013 SAMMANFATTNING Totalt gjordes 455 000 besök av 60 000 besökare under

Läs mer

AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING

AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING Jogersö är en lugn familjecamping vid Sörmlands största havsbad i Trappviken. Njut av en dag på sandstranden med bryggor och hopptorn eller roa dig med våra aktiviteter som kajakpaddling

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Tyresö kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

Panelfråga angående Kungsbacka Torg

Panelfråga angående Kungsbacka Torg Panelfråga angående Kungsbacka Torg Den 7 november skickades panelfrågor ut till vår vuxenpanel angående Kungsbacka torg. Syftet med undersökningen var att få en utvärdering av torget som helhet, få förslag

Läs mer

VOLVO OCEAN RACE STOPOVER STOCKHOLM 2009

VOLVO OCEAN RACE STOPOVER STOCKHOLM 2009 1 VOLVO OCEAN RACE STOPOVER STOCKHOLM 2009 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Bedömning av arrangemangen 8

Läs mer

Madeira Graciosa Lanzarote 2009 09 30 2009 10 15

Madeira Graciosa Lanzarote 2009 09 30 2009 10 15 Madeira Graciosa Lanzarote 2009 09 30 2009 10 15 Vi släpper förtöjningarna i Calheta, Madeira den 27 september och sätter sikte mot Graciosa, en lite sandig ö som ligger strax norr om Lanzarote. En segling

Läs mer

Munkedals Folkets Park, 13 september 2012

Munkedals Folkets Park, 13 september 2012 Utva rdering Seniorma ssa 12 Munkedals Folkets Park, 13 september 12 Bakgrund Seniormässan arrangerades i Munkedals Folkets Park den 13 september 12. Det var den tredje mässan i ordningen. En arbetsgrupp

Läs mer

SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar

SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar Svenskarna konsumerade för knappt 1500 miljarder Hur stor är den svenska konsumtionen? Under 2008 konsumerade svenska hushåll detaljhandelsvaror för närmare

Läs mer

Reseguidens Sverigebarometer 2009

Reseguidens Sverigebarometer 2009 Reseguidens Sverigebarometer 2009 Publicerad 2009-06-02 Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. For mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se

Läs mer

Besöksnöjdhetsenkät, avdelningen för Områdesutveckling vt 2016, SoF Innerstaden, vuxen

Besöksnöjdhetsenkät, avdelningen för Områdesutveckling vt 2016, SoF Innerstaden, vuxen Besöksnöjdhetsenkät, avdelningen för Områdesutveckling vt 2016, SoF Innerstaden, vuxen Påståenden (1 = stämmer sämst och 4 = stämmer bäst), 2015 års resultat i blått 1 Personalen lyssnar, förstår och respekterar

Läs mer

Susedalens rastplats Hur kan den utvecklas?

Susedalens rastplats Hur kan den utvecklas? 2014 06 27 Susedalens rastplats Hur kan den utvecklas? Förstudie en möjlighetsanalys Möjlighetsanalys är många gånger ett bättre ord istället för ordet förstudie, eftersom det oftast handlar om att visa

Läs mer

Domenikanska Republiken 2010-02-10 2010-03-06

Domenikanska Republiken 2010-02-10 2010-03-06 Domenikanska Republiken 2010-02-10 2010-03-06 Nu var det dags för oss att få lite äventyr på lagom nivå. Ni som har sett våran reseplan ser att vi inte planerar att segla den vanliga ruten utan gör en

Läs mer

SAMHÄLLSBAROMETERN WWW.PE.SE. Om Projektengagemang

SAMHÄLLSBAROMETERN WWW.PE.SE. Om Projektengagemang SAMHÄLLSBAROMETERN 2016 Om Projektengagemang Projektengagemang erbjuder kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur, byggnad, el- och teleteknik, VVS, industri och energi, infrastruktur

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012 Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012 2 Kommunledningskontoret, Elisabeth Johansson, Johanna Jonsson 2013-02-04 Inledning Beskrivning av undersökningen På uppdrag av kommunstyrelsen

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20 Boindex sjönk marginellt till 141,0 fjärde kvartalet 2013 Stigande småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 141,0 fjärde

Läs mer

Parken är din trädgård. Brf Eric Ruuthsparken 28 nya bostadsrätter i centrala Höganäs

Parken är din trädgård. Brf Eric Ruuthsparken 28 nya bostadsrätter i centrala Höganäs Parken är din trädgård Brf Eric Ruuthsparken 28 nya bostadsrätter i centrala öganäs 1 Den lilla staden för det stora livet Få platser är så populära som Kullabygden. it till denna natursköna bygd vallfärdar

Läs mer

1. Känner du sedan tidigare till att Nässjö har en vision 2014?

1. Känner du sedan tidigare till att Nässjö har en vision 2014? Bilden av Nässjö: En enkät på webben 23 dec till 12 jan Vi ställde 4 frågor i en enkät via www.nassjo.se 55 respondenter 1. Känner du sedan tidigare till att Nässjö har en vision 2014? 1.Ja 31(57%) 2.Nej

Läs mer

Slutrapport. Projekt: Skärgårdshamnar

Slutrapport. Projekt: Skärgårdshamnar Projektet har delfinansierats av europeiska unionen Regional utvecklingsfonden Mål2 Öarna Slutrapport Projekt: Skärgårdshamnar - småskalig infrastruktur till gagn för utvecklingen av Karlskrona skärgård

Läs mer

Utflyttning från Simrishamns kommun

Utflyttning från Simrishamns kommun Enkätundersökning Utflyttning från s kommun Bilaga resultatredovisning Enkätundersökning Utflyttning från s kommun Innehåll Resultatredovisning 4 Ny boendeort (genererat från postnummer) 4 2. Hur länge

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Av Josefin, Sophia, Olivia & Linus

AFFÄRSPLAN. Av Josefin, Sophia, Olivia & Linus AFFÄRSPLAN Av Josefin, Sophia, Olivia & Linus Innehållsförteckning Affärsidé s. 2 Företagsnamn och logotyp s. 2 Historia s. 2 Verksamhet & Aktiviteter s. 2 Utflykter s. 3 Logi s. 3 Kunder & Målgrupp s.

Läs mer

Resvägsundersökning 2006 Göteborgsområdet. Juni 2007

Resvägsundersökning 2006 Göteborgsområdet. Juni 2007 Resvägsundersökning 2006 Göteborgsområdet Juni 2007 VTG RUS 2006 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 1 2 UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING 1 3 GENOMFÖRANDE 3 Tabell 1: Intervjuandel efter fordonstyp 3 4 DATABEARBETNING

Läs mer

Klimatfrågorna i fokus. Magnus Jacobsson

Klimatfrågorna i fokus. Magnus Jacobsson Klimatfrågorna i fokus Magnus Jacobsson Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? 2014-04-07 Sida 2 Megatrender Hantera växande stadsregioner Skapa en hållbar

Läs mer

Rapport: Bostadsundersökning 2014

Rapport: Bostadsundersökning 2014 Rapport: Bostadsundersökning 2014 Vilka har svarat på enkäten? Svar & bortfall 301 enkäter skickades ut varav 135 besvarades. Svarsfrekvens: 45 %. En enkät var ogiltig. Svar & bortfall 400 enkäter skickades

Läs mer

Undersökning bland evenemangsbesökarna och deltagarna på ASICS Stockholm Marathon 31 maj 2014

Undersökning bland evenemangsbesökarna och deltagarna på ASICS Stockholm Marathon 31 maj 2014 Undersökning bland evenemangsbesökarna och deltagarna på ASICS Stockholm Marathon 3 maj 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. HEMVIST S. 6 INFORMATIONSKÄLLOR OM

Läs mer

FEBRUARI 2016 UPPTÄCK. Tågarps hed SID 5 TÄVLING! Tipsa oss om ditt smultronställe SID 5 BOSTADSKÖN. så fungerar den SID 4

FEBRUARI 2016 UPPTÄCK. Tågarps hed SID 5 TÄVLING! Tipsa oss om ditt smultronställe SID 5 BOSTADSKÖN. så fungerar den SID 4 FEBRUARI 2016 UPPTÄCK Tågarps hed SID 5 TÄVLING! Tipsa oss om ditt smultronställe SID 5 BOSTADSKÖN så fungerar den SID 4 Mer flexibelt, snabbare och ökad tillgänglighet 2015 var året då Burlövs Bostäder

Läs mer

Gruppuppgift utvärdera och utveckla konceptskissen karaktär: tonåringen. Grupp Tonåringen. Norrliden Strand i Kalmar Workshop 3 2008-11-13

Gruppuppgift utvärdera och utveckla konceptskissen karaktär: tonåringen. Grupp Tonåringen. Norrliden Strand i Kalmar Workshop 3 2008-11-13 karaktär: tonåringen Grupp Tonåringen Koncept 1 - absolut det bästa Under skoltiden (HT och VT) är centrum den viktigaste platsen och på sommaren är stranden mest intressant. Lågt, lite glesare (jämför

Läs mer

Resultat NRI-undersökning Stationsnamn. Resultat NRI-undersökning Totalt

Resultat NRI-undersökning Stationsnamn. Resultat NRI-undersökning Totalt Resultat NRI-undersökning Stationsnamn Resultat NRI-undersökning 20 Om NRI-undersökningen 20 Enkätinsamlingen har genomförts under september 20 på 38 stationer, varav 27 stationer är Jernhusenägda och

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

SÖLVESBORG. - av naturliga skäl -

SÖLVESBORG. - av naturliga skäl - SÖLVESBORG - av naturliga skäl - Jag pendlar en halvtimme inåt landet. När jag kommer hem och öppnar bildörren känner jag lukten av hav, det är underbart. Jimmy, 42 år värme och engagemang Sölvesborg är

Läs mer

Varför står husbilscampare lite här och där, istället för på campingplatser? Varför behövs ställplatser?

Varför står husbilscampare lite här och där, istället för på campingplatser? Varför behövs ställplatser? Varför står husbilscampare lite här och där, istället för på campingplatser? Varför behövs ställplatser? Bakgrund Detta dokument är framtaget för att informera om nya behov som uppstått med den allt ökade

Läs mer

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Gruppen kan tänka sig att detta område utnyttjas för servicefunktioner, ex. förskola. Förskolan får på så sätt närheten till skogen och havet utan att behöva korsa vägen.

Läs mer

Sammanfattning av hyresgästernas uppfattningar vid upprustning av kvarteret Fresken i Blåsut 2001-2002

Sammanfattning av hyresgästernas uppfattningar vid upprustning av kvarteret Fresken i Blåsut 2001-2002 Fresken Sammanfattning av hyresgästernas uppfattningar vid upprustning av kvarteret Fresken i Blåsut 2001-2002 Att gammal charm är bevarad: spegeldörrar, rosett i taket etc (Skriven kommentar till frågan

Läs mer

Resor och Läger 2012

Resor och Läger 2012 Resor och Läger 2012 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har gjort ett gemensamt utbud av resor och läger. Priset är anpassat till hur många som följer med eller får plats i buss

Läs mer

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö Skärhamn Märkesten WORKSHOP Märkesten 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland Tjörn - Möjligheternas ö Information Ytterligare information finns att tillgå på kommunkontoret i Skärhamn på adress; Kroksdalsvägen

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal Trafiksäkerhet för förskolebarn - en konsumentenkät till föräldrar och personal NTF Skåne 25 Sammanfattning Det totala antalet föräldrar som besvarat enkäten var 945, 8% mammor och 2% pappor. Bland barnen

Läs mer

Information till dig som är asylsökande på Gotland

Information till dig som är asylsökande på Gotland Information till dig som är asylsökande på Gotland Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post regiongotland@gotland.se Org nr 212000-0803

Läs mer

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande 2013-02-06 Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport,

Läs mer

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTER ÄR FRIHET I år firar Stena Line 50 år och därför är vi extra stolta att kunna presentera vår största kartläggning av svenskt resande med bil hittills: Bilsemesterrapporten

Läs mer

Enkäten kommer att skickas ut till alla som är skrivna eller är fritidsboende på Utö.

Enkäten kommer att skickas ut till alla som är skrivna eller är fritidsboende på Utö. Utveckling av Utö Utöenkäten 2014 Utö kontakt- och intresseförening vill med denna enkät få in förslag om hur vi skall arbeta för en fortsatt utveckling av Utö. Målet är att Utö skall vara ett livskraftigt

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

Program för Våren 2015

Program för Våren 2015 Program för Våren 2015 Säkert vårtecken M/S Lagaholm Föreningslokal / Besöksadress Doktorsstigen 2 312 31 Laholm Öppet, Måndag - Torsdag 09.30-13.30 Kansliet: 0430-10088 E-post ordförande:claes@surfia.nu

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN

SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN ÖNSKEMÅL FÖR MIG PERSONLIGEN -Möjlighet att bygga större än dagens tillåtna 80 + 20 m 2 -Ingen ny väg intill/nära min fastighet -Vill kunna välja NÄR vi

Läs mer

Användningen av arsenik och kreosot minskar till följd av hårdare regler, vilket är bra.

Användningen av arsenik och kreosot minskar till följd av hårdare regler, vilket är bra. 2005-10-13 Utvärdering av Miljösamverkans tillsynskampanj om träskyddsmedel 2005 Inledning Miljösamverkan Västra Götaland har under våren 2005 genomfört en tillsynskampanj med inriktning på träskyddsmedel.

Läs mer

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Från Malta o till Sicilien är det bara en Skagen resa i våra mått, det skuttet tog vi den 14 september o hamnade i viken Rada Di Portopalo på södra delen

Läs mer

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00 Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00 1. Mötets inledning Projektledare Richard Nilsson hälsar välkomna och lämnar över till mötesledare

Läs mer

Bybladet. Oktober 2015

Bybladet. Oktober 2015 Bybladet Oktober 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Städdagen hösten 2015 Fasadprojektet Takprojektet Byte av filter Möjlighet till fler nycklar Kostnad för borttappade brickor till tvättstugan

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske du har märkt att det är mycket som händer

Läs mer

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige! Passagerarrederierna har en central roll i den svenska rese- och

Läs mer

WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012

WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012 SAMMANSTÄLLNING AV: WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012 Den 10 november genomfördes en öppen workshop med boende och verksamma på Brunnshög, Östra Torn och Norra Fäladen.

Läs mer

BILAGA 5: Samtliga citat fråga 17

BILAGA 5: Samtliga citat fråga 17 BILAGA 5: Samtliga citat fråga 17 Samtliga citat på frågan När du hör namnet Sunne, vad tänker du främst på? Antal Selma Lagerlöf 54 Selma 28 Selma Spa 21 Fryksdalsdansen 20 Göran Thunström 13 Mårbacka

Läs mer

ETT BOENDE FÖR VARJE SMAK. Centralt, naturskönt och havsnära

ETT BOENDE FÖR VARJE SMAK. Centralt, naturskönt och havsnära ETT BOENDE FÖR VARJE SMAK Centralt, naturskönt och havsnära BOKA ONLINE SPARA UPP TILL 280 KR BOKA PÅ WEBBEN FINA PAKET! Att boka ditt boende online kan löna sig på många sätt. Det är enkelt, snabbt och

Läs mer

Skottland del 2. Västkusten 2009-06-21 2009-07-02

Skottland del 2. Västkusten 2009-06-21 2009-07-02 Skottland del 2 Västkusten 2009-06-21 2009-07-02 Nu lämnar vi kanalen med dess trygga vatten ut till västkustens beryktade tidvatten o strömmar. Ben Nevis i bakgrunden (Skottlands (ev. UK s?) högsta berg)

Läs mer

PostNords landsbygdsundersökning

PostNords landsbygdsundersökning PostNords landsbygdsundersökning Emma Riblom 5 december 2013 Nordens ledande kommunikations och logistikföretag Erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden Omsatte 39 Mdr

Läs mer

ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION

ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION WORLD SUMMIT ON Sammanfattande analys Undersökningen är initierad av Pratoo AB på uppdrag av World Summit Karlstad. Datainsamlingen, som genomfördes vecka 9, 2010

Läs mer

INLEDNING 1. Sammanställning av medborgardialog för utveckling av området mellan Björkhaga, Mellringe och Västra Runnaby

INLEDNING 1. Sammanställning av medborgardialog för utveckling av området mellan Björkhaga, Mellringe och Västra Runnaby INLEDNING 1 Sammanställning av medborgardialog för utveckling av området mellan Björkhaga, Mellringe och Västra Runnaby Genomförd i juni 2015 Örebro kommun, Sam 405/2015 2 SAMMANSTÄLLNING AV MEDBORGARDIALOG

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

Om vikten av ljus under vintern. Elmätaren nr 10, december 2015

Om vikten av ljus under vintern. Elmätaren nr 10, december 2015 Om vikten av ljus under vintern Elmätaren nr 10, december 2015 Om undersökningen Detta är den tionde i raden av Ladda Sveriges återkommande index, kallat Elmätaren. 1 Den kvantitativa undersökningen har

Läs mer

Grönt båtliv? EN ATTITYDUNDERSÖKNING BLAND FINSKA, DANSKA OCH SVENSKA BÅTÄGARE OM ÖSTERSJÖN, BÅTLIV OCH MILJÖ

Grönt båtliv? EN ATTITYDUNDERSÖKNING BLAND FINSKA, DANSKA OCH SVENSKA BÅTÄGARE OM ÖSTERSJÖN, BÅTLIV OCH MILJÖ Grönt båtliv? EN ATTITYDUNDERSÖKNING BLAND FINSKA, DANSKA OCH SVENSKA BÅTÄGARE OM ÖSTERSJÖN, BÅTLIV OCH MILJÖ har du tänkt på att Östersjön i princip är ett slutet innanhav? Detta betyder att föroreningar

Läs mer

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09 Så reste Göteborgarna våren 2012 Rapport 2012-11-09 Dokumenttitel: Så reste Göteborgarna våren 2012 Västsvenska paketet rapport: November 2012 Utförande part: Göteborgs Stad, Trafikkontoret Kontaktperson:

Läs mer

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön/ Lerbäcken. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast har Luleå kommun bjudit in till ett

Läs mer

Digitaliserade utbildningar

Digitaliserade utbildningar Digitaliserade utbildningar Uppdrag - Ge förslag på hur en modell för digitaliserade utbildningar kan utformas på gymnasial nivå inom GR. Modellen ska kunna användas för upplägg av både teoretiska kurser

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

Medborgarenkät 2014. Vellinge.se

Medborgarenkät 2014. Vellinge.se Medborgarenkät 2014 Bakgrund Centrum- och handelsutvecklingen i Vellinge Kommun ska bl. a vara med i att utveckla samverkan och förståelse mellan kommunen, fastighetsägarna, handeln/företagen och invånarna

Läs mer