KUNGÄLVS KOMMUN MARKNADSUNDERSÖKNING. Tillfälliga besökare på Marstrand sommaren HHGS HandelsConsulting AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGÄLVS KOMMUN MARKNADSUNDERSÖKNING. Tillfälliga besökare på Marstrand sommaren 2008. HHGS HandelsConsulting AB 2008-08-12"

Transkript

1 KUNGÄLVS KOMMUN MARKNADSUNDERSÖKNING Tillfälliga besökare på Marstrand sommaren 2008 HHGS HandelsConsulting AB Maria Wasserfaller Carl Öhrman

2 Innehållsförteckning Tabell och diagramförteckning Inledning Bakgrund och Syfte Metod Population Datainsamling och urval Frågeformulär och databearbetning Avgränsning Demografisk profil Kön och ålder Hemland Hemort och avreseort Sällskapets storlek och karaktär Besök Syfte med besök Tidigare besök Färdmedel Information Omdömen Planer på att återvända Spenderingsmönster Analys och Slutsats Sammanfattning av resultat Slutsats Bilaga 1 Frågeformulär

3 Tabell och diagramförteckning Diagram 1 Könsfördelning 6 Diagram 2 Ålderfördelning 6 Diagram 3 Hemland 7 Diagram 4 Sällskapets storlek 9 Diagram 5 Sällskapets karaktär 10 Diagram 6 Syfte med besök 11 Diagram 7 Tidigare besök 12 Diagram 8 Antalet tidigare besök 12 Diagram 9 Tidpunkt för senaste besöket 13 Diagram 10 Färdmedel 13 Diagram 11 Informationskälla inför besöket 14 Diagram 12 Betyg på besöket 15 Diagram 13 Planer på att återvända 17 Diagram 14 Hur mycket pengar har spenderats under besöket 18 Tabell 1 De svenska besökarnas hemorter 8 Tabell 2 Senaste avreseort för att komma till Marstrand 9 3

4 1. Inledning HandelsConsulting AB har på uppdrag av Kungälvs Kommun genomfört en marknadsundersökning bland tillfälliga besökare på Marstrand för att kartlägga vederbörandes uppfattning om sitt besök. 1.1 Bakgrund och Syfte Uppdragsgivare är Kungälvs kommun och projektet genomförs på initiativ av Niclas Palmqvist (s). Marstrand är ett kustnära samhälle i västra delen av Kungälvs kommun som har en stark tillströmning av besökare under sommarhalvåret. Turismen är en livsviktig näring för det lilla samhället. I dagsläget har uppdragsgivaren en bra uppfattning om de permanent boendes åsikter om Marstrand. För att skapa en långsiktig strategi för turismnäringen och Marstrands utveckling behöver dock Kungälvs kommun även identifiera de tillfälliga sommarbesökarnas upplevelser, detta för att skapa en balans mellan olika intressen vid beslutsfattande kring nya satsningar. Syftet med projektet är att genom en marknadsundersökning kartlägga de tillfälliga besökarnas upplevelser från sitt besök på Marstrand. 2. Metod Här redovisas tillvägagångssättet under projektet, dvs. metod för urval, insamling och bearbetning av data. 2.1 Population Målpopulationen för undersökningen är besökarna på färjan till och från Marstrandsön. 2.2 Datainsamling och urval Undersökningen genomfördes under 5 dagar vecka 28. Personliga intervjuer med besökarna genomfördes av HandelsConsulting. Intervjuerna genomfördes på färjan till och från Marstrandsön. Detta var en given intervjuplats av två skäl; alla besökare som vill ta sig över till Marstrandsön måste göra detta via färjan. Vidare bedömdes färjan vara den plats med minst risk för ett stort svarsbortfall då besökarna inte har så mycket annat för sig än att vänta på att komma över. 4

5 Innan intervjuerna genomfördes ställdes frågan om den tilltänkte respondenten var turist och om denne i så fall kunde tänka sig att medverka i en kort undersökning på uppdrag av Kungälvs kommun och som syftade till att förbättra Marstrand som turistmål. Totalt intervjuades 365 personer. Ingen statistik fördes på svarsbortfallet men generellt tackade få besökare nej till en intervju. 2.3 Frågeformulär och databearbetning Frågeformuläret (se bilaga 1) bestod av totalt 15 frågor som kartlade besökarnas demografiska profil, geografiska ursprung, informationskälla, upplevelse av besöket, förslag till förbättringsmöjligheter, besöksmönster samt spenderingsmönster. Vid en del frågor har ett partiellt bortfall erhållits, dvs. respondenten har inte velat/haft möjlighet att svara på alla frågor utan bara en del av frågeformuläret. Vid redovisning av resultatet anges därför antal respondenter per fråga nedanför varje diagram (n). Primärdata och diagrammen har bearbetats och utformats i Excel. 2.4 Avgränsning Undersökningen omfattar endast tillfälliga besökare till Marstrand. Permanent boende samt sommarboende som stannar en längre period på Marstrand har inte inkluderats i undersökningen. Undersökningsområdet är begränsat till färjan till och från Marstrandsön. Undersökningen genomfördes under tisdag till lördag vecka

6 3. Demografisk profil I detta avsnitt presenteras besökarens demografiska profil med variabler såsom kön, ålder, hemland, hemort, avreseort samt storlek och karaktär på sällskapet. 3.1 Kön och ålder Diagram 1: Könsfördelning n=365 Könsfördelningen var relativt jämn med en liten övervikt av manliga besökare. Anledningen till den jämna könsfördelningen beror sannolikt på att Marstrand i stor utsträckning besöktes av familjer. Diagram 2: Åldersfördelning n=360 Besökarna återfanns främst i åldersspannet år med flest besökare (49,72 procent) mellan år. 6

7 3.2 Hemland Diagram 3: Hemland n= 364 Nästan 75 procent av besökarna kom från Sverige. Bland de övriga dryga 25 procenten var den geografiska spridningen relativt stor. De utländska besökarna bestod till större delen av besökare från de skandinaviska grannländerna Norge och Danmark samt Tyskland. I kategorin övriga länder återfanns enstaka besökare från Australien, Estland, Kosovo, Nya Zeeland samt Singapore. Detta resultat visar att Marstrand förutom svenskar även lockar besökare från många europeiska länder vilket ställer krav på att exempelvis turistinformation och skyltning är väl anpassad för såväl svenska som utländska besökare. En stor del av de utländska besökarna var på husvagns- eller husbils semester i Sverige. 7

8 3.3 Hemort och avreseort Kartläggningen av de svenska besökarnas hemorter visade på stor geografisk spridning. En stor del av de svenska besökarna kom från Göteborg (28,5 procent) eller närliggande kommuner och hade besökt Marstrand som en dagsutflykt. Hemort Antal Göteborg 78 Stockholm 33 Kungsbacka 6 Norrköping 4 Falköping 3 Landvetter 3 Malmö 3 Onsala 3 Skövde 3 Trollhättan 3 Uddevalla 3 Ullricehamn 3 Uppsala 3 Alingsås 2 Billdal 2 Falun 2 Floda 2 Gävle 2 Jönköping 2 Tabell 1: De svenska besökarnas hemorter n= 274 Karlstad 2 Katrineholm 2 Kungälv 2 Lerum 2 Lidköping 2 Lindome 2 Lomma 2 Mora 2 Nol 2 Nyköping 2 Partille 2 Skepplanda 2 Stenungsund 2 Torsby 2 Tönsberg 2 Varberg 2 Västerås 2 Växjö 2 Ängelholm 2 Örebro 2 Övriga 68 Den geografiska spridningen var även stor gällande besökarens senaste avreseorten för att komma till Marstrand. Dock kan en större koncentration till orter i Västra Götaland urskiljas vilket tyder på att man semestrar på annan ort och åker till Marstrand som ett utflyktsmål. 159 besökare hade samma hemort som avreseort vilket ytterligare pekar på att Marstrand i stor utsträckning är en dagsutflykt. 8

9 Avreseort Antal Göteborg 121 Kungälv 16 Oslo 8 Stockholm 7 Kungsbacka 6 Smögen 5 Stenungsund 5 Koön 5 Trollhättan 5 Borås 4 Halmstad 4 Lerum 4 Lysekil 4 Uddevalla 4 Alingsås 3 Tabell 2: Senaste avreseort för att komma till Marstrand n= 351 Orust 3 Partille 3 Ullricehamn 3 Billdal 2 Bovallstrand 2 Falköping 2 Hjo 2 Hunnebostrand 2 Karlstad 2 Köpenhamn 2 Landvetter 2 Lillby 2 Lindome 2 Nyköping 2 Skepplanda 2 Stora höga 2 Tjuvkil 2 Övriga Sällskapets storlek och karaktär Diagram 4: Sällskapets storlek n= 364 Majoriteten av besökarna kom i sällskap om 2 till 4 personer. Sällskapen bestod till 82,3 procent av familjer, 15,5 procent av vänner samt 2,2 procent av ensamma besökare. Det allra vanligaste sällskapet bestod av en familj på 2 personer. 9

10 Diagram 5: Sällskapets karaktär n=

11 4. Besök Här kartläggs besökarens syfte med och uppfattning om besöket, hur man fick information om Marstrand, på vilket sätt man tog sig dit, om man varit där tidigare, om man har planer på att återvända samt hur mycket pengar som spenderades under besöket. 4.1 Syfte med besök Diagram 6: Syfte med besök n=365 Mer än hälften av besökarna besökte Marstrand för att turista, dvs. besöka Carlstens fästning eller andra sevärdheter samt se sig omkring. Näst vanligaste syftet var att man besökte Marstrand för att bada och spendera tid i naturen. De besökare som finns inom kategorin övrigt svarade i stor utsträckning att syftet med besöket var att besöka släkt eller vänner. Andra syften i denna kategori var att Marstrand var en anhalt på segelsemestern eller att man ville visa upp Marstrand för en familj eller vänner. En respondent kan ha angivit flera syften och i rapporten har även dessa syften räknats in. 11

12 4.2 Tidigare besök Majoriteten av besökarna hade besökt Marstrand tidigare och 83,3 procent av dessa var svenskar. Förstagångsbesökarna bestod till 50 procent av svenskar och till 50 procent av utländska besökare. Diagram 7: Tidigare besök n=364 De besökare som varit på Marstrand tidigare tillfrågades hur många gånger man varit där samt om tidpunkten för det senaste besöket. Drygt 85 procent hade besökt Marstrand fler än 2 gånger och hela 32,4 procent hade besökt Marstrand fler än 20 gånger. Merparten av dessa respondenter bodde i kommuner runt Kungälv och besökte Marstrand flera gånger per år. Diagram 8: Antal tidigare besök n= 246 Tidpunkten för det senaste besöket var vanligtvis för mellan 1-3 år sedan. För mer än 15 procent av besökarna låg tidpunkten för senaste besöket inom ramen för 1 år och många av dessa hade redan besökt Marstrand flertalet gånger under sommaren Det som fick besökarna att komma tillbaka var främst den mysiga miljön och atmosfären på ön, den vackra naturen med bra badmöjligheter och fina promenadstigar, Carlstens fästning samt närheten till havet och segling. 12

13 Diagram 9: Tidpunkt för senaste besöket n= Färdmedel Diagram 10: Färdmedel n= 363 Besökarna tog sig huvudsakligen till Marstrand med bil och endast 7,7 procent valde att åka kollektivt. I kategorin annat ingår färdmedlen husbil, husvagn, motorcykel, samt charterbuss. 13

14 4.4 Information Diagram 11: Informationskälla inför besöket n= 365 De vanligaste informationskällorna visade sig vara släkt och vänner samt tidningar och tidsskrifter, vilka tillsammans utgjorde drygt 75 procent av svaren. Av de som fått information om Marstrand genom släkt och vänner nämnde de flesta att man följt med familjen som liten och att besöken sen har blivit tradition. 8,21 procent av besökarna kännde till Marstrand genom egen erfarenhet. Vanligt var att man hade varit på skolresa på Marstrand när man var yngre. I kategorin Annat återfinns informationskällor såsom broschyrer, utländska guideböcker, hamnguide samt sjökort. 14

15 4.5 Omdömen Diagram 12: Betyg på besöket n= 354 Besöket på Marstrand fick högsta eller näst högsta betyg av hela 85,64 procent av besökarna vilket tyder på att Marstrand redan idag är ett turistmål av hög klass. Ingen besökare gav det sämsta betyget. Det bästa med besöket på Marstrand var enligt besökarna: Helheten Den vackra arkitekturen Den mysiga atmosfären Naturen och närheten till kust, hav och bad Att ön är bilfri Den rena luften Promenaden runt ön Fästningen och dess guidade tur Gästhamnen med fräscha faciliteter Ett avslappnande och njutningsfullt besök Den goda maten Generellt sett var man mycket nöjd med sitt besök. På frågan om besökaren saknade något eller hade förbättringsförslag svarade 57,6 procent att man inte saknade något och flertalet besökare framhöll vikten av att behålla Marstrand som det ser ut idag. Några förbättringsförslag framkom dock: Bättre generell service för båtturister såsom systembolag, post, bank. Mer välsorterad mataffär med större utbud på Marstrandsön. 15

16 Fler båtplatser då det, speciellt under segeltävlingar, är svårt att få plats i hamnen. Fler parkeringsplatser samt parkeringar med längre parkeringstid så att man har mer tid ute på Marstrandsön. Gratis färja alternativt att man kan köpa turist-, dag- eller veckokort så att man slipper betala vid varje överfart. Det efterfrågades även bättre information om färjan och biljetter vid de båda färjelägena. Fler toaletter runt ön. Flertalet toaletter var stängda av någon anledning och borde öppnas. Fler soptunnor på ön. Fler småaffärer och restauranger. Sänkta restaurangpriser efterfrågades samt en butik som säljer färsk fisk och skaldjur. Fler badstegar så att baden blir mer handikappvänliga. En sandstrand saknades vilket skulle göra baden mer barnvänliga. Större vandrarhem En mer levande fästning efterfrågades. Man önskade se fler människor i tidstypiska dräkter och levande skådespel. Bättre skyltning upp till Carlstens fästning. Mer detaljerad karta och bättre skyltning över promenadstigarna runt ön. Gärna med mer exakt längd på sträckorna. Fler event vintertid. Drygt 20 procent av besökarna hade upptäckt något som de inte förväntat sig. Några exempel på dessa upptäckter var: Att Carlstens fästning erbjöd ett bra boende Att det var så mycket fin bebyggelse Att det inte fanns bank eller systembolag Att ön låg närmre fastlandet än man trott Att rundvandringen på Carlstens fästning var så bra Att man inte fick ta med bil eller motorcykel över till ön Att naturen och landskapet var så vackert Att det var så dyrt att gå på restaurang 16

17 4.6 Planer på att återvända Diagram 13: Planer på att återvända n=357 Drygt 80 procent av besökarna hade planer på att återvända vilket tyder på att Marstrand är ett uppskattat besöksmål. Skälet till att man ville återvända var främst att Marstrand är ett vackert och trevligt utflyktsmål på sommaren. En del besökare planerade att återvända i samband med semester eller i egenskap av seglare medan andra ville visa upp Marstrand för vänner och familj. Av de 9,24 procent som inte hade planer på att återvända svarade majoriteten att det berodde på att man inte bodde i Sverige och att man troligtvis inte skulle ha vägarna förbi Marstrand igen. Det fanns generellt inga negativa skäl till att man inte skulle återvända till Marstrand. 17

18 5. Spenderingsmönster Diagram 14: Hur mycket pengar har spenderats under besöket n= 362 Mer än 80 procent av besökarna spenderade från 100 kronor och uppåt på besöket. Hälften av dessa spenderade över 500 kronor på besöket. En respondent kan ha uppgett fler än en spenderingskategori. Den i särklass vanligaste kategorin var mat och dryck där 282 av de intervjuade besökarna hade spenderat pengar. Näst vanligast var kategorierna boende samt entréavgifter till Carlstens fästning och till sist parkering och shopping. Samtliga besökare hade naturligtvis spenderat pengar på färjan till Marstrandsön. Många respondenter upplevde prisnivån som mycket hög och efterfrågade i allmänhet sänkta priser och i synnerhet biligare restaurangalternativ. 6. Analys och Slutsats I följande avsnitt sammanfattas undersökningens resultat och en slutlig kommentar kring resultaten ges. Demografisk profil: 6.1 Sammanfattning av resultat Könsfördelningen var näst intill jämn med en något fler manliga besökare. Majoriteten av besökarna, 83,72 procent, befann sig i åldersspannet år. Den vanligast förekommande ålderskategorin var år. 18

19 Runt tre fjärdedelar av besökarna var svenskar. I övrigt var spridningen av hemland relativt stor med besökare från främst Skandinavien och Europa men även andra delar av världen. Bland de svenska besökarna var den geografiska spridningen av hemkommuner stor. Hemkommunerna var dock koncentrerade till Västra Götaland då många besökare kom från Göteborg eller andra närliggande kommuner runt Marstrand. Gällande avreseort var den geografiska spridningen även här relativt stor men med en tydlig koncentration på kommuner i Västra Götaland. 43 procent av besökarna hade samma hemort som avreseort. Majoriteten av sällskapen bestod av familjer om 2-4 personer. Det vanligaste sällskapet var en familj på två personer. Mycket få ensambesökare identifierades. Besöksmönster: Det vanligast förekommande syftet med besöket på Marstrand var att turista. Många besökare kom även för att njuta av natur och bad. Majoriteten av besökarna hade varit på Marstrand tidigare. Av dessa bestod 83,3 procent av svenskar. Drygt 85 procent av flergångsbesökarna hade varit på Marstrand mer än två gånger. En tredjedel av flergångsbesökarna hade varit på Martstrand fler än 20 gånger. Tidpunkten för det senaste besöket låg vanligtvis mellan 0-3 år. Det absolut vanligaste färdmedlet för att ta sig till Marstrand var bil. Andra färdmedel var båt, kollektivtrafik samt motorcykel. De vanligaste informationskällorna var släkt och vänner samt tidningar och tidskrifter. Omdömen: Besöket på Marstrand fick högsta eller näst högsta betyg av mer än 85 procent av besökarna. Endast 13 procent av besökarna gav Marstrand ett godkänt eller sämre betyg. Det bästa med besöket var främst den vackra arkitekturen och den mysiga atmosfären, men även naturen, havet, promenaden runt ön samt fästningen var vanligt förekommande kommentarer. Drygt 50 procent av besökarna saknade inget under besöket. Ett flertal förbättringsförslag framkom på diverse områden. Drygt 20 procent hade upptäckt något de inte hade förväntat sig. Mer än 80 procent av besökarna hade planer på att återvända till Marstrand. Av de besökare som svarade nej eller kanske var många utländska turister. Spenderingsmönster: Majoriteten av besökarna spenderade mer än 100 kronor på besöket. Drygt 40 procent spenderade 500 kronor eller mer. Den vanligaste kategorin att spendera pengar i var mat och dryck följt av boende och entréavgifter till Carlstens fästning. 19

20 6.2 Slutsats Marstrand är redan ett omåttligt populärt turistmål och väldigt få besökare hade något negativt att säga om sitt besök. Dock kan det för Kungälvs kommun vara värt att titta närmare på de förbättringsförslag som framkom i undersökningen. Intrycket från undersökningen är att Martstrand främst besöks av familjer och då antingen barnfamiljer eller par. Besökarna har oftast varit på Martstrand tidigare och de flesta är bosatta i kommunerna runt Kungälv och kommuner i övriga Västra Götaland. Dessa fakta tillsammans med resultatet att mer än 80 procent av besökarna planerar att återvända samt att tidpunkten för senaste besök främst varierar mellan 0-3 år tyder på att Marstrand till stor del besöks av människor som bor i närheten och som årligen tar en dagsutflykt till ön. Det är relevant att beakta de förbättringsförslag som framkommit av flera skäl. Dels är det värt att försöka förändra/förbättra Marstrand som turistmål eftersom tidigare besökare i stor utsträckning kommer tillbaka och då kan ta del av dessa förbättringar. Då informationskällan släkt och vänner visade sig vara en av de största, är det av vikt att förbättra turistmålet för de återkommande besökarna. Om en återkommande besökare blir positivt överraskad nästa gång denne besöker Marstrand är sannolikheten större att besökaren förmedlar denna positiva bild till släkt och vänner. Detta kan locka fler besökare och därmed bidra ett större ekonomiskt inflöde som gynnar turismen på Marstrand. Trots att vädret var växlande under veckan hade mer än 10 procent av besökarna kommit till Marstrand för att njuta av öns natur eller badplatser. Många av besökarnas svar på frågan om vad som var bäst med besöket kan relateras till naturliga aspekter såsom ren luft, fina promenadstigar och mysig atmosfär. Dessa är intryck som besökarna verkar värdera högt och därför bör Kungälvs kommun speciellt beakta de förbättringsförslag som rör dessa naturliga upplevelser. Att investera i fler soptunnor, badstegar eller toaletter torde inte vara alltför kostsamt men förbättra förutsättningarna för mer nöjda turister avsevärt. Förutom informationskällan släkt och vänner hade en stor del av besökarna fått information om Marstrand genom tidningar eller tidsskrifter. Denna informationskälla var avsevärt större än exempelvis turistbyrå eller internet, varför det kan vara en informationskanal värd att prioritera i framtida planering av marknadsföring. Med hjälp av denna undersökning har Kungälvs kommun förhoppningsvis fått ett underlag som möjliggör skapandet av en långsiktig strategi för turismnäringen och Marstrands utveckling i syfte att ytterligare förbättra förutsättningarna för det redan vackra och populära turistmålet. 20

21 Bilaga 1 Frågeformulär Introduktion: Hej, mitt namn är och jag är student vid Göteborgs Universitet. Jag gör på uppdrag av Kungälvs kommun en undersökning kring turismen på Marstrand. Undersökningen tar ungefär 5 minuter och jag undrar om du skulle kunna tänka dig att vara med i den. 1. Vilken ort reste du från idag för att komma till Marstrand? 2. Vilken är din fasta bostadsort? 3. På vilket sätt tog ni er/du dig hit? Bil, Båt, Kollektivtrafik, Cykel, Annat 4. Hur många är ni i sällskapet? a. Familj b. Vänner c. Ensam 5. Vilket är det huvudsakliga syftet till att du/ni besöker Marstrand? a. Turista b. Nöje c. Natur & Bad d. Mat e. Övrigt 6. Har du besökt Marstrand tidigare? - Ja, Nej, a. Hur många gånger har du varit på Marstrand? b. När besökte du Marstrand senast? c. Vad är det ifrån dina tidigare besök som får dig att vilja komma tillbaka till Marstrand? 7. Hur fick du/ni information om Marstrand inför ditt/ert första besök? a. Släkt och vänner b. Tidningar/tidsskrifter c. Egen erfarenhet/kännedom d. Internet e. Turistbyrå 21 f. Annat

22 8. Vad har varit bäst med besöket? 9. Saknar du/ni något? 10. Upptäckte du/ni något som du/ni inte förväntat dig. - Ja, Nej Om ja, vad? 11. Ungefär hur mycket pengar har du spenderat under ditt besök? a w. Uppskattad summa b. Vad har du/ni spenderat pengarna på? 12. Hur nöjda är du/ni med besöket på en skala från Har ni planer på att återvända till Marstrand? a. Ja, Nej b. Varför/Varför inte? 14. Åldersfördelning: a. 1. Upp till 25 år, w. 15. Kön: Kvinna, Man 22

Turistundersökning Marstrand 2009

Turistundersökning Marstrand 2009 Turistundersökning Marstrand 2009 Undersökning på uppdrag av Kungälvs kommun HHGS HandelsConsulting AB Innehåll 1. Sammanfattning, sid 3-5 2. Inledning och metod, sid 6-7 3. Resultat, sid 8-26 4. Förbättringsområden

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland konsertbesökarna på Avicii #truetour Tele Arena mars 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM KONSERTEN I FÖRSTA HAND

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland festivalbesökarna på STHLM FIELDS Gärdet, Stockholm, 3 maj 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. HEMVIST S. 6 INFORMATION OM FESTIVALEN I FÖRSTA

Läs mer

Evenemangsundersökning Women s match race 31 juli-4 augusti 2007

Evenemangsundersökning Women s match race 31 juli-4 augusti 2007 Evenemangsundersökning Women s match race 31 juli-4 augusti 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Ansvarig projektledare: Åsa Widmark Assisterande projektledare: Eva Hauge

Läs mer

POTATISFESTIVALEN 2003

POTATISFESTIVALEN 2003 POTATISFESTIVALEN 2003 Studien är genomförd av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Alingsås Futurum och Västsvenska Turistrådet. Turismens Utredningsinstitut Mässans gata 10, 412 51 Göteborg Tel:

Läs mer

Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö

Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö Turismens Utredningsinstitut 2009 Om undersökningen Om U 21-EM 2009 I juni 2009 arrangerades U21-EM i Sverige. De städer som stod värdar för evenemanget

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009 Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September Viktoriagatan, Box 068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 7 9 000, Fax +46 7 9 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Sammanfattning För snart 40 år sedan höll Olof Palme sina numer berömda tal från ett lastbilsflak

Läs mer

Besökare i Bohuslän april 2017

Besökare i Bohuslän april 2017 Undersökning: Besökare i Bohuslän april 2017 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o o o o o o Denna rapport ger en översiktlig

Läs mer

Gästundersökning 2016

Gästundersökning 2016 Gästundersökning 2016 Under nio sommarveckor 2016 har 27 ungdomar samlat in mer än 2 000 enkätsvar via onlinetjänsten SurveyMonkey. Syftet med undersökningen är att få en bättre bild av vem våra besökare

Läs mer

LG HOCKEY GAMES PÅ GLOBEN i FEBRUARI 2007 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET

LG HOCKEY GAMES PÅ GLOBEN i FEBRUARI 2007 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET USK 1 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till

Läs mer

Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016

Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016 Undersökning: Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o Undersökningen bygger

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid Stockholm Pride Pride Park, Pride House, Pride Parade, 28 juli-2 augusti 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST

Läs mer

Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016

Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016 Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o Materialet domineras av svenska dagbesökare,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET ALLSÅNG PÅ SKANSEN 2007

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET ALLSÅNG PÅ SKANSEN 2007 1 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Undersökning bland festivalbesökarna på Stockholm Music & Arts, Skeppsholmen 2 4 augusti 2013

Undersökning bland festivalbesökarna på Stockholm Music & Arts, Skeppsholmen 2 4 augusti 2013 Undersökning bland festivalbesökarna på Stockholm Music & Arts, Skeppsholmen 2 4 augusti 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM FESTIVALEN

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Förstudie Norrmän i Västsverige. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet

Förstudie Norrmän i Västsverige. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Förstudie Norrmän i Västsverige Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Innehåll Bakgrund sid. 3 Metod sid. 4 Norska gästnätter sid. 5 Säsongsvariation norska gästnätter i VG

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid Sweden International Horse Show Friends Arena, 27-30 november 204 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

ETOUR. Resultat gästundersökningen 2015

ETOUR. Resultat gästundersökningen 2015 Resultat gästundersökningen 2015 Kunskap om kunden: Gästundersökning i 2 steg 2. Relation till varumärket 1. Gästprofil och segmentering Social- och demografisk profil Kön (n=3222) man, 36% jag vill inte

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Besökarens profil och upplevelse

Besökarens profil och upplevelse Besökarens profil och upplevelse 9-10 februari 2017 Utförd av Lorena Sankilampi och Carlos Salas på uppdrag av Länstyrelsen Stockholm Bazaren. Besökarens profil och upplevelse Innehåll Inledning...3 Metod...4

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Syfte... 4 4. Metod... 4 5. Avgränsningar... 4 6. Resultat... 5 6.1 Kommuner

Läs mer

Det är viktigast för svensken på semestern

Det är viktigast för svensken på semestern Det är viktigast för svensken på semestern Om undersökningen En webbenkät har i samarbete med Mind Research skickats ut till urval av SJ Prio-medlemmar i: - Stockholm - Göteborg - Malmö - Karlstad - Linköping

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 RESULTATRAPPORT KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 Innehåll Rapporten är indelad i följande avsnitt Avsnitt Bakgrund Husbilsdestination Västsverige

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Svenska reserapporten 2014 Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Resultat i korthet * Svenskarna spenderar nästan hela sin semester i Sverige * Semestrandet inom Sverige ökar kraftigare än

Läs mer

Svartviks Industriminnen

Svartviks Industriminnen Svartviks Industriminnen Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Svartvik fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök 4 Hur fick

Läs mer

TRIATHLON VM-DELTÄVLING STOCKHOLM AUGUSTI 2012 INNEHÅLL

TRIATHLON VM-DELTÄVLING STOCKHOLM AUGUSTI 2012 INNEHÅLL 1 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Informationskällor 7 Beslutstillfälle 8 Resesätt till evenemangsområdet 9 Skäl till vistelsen i Stockholm 10

Läs mer

Bruce Springsteen. Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013

Bruce Springsteen. Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013 Bruce Springsteen Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM KONSERTEN

Läs mer

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009 The International Bioenergy Days, Trollhättan Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober Viktoriagatan 13, Box 568, SE-42 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95, Fax +46 31 75 95 1, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Utvädering av sommaren vid Umeå Camping

Utvädering av sommaren vid Umeå Camping Rapport Utvädering av sommaren vid Umeå Camping Juli-augusti 22 Fakta om rapporten Studiens genomförande Veckorna 27-31 22 Projektledare Christina Gerhardsson-Areblad, Umeå Camping Sammanställning av enkäten

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 2009

BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 2009 1 BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 009 INNEHÅLL sid Om undersökningen Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Marstrand Gästhamn. Marknadsundersökning 2010. HHGS HandelsConsulting AB. Projektledare: Jessica Sollander

Marstrand Gästhamn. Marknadsundersökning 2010. HHGS HandelsConsulting AB. Projektledare: Jessica Sollander Marstrand Gästhamn Marknadsundersökning 2010 Projektledare: Jessica Sollander HHGS HandelsConsulting AB Rapportens upplägg Rapporten är uppbyggd kring sammanställning av de svar som respondenterna har

Läs mer

INNEHÅLL. sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4

INNEHÅLL. sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 1 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Andra lopp i Stockholm

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

HAMMARBY GÖTEBORG SÖDERSTADION APRIL 2009

HAMMARBY GÖTEBORG SÖDERSTADION APRIL 2009 1 HAMMARBY GÖTEBORG SÖDERSTADION APRIL 2009 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 Medborgarenkät Mind Network okt-nov 2012 708 svar SVARSGRUPPEN Kön (procent) 46 54 Kvinna Man SVARSGRUPPEN Ålder (procent) 30 25 23 24

Läs mer

Utvärdering EPG Jan-Feb 2008

Utvärdering EPG Jan-Feb 2008 Utvärdering EPG Jan-Feb 2008 I N N E HÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 5 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009 Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 009 Malmö stad Karin Olsson September 009 Viktoriagatan 3, Box 5068, SE-40 Göteborg, Sweden, Tel +46 3 75 95 000, Fax +46 3 75 95 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Bohuslän - Dals Golfdistriktsförbund Projektarbete sommaren 2004 Marknadsundersökning Underlag för byggandet av nya golfbanor 2005-02-28 Utfört av: Louise Svensson Annika Strandh Uddevalla-Vänersborgs

Läs mer

Foto: Anna Alexander Olsson. Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg

Foto: Anna Alexander Olsson. Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg Foto: Anna Alexander Olsson Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg Hur går det för turismen i Helsingborg? Enligt SCB och Tillväxtverkets preliminära siffror var det totala antalet gästnätter

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2010-12-13 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Innehåll Det här är No Limit Street Art Borås...5

Innehåll Det här är No Limit Street Art Borås...5 Förord Det har varit mycket roligt att få arbeta med detta projekt och vi är glada över att No Limit mottagits så positivt av Boråsare såväl som besökare. Vi är överraskade över det stora mediala intresset

Läs mer

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS 2016 50 st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent Marin nedskräpning Håll Sverige Rent Index Om undersökningen 3 Sammanfattning 4 Resultat 9 Omfattning nedskräpning 10 Strandstädning 15 Uppföljning/förebyggande arbete 19 Kampanjaktivitet 23 Övriga kommentarer

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34]

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Kulturvanor i svenska städer Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1. Teaterligan I vilken stad går invånarna på mest

Läs mer

Turismen i Bohuslän 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet

Turismen i Bohuslän 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Turismen i Bohuslän 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Sofia Zere, 031-75 95 008, sofia.zere@t-u-i.se 20080403 1 Sammanfattning Bohuslän är populärt bland norrmän Man

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare

Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Mässans gata 10, 412 51 Göteborg, Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund År 2002 genomförde

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

INNEHÅLL. sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4

INNEHÅLL. sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 STOCKHOLM MARATHON 0 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Andra

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1. Målgrupp Undersökningen riktar sig till resenärer som valt att åka buss inom destinationerna Sälenfjällen och Trysil under sportlovsveckorna våren 2013. 2. Målsättning Målsättningen är att identifiera

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Sammanfattning Vistelsen i Båstad: 93% anser att vistelsen i Båstad och Bjärehalvön varit antingen mycket bra eller bra och sammantaget får Båstad/Bjärehalvön ett medelvärde om 4,4 på en femgradig skala,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2017 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Undersökning: Besökare i Bohuslän sommar 2016

Undersökning: Besökare i Bohuslän sommar 2016 Undersökning: Besökare i Bohuslän sommar 2016 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o Undersökningen motsvarar den som Turistrådet

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Trandansen vid Hornborgasjön 2005

Trandansen vid Hornborgasjön 2005 Trandansen vid Hornborgasjön 2005 Turismundersökningen är medfinansierad av Europeiska unionen (Union (European Regional Development Fund) inom BSR INTERREG III B programmet Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

DN STOCKHOLM HALVMARATHON 2011 INNEHÅLL

DN STOCKHOLM HALVMARATHON 2011 INNEHÅLL 1 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Andra lopp i Stockholm

Läs mer

VM-KVAL SVERIGE DANMARK PÅ RÅSUNDA 6 JUNI 2009

VM-KVAL SVERIGE DANMARK PÅ RÅSUNDA 6 JUNI 2009 VM-KVAL SVERIGE DANMARK PÅ RÅSUNDA 6 JUNI 2009 INNEHÅLL sid Om undersökningen Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor

Läs mer

Totalt intervjuades 320 personer. Ingen statistik fördes på svarsbortfallet men få besökare tackade nej till en intervju.

Totalt intervjuades 320 personer. Ingen statistik fördes på svarsbortfallet men få besökare tackade nej till en intervju. Besökarnas profil och upplevelse av Bazaren 2016 2 Innehåll Besökarnas profil och upplevelse av Bazaren 2016...1 Inledning...3 Metod...4 Population...4 Datainsamling och urval...4 Frågeformulär och databearbetning...4

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer