KUNGÄLVS KOMMUN MARKNADSUNDERSÖKNING. Tillfälliga besökare på Marstrand sommaren HHGS HandelsConsulting AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGÄLVS KOMMUN MARKNADSUNDERSÖKNING. Tillfälliga besökare på Marstrand sommaren 2008. HHGS HandelsConsulting AB 2008-08-12"

Transkript

1 KUNGÄLVS KOMMUN MARKNADSUNDERSÖKNING Tillfälliga besökare på Marstrand sommaren 2008 HHGS HandelsConsulting AB Maria Wasserfaller Carl Öhrman

2 Innehållsförteckning Tabell och diagramförteckning Inledning Bakgrund och Syfte Metod Population Datainsamling och urval Frågeformulär och databearbetning Avgränsning Demografisk profil Kön och ålder Hemland Hemort och avreseort Sällskapets storlek och karaktär Besök Syfte med besök Tidigare besök Färdmedel Information Omdömen Planer på att återvända Spenderingsmönster Analys och Slutsats Sammanfattning av resultat Slutsats Bilaga 1 Frågeformulär

3 Tabell och diagramförteckning Diagram 1 Könsfördelning 6 Diagram 2 Ålderfördelning 6 Diagram 3 Hemland 7 Diagram 4 Sällskapets storlek 9 Diagram 5 Sällskapets karaktär 10 Diagram 6 Syfte med besök 11 Diagram 7 Tidigare besök 12 Diagram 8 Antalet tidigare besök 12 Diagram 9 Tidpunkt för senaste besöket 13 Diagram 10 Färdmedel 13 Diagram 11 Informationskälla inför besöket 14 Diagram 12 Betyg på besöket 15 Diagram 13 Planer på att återvända 17 Diagram 14 Hur mycket pengar har spenderats under besöket 18 Tabell 1 De svenska besökarnas hemorter 8 Tabell 2 Senaste avreseort för att komma till Marstrand 9 3

4 1. Inledning HandelsConsulting AB har på uppdrag av Kungälvs Kommun genomfört en marknadsundersökning bland tillfälliga besökare på Marstrand för att kartlägga vederbörandes uppfattning om sitt besök. 1.1 Bakgrund och Syfte Uppdragsgivare är Kungälvs kommun och projektet genomförs på initiativ av Niclas Palmqvist (s). Marstrand är ett kustnära samhälle i västra delen av Kungälvs kommun som har en stark tillströmning av besökare under sommarhalvåret. Turismen är en livsviktig näring för det lilla samhället. I dagsläget har uppdragsgivaren en bra uppfattning om de permanent boendes åsikter om Marstrand. För att skapa en långsiktig strategi för turismnäringen och Marstrands utveckling behöver dock Kungälvs kommun även identifiera de tillfälliga sommarbesökarnas upplevelser, detta för att skapa en balans mellan olika intressen vid beslutsfattande kring nya satsningar. Syftet med projektet är att genom en marknadsundersökning kartlägga de tillfälliga besökarnas upplevelser från sitt besök på Marstrand. 2. Metod Här redovisas tillvägagångssättet under projektet, dvs. metod för urval, insamling och bearbetning av data. 2.1 Population Målpopulationen för undersökningen är besökarna på färjan till och från Marstrandsön. 2.2 Datainsamling och urval Undersökningen genomfördes under 5 dagar vecka 28. Personliga intervjuer med besökarna genomfördes av HandelsConsulting. Intervjuerna genomfördes på färjan till och från Marstrandsön. Detta var en given intervjuplats av två skäl; alla besökare som vill ta sig över till Marstrandsön måste göra detta via färjan. Vidare bedömdes färjan vara den plats med minst risk för ett stort svarsbortfall då besökarna inte har så mycket annat för sig än att vänta på att komma över. 4

5 Innan intervjuerna genomfördes ställdes frågan om den tilltänkte respondenten var turist och om denne i så fall kunde tänka sig att medverka i en kort undersökning på uppdrag av Kungälvs kommun och som syftade till att förbättra Marstrand som turistmål. Totalt intervjuades 365 personer. Ingen statistik fördes på svarsbortfallet men generellt tackade få besökare nej till en intervju. 2.3 Frågeformulär och databearbetning Frågeformuläret (se bilaga 1) bestod av totalt 15 frågor som kartlade besökarnas demografiska profil, geografiska ursprung, informationskälla, upplevelse av besöket, förslag till förbättringsmöjligheter, besöksmönster samt spenderingsmönster. Vid en del frågor har ett partiellt bortfall erhållits, dvs. respondenten har inte velat/haft möjlighet att svara på alla frågor utan bara en del av frågeformuläret. Vid redovisning av resultatet anges därför antal respondenter per fråga nedanför varje diagram (n). Primärdata och diagrammen har bearbetats och utformats i Excel. 2.4 Avgränsning Undersökningen omfattar endast tillfälliga besökare till Marstrand. Permanent boende samt sommarboende som stannar en längre period på Marstrand har inte inkluderats i undersökningen. Undersökningsområdet är begränsat till färjan till och från Marstrandsön. Undersökningen genomfördes under tisdag till lördag vecka

6 3. Demografisk profil I detta avsnitt presenteras besökarens demografiska profil med variabler såsom kön, ålder, hemland, hemort, avreseort samt storlek och karaktär på sällskapet. 3.1 Kön och ålder Diagram 1: Könsfördelning n=365 Könsfördelningen var relativt jämn med en liten övervikt av manliga besökare. Anledningen till den jämna könsfördelningen beror sannolikt på att Marstrand i stor utsträckning besöktes av familjer. Diagram 2: Åldersfördelning n=360 Besökarna återfanns främst i åldersspannet år med flest besökare (49,72 procent) mellan år. 6

7 3.2 Hemland Diagram 3: Hemland n= 364 Nästan 75 procent av besökarna kom från Sverige. Bland de övriga dryga 25 procenten var den geografiska spridningen relativt stor. De utländska besökarna bestod till större delen av besökare från de skandinaviska grannländerna Norge och Danmark samt Tyskland. I kategorin övriga länder återfanns enstaka besökare från Australien, Estland, Kosovo, Nya Zeeland samt Singapore. Detta resultat visar att Marstrand förutom svenskar även lockar besökare från många europeiska länder vilket ställer krav på att exempelvis turistinformation och skyltning är väl anpassad för såväl svenska som utländska besökare. En stor del av de utländska besökarna var på husvagns- eller husbils semester i Sverige. 7

8 3.3 Hemort och avreseort Kartläggningen av de svenska besökarnas hemorter visade på stor geografisk spridning. En stor del av de svenska besökarna kom från Göteborg (28,5 procent) eller närliggande kommuner och hade besökt Marstrand som en dagsutflykt. Hemort Antal Göteborg 78 Stockholm 33 Kungsbacka 6 Norrköping 4 Falköping 3 Landvetter 3 Malmö 3 Onsala 3 Skövde 3 Trollhättan 3 Uddevalla 3 Ullricehamn 3 Uppsala 3 Alingsås 2 Billdal 2 Falun 2 Floda 2 Gävle 2 Jönköping 2 Tabell 1: De svenska besökarnas hemorter n= 274 Karlstad 2 Katrineholm 2 Kungälv 2 Lerum 2 Lidköping 2 Lindome 2 Lomma 2 Mora 2 Nol 2 Nyköping 2 Partille 2 Skepplanda 2 Stenungsund 2 Torsby 2 Tönsberg 2 Varberg 2 Västerås 2 Växjö 2 Ängelholm 2 Örebro 2 Övriga 68 Den geografiska spridningen var även stor gällande besökarens senaste avreseorten för att komma till Marstrand. Dock kan en större koncentration till orter i Västra Götaland urskiljas vilket tyder på att man semestrar på annan ort och åker till Marstrand som ett utflyktsmål. 159 besökare hade samma hemort som avreseort vilket ytterligare pekar på att Marstrand i stor utsträckning är en dagsutflykt. 8

9 Avreseort Antal Göteborg 121 Kungälv 16 Oslo 8 Stockholm 7 Kungsbacka 6 Smögen 5 Stenungsund 5 Koön 5 Trollhättan 5 Borås 4 Halmstad 4 Lerum 4 Lysekil 4 Uddevalla 4 Alingsås 3 Tabell 2: Senaste avreseort för att komma till Marstrand n= 351 Orust 3 Partille 3 Ullricehamn 3 Billdal 2 Bovallstrand 2 Falköping 2 Hjo 2 Hunnebostrand 2 Karlstad 2 Köpenhamn 2 Landvetter 2 Lillby 2 Lindome 2 Nyköping 2 Skepplanda 2 Stora höga 2 Tjuvkil 2 Övriga Sällskapets storlek och karaktär Diagram 4: Sällskapets storlek n= 364 Majoriteten av besökarna kom i sällskap om 2 till 4 personer. Sällskapen bestod till 82,3 procent av familjer, 15,5 procent av vänner samt 2,2 procent av ensamma besökare. Det allra vanligaste sällskapet bestod av en familj på 2 personer. 9

10 Diagram 5: Sällskapets karaktär n=

11 4. Besök Här kartläggs besökarens syfte med och uppfattning om besöket, hur man fick information om Marstrand, på vilket sätt man tog sig dit, om man varit där tidigare, om man har planer på att återvända samt hur mycket pengar som spenderades under besöket. 4.1 Syfte med besök Diagram 6: Syfte med besök n=365 Mer än hälften av besökarna besökte Marstrand för att turista, dvs. besöka Carlstens fästning eller andra sevärdheter samt se sig omkring. Näst vanligaste syftet var att man besökte Marstrand för att bada och spendera tid i naturen. De besökare som finns inom kategorin övrigt svarade i stor utsträckning att syftet med besöket var att besöka släkt eller vänner. Andra syften i denna kategori var att Marstrand var en anhalt på segelsemestern eller att man ville visa upp Marstrand för en familj eller vänner. En respondent kan ha angivit flera syften och i rapporten har även dessa syften räknats in. 11

12 4.2 Tidigare besök Majoriteten av besökarna hade besökt Marstrand tidigare och 83,3 procent av dessa var svenskar. Förstagångsbesökarna bestod till 50 procent av svenskar och till 50 procent av utländska besökare. Diagram 7: Tidigare besök n=364 De besökare som varit på Marstrand tidigare tillfrågades hur många gånger man varit där samt om tidpunkten för det senaste besöket. Drygt 85 procent hade besökt Marstrand fler än 2 gånger och hela 32,4 procent hade besökt Marstrand fler än 20 gånger. Merparten av dessa respondenter bodde i kommuner runt Kungälv och besökte Marstrand flera gånger per år. Diagram 8: Antal tidigare besök n= 246 Tidpunkten för det senaste besöket var vanligtvis för mellan 1-3 år sedan. För mer än 15 procent av besökarna låg tidpunkten för senaste besöket inom ramen för 1 år och många av dessa hade redan besökt Marstrand flertalet gånger under sommaren Det som fick besökarna att komma tillbaka var främst den mysiga miljön och atmosfären på ön, den vackra naturen med bra badmöjligheter och fina promenadstigar, Carlstens fästning samt närheten till havet och segling. 12

13 Diagram 9: Tidpunkt för senaste besöket n= Färdmedel Diagram 10: Färdmedel n= 363 Besökarna tog sig huvudsakligen till Marstrand med bil och endast 7,7 procent valde att åka kollektivt. I kategorin annat ingår färdmedlen husbil, husvagn, motorcykel, samt charterbuss. 13

14 4.4 Information Diagram 11: Informationskälla inför besöket n= 365 De vanligaste informationskällorna visade sig vara släkt och vänner samt tidningar och tidsskrifter, vilka tillsammans utgjorde drygt 75 procent av svaren. Av de som fått information om Marstrand genom släkt och vänner nämnde de flesta att man följt med familjen som liten och att besöken sen har blivit tradition. 8,21 procent av besökarna kännde till Marstrand genom egen erfarenhet. Vanligt var att man hade varit på skolresa på Marstrand när man var yngre. I kategorin Annat återfinns informationskällor såsom broschyrer, utländska guideböcker, hamnguide samt sjökort. 14

15 4.5 Omdömen Diagram 12: Betyg på besöket n= 354 Besöket på Marstrand fick högsta eller näst högsta betyg av hela 85,64 procent av besökarna vilket tyder på att Marstrand redan idag är ett turistmål av hög klass. Ingen besökare gav det sämsta betyget. Det bästa med besöket på Marstrand var enligt besökarna: Helheten Den vackra arkitekturen Den mysiga atmosfären Naturen och närheten till kust, hav och bad Att ön är bilfri Den rena luften Promenaden runt ön Fästningen och dess guidade tur Gästhamnen med fräscha faciliteter Ett avslappnande och njutningsfullt besök Den goda maten Generellt sett var man mycket nöjd med sitt besök. På frågan om besökaren saknade något eller hade förbättringsförslag svarade 57,6 procent att man inte saknade något och flertalet besökare framhöll vikten av att behålla Marstrand som det ser ut idag. Några förbättringsförslag framkom dock: Bättre generell service för båtturister såsom systembolag, post, bank. Mer välsorterad mataffär med större utbud på Marstrandsön. 15

16 Fler båtplatser då det, speciellt under segeltävlingar, är svårt att få plats i hamnen. Fler parkeringsplatser samt parkeringar med längre parkeringstid så att man har mer tid ute på Marstrandsön. Gratis färja alternativt att man kan köpa turist-, dag- eller veckokort så att man slipper betala vid varje överfart. Det efterfrågades även bättre information om färjan och biljetter vid de båda färjelägena. Fler toaletter runt ön. Flertalet toaletter var stängda av någon anledning och borde öppnas. Fler soptunnor på ön. Fler småaffärer och restauranger. Sänkta restaurangpriser efterfrågades samt en butik som säljer färsk fisk och skaldjur. Fler badstegar så att baden blir mer handikappvänliga. En sandstrand saknades vilket skulle göra baden mer barnvänliga. Större vandrarhem En mer levande fästning efterfrågades. Man önskade se fler människor i tidstypiska dräkter och levande skådespel. Bättre skyltning upp till Carlstens fästning. Mer detaljerad karta och bättre skyltning över promenadstigarna runt ön. Gärna med mer exakt längd på sträckorna. Fler event vintertid. Drygt 20 procent av besökarna hade upptäckt något som de inte förväntat sig. Några exempel på dessa upptäckter var: Att Carlstens fästning erbjöd ett bra boende Att det var så mycket fin bebyggelse Att det inte fanns bank eller systembolag Att ön låg närmre fastlandet än man trott Att rundvandringen på Carlstens fästning var så bra Att man inte fick ta med bil eller motorcykel över till ön Att naturen och landskapet var så vackert Att det var så dyrt att gå på restaurang 16

17 4.6 Planer på att återvända Diagram 13: Planer på att återvända n=357 Drygt 80 procent av besökarna hade planer på att återvända vilket tyder på att Marstrand är ett uppskattat besöksmål. Skälet till att man ville återvända var främst att Marstrand är ett vackert och trevligt utflyktsmål på sommaren. En del besökare planerade att återvända i samband med semester eller i egenskap av seglare medan andra ville visa upp Marstrand för vänner och familj. Av de 9,24 procent som inte hade planer på att återvända svarade majoriteten att det berodde på att man inte bodde i Sverige och att man troligtvis inte skulle ha vägarna förbi Marstrand igen. Det fanns generellt inga negativa skäl till att man inte skulle återvända till Marstrand. 17

18 5. Spenderingsmönster Diagram 14: Hur mycket pengar har spenderats under besöket n= 362 Mer än 80 procent av besökarna spenderade från 100 kronor och uppåt på besöket. Hälften av dessa spenderade över 500 kronor på besöket. En respondent kan ha uppgett fler än en spenderingskategori. Den i särklass vanligaste kategorin var mat och dryck där 282 av de intervjuade besökarna hade spenderat pengar. Näst vanligast var kategorierna boende samt entréavgifter till Carlstens fästning och till sist parkering och shopping. Samtliga besökare hade naturligtvis spenderat pengar på färjan till Marstrandsön. Många respondenter upplevde prisnivån som mycket hög och efterfrågade i allmänhet sänkta priser och i synnerhet biligare restaurangalternativ. 6. Analys och Slutsats I följande avsnitt sammanfattas undersökningens resultat och en slutlig kommentar kring resultaten ges. Demografisk profil: 6.1 Sammanfattning av resultat Könsfördelningen var näst intill jämn med en något fler manliga besökare. Majoriteten av besökarna, 83,72 procent, befann sig i åldersspannet år. Den vanligast förekommande ålderskategorin var år. 18

19 Runt tre fjärdedelar av besökarna var svenskar. I övrigt var spridningen av hemland relativt stor med besökare från främst Skandinavien och Europa men även andra delar av världen. Bland de svenska besökarna var den geografiska spridningen av hemkommuner stor. Hemkommunerna var dock koncentrerade till Västra Götaland då många besökare kom från Göteborg eller andra närliggande kommuner runt Marstrand. Gällande avreseort var den geografiska spridningen även här relativt stor men med en tydlig koncentration på kommuner i Västra Götaland. 43 procent av besökarna hade samma hemort som avreseort. Majoriteten av sällskapen bestod av familjer om 2-4 personer. Det vanligaste sällskapet var en familj på två personer. Mycket få ensambesökare identifierades. Besöksmönster: Det vanligast förekommande syftet med besöket på Marstrand var att turista. Många besökare kom även för att njuta av natur och bad. Majoriteten av besökarna hade varit på Marstrand tidigare. Av dessa bestod 83,3 procent av svenskar. Drygt 85 procent av flergångsbesökarna hade varit på Marstrand mer än två gånger. En tredjedel av flergångsbesökarna hade varit på Martstrand fler än 20 gånger. Tidpunkten för det senaste besöket låg vanligtvis mellan 0-3 år. Det absolut vanligaste färdmedlet för att ta sig till Marstrand var bil. Andra färdmedel var båt, kollektivtrafik samt motorcykel. De vanligaste informationskällorna var släkt och vänner samt tidningar och tidskrifter. Omdömen: Besöket på Marstrand fick högsta eller näst högsta betyg av mer än 85 procent av besökarna. Endast 13 procent av besökarna gav Marstrand ett godkänt eller sämre betyg. Det bästa med besöket var främst den vackra arkitekturen och den mysiga atmosfären, men även naturen, havet, promenaden runt ön samt fästningen var vanligt förekommande kommentarer. Drygt 50 procent av besökarna saknade inget under besöket. Ett flertal förbättringsförslag framkom på diverse områden. Drygt 20 procent hade upptäckt något de inte hade förväntat sig. Mer än 80 procent av besökarna hade planer på att återvända till Marstrand. Av de besökare som svarade nej eller kanske var många utländska turister. Spenderingsmönster: Majoriteten av besökarna spenderade mer än 100 kronor på besöket. Drygt 40 procent spenderade 500 kronor eller mer. Den vanligaste kategorin att spendera pengar i var mat och dryck följt av boende och entréavgifter till Carlstens fästning. 19

20 6.2 Slutsats Marstrand är redan ett omåttligt populärt turistmål och väldigt få besökare hade något negativt att säga om sitt besök. Dock kan det för Kungälvs kommun vara värt att titta närmare på de förbättringsförslag som framkom i undersökningen. Intrycket från undersökningen är att Martstrand främst besöks av familjer och då antingen barnfamiljer eller par. Besökarna har oftast varit på Martstrand tidigare och de flesta är bosatta i kommunerna runt Kungälv och kommuner i övriga Västra Götaland. Dessa fakta tillsammans med resultatet att mer än 80 procent av besökarna planerar att återvända samt att tidpunkten för senaste besök främst varierar mellan 0-3 år tyder på att Marstrand till stor del besöks av människor som bor i närheten och som årligen tar en dagsutflykt till ön. Det är relevant att beakta de förbättringsförslag som framkommit av flera skäl. Dels är det värt att försöka förändra/förbättra Marstrand som turistmål eftersom tidigare besökare i stor utsträckning kommer tillbaka och då kan ta del av dessa förbättringar. Då informationskällan släkt och vänner visade sig vara en av de största, är det av vikt att förbättra turistmålet för de återkommande besökarna. Om en återkommande besökare blir positivt överraskad nästa gång denne besöker Marstrand är sannolikheten större att besökaren förmedlar denna positiva bild till släkt och vänner. Detta kan locka fler besökare och därmed bidra ett större ekonomiskt inflöde som gynnar turismen på Marstrand. Trots att vädret var växlande under veckan hade mer än 10 procent av besökarna kommit till Marstrand för att njuta av öns natur eller badplatser. Många av besökarnas svar på frågan om vad som var bäst med besöket kan relateras till naturliga aspekter såsom ren luft, fina promenadstigar och mysig atmosfär. Dessa är intryck som besökarna verkar värdera högt och därför bör Kungälvs kommun speciellt beakta de förbättringsförslag som rör dessa naturliga upplevelser. Att investera i fler soptunnor, badstegar eller toaletter torde inte vara alltför kostsamt men förbättra förutsättningarna för mer nöjda turister avsevärt. Förutom informationskällan släkt och vänner hade en stor del av besökarna fått information om Marstrand genom tidningar eller tidsskrifter. Denna informationskälla var avsevärt större än exempelvis turistbyrå eller internet, varför det kan vara en informationskanal värd att prioritera i framtida planering av marknadsföring. Med hjälp av denna undersökning har Kungälvs kommun förhoppningsvis fått ett underlag som möjliggör skapandet av en långsiktig strategi för turismnäringen och Marstrands utveckling i syfte att ytterligare förbättra förutsättningarna för det redan vackra och populära turistmålet. 20

21 Bilaga 1 Frågeformulär Introduktion: Hej, mitt namn är och jag är student vid Göteborgs Universitet. Jag gör på uppdrag av Kungälvs kommun en undersökning kring turismen på Marstrand. Undersökningen tar ungefär 5 minuter och jag undrar om du skulle kunna tänka dig att vara med i den. 1. Vilken ort reste du från idag för att komma till Marstrand? 2. Vilken är din fasta bostadsort? 3. På vilket sätt tog ni er/du dig hit? Bil, Båt, Kollektivtrafik, Cykel, Annat 4. Hur många är ni i sällskapet? a. Familj b. Vänner c. Ensam 5. Vilket är det huvudsakliga syftet till att du/ni besöker Marstrand? a. Turista b. Nöje c. Natur & Bad d. Mat e. Övrigt 6. Har du besökt Marstrand tidigare? - Ja, Nej, a. Hur många gånger har du varit på Marstrand? b. När besökte du Marstrand senast? c. Vad är det ifrån dina tidigare besök som får dig att vilja komma tillbaka till Marstrand? 7. Hur fick du/ni information om Marstrand inför ditt/ert första besök? a. Släkt och vänner b. Tidningar/tidsskrifter c. Egen erfarenhet/kännedom d. Internet e. Turistbyrå 21 f. Annat

22 8. Vad har varit bäst med besöket? 9. Saknar du/ni något? 10. Upptäckte du/ni något som du/ni inte förväntat dig. - Ja, Nej Om ja, vad? 11. Ungefär hur mycket pengar har du spenderat under ditt besök? a w. Uppskattad summa b. Vad har du/ni spenderat pengarna på? 12. Hur nöjda är du/ni med besöket på en skala från Har ni planer på att återvända till Marstrand? a. Ja, Nej b. Varför/Varför inte? 14. Åldersfördelning: a. 1. Upp till 25 år, w. 15. Kön: Kvinna, Man 22

POTATISFESTIVALEN 2003

POTATISFESTIVALEN 2003 POTATISFESTIVALEN 2003 Studien är genomförd av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Alingsås Futurum och Västsvenska Turistrådet. Turismens Utredningsinstitut Mässans gata 10, 412 51 Göteborg Tel:

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

Marstrand Gästhamn. Marknadsundersökning 2010. HHGS HandelsConsulting AB. Projektledare: Jessica Sollander

Marstrand Gästhamn. Marknadsundersökning 2010. HHGS HandelsConsulting AB. Projektledare: Jessica Sollander Marstrand Gästhamn Marknadsundersökning 2010 Projektledare: Jessica Sollander HHGS HandelsConsulting AB Rapportens upplägg Rapporten är uppbyggd kring sammanställning av de svar som respondenterna har

Läs mer

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 RESULTATRAPPORT KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 Innehåll Rapporten är indelad i följande avsnitt Avsnitt Bakgrund Husbilsdestination Västsverige

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Bohuslän - Dals Golfdistriktsförbund Projektarbete sommaren 2004 Marknadsundersökning Underlag för byggandet av nya golfbanor 2005-02-28 Utfört av: Louise Svensson Annika Strandh Uddevalla-Vänersborgs

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare

Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Mässans gata 10, 412 51 Göteborg, Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund År 2002 genomförde

Läs mer

Utvärdering EPG Jan-Feb 2008

Utvärdering EPG Jan-Feb 2008 Utvärdering EPG Jan-Feb 2008 I N N E HÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 5 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009 Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 009 Malmö stad Karin Olsson September 009 Viktoriagatan 3, Box 5068, SE-40 Göteborg, Sweden, Tel +46 3 75 95 000, Fax +46 3 75 95 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Trandansen vid Hornborgasjön 2005

Trandansen vid Hornborgasjön 2005 Trandansen vid Hornborgasjön 2005 Turismundersökningen är medfinansierad av Europeiska unionen (Union (European Regional Development Fund) inom BSR INTERREG III B programmet Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Svenska reserapporten 2014 Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Resultat i korthet * Svenskarna spenderar nästan hela sin semester i Sverige * Semestrandet inom Sverige ökar kraftigare än

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2010 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2010 gjordes undersökningar i 94 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då!

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då! BalticSurvey questionnaire 13 April 2010 Hej! Vi gör en undersökning om folks åsikter om olika saker som har med Östersjön och Västerhavet att göra och skulle därför vilja ställa några frågor till dig.

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008 Attitydundersökning i Stockholm City maj City i Samverkan har under maj genomfört attitydundersökningar på 500 personer bosatta i Stockholms län Attitydundersökning i Stockholm City Under maj har 500 personliga

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 Medborgarenkät Mind Network okt-nov 2012 708 svar SVARSGRUPPEN Kön (procent) 46 54 Kvinna Man SVARSGRUPPEN Ålder (procent) 30 25 23 24

Läs mer

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent Marin nedskräpning Håll Sverige Rent Index Om undersökningen 3 Sammanfattning 4 Resultat 9 Omfattning nedskräpning 10 Strandstädning 15 Uppföljning/förebyggande arbete 19 Kampanjaktivitet 23 Övriga kommentarer

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Rock Art Hällbildcentrum

Rock Art Hällbildcentrum Rock Art Hällbildcentrum Turistekonomisk analys och gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Turistekonomisk analys Metod 3 Definitioner och förklaringar 4 Vad betyder Rock Art för den

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Husbilsplatser, ett nytt fenomen i Sverige? Kan vem som helst anordna en husbilsplats? Vad är en husbil?

Husbilsplatser, ett nytt fenomen i Sverige? Kan vem som helst anordna en husbilsplats? Vad är en husbil? Husbilsplatser, ett nytt fenomen i Sverige? Att semestra med husbil blir allt vanligare, både i Sverige och utomlands. Nyregistreringarna av husbilar ökar stadigt och det märks ute på våra vägar. Husbilslivet

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2007 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2007 gjordes undersökningar i 84 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator,

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Stockholms Hamnar. Färjepassagerarnas betydelse för stockholmsregionen

Stockholms Hamnar. Färjepassagerarnas betydelse för stockholmsregionen Stockholms Hamnar Färjepassagerarnas betydelse för stockholmsregionen Innehåll Sammanfattning 3 Om undersökningen 4 Resenärerna 9 Resan 14 Besöket 19 Konsumtionen 24 Stockholms Hamnars färjeundersökning

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index)

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 27 februari 2009 Stoppdatum 22 mars 2009 Antal invitationer 7 210 Kompletta svar

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014 Bilden av Karlstad Attraktionsindex 2014 Målet med undersökningen En klar bild av varumärket Karlstad sett ur svenska befolkningens ögon. Ma let med underso kningen a r att tillhandaha lla ett tydligt

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet.

Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet. Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet. Juni 2010 / Rapport 2010:22 Vi skulle på läger med simning. Alla kunde åka förutom jag. Sommarlovet

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN

SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN Vad drömmer du om? Många ångrar att de inte förverkligat sina drömmar och önskningar utan levt som andra förväntat sig av dem. Det blir lätt så. Stanna upp och tänk efter

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer