Åkersberga P05: Röd & Blå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åkersberga P05: Röd & Blå"

Transkript

1 Åkersberga P05: Röd & Blå Träningsövningar 2015

2 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (1) Vändning Vändning och passning. 6-8 spelare. Avstånd mellan A och D ca 30 meter. A passar B, som vänder och passar C. C direktpassar tillbaka till B som passar D och övningen vänder. A till B, B till D. C står kvar och byter när övningen vänder.

3 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (2) Vändning Vändning och passning till spelare i rörelse. 5-7 spelare. Avstånd mellan A och C ca 20meter. A passar B, som vänder med boll och passar C. C passar tillbaka till mötande B, som direktpassar till C som är i rörelse framåt. C tar emot, driver kort och passar D och så vidare. Byt plats genom att följa bollen. - Avledande rörelse före vändning. - Vändning. - Direktpass.

4 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (3) 2 mot 1 Inlärning av överlämning, överlappning och väggspel spelare i en ring utan boll. 4 spelare i mitten av ringen med varsin boll. Ringen storlek meter. 1. Överlämning. Bollhållaren driver bollen mot en spelare i ringen och gör en överlämning med denne. 2. Överlappning. Bollhållaren passar till en spelare i ringen. Springer därefter runt denne och får en passning på ytan framför sig. Byt uppgifter efter ett tag. 3. Väggspel. Bollhållaren passar en spelare i ringen som direktpassar tillbaka till mottagaren som är i rörelse framåt. Byt uppgifter efter ett tag. - Överlämning - Överlappning - Väggspel

5 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (4) 2 mot 1 Överlappning 3 spelare. A passar B, som direktpassar tillbaka till A, som tar emot och driver mot försvarsspelare C, som agerar passivt. B gör en överlappning och får en passning i djupled av A. Arbeta 10 gånger på varje plats innan byte av uppgift. - Överlappning.

6 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (5) Direktpassning Direktpassning Ett antal spelare utan boll bildar ring. 3-4 spelare med boll inne i ringen. A passar B, som försöker direktpassa tillbaka till mötande A, som ånyo passar B. A och B byter plats. B söker någon ny spelare för direktpass. - Direktpass.

7 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (6) Finta/dribbla driva Finta/dribbla driva. 4-6 spelare. Avstånd mellan A och B, 10-15meter. A och B startar samtidigt och driver mot varandra, gör en fint och dribblar förbi på varsin sida. Förslag på finter: Passningsfint. Överstegsfint. Skottfint. Snurrfint. Kroppsfint. - Driva. - Finta/dribbla.

8 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (7) Inlägg Inläggsträning och avslut spelare i 4 positioner. 1 målvakt. Avstånd efter färdighet. A slår en passning diagonalt till B, som är i rörelse framåt. B tar emot och slår inlägg till A och C som avslutar. Därefter driver D bollen kort och skjuter. D, A och C följer upp retur. Nästa pass från D till C och så vidare. B och C är fasta inläggare. Byt dessa efter en stund - Precision i inlägget. - Avslutning, skott eller nick. - Retur.

9 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (8) Inlägg Inläggsträning och avslut spelare. 1 målvakt. Avstånd efter färdighet. A passar mötande B, som tar emot och slår en lång passning till C, som springer i djupled. C tar emot och slår inlägg till B, D och A som avslutar. Nästa passning från A till D, som passar C och så vidare. Följ upp retur. A och B byter plats. C och E är fasat inläggare. Byt efter en stund. - Precision i inlägget. - Avslutning, skott eller nick. - Retur.

10 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (9) Inlägg Inlägg efter djupledspassning spelare. 1 målvakt. Avstånd efter färdighet. A passar B, som tar emot och slår inlägg till mötande C, som avslutar. A står kvar beredd att avsluta nästa inlägg. B går till A och C till B. Bollhållare i C:s led passar D som slår inlägg till mötande A, som avslutar och så vidare. A går till D och D till C. - Precision i inlägg. - Avslutning, skott eller nick. - Retur.

11 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (10) Inlägg Inlägg efter en lång passning spelare och 1 målvakt. Avstånd efter färdighet. A slår en hög, lång passning till B, som tar emot, driver mot kortlinjen och slår inlägg till A, som rundat en kon och kommer på avslut. Byt platser. - Inlägg. - Avslutning, skott eller nick.

12 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (11) Inlägg Inläggsträning (crossboll, avslut). Yta: En planhalva spelare fördelade på 3 led. Avstånden mellan leden och avståndet till mål kan kortas för att spelarna ska lyckas. A driver fram och passar till B, som spelar bollen tillbaka till A direkt eller efter mottagning. A spelar C, som driver ner bollen och slår ett inlägg mot A eller B, som löpt in framför mål. Spelarna byter led medsols efter avslut. Variant A lyfter sin första passning på B, som nickar ner till A då krävs större avstånd mellan led A och B. - Inlägg. - (Crossbollen). - (Avslutning).

13 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (12) Mottagning Mottagning med in och utsidan av foten. 6 spelare. Avstånd mellan spelarna ca 10 meter, A passar B, som tar emot med in eller utsidan av foten och passar C och så vidare. Följ bollens väg vid byte av position. Byt håll efter ett tag. - Mottagning och passning.

14 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (13) Mottagning Mottagning och driva boll. 8 spelare. Avstånd mellan A och B ca 20. A passar B, som tar emot bollen med in- eller utsidan av foten och passar C. C tar emot och driver bollen till utgångsposition. Nästa pass från D till E och så vidare. Följ bollens väg vid byte av position. - Mottagning och passning. - Driva boll.

15 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (14) Mottagning Mottagning och diagonalpass. 5-8 spelare. Avstånd efter färdighet. A passar B, som tar emot bollen och passar C, som tar emot och passar D och så vidare. Byt plats genom att följa bollen. - Mottagning, in- och utsidan av foten. - Passning.

16 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (15) Mottagning Vad Att ta emot en passning. Varför För att kunna ta emot och driva bollen mot en medspelare.. Varför Instruktion i drivning grund och mottagning grund. Praktisera : Hela laget i en ring med några bollhållare inne i ringen. : Bollhållare A passar bollen till en spelare ute i ringen. Han/hon tar emot, driver kort och passar en ny spelare ute i ringen o s v. A och B byter plats. Stegring Tre pass mellan A och B innan de byter plats.

17 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (16) Mottagning - Kvadraten Mottagning och passning. Yta:10x10 meter. 7-8 spelare. 5-6 spelare befinner sig utanför kvadraten och ska passa och ta emot pass mellan varann så att inte de 2 spelarna inne i kvadraten kan bryta. Den spelare som missar sin passning byter med den spelare som varit inne längst i kvadraten. - Mottagning och passning. - Mycket rörelse i sidled.

18 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (17) Omställningar Omställning i försvars- och anfallsspel. 2 lag med 6-8 spelare i varje. 2 målvakter. Spelarna är placerade på sidan om eget mål. Förste spelaren i lag A slår en lång, hög passning till förste spelaren i lag B. Denne spelar tillbaka bollen till andre spelaren i lag A. Spel 2 mot 2 där det gäller att snabbt komma till avslut. Spelomgången är avslutad vid mål eller när bollen lämnat spelplan. Nästa pass från B till A. Räkna mål för varje lag. - Snabb omställning i försvars- och anfallsspel. - Kom snabbt till avslut.

19 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (18) Omställningar Omställning i försvars- och anfallsspel. 3 lag med 4-6 spelare i varje. Spelyta efter antal spelare. Lag A och B spelar mot C. A och B får använda högst 2 tillslag. När något av lagen A eller B misslyckas med en passning som C bryter, ställer det lag som missat passningen om till försvarande lag. Lyckad brytning innebär när försvarande lag har bollen under kontroll. - Snabb omställning i försvars- och anfallsspel. - Passningsspel. - 2 tillslag.

20 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (19) Passning Inlärning av direktpass. 3-6 spelare. Avstånd mellan spelarna efter skicklighet. A passar B som direktpassar tillbaka till A, som sprungit ut i vinkel för att göra ett bra tillbakaspel till B, som tar emot bollen, driver kort och passar C och så vidare. Byt plats genom att följa bollen. - Passning till spelare i rörelse. - Direktpass.

21 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (20) Passning Direktpass spelare. Avstånd efter färdighet. A passar B, som direktpassar tillbaka till A, som möter i vinkel mot B. A direktpassar till C, som direktpassar till B som vänt och springer ut i vinkel. B försöker direktpassa till D, som startar från motsatt sida. A till B, B till C och C till D. - Direktpass.

22 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (21) Passning Direktpass och driva - Passning i triangel spelare. Avstånd efter skicklighet. A passar B, som direktpassar till C, som tar emot, driver och passar D och så vidare. Byt position genom att följa efter bollen. Byt håll efter en stund. Stegring Passning i triangel 2. - Direktpass. - Driv boll.

23 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (22) Passning Direktpass Passning i triangel spelare. Avstånd efter skicklighet. A passar B, som direktpassar till C, som är i rörelse framåt. C tar emot bollen och passar D och så vidare. Byt position genom att följa bollen. Byt håll efter en stund. Stegring Passning i triangel 3. - Direktpass.

24 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (23) Passning Dubbla direktpass Passning i triangel spelare. Avstånd efter skicklighet. A passar B, som direktpassar tillbaka till A, som ånyo direktpassar B som är i rörelse framåt. B direktpassar C, som är i rörelse framåt. C tar emot bollen och passar D och så vidare. Byt position genom att följa bollen. Byt håll efter en stund. - Direktpass.

25 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (24) Passning Kort och lång passning samt direktpass. 4-6 spelare. Avstånd mellan A och B,15-20 meter. A slår en hög, lång passning till B och följer efter sin passning. B tar emot och passar till mötande A, som direktpassar tillbaka till B B tar emot och slår en hög, lång passning till C och så vidare. Byt plats genom att följa bollen. - Lång hög passning. - Direktpass.

26 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (25) Passning Vad Att passa direkt. Varför För att kunna passa från olika vinklar. Hur Instruktion i passning grund. Praktisera : 5-7 spelare. Avstånd efter skicklighet. : A passar B, som försöker direktpassa tillbaka till A. A passar C, som passar B, som vänt. B försöker direktpassa till C, som tar emot och passar A. A till B, B till C och C till A

27 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (26) Passning Vad Att passa kort. Varför För att, i första hand kunna, passa kort varvat med längre pass. Hur Instruktion i passning grund och vristpass. Praktisera : 5-7 spelare. Avstånd mellan A och C ca 15 meter. : A passar B, som passar tillbaka till A. A tar emot och försöker slå en hög passning till C, som tar emot och passar B som vänt. B passar C, som tar emot och passar A o s v. A till B, B till C och C till A.

28 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (27) Passning Nummerboll Passningsspel (mottagningar). 4-6 spelare. Spelarna numreras från 1-4 (6). Spelare 1 passar till spelare 2, som passar nummer 3 och så vidare. Var i rörelse hela tiden, även om det inte är din tur att få passet. Variera med höga och låga passningar samt korta och längre. Stegring 2 bollar, start vid spelare 1 och 3. Varken spelare eller boll får vara stilla. - Passning. - Spelavstånd. - (Mottagning).

29 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (28) Skott Skott efter mottagning i fart (målvaktsträning, passningsspel). Yta: En planhalva spelare + målvakt. 1 boll/spelare. Spelare B startar en djupledslöpning mot mål. Samtidigt börjar A driva bollen framåt och passar B, som tar emot bollen i fart och kommer så snabbt som möjligt till skott. Nästa passning kommer från led B till den spelare i led A som slog föregående passning och så vidare. Spelarna byter led efter avslut. OBS! Skytten fullföljer på eventuella returer. - Skott. - Instruktion i olika skottekniker. - (Målvaktsinstruktion). - (Passning).

30 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (29) Skott Skott efter mottagning spelare. 1 målvakt. 1. A passar B som tar emot och avslutar. C passar D och så vidare. A till D, D till C och så vidare. 2. A slår en hög passning till B, som tar emot och avslutar och så vidare. 3. A passar B som avslutar direkt och så vidare. - Mottagning. - Skott.

31 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (30) Skott Skott efter mottagning och vändning spelare och 2 målvakter. Avstånd mellan målen ca 30 meter. 1. A passar mötande B, som vänder med bollen och skjuter. Samtidigt passar A från motsatt sida till B och så vidare. 2. A slår en hög, lång passning till B, som vänder och avslutar. 3. A passar mötande B, som direktpassar tillbaka till A som driver och skjuter. 4. A passar mötande B, som vänder och skjuter. A jagar som försvarsspelare. 5. A passar mötande B som direktpassar tillbaka till A, som försöker avsluta med B som försvarsspelare. Byt platser efter varje avslut. Övningen sker åt båda hållen samtidigt. - Mottagning/vändning. - Skott. - Retur.

32 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (31) Skott Skottvarianter spelare och 1 målvakt. Avstånd efter färdighet. 1. A passar B, som förlänger passningen till A som skjuter. 2. A passar B, som direktpassar tillbaka till A som skjuter. 3. A passar B, som direktpassar i djupled till A som skjuter. Byt uppgifter. - Skott. - Retur.

33 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (32) Skott 1 mot 1 situation och skott spelare och 1 målvakt. Avstånd efter färdighet. A slår en djupledspassning till B, tar emot, utmanar en passiv C och skjuter. A till B, B till C och C till A. Stegring C är aktiv. - 1 mot 1. - Skott. - Retur.

34 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (33) Skott Skott efter direktpass spelare och 1 målvakt. Avstånd efter färdighet. A passar B, som passar C, som tar emot och skjuter. D passar E, som passar F, som tar emot och skjuter. Byt platser genom att följa bollen. - Passning. - Skott.

35 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (34) Skott Skott efter djupledspassning. 6-9 spelare och 1 målvakt. Avstånd efter färdighet. A passar B som direktpassar tillbaka till A, som passar i djupled till C, som tar emot och skjuter. A till B, B till C och C till A. Nästa pass från A till D och så vidare. - Passning. - Skott. - Retur.

36 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (35) Skott Skott efter nickpassning. 6-9 spelare och 1 målvakt. Avstånd efter färdighet. Tränaren kastar bollen till A, som nickpassar till framspringande B som skjuter. Byt platser. Nästa kast till A, som nickpassar C och så vidare. - Nick. - Skott. - Retur.

37 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (36) Skott Lång pass och skott spelare och 2 målvakter. Avstånd efter färdighet. A försöker slå en hög passning till målvakt 1, som fångar bollen och bowlar den till framspringande A som skjuter mot målvakt 2. Nästa pass från B till målvakt 1. - Lång, hög passning. - Skott. - Målvaktsspel.

38 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (37) Skott Vad Att skjuta. Varför För att kunna skjuta efter passning i djupled. Hur Instruktion i passning grund och skott grund. Praktisera : 8-12 spelare samt målvakt. Avstånd efter färdighet. : A passar B, som försöker direktpassa framspringande C, som skjuter. Nästa pass från C till D, som passar A som skjuter o s v. A och D byter plats, likaså B och C.

39 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (38) Skott Vad Att göra inlägg. Varför För att kunna avsluta med skott eller nick efter inlägg. Hur Instruktion i inlägg samt nick och skott. Praktisera : 6-12 spelare samt målvakt. Avstånd efter färdighet. : A driver kort och skjuter. Därefter springer A runt en kon och får passning från B, som A avslutar. A2 driver kort och skjuter. C passar in bollen till A2 o s v. Byt uppgifter efter en stund.

40 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (39) Skott Passning och skott Skotträning (passningsspel, målvaktsträning). Yta: 20x10 meter (målet = 5 meter). A och B är anfallsspelare och C är målvakt. Kan också utföras mot riktiga mål. 2 spelare/boll. A spelar en passning mot planens mitt till B som springer fram och skjuter direkt (1). A driver bollen några meter förbi mitten och passar snett bakåt till B, som skjuter direkt (2). A och B passar bollen till varandra när de rör sig mot planens mitt, där någon av dem skjuter (3). Byt roller efter ca 5 skott på övning 1 och 2 och efter 10 skott på övning 3. Se till att passen kommer från både vänster och höger. Öva alla typer av skott. För att öva volleyskott, kan bollen nickas mellan spelarna på variant 3.

41 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (40) Spelträning Många avslut. Allsvenskan. 3 mot 3 eller 4 mot 4 med 2 målvakter. Spel pågår på 3 planer samtidigt. Allsvenskan spelar mot mål och målvakter. Superettan mot ett konmål på var sida. Division 2 mot 2 konmål på var sida. Det lag som vinner allsvenskan står kvar och det lag som förlorar flyttas ner i Superettan. Vinnare i Superettan flyttas upp i Allsvenskan och förloraren till Division 2 och så vidare.

42 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (41) Spelträning Många avslut. 3 lag med 4 spelare i varje. 2 målvakter. Spelyta efter färdighet. 2 lag spelar mot varandra. Vid mål går förlorande lag av planen och vilande lag spelar. Max. tid per match är 2 minuter. Vid oavgjort lämnar lag som varit inne längst planen. Spelas bollen utanför planen till t ex inkast, hörna spelas ny boll ut från målvakt till det lag som skulle haft inkast eller hörna. Räkna antal vinster per lag. - Kom snabbt till avslut. - Snabbt passningsspel.

43 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (42) Spelträning Väggspel Yta: ca 20x20 meter. 3 lag med 4 spelare i varje. 2 lag spelar mot varandra och ett lag agerar väggar i hörnen av spelytan. Sök så många väggspel som möjligt på 3 minuter. Byt uppgifter. - Passningsspel. - Väggspel.

44 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (43) Spelträning 2 lag med 4 till 6 spelare i varje. 4 stora koner, eller bollar i hörnen. Spelyta efter färdighet. Lag A försvarar sina 2 mål i hörnen och lag B sina. 6 passningar i rad utan att motståndaren bryter ger poäng. Poäng ges även om laget träffar motståndarens mål. Spela i intervaller av 3-4 minuter med vila emellan. - Passningsspel.

45 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (44) Spelträning Passningsspel. Yta: 30x15 meter. Målens storlek ca 8 meter. Alternativt mål = ta sig över kortlinjen med bollen under kontroll. A, B och C anfaller mot D, som har E och F som målvakter. Efter avslut eller då D bryter och passar någon av sina målvakter är anfallet avslutat. D, E och F anfaller därefter mot A, som har B och C som målvakter och så vidare.

46 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (45) Spelträning Passningsspel. Yta: 30x20 meter. Målens storlek ca 2 meter. Fritt spel 3 mot 3 eller 4 mot 4. - Passningsspel.

47 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (46) Spelträning Passningsspel med korta och långa pass. Spelyta: ca 30x40 meter. 5-6 spelare på varje lag. Det gäller för bollhållande lag att med korta och långa passningar hålla bollen inom laget så länge som möjligt. Det lag som har flest passningar i rad i varje spelomgång har vunnit. Spela i ca 3 minuter och vila innan nästa match. - Korta och långa passningar.

48 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (47) Spelträning Arbetsam spelövning. 6-8 spelare på varje lag. Spelyta efter antal spelare. Ett antal konmål på ca 1,5 meter. 2 lag spelar mot varandra och ska göra mål på ett antal konmål, som är utplacerade på planen. Passning genom ett konmål med lyckad mottagning på andra sidan ger 1 poäng. Mål kan ej göras i samma konmål två gånger i rad. Spela ca 3 minuter och vila. - Passningsspel. - Högt tempo.

49 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (48) Spelträning Spel med 2 spelare i var lag med många avslut. Spelyta: ca 30x20 meter. Två lag med 6-8 spelare i varje samt 2 målvakter. Spelet startar med att målvakten kastar ut bollen till en av sina medspelare, därefter spel 2 mot 2. Efter avslut, boll utanför plan eller mål startas ett nytt anfall från andra laget, med nya spelare från varje sida. Max. tid för varje spelperiod är 30 sekunder. - Snabbt passningsspel - Kom till avslut.

50 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (49) Spelträning Anfallsspel. 6 spelare och två mål på ca 3 meter. Spelplan ca 25x20 meter. A, B och C anfaller mot D och E med F som målvakt. Efter 5 anfall byter lagen uppgift. Byt roller inom lagen efter hand. - Passningsspel.

51 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (50) Spelträning Passningsspel med korta och långa passningar. 2 lag med 5-7-spelare i varje. Spelyta efter färdighet. Ett lag ska försöka ha 10 pass i rad för att få 1 poäng. Det andra laget försöker bryta och ha 10 pass i rad och så vidare. - Korta och långa pass. - Rörelse.

52 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (51) Spelträning Många skott. 3 lag med 3-4 spelare i varje samt 1 målvakt. En spelyta på ca 15x 20 meter ca 10 meter framför mål. Tränaren spelar in bollen på spelplanen. 3 lag spelar mot varandra och ska försöka komma till skott inom spelytan. Vilket lag gör mest mål? - Skott. - Passningar. - Kamp.

53 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (52) Spelträning Snabbt komma till avslut 2 mot spelare och målvakt. Avstånd mellan A och C ca 20 meter. A slår en lång passning till C, som tar emot och driver bollen mot mål med även D som anfallsspelare. A och B springer ut som försvarsspelare. Bryter A och B försöker de avsluta d v s båda lagen kan avsluta. Byt platser. - Finta och dribbla. - Passningar. - Skott.

54 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (53) Spelträning 3 mot 3 med 2 över Passningsspel, anfallsspel. Yta: 40x20 meter. Mål = 3 meter. Anfallande lag: 5 spelare. Försvarande lag: 3 spelare. Spelarna A tillhör alltid det lag som har bollen, men får inte göra mål. Tillslagsbegränsning är lämpligt. - Grundförutsättningar i anfallsspel. - Passning.

55 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (54) Spelträning 4 mot målvakter Passningsspel, överlämning, överlappning, omställningar, grundförutsättningar i anfallspel. Yta: meter x meter (40x20 meter). Konmålen = ca 8 meter. A, B, C och D anfaller mot E och F, som har G och H till målvakter. Anfallet är avslutat vid mål, målvaktsräddning, skott utanför eller då E eller F bryter och passar någon av målvakterna. Om de 4 anfallsspelarna återerövrar bollen, får de fortsätta att anfalla. Därefter anfaller E, F, G och H mot A och B, som har C och D som målvakter. Byte av rollerna inom laget efter hand. Använd lämplig styrning för att nå syftet (till exempel poäng för utför moment).

56 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (55) Spelträning 4 mot målvakt Passningsspel, väggspel, överlämning, överlappning, skott, grundförutsättningar för anfallsspel. Yta: 40x20 meter. Mål = 5 meter. Anfallande lag har 4 spelare mot målvakt. Trelagsprincipen tillämpas så att efter avslutat anfall anfaller B med 4 spelare mot C som har 3 utespelare och 1 målvakt. Nästa gång anfaller C mot A, och så vidare. Använd lämplig styrning för att nå syftet. - Kopplas till syftet.

57 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (56) Spelträning målvakt mot målvakt Anfallsspel, försvarsspel, omställningar, passningsspel. Yta: 40x20 meter, speciellt vid spel 4 + målvakt mot 4 + målvakt. (Konmål kan användas istället för stora mål, 3-5 meter långa). Kopplas till syftet, till exempel olika styrningar. - Kopplas till syftet.

58

Fotbollsövningar UPPVÄRMING:

Fotbollsövningar UPPVÄRMING: UPPVÄRMING: 1. Nummerboll Dela upp barnen i grupper om 4-6 som alla får varsitt nummer. Nummer ett börjar med bollen och skall passa till nummer två, osv. Viktigt med rörelse över stor del av planen, variera

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 14 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg Tematräning vecka 3-5 Fint-dribbling TEKNIK (20 min) Organisation: 3 spelare/2 bollar. Flera planer. Utförande:

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 15 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 15 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 15 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg Tematräning vecka 3-5 Fint-dribbling TEKNIK (20 min) Organisation: 4 spelare/2 bollar. Flera planer. Utförande:

Läs mer

Omställning. Återerövring av bollen

Omställning. Återerövring av bollen Anfallsspel - - driva, riktningsförändra, vända, perception, koordination - kan du göra om det står en spelare framför dig? - Vilka delar av foten kan du använda för att driva och vända? - Yta: 15-20 15-20

Läs mer

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Expressbollen

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Expressbollen Expressbollen Övning nr. 1 2 lag på varje långlinje i en rektangel på 15x25 meter. o Viktigt att va tydlig med mitten, d.v.s. markera mitten med koner. Varje spelare har en boll. Leken går ut på att sparka

Läs mer

Instruktion Väggspel

Instruktion Väggspel Instruktion Väggspel Väggspel är ett mycket bra alternativ när du ska ta dig förbi en motståndare Du utmanar motståndaren och väggspelar med en spelbar medspelare Som normalt är spelbar snett framför dig

Läs mer

Passning och mottagning

Passning och mottagning Passning och mottagning Vad vi ska lära oss: Passa bollen (bredsida och utsida) Ta emot bollen på olika sätt Passa och ta emot bollen när vi springer Hålla avstånd till våra medspelare Varför Att passa

Läs mer

Kvarterslag driva finta dribbla. Created with Sideline XPS Trainer -

Kvarterslag driva finta dribbla. Created with Sideline XPS Trainer - 1 Driva, utmana, finta och dribbla nå1/10 2/10 1 2 3 4 5 6 Teckenförklaring. 1. Springa utan boll 2. Passning eller skott (bollens förflyttning) 3. Driva med boll 4. Boll 5. Spelare 6. Koner Övningarnas

Läs mer

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Träffa linjen

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Träffa linjen Träffa linjen Övning nr. 1 Alla spelare samlas på en linje med boll. Avstånd till linjen som ska träffa ca 10-15 meter. Varje spelare försöker passa bollen mot linjen och låta den stanna exakt på linjen.

Läs mer

Övningsbank 2017 Basövningar 7-manna Version 1.0 BÅSTADS GIF. Basövningar 7-manna

Övningsbank 2017 Basövningar 7-manna Version 1.0 BÅSTADS GIF. Basövningar 7-manna Basövningar 7-manna 1 Bollbehandling Övning: 1 Hela truppen uppdelat på 3-4 spelare per grupp, 1-2 bollar/grupp. Bollhållare driver över bollen till andra sidan och gör överlämning. Insida-insida, utsida-utsida,

Läs mer

VFF läger år. Träningsinnehåll VFF. Passning och mottagning 1 mot 1 offensivt 1 mot 1 defensivt Avslut EN DEL AV SVENSK FOTBOLL

VFF läger år. Träningsinnehåll VFF. Passning och mottagning 1 mot 1 offensivt 1 mot 1 defensivt Avslut EN DEL AV SVENSK FOTBOLL VFF VÄR MLNDS FOTOLLFÖRUND 98 EN DEL V SVENSK FOTOLL Träningsinnehåll Passning och mottagning mot offensivt mot defensivt vslut # Passning och mottagning -isolerat. ra passnings- och mottagningsteknik

Läs mer

2 mot 1. Syfte Väggspel. Organisation 3 spelare.

2 mot 1. Syfte Väggspel. Organisation 3 spelare. 2 mot 1 Väggspel. 3 spelare. A passar B, som direktpassar tillbaka till A, som tar emot, driver mot försvarsspelare C, som agerar passivt. A passerar B genom att väggspela med B. Arbeta 10-15 gånger på

Läs mer

Träning 1 Passning-Mottagning-Spel

Träning 1 Passning-Mottagning-Spel Skåne F-99 Eslöv 2013 Träning 1 Passning-Mottagning-Spel Uppvärmning+namnlek Löpning + tänjning 60 min 28 spelare+4 mv 28 spelare 1 Passning-mottagning 28 spelare+ 4 målvakter 2 Passning mottagning 28

Läs mer

Bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll.

Bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll. Bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll. Grundläggande förståelse för SvFF spelarutbildningsplan genom teori och praktik

Läs mer

Instruktion Finta/dribbla

Instruktion Finta/dribbla Instruktion Du kan skilja på att finta och att dribbla Finta gör du före dribblingen Du kan finta utan att dribbla efteråt T.ex. en inläggsfint då du vänder och slår inlägget med andra foten istället Du

Läs mer

Landslagets fotbollskola år - Dag 3 Eftermiddag

Landslagets fotbollskola år - Dag 3 Eftermiddag Page 1 of 7 SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS TRÄNAR- OCH SPELARUTBILDNING Landslagets fotbollskola 10-12 år - Dag 3 Eftermiddag Anfallsspel - Speluppbyggnad 6 övningar. Nivåer: 2 Eftermiddagen tränar ni väggspel,

Läs mer

Reymersholms IK F03 Träningsupplägg

Reymersholms IK F03 Träningsupplägg Reymersholms IK F03 Träningsupplägg Träningsblock - grund Uppvärmning 15 min Teknikövning 15-20 min Spelövning 20-25 min Matchspel 20-25 min Knäkontroll 5-10 min Teckenförklaring Uppvärmning Syfte 1: att

Läs mer

Starta med fri lek med boll

Starta med fri lek med boll Dribblingteknik Organisation: 1 barn/boll. Planer tvärs över hallen. Utförande: Träna fint och dribbling. Bollhållarna startar samtidigt, fintar och dribblar förbi. Övningen vänder. Gör finter åt höger

Läs mer

Teckenförklaring. Försvarspelare. Anfallsspelare. Spelare med boll. Löpning utan boll. Löpning med boll. Bollens väg. Kon

Teckenförklaring. Försvarspelare. Anfallsspelare. Spelare med boll. Löpning utan boll. Löpning med boll. Bollens väg. Kon F-97 TRÄNINGSPÄRM Teckenförklaring Försvarspelare Anfallsspelare Spelare med boll Löpning utan boll Löpning med boll Bollens väg Kon Tips & råd Gå gärna igenom övningarna teoretiskt med gruppen först..

Läs mer

Andra våg är de spelare som intagit position bakom (djup) de främre anfallspelarna vid ett avslutsförsök, ofta vid inlägg och hörnor.

Andra våg är de spelare som intagit position bakom (djup) de främre anfallspelarna vid ett avslutsförsök, ofta vid inlägg och hörnor. Fotbollstermer Att tala samma språk Vi rekommenderar att dina spelare börjar lära sig fotbollstermer och symboler när de är 10 12 år. Tänk på att inte ta allt på en gång utan koncentrera er på grundförutsättningar

Läs mer

Övningsbank Sigtuna IF P03

Övningsbank Sigtuna IF P03 Övningsbank Sigtuna IF P03 Veckoplanering 3 träningar och 1 match nivå 3 Antal träningar/vecka Vad träna Träning 1 Träning 2 Träning 3 Match sspel - uppbyggnad - skapa målchans och avsluta sspel - skapa

Läs mer

Utbildningsplan. Norrala IF. Ungdom och Senior.

Utbildningsplan. Norrala IF. Ungdom och Senior. Utbildningsplan Norrala IF Ungdom och Senior. Spelets skeenden Spelets grundläggande idé är enkel. När det egna laget har bollen spelar laget anfallsspel och när motståndarna har bollen spelar laget försvarsspel.

Läs mer

Grundförutsättningar i anfallsspel

Grundförutsättningar i anfallsspel Grundförutsättningar i anfallsspel Spelbarhet Spelavstånd Spelbredd Exempel: https://www.youtube.com/watch?v=w_jg5waqogc https://www.youtube.com/watch?v=luvorhgxbom https://www.youtube.com/watch?v=hba7a3i4hco

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 12 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 12 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 12 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg vecka 3-5 Fint-dribbling spelbredd Dribblingsteknik Organisation: 2 barn/led. 4 led. Planer tvärs över

Läs mer

Övningar. Utespelare

Övningar. Utespelare Övningar Utespelare Teckenförklaringar - Anfallande spelare (Våra egna spelare i detta dokument). - Försvarande spelare/motståndare M - Målvakt - Småmål - Koner - Madrass - Skott/Avslut L - Ledare - Rörelse

Läs mer

Övningsbank 5 och 7-manna

Övningsbank 5 och 7-manna Övningsbank 1 Driva, finta, dribbla Övning: 1 Samtliga spelare med en egen boll. Kona upp en fyrkant, ytan beroende på hur många spelare. Lägg därefter ut konhattar i par och färg, över hela ytan. Ca 50

Läs mer

Stenkullen GoIK. Fotbollstermer

Stenkullen GoIK. Fotbollstermer Fotbollstermer Allmänna fotbollstermer Anfallsspelare När det egna laget har bollen är samtliga spelare anfallsspelare. Försvarsspelare När det egna laget försvarar är samtliga spelare försvarsspelare.

Läs mer

Före vändningen. Finter före vändningen

Före vändningen. Finter före vändningen Före vändningen Innan du får bollen så måste du titta upp och se situationen som du är i Då ser du vad du ska göra när du får bollen Du ser även vilken vändning du ska använda När du ska vända så inta

Läs mer

Fotbollsskolan. mottagning.indd

Fotbollsskolan. mottagning.indd Fotbollsskolan mottagning.indd 1 07-06-05 16.16.51 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära

Läs mer

Övningsbank 9/11-manna

Övningsbank 9/11-manna Övningsbank 9/11-manna 1 Bollkontroll, passningar, vändningar Övning: 1 Yta: 25x25 meter, 8-12 spelare, 1 boll per grupp. Bollhållare i varje grupp startar att driva bollen mot den centrala kon, rundar

Läs mer

Har du frågor kring eller behöver hjälp i ditt arbete med S2S kontakta gärna någon av föreningens ungdomstränare:

Har du frågor kring eller behöver hjälp i ditt arbete med S2S kontakta gärna någon av föreningens ungdomstränare: För spelarnas utveckling är det bäst om man tränar ett moment åt gången och att det då genomsyrar hela träningen, under uppvärmning, drillövningarna och under spelövningarna. Det är ytterst viktigt att

Läs mer

Fotbollsskolan. fintdribbling.indd

Fotbollsskolan. fintdribbling.indd Fotbollsskolan fintdribbling.indd 1 07-06-05 16.16.18 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att

Läs mer

Allmänna fotbollstermer

Allmänna fotbollstermer Allmänna fotbollstermer Andraboll Anfallspelare Back, backlinje är den boll som man får efter första skottförsök, nickförsök etc. Retur är en variant på andraboll från målvakt efter målvaktsräddning, från

Läs mer

12 år Tematräning. 1 vecka Skott & Mv

12 år Tematräning. 1 vecka Skott & Mv Tematräning 1 vecka 24-26 26 Skott & v Skott-teknik Organisation: 3 barn/2 bollar. Flera planer. Utförande: Träna skott och målvaktsteknik. Bollhållarna skjuter mot målvakten. Platsbyte mellan avslutaren

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 11 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 11 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 11 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg vecka 3-5 Fint-dribbling spelbar Dribblingteknik Organisation: 2 barn/led. 2 led. Planer tvärs över hallen.

Läs mer

Vinterakademi dec 2014

Vinterakademi dec 2014 Vinterakademi 21-23 dec 2014 1 Grovplanering Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 Daniel Kalén / Torbjörn Johansson (Jensen/Lunka) Fredrik Waara / Ingemar Lindehag Jonas Larsson / Andreas Sundvall

Läs mer

Stafetter Teknikbanor 1 2 a) 3 e) a)

Stafetter Teknikbanor 1 2 a) 3 e) a) STAFETTER OCH TEKNIKBANOR Stafetter, både med och utan boll, är en spännande och rolig form av träning för barnen. Det finns ingen given mall för hur stafetterna ska gå till, använd fantasin eller låt

Läs mer

Planering av träningar DFF

Planering av träningar DFF Planering av träningar DFF HÄR BIFOGAS DELS DE KOMMENTARER SVFF HAR KRING TRÄNING OCH DESS TEMAN. VIKTIGT ATT VI VÄGER IN MÅLVAKTERNA OCH FINSLIPAR PÅ DESSA DELAR I UPPLÄGGET. DE PROGRAM SOM ÄR BIFOGADE

Läs mer

11 år Tema. 1 vecka Skott & Mv

11 år Tema. 1 vecka Skott & Mv Tema ematräning 1 vecka 24-26 26 Skott & v Skott-teknik Organisation: 3 barn/boll. Flera planer. Utförande: Träna skott och målvaktsteknik. Bollhållaren driver bollen och avslutar. Efter mål eller räddning

Läs mer

ÖVNING 1b Kategori: Lätt Syfte: Bättre individuell skicklighet 1mot 1, Aggressivitet och tävlingsinstinkt (1, 2) Utmana 1mot 1(Halvplansövning)

ÖVNING 1b Kategori: Lätt Syfte: Bättre individuell skicklighet 1mot 1, Aggressivitet och tävlingsinstinkt (1, 2) Utmana 1mot 1(Halvplansövning) ÖVNING b Syfte: Bättre individuell skicklighet mot, Aggressivitet och tävlingsinstinkt (, ) Utmana mot (Halvplansövning) Para ihop spelarna två och två, en boll per par. Denspelare som har boll försöker

Läs mer

http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/exercise.aspx?id=536

http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/exercise.aspx?id=536 http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/exercise.aspx?id=536 Organisation Yta: 20-25x20-25 meter. 12-15 spelare, varav 2 eller 3 är jägare. Bollar och västar. Anvisningar 2 eller 3 spelare har västar synliga

Läs mer

Drivning. Kapitel 1: Bollkul. Instruktion. Driva boll 1

Drivning. Kapitel 1: Bollkul. Instruktion. Driva boll 1 Drivning Instruktion Generell vid drivning (för att erhålla god drivningskvalitet): titta upp så ofta du kan mellan tillslagen på bollen, för att se vad du ska göra träna på att driva med båda fötterna

Läs mer

Fotbollsövningar 5-7 år. Lindsdals IF

Fotbollsövningar 5-7 år. Lindsdals IF Fotbollsövningar 5-7 år Lindsdals IF Övning: Passa genom mål Kommentar: Ta emot och passa eller passa direkt. Man kan tävla genom att räkna antal pass på tid. Övning: Driva bollen i en slalombana Kommentar:

Läs mer

Innehållsförteckning. S i d a 2

Innehållsförteckning. S i d a 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Spelytor 4 3. Fotbollstecken 5 4. Fotbollstermer i anfallspel 6-8 5. Fotbollstermer i försvarspel 10-12 6. Allmänna fotbollstermer 13-16 S i d a 2 Inledning Att tala

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 14 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg Tematräning vecka 3-5 Fint-dribbling TEKNIK (20 min) Organisation: 3 spelare/2 bollar. Flera planer. Utförande:

Läs mer

SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND

SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND HANDLEDNING SÖRMLANDSMODELLEN SPELARUTBILDNING 13 19 år SÖRMLANDSMODELLEN 1 SöFF:s Spelarutbildning 13 19 år 2 Teori 13 19 år 3 Målvaktsträning 13 19 år 4 Juniläger 13 14 år

Läs mer

Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund

Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund Vad är fotboll? Spelets grundläggande idé är enkel. När det egna laget har bollen spelar laget anfallsspel och när motståndarna har bollen spelar laget

Läs mer

FOTBOLLSTERMER OCH SYMBOLER

FOTBOLLSTERMER OCH SYMBOLER FOTBOLLSTERMER OCH SYMBOLER Innehåll Anfallsspel när det egna laget har bollen... 3 Grundförutsättningar i anfallsspel... 3 Anfallstermer... 3 Försvarsspel när motståndarna har bollen... 5 Grundförutsättningar

Läs mer

Övningsbank 2017 Basövningar 5-manna Version 1.0 BÅSTADS GIF. Basövningar 5-manna

Övningsbank 2017 Basövningar 5-manna Version 1.0 BÅSTADS GIF. Basövningar 5-manna Basövningar 5-manna 1 Bollkontroll Övning: Dribblingskvadrat Samtliga spelare. 1 boll/spelare. Anpassa kvadraten efter antal spelare. Spelare driver bollen inom kvadraten utan att krocka med varandra.

Läs mer

Innan passningen. Riktning och höjd

Innan passningen. Riktning och höjd Innan passningen Titta upp innan du får bollen så du ser passningsalternativen Dölj passningen för motståndarna så länge som möjligt Använd passningsfinten vid behov det gör motståndarna osäkra Luras även

Läs mer

Träningar till Spelarlyftet 14-19år HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

Träningar till Spelarlyftet 14-19år HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND Träningar till Spelarlyftet 14-19år HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND Spelarlyftet Områden 2 timmars äningar Övningarna är uppbyggda med 24 utespelare + 4 målvakter Olika Teman Träning 1 Anfallsspel speluppbyggnad

Läs mer

Driva bollen. Delad syn

Driva bollen. Delad syn bollen Öva att driva med båda fötternas in- och utsidor, även i högsta fart Då kan du snabbare driva bollen åt olika håll, ändra riktning och tempo Du kan även driva bollen med den bortre foten i olika

Läs mer

Träningsbank. Uppvärmning Tåget 10 min (max 20 st) Tänka på. Uppvärmning Följa John 10 min (max 20 st) Fotbollsträning. Ålder: 8-10 Ange tid här

Träningsbank. Uppvärmning Tåget 10 min (max 20 st) Tänka på. Uppvärmning Följa John 10 min (max 20 st) Fotbollsträning. Ålder: 8-10 Ange tid här Fotbollsträning Träningsbank Ålder: 8-10 Ange tid här Uppvärmning Tåget 10 min (max 20 st) 1. Led om två och två 2. Starta tåget som ett ånglok långsamma steg som ökar till joggning, gör ångloksljud 3.

Läs mer

Landslagets fotbollskola år - Dag 2 Förmiddag

Landslagets fotbollskola år - Dag 2 Förmiddag Page 1 of 7 SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS TRÄNAR- OCH SPELARUTBILDNING Landslagets fotbollskola 10-12 år - Dag 2 Förmiddag Anfallsspel - Komma till avslut och göra mål 6 övningar. Nivåer: 2 Förmiddagens träningspass

Läs mer

Tränarutbildning 6 för P03: Översikt teman 2. Översikt om hur gör vi 1. Hemläxa 2. Övningar v Andy Alzuhn

Tränarutbildning 6 för P03: Översikt teman 2. Översikt om hur gör vi 1. Hemläxa 2. Övningar v Andy Alzuhn Tränarutbildning 6 för P03: 2011-04-27 1. Översikt teman 2. Översikt om hur gör vi 1. Hemläxa 2. Övningar v 17-21 Träningsteman P03 kommer löpande att ha bollbehandling som huvudfokus kompletterat med

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN

VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN 4 VARFÖR EN SPELARUTBILDNINGSPLAN? 2 SYFTE Att ge fördjupad kunskap i Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan

Läs mer

Innebandyövningar - Medelsvåra

Innebandyövningar - Medelsvåra Källa: http://www.gubbe.se/innebandy/ovningar.htm Innebandyövningar - Medelsvåra Namn: Dubbeln Nr: 5 Uppvärmning, Skott och Passningar Svårighetsgrad: Blå Syfte med övningen: Att träna på att ta avslut,

Läs mer

Spelarutbildningsplan för Ungdomsfotbollen i Rosvik IK

Spelarutbildningsplan för Ungdomsfotbollen i Rosvik IK Spelarutbildningsplan för Ungdomsfotbollen i Rosvik IK Uppdaterad: 2009-06-26 Tore Johnsson Innehållsförteckning Spelarutbildningsplan för ungdomsfotbollen i Rosvik IK 1/17 Träningsmetodik (alla åldrar)...2

Läs mer

Play Football. Uppvärmningslekar/tävlingar, avslutande övningar i kombination. av färdighetsträning

Play Football. Uppvärmningslekar/tävlingar, avslutande övningar i kombination. av färdighetsträning Play Football Uppvärmningslekar/tävlingar, avslutande övningar i kombination av färdighetsträning Rekomenderad ålder: Från 6 år - 11år Parkull med boll Vad: Driva, samarbete/kommunikation Hur: Utsatt yta

Läs mer

F05 Övningsbank Våren2016 BOLLEN OCH VI!

F05 Övningsbank Våren2016 BOLLEN OCH VI! F05 Övningsbank Våren2016 BOLLEN OCH VI! Uppvärmning 2 - Kvadraten 1 Plan: ca 7 x 7 m (beroende på förmåga) En spelare i mi4en som sä4er press på bollhållare och försöker bryta. Tre spelare e?er kvadratens

Läs mer

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Engelsk stafett

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Engelsk stafett Engelsk stafett Övning nr. 2 4 lag med 3-5 spelare i varje lag. Sätt ut koner där bollen ska ligga (som visas på bilden). o Avstånd mellan koner ska vara ungefär 5-8 meter Spelarna tilldelas varsitt nummer.

Läs mer

10 år Tematräning. 1 vecka Skott & Mv

10 år Tematräning. 1 vecka Skott & Mv Tematräning 1 vecka 24-26 26 Skott & v Skott-teknik Organisation: 3 barn/2 bollar. Flera planer. Utförande: Träna skott och målvaktsteknik. Bollhållarna skjuter mot målvakten. Platsbyte mellan avslutare

Läs mer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer Sida 1 av 5 Vem, vad, var och när Gjord av Total tid Mr Spelarlyftet Spelare: 95 minuter Målvakter 95 minuter Datum 2012-06-01 Tid 00:00 Plats Lag/träningsgrupper Titel - Diverse finter PF11 - Finta/dribbla:

Läs mer

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS TRÄNAR- OCH SPELARUTBILDNING

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS TRÄNAR- OCH SPELARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS TRÄNAR- OCH SPELARUTBILDNING VIK flickor 10 Anfallsspel - Komma till avslut och göra mål 7 övningar. Nivåer: 1 Övningar i träningspasset: 1 2 3 4 5 6 7 Lek - Tusenfotingen m l.

Läs mer

Instruktion Finta/dribbla

Instruktion Finta/dribbla Instruktion Finta/dribbla Du kan skilja på att finta och att dribbla Finta gör du före dribblingen Du kan finta utan att dribbla efteråt T.ex. en inläggsfint då du vänder och slår inlägget med andra foten

Läs mer

Träningsprogram 9-12 år - Djupledsspel och frilägen

Träningsprogram 9-12 år - Djupledsspel och frilägen Page 1 of 7 SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS TRÄNAR- OCH SPELARUTBILDNING Träningsprogram 9-12 år - Djupledsspel och frilägen Försvarsspel - 6 övningar. Nivåer: 2 Hindra motståndarna att göra mål. Övningar i

Läs mer

= anfallande spelare, spelare i anfallande lag eller i ett av lagen. = tredje lag t ex vid spel med 3 smålag eller joker. = spelarens väg med boll

= anfallande spelare, spelare i anfallande lag eller i ett av lagen. = tredje lag t ex vid spel med 3 smålag eller joker. = spelarens väg med boll Teckenförklaring X = anfallande spelare, spelare i anfallande lag eller i ett av lagen. = försvarande spelare, spelare i försvarande lag eller i ett annat lag. = tredje lag t ex vid spel med 3 smålag eller

Läs mer

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Fokusområden: - Driva - Passa - Mottagning - Vändning - Riktningsförändring - Avslut - Väggspel - Spelbarhet, Spelavstånd Spelarens mognad Fysisk utveckling Lugn tillväxtperiod

Läs mer

Träningsprogram P07, Program 8 (60+30 min), 2017

Träningsprogram P07, Program 8 (60+30 min), 2017 Träningsprogram P07, Program 8 (60+30 min), 2017 7 mot 7 spel Träningen kommer att bestå av 2+1 block, tiden i blocken är bara ett riktmärke. Uppvärmning 12 min Teknik/spelövningar/matchspel 4x12 min Fys

Läs mer

Organisation: 4v4, boll, 35x20m 15min, 2 småmål. Anvisningar: När man är på sin egna planhalva får man bara spela 2 touch

Organisation: 4v4, boll, 35x20m 15min, 2 småmål. Anvisningar: När man är på sin egna planhalva får man bara spela 2 touch Organisation: 4v4, boll, 35x20m 15min, 2 småmål Anvisningar: När man är på sin egna planhalva får man bara spela 2 touch Syfte: Passningspel i defensiven Coaching Points: Uppmuntra lugn i defensiven, spela

Läs mer

Fotbollsskolan. passning.indd 1 07-06-05 16.17.27

Fotbollsskolan. passning.indd 1 07-06-05 16.17.27 Fotbollsskolan passning.indd 1 07-06-05 16.17.27 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära

Läs mer

SPELARUTBILDNING ÅR - SPELFORM 7 MOT 7

SPELARUTBILDNING ÅR - SPELFORM 7 MOT 7 SPELARUTBILDNING 10-12 ÅR - SPELFORM 7 MOT 7 Mål: Spelarna ska fortsätta spela fotboll och utveckla sin teknik. Vi tar hänsyn till att spelarna i den här åldern kan genomgå en fysisk utveckling Strategi:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVNINGSBANKEN, 10-12 ÅR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVNINGSBANKEN, 10-12 ÅR 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVNINGSBANKEN, 10-12 ÅR Sida Innehåll 1 Innehållsförteckning 2 SPECIELLT FÖR ÅLDERN 10-12, BOLLBEHANDLING 3 2 mot 1 i rektangel 4 1 mot 1 med kortlinje som mål 5 1 mot 1 med väggar

Läs mer

P04. Lagets Arbetssätt. i spelets skeenden. Försvarsspel. Anfallsspel. Omställning. Återerövring av bollen. Speluppbyggnad.

P04. Lagets Arbetssätt. i spelets skeenden. Försvarsspel. Anfallsspel. Omställning. Återerövring av bollen. Speluppbyggnad. Lagets Arbetssätt P04 i spelets skeenden Anfallsspel Omställning Försvarsspel Speluppbyggnad - Bra spelbarhet! - Spela centralt om vi kan! - Spela/ta bollen framåt om vi kan, bakåt/sidled om vi måste!

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

Barnverksamheten i Fanna BK

Barnverksamheten i Fanna BK Barnverksamheten i Fanna BK 10-12 år. Spelidé. Vi vill att FBK:s 7- mannafotboll ska innehålla en bra mix mellan glädje, ambition och social gemenskap. På planen ska varje lag inom FBK uppmuntras till

Läs mer

Breddläger P99, Lödde 2014 Träning 1 övning 1 (25 min)

Breddläger P99, Lödde 2014 Träning 1 övning 1 (25 min) Träning 1 övning 1 (25 min) Smålagsspel 4 mot 4 Skapa möjligheter för en omställning med löpningar i djupled när vi har en rättvänd bollförare Hur? Instruktionsmetod V P F Vilket bör komma först passningen

Läs mer

Förord. Lycka till! Torbjörn Nilsson

Förord. Lycka till! Torbjörn Nilsson Förord Anfallsspel specialträning för forwards innehåller ett antal olika träningsmoment för anfallsspel. Ambitionen är att övningarna ska ge forwards ett större urval av möjligheter till beslut utifrån

Läs mer

passning Passningsövningar stegrande svår 1/9 Created with Sideline XPS Trainer - 2/9

passning Passningsövningar stegrande svår 1/9 Created with Sideline XPS Trainer -   2/9 Passningsövningar stegrande svår 1/9 2/9 1 2 3 4 5 6 Teckenförklaring. 1. Springa utan boll 2. Passning eller skott (bollens förflyttning) 3. Driva med boll 4. Boll 5. Spelare 6. Koner Förklaring av vissa

Läs mer

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Engelsk stafett

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Engelsk stafett Engelsk stafett Övning nr. 2 4 lag med 3-5 spelare i varje lag. Sätt ut koner där bollen ska ligga (som visas på bilden). o Avstånd mellan koner ska vara ungefär 5-8 meter Spelarna tilldelas varsitt nummer.

Läs mer

SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 2-2

SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 2-2 SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 2-2 Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och

Läs mer

NIVÅ 3. träna FÖR ATT lära år

NIVÅ 3. träna FÖR ATT lära år NIVÅ 3 träna FÖR ATT lära 12 16 år Fysisk utveckling Fysisk skillnad mellan pojkar och flickor börjar ske i samband med tillväxtspurten Tillväxtspurten sker tidigare för flickor, mellan 10 och 14 års ålder,

Läs mer

Träningsmodell Boo FF Pojkar och flickor 8 år. Verksamhetsmodellen. En grundlig genomgång av verksamhetsmodellen finns här:

Träningsmodell Boo FF Pojkar och flickor 8 år. Verksamhetsmodellen. En grundlig genomgång av verksamhetsmodellen finns här: Träningsmodell Boo FF Pojkar och flickor 8 år Verksamhetsmodellen En grundlig genomgång av verksamhetsmodellen finns här: https://myclubsite.s3.amazonaws.com/uploads/documents/000/001/264/verksamhetsmodellen_beskrivning.

Läs mer

Fotbollsskolan. bollekar.indd

Fotbollsskolan. bollekar.indd Fotbollsskolan bollekar.indd 1 07-06-05 16.14.36 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära

Läs mer

Träningsprogram (T) - :: Secrets to Soccer ::

Träningsprogram (T) - :: Secrets to Soccer :: Sida 1 av 5 Träningsprogram Gjord av Total tid GFF Spelarlyftet Spelare: 0 minuter Målvakter 90 minuter Datum 2009-04-05 Tid 00:00 Plats Lag/träningsgruper Frejaplan F14, P14 Öppna kommentarer Talangträning

Läs mer

Engelska kvadraten. Fyra spelare i varje lag, två anfallande lag i ytterzonerna och ett försvarande lag i mittzonen.

Engelska kvadraten. Fyra spelare i varje lag, två anfallande lag i ytterzonerna och ett försvarande lag i mittzonen. Innebandy-övningar Engelska kvadraten Fyra spelare i varje lag, två anfallande lag i ytterzonerna och ett försvarande lag i mittzonen. Bollförande lag ska passa bollen fem gånger inom laget och sedan passa

Läs mer

Fotbollsövningar Ängby IF. Ledarpärm (BAS)

Fotbollsövningar Ängby IF. Ledarpärm (BAS) Fotbollsövningar Ängby IF Ledarpärm (S) nfallare Spelare utan boll Medspelare ollhållare nfallare med boll Försvarsspelare Motståndare Spelarens väg med boll Spelare driver bollen Målvakt Mål Mv Spelarens

Läs mer

Ungdomsevent vid A-lagspremiären 20/4 2013

Ungdomsevent vid A-lagspremiären 20/4 2013 Ungdomsevent vid A-lagspremiären 20/4 2013 I anslutning till A-lagets säsongspremiär lördagen den 20:e april kommer Piteå IF:s ungdomssektion med ungdomslag från 7-11 manna presentera föreningens ungdomsverksamhet

Läs mer

Blå Tråden. Ungdomsfotbollen. Blå Tråden Ver 2.0

Blå Tråden. Ungdomsfotbollen. Blå Tråden Ver 2.0 Blå Tråden Ungdomsfotbollen Blå Tråden 2012. Ver 2.0 1 Barn- och ungdomsverksamheten inom Rengsjö Sportklubb är mycket viktig och att den sköts på rätt sätt är lika viktigt. Därför har klubben tagit fram

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN

VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN 2 SYFTE Att ge fördjupad kunskap i Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan 3 ÖVERGRIPANDE MÅL Att ge tips på långsiktigt

Läs mer

Ungdomsverksamheten i Fanna BK år (9) 11 manna.

Ungdomsverksamheten i Fanna BK år (9) 11 manna. Spelidé. Vi vill att FBK:s 11- mannafotboll ska innehålla en bra mix mellan glädje, ambition och social gemenskap. På planen ska varje lag inom FBK uppmuntras till att finna samarbeten, sträva efter individuell

Läs mer

IFK Tumba Fotboll. Träningskompendium 2005

IFK Tumba Fotboll. Träningskompendium 2005 Träningskompendium 2005 Inledning...2 5 - mannafotboll...2 8 års lag...2 9 års lag...2 7 - mannafotboll...3 10 års lag...3 11 års lag...4 12 års lag...4 11 - mannafotboll...5 13 års lag...5 14 års lag...5

Läs mer

Godfoten. Spelets delar. Till match och träning förväntas vissa saker av dig som spelare i Boo FF:

Godfoten. Spelets delar. Till match och träning förväntas vissa saker av dig som spelare i Boo FF: Spelmodell Boo FF Pojkar och flickor 11 år Spelfilosofi - Värdegrund, taktik och individuell insats i rätt ordning - Vi vill ha bollen så mycket som möjligt och när vi tappar den vill vi ta tillbaka den

Läs mer

Arbetssätt och roller Dalslands FF

Arbetssätt och roller Dalslands FF Arbetssätt och roller Dalslands FF En fotbollsmatch består av anfall, försvar och omställningar. Att ha kunskap om VILKET ARBETSSÄTT VI ANVÄNDER OCH VILKEN ROLL DU HAR NÄR VI SPELAR MATCH, ÄR EN FÖRUTSÄTTNING

Läs mer

Träningsprogram (T) - :: Secrets to Soccer ::

Träningsprogram (T) - :: Secrets to Soccer :: Sida 1 av 5 Träningsprogram Gjord av Total tid GFF Spelarlyftet Spelare: 0 minuter Målvakter 90 minuter Datum 2009-04-05 Tid 00:00 Plats Frejaplan Lag/träningsgruper F15-16, F17-19, P15, P16, P17-19 Öppna

Läs mer

Fagersta Södra IK. Blåa tråden

Fagersta Södra IK. Blåa tråden Fagersta Södra IK Blåa tråden Hur kommer det sig att fler brasilianska spelare når proffsdrömmen? Geografiskt läge Befolkningsmängd Underlag Gatufotboll Barfota Åldersöverskridande Geografiskt läge Befolkningsmängd

Läs mer

INNEBANDY-ÖVNINGAR. Hämtade från www.gubbe.se/innebandy

INNEBANDY-ÖVNINGAR. Hämtade från www.gubbe.se/innebandy INNEBANDY-ÖVNINGAR Hämtade från www.gubbe.se/innebandy Namn: Halvmåne Nr: 1 Typ av övning: Uppvärmning Svårighetsgrad:Grön Syfte med övningen: I första hand att värma upp målvakten, men även att träna

Läs mer

NIVÅ 1. Fotbollsglädje 6 9 år

NIVÅ 1. Fotbollsglädje 6 9 år NIVÅ 1 Fotbollsglädje 6 9 år Fysisk utveckling Inleds med en liten växtspurt, därefter en lugn period Ingen fysisk skillnad mellan flickor och pojkar Stort rörelsebehov och stora muskelgrupper är mer utvecklade

Läs mer

Träningsmodell Boo FF Pojkar och flickor 9 år. Verksamhetsmodellen. En grundlig genomgång av verksamhetsmodellen finns här:

Träningsmodell Boo FF Pojkar och flickor 9 år. Verksamhetsmodellen. En grundlig genomgång av verksamhetsmodellen finns här: Träningsmodell Boo FF Pojkar och flickor 9 år Verksamhetsmodellen En grundlig genomgång av verksamhetsmodellen finns här: https://myclubsite.s3.amazonaws.com/uploads/documents/000/001/264/verksamhetsmodellen_beskrivning.

Läs mer

NIVÅ 4. träna FÖR ATT prestera år. Fysisk utveckling. Psykosocial utveckling. Tränarstil för nivån. Träningen karaktäriseras av

NIVÅ 4. träna FÖR ATT prestera år. Fysisk utveckling. Psykosocial utveckling. Tränarstil för nivån. Träningen karaktäriseras av NIVÅ 4 träna FÖR ATT prestera 16 19 år Fysisk utveckling Fullständig biologisk mognad Tydligare fysisk skillnad mellan flickor och pojkar Flickor får mer vuxna former vid 16 till 17 års ålder (främst på

Läs mer