Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu"

Transkript

1 Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009)

2 Processmodellen CERO CERO är utvecklat för att hantera en energisektor med stor komplexitet: a) resbeteende behöver modelleras explicit b) skräddarsydda cost benefit analyser c) verktyg för benchmarking underlättar spridning av best practice Nätverk av expertkonsulter och forskare som stödjer processen från ett tvärvetenskapligt perspektiv Statistiker Ekonomer Miljökonsulter Beteendevetare Travel managers Förändringsledning Markus Robért, Forskare vid KTH har utvecklat CERO i sin doktorsavhandling

3 En strategisk klimatmodell för resor som utvecklats inom stora organisationer

4 Ekonomi och klimat hänger ihop - plocka lågt hängande frukter först för att skapa lönsamhet i klimatarbetet! CERO kartlägger sambandet utsläpp-reskostnader baserat på data från medarbetarnas resor i Landstinget

5 CERO-analysen bygger på backcasting 2 3 1

6 Ambitiöst klimatmål, behov av handlingsplan! delmål om 20% CO 2 -reduktion under 2011 fossilbränslefritt till år 2030

7 Kartläggning - Pendlingsresor med bil är den klart dominerande utsläppsposten - Klimatmål realistiskt om pendlingsresor inkluderas (störst potential) Årligt CO2-utsläpp (ton) A A. Arbetspendling bil 4500 B. Arbetspendling övrigt 4000 C. Tjänsteresor bil 3500 D. Tjänsteresor flyg 3000 E. Tjänsteresor tåg Totalt C 500 D <10 EB < Reskostnad (milj. kr)

8 Bra utgångsläge för kommande åtgärdsprocess!

9 Skäl 1: Gott stöd bland medarbetarna 60 % av medarbetarna upplever att det finns potential att effektivisera tjänsteresandet

10

11 Skäl 2: Förändringsbenägenhet finns (ca 2/3)

12 Hur väl instämmer du i följande påståenden... - procent (1) Instämmer inte alls 2 (3) Varken eller 4 (5) Instämmer helt Ingen uppfattning Min kännedom om Landstinget i Kalmar läns miljömål är god Min kännedom om Landstinget i Kalmar läns reseriktlinjer är god

13 Skäl 3: Resvanor och motionsvanor hänger ihop -Hälsomedveten personal i Landstinget! Fysiskt aktiv arbetspendling påverkar: halverad risk för hjärt-/kärlsjukdomar % lägre risk för typ 2 diabetes motverkar höga blodfetter och högt blodtryck motverkar övervikt och fetma (Folkhälsoinstitutet, 2007; Department of Health; Hemmingsson, et al., 2005)

14 Skäl 4: Guld och gröna skogar i potten! Klimatmål 20% -regionalt föredöme Besparingspotential >5 Mkr/år

15 Från klimatmål till mål för åtgärder %CO2 = ) ( 1 ˆ ,2 j i j i i j i j i j m j im j im t j u u s N s u Y X

16 Besluts- och processledningsunderlag: smörgåsbord av 1% CO2-reduktioner Effektivisera tjänsteresor med landstingsbilar med ruttoptimering alternativt utökad samåkning. Via reseplanering s.k. ruttoptimering alternativt ökad samåkning, krävs att i genomsnitt ca 9 % av tjänsteresorna med landstingsbil elimineras. Då reduceras CO 2 -utsläppen med ca 1 %. Kostnadssänkning efter denna åtgärd kronor. Effektivisera tjänsteresor med landstingsbilar med virtuella mötesformer. Genom att i genomsnitt ca 9 % av tjänsteresorna med landstingsbilar (personbilar) ersätts med virtuella IT-möten (telefonmöten, videokonferens, webbmeeting, etc.) reduceras CO 2 -utsläppen med 1%. Kostnadssänkning efter denna åtgärd kronor. Ersätt tjänsteresor med privata bilar till virtuella mötesformer. Alla möten behöver inte genomföras genom att träffas personligen. Om i genomsnitt ca 42 % av alla tjänsteresor med privatbil ersätts av virtuella IT-möten (telefonmöten, videokonferens, webbmeeting, etc.) reduceras CO 2 -utsläppen med ca 1 %. Kostnadssänkning efter denna åtgärd kronor. Genomför en fortsatt övergång till miljöbilar bland landstingets bilar. För att reducera CO 2- utsläppen med ca 1 % behöver alla bilar av årsmodell 2004 eller äldre, 77 bilar, bytas till miljöbilar med utsläpp på högst 120 g CO 2 /km. Om alla icke miljöbilar > 120 g CO 2 /km, 193 bilar av totalt 309 bilar, byts till miljöbilar blir minskningen 2,7 %. Kostnadsförändring ej beräknad. Ersätt tjänsteresor med landstingets bilar med kollektiva färdmedel via företagskort hos landstinget. Om i genomsnitt 13 % av tjänsteresorna med landstingets bilar ersätts av resor med kollektiva färdmedel reduceras CO 2 -utsläppen med ca 1 %. Beroende på avsaknad av uppgifter om förarfrekvens och körprofiler är den tillkommande kostnaden för företagskort ej beräknad. Kostnadsförändring ej beräknad. Ersätt tjänsteresor med privata bilar med kollektiva färdmedel via företagskort hos landstinget. Om i genomsnitt 51 % av tjänsteresorna med privatbilar ersätts av resor med kollektiva färdmedel reduceras CO 2 -utsläppen med ca 1 %. Nedanstående kostnadssänkning är beräknad efter bortfallande utbetalda milersättningar och tillkommande kostnader för motsvarande bilförares resor med kollektivtrafik.. Kostnadssänkning efter denna åtgärd kronor. Ersätt tjänsteresor med privata icke miljöbilar med miljöpoolbilar. Om i genomsnitt 79 % av tjänsteresorna som utförs med privatbilar byts ut mot miljöbilar via landstingets bilpooler uppnås 1 % reduktion av CO 2 -utsläppen. Berör nära 100 % av förarna. (Poolbils kostnad antas till motsvarande nuvarande snittkostnad) Kostnadssänkning efter denna åtgärd kronor. Ersätt tjänsteresor med privata icke miljöbilar till privata miljöbilar. Om i genomsnitt 97 % av tjänsteresorna som utförs med privatbilar ersätts av miljöbilar uppnås 1 % reduktion av CO 2 -utsläppen. Berör i det närmaste 100 % av förarna. Kostnadsförändring ej beräknad. Ersätt tjänsteresor med flyg till virtuella mötesformer. Om i genomsnitt 75 % av landstingets utrikes flygresor ersätts av virtuella IT-mötesformer (videokonferens, webbmeeting, etc.) uppnås en reduktion av CO 2 -utsläppen med 1 %. Kostnadssänkning efter denna åtgärd kronor. Res med tåg istället för flyg. Om i genomsnitt 18 % av resorna med inrikes flyg ersätts av tåg reduceras CO 2 -utsläppen med 1 %. Kostnadssänkning efter denna åtgärd kronor.

17 Exempel på ett reduktionspaket för 2020 baserat på smörgåsbordet: - 20% CO 2 -reduktion och 5,3 Mkr/år i besparing

18 Vad händer nu

19 Från teoretiskt beslutsunderlag till verklighet 1 Projektstart och målformulering 2 Datainsamling och beslutsunderlag CERO-processen Steg 3 och 4 4 Uppföljning och resultatspridning 3 Åtgärder och förändringsledning

20 Från reduktionspaket till åtgärder Behov av interaktiva Tjänsteresor rese/mötesbokningssystem? Fullfölj övergång till miljöbil enligt plan Vilka medarbetare skall tillåtas distansarbete? Effektivisera tjänsteresor med landstingsbilar via ruttoptimering alternativt utökad samåkning Effektivisera tjänsteresor med landstingsbilar via virtuella mötesformer Fullständig övergång av landstingets bilar till miljöbilar Andel av resp. färdmedel som byts CO 2 reduktion Kostnadssänkning Mkr/år 9 % 1 % 1,3 9 % 1 % 1,3* 193 bilar (63 %) 3 % Landstingsbilar mot kollektivtrafik 13 % 1 % Flyg - inrikes - res med tåg istället 18 % 1 % 0,4 Flyg - utrikes mot virtuella möten 75 % 1 % 0,3* Privatbilar mot virtuella möten 42 % 1 % 1,2 Privatbilar mot kollektivtrafik 51 % 1 % 0,8 När restiden är längre än mötet tillämpas resfria möten Alternativ arbetspendling Antal anställda som byter CO 2 - reduktion Bil mot kollektiva färdmedel 276 bilister (8 %) 4 % Tåg för längst resväg 22 långdistansbilister (<1 %) 2 % Distansarbetsavtal för längst resväg 50 långdistansbilister (1 %) 1 % Korta bilresor (<5km) mot 233 bilister (6 %) 1 % cykel/gång/samåkning Privatbil byts mot miljöbil 116 bilister (3 %) 1 % Utbildning i ECO driving 496 bilister (13 %) 1 % Totalt Ca 20 % 5,3 Mkr/år Hur kan medarbetarnas bilval påverkas positivt? Utsläppskompensation för flyg subventionerar tåg och virtuella mötesformer Inrikes flygresor tillåts endast i undantagsfall Vem driver processen med kollektivtrafiken?

21 Nästa steg i CERO-processen Framtida organisation av processen? Selekteringsprocess i smörgåsbordet? Workshopövningar, chefsutbildningar, tävlingar,... Samverkan/dialog med övriga aktörer KLT, Trafikverket, Energikontoret, övriga landsting, media...

Effektivisering av kommunala transporter

Effektivisering av kommunala transporter Effektivisering av kommunala transporter -en komparativ analys av 20 CERO-kommuner Rapportförfattare: Markus Robèrt, Teknisk doktor och forskare, Industriell Ekologi, KTH Nils Brandt, Lektor och forskare,

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29)

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29) Lekebergs kommun Strategi för energieffektivisering 1 (29) Sammanfattning Lekebergs kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi för den egna

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige.

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. Utvärdering av sociala investeringar Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. En samhällsekonomisk utvärdering Östersund 2012-06-21 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

Motion till riksdagen 2011/12:T471 L1

Motion till riksdagen 2011/12:T471 L1 Kommittémotion Motion till riksdagen 2011/12:T471 L1 av Annika Lillemets m. fl. (MP) Flyg med förnuft Det finns enbart en ifrågasatt rapport av Jonas Åkerman som stöder detta. Åkerman är forskare vid avdelningen

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor Effektivare tjänsteresor - Hur gör man? - Till vilken nytta? Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic Nuläge Önskat läge Recept: Systematiskt arbetssätt Förankring Nuläge Utvärdering Policy & Mål Uppföljning

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Uppföljning 2012 Agneta Bergman, Klimatsamordnare Miljöenheten April 2013 2 / 8 Målsättning Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015, antogs i juni

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer